Фізіологія сенсорних системСкачати 79.73 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір79.73 Kb.
Фізіологія сенсорних систем
1. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність відчувати смаки. Як зветься це захворювання?

1.:*Агевзія

2.:Гіперосмія

3.:Аносмія

4.:Гіпоосмія

5.:Гіпогевзія


2. У пацієнта обстежували вестибулярну сенсорну систему. Для цього його обертали у кріслі Барані в положенні з головою, нахиленою донизу на 30°. В яких півколових каналах у пацієнта виникало позачергове збудження?

1.:У задньому вертикальному

2.:*У горизонтальних

3.:У всіх каналах

4.:У передньому вертикальному

5.:В обох вертикальних (передньому і задньому)


3. Травматичне пошкодження спірального органу в області овального вікна призводить до:

1.:Ослабленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

2.:*Ослабленню сприйняття низько- і високочастотних звукових коливань

3.:Підсиленню сприйняття високочастотних звукових коливань

4.:Підсиленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

5.:Ослабленню сприйняття високочастотних звукових коливань


4. У обстежуваного виявлено анізокорію (неоднаковий розмір зіниць при однаковому освітленні). Які нейрони пошкоджені, якщо з боку головного мозку патології не виявлено?

1.:Пігментні клітини сітківки.

2.:*Сітківка.

3.:Війчасте тіло.

4.:Чотиригорбкове тіло.

5.:Зовнішнє колінчасте тіло.


5. У хворого порушений зіничний рефлекс при збереженні функції зору. Яке функціональне пристосування втрачене?

1.:*Регуляція освітлення сітківки.

2.:Інтенсивність кольоросприйняття.

3.:Регуляція тонусу райдужки.

4.:Сприйняття глибини простору.

5.:Цілісність рефлекторної дуги.


6. Який функціональний механізм зорового аналізатора дозволяє людині сприйняти двогодинний кінофільм із візуальнимми спецефектами?

1.:Наявність бінокулярного зору.

2.:*Збудження одночасно багатьох нейронів кори.

3.:Вироблення колбочками хлоролабу і еритролабу.

4.:ГАМК-ергічна передача імпульсів.

5.:Оклюзія у підкіркових центрах.


7. Чоловік 30 років працює рентгенологом. В процесі роботи йому часто приходиться переходити із затемненого приміщення в освітлене. Щоразу йому приходиться перечекати деякий час, щоб звикнути до освітлення. Які процеси в зоровій сенсорній системі?

1.:Дивергенція нервових імпульсів.

2.:*Переключення з системи паличок на систему колбочок.

3.:Регуляція просвіту зіниці.

4.:Підсилення імпульсів від паличок.

5.:Регуляція нервових імпульсів.


8. У людини в результаті травми голови пошкоджені зорові асоціативні сенсорні зони, що призвело до зміни зорового сприйняття.У чому це виявляється?

1.:Зменьшилось поле зору на білий колір

2.:Порушено кольоровий зір

3.:Зменьшилось поле зору на червоний колір

4.:*Порушена здатність до оцінки зорових образів

5.:Зменьшилось поле зору на чорний колір


9. У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні долі кори великих півкуль головного мозку. Які галюцинації це викликатиме у хворого?

1.:Слухові

2.:*Зорові

3.:Смакові

4.:Дотикові

5.:Нюхові


10. В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру було зруйновано?

1.:Медіальні колінчасті тіла

2.:Червоні ядра

3.:Латеральні колінчасті тіла

4.:Верхні горбики чотирьохбугір'я

5.:*Нижні горбики чотирьохбугір'я


11. У пацієнта віком 60 років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?

1.:М’язів середнього вуха

2.:*Органу Корті ближче до овального віконця

3.:Барабанної перетинки

4.:Євстахієвої труби

5.:Органу Корті ближче до гелікотреми


12. В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції яких рецепторів слід звернути увагу?

1.:Тактильних

2.:Суглобових

3.:Сухожильних органів Гольджи

4.:Больових

5.:*М’язових веретен


13. До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка 52 років з симптомами втрати відчуття слуху. При проведенні дослідження головного мозку методом комп’ютерної томографії було знайдено вогнище крововиливу в області коркового представництва слухового аналізатору. В якій області кори головного мозку знаходиться представництво слухового аналізатору?

1.:В сомато-сенсорній області

2.:В лобних долях

3.:В потиличній області

4.:*В скроневій області

5.:В тім’яних долях


14. До лікаря отоларинголога звернувся чоловік 35 років зі скаргами на погіршення слуху після приймання діуретиків, що могло бути пов’язаним з:

1.:Надлишком Na+ в крові

2.:Дефіцитом Na+ в крові

3.:Дефіцитом Ca2+ в крові

4.:Надлишком K+ в крові

5.:*Дефіцитом K+ в крові


15. У пацієнта, що звернувся до лікаря отоларинголога, ліве вухо однаково погано сприймає звук як шляхом повітряної, так і кісткової провідності, що може бути пов’язаним з захворюванням:

1.:Середнього вуха зліва

2.:Зовнішнього вуха зліва

3.:Внутрішнього вуха зправа

4.:Середнього вуха зправа

5.:*Внутрішнього вуха зліва


16. В експерименті на морській свинці виключення лабіринту зправа, шляхом обробки його хлороформом, привело до підвищення тонусу:

1.:Всіх екстензорів

2.:Екстензорів зправа

3.:*Екстензорів зліва

4.:Флексорів зліва

5.:Флексорів зправа


17. У лабораторних дослідженнях на приматах вивчали фоторецепцію. Встановлено, що внаслідок поглинання кванту світла руйнуються молекули ц-ГМФ, які у темряві утримують відкритими іонні канали для Na+ i Cl-. Які зміни потенціалу мембрани рецептору при цьому спостерігалися?

1.:Реверсія.

2.:*Гіперполяризація.

3.:Вихід на рівень плато.

4.:Зникнення потенціалу

5.:Деполяризація.


18. Майбутні водії проходили медкомісію. Обстежували колірний зір. При цьому перевіряли сприйняття різних комбінацій кольорів. Якої комбінації сприйняття кольорів ніколи не може бути?

1.:Зелений – сприймається, червоний – не сприймається.

2.:*Синій – не сприймається, блакитний – сприймається

3.:Зелений – не сприймається, червоний – сприймається.

4.:Синій – сприймається, зелений – не сприймається.

5.:Синій – не сприймається, зелений – сприймається.


19. У лабораторному експерименті вивчали електричні явища у провідниковому відділі слухової сенсорної системи. Була зафіксована електрична активність слухового нерва - 100 імп/с. Якому стану відповідає названа електрична активність?

1.:Дії звуків низької частоти.

2.:Дії голосних звуків.

3.:*Абсолютній тиші.

4.:Дії тихих звуків.

5.:Дії звуків високої частоти.


20. Дитина ненавмисно порізала палець. Спочатку виникло відчуття гострого болю, а потім виник пекучий, ниючий біль, що довго не проходив. Якими речовинами викликаний пекучий біль?

1.:Fe3+.

2.:Ca2+, Mg2+.

3.:*H+, K+.

4.:Na+, Cl-.

5.:Fe2+,


21. До чого призводить цикл фотохімічних реакцій у зорових рецепторах паличках і активація кальмодуліну?

1.:Дифузія іонів калію в клітину

2.:Дифузія іонів калію з клітини

3.:Дифузія іонів магнію з клітини

4.:Дифузія іонів кальцію з клітини

5.:*Змінюється проникність мембрани до натрію


22. Для отримання прав водіїв молода людина 23 років пройшла огляд у лікаря окуліста. Встановлено, що пацієнт не розрізняє червоний і зелений кольори. Вкажіть як називається порушення кольорового зору.

1.:*Протанопія і дейтеранопія

2.:Дальтонізм

3.:«Куряча сліпота»

4.:Тританопія

5.:Протанопія


23. Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

1.:Вестибулорецепторів півколових каналів

2.:Пропріорецепторів

3.:Механорецепторів шкіри ступні

4.:Фоторецепторів сітківки ока

5.:*Вестибулорецепторів маточки і мішечка


24. У балерини під час танцю при обертанні в ліву сторону очні яблука швидко рухаються вліво, це є наслідком активації:

1.:Рецепторів сухожиль

2.:М’язових веретен

3.:Отолітових вестибулорецепторів

4.:*Вестибулорецепторів півколових каналів

5.:Рецепторів суглобів


25. У тварини зникли орієнтовні рефлекси на звукові подразнення і збереглися на спалах світла після перерізу мозку:

1.:Нижче ядер Дейтерса

2.:Між мостом і середнім мозком

3.:*Між передніми і задніми двогорбиками

4.:Між довгастим мозком і мостом

5.:Між довгастим і спинним мозком


26. У людини формуються звукові відчуття, якщо камертон ставлять на тім’я, але вони зникають, якщо його підносять до вушної раковини. Причиною цього є порушення функції:

1.:*Звукопровідного апарату вуха

2.:Середнього вуха

3.:Зовнішнього вуха

4.:Звукосприймаючого апарату вуха

5.:Слухових кісточок


27. У людини значно порушено сприйняття звуків високої частоти. Причиною цього, найімовірніше, є порушення функції:

1.:Слухових кісточок

2.:Вершини завитки

3.:*Основи завитки

4.:Середнього вуха

5.:Внутрішнього вуха


28. В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:

1.:Високої та середньої

2.:Низької

3.:*Середньої

4.:Високої

5.:Низької та середньої


29. У жінки під час пологів збільшені пороги больової чутливості внаслідок активації такої системи (таких систем):

1.:*Антиноцицептивна

2.:Симпато-адреналова та антиноцицептивна

3.:Симпато-адреналова та гіпофізарно-надниркова

4.:Симпато-адреналова

5.:Гіпофізарно-надниркова та антиноцицептивна


30. У людини під час травми пошкоджена потилична зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

1.:Дотикові

2.:Слухові

3.:Температурні

4.:*Зорові

5.:Смакові


31. У людини під час травми пошкоджена скронева зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

1.:Дотикові

2.:Зорові

3.:Температурні

4.:*Слухові

5.:Смакові


32. У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць. Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:

1.:Симпатичний умовний

2.:Парасимпатичний умовний

3.:Мета симпатичний

4.:Парасимпатичний безумовний

5.:*Симпатичний безумовний


33.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка