Формування гармонійної всебічно розвиненої особистостіСкачати 54.75 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір54.75 Kb.
#1011
Формування гармонійної всебічно розвиненої особистості

У сучасному світі творчість та саморозвиток займають одне з найголовніших місць у житті кожної людини. Саме тому основне завдання освіти в наші дні – формування гармонійної всебічно розвиненої особистості, а головне завдання класного керівника – сприяння саморозвитку, самореалізації особистості дитини, розвитку її творчого потенціалу, забезпечення активної соціалізації учня, створення умов для розвитку та творчого зростання кожної дитини.

Виховання – це складний та багатогранний процес формування людини в умовах створення оптимальних можливостей для фізичного, психологічного, соціального та духовного розвитку дитини. Найголовніша мета виховання – всебічний, гармонійний розвиток самодостатньої особистості. В людині від природи закладено величезні можливості, і вона є вигідною біологічною базою, на якій має вибудовуватися особистість. Тому ідея всебічного гармонійного виховання об’єктивно зумовлена передусім сутністю людини як найдосконалішого витвору природи.

Якісно нові завдання перед вихованням ставить розгортання комп'ютерної революції, інформаційних технологій. Все це призводить до того, що формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості виступає не тільки як об'єктивна потреба, але й стає основною метою, тобто ідеалом сучасного виховання. Що ж мають на увазі, коли говорять про всебічний і гармонійний розвиток особистості? Який зміст вкладається в це поняття?

Я працюю класним керівником у 7 класі вже третій рік та намагаюсь створити всі необхідні умови для розвитку та зростання кожної дитини, знайти індивідуальний підхід, розкрити талант кожного окремого учня. Я вважаю, що у розвитку і формуванні особистості велике значення має насамперед фізичне виховання, зміцнення сил і здоров'я дитини, вироблення правильної постави і санітарно-гігієнічної культури. Треба мати на увазі, що в народі недаремно є приказка: «У здоровому тілі - здоровий дух», бо без міцного здоров'я і фізичного розвитку людина втрачає необхідну працездатність, і не може виявляти вольових зусиль і наполегливості в подоланні труднощів, що може стати на заваді учню розвиватися в інших областях особистісного становлення. У цьому сенсі фізичне виховання виступає як важлива умова всебічного розвитку учнів взагалі. Саме тому я намагаюся створити в класному колективі всі умови для фізичного розвитку дітей, зміцнення їх здоров`я, з цією метою проводжу бесіди та години спілкування, за сприянням батьків проводжу екскурсії, пікніки на природі.

Ключовою проблемою в процесі всебічного і гармонійного розвитку особистості є розумове виховання. Тільки завдяки розуму людина виділилася з тваринного світу як суспільна істота, створила всі багатства матеріальної та духовної культури й забезпечує безперервний соціально-економічний прогрес. Ось чому розвиток допитливості, оволодіння знаннями, вдосконалення мислення, пам'яті та кмітливості учнів повинен виступати як серцевина всебічного розвитку особистості. Розширення кругозору особливо важливо в сучасну епоху, що характеризується світовими процесами інтеграції. Саме тому у своїй роботі я намагаюсь приділити особливу увагу розумовому вихованню учнів, прищепити цікавість та інтерес до навчання, виховати культуру навчання. З цією метою в класі проводяться дискусійні майданчики, брейн-ринги, класні години за даною темою.

Не менш суттєвою складовою всебічного і гармонійного розвитку особистості є технічне навчання, або прилучення учнів до сучасних досягнень техніки, в тому числі й побутової, оволодіння вміннями і навичками праці на найбільш поширених машинах, а також поводження з різними інструментами і технічними приборами. Це створює передумови для підготовки учнів до роботи на сучасному виробництві і професійної орієнтації, а також для життя в сучасному суспільстві, всі сфери якого пронизує все більш складна сучасна техніка. Для розвитку цієї галузі виховання в нашій школі організуються екскурсії на підприємства міста, де діти можуть ознайомитися з процесами виробництва та зробити перші кроки на шляху до вибору власної майбутньої професії.

Дуже велика роль моральних засад у розвитку і формуванні особистості. І це зрозуміло: прогрес суспільства можуть забезпечувати лише люди з досконалою мораллю, з сумлінним ставленням до праці та власності, що обумовлює необхідність дієвого морального виховання. Для досягнення цієї мети в учнівському колективі проводяться анкетування та тестування, круглі столи, бесіди.

Разом з тим величезне значення надається духовному зростанню членів суспільства, прилучення їх до скарбів літератури, мистецтва, формуванню у них високих естетичних почуттів та якостей. Все це, природно, вимагає естетичного виховання. З метою естетичного виховання в нашій школі організуються літературні вечори, перегляди фільмів, поїздки до театрів.

Є і ще два змістовні компоненти, які органічно входять до складу всебічного розвитку особистості. Перший з них стосується нахилів, творчих задатків і здібностей. Вони є у кожної людини. Ось чому цілеспрямована робота по виявленню та розвитку творчих здібностей дитини є важливою частиною всебічного формування особистості. Школа повинна виховувати у дітей індивідуальну красу, особистісну своєрідність, творчий підхід до виконання будь-якої справи. Для розвитку індивідуальності кожного учня я намагаюся виділяти кожного, помічати кожну маленьку перемогу дитини, підтримувати інтерес до захоплень, стимулювати формування особистісної думки, власної точки зору з різноманітних питань.

Другий компонент відноситься до продуктивної праці і її ролі у формуванні особистості. Тільки він дозволяє подолати однобічність особистісного розвитку, створює передумови для повноцінного фізичного формування людини, стимулює його розумове, моральне та естетичне вдосконалення.

Все це дозволяє зробити висновок про основні структурні компоненти всебічного розвитку особистості та вказати на його найважливіші складові частини. В якості таких складових частин виступають: розумове виховання, технічне навчання, фізичне виховання, моральне та естетичне виховання, які повинні поєднуватися з розвитком творчих нахилів, здатностей і здібностей особистості та включатися в її в продуктивну працю. Однак виховання повинно бути не тільки всебічним, але і гармонійним. Це означає, що всі сторони особистості повинні формуватися, одночасно та у тісному взаємозв'язку між собою.

Будучи ідеалом виховання, до якого прагне суспільство, всебічний і гармонійний розвиток особистості визначає загальний напрямок навчально-виховної роботи. В цьому значенні воно виступає як загальна мета виховання. Для шкільного ж виховання необхідно, щоб цей ідеал був конкретизований у відповідності з тими соціально-економічними умовами, в яких воно здійснюється.

Виходячи з вищезазначеного, для формування гармонійної всебічно розвиненої особистості я виділяю в своїй діяльності наступні основні функції:

- організувати різноманітну діяльність у класі;

- піклуватися про розвиток і здоров'я кожної дитини;

- допомагати учням у вирішенні проблем, що виникли.

У моєї виховної роботи я виділяю три головні напрямки:

1) безпосередній вплив на учня:

- вивчення індивідуальних особливостей, оточення, інтересів;

- програмування виховних впливів;

- реалізація комплексу методів і форм індивідуальної роботи;

2) створення виховного середовища:

- згуртування колективу;

- формування сприятливої емоційної атмосфери;

- включення учнів в різні види соціальної діяльності;

- розвиток дитячого самоврядування;

3) корекція впливу різних суб'єктів соціальних відносин:

- соціальна допомога сім'ї;

- взаємодія з педагогічним колективом;- взаємодія з іншими освітніми установами.

Я вважаю, що за час роботи в класі я маю певні результати. Мною були створені умови для фізичного розвитку дітей, підвищення їх працездатності, розвиваються розумові здатності дітей, учні беруть активну участь у різноманітних предметних конкурсах та змаганнях, активно приймають участь у шкільних та міських позакласних заходах, відвідують різноманітні гуртки та секції. Значно покращилась психолого-педагогічна атмосфера у класі, підвищився рівень вихованості дітей, чітко працює система самоврядування, інтерес учнів до навчання постійно зростає.

Скачати 54.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка