«Формування ключових компетентностей молодшого школяра через проектну діяльність у системі інноваційної освіти» Якушева Валентина Дмитрівна вчитель початкових класів ВступСкачати 304.34 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір304.34 Kb.
#9958
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8»
«Формування ключових компетентностей молодшого школяра

через проектну діяльність у системі інноваційної освіти»

Якушева Валентина Дмитрівна

вчитель початкових класів

Вступ

Тема: Формування ключових компетентностей молодшого школяра через проектну діяльність у системі інноваційної освіти.

Актуальність теми:

 • формування в учнів мотивації до пізнавальної діяльності;

 • формування досвіду для вирішення життєвих проблем.

Зв'язок досвіду з психологічними та педагогічними джерелами:

 • гуманно-особистісна педагогіка;

 • впровадження педагогічних технологій та інновацій;

 • технологія проектного навчання.

Мета та завдання:

Об’єкт дослідження: проектна діяльність молодшого школяра.

Предмет дослідження: процес формування ключових та предметних компетентностей.

Ідея проекту:

- вироблення сукупності дослідницьких, пошукових, проблемних, творчих підходів.Результативність:

 • підвищення рівня інтересу до навчання;

 • формування ключових, предметних та міжпредметних компетентностей.

Зміни в освіті відбуваються на основі затвердженого Державного стандарту початкової школи, які ставлять за мету: формувати людину, яка хоче і вміє самостійно вчитися; сприймати інформацію, працювати з нею, осмислювати, аналізувати, творити.

Зміст освіти ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Серед важливих завдань, що стоять перед початковою школою, є розвиток теоретичних і практичних умінь навчання, вмінь і навиків дослідницького пошуку, опанування школярами основ природничого світогляду за допомогою активних методів навчання.

Одна з умов виконання цих завдань – дотримання принципу співробітництва, який передбачає рівноправні стосунки між учителем і учнями і реалізується через способи організації взаємодії вчителя та школярів у навчально-виховному процесі.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток. Ключова компетентність – це спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності.

Навчальна діяльність не обмежується знаннями, уміннями і навиками. Щоб охопити формування груп компетентностей ми звернулися до проектної діяльності, яка дає змогу поєднувати самостійну роботу з самоосвітою та груповою роботою. Метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка відображає реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу в освіті.вміння вчитися міжпредметна комунікативна громадянськаФормування

природознавча ключових та предметних предметнакомпетентностей

через проектну діяльність

загальнокультурна соціальназдоров’язберігаюча естетична


Під час використання проектної технології формуються компетенції, які готують учня до самостійного життя.

«Вивчення й правильне використання вже діючих мотивів, формування необхідних, що спрямовують розвиток особистості та її рух – серцевина педагогічної праці.» І. Підласій

Мотивація – потяг, який викликає активність організму і визначає його спрямованість. Ефективність роботи над проектом залежить від мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Мотив впливає на відношення до навчання та на якість набутих знань. Ми формуємо мотив, якщо показуємо учням практичну значущість проектної діяльності. Для створення мотиваційних моментів дотримуюсь таких рекомендацій:


 • використовувати різноманітні форми і методи організаційної роботи;

 • створювати атмосферу зацікавленості кожного учня;

 • стимулювати учнів до використання різноманітних способів виконання завдань;

 • заохочувати прагнення учнів до самостійної роботи, підтримувати всі прояви діяльності, що сприяють досягненню мети;

 • створювати педагогічну ситуацію спілкування, що дозволяє кожному учневі, незалежно від ступеня його готовності до проекту, виявляти ініціативу, самостійність і винахідливість у способах роботи;

 • під час оцінювання результатів аналізувати правильність, самостійність, оригінальність, різноманітність способів виконання завдання.

Організовуючи роботу над проектом потрібно:

 • вивчити інтереси учнів;

 • керуватися наявністю значущості проблеми ;

 • визначити формування предметних компетентностей учнів;

 • передбачити результати практичної, теоретичної пізнавальної діяльності.

Під час підготовки до проекту задаю собі ряд питань:

 • чи є цей проект важливий?

 • як пов'язаний з тим, що діти знають і чому навчаться?

 • як тема пов’язана з інтересами та бажаннями учнів?

 • які над предметні компетентності будуть формуватися під час проекту?

 • які методи і форми роботи буде використано?

 • як будуть оцінюватися результати?

Намагаюся таким чином організувати свою роботу, щоб діти забажали вчитися і вносити нове у свій власний досвід. Як на мене, то активну креативну-пізнавальність діяльність школярів забезпечують проблемно-пошукові методи навчання. Тому я вибираю і використовую метод проектів, який направлений на розвивальне навчання та розвиток творчих можливостей особистості.

Першим був творчо-індивідуальний проект «Чого я навчився у Маленького принца. Людські чесноти». Об’єктом пізнання проекту є твір «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Важливо, щоб кожен учень класу прочитав казку. Після того, як ідею обговорили в класі, продумали форми представлення проекту. Учні об’єдналися у творчі групи.

«Довідкове бюро» - ознайомили з життєвим шляхом письменника.

«Художники» - підготували ілюстрації до притчі.

«Артисти» - вивчили діалоги головних героїв і показали виступи на англійській та французьких мовах.

«Фантасти» - зачитали власні твори на тему «Яку планету зміг відвідати Маленький принц?».

«Письменники» - зачитали твори-міркування «Чого я навчився у Маленького принца».

«Кореспонденти» - підготували запитання для інтерв’ю з учасниками проекту.

«Експерти» - оформили пам’ятки «Я серед людей». «Чого я навчився у маленького принца».

Проект вчив аналізувати твір, розвивати уміння висловлювати свою думку, розпізнавати мотиви поведінки, визначати позитивні якості характеру людини; виховувати морально-етичні цінності: доброзичливість, працьовитість, любов до рідної землі, відповідальність, чесність, вірність.

Вчитель використав метод «Очікування», «Мозковий штурм», роботу в групах, роботу в парах.
Розглянемо паспорт проекту

«Рослинництво рідного краю»

В створенні інтегративно-інтелектуальної моделі проекту полягає новизна діяльності школярів, особистий внесок у впровадження методу проектів.

Проект «Рослинництво в ріднім краю»

Мета: ознайомити з рослинництвом, як з галуззю народного господарства, формувати поняття про головні зернові рослини та їх зовнішній вигляд, технічні та овочеві культури.


 • ознайомити з характерними ознаками рослин та їх значенням у житті людини;

 • знайти цікаві відомості про рослини-рекордсмени України;

 • ознайомити з творами дитячої літератури;

 • дібрати вірші, загадки, прислів'я, приказки по темі;

 • формувати дбайливе ставлення до рослинного світу;

 • виховувати повагу до людської праці.

Тип: колективний, інтегрований.

Вид: інформаційно-пошуковий.

Форма захисту: презентація набутих знань (реферати, творчі роботи, малюнки).

Кінцевий продукт: альманах творчих робіт.

Керівник проекту: вчитель.

Консультанти: бібліотекар, працівники музею, батьки.

Інтегративно-інтелектуальна модель проекту полягає у створенні

інтегративних (міжпредметних) зв'язків під час дослідження теми.

1крок – Що таке рослинництво?

Рослинництво – це вирощування культурних рослин. Воно поділяється на рільництво, плодівництво, луківництво.

Цікавим моментом стала робота мовознавців, які підготували ранок «На етимологічному городі». Розповіли , що означають назви городніх рослин та звідки вони до нас прийшли.

2 крок – збір інформації про зернові, технічні, овочеві культури.

Виступ міністра сільського господарства.

Виступ працівника сільського господарства.

Виступ агронома.

Виступ краєзнавства.

Розповідь біолога.

Виступ овочівника.

Виступ садівника.3 крок – спрямований на формування навичок написання власних творів про рослини.

Важливим моментом був інтегрований урок з розвитку мовлення за темою «На сонечко я схожий і сонечко люблю». В підготовчій роботі діти розподілилися на групи:

Пошуковці – знайомилися з поезією про соняшник.

Художники – готували малюнки.

Мистецтвознавці – підбирали репродукції картин.

Знавці – вивчали історію рослини.

Агрономи – досліджували, де росте та умови життя рослини.

Експерти – готували відомості про користь рослини.

Народознавці – підібрали легенди, загадки, прикмети.

4 крок – ознайомлення з дитячою поезією, народною творчістю, народними звичаями, обрядами святами.

5 крок – відвідування міського краєзнавчого музею.

У проекті інтегровані всі навчальні предмети. На уроках трудового навчання учні виготовляли « символ року» з зернових рослин, новорічну екібану з обрізаних гілок садових дерев, з пап’є-маше виготовляли плоди. Працюючи над розділом «Рослинництво в дитячій поезії» ознайомилися з поетичними творами, розвивали зв’язне мовлення, збагачували словниковий запас.

В розділі «Народна творчість» відшукували загадки , прислів’я, прикмети, місяцеслів. Ознайомилися з такими святами, як Свято хліба та Спас.

В дослідницький частині вдосконалювали навики спостереження за проростанням цибулі; умовами проростання насіння.

Такий проект потребує чітко продуманої структури, інструктажів та вказівок. Має велику соціальну значимість.

Творчо-виховний проект «Торкнутися краси можна тільки серцем» формував на доступному рівні систему художніх знань і вмінь, розвивав емоційно-почуттєву сферу учнів , їх художні здібності і мислення, здатність самовиражатися та спілкуватися.

Формуванню здоров’язбережувальної компетентності, свідомого прагнення ведення здорового способу життя, бажання займатися фізичною культурою та пропаганди спорту розроблений проект «Євро – 2012».

В роботі над даним проектом:

Ознайомилися з історією популярної у більшості країн гри;

підвищували зацікавленість дітей до фізичної культури;

розвивали мовлення учнів, художні здібності, рухові якості;

виховували цілеспрямованість, витримку, культуру поведінки вболівальника гри.

До кожного підсумкового заходу проекту готували фізкультхвилинки. Підбирали їх так, щоб вони як найбільше розкривали тему. Це могла бути пісня, вірш, до яких підбираємо рухи. Наприклад, до проекту «Як бджілка стала золотою» вивчили пісню «Прилетіла бджілка».

Культурологічний проект «Панянки та джури» спрямований на вивчення історії рідного козацького краю. Вивчили кодекс честі юних джур, провели ряд екскурсій по рідному краю,складали жартівливі вікторини, провели фотовиставку. Підсумком проекту став конкурс «Українка я маленька».Народна творчість в проектній діяльності молодших школярів

Фольклор, народні традиції, звичаї, обряди, різні види народного мистецтва, народні символи допомагають формувати національну свідомість. Тому у більшості наших проектів ми використовуємо і будемо використовувати багатий досвід нашого народу. Використання його в проектній діяльності учнів є змістовною формою інтерактивного навчання, яка сприяє духовному, моральному розвитку особистості.Ефективні форми роботи інтерактивного навчання

Інтерактивні методи навчання є найбільш цікаві і ефективні тому, що учень стає суб’єктом навчання, стає активним учасником власної освіти та розвитку. У зв’язку з цим ефективні проекти ті, які побудовані за традиційною методикою, але із застосуванням елементів інтерактивного навчання. Активні методи навчання допомагають учням краще аналізувати, зіставляти, виділяти головне, набувати практичних та комунікативних навичок. Використання їх під час проектної діяльності робить процес значущим і орієнтованим на учня. Найчастіше ми використовуємо такі інтерактивні вправи: «Очікування», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Коло вражень», «Інтерв’ю», «Кореспондент передає», «Незакінчене речення», «Асоціативний кущ», «Павутинка». А використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей, як комунікабельність, співробітництво, уміння доводити свою думку.Результати виконаних проектів

Результати виконаних проектів мають бути матеріальними та практичними. Своїм учням ми даємо вибір. Це може бути індивідуальний виступ, виступ групи, інсценування, створення міні-книг, малюнки, випуск газети, відеофільм, твори, поробки, схеми, таблиці та презентації.Презентація проекту

Як дидактичний засіб навчання готуються електронні презентації. Під цим поняття ми розуміємо логічно зв’язану послідовність слайдів об’єднаних однією тематикою. Така наочність підвищує засвоєння матеріалу, тому що задіяні всі канали учнів: зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Використовувати презентації можна на будь-якому етапі проекту. Крім того за допомогою презентації можна використати різноманітні форми пізнавальної діяльності: фронтальну, групову, індивідуальну. Найчастіше ми використовуємо спеціально створену презентацію на підсумковому етапі.Наприклад


Додатки

Додаток

«ЧОМУ Я НАВЧИВСЯ У МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»

ЛЮДСЬКІ ЧЕСНОТИТип проекту: творчо-індивідуальний.

Об’єкт пізнання: Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Мета: ознайомити учнів з життєвим шляхом письменника; вчити аналізувати твір;

розвивати уміння висловлювати свою думку; розпізнавати мотиви поведінки, визначати позитивні якості характеру людини;

виховувати морально-етичні цінності: доброзичливість, працьовитість, любов до рідної землі, відповідальність, чесність, вірність, бережливе відношення до рослин.

Освітній продукт: створення пам’ятки «Я серед людей».

План-проекту

І. Обговорення ідей в класі

ІІ. Склад учасників проекту

ІІІ. Форма представлення проекту (пам’ятки, малюнки, твори)

ІV. Знайомство з притчею

V. Підготовка ілюстрацій до твору

VІ. Написання власних творів

VІІ. Складання пам’яток

VІІІ. Створення міні-альбому

ІХ. Розподіл учнів на творчі групи


 • Довідкове бюро

 • Читці

 • Художники

 • Артисти

 • Критики

 • Фантасти

 • Експерти

 • Кореспонденти

Навчально-методичне забезпечення уроку: портрет письменника, ілюстрації, картки для роботи в групах, парах, малюнки, тлумачний словник, книги, відеозапис.

ТЗН: фільм.

Технологічні

елементи


Проектна діяльність

Тема проекту

Риси характеру які допомагають стати людиною.

Об’єкт пізнання

Притча Антуан де Сент-Екзюпері

Проблема

Чому я навчився у Маленького принца. Які риси треба виховувати в собі, щоб стати людиною.

Способи вирішення

Аналіз художнього твору, життєвий досвід учнів, довідкова література

Презентація

Презентація малюнків, пам’яток, власних творів.Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

а) оголошення теми уроку

- чому я навчився у маленького принца

- вправа «очікування»- складання пам’ятки «Які риси слід виховувати в собі. щоб стати людиною, для самовдосконалення»

ІІІ. Сприйняття нового матеріалу

 1. Виступ бібліографів, які підготували розповідь про життя та творчість Антуана де Сент-Екзюпері.

  • Народився Антуан де Сент-Екзюпері 29 червня в 1900 році у родині державного службовця. Приставка де вказує на аристократичне минуле сім’ї. Виховувала хлопця мама, високоосвічена талановита жінка, яка розумілася в живописі і музиці.

10498 • За колір волосся чи особливу посмішку хлопчика прозвали -«Король сонця». В 1917 році він поступив в паризьку школу мистецтв. Ще в університеті вирішив стати льотчиком, завжди прагнув бути першим.

 • Екзюпері облітав весь світ, брав участь у змаганнях на швидкість подолання відстаней. Добровільно записується до військової розвідки. «Я хочу воювати в ім’я любові до людей»

 • «Маленький принц» написаний у 1943 році. Спочатку був виданий англійською, а потім французькою мовами. Сам підготував малюнки до книги.

 • Загинув 31 липня 1944 року, не повернувшись з розвідувального польоту. Антуан де Сент-Екзюпері пропагував героїзм, людяність, відповідальність. Для чого людині дарується життя? Які повинні бути цінності?
 1. Мозковий штурм

  • Що таке казка?

  • Що таке притча?

  • Кому присвятив казку-притчу?

  • Від чийого імені ведеться розповідь?

  • Скільки років було хлопчику коли він виконав перший малюнок?

  • Чи зрозуміли його дорослі?

  • Що порадили хлопчику?

  • Ким він став?

  • Чому автор опинився в пустелі?

  • Хто здивував пілота?

  • Яке прохання висловив хлопчик?

  • Хто це був?

  • Де жив Маленький принц?

  • Що таке Земля?

  • Як він з’явився на Землі?
 1. Читання уривка

«Є таке правило, - казав мені згодом Маленький принц. – Прибрався сам уранці ретельно прибери і свою планету. Треба виривати баобаби одразу ж, як тільки побачиш, що то не троянди бо молоді паростки троянд і баобабів майже однакові. Це дуже нудна робота, але й дуже приємна.»

 • З яким закликом звертається до дітей? А чому не до дорослих?

 • Символом чого є баобаб?

 • Якби це були риси характеру, то які? (жадність, черствість, злість)

На дощці з’являється плакат

Бережіть планету!
 • Які позитивні риси у цій ситуації проявилися у хлопчика? (бережливість, працьовитість, відповідальність, наполегливість)

 1. Робота в групах

1 група: У чому полягає мудрість правителя? (Якщо ти зможеш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий)

Правильно оцінюй свої вчинки!


2 група: Планета честолюбця.

 • Що означає шанувати? (значить визнавати, що я най вродливіший, найкраще одягнутий, найбагатший і найрозумніший на планеті)

Шануй людину за добрі

справи!3 група: Планета пияки

 • Чому становище пияка видається «зачарованим колом?» (п’є, щоб забути, що йому соромно, що п’є)

 • Як видумаєте, чому житель цієї планети пив? (був самотнім, не було друзів, не мав гарної справи)

Боротися зі шкідливими

звичками!
4 група: Планета бізнесмена

 • Чим займався бізнесмен?

 • Чи приносила користь його робота?

Справи повинні бути красиві і

корисні!5 група: планета ліхтарника

 • Чому хлопчик шанує ліхтарника від інших персонажів? (не думає про себе)

Думати про інших !


6 група: Планета географа

 • Що шанував географ?

 • Яку планету порадив відвідати і чому? (бо вона має гарну репутацію)

7 група: Планета Земля

 • Чим не звичайна була сьома планета?

 • Чому здивувався Маленький принц?

5. Інсценування уривка на французькій мові.

Розмова лиса і Маленького принца: • Хто ти?

 • Я- Лис.

 • Пограйся зі мною. Мені так сумно…

 • Я не можу с тобою гратися. Я не приручений.

 • Приручи мене!

Що означає приручений?

Чому навчив Лис Маленького принца?Ти назавжди береш на себе

відповідальність


6. Монолог Маленького принца на англійській мові:

«Ви гарні, але пусті. За ради вас не захочеться вмерти. Але вона одна єдина дорожча від усіх вас. Бо я поливав її. Бо я закривав її скляним ковпаком. Бо я затуляв її ширмою. Бо за для неї я знищів гусінь…бо це моя троянда.»


 • Символом чого є троянда? ( краси, ніжності, любові)

Добре бачить тільки серце…

7. Музична фізкультхвилина

8. Робота в групах з’єднати слова


КОРОЛЬ

ГОРДІСТЬ, ЕГОЇЗМ

ЧЕСТОЛЮБЕЦЬ

ВЛАДОЛЮБСТВО

ПИЯКА

ЖАДІБНІСТЬ, ЗАЖЕРЛИВІСТЬ

БІЗНЕСМЕН

СЛАБКІСТЬ, ТЯГА ДО ПИЯТСТВА

ГЕОГРАФ

ПРАЦЕЛЮБСТВО

ЛІХТАРНИК

ЛІНЬ, БАЙДУЖІСТЬ

9. Робота в парах

Учні одержують картки: Які почуття викликають ці персонажі?КОРОЛЬ

ЖАЛІСТЬ

ЧЕСТОЛЮБЕЦЬ

НЕПРИЯЗНЬ

ПИЯКА

ОБУРЕННЯ

БІЗНЕСМЕН

СПІВЧУТТЯ

ГЕОГРАФ

ПОВАГА

ЛІХТАРНИК

УСМІШКА

Індивідуальна картка «Позитивні риси людини»гордість щирість

працьовитість повага бережливість

наполегливість порядність доброзичливість

уважність жадібність грубість відданість

чесність впертість ввічливість

відповідальність

доброта

Я

10. Робота в творчих групах

1. Художники: Розповідають про свої роботи

2. Фантасти: Зачитують власні твори на тему «Яку б планету зміг відвідати Маленький принц?»

3. Письменники: Зачитують твір-міркування «Чому я навчився у Маленького принца?»

4. Експерти: зачитують пам’ятки «Які риси треба виховувати. щоб стати людиною», «Я серед людей»Я СЕРЕД ЛЮДЕЙ

1 Не роби зла собі та іншимimg_1335

2 Допоможи тому, хто потребує

3 Стеж за своїми словам і діями

4 Дотримуй слова

5 Турбуйся про рідних

6 Люби працю

7 Люби свою землю

8 Борись зі шкідливими звичкамиimg_1334

9 Будь справжнім другом

10 Твори добро

Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Кореспонденти беруть інтерв’ю у дорослих:


 • Чи подобається притча і чим?

 • Які слова запали в душу?

 • Як ви гадаєте, чому дорослі забувають що були дітьми?

 • Що важливіше: те що людина бачить чи те що вона відчуває?

Перегляд фільму.

Вчитель: М.П не вміє висміювати дорослих, усе сприймає серцем. Дорослі дивляться на світ звиклими очима. • Чому вирушив у далеку дорогу?

 • Чого навчила його подорож? (цінувати дружбу, чого варте спілкування)

 • З ким йому було цікаво спілкуватися?

 • Чому дорослі по іншому сприймають світ?

 • За що треба поважати людину?

 • Що таке людяність?

 • Що казкового у тексті?

 • Які зараз відчуваєте почуття?

Домашнє завдання: Заповнити анкету

Чому я навчився у Маленького принца 1. Вірити в добро.

 2. Поважати дорослих.

 3. Бути наполегливим.

 4. Бути щирим.

 5. Вміти дружити.

 6. Любити свою Землю.

 7. Берегти красу.

 8. Цінити те, що маєш.

 9. Бути відповідальним.

 10. Слухати своє серце.


Тип проекту: колективний

Об’єкт пізнання: твори В. О. Сухомлинського «Бджолина музика», «Як бджола стала золотою», «Акація і бджола», «Ромашка і бджола».

Освітній продукт: міні-книги про бджіл, електронні презентації

План проекту

 1. Обговорення ідеї в класі

 2. Збір матеріалу про бджілок

 3. Форми представлення проекту: малюнки, книги, поробки, презентації, інсценування

 4. Знайомство з творами В. О. Сухомлинського

 5. Підготовка малюнків до творів

 6. Визначення джерел інформації

 7. Розподіл учнів на творчі групи

 • Довідкове бюро - підбір інформації

 • Читці - підготовка творів

 • Художники - підготовка малюнків

 • Артисти - підготовка інсценування

 • Журналісти - підготовка питань

 • Інформаційний центр - скільки сімей у вулику? - - скільки днів живе бджілка?...

 1. Створення презентацій

Тема: Читання текстів діалогічної форми. Читання в особах. Правильне інтонування речень.

Мета: вчити читати текст в особах; інтонувати речення, різні за метою висловлювання;

розвивати уміння, на основі творів В. О. Сухомлинського, складати діалоги; виховувати любов до природи, повагу до людей праці; працьовитість.Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

 • Читає букварні тексти цілими словами – правильно інтонуючи речення, різні за метою висловлювання;

 • Відтворює в особах прослуханий діалог;

 • Переказує сюжетний текст букварного типу.

Соціальна роль:

 • Поважає членів своєї родини;

 • Ввічливо спілкується з ними;

 • Любить спостерігати за природою;

 • Не завдає шкоди рослинам і тваринам

Діяльнісна роль:

 • Організація робочого місця;

 • Організація навчальної діяльності.

Навчально-інформаційні уміння, навички:

 • Орієнтується на сторінці букваря;

 • Говорить у помірному темпі;

 • Зосереджено слухає;

 • Відповідає на поставлені питання.

Навчально-інтелектуальні, творчі уміння і навики:

 • Виконує мисленнєві операції.

Контрольно-оцінюванні уміння і навики:

 • Словесно оцінює результат навчальної діяльності.

Обладнання: портрет письменника, фільм, картки, (у вигляді вулика, бджілки, квітки), предметні малюнки (гарбузова квітка, пасічник, рій;) запис бджолиного гудіння.

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Яку букву ми вивчили?

 • Який звук позначає буква?

 • Дати характеристику звука.

 • Де у слові може знаходитися буква?

 • Дібрати слова з цією буквою

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

а) Оголошення теми уроку

Навчитися гарно читати текст, складати діалог, намагатися, щоб урок став:

смачний,

комунікабельний,

естетичний, 2013.jpg

інформаційний,

розвивальний.

ІV. Сприйняття нового матеріалу.


 1. На парті речовина.

Уважно розгляньте. Що це? вул.jpg

 • Звідки береться цей продукт?

 • Хто його створює?

 1. Робота над загадкою

Стоїть завод у полі.

Який? А це секрет.

Працюють в ньому бджоли,

Виготовляють мед. пас и.jpg

 • Де живуть бджілки?

 • Як називається місце, де знаходяться вулики?

 • Як називають людей, які доглядають бджілок?

 1. Звуковий аналіз слів (вулик, пасіка)

 2. Первинне сприймання тексту

Текст читають в особах підготовленні діти

Відповіді на питання

Перший ряд – як звали хлопчика?

Другий ряд – як звали дідуся? рой.jpg

Третій ряд – куди поселили молодий рій?


 1. Виступи членів групи «Довідкове бюро»

Гай –маленький ліс

Рій –сім'я бджіл, комах

Лан – поле

Гречка-медоносна рослина 1. Підготовка до читання тексту

а) робота з індивідуальними картками

- прочитати слова

- зачитати які пишуться з великої букви

- поставити наголос

б) робота за таблицею


Роз-квіт-ли

Не-по-да-лік

Не-гай-но

Ви-ле-тів

Ви-віз

Зі-бра-ти

По-се-ли-мо

 1. Читання тексту «Пасіка» в парах

 2. Аналіз тексту

 • Куди вивіз дідусь пасіку?

 • Хто був з дідусем?

 • Хто вилетів з вулика?

 • Про що попросив дідусь хлопчика?

 • Куди поселили молодий рій?

 • Який буде мед? Чому ви так думаєте?

 1. Робота з картками в парах

126.jpg

липи

дуби

смачний

гіркий
Прочитати слова і підкреслити ті, яких немає в тексті

 1. Фізкультхвилина класссс 019.jpgкласссс 018.jpg

 2. Складання діалогу

 • Що таке діалог?

 • Що сказав дідусь Андрійкові?

 • Як він до нього звернувся?

 • Як дідусь пояснив, для чого ця річ?

 • Про що запитав Андрійко?

 1. Інсценування оповідань В. О. Сухомлинського

а) Акація і бджола. Ромашка і бджола. Як бджола стала золотою. Бджолина музика.

 1. Перегляд фільму про бджілок

 2. Вправа «Асоціації»

бдж.jpg

 1. Презентації робіт груп класссс 022.jpg

 • Інформаційний центр

Цікавинки про бджіл

 • Міні-книги

 • Прикмети про бджіл

 • Прислів’я про бджіл c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\класссс\класссс 020.jpg

 • Загадки про бджіл

 1. Виставка робіт художників

V. Підсумок уроку

Журналісти беруть інтерв’ю • Як називається текст який ми читали?

 • Яка подія відбулася на пасіці?

 • Як бджола стала золотою?

 • Про яку людину говорять

«Працює як бджілка»?

Вправа «Павутинка»

Презентація родини Кулик Вікторії

группа а 023.jpgгруппа а 022.jpgгруппа а 020.jpgгруппа а 021.jpg


Інтерактивні вправи для розвитку креативності

Метод «театр» інтерв’ю коло вражень кореспондент передає c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 074.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 071.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 073.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 015.jpgМатеріально-технічна база кабінетуd:\фото с камеры\1\100_0053.jpgd:\фото с камеры\1\100_0052.jpgd:\фото с камеры\1\100_0057.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 062.jpg

d:\фото с камеры\1\100_0071.jpgd:\фото с камеры\1\100_0065.jpgd:\фото с камеры\1\100_0073.jpgd:\фото с камеры\1\100_0072.jpg

Я – класний керівник

c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 060.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 019.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 048.jpg

Керівник гуртка «Екологічна стежина»
c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 057.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи начало\фото школи начало 021.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 040.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 052.jpg

вивчаємо досліджуємо зберігаємо акції


Творчий потенціал учнів

Куликов Микита ІІІ місце Паталаха Аліна ІІ місцеd:\фото с камеры\1\100_0095.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи начало\фото школи начало 019.jpg

міський екологічний конкурс міський конкурс

«Замість ялинки – святковий букет» «Міс Аліса – 2012»
c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 024.jpgc:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\фото школи продолжение\фото школи продолжение 022.jpg


Кузьмин Дмитро І місце

Міський конкурс

«Учнівське портфоліо»
Дослідницька діяльність учнів

Проект «Рослинництво рідного краю»

Спостереження за проростанням цибулі

Практичне завдання № 1 • Візьми цибулинку і постав її у скляночку з водою.

 • Зроби такий дослід: постав цибулинку на світле, тепле вікно.

 • Спостерігай за появою корінців і листків – пір’їв.

 • Запиши результати спостережень до таблиці та зроби висновки.

Проект «Тільки живий він красивий»

Відшукати інформацію на тему «Вороги метеликів»

Створити таблицю

Наприклад

кажани меттт.jpg

птахи люди

павуки оси


Метод «Незакінчене речення»

Проект «Тільки живий він красивий» • Якщо буде більше метеликів то, … (буде красиво; буде їжа іншим тваринам; будуть розмножуватись рослини)

Проект «Торкнутися краси можна тільки серцем»

Краса – це …

Проект «Чого я навчився у Маленького принца»

Маленький принц навчив мене… http://vector.pixmac.com/4/football-by-a-football-pitch-game-pixmac-vector-83400023.jpg

Проект «Євро – 2012»

Метод «Павутинка»

відомий https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqzhqe-pgan41pp91p_-xlur_9olad--hvzngkkyervqm9qgs0leg

місцевий спритнийhttp://go4.imgsmail.ru/imgpreview?key=http%3a//xn--80apfevho6e.su/uploads/posts/2010-10/1287977074_euro20.jpg&mb=imgdb_preview_1697

досвідчений ?

київський

Психологічний тренінг

Проект «Зимонька»

Уявіть маленьке зернятко. Його посіяли у холодну землю. Покажіть, як йому холодно. А ось виглянуло сонечко. Усміхніться. Доторкнулось сонечко до зернятка теплим промінчиком. Зігріло зернятко і землю. Зернятко почало рухатися. Покажіть. Потягнулося – виросли ніжки-корінці. Ручки – росточки потягнулися до світла, до сонечка.Роботи учнівСимволи до казки Антуана де Сент-Екзюпері

d:\мама\книгаааааааааааа\1\фото074.jpg


d:\мама\книгаааааааааааа\1\фото073.jpg
d:\мама\книгаааааааааааа\1\фото078.jpgd:\мама\книгаааааааааааа\1\фото075.jpg
d:\мама\книгаааааааааааа\1\фото081.jpgd:\мама\книгаааааааааааа\1\фото080.jpg

Висновок

Метод проектів є одним з інноваційних технологій, коли учні набувають знання, уміння, навички, життєвий досвід, які формуються в компетенції. Робота над проектом вимагає від учнів отримувати нові знання, спираючись на засвоєний раніше матеріал. Вчить приймати рішення самостійно чи в групі; знаходити і використовувати інформацію з різноманітних джерел. Метод проектів розвиває критичне мислення і творчі здібності учнів.

Отже, системне впровадження проектної діяльності в початковій школі приводить до того, що учні поступово опановують не тільки навчальну технологію, а й метод організації та планування своєї подальшої життєдіяльності.

Проектна діяльність передбачає тісний зв'язок навчання та виховання з життям, уміння спілкуватися і працювати в колективі. Метод проектів робить навчальний процес цікавим.Література

 1. Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості. Дніпропетровськ. 2010рік.

 2. Шляхи реалізації дослідницької діяльності в початковій школі. Данченко О. В. Таврійський вісник освіти. 2011 рік. № 4

 3. Проектна діяльність – основа розвитку творчих здібностей молодших школярів. Педагогічні технології. Білик Віра. Початкова школа. 2013 рік.


Каталог: uploads -> editor -> 2992
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
2992 -> Конспект уроку з курсу,,Я І Україна" в 4-б класі,,Знаймо І шануймо символи свого краю"
2992 -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
2992 -> Виховуємо особистість ц икл бесід
2992 -> Це суперечності

Скачати 304.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка