Формат (стандарт) електронного документа звітності платниківСкачати 326.23 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір326.23 Kb.Додаток 1

до наказу ДПА України

від 03.05.2006 № 242

(у редакції наказу Міндоходів

від 09.10.2013 №561)
від 05 грудня 2007 року № 670,

від 11 лютого 2011 року № 90

та Міністерства доходів і зборів України

від __ _____________ 2013 року № ___


Формат (стандарт) електронного документа звітності платників
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників (далі – Стандарт). Стандарт призначений для формування та передачі звітності в електронному вигляді платником до органів доходів і зборів.
Звітність може подаватись в електронному вигляді за умови дотримання Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» та вимог цього наказу. Документ вважається поданим лише після отримання підписаного підтвердження з органів доходів і зборів.

З фізичної точки зору кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо. Документи можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом.

Пакет звітних документів – це певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб’єктом в одному звітному періоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності.

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:


позиції з 1 по 4 включно містять код територіального органу-отримувача, до якого подається оригінал або копія документа (4 символи), що складається з коду області, на території якої розташовується територіальний орган Міндоходів (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується територіальний орган Міндоходів (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 5 по 14 включно містять податковий номер або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
позиції з 40 по 43 містять код територіального органу Міндоходів, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;
файл має розширення xml.
Наприклад: 23010000223816J0100112100000000151220102301.xml
Схему формування назви файла проілюстровано на рис.1.


Рис.1
З логічної точки зору кожний документ подається у вигляді XML-структури. Кожний поданий звітний документ повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного типу звіту додається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance).

Файл з XML-схемою іменується за таким принципом:


 • позиції з 1 по 3 включно містять код документа і відповідають значенню елемента C_DOC;

 • позиції з 4 по 6 містять підтип документа і відповідають значенню елемента C_DOC_SUB;

 • позиції з 7 по 8 містять номер версії документа і відповідають значенню елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів;

 • файл має розширення xsd.


Наприклад: J0100112.xsd
Схему формування назви файла проілюстровано на рис.2.

Рис. 2
Усі XML-схеми поширюються Міндоходів. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.


Структуру електронного документа податкової звітності наведено у додатку А.
Кожний документ починається з директиви XMLxml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".
Усі елементи документа іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні цього елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML схему).

Наприклад: <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0100112.xsd">
Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.

Заголовок документа міститься в елементі DECLARHEAD. У заголовку розміщується інформація, що повністю ідентифікує тип документа, належність цього документа платникові, звітний період тощо. Детальний опис всіх його дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено у таблиці 1.


Таблиця 1

Назва елемента

Зміст

КоментарКод платника

Значенням елемента є податковий номер або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)Код документа

Відповідає значенню елемента C_DOC з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Підтип документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Номер версії документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Номер нового звітного (уточнюючого) документа

Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для зазначеного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницюНомер однотипного документа в періоді

Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація у однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються

REG>

Код області

Значенням цього елемента є код області, на території якої розташована податкова інспекція (відділення), до якої подається документ (оригінал або копія). Код області заповнюється згідно з довідником територіальних органів Міндоходів (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_REG

RAJ>

Код адміністративного району

Значенням цього елемента є код адміністративного району, на території якого розташований територіальний орган Міндоходів, до якого подається документ (оригінал або копія). Код області заповнюється згідно з довідником територіальних органів Міндоходів (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_RAJ
Звітний місяць

Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців –
порядковий номер місяця, для І,ІІ,ІІІ,ІV кварталів –3,6,9,12 місяць відповідно, для І та ІІ півріч – 6 та 12 відповідно, для 9 місяців – 9, для року – 12)


TYPE>

Тип звітного періоду

1 – місяць, 2 – квартал, 3 – півріччя, 4 – дев’ять місяців, 5 – рік
Звітний рік

Формат рррр

<C_STI_ORIG>

Код ДПІ, до якої подається оригінал документа

Код територіального органу Міндоходів вибирається з довідника територіальних органів Міндоходів, є числовим значенням, яке відповідає формулі

значенню елемента C_REG*100+ значенню елемента C_RAJ<C_DOC_STAN>

Стан документа

Приймає фіксовані значення:

 • 1-звітний документ

 • 2-новий звітний документ

 • 3-уточнюючий документ

<LINKED_DOCS>

Перелік пов’язаних документів.

Цей елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий документ.

Елемент DOC має такі дочірні елементи, що збігаються з відповідними значеннями в елементі DECLARHEAD пов’язаного документа:


Містить відповідний перелік документів:

 • для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього;

 • для додатка – посилання на основний документ;

 • для квитанції – на документ, що квитується.

Елемент DOC має обов’язкові атрибути:

NUM - Номер пов’язаного документа в переліку;

TYPE - Тип зв’язку. Атрибут приймає фіксовані значення:

1 – посилання на додаток,

2 – посилання на основний документ,

3 – посилання на документ, що квитувавсяКод документа

Пов’язаний документПідтип документаНомер версії документаНомер нового звітного (уточнюючого) документаНомер однотипного документа в періоді

<C_DOC_STAN>

Стан документа

<FILENAME>

Ім’я файла, що містить пов’язаний документДата заповнення документа платником

Формат ддммррррСигнатура програмного забезпечення

Текстовий рядок –ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ

Жодний з описаних вище елементів (крім елементів LINKED_DOCS та SOFTWARE), що входять до заголовка документа (елемент DECLARHEAD), не може мати пусте значення.


Тіло документа міститься в елементі DECLARBODY. Кожний його дочірній елемент будується за таким принципом: <Код показника> Значення показника . Кодування показників визначається шаблоном відображення, що додається до кожного документа. Всі шаблони вільно розповсюджуються Міндоходів у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім'я файла з розширенням pdf.

Звітні форми умовно розподіляються на 2 групи: • таблиці, що мають заздалегідь відому кількість рядків;

 • таблиці, в яких кількість рядків змінна, хоча і має певне граничне значення.

У першому випадку кодування даних однозначне згідно з шаблоном документа, у іншому ж всі цифри, що містяться в одній колонці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута ROWNUM. <Код показника ROWNUM=”Номер рядка”> Значення показника .


Наприклад, у таблиці 2 наведено фрагмент шаблону, відповідно до якого ідентифікаційний номер має код RXXXXG02, а його належність до 10 рядка звіту визначиться як ROWNUM=”10”:
2222222222.
Відповідно сума нарахованого доходу з 12 рядка запишеться:
1000.32
Таблиця 2

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу

(грн.,коп.)1

2


RXXXXG02

RXXXXG03A

Х

Х

R01G03A

Основні вимоги до заповнення значень показників є такими: 1. Значення показників числового типу заповнюються залежно від вимог схеми даних та порядку заповнення відповідної форми. Роздільником десяткових розрядів обов'язково є крапка. Якщо значення показника дорівнює нулю, то воно записується як

<Код показника>0

(або <Код показника>0.00 залежно від схеми даних)

Наприклад: <R011G3>0.00</R011G3>


 1. Значення показників символьного типу не можуть містити символи:

> – більше;

< – менше

” – подвійні лапки;

’ – апостроф;

& – амперсанд;

Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені у таблиці 3.

Таблиця 3


>

>

<

<"'

&

&
 1. Значення показників типу “дата” зберігаються у форматі ддммрррр, де дд – день, мм – місяць, а рррр – рік. Наприклад: 15 грудня 2010 року запишеться у вигляді 15122010.
 1. Елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді <Код показника xsi:nil=”true”/> або <Код показника xsi:nil=”true”>Код показника>, причому атрибут xsi:nil=”true” є обов'язковим.

Наприклад: 11G3 xsi:nil=”true
”/> або </R011G3>.

Якщо елемент відсутній у тілі документа (елемента DECLARBODY), то його значення теж вважається пустим.
 1. При передачі електронного документа між різними рівнями податкової служби XML-документ може містити додаткові службові елементи та атрибути, що не описуються цим форматом (стандартом).

Приклад сформованого електронного документа наведено в додатку Б.

Директор Департаменту розвитку ІТ,

електронних сервісів та обліку платників О.В.Теньков

Додаток А

до формату (стандарту) електронного документа звітності платників

Структура електронного документа податкової звітності:


http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="ім”я файлу, що містить XML-схему">

КОД ПЛАТНИКА-->

КОД ДОКУМЕНТА-->

ПІДТИП ДОКУМЕНТА-->

НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА-->

№ НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ)-->

№ ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ-->

КОД ОБЛАСТІ ДПІ ОТРИМУВАЧА-->

КОД АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ДПІ ОТРИМУВАЧА-->

ЗВІТНИЙ МІСЯЦЬ (ОСТАННІЙ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ)-->

ТИП ПЕРІОДУ-->

ЗВІТНИЙ РІК-->

СТАН ДОКУМЕНТА-->

КОД ДПІ, ДО ЯКОЇ ВІДСИЛАЄТЬСЯ ОРИГІНАЛ ДОКУМЕНТА-->

ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ-->

НОМЕР ПОВ’ЯЗАНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРЕЛІКУ-->” TYPE=”ТИП ЗВ’ЯЗКУ-->”>

КОД ДОКУМЕНТА-->

ПІДТИП ДОКУМЕНТА-->

НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА-->

№ НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ) -->

№ ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ-->

СТАН ДОКУМЕНТА-->

ІМ’Я ФАЙЛУ-->ДАТА ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТА ПЛАТНИКОМ-->

СИГНАТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-->


<КОД ПОКАЗНИКА> Значення показника-->Директор Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників

О.В. Теньков

Додаток Б

до формату (стандарту) електронного документа звітності платників


Приклад сформованого електронного документа:
00121212

J01

001

12

0

1

26

50

9

2

2013

2650

1

J01

101

3

0

1

1

26500000121212J0110103100000000120920132650.xml

J01

102

3

0

1

1

26500000121212J0110203100000000120920132650.xmlJ01

102

3

0

2

1

26500000121212J0110203100000000220920132650.xml

12102013

1

2013

1

ЗАТ "ЗАТ"

00121212

23.23

вул.Весела, 25

01010

4545456

4545456

4654564

zat121212@zat.net

2650 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ

2801801

2345678

456123

2369899

1789654

580245

234567

345678

431902

19

82061

82061

82061

1

2

Іванов І.Н.

1231231213

Петров С.К.

1654564564

12102013Директор Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників

О.В. Теньков


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка