Формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров’я учнівської і студентської молоді


Тема: «Гармонізація зовнішніх і внутрішніх регуляторів рольової поведінки дитини засобами практичної психології»Сторінка5/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.58 Mb.
#1123
1   2   3   4   5   6
Тема: «Гармонізація зовнішніх і внутрішніх регуляторів рольової поведінки дитини засобами практичної психології»

Короткий зміст досвіду роботи: Суть досвіду полягає у свідомому створенні психологом спеціальних обставин (навчальних ситуацій), завдяки або всупереч яким учень ухвалює рішення діяти активно і самостійно в різних ситуаціях, перебуваючи в тих чи інших соціальних ролях. У зв’язку з вичлененням психологом двох груп цілей, що пов’язані з різними групами ролей, створено дві корекційно-розвивальні програми.

Мета проведення заходів: усвідомлення особливостей статей та специфіки міжстатевої взаємодії, обґрунтування важливості збереження сімейних цінностей, формування установки на позитивне розв’язання конфліктних ситуацій в сім’ї, популяризація засад усвідомленого батьківства. Ознайомлення з основними складовими поняття „репродуктивне здоров’я”, визначення чинників, які сприяють його збереженню, формування установки на свідоме майбутнє материнство, популяризація утримання від ранніх статевих стосунків.

Завдання: Усвідомлення учасниками своїх статево-рольових особливостей, формування ефективних навичок міжособистісних стосунків між юнаками і дівчатами, вивчення психологічних основ спілкування в родині, розвиток навичок і вмінь, необхідних для вирішення проблем та конфліктів, які супроводжують сімейне життя, формування установки на розуміння позиції іншої людини.

Визначення факторів, що негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я, та чинників, що сприяють його збереженню, сприяння усвідомленню негативних наслідків ранніх статевих стосунків, абортів, ХПСШ, розвиток навичок безпечної сексуальної поведінки, формування установки на утримання від ранніх статевих стосунків.Методи психологічної допомоги особистості: соціально-психологічний тренінг – курс „Підготовка молоді до сімейного життя.Тренінг з репродуктивного здоров’я для дівчат-підлітків «Пуп’янок».

Досягнуті результати: покращення рівня компетентності з питань сімейного співжиття та репродуктивного здоров’я, вдосконалення навичок міжстатевого спілкування, оволодіння навичками, потрібними для налагодження взаємодії, формування установки на відповідальність за обраний спосіб життя.

Категорія учасників: учні 10-11 класів. Дівчата старшого шкільного віку.

Відомості про досвід роботи: схвалений науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – Протокол № 4 від 30 грудня 2009 року.

Розробка рекомендована і впроваджується практичними психологами ЗОШ району та області.


Матеріали працівників психологічної служби Кіровоградської області з тематики «Формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров'я учнівської та студентської молоді»
Матеріали досвіду роботи практичного психолога

комунального закладу «НВО «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів№ 21- суспільно-гуманітарний ліцей – ДНЗ» Кіровоградської міської ради Лавриненко Вікторії Анатоліївни


Тренінгове заняття для учнів 10-11 кл

«Ризикована сексуальна поведінка молоді»
Пояснювальна записка

Формування ціннісного ставлення до свого здоров'я та здорового способу життя виступає важливою умовою сформованості у підлітків та молоді активної життєвої позиції, вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних, душевних та соціальних сил. Сучасний стан здоров'я молоді в Україні з року в рік погіршується. Це зумовлено не лише низьким економічним станом сімей, фізичними та психоемоційними навантаженнями, стресовими ситуаціями, а й ознаками кризових явищ в ідеологічній та духовній сферах підлітків та молоді; поширенням шкідливих звичок та ризикової поведінки.

Проблеми збереження репродуктивного здоров'я молоді виходять далеко за межі сфери медицини і охорони здоров'я та потребують системного підходу до їх вирішення. Профілактична робота працівників психологічної служби закладів освіти передбачає психолого-педагогічну підтримку підлітків та молоді у період становлення їх репродуктивної поведінки з метою збереження і покращення їх здоров'я.

Мета тренінгового заняття для учнів 10-11 класів «Ризикована сексуальна поведінка молоді»: навчити оцінювати ризик у життєвих ситуаціях, оцінювати рівень власної відповідальності, допомогти підліткам засвоїти навички відповідальної безпечної поведінки і відмови.

Завдання тренінгового заняття:

▪ формувати у підлітків усвідомлення цінності життя і здоров'я, відповідальність за власне існування;

▪ формувати рівень усвідомлення важливої власної відповідальної поведінки щодо свого здоров'я людини;

▪ закріпити навички відповідальної безпечної поведінки і відмови.Тривалість проведення заняття: 1 год. 35 хв.

Тренінгове заняття «Ризикована сексуальна поведінка молоді» розроблене для роботи з підлітками 15-17 років та розраховане на практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів.


Тренінгове заняття

«Ризикована сексуальна поведінка молоді»
Мета: навчити оцінювати ризик у життєвих ситуаціях, оцінювати рівень власної відповідальності, допомогти підліткам засвоїти навички відповідальної безпечної поведінки і відмови.

Обладнання: ситуації на картках, плакати «Ступінь ризику», «Валіза лікаря», «Шкала ризику», пам'ятки.

Тривалість: 1 год. 35 хв.Перебіг тренінгу:

1. Привітання. Знайомство. Повідомлення теми, мети заняття (3 хв.)

Мета: активізація уваги учасників, підготовка їх до подальшої роботи, створення комфортної атмосфери.

Вправа. Закінчити речення «Для мене кохання — це...».

 1. Прийняття правил роботи групи (5 хв.)

 2. Мозковий штурм «Ситуації, в яких є ризик зашкодити своєму здоров'ю» (7 хв.)

Мета: усвідомлення учасниками, що є багато ситуацій, наслідками яких може бути загроза здоров'ю, і того, що ці наслідки безпосередньо пов'язані з поведінкою самої людини.

Учасникам пропонується назвати ситуації, які є ризикованими для здоров'я. Усі відповіді записуються на дошці. Отримана інформація узагальнюється.

Підсумок. Отже, що являють собою ризик і ризикована поведінка?

Ризик — це ситуації чи обставини, за яких вам та вашому здоров'ю або, навіть, життю може загрожувати небезпека, але за певної поведінки її можна уникнути. Ви ризикуєте:


 1. Коли вживаєте алкоголь, тютюн або наркотики.

 2. Коли починаєте жити статевим життям.

3. Коли маєте кілька статевих партнерів.

Кожен з вас має усвідомити, наскільки він ризикує і як цей ризик можна зменшити або уникнути його зовсім. Ризиковані ситуації потребують відповідального ставлення, відповідальних рішень і поведінки.4. Вправа «Ризикована поведінка» (10 хв.)

Мета: навчити учнів оцінювати ступінь ризику в тій чи іншій ситуації.

Учасники об'єднуються у 5 підгруп. Кожна підгрупа отримує аркуш зі змалюванням певної ситуації. Тренер пропонує кожній підгрупі оцінити ступінь ризику у зазначених ситуаціях. Для цього він вивішує на дошці таблицю з трьома ступенями ризику і колонкою «Єдина думка відсутня».

Під час обговорення тренер називає ситуації і заносить їх до таблиці. Потім він підбиває підсумки щодо наслідків, які можуть виникнути за тієї чи іншої ситуації.
Ситуації

Ризик відсутній

Ризик невеликий

Ризик великий

Єдина думка відсутня

1. Уживання наркотиків

2. Уживання алкоголю

3. Куріння

4. Статеві стосунки

5. Недотримання правил особистої гігієни (користування чужими зубними щітками, бритвами, помадами, рушником)

Підказки:

1. Куріння, алкоголь і наркотики впливають на свідомість і поведінку людини, знижують рівень самоконтролю людини, і людина може здійснювати вчинки, яких би не зробила в «звичайному» стані (злочин, статеві стосунки з випадковими партнерами, тому більше ризику інфікування хворобами, що передаються статевим шляхом, ВІЛ, вагітності тощо). 1. Паління, алкоголь і наркотики знижують захисні сили організму, тому ці люди більше ризикують захворіти.

 2. Уживання наркотиків може призвести до інфікування ВІЛ, гепатитом, злочинів, передозування і смерті.

 3. Статеві стосунки можуть призвести до небажаної вагітності, інфікування ІПСШ/ВІЛ, втрати почуття самоповаги.

 4. Недотримання правил особистої гігієни може призвести до інфікування.

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?

Висновок. Кожен оцінює ступінь ризику по-своєму, але ризик є в усіх цих ситуаціях. Здебільшого молода людина применшує ступінь ризику, оскільки не має достатньої інформації щодо ризикованої поведінки й досвіду, вважаючи, що саме з нею нічого небезпечного статися не може — «Синдром водія». Але краще подумати про наслідки ризикованої поведінки заздалегідь.

5. Вправа «Оціни ризик ВІЛ-інфікування» (10 хв.)

Мета: виробити в учнів вміння оцінювати поведінку щодо її ризикованості.

Робота у 5 підгрупах. Кожній підгрупі дається аркуш з описом 6 ситуацій. Учням пропонується оцінити ризик ВІЛ-інфікування у наведених ситуаціях таким чином:

• ДР (дуже ризиковано) — значний контакт із кров'ю, спермою, вагінальними виділеннями, які містять небезпечну концентрацію ВІЛ. • РН (ризик низький) — існує можливість незначного контакту з рідинами організму ВІЛ-інфікованого.

 • РВ (ризик відсутній) — відсутність контакту з кров'ю, спермою або вагінальними виділеннями ВІЛ-інфікованого.

 • ? — ви цього не знаєте.

Ситуації

Ризик

1

Користуватися туалетом у громадських місцях
2

Доглядати хворого на СНІД
3

Обробляти рану іншої людини без гумових рукавичок
4

Мати незахищені статеві контакти
5

Повторно використовувати презервативи
6

Дружній поцілунок
7

Робити ін'єкції одним шприцом
8

Їздити в переповненому транспорті
9

Користуватися спільною голкою для проколювання вух
10

Утримуватися від статевих стосунків
11

Ходити до школи з ВІЛ-позитивними дітьми
12

Бути покусаним одним комаром
13

Робити насічки на шкірі ножем, яким користувалися інші
14

Здавати кров на станції переливання крові
15

При статевих контактах користуватися презервативами
16

Вживати приготовлену ВІЛ-позитивним їжу
17

Плавати у басейні, водоймі
18

Дружити з ВІЛ-позитивним
19

Погоджуватися на секс без презерватива
20

Цілуватися в губи
21

Обнімати ВІЛ-позитивного друга
22

Часто змінювати сексуальних партнерів
23

Робити штучне дихання «рот в рот»
24

Робити ін'єкції одноразовим шприцом
25

Користуватися спільною голкою для нанесення татуювання
26

Користуватися бритвою іншої людини
27

Сидіти за однією партою з ВІЛ-позитивним учнем
28

Користуватися спільними голками для ін'єкцій
29

Пити з однієї склянки з ВІЛ-позитивним
30

Користуватися спільною зубною щіткою
31

Обробляти рану іншої людини в гумових рукавичках
Презентація відповідей. Обговорення.

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?

Підсумок. Кожна людина повинна бути інформованою про шляхи передання ВІЛ-інфекції, тоді вона зможе значно зменшити ризик ВІЛ-інфікування.6. Вправа «Оцінюємо власний ризик» (5 хв.)

Мета: навчити учнів оцінювати власну поведінку щодо її ризикованості.

Щоб уникнути інфікування ВІЛ/ІПСШ, небажаної вагітності, важливо визначитися з власною поведінкою. Слід оцінити, чи не є вона ризикованою. Зверніть увагу на наведені раніше варіанти ризикованої поведінки і пригадайте, чи не було чогось схожого у вашому житті. Оцініть власну поведінку з точки зору її ризикованості. Де б ви могли поставити позначку на цій шкалі? Як ви вважаєте, ризик ВІЛ-інфікування зросте, коли ви подорослішаєте?

Ризик Ризик Ризик

відсутній низький високий

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?

Підсумок. Наше подальше життя, здоров'я залежить насамперед від способу нашого життя, наших учинків, нашої поведінки. Намагайтеся вести себе так, щоб звести до мінімуму ризиковані ситуації у вашому житті.7. Інформаційне повідомлення «Тестування на ВІЛ-інфекцію» (10 хв.)

Мета: узагальнити інформацію про шляхи передання ВІЛ-інфекції, інформувати про пункти перевірки на ВІЛ-інфекцію.

Шляхи передання ВІЛ-інфекції:


 1. Статевий (коли при незахищеному статевому акті сперма або виділення із статевих органів потрапляють на слизові оболонки вагіни, пеніса, ротової порожнини або прямої кишки).

 2. Через кров (коли користуються голкою, бритвою, інструментом для татуювання, яким користувалася перед цим інфікована людина і її кров залишилася на цих предметах, під час повторного використання шприців або голок після вірусоносія, під час переливання інфікованої крові).

 3. Від матері до дитини (під час вагітності, пологів або через молоко матері).

Носії ВІЛ упродовж тривалого часу можуть виглядати і почуватися здоровими. Цей період може тривати роками. Увесь цей час людина, не підозрюючи, що в неї ВІЛ-інфекція, може інфікувати інших. Та надалі імунна система слабшає, а вірус сильнішає. З часом людина захворює на СНІД і вмирає. Існують ліки, за допомогою яких можна стримати розвиток ВІЛ-інфекції в організмі людини, хоча вони не виліковують СНІД, а тільки продовжують життя інфікованих.

Якщо людина усвідомлює, що була в ризикованій ситуації, їй слід здійснити обстеження на ВІЛ-інфекцію. Це обстеження є конфіденційним й анонімним, безкоштовним. За законом, ніхто не має права розголошувати його результати, слід лише повідомити свого сексуального партнера. Якщо результат негативний, слід пройти повторне тестування через 3 місяці, між тестами не повинно бути ризику зараження. У Кіровограді тестування можна пройти в обласному центрі профілактики ВІЛ-інфекції і боротьби зі СНІД м, шкірно-венерологічному диспансері.8. Вправа «Уявіть себе лікарем» (10 хв.)

Мета: розвивати вміння аналізувати ситуації, приймати ефективні рішення.

Учасники об'єднуються в 3 підгрупи.

Тренер. Уявіть себе лікарем, який має відповісти на наведені нижче листи. Використовуй поради з «Валізи лікаря».Листи:
Шановний лікарю!

Мені 14 років, і я маю проблему, з якою не знаю, до кого звернутися. Я зустрічаюся зі своїм хлопцем протягом 5 місяців. Тепер він говорить, що ми готові до сексу. Я сказала, що не готова, але він твердить,що це через т, що я його не люблю. Він сказав, що покине мене і зустрічатиметься з іншою дівчиною, якщо я не погоджуся. Ще він каже, що усі «це» роблять. Я справді люблю його і не хочу втратити. Я збентежена, Іра
Шановний лікарю!

Сподіваюся, ви допоможете.

Мені 16 років, і цього літа в мене були статеві стосунки з трьома різними хлопцями. Я не користувалася жодними захисними засобами. Тепер я думаю про можливу вагітність, СНІД та хвороби, що передаються статевим шляхом. Я думаю, що можу бути вагітна, і хвилююся, чи не заразилася я ВІЛ. Що мені робити?Я у відчаї, Алла .
Шановний лікарю!

Звертаюся до вас за порадою стосовно моєї подруги Оксани. Нещодавно вона познайомилася з одруженим чоловіком, удвічі старшим за неї. Він водить її до ресторанів і подарував мобільний телефон. Учора вона сказала, що він купив для них путівки на курорт. Я думаю, що вона не повинна приймати від нього подарунки і тим більше їхати з ним.

Я стурбована, Настя.

Поради лікаря

 • Утримуйтеся від сексуальних стосунків.

 • Відкладіть сексуальні стосунки до того часу, коли зможете відповідати за можливі наслідки.

 • Виявляйте свої почуття без сексу.

 • Зберігайте вірність сексуальному партнеру.

 • У випадку сексуальної активності користуйтеся якісними презервативами, придбаними в аптеках.

 • Пройдіть обстеження на ВІЛ/ІСППІ.

 • Страх може спричинити проблеми; зверніться за допомогою до фахівця якнайшвидше.

Після обговорення представник кожної підгрупи зачитує лист і варіант відповіді на нього.

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?

Висновок. Утримання від сексуальних стосунків, відкладення їх до того часу, коли ви зможете відповідати за наслідки статевих стосунків, виявлення почуттів без сексу — це основа вашої безпеки, уникнення багатьох проблем.

9. Обговорення ситуації (10 хв.)

Учасники об'єднуються в 3 (4) підгрупи.

Ранні сексуальні стосунки призводять до багатьох небажаних, навіть трагічних наслідків. Серед поширених проблем — психологічні травми, осуд оточуючих, вагітність, зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Послухайте історію, подібні до якої трапляються в реальному житті. Прочитайте й обговоріть можливі наслідки запропонованої історії.
Історія

Олена, як і багато її подруг, давно задивлялася на одинадцятикласника Максима: гарний, дотепний, має мотоцикл. Щоправда, репутація в нього не вельми багатьох дівчат довів до сліз. Та це лише додавало йому популярності.

Одного разу Максим зустрів Олену після школи і запросив покататися. Дівчина одразу погодилася: нарешті її мрія здійснилася! «Головне, подумала вона, не розчарувати його». Коли вони залишилися наодинці, Максим запитав: «Я тобі подобаюся? Ти мене любиш?». Дівчина зашарілася й тихо відповіла: «Так». «Тоді довірся мені», сказав Максим, і вона не насмілилась відмовити...

Наступного дня Олена побачила Максима у школі. Він розмовляв із хлопцями. Підійшла, привіталася, але Максим навіть не глянув у її бік. Дівчина кілька тижнів переживала, шукала зустрічі з ним, а він уникав її. Невдовзі Олена зрозуміла, що вагітна...

Варіанти розвитку подій

1. Під тиском батьків Олена і Максим погоджуються взяти шлюб.

• 3 якими психологічними і матеріальними проблемами вони зіткнуться?

• Чи готові вони самостійно розв'язувати ці проблеми? • Чи вдасться їм продовжити навчання?

 • Чи великі шанси на збереження цього шлюбу?

2. Олена вирішує народити дитину.

 • Які можливі негативні наслідки для здоров'я дитини під час вагітності і матері — підлітка?

 • Які шанси має Олена продовжити навчання і здобути професію?

 • Які наслідки цього рішення для Максима (тест на ДНК крові є підставою для визначення батьківства і призначення аліментів на дитину)?

3. Олена зважується на аборт.

 • Як це вплине на фізичне здоров'я дівчини?

 • Як це вплине на психічний стан Олени?

 • Як можуть поставитися до цього її батьки, родичі, знайомі?

4. Олена вирішує народити дитину і віддати її на всиновлення.

 • Як почуватиметься дівчина в подальшому житті?

 • Як це може вплинути на її подальше сімейне життя?

 • Як це може позначитися на долі її дитини?

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?

Висновок. Ранні статеві стосунки призводять до багатьох проблем. Утримання від раннього статевого життя це єдиний засіб уникнення небажаної вагітності, осуду оточуючих, психологічних травм.

10. Вправа «Твій свідомий вибір» (10 хв.)

Мета: навчити учнів робити свідомий, відповідальний вибір щодо початку статевого життя.

Робота в 3 підгрупах. Нижче наведені типові причини, з яких люди погоджуються на сексуальну близькість. Обговоріть, які з цих причин, на вашу думку, є відповідальними, а які — ні.

Причини, з яких люди погоджуються на сексуальну близькість:


 1. Щоб довести своє кохання.

 2. Щоб утримати коханого; через побоювання, що в іншому разі він покине.

3. 3 цікавості.

 1. Через упевненість, що «всі так роблять» (або побоювання бути «білою вороною»).

 1. Тому, що це здається правильним.

6. Щоб стати популярнішим серед однолітків.

7. Тому, що партнер пропонує довіритися йому, запевняє, що не буде жодних проблем.

8. 3а гроші чи подарунки.

9. Тому, що обом цього хотілося.

10. У стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

11. Щоб довести, що вони вже дорослі.

12. Якщо люди хочуть мати дитину.


 1. Якщо люди створили сім'ю.

 2. Коли люди кохають один одного, готові до близьких стосунків і до відповідальності за можливі наслідки.

Представники кожної підгрупи називають номери тих причин, які, на їх думку, свідчать про відповідальність під час вступу в статеві стосунки.

Рефлексія. Що ви відчували під час виконання цієї вправи? Які думки у вас виникали?Висновок. Хоча ранні статеві стосунки створюють багато проблем, молоді люди часто погоджуються на них. Рішення про це зазвичай приймається необдумано, під впливом алкоголю. Дуже важливо, щоб рішення про статеві стосунки приймалися завчасно у спокійній атмосфері. Ваша позиція має бути зваженою і чітко визначеною. Лише в цьому випадку ви зможете пояснити її своєму другу й відстояти. Приймаючи це важливе рішення, беріть до уваги свої життєві цінності і плани.

11. Роздавання пам'яток (5 хв.)

Мета: познайомити учнів з варіантами відмови в ситуаціях примусу до статевих стосунків; інформувати про можливі поради щодо відмови від статевого життя, уникнення небажаних стосунків.

Існує багато вагомих причин для відкладення сексуальних стосунків до того часу, коли ви подорослішаєте. Ознайомтеся з причинами, за яких молодь обирає «Ні». Оберіть 4 найважливіших для вас причини.


Причини відмови

Твердження, вислови

Занадто молодий або не готовий

Я ще надто молода.

Я не впевнена.

Я не готова.

Ми ще не готові.

Я поки що не хочу сексу.

Мені добре і без сексу.

Я теж цоього хочу в майбутньому, але зараз я ще не готова


Прагнення емоційної близькості

Не треба поспішати.

У нас попереду багато часу.

Ми могли б обніматися і цілуватися


Небажана вагітність, можливість інфекції

Я не хочу стати мамою. Не існує абсолютно надійного захисту. ВІЛ та інші інфекції передаються статевим шляхом.

Досить і одного разу, щоб завагітніти. Я не жартую, я справді не хочу завагітніти (заразитися). Я не хочу ризикуватиПотреба в коханні

Вибач, але я тебе не кохаю

Релігійні або власні моральні цінності й переконання

Позашлюбні сексуальні стосунки — гріх. Для мене позашлюбні сексуальні стосунки неприйнятні. Я не хочу сексуальних стосунків до шлюбу ( на цьому етапі свого життя)

Можливий осуд батьків, родичів, громади

Цього не втримаєш у таємниці.

Ти не знаєш моїх батьків
Стан сп'яніння

Алкоголь — поганий радник.

Тільки не тепер, коли ми випили.

Мені не потрібен алкоголь, я просто цього не хочу


Небажана пропозиція або тиск

Мені це не подобається.

Не тисни на мене.

Ні, я не хочу.

Я знаю, це не всі роблять.

Я не терплю, коли на мене тиснуть

Висновок. Кожен обирає свої варіанти відмови, прийнятні для нього. Чітка відмова — запорука уникнення небажаних стосунків.

Наведені поради допоможуть вам відмовитися від статевого життя, уникнути небажаних стосунків. Прочитайте їх.
Поради

1

Ходіть на вечірки та інші розважальні заходи тільки з друзями2

Уникайте місць, де не можете отримати допомогу, безлюдних місць

3

Не носіть провокуючого одягу, не поводьтеся сексуально, якщо не прагнете сексу, не ходіть вечорами самі

4

Як тільки відчуваєте незручність або страх, ситуація виходить з-під контролю — йдіть геть

5

Займіться чимось (спорт, мистецтво, творчість, навчання)

6

Не сідайте в попутні машини, не подорожуйте автостопом

7

Не беріть грошей і подарунків від малознайомих людей

8

Відмовляйтеся від пропозиції зайти додому

9

Застосовуйте інші можливості прояву почуттів (подаруйте квітку, напишіть СМС, приготуйте сюрприз, доторкніться, візьміть за руку, пригорніть, поцілуйте, привітайте)

10

Відмовляйте впевнено


12. Підбиття підсумків (5 хв.)

У житті молодої людини може виникати багато ризикованих ситуацій. Ви ризикуєте, коли починаєте жити статевим життям. Небажана вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ-інфекція, психологічні травми, почуття неповноцінності, самотності, відчуження, осуд і нерозуміння оточуючих — це основні проблеми, з якими можуть стикнутися молоді люди. Утримання від початку статевого життя, використання презервативів, збереження вірності партнеру — це основні способи уникнення вищеназваних проблем. Ваше майбутнє, ваше життя і здоров'я залежить від вашої свідомої, відповідальної поведінки зараз. Бажаю вам бути здоровими!


13. Рефлексія (5 хв.)

Тренер пропонує відповісти на запитання «Чим було корисне для мене це заняття?»


В області також активно використовується досвід роботи практичних психологів:

 • Кручак О.Д., Новомиргородський районний центр дитячої та юнацької творчості. Психологічний тренінг «Формування навичок збереження репродуктивного здоров’я підростаючого покоління»;

 • Чернявської Т.П., Олександрівської ЗОШ I-III ступенів. Тренінг «Я до цього не дійду».

Досвід роботи практичних психологів і соціальних педагогів із формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров'я учнівської та студентської молоді Луганської області представлений в основному двома районами: Старобільським та м. Стаханов.Досвід роботи

соціальних педагогів, практичних психологів

Старобільського району Луганської області


 1. Колесникова Наталія Миколаївна, методист районного методичного кабінету, який відповідає за психолгічну службу, Управління освіти, молоді та спорту Старобільської райдержадміністрації Луганської області. Контактний телефон: 066-88-31-896

Напрацювання:

Одним з основних завдань, що стоять переді мною, є виховання у дітей відповідального ставлення до власного репродуктивного здоров'я і здоров'я тих, хто знаходиться поряд, допомагати їм у дотриманні принципів здорового способу життя.

Формування та збереження репродуктивного здоров'я залежать від:

1) благополуччя у статевому житті;

2) статевої культури;

3) рівня загальної культури в суспільстві;

4) турботи про материнство й дитинство;

5) соціальних умов тощо.

Ці завдання я вирішую за допомогою авторської програми дослідження «Відношення учнів до здорового способу життя». А саме проводжу різноманітні діагностичні методики, довідково-рекомендаційні консультації, тренінгові заняття, створені власноруч та інших авторів; залучаю педагогів до підготовки годин педагогічної майстерності «Формування базових навичок захисту і збереження репродуктивного здоров'я», «Визнач свою позицію», «Як діяти в ситуації ризику?», старшокласників до організації та проведення розвиваючих занять; запрошую для профілактичних бесід і консультацій спеціалістів КУ «Старобільського РТМО», венерічного кождеспансеру; разом з вчителями, учнями організовуємо виставки малюнків, флаєрів, літератури, експозиції, наприклад, “Здоров'я для всіх важливо”; разом з батьками - екскурсії до медичних установ.

За результатами проведеного дослідження бачимо, що молодь зацікавлена в отриманні знань про репродуктивне здоров'я, а саме цікавлять наступні питання: психологічні аспекти взаємовідносин, фізіологічні особливості чоловічого й жіночого організму, профілактика ІПСШ, попередження вагітності, причини безпліддя та способи його лікування, способи діагностики ранніх термінів вагітності. 60 % опитаних вважають припустимими сексуальні стосунки до шлюбу, коли є справжнє почуття; 35% респондентів переконані, що сексуальні стосунки існують для задоволення фізіологічних потреб і шлюб не до чого. І лише 10 % опитаних вважають за, що сексуальні стосунки припустимі лише у шлюбі. 55% дівчат і 43 % юнаків відзначили, що дошлюбні сексуальні стосунки дуже часто є темою для спілкування. Основними причинами порушення репродуктивного здоров'я учні вважають: ранній початок статевого життя, інфекції, що передаються статевим шляхом, аборти, шкідливі звички. 45% школярів кожні півроку роблять обстеження у лікарів, 55% - 1 раз на рік. Більша частина респондентів вважають оптимальним віком вступу до сексуальних стосунків 16-18 років, тому що ранні сексуальні стосунки можуть призвести до небажаної вагітності й як наслідок - до аборту або захворюванню.

У комплексному вигляді інформацію, що необхідна підлітку, можна подати за такими напрямками:

– про родину і кохання як цінності;

– про здоровий спосіб життя і усвідомлення себе, як людини, відповідальної за збереження свого репродуктивного здоров’я;

– про фізичну будову організму, зокрема органів репродукції, про ті зміни, які відбуваються під час статевого дозрівання;

– про репродуктивне здоров’я як життєву цінність;

– про чинники, які впливають на погіршення репродуктивного здоров’я та про засоби його збереження;

– про культуру сексуальних взаємовідносин і статеву культуру.

У процесі формування ставлення до репродуктивного здоров’я підліток повинен опанувати найважливіші вміння:

– дотримуватися принципів здорового життя;

– регулювати свої сексуальні потяги і поведінку;

– зберігати своє репродуктивне здоров’я;

– поважати представників протилежної статі;

– володіти емоційною регуляцією.

Вчу молодь простистояти агітації прихильників нездорового способу життя, розвиваю вміння відстоювати свою позицію, обговорюючи проблеми життя наркоманів, алкоголіків, курців, токсикоманів за допомогою наступних заходів: тренінг «Попередження ВІЛ/СНІД, ІПСШ та зловживання наркотиками серед молоді», відеолекція з обговоренням «Венеричні хвороби як фактор ризику репродуктивного здоров'я», тести й анкети для вивчення орієнтації учнів на здоровий спосіб життя, заходи щодо підвищення престижу здорової сім'ї, акції з протидії палінню, вживання алкоголю, поширенню наркотиків серед дітей і молоді.

З метою підготовки дітей та учнівської молоді до сімейного життя та відповідального батьківства організовую такі заходи: виховні години «Добрі стосунки в сім'ї», «Все починається з родини», «Боремось з насильством разом», «Формування здорового способу життя», «Традиції нашої родини», «Наповнюємо серце добром»; тренінги «Ми різні, але ми рівні», «Конфлікт. Шляхи подолання», «Година ввічливих школярів», «Свідоме батьківство», «Ми за здоровий спосіб життя».

Щоб збільшити ефективність роботи з формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров'я підростаючого покоління та формування ставлення до ньому, як цінності, потрібно поширювати необхідну інформацію у найширших колах громадськості. Тільки спільні зусилля усіх зацікавлених осіб і громадських організацій можуть допомогти підлітку вибрати правильну життєву позицію стосовно свого здоров'я: в газетах та журналах працівники психологічної служби району висвітлюють проблеми охорони здоров'я підростаючого покоління, в тому числі і репродуктивного, залучають громадські організації до пропаганди здорового способу життя, боротьби з алкоголізмом та наркоманією, зі СНІДом, спонсорів для виділення коштів щодо підготовки матеріалів з цього питання, організації дискотек, концертів, виїзних консультпунктів та тренінгових груп.

Моє бачення роботи над цією темою:"Збереження, підтримка здоров'я молоді - це гарантія медико-соціального добробуту суспільства на майбутньому".

Аби вирішити проблеми репродуктивного потенціалу молоді вважаю необхідною реалізацію наступних медико-соціальних заходів.

По-перше, "оздоровлення" демографічної ситуації та інституту сім'ї, тобто підвищення престижу моделі багатодітної родини; актуалізація значимості офіційно зареєстрованого шлюбу; зниження частки сімей, котрі виникли з причини наступу вагітності; формування відповідального ставлення до планування зачаття дитини, народження й виховання дитини, як в майбутніх матерів, так і майбутніх батьків (навіть більшою мірою); створення установок тендерного партнерства і психології сімейної толерантності.

По-друге, необхідний комплекс конкретних заходів для поліпшення здоров'я молоді. Виконання цього завдання можливе лише за умов виконання першого завдання. Молоді має бути зрозуміло значення власного здоров'я, здоров'я людини як найважливішої цінності (як індивідуальної, так і державної!), усвідомлення ключової ролі своєї поведінки у його формуванні. Важливим також представляється наявність умов реалізації установок зберегти власне здоров'я, а саме: розширення доступу молоді (критичний вік - 15-16 років) до інформації про планування вагітності, безпечну сексуальну поведінку, отримання тих чи інших послуг медичного призначення у сфері репродуктивного здоров'я. На мою думку, необхідно забезпечити створення умов та підтримку соціальних норм невинності до шлюбу: молоді люди не повинні почуватися "білими воронами" в молодіжному мікросоциумі. 1. Комаров Костянтин Олексійович, практичний психолог, Черниш Ігор Олександрович, соціальний педагог Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №4 Старобільського району, Луганської області. Контактні телефони: 095-79-22-531, 066-63-61-583

Напрацювання:

Як відомо, підлітки та юнаки представляють популяційний ресурс кожної країни. Підлітковий вік посідає особливе місце у розвитку й становленні людини, оскільки відбувається біологічна й психологічна перебудова організму, адаптація до нового соціального оточення. У цей час відзначається прагнення до незалежності, пошуку нової ідентифікації, відходу від батьківських поглядів та формування власних життєвих цінностей.

Психологічною особливістю підліткового віку є залежність підлітка від значної частини мікросоціальних (сім’ї, школи, найближчого оточення) і макросоціальних (суспільства загалом та його культури) чинників довкілля. Цьому періоду властиві прагнення швидкого пізнання світу дорослих, бажання мислити по-дорослому. Соціальний розвиток підлітка полягає у пізнанні ролі особи у суспільстві і шляхів реалізації цій ролі, сприймання цінностей і норм у різноманітних галузях життя, зокрема у сфері здоров’я.

Особливо велике значення має репродуктивне здоров’я підлітків та юнаків.

Важливість проблеми сексуального і репродуктивного здоров’я підлітків підтверджено як міжнародними, так і українськими юридичними документами.

Міжнародних документів у сфері репродуктивних прав і охорони репродуктивного здоров’я існує чимало. Основними з них слід назвати такі: Декларація Міжнародної конференції з прав людини (Тегеран, 1968); Конвенція про права дитини (1990); Матеріали Міжнародних конференцій ООН з проблем народонаселення і розвитку (Бухарест, 1974; Мехіко, 1984; Каїр, 1994); Матеріали Всесвітньої конференції з прав людини (Відень, 1993); Декларація тисячоліття ООН, прийнята на Саміті Тисячоліття (Нью-Йорк, 2000); Декларація про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІД, прийнята на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН (Нью-Йорк, 2001).

Національне законодавство України, що регулює реалізацію цього права, базується саме на цих документах. Основним документом є Конституція України, яка містить цілу низку положень, що безпосередньо стосуються забезпечення охорони репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Серед інших юридичних документів слід назвати Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (із змінами від 07.07.2011 р. № 3611-VI), Закон від 10.01.2002 р. № 2947-III «Сімейний кодекс України», Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (у редакції Закону від 03.03.1998 р. №155-98 ВР), Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України від 15.11.2001 р. № 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї», Закон України від 19.02.2009 р. № 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки»; Закон України від 05.03.2009 р. № 1065-VI «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року .

Усе це змушує говорити про формування умінь безпечної сексуальної поведінки. Поведінка, дії підлітка мають бути спрямовані на збереження репродуктивного здоров’я. Цей компонент включає статеву культуру, дбайливе ставлення до партнера, радість від переживання почуття любові, від поведінки, спрямованої на збереження здоров’я, спрямованість на створення сім’ї, народження й виховання здорових дітей.

Формування відносин підлітків до репродуктивного здоров’я як цінності диктує необхідність взаємодії фахівців різного профілю. Це важливо ще й тому, хоча сім’я є важливим чинником морального і емоційного виховання підлітків, але повноцінної сексуальної і репродуктивної освіти сім’я не дасть, насамперед тому, що чимало батьків самі мають низький рівень поінформованості з питань репродуктивного здоров’я. Функцію формування ціннісного відносини підлітків до репродуктивного здоров’я виконують інші соціальні інститути, насамперед школа.

Школа – єдиний громадський інститут, що охоплює всю молодь, у навчальних закладах є унікальна можливість охопити ту вікову групу, якій найбільше необхідно просвітництво з питань охорони репродуктивного здоров’я. Завдання школи - закласти підвалини ціннісного ставлення підлітків до репродуктивного здоров’я, розставити ряд загальнозначущих орієнтирів, уникаючи безтактності і нав’язливості, не надаючи цій сфері виховання надмірно випереджаючого характеру, але з тим враховуючи особливості віку і характер фізіологічних зрушень на організм в період статевого дозрівання.

Усі знання, вміння, навички учні засвоюють за допомогою таких форм роботи:

Уроки, бінарні уроки спільно з вчителями з таких навчальних предметів, як біологія («Статева система людини»), основи здоров’я («Репродуктивне здоров’я», «Створення сім’ї», «Поговоримо без хлопчиків»), література («Вічне почуття кохання», «Сім’я у літературних творах»), історія («Сім’я у історичному розвитку», «Українські сімейні традиції»), правознавство («Сімейне право»).

Виховні години спільно з класними керівниками, виховні години у форматі «Зустріч з психологом/соціальним педагогом» по різноманітним темам «Знати щоб жити», «Жіночі секрети», «Поговоримо про кохання», «Репродуктивне здоров’я жінки: заняття для учениць».

Тренінгові заняття та заняття з елементами тренінгу «Формування загальнолюдських духовно-моральних цінностей», «Відповідальність у моєму житті», «Репродуктивне здоров’я молоді», «Ми різні, але рівні», «Мотиви створення сім’ї – основа родинного щастя».

Виступи та семінари для батьків за темами «Розвиток та стосунки підлітка», «Репродуктивне здоров’я молоді». Під час таких розмов слід зосередити думку батьків у тому, як вони можуть допомогти своїм дітям виробити навички самостійного, відповідального прийняття рішень. У цьому батьки мають враховувати, що приймати відповідальні рішення, зокрема, щодо здоров’я, може тільки людина, яка має відчуття власної гідності й упевненість у собі. Саме ці чесноти необхідні щоб підлітки могли протистояти тиску однолітків, що схиляють до використання алкоголю і наркотиків, до передчасного початку сексуальних відносин, зневазі заходами профілактики хвороб, що передаються сексуальним шляхом та СНІДу. Уміння самостійно прийняти правильне рішення стане гарантією того, що отримана у школі інформація дійсно буде ефективно використовуватися.

Розробки буклетів та пам’яток з питань профілактики вступу підлітків в сексуальні стосунки і збереження репродуктивного здоров’я підлітків: «Твоє здоров’я», «Що таке СНІД», «Перший презерватив» тощо.

Консультації учнів і батьків з питань міжособистих та міжстатевих відносин, кохання, здорового способу життя, сімейних відносин.

Особливе місце у роботі із підлітками і молоддю займає робота волонтерського загону, шкільних агітбригад та залучення учнів як асистентів психолога/соціального педагога. Ефективність даної методики у тому, що роботу здійснюють підготовлені ровесники. Їм, як відомо, молодь довіряє більше й інформацію, почуту від них, сприймає легше й простіше, ніж таку ж інформацію, надану більш старшим поколінням.Додаткові форми роботи соціального педагога:

– створення стенгазет і плакатів (спільно з вчителем малювання), у яких пропагується охорона репродуктивного здоров’я; організація виставки робіт у своїй школі, сусідніх навчальних закладах, на підприємствах, у інших громадських місцях;

– залучення місцевих підприємств до пропаганди профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, СНІД, наркоманії та тютюнопаління, спрямовуючи туди науково-методичні матеріали, розроблені соціально-педагогічними службами, що займаються цим питанням. Повідомлення підприємств, де вони можуть самостійно ознайомитися з такою літературою;

– звернення до місцевих бібліотек з проханням ширше рекламувати видання з даного питання;

– налагодження співробітництва із місцевими газетами і телебаченням з метою висвітлення ними проблеми охорони репродуктивного здоров’я підростаючого покоління;

– залучення до пропаганди здорового життя, боротьби з алкоголізмом та наркоманією, захворювань, що передаються статевим шляхом, СНІДом молодіжних та інших громадських, художніх колективів;

– залучення спонсорів серед місцевих підприємців, організацій.

Формування ціннісного відносини підлітків до репродуктивному здоров’ю досягається різними шляхами. Проте особливо дієві розповідь, розмова, роз’яснення, дискусія з однолітками, робота з літературою. Ефективним методом переконання є приклад. Кожен із наведених методів має власну специфіку використання і може застосовуватися у комплексі з іншими.

Проблеми охорони репродуктивного здоров’я є частиною загального права на здоров’я. Людська особистість проявляється мільярдами способів, і одним з них є сексуальність, репродуктивне здоров’я, що впливає на думки, почуття, взаємодію з оточуючими і спонукає людей шукати любові, контакту, тепла, близькості і досягати, в такий спосіб, психічного здоров’я.


 1. Дзяма Аліна Володимирівна, соціальний педагог Старобільської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Старобільського району, Луганської області. Контактний телефон: 066-34-15-359

Напрацювання:

Глобалізація та суспільні завдання формування молодого покоління актуалізують впровадження у виховний процес школи питання гендерної культури, а також формування та збереження репродуктивного здоров’я учнівської молоді.

Складність даного питання зумовлена делікатністю статево-рольових взаємин та великим практичним інтересом школярів до особливостей спрямованості на формування репродуктивного здоров’я.

Більшість теоретиків та практиків, які працюють над визначеним питанням сходяться в думці, що репродуктивне здоров’я, це стан повного фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань репродуктивної системи, порушення її функцій і/або процесів у ній. Таким чином, репродуктивне здоров'я означає і можливість задоволеного і безпечного сексуального життя, здатність до народження дітей і можливість вирішувати, коли і як часто це робити.

У навчально-виховному процесі Старобільської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №3 і зокрема у роботі соціального педагога використовуються наступні форми роботи у сфері формування репродуктивного здоров’я учнів:

1.Фрагменти уроків та окремі уроки в рамках навчальних предметів біології, основ здоров’я, літератури, історії включають теми репродуктивного здоров’я молоді.

2. На весь навчальний рік соціальним педагогом розробляється план роботи з пропаганди здорового способу життя, де одним із напрямків формування репродуктивного здоров’я учнів. Основний принцип такого планування – це залучення всіх учасників навчально-виховного процесу.

Учні

Батьки
Вчителі


Залучені спеціалісти

Особливо активно учнівська аудиторія сприймає теоретико-практичні заняття, які включають наступні компоненти:

- актуалізація проблеми лектором;

- відео матеріал з психології відносин;

- питання та ситуації з проблемним практичним пошуком;

- загальний висновок з акцентуацією на практичну значимість.

3. Невід’ємною частиною просвітницької роботи по збереженню репродуктивного здоров’я учнів є батьківські збори, тематика яких, відповідає запитам дітей конкретного віку. Під час таких заходів актуалізується увага батьків, на тому, як формувати навики самостійного, відповідального прийняття рішення. В першу чергу, батьки повинні розуміти, що приймати відповідальні рішення може лише людина, яка має відчуття власної гідності та впевненості в собі. Саме ці якості необхідні для того, щоб підліток міг протистояти пропозиціям вжити алкоголь, наркотики, передчасно розпочати статеві відносини, нехтувати засобами профілактики ІПСШ та СНІДу.

4. Соціальним педагогом школи розробляються та розміщуються інформаційні листи з питань попередження ранніх статевих відносин підлітків, які розраховані як для дітей так і для батьків.

5. В контексті роботи шкільного співуправління, а саме в роботі інформаційного сектору середньої та старшої ланки під керівництвом соціального педагога відбуваються виставки малюнків та творчих робіт учнів з теми відношення статей та збереження репродуктивного здоров’я та факторів, які на нього впливають (алкоголь, тютюнопаління, вживання наркотиків, вплив реклами і т.д.).

6. Протягом року відбуваються зустрічі школярів із залученими спеціалістами на яких обговорюються різні аспекти формування і збереження репродуктивного здоров’я учнів (медичні, соціальні психологічні).

Для того, щоб знання підлітка необхідні для самостійного захисту і збереження репродуктивного здоров’я були якісними та доступними, соціальному педагогу необхідно: • самому володіти інформацією про стан репродуктивного здоров’я молоді в країні.

 • надавати інформацію відповідну до віку дитини.

 • використовувати лише перевірені та науково доведені факти з питань репродуктивного здоров’я учнів.

 • досліджувати і спиратись на індивідуальні потреби конкретної аудиторії.

Таким чином, можна зробити висновок, що соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу є координатором навчально-виховного процесу по актуалізації питання збереження і формування репродуктивного здоров’я серед учнівської молоді. Також, важливо враховувати те, що шкільному соціальному педагогу в роботі з темою репродуктивного здоров’я необхідно позиціонувати себе як старшого порадника, до якого школяр може звернутьсь у будь-якій делікатній ситуації. А надзавданням зазначеного напрямку роботи є ідея, що будь-яку проблему краще попередити, а ніж боротися з її наслідками.
Досвід

практичних психологів м. Стаханова Луганської області

«Формування навичок репродуктивного здоров`я

учнівської та студентської молоді »
Сосюк Надія Олександрівна, практичний психолог.

Стахановська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 9 ім. Олексія Стаханова Стахановської міської ради Луганської області.

Поштова адреса: 94016, вул. Макерова, 8 а, м. Стаханов, Луганська обл.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка