Формування правової культури учня в урочний та позаурочний час і роль викладача у цьому процесіСкачати 78.17 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір78.17 Kb.
#51463
Формування правової культури учня в урочний та позаурочний час і роль викладача у цьому процесі.

Виховання зростаючої людини як формування розвинутої особистості складає одну з головних задач сучасного суспільства. Проблема виховання і розвитку особистості підлітків на сучасному етапі актуальна, як ніколи: тривають кардинальні зміни в країні і суспільстві; старі цінності критикуються, а нові ще не викристалізувалися, при цьому електоральна цінність молоді в останні роки різко зросла - в XXI столітті саме сьогоднішні підлітки будуть брати участь в обранні органів державної влади і згодом визначати політику, економіку і соціальні ініціативи. Правильне виховання кожної окремої особистості веде до створення культурного, соціально активного і законослухняного суспільства. В українському сучасному суспільстві правове виховання стає загальнодержавною задачею, показники і якість правової вихованості громадян безпосередньо впливають на розвиток країни, особливо це важливо для розвитку правової держави, мета побудови якого проголошується в Конституції .

Я вважаю, що виховувати і вчити треба в дусі часу. У кожної епохи своє виховання, своя моральна основа, своя віра, своє слово. Але є поняття, ідеали, загальнолюдські цінності на всі часи: Вітчизна, Сім'я, Праця, Мир, Земля. На плечах викладача лежить нелегке завдання - виховання людини нової епохи, громадянина, соціально-активної особистості, особистості, яка вважає себе повноправним членом суспільства, яка знає свої права і свободи, яка вміє ними користуватися і захищати їх, поважаючи закон і правопорядок в суспільстві. Основний напрямок в моїй навчальній та виховній діяльності - це уроки та позакласні заходи правового курсу. Часто вибудовуючи навчально-виховний процес, я згадую результати цікавого соціологічного дослідження, яке було проведено в 2008 р. в 22-х «пілотних» школах 8 регіонів України. Результати цього дослідження такі: 40% учнів відчувають нестачу правових знань в житті, 28% - відчувають потребу в пораді, консультації з правових питань, 16% учнів зверталися за юридичною допомогою до викладача права. 63% педагогів надають допомогу в правових питаннях. До 37% викладачів за такою допомогою зверталися батьки учнів. ВИСНОВОК: викладач відіграє роль свого роду «громадського юрисконсульта». Головне завдання викладача правового курсу - розвинути в учневі основи правової культури, культури поведінки в рамках закону і загальноприйнятих правил і тому для здійснення цього завдання я підбираю навчальний та виховний матеріал з урахуванням наступних принципів: 1) Науковості - виклад матеріалу з точки зору сучасної науки.

2) Системності - матеріал викладається з урахуванням цілісності всього курсу.

3) Багатофункціональності - реалізуються всі можливі цілі предмета пізнавальна, виховна і т.д.

4) Практичності - навчити підлітка правилам дії в конкретних життєвих ситуаціях.

У зв'язку з цим я хотіла б зупинитися на головних напрямках своєї роботи: уроки правознавства формують в учнів активну громадянську позицію, тому в цьому напрямку мною був проведений цикл уроків: «Законодавча, виконавча і судова влада України». Як логічне завершення - незвичайний відкритий «Урок демократії».    У нашому Центрі побудована спеціальна методика колективної творчої діяльності. Вона дозволяє реалізовувати ідеї співробітництва викладача і учня, участь учня у покращенні життя рідного міста, розкривати індивідуальні, творчі здібності студентів. Традиційними і улюбленими стали: «День самоврядування», «День Знань», «Посвята в студенти» ...

Особливу роль у формуванні правосвідомості учня відіграє позакласна робота. У зв'язку з цим, вперше в жовтні 2011 в НЦПО пройшли « Парламентські ігри», мета яких полягає в організації учнів для спільної творчої, інтелектуально-пізнавальної інформаційної та правової діяльності в рамках учнівського самоврядування. Основні завдання викладача як ініціатора парламентських ігор- це: розвинути навички публічних виступів, вибрати актив, сформувати нові колективні традиції і створити умови для подальшого розвитку учнівського самоврядування. Підсумком цього є утворення «Комітету захисту прав людини», в ході роботи якого розглядаються цікаві запитання: вивчається Конвенція про права дитини, виховується культура спілкування, здійснюються виховні принципи формування шанобливого ставлення до закону і правопорядку в суспільстві, обговорюються питання про збереження навчального майна.  Традиційно проходить правовий турнір «Дух демократії». Гра проводиться за всіма правилами командних змагань. Тут і розминка, і конкурс на знання дат, і конкурс «Цінності демократії» і, нарешті, найцікавіший етап гри - це конкурс «Юридична консультація». 

Однією з ефективних форм прилучення сьогоднішніх учнів до правової культури, стимулювання їх пізнавально-творчої діяльності та становленню активної громадянської позиції є клуби інтелектуального розвитку. На відміну від гуртків (їх діяльність охоплює не більше 15 чоловік), клуб здатний охопити своєю діяльністю більшість учнів навчального закладу, а значить - долучити їх до правової культури, прищепити навички правомірної поведінки. Як сказав Л.С. Виготський, "вчитель з наукової точки зору - лише організатор соціального виховного середовища, регулятор і контролер його взаємодії з кожним учнем". У нашому закладі з 1998 року діє інтелектуальний клуб з правознавства «Закон і ти».

Основна мета діяльності інтелектуального клуб « Закон і ти» - створення учнівського колективу (команди), що залучає учня в інтелектуально-творчий процес, результат якого буде цікавий не тільки самому підлітку, а й оточуючим, виховання потреби і звички до самовіддачі, суспільно- корисній роботі, насиченому духовному житті; прилучення до правової та політичної культури, цілеспрямовано орієнтуючи особистість на засвоєння 4-х її складових - знань, умінь, досвіду творчої діяльності, а також досвіду емоційно-ціннісного ставлення.Задачі: сформувати в учнів знання і дати їм систему уявлення про правовий і політичний устрій суспільства, заклавши основи правового і політичної свідомості особистості; навчити учнів прийомів безпечної і відповідальної поведінки, сформувати вміння користуватися своїми правами, особистими свободами і дотримуватися своїх обов'язків, навчити аналізувати політичну інформацію; сформувати емоційно цілісне ставлення до Закону, нормам і цінностям демократичного суспільства, законослухняної поведінки, почуття громадянськості і позитивного ставлення до майбутнього своєї Батьківщини, сформувати толетарность і емпатію.

Засоби і форми. Зміна управлінської парадигми відносно співробітництва викладача з учнями; подолання авторитарних методів у педагогічній взаємодії з учнем; технологія педагогіки ненасильства; створення в освітній установі атмосфери, що сприяє вільній дискусії; формування громадянської позиції; формування високої комунікативної культури, яка передбачає залученість як в систему життєвих відносин (соціальна діяльність), так і участь в моделюванні освітнього процесу.

Основні форми організації навчально-пізнавального процесу. Членом клубу може бути будь-який учень, що виявляє інтерес до вивчення права. Навчальні заняття проводяться, як правило, невеликими групами (6-8 чоловік). Під час загальних заходів залучається більша частина учнів, що навчаються на різних курсах. Пріоритетні види діяльності. Робота юридичної консультації «Закон і право». Участь у олімпіадах з права, щорічної міської правової гри «Підліток і закон», міських творчих конкурсах по праву. Організація та проведення загальних заходів: інтелектуальні конкурси та ігри, змагання, диспути, конференції, правові лабіринти на теми: «Суспільство і підліток», «Що означає бути громадянином», «Право в нашому житті», «Підліток і закон». Театралізовані вистави з правової тематики. Робота з педагогічно запущеними учнями та сім'ями групи ризику, проектна діяльність, конференції, клубні вечори відпочинку, щорічні тематичні тижні «Права людини» та «Толерантність у моєму житті». Взагалі позаурочна робота з правознавства, частиною якої є Тиждень правознавства, вимагає від викладача постійної роботи над собою, постійного поповнення, збагачення своїх знань, підвищення загальнотеоретичного, методичного та загальнопедагогічного рівня. Водночас ця робота дає педагогу широкий простір для прояву ініціативи і творчості та допомагає стати справжнім майстром своєї справи. Тиждень права сприяє формуванню самостійної ,творчої, дослідницької роботи учнів. Вони повинні вміти: знаходити потрібну книгу в бібліотеці, складати бібліографію по темі, користуватися довідковою літературою, знаходити і опрацьовувати матеріал з Internet, готувати реферати за кількома джерелами, виступати з доповідями, повідомленнями перед аудиторією , проводити дослідницьку роботу та інше.. Тиждень правознавства не можна назвати відносно новою формою роботи, тим не менш, вона вносить неоціненний вклад у позаурочну роботу з учнями: проводиться засідання предметного гуртка, активізується робота політінформатора (добре забуте старе), організовуються тематичні вечори, конференції , «круглі столи», усні журнали та інше.

Критерії сформованості: наявність в учнів правової та політичної інформованості, морально-правової (відповідальної, безпечної поведінки), потреби участі у суспільному житті, прояви позиції громадянина своєї Вітчизни, а також почуття громадянськості. Створення правового інтелектуального клубу « Закон і ти» - запорука максимального прояву здібностей і талантів інтелектуально-творчих обдарованих підлітків, сприяють правовому вихованню особистості.

Я хочу, щоб в майбутньому виросла людина - творець, здатний до реальних дій і вчинків, людина, що поважає своїх батьків, люблячий свій будинок, свою Батьківщину. І тут неоціненна моя роль, як класного керівника і тому мною була створена виховна система групи, яка активно реалізується через різноманітні форми і методи виховної роботи з правового напрямку: серія класних годин «Я - громадянин України», ділові практикуми (заповіді самозахисту підлітків), ситуативно-правовий практикум «Молодь, наркотики і закон», цикл бесід «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх» та «Цивільні правовідносини молоді» (як влаштуватися на тимчасову роботу, як самостійно зробити яку-небудь угоду) - все це важливо знати підлітку.  Велика роль викладача права в роботі по вихованню дбайливого ставлення до власності-державної та муніципальної. У зв'язку з цим ми проводимо акції «Наш двір», відправляємо екологічний десант в парк Металургів, беремо участь у захисті проектів «Екологія нашого міста».Все частіше ми стикаємося з тим, що підростаюче покоління негативно ставиться до загальновизнаних норм і цінностей. Збільшення числа таких підлітків викликає тривогу, оскільки це свідчить про те, що ні близькі, ні сім'я, ні школа, не виконують своїх функції у формуванні знань, уявлень і переконань в області права. В результаті у молодих людей формується неправильна правова позиція. Тому саме викладачі повинні показати неспроможність і неприпустимість ігнорування права. Необхідно, щоб кожен учень, став замислюватися над тим, що відбувається, а як правило, якщо він буде роздумувати вірно,і з допомогою наставлянь педагога сприймати що відбувається, то йому ж, буде простіше надалі прийняти правильне рішення в будь-якій ситуації. Дуже важливими є психологічна атмосфера і відносини, які складаються між викладачем і учнями. Необхідно, щоб учні повірили своєму наставнику, і надалі не розчарувалися в ньому. Це приводить до думки про необхідність дотримання педагогом-правознавцем не тільки професійної етики викладача, але і професійної етика юриста . Викладачі права повинні бути готові до роботи в сучасних умовах, до самоосвіти, соціального спілкування. Так як в даний час, суспільство і держава зацікавлені у вихованні законослухняних громадян. Реалізацію цього завдання забезпечує правове виховання . Тому для того, щоб підвищити правову свідомість учнів потрібно не тільки добре знати закони і правила поведінки, але й вміти знайти спільну мову з учнями.

На мій погляд, викладач права повинен не тільки допомогти оволодіти знаннями, вміннями і навичками, а й розвивати особистість, яка усвідомлює себе повноправним членом суспільства, носієм прав та обов'язків, виховувати в учня повагу до права і розуміння його цінностей, формувати основи правової компетентності і громадянської відповідальності.     Я вважаю, що виховувати і вчити потрібно в дусі часу і на власному прикладі.
Каталог: uploads -> editor -> 4941 -> 507535 -> sitepage 82 -> files
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> План проведення тижня професії,,кухар’’ Дата проведення Захід Відповідальний
507535 -> "Соборна мати Україна, одна на всіх як оберег"
507535 -> Організація виховної роботи в птнз метою виховної роботи в птнз
507535 -> План роботи методичної комісії природничо-математичних дисциплін на 2014 2015 н р. № п/п Назва заходу
507535 -> «Попередження суїцидів у підлітковому віку»
507535 -> Методичні рекомендації «Методологічні основи теорії навчання руховим діям»

Скачати 78.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка