Фінанси і кредитСторінка3/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ ОКРЕМИХ КУРСОВИХ РОБІТ
Бюджетна система і міжбюджетні відносини

Вступ.

1. Поняття бюджетної системи та принципи її побудови.

2. Сучасна бюджетна система України та її формування.

3. Міжбюджетні відносини, їх види, форми та напрями.

4. Шляхи розвитку бюджетної системи та вдосконалення

міжбюджетних відносин.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Сутність та об'єктивна необхідність фінансів

Вступ.

1. Призначення та об'єктивна необхідність фінансів.

2.Сутність та ознаки фінансів.

3. Відмінності між фінансами та іншими економічними

категоріями.

4. Розподіл і перерозподіл ВВП та модельне планування фінансових відносин.

5. Функції фінансів.

6. Сучасні концепції сутності і функцій фінансів.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Фінанси державних підприємств

Вступ.

1. Основи функціонування фінансів державних підприємств.

1.1. Роль фінансів у діяльності державних підприємств.

1.2. Принципи організації фінансів державних підприємств.

1.3. Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств.

2. Фінансове планування на державних підприємствах.

3. Державна підтримка підприємств і її форми.

4. Сучасне фінансове становище державних підприємств в Україні. Висновки.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Фінанси акціонерних товариств (AT)

Вступ.

1. Сутність фінансів підприємств та їх місце у фінансовій системі держави.

2. Статутний капітал акціонерних товариств.

2.1. Джерела формування статутного капіталу.

2.2. Шляхи збільшення статутного капіталу.

2.3. Можливість та способи зменшення статутного капіталу.

3. Формування фінансових ресурсів AT.

4. Особливості використання фінансових ресурсів AT.

5. Фінансове прогнозування доходів і витрат AT.

6. Проблеми та перспективи, пов'язані з розвитком та утворенням AT в Україні.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Страховий ринок, його становлення та розвиток в Україні
Вступ.

1.Історія становлення національного страхового ринку.

2.Організація страхового ринку.

2.1. Суб'єкти та об'єкти страхування.

2.2. Характеристика страхових послуг.

2.3. Сегменти страхового ринку.

2.4. Державне регулювання страхового ринку.

3. Страховий ринок України і перспективи його розвитку.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Прибуткове оподаткування громадян

Вступ.

1. Теоретичні основи прибуткового податку як економічної категорії.

2. Дійсний порядок оподаткування доходів громадян в Україні.

3. Практика оподаткування доходів фізичних осіб в інших країнах.

4. Шляхи удосконалення системи прибуткового оподаткування громадян в Україні.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Особисте страхування і його розвиток в Україні


Вступ.

1. Специфічні риси особистого страхування в Україні, його зміст і призначення.

2. Особливості проведення особистого страхування.

2.1. Страхування життя та пенсій.

2.2. Страхування життя та його основні види.

2.3. Страхування ренти і пенсій.

3. Страхування від нещасних випадків.

4. Медичне страхування.

5. Проблеми проведення особистого обов'язкового і добровільного страхування в Україні.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Бюджетний процес і проблеми його удосконалення


Вступ.

1. Поняття бюджетного процесу та його учасників:

1.1. Сутність бюджетного процесу.

1.2. Учасники бюджетного процесу.

2. Бюджетний процес і його складові етапи.

2.1. Складання проекту бюджету.

2.2. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет.

2.3. Виконання бюджету.

2.4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету.

3. Шляхи удосконалення бюджетного процесу.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави
1. Сутність, чинники .та форми державного кредиту:

1.1. Ощадна справа.

1.2. Державні позики.

2. Державний борг та видатки на його обслуговування:

2.1. Управління державним боргом.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


Платежі за ресурси

Вступ.

1. Економічна сутність та призначення ресурсних платежів.

2. Характеристика основних видів плати за ресурси.

2.1. Лісовий дохід.

2.2. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.

2.3. Плата за землю.

2.4. Плата за користування надрами.

2.5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

3. Фіксований сільськогосподарський податок.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку


Вступ.

1. Фінансова стратегія на підприємстві та її основні завдання.

2. Зміст і методи фінансового планування.

2.1. Етапи фінансового планування.

2.2. Балансовий метод фінансового планування.

2.3. Нормативний метод фінансового планування.

2.4. Розрахунково-аналітичний метод фінансового планування.

2.5. Оптимізації планових рішень.

2.6. Моделювання.

3. Поточний фінансовий план та порядок його складання.

4. Оперативний фінансовий план, його зміст і значення:

4.1. Бюджетування в системі оперативно-фінансового планування.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Податкова політика України і проблеми її вдосконалення
Вступ.

1. Суть, значення та роль податкової системи у складі державних доходів.

2. Податкова політика та її характеристика.

2.1. Основні принципи податкової політики.

2.2. Склад податкової системи України.

3. Порівняльна характеристика податкової системи в економічно розвинутих державах світу.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності
Вступ.

1. Завдання, принципи та структура побудови податкової служби.

2. Організація роботи Державної податкової служби України.

2.1. Функції податкової служби.

2.2. Права і обов'язки працівників органів державної податкової служби.

2.3. Службові особи державних податкових інспекцій та їх правий і соціальний захист.

3. Податкова робота та її характеристика.

4. Податкова міліція.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання

в умовах ринкових відносин

Вступ.

1. Поняття, склад та принципи формування фінансових ресурсів підприємств.

1.1. Поняття та склад власних фінансових ресурсів.

1.2. Поняття та склад позикових фінансових ресурсів.

2. Грошові надходження від реалізації продукції.

2.1. Характеристика та склад грошових надходжень підприємств.

2.2. Доходи від операційної, інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств.

3. Формування і розподіл прибутку підприємства:

3.1. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції.

3.2. Сутність і методи обчислення рентабельності.

4. Розподіл і використання прибутку підприємств.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Соціальне страхування в системі ринкових відносин


Вступ.

1. Необхідність створення державних цільових фондів і принципи їх організації.

2. Державне соціальне страхування та його організаційні форми.

2.1. Пенсійний фонд.

2.2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

2.3. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

3. Шляхи реформування державного соціального страхування.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Фінансова система України і перспективи її розвитку
Вступ.

1. Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови.

2. Сучасна фінансова система України та її формування.

2.1. Суб'єкти та об'єкти фінансової системи.

2.2. Характеристика фінансово-кредитного механізму.

3. Управління фінансовою системою.

4. Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Державні і суспільні фонди цільового призначення


Вступ.

1. Поняття публічного фінансового господарства і державних фінансів.

2. Державні фінанси і їх організаційні форми.

2.1. Державні фінанси та їх структура.

2.2. Характеристика державних цільових фондів.

2.3. Джерела фінансування та напрямки використання коштів державних цільових фондів.

3. Державні підприємства та їх організаційні форми.

4. Криза державних фінансів і шляхи фінансової стабілізації.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Податкова система України, її становлення і розвиток
Вступ.

1. Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати.

2. Основні тенденції в становленні податкової системи України:

2.1. Становлення системи прямого оподаткування в Україні.

2.2. Становлення системи непрямого оподаткування в Україні.

2.3. Становлення податкової служби в Україні.

3. Напрями вдосконалення податкової системи України.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Фінансове забезпечення місцевого господарстваВступ.

1. Сутність і роль місцевих бюджетів у проведенні регіональної політики.

2. Методологічні засади місцевого бюджетотворення.

2.1. Формування доходів місцевих бюджетів.

2.2. Видатки місцевих бюджетів.

3. Проблеми формування місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Пенсійний фонд, його формування і використання
Вступ.

1. Державне соціальне страхування та його організаційні форми.

1.1. Характеристика системи обов'язкового накопичення.

2. Джерела формування доходів і структура видатків Пенсійного фонду України.

2.1. Структура доходів Пенсійного фонду України.

2.2. Склад видатків Пенсійного фонду України.

3. Реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Майнове страхування в умовах ринкуВступ.

1. Сутність страхування, його роль в економіці суспільства.

2. Майнове страхування та основні системи його забезпечення.

2.1. Системи майнового страхування.

2.2.Страхування вантажів.

2.3. Страхування транспортних засобів.

2.4. Страхування сільськогосподарських тварин і рослин.

2.5. Страхування домашнього майна громадян.

3. Перспективні напрямки розвитку страхування майна в Україні. Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Доходи Державного бюджету

Вступ.

1. Теоретичні аспекти доходів бюджетів.

2. Основні підсумки виконання бюджету України за останні три роки.

3. Шляхи удосконалення формування дохідної частини бюджету. Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


Фінанси США

Вступ.


1.Федеральні фінанси США. Бюджетний процес.

2. Проблеми бюджетної політики в США та особливості функціонування податкової служби в США.

3. Особливості фінансів підприємств у США.

4. Фінанси домашніх господарств у США.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Фінанси Японії

Вступ.


1.Особливості побудови та функціонування фінансової системи

Японії.


2. Бюджетна система Японії.

3.Спеціальні фонди в Японії.

4.Фінанси підприємств та фінанси домогосподарств в Японії.

5.Особливості структури й функціонування податкової служби в

Японії.

Висновки та пропозиції.Список використаної літератури.

Додатки.


ДОДАТКИ
Додаток 1

Орієнтовний зразок титульного листа до курсової роботи

КУРСОВА РОБОТА

на тему_____________________________________

____________________________________________

студента(ки)_______курсу ________групи

(прізвище, ім'я, по батькові)

20__


Додаток 2

Орієнтовний зразок титульної сторінки курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

_________________________________________________________

(Назва навчального закладу)КУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ________________________________________________________

Виконав(ла) студент(ка)

_______курсу _______групи

_____________________

(прізвище,ім’я, по батькові)

Керівник_______________

(прізвище та ініціали)

Дата захисту роботи_____20__р.

Оцінка_____________________
(вказується відповідний рік)

Додаток З


Орієнтовна форма завдання курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

__________________________________________________

(Назва навчального закладу)Завдання до курсової роботи з дисципліни "Фінанси"

Студента(ки)_____курсу_____групи

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема роботи_________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________________________

План________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Термін роботи______________20__р.

Завдання видано____________20__р.

Керівник курсової роботи________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)ЛІТЕРАТУРА
Вид

джерела


Приклади оформлення

І.

Законодавчі та нормативні

документи1. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 697. - ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 29.

2. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні" [Електронний ресурс] / Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368: Офіц. текст із змін, станом на

17.11.2004 р. - Р.4. - Гл. 3- Режим доступу: http://ufs. com.ua

3. Положення "Про порядок оформлення та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 06.07.2000 р. № 279 / НБУ // Офіційний вісник України. - 2000. - № 32.

4. Постанова Кабінету Міністрів "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 196.

5. Указ Президента України "Про окремі питання фінансово-промислових груп в Україні" від 8 липня 1998 р. № 754/98 // Урядовий кур'єр. - 1998. -11 липня. - С. 13.2.

Монографії, підручники

1. Аграрна реформа в Україні / [Ш.Гайдуцький, П.Т.Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.]; за ред.

П.І. Гайдуцького. - К.: ННЦІАЕ, 2005. - 424 с.

2. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит: навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, CO. Маслова. - [2-ге вид. перер. і дон.] - К.: ПУЛ, 2002. - 336 с.

3. Беленький П.Ю. Інфраструктура ринку капіталів

/ [П.Ю. Бєленький, О.Л. Вальдрат, Н.І. Гомельська, та ін.]; під ред. д.е.н., проф. П.Ю. Беленького. - Р.З "Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки, регіонів (методологія і механізми)". - Львів, 2002. - С. 97-165. - (НАН України. Інститут регіональних досліджень).

4. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: [монографія]/З.М.Васильченко- К.: Кондор, 2004. - 528 с.

5. Фінанси: Навч. посіб. / В.І.Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П.Близнюк та ін. /За ред. В.І.Оспіщева. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 366 с.

6. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ За ред. В.І.Оспіщева. - К.: Знання, 2008. - 567 с.
Вид джерела

Приклади оформлення7. Фінанси: Навч. посібн. /За ред. Ковальчук С.В., Форкун І.В. - Львів: Новий Світ - 2000, 2009. - 568.

8. Фінанси: Підручник. 4-те вид. /За ред. Романенко О.Р. - К: Центр учбової літератури, 2009. -312.

9. Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М.Федосова. -К.: Знання, 2008.-611с.

10. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 с. - (Вища освіта XXI століття).3.

Статті з журналів

1. Берлач А. Система кредитування сільськогосподарських виробників / А. Берлач // Фінанси України. - 2004. -№3.-С. 44-45.

2. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. - К., 2008.-Х» 4. - 182 с.

3. Гриньова В.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Фінанси України. - 2006. - № 1.- С. 94-100.


4.

Матеріали конференцій

1. Евтух А. Т. Вида ипотек и возможности их развития в Украине // Іпотечний ринок в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв'язання"/Евтух А.Т.: Київ, 7-8 грудня 2001 року. -К., 2002. -С. 157-162.

2. Козаченко Л.П. Передумови та перспективи формування і розвитку іпотечного ринку в Україні / Л.П. Козаченко

// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України : 36. матер., круглого столу (м. Київ, 30 вересня 2002 р.) /Міжвід. комісія з питань фінансової безпеки при РНБОУ. Українське агентство фінансового розвитку


55.

Електронний ресурс

1. Актуальна тема. Земельна реформа в Україні стримується через відсутність цілої низки законів [Електронний ресурс] / Іваськів В// Укрінформ. - 2006. - 24 листопада. - Режим доступу : http: // www.kanzas.ua/go/ru/ articleResourceID22814categorvtheearthpage.htm

2. Економічна правда [Електронний ресурс] - 2008.- 28 липня 2008р. - Режим доступу : www.epravda.com. ua/news/4858ca9d95b30

3. Закон України "Про внесення змін до Закону України Про лізинг" від 11.12.2003. № 1381-IV [Електронний ресурс] - Режим доступу: nttp.7/www. pdo.kiev.ua/files/db.Dhp?st.

4. Іпотека в Україні [Електронний ресурс] - Ваш іпотечний брокер. - Режим доступу: http://www.iooteka.net.ua/ 2008/02/21Законодавчі і нормативні акти
1. Конституція України // Голос України. - 1996. - 13 липня.

2. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою

України 22.03.2001р.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№24.

4. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11.07.1996 р. № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№43.

5 Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 37.

6. Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" //Діло. - 1995 р. -№ 43.
Підручники (навчальні посібники)
7. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000.

8. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К:

Знання, 1999.

9. Опарін В. М. Фінанси: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

10. Косолапов АГ. Фінансові методи стимулювання ринкових перетворень в Україні. - К.: Знання, 2000.

11. Шарль Бланкарт Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки /За наук. ред. В. М. Федосова. - К: Либідь, 2000.Зміст

Вступ.................................................................................................... 3

1. Мета і завдання курсової роботи ................................................ 3

2. Загальні положення щодо виконання курсової роботи.............. 4

2.1. Вибір теми курсової роботи....................................................... 5

2.2. Структура і зміст курсової роботи............................................ 7

2.3. Вимоги до курсової роботи........................................................ 8

2.4. Правила оформлення курсової роботи...................................... 10

2.5. Оформлення таблиць................................................................... 12

2.6. Оформлення формул................................................................... 13

2.7. Оформлення ілюстрацій.............................................................. 14

2.8. Оформлення приміток................................................................ 14

2.9. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела............................................................................................... 15

2.10. Оформлення списку використаної літератури....................... 15

2.11. Оформлення додатків............................................................... 17

3. Поради студентам щодо підготовки тексту роботи............... 18

3.1. Вивчення та конспектування літератури за темою роботи...... 18

3.2. Керівництво роботою, та контроль за ходом виконання......... 224. Рецензування та захист курсової роботи.................................. 23

5. Підготовка переліку тем робіт і порядок їх затвердження ... 24

Орієнтовна тематика курсових робіт.............................................. 24

Орієнтовні плани окремих курсових робіт...................................... 27

Додатки............................................................................................... 36Література ........................................................................................... 39
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка