Формування розвиваючої мети на уроках географії. На уроці повинна бути поставлена ​​і розвиваюча мета. Розвиваючі ціліСкачати 95.82 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір95.82 Kb.
Формування розвиваючої мети на уроках географії.
На уроці повинна бути поставлена ​​і розвиваюча мета.

Розвиваючі цілі:

сприяють: формуванню загальноосвітніх і спеціальних умінь; вдосконаленню думки ¬ тільних операцій; розвитку емоційної сфери, моноло ¬ ня мовлення учнів, питально-відповідь форми, діалогу, комунікативної культури; здійсненню самоконтролю і самооцінки, а в цілому - становленню та розвитку особистості.

Наприклад:


  • вчити порівнювати,

  • вчити виділяти головне,

  • вчити будувати аналоги,

  • розвивати окомір,

  • розвивати дрібну моторику рук,

  • розвивати вміння орієнтуватися на місцевості.

Розвиваючі цілі уроку діляться на дві категорії:

• Розвиток мислення (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння)

• Навички-вміння (мова, пам'ять, уяву, читання, складання плану, хронологія, конспект, робота з картою)

Приклад:

З метою розвитку вміння ... організувати систему пізнавальних завдань ...

Організувати самостійну роботу учнів з розвитку ... за допомогою запитань і завдань ... використовуючи ... форми діяльності.

Розвиваюча мета навчання географії полягає в тому, щоб показати учням безпосереднє використання одержаних ними знань в різних життєвих ситуаціях, стимулювати їх інтерес до пізнання природи і суспільства. Розвиваючий потенціал шкільної географії полягає в тому, що школярі оволодівають безпосередньо на уроках в ході вивчення предмета багатьма вміннями. До них можна віднести вміння орієнтуватися на місцевості, вести спостереження за природою, знати і читати географічну карту, розуміти особливості рельєфу і клімату, їх впливу на життєдіяльність людини, правильно поводитися у разі стихійних лих, оперувати статистичними даними та на їх основі давати аналіз кількісних характеристик і пропорцій, передбачати можливі шляхи розвитку географічних об'єктів в майбутньому.

Розвивати у дітей вміння бачити, здатність до уважного проникнення в суть оточуючих їх предметів дуже важлива. Від цього залежить, яким громадянином виросте дитина, що він зуміє побачити в навколишньому світі. Саме природа - невичерпне джерело творчості і насолоди. Однак не всі люди народжуються чуйними до її краси, і в цьому випадку особливо важлива робота вчителя. На уроці, в позаурочній роботі необхідний спільний пошук, при якому дитина прагнув би напружувати свій розум у колективній діяльності з дорослими і товаришами. На уроках географії я прагну до того, щоб у дітей не було нудних і сумних осіб, а очі світилися вогником спраги пізнання.

Для розвитку пізнавальної розумової діяльності на будь-якому етапі уроку, в залежності від досліджуваного матеріалу, учням я пропоную щось довести. Візьмемо, наприклад, тему «Клімат України». Для цього класу вчитель задає складний і в той же час цікаве питання: «Де вам може згодитися досліджуваний зараз на уроці матеріал?». Після чого учні самостійно (індивідуально або в парах) намагаються знайти відповідь на поставлене запитання, а потім по черзі перед усім класом доводять, що досліджуваний матеріал має велику цінність. Я прийшла до висновку, що цінність даного методичного прийому в тому, що учні починають усвідомлювати значимість досліджуваного матеріалу.- Розвивати пізнавальний інтерес до предмета.

 В сучасних умовах головним завданням освіти є не лише отримання учнями певної суми знань, але і формування в них навичок самостійної роботи. Для цієї мети, в процесі виконання творчих завдань іноді використовуються інформаційні технології. Практика показала, що школярі, які активно використовують навички роботи з комп'ютером, мають більш високий рівень умінь орієнтування в бурхливому потоці інформації, виділяють головне, систематизують і узагальнюють матеріал. Наприклад: при вивченні країн материків в 7 класі на початку вивчення кожного розділу або теми повідомляється школярам назву творчої роботи, і вони протягом усього теми працюють над нею. Ця робота проводиться тільки за бажанням учнів. Види творчих робіт, які пропонуються учням, різноманітні. Наведу приклади деяких з них:

 Складання кросвордів, ребусів,

 Твір на тему «Я хотів би побувати ...» або репортаж з країни

 Подорож по одній з країн.

 Розробка маршруту екскурсії.

 Підготувати творчий звіт, працюючи в групі (3-5 чоловік), використовуючи різні джерела інформації, за планом:

 герб, прапор країни;

 природа, клімат;

 знайти матеріали про країну (фотографії, графіки, вирізки статей), використовуючи ИНТЕРНЕТ

 підготувати розповідь про освіту молоді в країні

 розповісти про культуру країни: музиці, традиціях, звичаях, пам'ятках, пам'ятках історії, літератури.

Такі роботи є джерелом, який сприяє формуванню пізнавального інтересу. Учні, виконуючи творчі роботи, активно оперують набутими знаннями, вміннями, навичками, здійснюють пошукову, активну діяльність і піднімаються на новий рівень пізнання і розвитку своєї особистості. Уроки, на яких використовуються дані види діяльності, сприяють розвитку загальної обізнаності дітей, розширенню кругозору.

Домашнє завдання теж може викликати пізнавальний інтерес хлопців, якщо має елементи творчості. Таке завдання, мабуть, зацікавить будь-якого школяра. Для його успішного виконання знадобитися будь нескладне речення з параграфа підручника.

Наприклад: «Південна Америка - материк великих природних контрастів». Після вибору пропозиції необхідно слова записати врозкид. Наприклад: «великих Америка материк - контрастів Південна природних». Барвисто оформлена картка видається на уроці для відгадування будь непосидючому учневі.

Не менш захоплюючі для учнів 6-8-х класів та домашні завдання зі складання кросвордів, ребусів. При їх складанні, вчитель орієнтує учнів на грамотність поставлених питань, відповідність їх темі і оригінальність кросворду. Дані умови, а також кількість питань враховуються при оцінюванні. Кросворди, складені учнями вдома, автор використовує на наступному уроці в цілях повторення пройденого матеріалу. Такий підхід робить даний етап уроку захоплюючим, а до оцінювання залучає інших учнів, що, автор вважає, доцільним.-Розвивати вміння працювати з картами атласу у пошуках інформації.

На уроках особливу увагу в своїй роботі вчитель приділяє роботі з картами. Географічні карти містять додаткові відомості, які розширюють і поглиблюють обов'язковий матеріал, збільшують обсяг відомостей, у підсумку навчаються отримують загальну картину природи Землі.-Продовжити формувати вміння працювати з текстом підручника.

При роботі з учнями 6-9 класів планую самостійні роботи з текстом і малюнками підручника.

З метою формування умінь витягувати з тексту необхідну інформацію і систематизувати знання в таблиці в 6 класі при вивченні теми "Будова атмосфери" учні отримують завдання: вибрати з тексту необхідні характеристики кожного шару атмосфери Землі і самостійно заповнити таблицю в зошиті.

З метою формування вміння виділяти головне в 7 класі при вивченні теми "Географічна оболонка" учні отримують завдання: прочитати першу частину параграфа і виділити головну рису будови географічної оболонки, об'єднуючу її в єдине ціле.

З метою формування умінь порівнювати явища і систематизувати знання в 8 класі при вивченні теми "Циркуляція повітряних мас" учні отримують завдання: знайти риси подібності та відмінності циклонів і антициклонів і оформити самостійну роботу у вигляді таблиці. Ознаки порівняння і вид таблиці вибирають самостійно.

З метою формування вміння використовувати типовий план для складання характеристики об'єкта чи явища в 7 класі планую самостійні роботи з типовими планами в розділі "Додаток" підручника.

Наприклад, вивчаючи внутрішні води материка Південна Америка, учні виконують самостійну роботу "Опис річки Амазонки" за планом:

Починаючи з 7 класу, формую вміння слухати фрагменти лекції вчителя, повідомлення учнів і вести короткі записи викладеного матеріалу. Наприклад, при вивченні природних зон материків в 7 класі учні, прослуховуючи повідомлення своїх однокласників (см: самостійні роботи з додатковими джерелами інформації), вчаться вибирати і коротко записувати необхідну інформацію про рослини і тварин досліджуваної природної зони.

З метою формування уміння записувати основні положення теми у вигляді конспекту в 9 класі при вивченні теми "Стадії розвитку розселення" учні отримують завдання: прочитати § 18 і скласти конспект тексту. При цьому пояснюю правила складання конспекту: розділити сторінку на дві колонки, в першу колонку записувати назву частини тексту, а в другу її короткий зміст. Надалі планую самостійні роботи, спрямовані на вдосконалення даного вміння. В 10 класі при вивченні теми "НТР" учні отримують завдання: скласти структурно-логічний конспект тексту (тобто поряд з текстовим викладом матеріалу, включати в конспект схеми і таблиці, вказувати взаємозв'язки).

На уроці географії одним з головних джерел інформації є підручник. Поряд із традиційними видами самостійних робіт з текстом підручника планую і

Наприкінці вивчення теми "Австралія" в 7 класі з метою узагальнення знань учні отримують завдання: використовуючи текст підручника скласти "Пам'ятку для туриста, що відправляється в Австралію". У пам'ятці повинно бути не менше 10 пунктів, в яких відобразити цікаві і небезпечні сторони природи Австралії, дати рекомендації туристові по налагодженню побуту і складання плану подорожі.

При вивченні теми "Південна Америка" з метою формування вміння вибирати з тексту необхідну інформацію на задану тему учні отримують завдання: вибрати з тексту опису природних рекордів материка і барвисто оформити їх перелік.

З метою узагальнення знань по темі, відпрацювання понятійного апарату, закріплення знання географічної номенклатури іноді даю завдання: використовуючи текст підручника скласти кросворд на задану тему.

Подібні творчі роботи сприяють розвитку творчого мислення учнів, формують навички естетичного підходу до оформлення робіт, викликають інтерес в учнів.

Самостійні роботи, спрямовані на розвиток логічного мислення.

Встановлення причинно-наслідкових зв'язків - це одна з методичних завдань шкільного предмета географії. Тому в своїй роботі я приділяю велику увагу плануванню та проведенню самостійних робіт спрямованих на розвиток логічного мислення.- Розвивати вміння учнів пояснювати причини .... .

Необхідно розібрати значення слів "причина" і "наслідок" і на конкретному змісті уроку навести приклади. Наприклад: в 6 класі при вивченні теми "Гірські породи" ми з учнями з'ясовуємо, що якщо магма повільно остигає на великій глибині в земній корі (причина), то утворюються крупнокрісталліческіе магматичні гірські породи (наслідок). А якщо магма виливається на поверхню і остигає швидко (причина), то утворюються мелкокристаллические магматичні гірські породи (наслідок).

Самостійні роботи з завданнями на побудову логічних ланцюжків з першим і останнім ланкою. Учневі формулюється початок ланцюжка і остання ланка і пропонується за допомогою логічного міркування добудувати відсутні ланки ланцюжка. Наприклад:
Настала ніч -> .................................................... -> Бриз дме з берега на море.
- Розвивати вміння працювати з додатковою географічної літературою.

Зміст шкільної географії дозволяє залучати в якості додаткових джерел інформації довідкову літературу, науково-популярну літературу, періодичну пресу, Інтернет. З метою формування умінь працювати з даними джерелами інформації я проводжу наступні самостійні роботи:

На уроках у 7 класі при вивченні природних зон материків учні отримують завдання: підготувати коротке повідомлення (обсяг 1 сторінка) про будь-якій рослині чи тварині досліджуваної природної зони. Повідомлення повинно містити опис зовнішнього вигляду організму, особливості середовища проживання і які-небудь цікаві факти. Також бажана ілюстрація. Подібні завдання формують уміння відбирати потрібну інформацію, вибирати головне і оформляти у вигляді письмової роботи.

На уроках у 7 класі при вивченні країнознавчих тим учні отримують завдання: використовуючи різні джерела інформації скласти "Візитна картка країни". Вона повинна бути виконана на одному аркуші формату А4 і включати в себе дуже коротку інформацію про країну (прапор, герб, площа, кількість населення, асоціативні символи країни і т.д.). Подібні самостійні роботи формують уміння відбирати джерела додаткової інформації, вибирати головне, барвисто оформляти роботу.

На уроках в 10 класі при вивченні теми "НТР" учні отримують завдання: знайти в періодичній пресі статті про сучасні досягнення НТР, зробити вирізку і написати коротку анотацію до статті. В анотації висловити власну думку про значення даного відкриття. Подібні роботи формують уміння працювати з джерелами в періодичній пресі, вміння писати анотацію, висловлювати власну думку.

-Розвивати вміння працювати з картами атласу.

Змістовний мінімум освіти і вимоги до випускників загальноосвітніх установ в новому освітньому стандарті з географії передбачають формування у всіх учнів умінь працювати з різними видами географічних карт в процесі вивчення шкільної географії на всіх стадіях. Школярі повинні навчитися однаково успішно працювати з картами різних масштабів і призначень: вміти користуватися і картою автомобільних доріг, та топографічною картою конкретної місцевості, і картою окремого регіону або країни, і політичною картою світу.

) Розгадування і складання кросвордів.

2) Гра «П'ятий зайвий». Можна написати на дошці вчителю чи учню 4 об'єкти-об'єднаних, а 5 - зайвий. Учні знаходять помилку.

        3) Міні-твір. «Подорож з даного материку, океану, країні і т.д.

        4) Дослідницьке-пошукові завдання.

         5) Опис географічних об'єктів.

Починаючи з 6-го класу ми їх вчимо цьому. У підручниках географії є ​​плани опису географічних об'єктів.

           6) Позначення на контурній карті свого населеного пункту, а вже потім різних географічних об'єктів, передбачених програмою.

Мета: розвивати уявлення про світ, відштовхуючись від свого місця проживання.

           7) Самого-саме. Нанесення на контурну карту «най-най», що ви знаєте, є на цьому материку, океані і т.д. - 7кл. Такі ж завдання виконуємо в 8 класі, цим ми ще й розвиваємо почуття любові до своєї Батьківщини.

           8) Серія завдань і вправ по визначенню напрямків і відстаней по карті; запам'ятовуванню умовних знаків і позначень; за визначенням географічних координат; знаходженню географічних об'єктів. Це: географічні задачі, уроки-подорожі, рольові ігри, географічні диктатори.

             9) Завдання країнознавчого характеру:

-Визначити територію країни за фрагментом карти;

-За описом природи, населення, господарства визначити країну;

-По опису географічного об'єкта країни визначити, що за об'єкт.Регулярне включення в структуру уроку різноманітних робіт з різними джерелами інформації дозволяє розвивати мислення учнів, підвищує інтерес до шкільного предмету географії, підштовхує учнів до самоосвіти. На мій погляд, сучасний урок географії немислимий без самостійної роботи учнів по добуванню та систематизації нових знань.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка