Фісанов Володимир ПетровичСкачати 317.99 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір317.99 Kb.
Фісанов Володимир Петрович
1. Українські реалії і НАТО // Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО / Матеріали науково-практичного семінару, Чернівці, 9 листопада 2000 р. – Чернівці: Букрек, 2001.- С. 80-82.

2. Кимлічка Вілл. Лібералізм і права меншин / Перекл. з англ. Р. Ткачук; Гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін. – Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2001. – 176 с. // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІІ. – Чернівці: Прут, 2002. – С. 336-340.

3. Російська інтелігенція у дзеркалі “Віх” (до історіографії проблеми) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип.15. – Серія істор. науки. – №1. – Чернігів, 2002. – С.71-74.

4. Проблема адекватних критеріїв у зовнішній політиці сучасної України // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2002. – Т.9.– С. 129-136.

5. Державність як експеримент і сучасний український контекст // Наукові записки НаУКМА. –Т.20.– 2002.– Політичні науки. – С. 34-39.

6. Multietnismus versus Nationalismus in der Euroregion “Oberer Pruth”: Soll man in den Spiegel der europäischen Integration schauen? // CIFEM news. – September. – 2002. – Ausgabe 3.– S. 22-24.

7. Фісанов В.П. Кимлічка Вілл. Лібералізм і права меншин / Перекл. з англ. Р.Ткачук; гол.ред. і автор передмови Дж. Перлін. – Харків: Центр освітніх ініціатив, 2001// Політологічні та соціологічні студії. – Чернівці: Вид-во “Прут”, 2002. – С. 336-340.

8. Історичний нарис з епістолології. І.Н. Войцехівська, В.П. Ляхоцький. Епістолологія. Короткий історичний нарис // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Ч.8-9. – Частина 2. – К., 2002.– С.429-432.

9. Multietnismus versus Nationalismus in der Euroregion “Oberer Pruth”: Soll man in den Spiegel der europäischen Integration schauen? // Kärnten –Czernowitz. Modell einer Regionalpartnerschaft. Internationale wissenschaftliche Konferenz “Etnische Beziehungen auf dem Gebiet der Euroregion Oberer Pruth”, Czernowitz, 8-9. Juni 2001. – Klagenfurt, 2002.– S. 182-188.

10. Версальська шахівниця та сплески міфологізованої свідомості в Південно-Східній Європі в ХХ ст. // Україна – Румунія – Молдова. Історичні та культурні аспекти взаємин. – Міжнародна наукова конференція 16-17 травня 2001.– Чернівці, 2002. – С.271-278.

11. Фісанов В., Буркут І. Роль ЗМІ в демократичному процесі // Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / за заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект “Демократична освіта”, Інститут вищої освіти. – К.: вид-во “Ай Бі”, 2002. – С. 387-412.

12. Сучасні посткомуністичні дослідження: пошуки нових підходів // Науковий Вісник Чернівецького Університету. – Вип.173-174. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: “Рута”, 2003. – С.319-328.

13. Ідеї панславізму та реалії політики Росії щодо Австро-Угорщини (1914-1918 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки.–Т.11.– Кам’янець-Подільський, 2003. – С.338-343.

14. Фісанов В., Буркут І. “Слов’янська ідея” без стереотипів і старих міфів. Романенко С.А. Югославия, Россия и “Славянская идея”: вторая половина ХІХ - нач. ХХІ в. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. – 624 с. // Науковий Вісник Чернівецького Університету. – Вип.173-174. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: “Рута”, 2003. – С.466-471.

15. Межі громадянського суспільства і проблема відчуження (випадок з Україною) // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні / Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.). – К.: Ай Бі, 2003. – С. 105-111.

16. Мисляча особистість і тінь „нового середньовіччя”: чи варто уникати двобою? // Буковинський журнал. – 2004 . - №1.- С.98-107.

17. Зовнішня політика держав Великої вісімки на межі століть: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2004 – 27 с.

18. Глобалізація: контури ХХІ століття: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2004 – 23 с.

19. Поліетнізм versus націоналізм в Єврорегіоні «Верхній Прут»: чи варто дивитися в дзеркало європейської інтеграції? Етнічні взаємини на території Євро регіону «Верхній Прут»: Матеріали наукової конференції / Буковинський політологічний центр та Карінтійський інститут національних меншин. Під ред. А. Круглашова, К. Андервальда та Г. Валентина. – Чернівці: Букрек, 2004. – С. 380-392.

20. Новоутворені єврорегіони: острівці громадянської активності чи бюрократичний проект? // Євро регіони: потенціал міжетнічної гармонізації. Збірка наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2004. – С. 209-215.

21. Проблема вироблення адекватних критеріїв у зовнішній політиці сучасної України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип…. – Рівне, 2004. – С. 124-129.

22. Американська зовнішньополітична експертиза та пропагандистські акції у роки першої світової війни: витоки й ефективність // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Вип. 2. – 2004. – С. 39-50.

23. Криза «совєтології» і пошуки нових підходів // Політичний менеджмент. – 2004. - № 3. – С. 134-142.

24. На перехрестях думок і дій: українці Буковини у пошуках європейської автентичності. – Буковина 1918-1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток (Матеріали і документи) / Упор. та ред. С.Д. Осадчук С. Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 8-29.

25. Адаптаційні можливості суспільства після грудневої політичної революції в Україні. // Форум / Суспільно-політичний журнал. – №1. – 2005. – С. 35- 40.

26. Трудівник освітянської ниви // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 272. – Чернівці, 2005. – С. 56-57.

27. Складний шлях до демократії: аналіз актуальних проблем // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.14. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 235-236.

28. Політико-національна єдність як передумова сталого й гнучкого суспільного розвитку України // Агора. Україна – регіональний вимір. Вип. 3. – К.: Стилос, 2006. – С. 42-49.

29. Путь длиною в восемьдесят лет (Рецензия на кн.: Крлежа М. Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки. Перевод с хорватского. – М.: Гелеос, 2005. – 416 с.) // Форум: Суспільно-політичний журнал. – 2006. - № 1. – С. 73-76.

30. Re Commendationem (збірка вибраних статей). – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – 152 с.

31. Фісанов В., Лучак М. Британська політика у галузі освіти (Реферат статті Ричарда Гомбріча Британська політика останніх двадцяти років у галузі освіти: знищення професії) // Форум. Україна і світ: моральний досвід і прагматика інтересів. – 2006. - № 2. – С. 88-98.

32. Політико-національна єдність як передумова сталого суспільного розвитку України // Форум. Україна і сусіди: виміри суспільного поступу. – 2006. - № 1. – С. 37-44.

33. Стиль жизни и творчества Мартина Хайдеггера: подступы к теме // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – 2006. - № 1. – С. 120-122.

34. Деякі думки і пропозиції наприкінці дискусії // Менеджмент розвитку громад. Збірник матеріалів ІІ Національної конференції «Менеджмент розвитку громад», 21-22 жовтня 2006 р., Чернівці. – Чернівці: БПА, 2006. – С. 143-144.

35. Фісанов В., Карпо В. Деякі особливості підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародна інформація» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 325-326. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 185-187 (у співавторстві).

36. Фісанов В., Воробчук О. Диктатура, про загибель якої було відомо заздалегідь (Рецензія на кн.: Давлєтов О.Р. НСДАП на шляху від «народного руху» до політичної партії нового типу: прорив до влади (1919-1933 рр.). – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 460 с.) // Форум: суспільно-політичний журнал. Пульсуючий світ медіа: огляди, аналітика, прогнози. – 2007. - № 1 (4). – С. 138-140 (у співавторстві).

37. Україна і США: нові орієнтири взаємин у глобалізованому світі (за матеріалами медіа-моніторингу) // Ми – українці, ми – українські: Матеріали Буковинської науково-практичної конференції, Чернівці, 2 листопада 2007 р. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2007. – С. 324-329.

38. Орієнтири нової української зовнішньої політики і стратегія США в Центральній Європі // Агора. Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки. Вип. 6. – К.: Стилос, 2007. – С. 37-41.

39. Чи можлива дієва взаємодія акторів громадянського суспільства з органами влади в Україні? (перші підсумки 15-річної неквапливої підготовки до діалогу) // Розвиток демократії і демократична освіта: Збірник матеріалів ІV міжнародної наукової конференції 28-30 вересня 2006. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 253-255.

40. Велика війна 1914-1918 років: погляд крізь "павутиння" часу // Світова війна у поштових листівках 1914-1918 рр. Науково-популярне видання / Упоряд. С.Осадчук. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 9-14.

41. Проблеми територіального переустрою у Центральній Європі на Паризькій мирній конференції // Покликання служити науці і людям: Науковий збірник (На пошану доктора історичних наук, професора Георгія Кожолянка). – Чернівці: Наші книги, 2008. – С. 287-293.

42. Фісанов В., Воробчук О. Суспільство на межі: від політичної ентропії до консолідованої демократії (Рецензія на кн..: Кузьмин П.В. Политическая деятельность: теория и практика в современной Украине. – Симферополь: Оригинал-М, 2007. – 456 с.) // Форум «Суспільство на межі: міраж, міф, реальність?». – 2008. - № 2 (7). – С. 69-71 (у співавторстві).

43. Велика війна очима сучасних дослідників: вплив її наслідків на події ХХ ст. // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни) [Текст]: матеріали міжн. наук. конф. (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 44-51.

44. Критичні точки українсько-російських відносин на початку ХХІ ст. // Агора. Україна і Росія: політичні, економічні і культурні аспекти взаємодії. Вип. 8. – К.: Стилос, 2009. – С. 15-20.

45. Етнічні та територіальні проблеми держав-спадкоємиць на Паризькій мирній конференції // Науково-методичний вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 8. Історія та правознавство. – Чернівці, 2009. – С. 57-62.

46. Україна і світ: виміри взаємодії (рецензія: Макар Ю.І., Гдичинський Б.П., Макар В.Ю., Попик С.Д., Ротар Н.Ю. Україна в міжнародних організаціях: Навчальний посібник / За ред. Ю.І. Макара. – Чернівці: Прут, 2008. – 880 с.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – Т. 21-22. – С. 302-304.

47. Фісанов В., Москальов М. Проблема забезпечення вільного потоку інформації про суспільні справи: досвід вітчизняних ЗМІ // Буковинський журнал. – 2010. – № 2. – С. 109-116.

48. Обличчям до Європи (до 60-річчя Декларації Шумана) // Форум. Європейська мозаїка: турботи, сподівання, рішення. – 2010. - № 1 (8). – С. 8-13.

4. Євроскептицизм: ідеї та політика // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2010. – № 2. – С. 38-41.

49. Етнічні та територіальні проблеми держав-спадкоємниць на Паризькій мирній конференції // Науково-методичний вісник: збірник наукових праць. – Вип. 8. Історія та правознавство. – Чернівці, 2009. – С. 57-62.

50. Фісанов В. Взаємодія Чернівецької обласної державної адміністрації і засобів масової інформації області / В. Фісанов, Л. Нечипорук // Влада та управління. Збірник наукових праць. – Вип.. І. – Чернівці: «Букрек», 2010. – С. 85-95.

51. Фісанов В. Із історії американо-австрійських відносин доби Великої війни: справа посла Думби і перші мирні ініціативи / В. Фісанов // Американські студії. - № 1. – 2010. – С. 64-73.

52. Фисанов В. Безопасността в Черноморския регион: предизвикателства и възможни решения във външната политика на България и Украйна // Списание на Българската академия на науките. – 2010. – № 6. – С. 64-67.

53. Фісанов В. Особливості функціонування канадських ЗМІ: погляд з України / В. Фісанов // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 32-35.54. Фісанов В. Потрібний підручник. Рец. на: Чекаленко Л.Д,, Федуняк С.Г. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Л.Д. Чекаленко. – К.: ДП «Вид. дім Персонал», 2010. – 464 с. / В. Фісанов // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Т.23-24. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 266-267.

Карпо Василь Леонтійович


 1. Карпо В.Л., Масан О.М. Роль Чернівецького і Хотинського старост у польсько-молдовському прикордонному співробітництві (друга Пол. ХV – перша половина ХVІ ст.) // Питання історії України: збірник наук. статей. – Чернівці, 2002. – Т.5. – С.111-117.

 2. Карпо В.Л., Телячий Ю.В. Євген Кондратський – культурно-освітній діяч Поділля / Історичне країнознавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський, 2002. – С.353-358.

 3. Карпо В., Масан О. Діяльність В.Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х років ХХ Вип. / Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці, 2002. – Вип..4. – С.109-112.

 4. Карпо В.Л. До проблеми історіографії становлення українських політичних партій Західної України у 20-30-ті роки ХХ ст. // Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 жовтня 2001 р. Кам’янець-Подільський, 2001. – Т.7(9). – С.551-559.

 5. Карпо В., Білецький Б.Ф. Основні етапи україно-молдовських взаємин під час визвольної війни середини ХVІІ ст. // Міжнародна наукова конференція „Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 2002. – С.92-101.

 6. Білецький Б., Карпо В. Боротьба за відрядження української православної церкви в умовах національно-визвольної революції (1917-1920 рр.) // Міжнародний Науковий Конгрес „Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці 16-18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. – Чернівці, 2001. – Т.2. – С.15-20.

 7. Карпо В.Л., Стецюк А.В. Інформаційні матеріали по вивченню проблеми Східного питання в контексті зовнішньої політики Російської імперії середини ХІХ ст. // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах. Матеріали науково-практичної конференції 24-25 квітня 2003 р. – Хмельницький, 2003. – С.34-41.

 8. Карпо В., Масан О. Хотинська битва 1673 року та її міжнародне значення // Буковинський історико-етнографічний вісник / м-ли VI Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці, 2003. – Вип. 5. – С. 75-80.

 9. Карпо В.Л., Білецький Б.Ф. Переяславська рада: історія і міфи // Буковинський журнал. – 2004. – №1 С.162-183.

 10. Карпо В., Мудеревич В.(студент) „Далекосхідна „Просвіта”: історія і сучасність” // Наукові записки Тернопільського університету. Серія: історія. Тернопіль 2004. – Випуск 2. – С. 85-91.

 11. Карпо В., Масан О. Новаторська праця з історії шляхів сполучення Галичини та Буковини в контексті внутрішньої і зовнішньої політики монархії Габсбургів // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: історія, політичної науки, міжнародні відносини. – Чернівці 2004. – Випуск 229-230. – С.260-262.

 12. Карпо В.Л., Масан О.М. Кампанія 1739 р. За свідченнями її учасників // Ставчанська битва 1739 р. В контексті Європейської історії XVIII ст.: Матеріали міжн. Наукової конференції. – Чернівці 2004. С. 73-81.

 13. Карпо В., Масан О., Гадинко О. (студент) Новітнє дослідження з історії міждержавних відносин у Південно-Східній Європі доби пізнього середньовіччя // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. - Чернівці, 2005.- Том І (19). – С.220-224.

 14. Карпо В., Масан О. ”Коротка реляція” – Маловідоме джерело з історії Хотинської війни 1621 р. // Зелена Буковина. – 2005. - №1-2. – С. 171-184.

 15. Карпо В.Л., Луцкова Ю. (студентка) Формування концепції національної безпеки України: теоретико-правовий аспект // Раймонд Кайндль. Вікно в Європейську науку: матеріали ІІ міжнародного семінару „Кайндліські читання”, 28-29 травня 2005 р. – Чернівці 2005 р. – С. 122-128.

 16. Карпо В.Л. До питання становлення геополітичної думки в Україні // Матеріали 5 Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 130-річчю заснуванню Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. – Чернівці, 2006. – С. 265-267.

 17. Карпо В., Білецький Б. Рецензія: Фостій І.П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр. – Чернівці, 2005.- 368 с // Питання історії України. Збірник наукових статей, 2005. – Т. 8. – С. 309-311.

 18. Карпо В., Луцкова Ю. (студентка) Етносепаратизм в Європі: теоретико-методологічний аспект // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції „ Вікно в європейську науку”. Чернівці, 20-21 травня 2006 р. – Чернівці 2006. – С. 218-221.

 19. Карпо В., Білецький Б. Рецензія: Фостій І.П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр. – Чернівці, 2005.- 368 с // Український історичний журнал. – 2006. – №4. – С.207-208.

 20. Карпо В.Л., Скорейко Г.М. Пам’ятка студентам І курсу. Інформаційно-довідкове та методичне видання. – Чернівці 2006. – 48 с.

 21. Карпо В., Білецький Б. Мала енергетика: її розвиток і застосування в сільській електрифікації Чернівецької області (1944-1950) // Питання історії України. Збірник наукових статей, 2006. – Т. 9. – С. 113-117.

 22. Карпо В., Фісанов В. Деякі особливості підготовки фахівців зі спеціальності „Міжнародна інформація” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 325-326. – Чернівці, 2007. – С. 185-188.

 23. Карпо В., Масан О. Дослідження бравого вояка Фішера // Буковинський журнал. – 2007. - № 1. – С. 219-223.

 24. Карпо В.Л. Особливості політичної маргінальності (український зріз) // Ми – українці, ми – українські. Матеріали Буковинської науково-практичної конференції. – Чернівці, 2007. – С. 288-293.

 25. Карпо В.Л. Геополітична думка в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу», 17-19 травня 2006 р.: доповіді та повідомлення: В 3-х т. – Луцьк, 2007. – Т. 2. – С. 82-85. (не подавав до рейтингу і до звіту)

 26. Карпо В. Вплив інформатизації на маргіналізацію політичного простору (український зріз) // Буковинський журнал. – 2007. - № 4. – С. 94-99

 27. Карпо В.Л. Маргінальність у перехідному суспільстві // Політична культура суспільства: джерела впливу стереотипу: збірник статей і тез за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції – ХХ Харківські політичні читання. – Х. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2008. – С. 144-147

 28. Карпо В.Л. Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномена маргінальності у перехідному суспільстві // Буковинський журнал. – 2008. - № 1. – С. 84-88.

 29. Карпо В.Л. Теоретико-методологічні аспекти сучасного етносепаратизму: спроба критичного аналізу // Покликання служити науці і людям: Науковий збірник (На пошану д.і.н., проф. Георгія Кожолянка). – Чернівці, 2008. – С. 149-156.

 30. Карпо В.Л. Проблеми маргінальності у перехідному суспільстві: концептуальні підходи та політичні реалії // Форум. – 2007 № 2 (5). – С. 42-45

 31. Карпо В.Л. До питання вивчення політичної маргінальності у перехідному суспільстві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці, 2008. – Вип. 376-377. – С. 194-198

 32. Карпо В.Л. Особливості прояву маргінальності в сучасному суспільстві (український зріз) // Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», 16-17 травня 2008 р. Частина 1. – Чернівці, 2008. – С. 66-69

 33. Карпо В.Л., Кожолянко Г.К. Хореографічне мистецтво Буковини Рецензія: Збірник «Буковинський танець» у записах Поморянського М.А., Мураховського Я.П. – Чернівці, 2007 // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (збірник наукових праць). – Том 1 (25). – Чернівці, 2008. – С. 342-344

 34. Карпо В.Л. Проблема маргінальності в сучасному українському суспільстві // Буковинський журнал. – 2008. - № 2. – С. 104-108.

 35. Карпо В., Гісса О. Інформаційна складова євро інтеграції України // Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», 16-17 травня 2008 р. Частина 2. – Чернівці, 2008. – С. 77-80.

 36. Карпо В. Логіко-семантичний вимір поняття «маргінальність» // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Вип. 11. – Ужгород, 2009. – С. 38-42.

 37. Карпо В. Вплив процесів демократизації на маргіналізацію політичного простору // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці, Рута, 2009. – Т. 19-20. – С. 85-89.

 38. Карпо В., Мудеревич В. Діяльність українського товариства «Просвіта» на Далекому Сході // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 38-42.

 39. Карпо В.Л. Українські національні інтереси на тлі європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х – 30-х років ХХ ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії Україні. Випуск 14. Зовнішня політика і дипломатія: історичні ретроспектива, традиції, сьогодення / За ред. Б.І. Гуменюка, В.Г. Ціватого. – К., 2008. – С. 235-238.

 40. Карпо В. Джерела формування політичної еліти УСРР в 20-30 рр. ХХ ст. // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (7; Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези, / Наук. ред. О.В.Добржанський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 338-339

 41. Карпо В.Л., Гісса О. До проблеми інформаційного забезпечення євроінтеграції України // Вісник Центру євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Збірник наукових статей. Політичні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – Вип. 1. – С. 34-38

 42. Карпо В.Л. Вплив маргінальних ідей на становлення геополітичної думки в Україні (історико-політологічний аналіз) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник н6аукових статей. – Чернівці: Рута, 2008. – Т. 17-18. – С. 30-33.

 43. Карпо В.Л Етнокультурні маргінальні особливості формування радянської політичної еліти: теоретико-методологічний аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці, 2009. – Вип. 486-487. – С. 82-85

 44. Карпо В. Прояви політичної маргінальності на пострадянському просторі // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. VIII. – Чернівці: Букрек, 2009. – С. 402-412

 45. Карпо В. Маргінальність української політичної еліти: теоретико-методологічний аспект // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці 6 Чернівецький нац. ун-т., 2010. – Т. 21-22. – С. 65-68

 46. Карпо В., Попик С., Істратій Л. Співробітництво між Україною та країнами Балтії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. - Вип. 514-515. – С. 129-134

 47. Карпо В. Теоретико-методологічні засади дослідження української політичної еліти // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наук. статей. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 38-41

Катеринчук Павло Миколайович
1. Катеринчук П.М. Угода Міч-Лейк 1987 р. та її вплив на сучасний стан канадської федерації // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 8. – С. 246-252.

2. Катеринчук П.М. Квебекський референдум 1995 р. та його значення для Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2002. – Вип. 9. – С. 259-268.

3. Катеринчук П.М. Еволюційні процеси у Канаді другої половини 90-х років ХХ ст. // Держава і право. Збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 19. – С. 611-617.

4. Катеринчук П.М. Політичні перспективи канадського федералізму // Буковинський журнал. – 2003. – № 1. – С. 114-121.

5. Катеринчук П.М. Квебекський сепаратизм і його наслідки для Канади (кінець 80-х – 90-ті рр.) // Питання історії нового і новітнього часу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 7. – С. 96-102.

6. Катеринчук П.М. Особливості канадського федералізму // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Чернівці: Місто, 2000. – Том І. – С. 176-181.

7. Катеринчук П.М. Трансформаційні процеси у федеративних державах світу у посткомуністичний період (на прикладі Росії і Канади) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2002. – Том ІІ. – С. 186-195.

8. Катеринчук П.М. Проблеми взаємин національних та регіональних еліт у федеративних державах сучасного світу // Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2002. – С. 273-277.

9. Катеринчук П.М. Створення і діяльність національно-культурних товариств Буковини (1990-2004 рр.) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наук. статей. „Етнополітика й етнополітологія країн Центральної та Східної Європи”. – Чернівці: „Рута”, 2005. – С. 402-408.

10. Катеринчук П.М. Феномен „Помаранчевої революції” і Канада // Форум. Свобода: український вибір. Суспільно-політичний журнал. – 2005. - № 1. – С. 49-52.

11. Катеринчук П.М. Реформування адміністративно-територіального устрою сучасної України // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування – 2006. - № 2. – С. 18-21.

12. Катеринчук П.М. Етнонаціональна ідентичність – основа націотворення сучасної Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 103-108.

13. Катеринчук П. Особливості етнонаціональної політики сучасної Канади // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 2: Всесвітня історія. Спеціальні історичні дисципліни. Політологія. Міжнародні відносини. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – С. 243 – 247.

14. Катеринчук П.М. Феномен канадської ідентичності в контексті світових інтеграційних процесів // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. IV. Чернівці: Прут, 2006. – С. 112 – 122.

15. Катеринчук П.М. Реформування адміністративно-територіального устрою сучасної України (продовження, поч. у № 2) // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування – 2006. - № 4. – С. 43-47.

16. Катеринчук П.М. Етнонаціональні аспекти ціннісних орієнтацій канадського суспільства // Форум. Суспільно-політичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 56-62.

17. Катеринчук П.М. Місцеве самоврядування. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2006. – 103 с.

18. Катеринчук П.М. Перспективи трансформації федеративної системи у контексті сучасної етнополітики Канади // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 325-326. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 59-64.

19. Катеринчук П.М. Державне управління. Тематика семінарських занять. – Чернівці, 2007. – 24 с.

20. Катеринчук П.М. Основи місцевого самоврядування в Україні. Навчальний посібник. – Чернівці: „Рута”, 2007. – 104 с.

21. Катеринчук П.М. Місце Канади у Північноамериканській системі безпеки: етнонаціональний аспект // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. 6. Чернівці: Букрек, 2008. – С. 68-76.

22. Ярмистий М.В., Катеринчук П.М. Основи державного управління. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2008. – 172 с.

23. Катеринчук П.М. Магістерська робота з політичних наук. Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2008. – 32 с.

24. Катеринчук П.М. Проблема реформування системи місцевого самоврядування у контексті євроінтеграційних очікувань України / Павло Миколайович Катеринчук. – Влада і управління. Збірник наукових праць. – Вип.1. – Чернівці: Букрек, 2010. – С. 126-143 (304 с.)

25. Катеринчук П.М. Імміграція у глобалізовану епоху: досвід Канади / Павло Миколайович Катеринчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – Т. 23-24. – С. 41-45.

26. Катеринчук П. Особливості сучасної імміграційної політики Канади // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 111-116.


Макух-Федоркова Іванна Іванівна
1. Макух І.І. Зміст та основні напрямки соціальної політики Канади на межі 60-70-х рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.8. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 253-261.

2. Макух І.І. Соціальні реформи у внутрішній політиці Канади на межі 60-70-х рр. XX ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. Т.6(8). – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 234-243.

3. Макух І.І. До питання про період формування „держави соціального благоденства” в Канаді // Матеріали IV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. – Чернівці: Золоті Литаври, 2001. – С. 225-227.

4. Макух І.І. Основні ідейно-концептуальні засади формування „держави соціального благоденства” в Канаді // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 123-124 – Чернівці: Рута, 2002. – С. 361-370.

5. Макух-Федоркова І.І. До питання про визначення сутності понять „держава загального добробуту” і „соціальна держава” // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.9. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 274-280.

6. Макух-Федоркова І.І. Соціальна політика Канади в роки Другої світової війни // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 173-174 – Чернівці: Рута, 2003. – С. 375-383.

7. Макух-Федоркова І.І. Причини активізації соціальної політики Канади у післявоєнні роки // Буковинський журнал. – 2004 – №2 – С. 148-157.

8. Макух-Федоркова І.І. Інституціоналізація соціальної держави в Канаді у 60-х рр. ХХ ст. // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 229-230 – Чернівці: Рута, 2004. – С. 205-209

9. Макух-Федоркова І.І. Політика федерального уряду Канади і допомога безробітним в 1941-1956 рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.10-11 – Чернівці: Рута, 2005. – С. 408-417.

10. Макух-Федоркова І.І. Постмодерністське розуміння культури в контексті глобалізації. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.12-13. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 118-123.

11. Макух-Федоркова І.І. Соціальна політика як засіб суспільної інтеграції: досвід України та Канади. // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. IV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 406-416.

12. Макух-Федоркова І.І. Роль держави у формуванні канадської моделі соціально-економічного розвитку. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 29 вересня 2005 р. – Чернівці: Книги-ХХI , 2006 – С. 45-49.

13. Макух-Федоркова І.І. Проблема збереження національної ідентичності в умовах глобалізації // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 325-326 – Чернівці: Рута, 2007. – С. 89-92.

14. Макух-Федоркова І.І. Особливості формування інноваційного суспільства в Канаді // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.15-16. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 84-87.

15. Макух-Федоркова І.І. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства: Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2007. – 44 с.

16. Макух-Федоркова І.І. Сучасне інформаційне суспільство: критичний аналіз: Методичні рекомендації до спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2007. – 40 с.

17. Макух-Федоркова І.І. Реформування системи освіти в умовах формування інформаційного суспільства // Буковинський журнал. – 2007. – № 4. – С. 128-136.

18. Макух-Федоркова І.І. Політика Канади у процесі розбудови інформаційного суспільства // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2007. – № 2(5). – С. 93-99.

19. Макух-Федоркова І.І. Організація і фінансування системи освіти в Канаді // Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 380-381 – Чернівці: Рута, 2008. – С. 127-132.

20. Макух-Федоркова І.І. Вплив глобалізаційних тенденцій на розвиток ЗМК в сучасних умовах // III Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу». Луцьк, 17-19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. – Луцьк: ВВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т.3. – С. 523-528.

21. Макух-Федоркова І.І. Особливості розвитку системи соціального забезпечення в Канаді 30-ті рр. ХХ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.17-18. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 127-132.

22. Макух-Федоркова І.І. Ідейно-політична платформа Ліберальної партії Канади в інформаційну епоху // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2008. – № 2(7). – С. 22-27.

23. Макух-Федоркова І.І. Створення технологічних кластерів – як головний напрямок розвитку науково-технічної політики в Канаді // Науковий Вісник Чернівецького університету Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. Випуск 486-487 – Чернівці: Рута, 2009. – С. 111-115.

24. Україна і світ на початку ХХI ст. Інформаційні матеріали для учбової та аналітичної роботи. Вип. 1. Навчально-методичне видання. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 56 с.

25. Макух-Федоркова І.І. Розвиток ЗМІ Республіки Білорусь орієнтованих на зарубіжну аудиторію. // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2010. – № 1(8). – С. 79-86.

26. Макух-Федоркова І.І. Становлення і розвиток ЗМІ Республіки Білорусь // VII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда». – Чернівці, 27-28 листопада 2009 р. – 199-200.

27. Макух-Федоркова І.І. Державна інформаційна політика і засоби масової інформації Республіки Білорусія // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т.23-24. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 54-60.

28. Макух-Федоркова І.І. Основні напрямки інноваційної стратегії Канади протягом 2003-2010 рр. // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 116-123.Осадца Іван Степанович:
1. Властивості фундаментальних розподілів просторів лінійного зображення напівкватерніонних алгебр // Матеріали IX-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука(16-19 травня 2002 р., Київ). – Київ: НТУУ “КПІ”, 2002. –С. 270-271

2. До геометрії просторів лінійних зображень аффінорних напівкватерніонних алгебр // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2002. – Вип.1. – С. 248-255

3. Деякі властивості фундаментальних розподілів напівкватерніонних просторів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету. Кн 2. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 164-165

4. Неплоскі мінімальні скісні кола нейтрального простору // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”. Інститут математики НАН України. Київ, 2001. – С. 111-112

5. Умови інтегровності фундаментальних розподілів з аффінорними напівкватерніонними алгебрами // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П‘яті Боголюбовські читання (Кам‘янець-Подільський, 22-24 травня 2002 р.): Тези доповідей. – Кам‘янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – С. 64-65

6. До питання моделювання та обробки даних в міжнародних відносинах // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали науково-практичної конференції (дві частини). Ч.1. – Хмельницький: ТУП, 2003 – С. 56-61.

7. Деякі аспекти системного моделювання політичних процесів. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей – Чернівці: Рута, 2005. – Т. 10-11. С. 418-433.

8. Проблеми формування партійної системи Республіки Болгарія // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 173-174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 384-393

9. Місце і роль циганської спільноти в сучасному болгарському суспільстві. – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІІІ. – Чернівці: Рута, 2005. –С. 317-324

10. Особливості фінансування політичних партій Болгарії. – Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. – К.: Ін-т держави і парва ім. Корецького НАН України, 2005. –С. 724-731.

11. Вотум недовіри уряду та його вплив на розвиток політичної ситуації в Болгарії навесні 2005р. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 272. – Чернівці: Рута, 2005. –С. 256-262

12. Політичні і методологічні аспекти в праці М. Дюверже “Політичні партії” // Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості. Матеріали наукової конференції. 20-21 жовтня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 146-147

13. Перший посткомуністичний варіант партійної системи в Республіці Болгарія // Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжнародної наукової-теоретичної конференції: 8-9 лютого 2006р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. –С. 109-110

14. Дослідження багатопартійності в Республіці Болгарія: досягнення та проблеми // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. Том 12-13. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 248-253.

15. Теоретичні та методологічні аспекти дослідження партійних систем країн Центрально-Східної Європи. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. - Чернівці: Рута, 2006. – Т. 14. – С. 196-200

16. Євроінтеграційні проблеми в програмах болгарських парламентських партій. – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 147-156

17. Утворення ультранаціоналістичної партії “Атака” та її участь у парламентських виборах в Болгарії // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Том 2: Всесвітня історія. Спеціальні історичні дисципліни. Політологія. Міжнародні відносини. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – С. 237-240

18. Становлення багатопартійних систем на постсоціалістичному просторі (на прикладі Білорусі, України і Болгарії). – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. V. – Чернівці: Видавничий дім Букрек, 2007. – С. 308-318

19. Революції 1989 р. у ЦСЄ та їх вплив на трансформаційні процеси у Республіці Болгарія // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. Випуск 5-6. – Ужгород: Говерла, 2007. – С. 384-390

20. Роль болгарської політичної еліти у становленні партійної системи Республіки Болгарії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 325-326. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 101-106

21. Зміни у правому спектрі партійної системи Республіки Болгарія початку ХХІ ст. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2008. – Т. 15-16. – С. 99-104

22. Оборонна стратегія Болгарії у контексті її членства в НАТО. – Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. VІ. – Чернівці: Видавничий дім Букрек, 2008. – С. 150-163

23. Cтановлення громадянських суспільств у постсоціалістичних країнах (російський та болгарський варіанти) // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. 26-27 июня 2008 г. Материалы ІІ-й Международной научно-практической конференции. – Одесса «ВМВ», 2008. – С. 212-214

24. Значення політичної еліти у євроінтеграційних прагненнях країн постсоціалістичного табору (на прикладі Болгарії і України) // Materiały IV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowy potencjal świata – 2008». Tym 6. Historia. Politołogija. Filologiczne nauki. Psychologia i sociologia.: Przemyśl. Nauka i studia. – S. 45-47

25. Зміни в партійній системі Республіки Болгарія після виборів до місцевих органів влади восени 2007 р. – Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2008. – Том 17-18. – С. 54-59

26. Роль релігійних організацій у становленні громадянського суспільства на прикладі досвіду Республіки Болгарія // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Збірник наукових праць / За загальною ред. Балуха В.О. (гол. ред.), Докаша В.І., Колодного А.М., Филиповича Л.О. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 270-272

27. Особливості доступу до інформації в сучасній Болгарії. – Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2009. – Том 19-20. – С. 109-113

28. Місце інформаціно-комунікаційних технологій у ефективному функціонуванні органів місцевого самоврядування Чернівецької області // Сучасні інформаційні технології та розвиток громад / Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції “Інформаційні технології та розвиток місцевого самоврядування” 15-17 грудня 2008 року, Чернівці, Україна. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – С. 70-74

29. Транскордонне співробітництво як складова частина європейської інтеграції країни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 4. 2009. – Луцьк: ВНУ, 2009. – С. 48-54

30. Етнокультурні аспекти розвитку європейських інтеграційних процесів в Республіці Болгарія. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2010. – Т. 21-22. – C. 110-114

31. Республіка Болгарія після трьох років членства в Європейському Союзі // Український науковий журнал Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – № 1/2010. – Університет “Україна”, 2010. – С. 64-68

32. Місце засобів масової інформації у системі держава – громадянське суспільство // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. 21-22 мая 2010 г. Материалы ІІІ-й Международной научно-практической конференции. – Одесса «ВМВ», 2010. – С. 422-423

33. Основні тенденції розвитку ЗМІ в сучасній Республіці Болгарія. – Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2010. – Т. 23-24. – C. 81-86

34. Дослідження політики в системі Інтернет. Методичні рекомендації / Укл. В.І.Бурдяк, І.С.Осадца. – Чернівці: Рута, 2005. – 40 с.

35. Математичні основи інформаційних технологій. Частина 1 / Укл. І.С.Осадца. – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.

Звоздецька Оксана Ярославівна:
1. Воробчук О.Я. Особливості політики Тимчасового уряду щодо польського питання (березень-листопад 1917 р.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Серія: Історія. – Вип. 4. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – С. 282-286.

2. Воробчук О.Я. Польська проблематика в діяльності кадетської партії у Росії в роки Першої світової війни // Р.Ф. Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання” (Чернівці 22-23 травня 2004 р.). – Ч. 2. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 34-40.

3. Воробчук О.Я. Польське питання в російській та польській публіцистиці під час Першої світової війни (1914-1916) // Історична панорама: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 117-123.

4. Воробчук О.Я. Польське питання в політиці царського уряду на початку Першої світової війни (серпень 1914 р. – серпень 1915 р.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 229 – 230. – С. 175 – 180.

5. Воробчук О.Я. Польське питання у політиці Росії // Буковинський журнал. – 2005. – № 2-3. – С. 159-169.

6. Воробчук О.Я. Діяльність польських політичних угрупувань у Росії: боротьба за представництво національних інтересів у 1917 р. // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2005. – Вип. 5. – С. 101-106.

7. Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних: європейський досвід та українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип.. 64. – Ч. І. – К.: КНУ ІМВ, 2006. – С. 103-109.

8. Фісанов В., Воробчук О. Диктатура про загибель якої було відомо заздалегідь (Рецензія на кн.: Давлєтов О.Р. НСДАП на шляху від „народного руху до політичної партії нового типу”: прорив до влади (1919-1933 рр.. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 460 с. ) // Форум. – 2007. – № 1 (4). – С. 88-92.

9. Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних в Україні // Форум. – 2007. – № 2 (5). С. 88-92.

10. Воробчук О.Я. Думська політика в польському питанні в роки Першої світової війни // Буковинський журнал. – 2007. - № 4. – С.156-163.

11. Воробчук О.Я. Політична дискусія навколо польської справи в роки Першої світової війни: позиція політичних партій та її віддзеркалення у громадській думці // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей.- Чернівці: Рута, 2008. – Т.17-18. – С.104-109.

12. Воробчук О.Я. Приватність та правове регулювання захисту персональних даних у Польщі // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 380 – 381. – С. 124 – 127.

13. Воробчук О.Я. Утворення та діяльність російсько-польської Ліквідаційної комісії в роки Першої світової війни // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни). Матеріали міжнародної наукової конференції (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 154-169.

14. Звоздецька О.Я. Становлення та розвиток системи електронного декларування: досвід Європейського Союзу // Форум. – 2010. – № 1. – С. 73-78.

15. Звоздецька О.Я. Електронна митниця в Україні як складова системи е-врядування // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – Вип. 514 – 515. – С. 95-100.

16. Звоздецька О.Я. Трансформаційні процеси у мас-медійному секторі Польщі в 90-х рр. XX ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Т.23-24. – С.33-37.Гуцуляк Богдан Іванович:
1. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Swiatek Z. Structural changes in crystals of silicon after high-energy electronic and gamma irradiations // Selected Papers from Sixth International Conference on Correlation Optics 16-19 of September 2003. – Chernivtsi, Ukraine. – Vol. 5477. – P. 215-222.

2. Олейнич-Лысюк А.В., Гуцуляк Б.И., Фодчук И.М. О природе температурного гистерезиса эффективного модуля сдвига в монокристаллическом кремнии //Физика и техника полупроводников, 2005, Т.39, вып. 7. – С.769-771.

3. Гуцуляк Б.І., Олійнич-Лисюк А.В., Фодчук І.М. Дослідження аномального низькочастотного гістерезису динамічного модуля зсуву в кремнії // Науковий вісник ЧНУ. Вип..268. Фізика. Електроніка. – Чернівці: ЧНУ, 2005. – С.5-9.

4. Gimchynsky O.G. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Raransky M.D. Swiatek Z. Structural changes of silicon crystals after high-energy electronic irradiations // Proc. SPIE. Bellingham. – 2004. – 5477. P. 215-221.

5. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Fodchuk I.M. Character of elastic energy absorption in well developed genetic-impurity defect structure in monocrystalline silicon // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2005. – Vol.8. - №2. – Р. 227-231.

6. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V., Fodchuk I.M. About the influence of the high-energy electron radiation on the unusual structural phase transformations in single crystal Si // V-th INTERNATIONAL CONFERENCE “ Ion implantation and other application of ions and electrons” ION 2004 Kazimierz Dolny, Poland, June 14-17, 2004, P.184

7. Gutsuljak B.I., Olejnich-Lysjuk A.V. Oscillation character of the internal friction time dependencies in non-equilibrium systems. // The XXI International Conference on relaxation Phenomenain Solids – October 5-7, 2004 Voronezh, P.26.

8. Литвинчук И.В., Свянтек З., Фодчук И.М., Гуцуляк Б.И. Рентгенодифракционные исследования кремния имплантированного фосфором // ІХ міжнародна конференція з фізики та технології тонких плівок, 19-24 травня 2003. – Івано-Франківськ, Україна, 2003. – С.144-145.

9. Гуцуляк Б.І. Олійнич-Лисюк А.В., Фодчук М.І. Дослідження аномального гістерезисну зсуву в монокристалічному кремнії \ в матеріалах УНКФН-2, Чернівці-Вижниця, Україна 20-24 вересня, 2004. – Т.1, С.192.

10. Гуцуляк Б.И., Олейнич-Лысюк А.В., Фодчук И.М. Влияние естественного старения на поведение внутреннего трения и динамического модуля сдвига Сh-кремнии / X International conference of physics and technology of thin films (ICPTTF - X) Ivano-Frankivsk, Ukraine 16-21 May, 2005.Балицька Юлія Олегівна:
1. Луцкова Ю. (Балицька Ю.) Національна безпека України в контексті її зовнішньої політики // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича. — Чернівці, 2004. — С. 363 – 364

2. Луцкова Ю. (Балицька Ю.) Обличчя сучасного міжнародного тероризму // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету. — Чернівці, 2005. — С. 231 – 232

3. Карпо В., Луцкова Ю. (Балицька Ю.) Формування концепції національної безпеки України: теоретико-правовий аспект // Кайндлівські читання: Матеріали II Міжнародного наукового семінару. — Чернівці, 2005. — С. 122 – 128.

4. Балицька Ю. Участь Конґресу українців Канади у вирішенні питання стосовно інтернованих осіб українського походження в роки Першої світової війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. Т. 17 – 18. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 180 – 185;

5. Балицька Ю. Питання багатокультурності у програмах та заходах Конґресу українців Канади // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – Київ, 2008. – С. 699 – 704;

6. Балицька Ю. Україна пам’ятає – світ визнає: діяльність Конґресу українців Канади в програмах визнання та відзначення Голодомору/Геноциду 1932 – 33 рр. // Суспільно-політичний журнал форум: Україна-Канада: мости співрпаці та дружби. Спеціальний випуск. № 1 (6) – Чернівці, 2008. – С. 33 – 39;

7. Балицька Ю. Суспільно-культурна діяльність Конґресу українців Канади у формуванні позитивного іміджу України // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Випуск 7. – Чернігів, 2008. – С. 401 – 405.
Романенко Олександр Сергійович:
1. Романенко О. «Мозкові центри» в системі експертно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики США // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Т. 12-13. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 282-289.

2. Романенко О. Незалежні аналітичні організації США та сучасні технології зовнішньополітичної експертизи // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – № 3. – 2006. – С. 163-171.

3. Романенко О. Інформаційно-аналітичні розробки неурядових «мозкових центрів» США // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної кон-ференції «Кайндлівські читання». – Чернівці, 27-28 травня 2006. – Чернівці: Прут, 2006.

4. Романенко О. Діяльність неурядових аналітичних організацій у забезпеченні ефективності державної політики // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2008.

5. Романенко О. Механізм співробітництва недержавних аналітичних організацій та вищих державних органів: досвід США // Буковинський журнал. Громадсь-ко-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – № 4. – 2008. – С. 90-97.

Мінаєва Тетяна Василівна:
1. Яцишина Т. Створення окремих таборів для полонених українців російської армії на теренах Австро-Угорщини та Німеччини Союзом визволення України (кінець 1914-1915 рр.) / Яцишина Т., Скакун І., Скорейко Г. // Р.Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання», 28-29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 90-95.

2. Мінаєва Т. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Мінаєв А., Мінаєва Т. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 4. – С. 7-16.

3. Мінаєва Т. До питання про побут військовополонених російської армії в роки Першої світової війни / Мінаєва Т. // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк, Вежа, 2007. – Вип. 13. – С. 62-68.

4. Мінаєва Т. Деякі аспекти побуту російських військовополонених в роки Першої світової війни / Мінаєва Т. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 294-298.

5. Мінаєва Т. Проблема військовополонених на міжнародних конференціях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Мінаєва Т. // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2008». 15-25 марта 2008 года. – Т. 22. Искусствоведение, архитектура и строительство. История. – Одесса, 2008. – С. 81-84.

6. Мінаєва Т. Міжнародна конференція «Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі» у Чернівцях (29-30 жовтня 2008 р.) / Мінаєва Т. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 8. – С. 182-185.

7. Мінаєва Т. Рец. на: Морітц В., Ляйдінгер Х. Між користю та небезпекою. Російські військовополонені в Австро-Угорщині (1914-1921 рр.). – Бонн, 2005. – 384 с. / Moritz V, Leidinger H. Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Österreich (1914-1921). – Bonn, 2005 – 384 s. / Мінаєва Т. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 9. – С. 171-174.

8. Мінаєва Т. Порушення прав військовополонених російської армії у німецьких таборах у роки Першої світової війни / Мінаєва Т. // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни) [Текст]: матеріали міжн. наук. конф. (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.) – Чернівці, ЧНУ, 2009. – С. 178-187.9. Мінаєва Т.В. Особливості психологічної адаптації до умов полону в роки Першої світової війни (на прикладі російських військовополонених) / Мінаєва Т. // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (7-8 квітня 2010 р., м. Луганськ) / Під ред. М.С. Бур’ян. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», Ч. ІІ. – 2010. – С. 155-161.

10. Минаева Т.В. Мемуары как источники изучения исторических явлений (воспоминания военнопленных Первой мировой войны) / Минаева Т. // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин). Материалы I (Первой) Международной научной конференции, 2-3 декабря 2010 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ «МИТСО», 2010. – С. 94-95.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка