Філософсько-світоглядна основа інноваційної виховної системи М. П. ГузикаСторінка1/2
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2
Зміст


1.

2.
3.


4.

Вступ

Філософсько-світоглядна основа інноваційної виховної системи М.П.Гузика

Виховна система «Авторської школи М.П. Гузика – школи духовності, інтелекту, здоров’я і радості»

Напрямки реалізації:3

5
8
10  1. Духовний розвиток (Центр духовного розвитку дитини)

  2. Виховна система класу «Сузір’я Віри, Надії, Любові»

  3. Виховання духовної домінанти особистості на засадах Виховного ідеалу Авторської школи М.П.Гузика.

  4. Навчально-пізнавальна діяльність (Центр інтелектуального розвитку)

  5. Правова освіта (Демократизація шкільного життя. Взаємодія з громадськими організаціями)

  6. Естетичне виховання. Школа мистецтв

  7. Технології, що сприяють збереженню здоров’я

5.

Робота з класними керівниками

27

6.

Взаємодія з батьками

27

7.

Інтеграція виховних зусиль громади

Зв’язок із громадськими організаціями та батьками29

8.

Моніторинг стану рівня вихованості учнів

30

9.

Результативність та дієвість виховної системи

31

10

11

12.Заключення

Література

Додатки:


 1. Диск. Відеопрезентації учнів на духовно-моральну тематику, сворених на уроках етики (8-11 класи)

 2. Сценарій підведення підсумків загальношкільної благодійної акції «Чужих дітей не буває»

 3. Сценарій виступу команди в міському конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

 4. Буклет виховної системи класу «Сузір я Віри, Надії, Любові» (з досвіду роботи класного керівника - переможця Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»)

 5. Схематичне відображення результатів моніторингу рівня сформованості духовного розвитку учнів.35

37

39

Вступ

Авторська М. П. Гузика експериментальна спеціалізована І-ІІІ ступенів школа-комплекс м. Южного Одеської області – перша Авторська школа України – заснована у 1987 році. Директор – Гузик Микола Петрович, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, удостоєний звання «Народний учитель України», кандидат педагогічних наук.У 1994 р. Авторська школа М. П. Гузика занесена до реєстру ЮНЕСКО як краща школа Європи. У 1998 р. стала експериментальним майданчиком АПН та МОН України. У 2001 р. – відзначена дипломом Всеукраїнського конкурсу АПН України «Золота фортуна».

У 2003 і 2009 рр. школа перемогла у Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоровю. У 2003 р. увійшла до Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, у 2009 р. визначена МОН України інформаційно-методичним центром Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

2005 р. – Авторська школа стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України», у 2011 р. – переможцем Міжнародного проекту «Флагман сучасної освіти України», у 2012 р. – переможцем Міжнародного проекту «Пізнай Україну – пізнай себе. Культурні і духовні скарбниці України».

До 2006 року головна пошукова робота автора педагогічної системи і вчителів-експериментаторів зосереджувалась на розробці і на втіленні в практику дослідження ефективності нової дидактико-методичної системи (Комбінованої системи М.П.Гузика).

З 2006 року програмою експериментальних досліджень передбачалась розробка інноваційної системи виховання учнів у межах педагогічної системи М.П.Гузика.

У 2011 – 2012 навчальному році вся робота, яка була запланована в «Програмі експериментальних досліджень Авторської школи М.П.Гузика зі створення, втілення в практику і встановлення ефективності інноваційної моделі особистісно орієнтованої виховної системи М.П.Гузика», була виконана і представлена на наукову експертизу з боку Національної Академії педагогічних наук України (Інститут проблем виховання НАПНУ).

Експертизою, яка проходила з 2.09 по 5.09.2012 року, було встановлено, що, відповідно до теми дослідження («Розробка експериментальної моделі особистісно орієнтованої виховної системи, побудованої на духовно-християнській, філософсько-світоглядній основі, та втілення її в практику роботи Авторської школи М.П.Гузика міста Южного Одеської області»), затвердженої Міністерством освіти і науки України на 2001 – 2012 роки, здійснювалась робота впродовж 2001 – 2012 рр. автором експерименту та його науковим керівником Гузиком М.П. – членом-кореспондентом АПН України. Таким чином, за оцінкою експертів, та виховна система, яка реалізована в Авторській школі М.П.Гузика, може бути в повній мірі зреалізована за умов багатопрофільної багаторівневої школи-комплексу відповідно до тої, яка реально існує в місті Южному та тих містах, в яких її вже запозичили і почали втілювати в практику (м.Іллічівськ та м. Ананьїв Одеської області, м.Енергодар Запорізької області, м.Ялта Кримської АР, м.Краснодон Луганської області, м.Ківерці Волинської області), та впроваджена в школах України для створення високоефективної системи морального розвитку учнів, яка при взаємному збагаченні, а також запровадженні тих ідей, поглядів, конкретних виховних технологій, які опікуються особистісно орієнтованим вихованням, дає надію на вирішення проблеми створення дійової моделі шкільного виховання для перехідного періоду розвитку суспільно-економічного і політичного життя України.


Філософсько-світоглядна основа

інноваційної виховної системи М.П.Гузика

У Концепцію філософсько-світоглядної основи інноваційної виховної системи М.П.Гузика закладено чотири системотвірні постулати, а саме:Постулат першийлюдина є свідоме творіння Боже.

Постулат другийкожна дитина посилається Богом в наш світ тут і тепер з метою виконання нею упродовж свого життя конкретного завдання від Нього (життєвої місії).

Постулат третійкожна дитина від природи володіє задатками конкретного виду таланту, який вона повинна використовувати як інструмент (засіб) в процесі реалізації нею свого життєвого призначення (місії).

Постулат четвертий - мета, зміст, навчальні технології і кінцеві продукти виховання, навчання та розвитку дитини повинні бути націлені на своєчасне розкриття, повну реалізацію і динамічний розвиток її ведучого природного таланту.

Тому важливою проблемою Авторської школи М. П. Гузика є навчити дітей рухатись у просторі пошуків, допомогти виробити ціннісні погляди на світ, сформувати повноцінного духовного громадянина незалежної держави, розвивати духовну та естетичну культуру, залучати до здорового способу життя, розвивати моральне орієнтування та самооцінку і почуття власної гідності, що є основою становлення гармонійно розвиненої особистості, виховувати у дітей здатність до самостійного творчого мислення відповідно до поведінки, життєвого вибору. Адже за умови, коли в державі триває процес переосмислення життя, формується нове педагогічне бачення освіти, навчання та виховання спрямовуються на утвердження нової системи духовних цінностей, серед яких найвищою є Людина.


Фундаментальні інноваційні дидактичні підходи до реалізації виховних цілей і завдань в системі М.П.Гузика

Виконання завдань морального виховання – це складний і багатогранний процес. Тому з метою системного, планомірного і контрольованого виховання дітей в Авторській школі М.П.Гузика використовуються такі три дидактичні підходи:перший - систематична навчальна діяльність дитини на уроці відповідно до державних академічних стандартів і програм (наприклад, навчальний академічний зміст, над яким учень провів аналіз, стає предметом або засобом дискусії на ту чи іншу виховну тему (моральні принципи дискусії; управління дискусією; соціальні ролі в дискусії; обговорення спірних питань і т. ін.));

другий - постійне знаходження дитини в розширеному виховному середовищі (школа + виховні інституції міста), де їй надається можливість вільно вибирати адекватне оточення і заняття відповідно до її природного ключового таланту. З цією метою в школі спеціально створені обов’язкові такі групи учнів:

1) розвитку та реалізації обдарованості дітей;

2) морально-етичного розвитку (групи: “Поваги”, “Турботи”, “Відповідальності”, “Довір’я”, “Справедливості”, “Совісті”, “Братерства та рівності”, “Допомоги сім’ї”, “Трудової зайнятості”);

3) демократично-громадянського розвитку (групи: “Демократія і відповідальність”, “Громадянство і державність”, “Полікультурність і національна ідентичність”, “Лідер”, ““Парламентські” дебати”, “Мораль та право”, “Свобода і відповідальність”, “Народ і влада”, “Відкрите громадянське суспільство”, “Громадянин України”, “Захист Конституції”, “За добробут держави”, “Права дитини”, “Ми всі українці”, “Ми в Європі”, “Ми - громадяни світу”, “Навчаємось керувати нашим містом”, “Ми керуємо нашою школою”);

4) освітньо-культурного розвитку (групи: “Просвіта”, “Мова та література”, “Наука та науково-технічний прогрес”, “Охорона навколишнього середовища”, “Спорт”, “Здоровий спосіб життя”, “Молоді наукові таланти”, “Культура духовного життя”, “Культура дитинства та юнацтва” та ін.);

5) інформаційно-комунікативного забезпечення (групи: “Шкільна газета”, “Шкільне радіо”, “Шкільне телебачення”, “Шкільна інформаційно-комп’ютерна мережа”, “Шкільна електронна та звичайна пошти” та ін.);

6) розвитку підприємницьких умінь та навичок і організації шкільного бізнесу (групи: “Кар’єра”, “Освітня послуга”, “Репетитор”, “Наставник”, “Психологічна допомога”, “Швидка технічна допомога”);

7) організації вільного часу та дозвілля (групи: “Інтелектуальні ігри”, “Музичні та танцювальні розваги”, “Спортивні свята”, “Вечірні забави”, “Театральні вечори” та ін.);третій – орієнтація кінцевого продукту навчально-виховної діяльності дитини на виробництво інтелектуального товару чи послуги, що відповідають можливостям її природного провідного таланту.

Сфера шкільного життя дитини, в якій створюється необхідне педагогічне середовище для налагодження її позитивного виховання, опікується відповідними загальношкільними виховними структурами.

Духовними проблемами учнів займається шкільна кафедра духовного розвитку (Духовний центр виховання); естетично-емоційним вихованням дітей опікується друга структура школи (школа мистецтв); третя структура школи займається фізичним розвитком та вихованням школярів (дитяча фізкультурно-спортивна школа).

Основну роботу в галузі розумового виховання здійснює багатопрофільна різнорівнева академічна школа, яка забезпечує три рівні загальної освіти учнів:

1) загальноосвітній (загальноосвітні класи (1-11);

2) спеціалізований (гімназія (5-11 кл.), ліцей (8-11 кл.));

3) професійний (коледж 10-11 (12) кл.).
Виховна система «Авторської школи М.П. Гузика – школа

духовності, інтелекту, здоровя і радості

Авторська школа М.П.Гузика – експериментальна школа Всеукраїнського рівня, в якій проводиться науково-дослідна робота щодо створення моделей особистісно орієнтованого навчання та виховання учнів. При школі відкрито низку експериментальних майданчиків – загальноосвітні школи №№1,5 м.Енергодара Запорізької області, №№4,7 м.Іллічівська Одеської області, №1 м.Краснодона Луганської області, школа «Радуга» м. Ялти АРК, Ананьївська школа-ліцей №3 Одеської області, Ківерцівська загальноосвітня школа Волинської області. У них відпрацьовуються розроблені в Авторській школі М.П.Гузика моделі організації особистісного орієнтованого навчання та виховання учнів. У педагогічній системі М.П.Гузика суть духовно-християнської гуманістичної філософсько-світоглядної основи, на якій вибудувана концепція виховної роботи та її теоретичний і практичний контекст, викладена автором у семи фундаментальних постулатах.Постулат перший. Дитина є свідомим творінням Божим, посланим Ним на землю для виконання певної місії згідно з Його планом світобудови. Із цього випливає, що діти, яких Він доручає нам для виховання, мають при нашій допомозі адаптуватися до того завдання, яке вони повинні поступово виконувати кожну хвилину свого життя.

Постулат другий. Кожна дитина народжується з певними задатками основного таланту, які при правильному їх розвитку мають перерости в могутній інструмент для виконання її життєвого призначення. Із цього випливає, що основним завданням шкільного виховання дитини є відкриття усіх ключових задатків її основного таланту, створення умов для їх повної реалізації в тих галузях діяльності, в яких вона має працювати, виконуючи свою життєву місію.

Постулат третій. Для розуміння своїх можливостей щодо реалізації себе відповідно до плану та волі Божої дитина має знати, що вона – унікальне Боже творіння, яке має фізичне тіло, нематеріальні душу і дух. Нематеріальна душа – це й є неповторна, вічна особистість дитини, в якій утілені всі її бажання, емоції, воля, розум тощо. Нематеріальний вічний дух – це глибинна сутність дитини, призначена для управління душею й тілом від імені Бога. У ньому втілені її совість, інтуїція й механізми, що допомагають їй спілкуватися з духовним світом та розуміти його.

Постулат четвертий. Для усвідомлення дитиною сутності, призначення та можливостей її тіла, душі й духу їй першочергово потрібно відкрити Триєдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа. Без знання й розуміння свого Небесного Творця дитина не здатна пізнати Його волю щодо свого життя, відкрити й розвинути в собі потрібний природний талант. Результатом цього є нещастя й горе, відчуття безцільності свого існування на Землі.

Постулат п’ятий. Дитина може прийти до пізнання свого Небесного Отця тільки через Його Сина – Ісуса Христа. Тому дуже важливо в першу чергу відкрити їй Особистість Сина Божого і Його прагнення брати кожну дитину під свій захист.

Постулат шостий. Дух дитини має бути постійно пов'язаним із Триєдиним Богом, щоб мати силу боротися зі злом, жити відповідно до Слова Божого і мати правильний життєвий орієнтир, спрямований на досягнення Царства Небесного.

Постулат сьомий. Кінцевою метою духовного виховання дитини в школі повинно стати усвідомлення нею самою свого гріховного (Адамового) духу, необхідності отримати від Триєдиного Бога новий (Христовий) дух, відроджений до праведності й постійної турботи про динамічне зростання його сили й дієвості протягом усього подальшого життя.
Отже, виховання дитини в школі повинно опиратись на:

 • віру в Бога;

 • прагнення до відродження свого духу через прийняття в своє серце Ісуса Христа як визволителя від гріхів;

 • знання свого життєвого призначення й того таланту, за допомогою якого воно й буде виконуватись дитиною протягом життя.


Напрямки реалізації виховної системи

Авторскької школи М.П.Гузика:

Духовний розвиток (Центр духовного розвитку дитини)
На основі концепції Авторської школи М.П. Гузика створена модель виховної системи «Авторська школа М.П. Гузика – школа духовності, інтелекту, здоров’я й радості», яка на практиці втілюється за такими напрямками: духовний розвиток (Центр духовного розвитку дитини); навчально-пізнавальна діяльність (Центр інтелектуального розвитку); правова освіта (демократизація шкільного життя; взаємодія з громадськими організаціями); естетичне виховання (школа мистецтв); технології, що сприяють збереженню здоров’я.

І Одним із першочергових завдань в Авторській школі М.П.Гузика є посилення уваги до спеціальних досліджень, присвячених проблемам виховання духовності у підростаючого покоління. Гостра соціальна необхідність розробки сучасної концепції духовного розвитку особистості обумовлюється фундаментальними змінами в змісті і структурі соціокультурного буття, переоцінкою цінностей, що намічається поворотом суспільства до цивілізованого світу. Переосмисленню піддається методологічна парадигма педагогічної теорії і практики формування духовності. Концептуальні засади духовного розвитку особистості в Авторській школі потребують відмови від звичних стереотипів. За умови, коли в державі триває процес переосмислення життя, формується нове педагогічне бачення освіти, навчання та виховання спрямовуються на утвердження нової системи духовних цінностей, серед яких найвищою є Людина. Усі зазначені процеси та зміни в житті суспільства тісно пов’язані з реформуванням освіти, яка проводиться в Україні на державному рівні і таким чином спонукає педагогічних працівників до пошуку й упровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Духовна культура особистості базується на ідеї цілісності сучасного світу, єдності природного, соціального й духовного середовища проживання людини, історико-культурних традиціях. Визначивши за мету підготовку майбутньої генерації інтелігенції, управлінської еліти, формування творчої особистості, вільної, відповідальної перед собою й суспільством та здатної жити в умовах середовища, що змінюється, педагогічний колектив Авторської школи М.П. Гузика перебуває у постійному творчому пошуку шляхів до духовного розвитку школярів.

Духовність ми визначаємо як гармонійну єдність морального, естетичного, інтелектуального і емоційного компонентів розвитку особистості. З цією метою ведеться пошук методичних прийомів, які б допомогли учням оволодіти практичними навичками й уміннями розкрити можливості їхнього розуму та психіки, відкрити шлях до дослідження власної душі, визначення очевидних і прихованих здібностей.

Вважаю, що пріоритетним у виховній роботі є забезпечення всебічного й гармонійного розвитку особистості, самовиховання й самореалізації, прагнення у діяльності керувати загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку з цим, на мою думку, виховна діяльність Авторської школи повинна бути спрямована на:

1) пізнання Бога і усвідомлення власної духовної сутності, зорієнтованої на досягнення Царства Божого;

2) усвідомлення дитиною власного природного таланту, засвоєння нею методів і прийомів послугуватись ним у реальному житті, а також досягнення найкращих результатів у його розвитку;

3) виховання християнського характеру, орієнтованого на постійне духовне зростання, служіння людям, громаді і суспільству;

4) розвиток самостійного мислення дитини, її індивідуальних творчих здібностей за умови своєчасного відкриття в ній природних ключових задат-ків її таланту, його повної реалізації у навчально-виховному процесі;

5) формування емоційного комплексу особистості, зокрема розвиток таких рис, як співчуття, доброта, справедливість, совісність, сприймання краси, терпимості, розуміння радості від тих, хто поряд, почуття власної гідності і гідності людини.

Тому важливою проблемою Авторської школи є виховання у дітей здатності до самостійного творчого мислення відповідно до самостійної творчої поведінки. Завдання нової школи – надати кожному учневі можливість життєвого вибору, навчити його рухатись у просторі пошуків, допомогти виробити ціннісні погляди на світ, сформувати повноцінного духовного громадянина незалежної держави, розвивати духовну та естетичну культуру, залучати до здорового способу життя, розвивати моральне орієнтування та самооцінку і почуття власної гідності, що є основою становлення гармонійно розвиненої особистості.

На мою думку, одним із провідних завдань виховної діяльності є формування духовності та моральних якостей учнів через світоглядно-культорологічний підхід. Тому в педагогічному процесі задіяні всі можливі джерела духовного розвитку – наука, мистецтво, філософія, релігія, реальна дійсність. Для реалізації цього завдання в Авторській школі було відкрито Центр духовного виховання учнів, метою якого є виховання духовної, високоосвіченої, високоморальної особистості шляхом формування загальнолюдських цінностей на ідеалах добра, справедливості, милосердя, взаєморозуміння, толерантності, що проходить під девізом «Духовність – спадщина божественної душі».

Оновлена концепція розвитку духовності учнівської молоді повинна обов’язково враховувати її гуманітарний, соціальний, національний, аксіологічний, комунікативний та технологічний аспекти. Саме через це у школі впроваджено морально-етичний виховний курс «Уроки духовності», що створений на засадах християнської етики та на основі апробованої вже «Програми християнської етики», яка ведеться в Авторській школі з 1992 року. Цей курс спрямовано на відродження історичних і моральних традицій народу з метою оновлення морально-етичних засад духовності та культури. Завданням його є залучення молоді до пізнання духовної спадщини українського народу; ознайомлення із світоглядно-релігійною проблемати-кою; виховання на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей – ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності; формування потреби у формуванні морально-вольових якостей і рис характеру, готовності до морального самовиховання; виховання моральної свідомості й міцних моральних переконань, моральних почуттів; виховання високоморального ставлення до людей, правдивості й скромності, сміливості і мужності, товариськості і дружби; виховання почуттів толерантності та поваги до прав іншого. Формами та методами, у яких втілюються ці завдання, є дискусії на теми моральних, культурних, етичних та естетичних аспектів життя; зустрічі з цікавими людьми – представниками християнського духовенства, літераторами, філософами, художниками, громадськими діячами; пізнання Святого Письма та Біблійних Заповідей; вивчення особливостей національних традицій, обрядів, церковних свят; ознайомлення з культурними традиціями християнства – духовною музикою, іконописом, скульптурою, архітектурою, а також під час ранкової молитви, яку проводить духовний наставник, на уроках з основ християнської етики, під час академічних уроків.

Виконання завдань морального виховання – це складний і багатогранний процес. Організовуючи його, ми маємо на увазі, що розвиток особистості відбувається під впливом багатьох факторів (родина, клас, школа, середовище однолітків, засоби масової інформації). Учні вже мають уявлення про загальнолюдські цінності, про народну мораль, про етичні категорії. Наше завдання – розвивати й поглиблювати уявлення учнів про загальнолюдські цінності.
Виховна система класу «Сузір’я Віри, Надії, Любові»

Основні ідеї та шляхи розбудови системи виховної діяльності класу «Сузір’я Віри, Надії, Любові»

«Пробивається крізь темінь промінець

До вівтаря людського серця,

Щоб Вірою та Надією освітить душі Вінець.

Хай й до Вас з Любов`ю доторкнеться».
«Запалюйте при кожній зустрічі, коли тільки можете, свічку Любові, Надії та Віри! Радуйте та надихайте добротою кожне серце! Піклуйтеся про кожну людину, як про ближнього! Обдаровуйте чужих людей такою ж любов’ю та добротою, як і ваших вірних друзів!»

Ці слова постійно звучать у нашій Авторській школі М.П.Гузика. У нашому класі ми їх говоримо, коли закликаємо всіх прийти на допомогу іншому, роблячи це не заради вигоди, не на показ, а безкорисливо, за велінням серця, так як велич і красу добра пізнає лише той, хто переживає справжню людську радість – радість творіння добра для інших людей. Тільки ця безкорислива справа є силою, що облагороджує серце.Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розуміти чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину – це не просто слова, а реальні справи, які ми разом з учнями втілюємо в життя.

Я впевнена, щоб самому бути щасливим, треба бережно, сердечно і чуйно торкатися серця інших людей, робити добрі справи, щиро дарувати тепло, не очікувати вигоди взамін на добрий вчинок. Доброту не можна купити за гроші, доброта – це чарівні ліки, які лікують від багатьох проблем.

У кожної людини свій погляд на світ, кожний живе за своїми мірками, по-своєму сприймає життя, але є те, що робить людину Людиною, є те, що є основою сутності Людини, мірилом її душі – це вічні Духовні цінності.

Як навчити дитину зробити серце добрим? Як навчити творити добро?

За нашими буденними справами ми все частіше забуваємо про душу, забуваємо про те, що серед усього плетіння шляхів життя головний на землі – це шлях до внутрішнього вівтаря, це головна дорога, що веде Бога у Серці.

І якщо від народження в дитину закладені духовні знання та сердечні молитви, основані на вічних християнських цінностях, я впевнена, що від її серця яскравим світлом буде протягнуте проміння до Вищої сфери, до Творця.

Саме тому в ідею виховної системи класу були закладені основні християнські символи – Віра, Надія, Любов. Саме тому виховним девізом я вибрала наступні слова:

Нам би про душу хоч не забути,

Нам би хоч трохи добрішими бути,

Ми лише раз, так уже повелося,

Живемо на цій грішній землі…

Хай прокинуться сплячі душі,

Що як квіти у квітнику.

Що потребують дощу і суші

На довгім життєвім шляху.

Хай символи Віри, Надії, Любові,

Слова людського тепла й доброти

Нам порожнини в душах заповнять,

Куди вже війнули холодні та чужі вітри.

Напрямки реалізації виховної системи класу

«Сузір’я Віри, Надії, Любові»

Керуючись християнсько-філософською основою виховної системи Авторської школи М.П.Гузика для розвитку духовної спрямованості особистості, ми виділяємо п’ять основних напрямків-променів: • Промінь Духовності

 • Промінь Життєвої Місії

 • Промінь Пам`яті

 • Промінь Краси

 • Промінь Гармонії

Дієвість та результативність виховної системи класу

«Сузір`я Віри, Надії, Любові»

Природою і Богом серце дано,

Людина, щоб людиною була.

Могла любити, щастя відчувала,

Комусь давала часточку тепла.

В житті я, дякувати Богу,

Знайшла одну оту свою,

Велику і святу дорогу, -

Я серце – дітям віддаю.
Впровадження моделі виховної системи класу «Сузір`я Віри, Надії, Любові» обумовило ефективність виховної діяльності класу.

Адже навчально-виховний процес не повинен зосереджуватись тільки на академічному змісті, як це відбувається в усіх школах України, а потрібно враховувати реальні академічні здібності, бажання дитини і той вид природних задатків, з яких згодом сформується її персональний талант. Адже талановита людина вміє самостійно керувати власним життям так, що від цього добре і їй, і суспільству. Талант не вимагає примусу до роботи та виконання юридичних і моральних законів, він завжди націлений на найвищу віддачу сил справі та найкращий результат. І тільки тоді молодь, яка буде випускатись зі школи, буде налаштована на високоморальне і духовне життя, пов’язане зі служінням людям; буде добре знати свої найкращі й найсильніші якості, що реалізуються через талант; буде налаштована на життя в середовищі, яке постійно змінюється і ускладнюється в царині форм праці; буде вільно користуватись сучасними засобами комунікації, серед яких на першому місці світова інформаційна павутина – INTERNET; буде культурно проводити своє дозвілля, уникати тих примітивних форм, які культивуються серед сучасних школярів, – пияцтва, наркоманії, розпусти тощо.Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного та духовного відродження, впроваджені в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі християнської гуманізації життя учня, дали такі позитивні результати:

 • комфортний психологічний клімат в класі, соціальну захищеність дитини;

 • високий рівень вихованості учнів;

 • формування відповідальності, гуманізму, людяності, милосердя;

 • стимулює розвиток творчих здібностей дитини;

 • покращилися результати особистісного розвитку учнів;

 • підвищилася згуртованість класу, розвинулось почуття єдиної команди, сили єдності;

 • клас – активний учасник міських духовних та соціальних акцій: «Від серця до серця», «Чужих дітей не буває», «Добро починається з тебе», «Ветеран живе поруч»;

 • клас – активний пропагандист здорового способу життя, учасник обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає здоров`я»;

 • учні класу беруть участь у науково – практичних семінарах, конференціях спільно з викладачами ОНУ;

 • протягом трьох років учні Інформаційного центру учнівського самоврядування працюють над випуском шкільної газети «Большая перемена»;

 • збільшилась кількість переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу «Чисті роси», «Струмочки», «Золотий лелека», «Сяяння маленьких зірочок», «Царський салон» (м.Ялта) в номінаціях «Хореографія», «Вокал», гра на фортепіано, духових інструментах;

 • переможці конкурсу малюнків «Зимова казка», «Світ без насилля», «Дух Еллади з нами»;

 • 12 учнів класу – учасники та переможці різнорівневих та багатовидових спортивних змагань; Зубко Павло, Долинська Єлизавета – переможці міського конкурсу з легкої атлетики; переможці обласного змагання по тріатлону; 4 учні класу у складі баскетбольного клубу ФСК «Хімік» - призери міжнародних змагань (Росія, Білорусія, Польща);

 • створення учнями класу буклетів та відеоматеріалів з морально – духовної тематики;

 • учні класу – учасники й переможці Міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Патріот», «Лелека», «Російське ведмежатко», «Пазл», «Грінвіч»;

 • учасники й призери різнорівневих предметних олімпіад, конкурсів, захисту МАН;

 • 7 учнів – волонтери Міжнародного фонду «Каритас» з профілактики торгівлі людьми;

 • 3 учні – волонтери міського благодійного фонду «Ми разом»;

 • з бажанням і задоволенням беруть участь у багатьох творчих та наукових проектах («Міс Осінь», «Зимова казка», «День святого Валентина»), міських та обласних турнірах з правознавства, історії, біології; обласних турнірах з ігрового програмування;

 • протягом чотирьох років навчання та виховання в класі зріс рівень моральної вихованості учнів: співчутливо ставляться один до одного, радіють успіхам і переживають через невдачі, справедливо оцінюють вчинки і свої, і вчителів, і батьків; вміють керувати своїми емоціями, опановують культуру спілкування, культуру поведінки в громадських місцях і вдома, постійно зростає їхній професійний рівень – це вже дійсно майстри своєї справи; колектив однодумців, які будують стосунки на принципах Віри, Надії, Любові.Виховання духовної домінанти особистості на засадах Виховного ідеалу Авторської школи М.П.Гузика.

Провідна ідея виховної системи Авторської школи

Модель виховної системи школи створена на підґрунті творчого поєднання духовно – християнських, філософських та педагогічних ідей Я.А.Коменського, В.О.Сухомлинського, А.Дистервега, К.Д.Ушинського та передового педагогічного досвіду Ш.О.Амонашвілі, М.П.Гузика - автора інноваційної моделі виховної системи.

Провідна ідея виховної системи школи – виховання духовно-розвиненої особистості через наповненість Душі та Серця кожної дитини Вірою в Бога та вищі духовні цінності, Надією на щасливе майбутнє та на реалізацію її природного таланту і життєвого призначення, Любов’ю до ближніх, людства та навколишнього світу.

Побудована в експерименті дійсно нова виховна система класу в її теоретичній і діяльнісно практичній складовій націлена на виховання нової людини, відповідно до виховного ідеалу випускника Авторської школи М.П.Гузика.


Модель випускника Авторської школи М.П.Гузика

Випускник Авторської школи - це ОСОБИСТІСТЬ, яка:


 1. Вірить в Бога і свято виконує Його Заповіді.

 2. Розуміє необхідність відродження зверху свого природного гріховного духу і готова прийняти від Ісуса Христа нову духовну природу, освячену Святим Духом Божим.

 3. Служить ближнім, народу України своїм неповторним талантом.

 4. Наполегливо і результативно працює, звершуючи корисні справи для себе, своєї сім’ї і Вітчизни.

 5. Нагороджена від Бога вищими плодами Святого Духу – любов’ю, радістю, миром, довготерпінням, добрістю, милосердям, вірою, здержливістю, лагідністю, які дозволяють їй бути вільною від гріхів та щасливою.

 6. Над усе цінує високу християнську духовність, любов, мир, злагоду і єдність в своїй сім’ї; своєю невтомною благородною працею створює та підносить її позитивний імідж все вище і вище.

 7. Володіє витонченими манерами, стриманістю і поміркованістю в їжі, одязі та побуті; уміє красиво вітатися з людьми, правильно подавати їм свою руку, щиро і вдячно дякувати.

 8. Характеризується духовною, душевною і тілесною чистотою, виваженістю і правдивістю слів, бажань та дій.

 9. Не бажає привласнювати нічого чужого, наносити своїми діями шкоди ближнім, місту та державі.

 10. Дотримується золотого правила мудрої людини – робити все: і мале і велике – з надією на Бога, з максимальною увагою, віддачею сили і гідним кінцевим результатом.

 11. Володіє ясним, розважливим, ініціативним і творчим розумом, націленим на удосконалення своїх продуктивних можливостей та досягнення духовного, душевного і матеріального добробуту.

 12. Любить своїх батьків, дідусів, бабусь, братів і сестер, всю свою родину і рід. Шанобливо, люб’язно, доброзичливо ставиться до них, активно допомагає в часи моральної та матеріальної скрути.

 13. Починає і завершує свій трудовий день вдячною молитвою до Бога, читанням Його Слова. Активно відвідує Христову Церкву.

 14. Успішно протистоїть таким сучасним моральним загрозам, як: алкоголізм, паління, наркотики, вживання брудних слів, споживацький стиль життя, залежність від телебачення, комп’ютера, астрології, секти та ін.

 15. Палко бажає відтворити в нашому місті й у всій Україні справжню, вивірену часом, життєстверджуючу культуру, яка націлена на визволення людей з неволі сатани, гріха, страху та брехні, від усього того, що принижує їх гідність, знищує в них даровану Творцем богоподібність.

 16. Має сильну волю, що управляється відродженим духом, яка націлюється на перемогу.

 17. Володіє добре розвиненим творчим розумом, який постійно живиться новими справжніми знаннями і вміннями від Духу Божого.

 18. Вирізняється високими почуттями і позитивними емоціями, налаштованими на Славу Господню і насолоду для ближніх.

 19. Бажає нести для оточуючих людей світло життя, бути їх сіллю, їжею і водою, справжнім двигуном суспільного прогресу на шляху до досягнення благородної Божої мети відносно людства.

 20. Палко вірить у власне краще майбутнє, своєї сім’ї, міста та України, перетворюючі можливості своєї невтомної, високопрофесійної, чесної праці і обов’язкове досягнення перемоги в усіх сферах у житті.

 21. Вільно спілкується українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами.

 22. Професійно використовує сучасні мультимедійні засоби та пристрої, що відкривають межі для співробітництва зі світом на шляху до більш заможного та культурного життя.

 23. Палко любить Україну, її народ, культуру та традиції; бажає наслідувати християнський вектор її розвитку, передавати наступним поколінням свої високі культурні досягнення та примножувати їх.

 24. З повагою ставиться до інших народів, їх культури, традицій і віросповідань; примножує у суспільстві мир, взаємоповагу, любов, братерську дружбу, взаємовиручку та злагоду.

 25. Бажає постійно навчатися протягом всього життя; отримати не одну, а декілька професій. Намагається здобути вищу освіту в кращих вузах України, Європи і всього світу.

 26. Має палку любов до своєї рідної школи, її вчителів та співробітників, які допомагали у найвідповідальніші дитячі та юнацькі роки стати на власні міцні ноги і піднятися на свої надійні крила та злетіти у височінь небес, досягаючи своєї щасливої зірки, яка вказала б шлях до бажаної благородної життєвої мети та справжніх радощів від перемог.


Навчально-пізнавальна діяльність

(Центр інтелектуального розвитку)

На мою думку, не менш важливою є й інтелектуально-пізнавальна діяльність учнів, тому й був створений Центр інтелектуального розвитку у нашій школі. Мета його – організація інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів шляхом формування емоційно-позитивного ставлення до навчання і знань. Центр працює під девізом «Інтелект + освіта = успіх» у таких формах: участь у всеукраїнських предметних турнірах, конкурсах, олімпіадах тощо («Кенгуру», «Патріот», «Лелека», «Ведмежа», «Гринвіч», «Срібний колосок»); предметні декади (турніри, змагання, захист проектів, дискусії); предметні вікторини, конкурси, брейн-ринги (позакласні заходи); захист проектів (літній оздоровчий заклад для обдарованих дітей «Інтелект»).


Правова освіта (Демократизація шкільного життя.

Взаємодія з громадськими організаціями)

Формування активної життєвої позиції та відповідальності за свої вчинки, створення бази для формування правової культури, необхідної для достатнього захисту прав, свобод та інтересів особистості є метою правової освіти, девіз якої – «Ми повинні знати свої права і обов'язки». Рівень сформованості духовних, моральних, громадянських якостей учнів виявляється через їхню свідому участь у розробці та захисті різноманітних соціальних проектів. Україна зараз на шляху розбудови правової держави, основним принципом якої є принцип «держава для людини, а не людина для держави». Максимальне дотримання прав людини – це своєрідний стандарт демократичних засад суспільства. Молоді громадяни України потребують особливої охорони й піклування, в тому числі й належного правового захисту. Тому актуальною була розробка соціального проекту «Захист прав молодих громадян України» (обласний правовий турнір), участь у якому підтвердила високий рівень громадянської зрілості й правової свідомості учнів Авторської школи. Учні беруть участь також і в правових турнірах всеукраїнського рівня; презентаціях проектів волонтерських груп (спільно з Міжнародним фондом «Каритас») щодо профілактики торгівлі людьми; правових тижнях (дискусії, зустрічі з громадськими діячами, політиками, брейн-ринги, «круглі столи», тренінги тощо); наявна і взаємодія з органами місцевого самоврядування, управлінням юстиції.Група

«Молодь обирає здоров`я»

Робота щодо профілактики негативних явищ

Учень-координатор

Александров Максим

Центр

«Дозвілля»

Допомога в організації проведення позакласних та шкільних заходів
Учень-координатор

Антонова Сніжана

Діяльність органу учнівського самоврядування «Майбутня еліта», співпраця з батьками через батьківські комітети, громадськістю, робота шкільних засобів масової інформації – прес-центру, телестудії сприяє демократизації шкільного середовища. Мета – виховання гармонійно-розвиненої, високоосвіченої, соціально активної людини, громадянина України, здатного самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, поводитися компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізовува-тися в соціумі, вміти самостійно обґрунтовувати власні рішення та активно, наполегливо реалізовувати їх.Центр

інформаційної культури

Організація роботи

прес-центру (випуск шкільної газети)

Учень-координатор

Чемен Євген

(помічник

головного редактора)
Центр

«Кругозір»

Підготовка та участь в різноманітних конкурсах та турнірах

Учень-координатор

Фоменко Катерина

(заступник старости класу)
Група

«Інтелект-центр»

Участь

у науково-дослідницькій роботі

Учень-координатор

Петріковський Веніамін

(староста класу)
Центр

«Адвокат»

Консультативний

пункт з правових питань


Учень-координатор

Долінська Елизавета

Група

«Дисципліна і порядок»

Контроль за дотриманням учнями статуту школи

Учень-координатор

Вертянкіна Людмила

Волонтерський рух

«Добро починається з тебе»

Організація благодійних акцій

Учень-координатор

Болотова Наталія
Естетичне виховання. Школа мистецтв

Вважаю, гармонійний розвиток особистості неможливий без естетичного виховання, завдання якого покладені на Центр естетичного виховання. Девіз його – «Жити серед краси, помічати красу, створювати її навколо себе». Мета – цілеспрямоване й цілісне виховання поваги, розуміння багатств і цінностей світової культури, навчання культурі сприйняття прекрасного в різноманітті його проявів, а також залучення школярів до різних жанрів мистецтва – музики, живопису, хореографії, національних традицій та звичаїв. На моє глибоке переконання, естетичному вихованню сприяє все, що оточує учня. Це і шкільний простір, який має бути оазою краси, а також пленери на природі, екскурсії («Яке прекрасне життя»), фотовиставки, відвідування міської художньої галереї; уроки художньої культури, музики, образотворчого мистецтва, виставки, вернісажі, участь у конкурсах і фестивалях («Чисті роси», «Струмочки», «Золотий лелека», «Сяяння маленьких зірочок», «Царський салон» (м.Ялта), конкурси малюнків тощо. Сприяє цьому й художня діяльність (театр «Від серця до серця», словесно-художня діяльність, творчі конкурси «Осінній настрій», «Міс Осінь», літературно-музичні композиції «З коханими не розлучайтесь», «Мистецтво, що звертається до серця» (присвячена творчості Лесі Українки), «Я візьму той рушник», «Ми пам’ятаємо ваш подвиг, ветерани» тощо).


Технології, що сприяють збереженню здоровя

У нашій школі задіяні й технології, що сприяють збереженню здоров’я. На мою думку, без фізичного здоров’я теж неможливий гармонійний розвиток дитини. Тому й створені всі умови для отримання освіти, наявні сучасні засоби навчання. Діє у школі соціальна, правова, педагогічна, медико-психологічна підтримка дітей; створена атмосфера шанобливого ставлення до учнів; використовуються оздоровчі методики, що регулюють рухову активність (ранкові прогулянки, гімнастика тощо); ведеться облік періодів працездатності дітей на уроках, їх фізіологічних та вікових особливостей (зміна видів діяльності); створюється програма оздоровлення на уроках БЖД; використовується технологія «Музична терапія» (ігрові й хорові перерви, ритміка, виконання живої музики на перервах); емоційне розвантаження «Казки у ваш сон прийдуть» (тиха година з казковими героями); фізкультурні паузи (21-а хвилина уроку – вправи для суглобів); формуються уміння, навички та знання щодо ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я тих, хто навколо, до здорового способу життя: тренінги «Профілактика шкідливих звичок», «Твоє здоров’я – найвища цінність», захист проектів «Ми – за здоровий спосіб життя»; участь у міських та обласних конкурсах «Молодь обирає здоров’я». Девіз спортивно-оздоровчої роботи – «Турбота про здоров’я дитини – це перш за все турбота про гармонійний розвиток усіх фізичних та духовних сил, і цією гармонією є радість творчості» (В.А. Сухомлинський).


Робота з класними керівниками

На мою думку, важливою ланкою роботи при вихованні дітей є також робота з класними керівниками, девіз якої – «Основна мета виховання – щаслива людина». Ми керуємося такими принципами організації виховної роботи: єдиний для школи підхід до планування виховного процесу в цілому; системність і планомірність діяльності; співробітництво з вихованцями та їх батьками щодо досягнення результатів виховання; орієнтація на інтереси, потреби й можливості кожної дитини. Форми методичної роботи з класними керівниками такі: розробка методичних рекомендацій щодо ефективної організації виховного процесу; організація обміну педагогічним інноваційним досвідом для досягнення результатів виховання; підвищення професійного рівня педагогів та класних керівників з питань методики навчання й виховання; методична допомога при підготовці й участі в конкурсах «Учитель року», «Класний керівник»; методичні рекомендації щодо проведення діагностичного дослідження.


Взаємодія з батьками

При роботі з батьками, девіз якої «Ми разом будуємо майбутнє дитини», ми намагаємось створити ситуацію співробітництва, партнерства, сформувати у батьків відповідальність за виховання й розвиток дітей, відповідальне ставлення до проблем шкільного навчання. При цьому використовуємо такі форми роботи: аукціони ідей сімейної педагогіки (сімейні таємниці виховання); тематичні та індивідуальні консультації (ознайомлення з даними діагностичних досліджень», психолого-педагогічною літературою, зразками налаштованості на стиль спілкування з дітьми тощо); дні довіри – дні прийому батьків психологом; формула здорової сім’ї (презентація сімейних цінностей); залучення батьків до участі в класних та громадських заходах «День міста», «Ми – дружна сім’я», «Мій тато – найкращий», «Посвята в ліцеїсти», «Ура – ми вже студенти!», «Ми – найспортивніші!»; оформлення класних кабінетів та фотокуточків «Моя сім’я»; сімейні свята в класі (дні народження, новорічні ранки, свята мам і тат, спільні екскурсії та поїздки). Співпрацюємо з батьківською громадою і в питаннях організації роботи батьківського активу, підвищуємо психолого-педагогічну компетентність батьків (форми роботи: батьківські комітети, шкільна рада, піклувальна рада, педагогічна рада).Форми роботи з батьками

Батьківський клуб

 • Групові дискусії за темами.

 • Тренінгові заняття.

 • Лекції та бесіди на актуальні теми.

 • Індивідуальні консультації.


Конференції

та семінари

 • Інтерактивні семінарські заняття з елементами тренінгу.

 • Дискусійні-семінарські заняття.Консультативний центр

 • «Батьківська пошта».

 • «Телефон довіри».

 • «Батьківські скриньки».


Психологічна допомога

 • Анкетування.

 • Психологічна просвіта.

 • Психологічне консультування.

 • Сімейні психологічні тренінги.

 • Індивідуальні консультації на запит батьків.


Батьківські збори

 • Групові семінари.

 • Практикуми.

 • Організація клубів, ділових ігор.

 • Круглий стіл.Інтеграція виховних зусиль громади
Співпрацюємо також і з громадськими організаціями – школою мистецтв, Палацом творчості дітей, юнацтва та молоді, Центром соціальних служб молоді, Палацом культури ОПЗ «Дружба», міським центром зайнятості, жіночою громадською організацією «Любава», управлінням ОКСМП, радою ветеранів, міським музеєм, центральною міською бібліотекою, благодійними фондами (ім.Є.Яценка, «Спадщина»), організацією «Спорт для всіх», міжнародним фондом «Каритас».Моніторинг стану рівня вихованості учнів

Моніторинг стану рівня вихованості учнів АШГ проводиться, щоб визначити результативність та дієвість виховної системи Авторської школи М.П.Гузика. При цьому використовується такий інструментарій: анкети, опитувальні листи, діагностичні карти, соціометричні дослідження стосунків у класі, тести («Рівень комфортності в класі», «Чи справжній ти друг?», «Чи вмієте ви спілкуватись», «Особистість у класі», «Школа для мене – це…», «Будуємо піраміду життєвих пріоритетів»,) (психолог, класні керівники, вчителі етики). Підсумки виховної роботи проводяться через аналіз планів виховної роботи; аналіз проведених заходів, на нарадах класних керівників, малій педраді; педагогічній раді школи. Наведені нижче дані свідчать про стан сформованості компетентностей та рівень вихованості учнів АШГ:

 • оцінка активної соціальної та громадянської життєвої позиції (9 – 11кл. – 87% учнів);

 • рівень сформованості класного колективу (77%);

 • рівень соціально-комунікативного розвитку (63%);

 • рівень взаємостосунків та взаєморозуміння в сім’ї (80%);

- рівень емоційно-вольового компоненту: відповідальність (89%), самостійність (68%), упевненість у собі (57%), співчуття (93%), самоконтроль (72%) , ініціативність(65%);

- рівень розвитку мотиваційно-ціннісного компоненту (прагнення до морального самовдосконалення, позитивне налаштування на розвиток соціальної значимості, активності (79%).Результативність та дієвість виховної системи

Отже, результативність та дієвість виховної системи Авторської школи М.П.Гузика полягає в тому, що вона надає кожному учневі можливість життєвого вибору, навчає рухатись у просторі пошуків, допомагає виробити ціннісні погляди на світ, формує повноцінного духовного громадянина незалежної держави.

Випускники Авторської школи М.П.Гузика усвідомлюють особистісні перспективи конкурентноздатної поведінки (парадигмально-прогностичний компонент), визначають стратегію і тактику поведінки (інформаційно-змістовний компонент), володіють комунікативними та регулятивними навичками та вміннями (операційно-діяльнісний компонент), мають розвинені такі якості, як відповідальність, самостійність, упевненість у собі, співчуття, самоконтроль, ініціативність (емоційно-вольовий компонент), а також прагнення до морального самовдосконалення, позитивне налаштування на розвиток соціальної значимості, активності (мотиваційно-ціннісний компонент). Цьому сприяє і кодекс честі гімназистів та ліцеїстів, розроблений в Авторській школі:


 1. Живіть з Богом у серці – це джерело духовності!

 2. Шануйте свої корені – це джерело памяті!

 3. Творіть добро – це джерело милосердя!

 4. Розвивайте свої таланти – це джерело успіху!

 5. Шануйте братство ліцеїстів – це джерело дружби!

 6. Знаходьте час для роздумів – це джерело знань!

 7. Знаходьте час для мрій – це шлях до зірок!

Такими є випускники Авторської школи. Але ми стурбовані подальшою долею молодого покоління всієї України і майбутнім держави. Нам відомий також правильний шлях виходу українського суспільства з цієї небезпечної ситуації. Тому ми можемо ініціювати й очолити громадянський національний рух для вирішення даної проблеми.
З цією метою на Всеукраїнському форумі педагогів-християн 15 червня 2011 р. в м. Южному Одеської області був прийнятий маніфест, який є урочистим програмним зверненням до всіх громадян України. У ньому зазначається, що нам потрібно відмовитись від атеїстичної, секулярної світоглядної основи виховання підростаючого покоління, а також від старої вітчизняної системи навчання. Суспільству потрібна така система навчання, яка дасть кожній молодій людині інструмент, за допомогою якого вона знайде своє місце в житті, стане для інших потрібною. А робить людину цінною для суспільної справи її особистісний і неповторний талант!

Талановита людина вміє самостійно керувати власним життям так, що від цього добре і їй, і суспільству. Талант не вимагає примусу до роботи та виконання юридичних і моральних законів, він завжди націлений на найвищу віддачу сил справі та найкращий результат. Потрібно запровадити в усіх ланках школи персоніфіковані програми, націлені на індивідуальний талант кожної дитини, зміст та стиль навчання, розвитку і виховання. Це означає, що навчально-виховний процес не повинен зосереджуватись тільки на академічному змісті, як це відбувається в усіх школах України, а потрібно враховувати реальні академічні здібності, бажання дитини і той вид природних задатків, з яких згодом сформується її персональний талант.

Отже, слід зробити так, щоб академічні знання будь-якого обсягу, глибини чи рівня були інтегровані у той зміст і вид діяльності, які пов’язані з природним обдаруванням дитини. Тобто все, що вона знає з певного навчального предмета, повинно використовуватись як інструмент для розвитку таланту. І тільки тоді молодь, яка буде випускатись зі школи, буде налаштована на високоморальне і духовне життя, пов’язане зі служінням людям; буде добре знати свої найкращі й найсильніші якості, що реалізуються через талант; буде налаштована на життя в середовищі, яке постійно змінюється і ускладнюється в царині форм праці; буде вільно користуватись сучасними засобами комунікації, серед яких на першому місці світова інформаційна павутина – INTERNET; буде культурно проводити своє дозвілля, уникати тих примітивних форм, які культивуються серед сучасних школярів, – пияцтва, наркоманії, статевої розпусти тощо.

Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив школи впроваджує в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі християнської гуманізації життя школи. В основу системного підходу до здійснення виховного процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей, розвиток природного таланту дитини, враховуючи його основні ключові компетентності.

Основними завданнями виховного процесу в Авторській школі є такі: допомогти становленню людини, створити умови для постійної праці душі, яка є осмисленням себе, своєї сім’ї, свого народу, держави, людства. Саме праця душі покликана сприяти зародженню й прояву совісті, особистої відповідальності за власну долю, долю близьких і незнайомих людей. Педагоги навчають дітей моделювати духовний досвід, усвідомлювати, що ж це таке – «Я». Духовна діяльність учня нерозривна з діяльністю творчою. Це ми враховували, обираючи єдину методичну тему «Оволодіння ефективними педагогічними технологіями й формування системи діагностики творчих можливостей і розвитку особистості учнів і вчителів». Розвиток духовності неможливий без адекватно сформованої самооцінки, потреби в саморозвитку, продуктивного міжособистісного спілкування. Тому особлива увага в Авторській школі приділяється пошуку обдарованих учнів, створенню умов для розвитку їхніх здібностей. У школі успішно реалізується програма «Обдаровані діти». Для підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителів готуються методичні рекомендації щодо роботи з обдарованою молоддю. У цих анкетах представлено характеристику пізнавальної сфери учнів та їх вікових особливостей, а також аналіз міжособистісних стосунків з наданням рекомендацій щодо конкретних ситуацій. Гуманне ставлення до особистості можливе тоді, коли поважають усі засоби самовдосконалення людини. Суспільству потрібні люди з різноманітними талантами. Тому школа вишукує можливості для створення творчих об’єднань, щоб кожний учень зміг знайти своє місце. Обов’язковою умовою є право змінювати об’єднання з метою знайти справу, яка відповідає здібностям.

Таких результатів можна досягти, лише дотримуючись таких правил. 1. Вихованням не можна займатися самому, необхідні співробітництво, солідарність, гармонія «я» і «ми».

 2. Постійна готовність педагогів, учнів, батьків до сприйняття нового, корисного, значимого.

 3. Вихованням не можна займатися всупереч волі мешканців шкільного простору. Хороше життя з примусу – погане життя, а за звичкою до примусу – вдвічі погане. Школа не буде хорошою, якщо в ній комусь буде незатишно.

 4. Виховний процес – не результат, а стан.

 5. Виховання схоже на сад, що повільно, роками й десятиліттями, розцвітає під невпинною працею трудівників, і яке швидко – за рік, два – дичавіє, якщо залишається без догляду.

Отже, кожний, хто займається вихованням, зможе дочекатися лише перших плодів, почує тільки перші боязкі слова вдячності … та й то, якщо жодного разу не присяде відпочити. Як, утім, і кожен, хто чинить благо.
Заключення

Нас турбує. Турбує те, що живемо ми у неспокійний час – час великих роздумів, сподівань, змін цінностей, пріоритетів. Спостерігаючи за плинністю життя, я постійно задаю собі питання: «Якими будуть наші діти, бачачи, що відбувається навколо, - добрими чи жорстокими; чуйними чи байдужими; співчуваючими, милосердними чи егоїстичними кар'єристами?» І на думку приходять слова німецького педагога А. Дистервега про те, що «ідея, якій служить учитель, полягає в насадженні моралі людському роду». Це дійсно так. Адже від того, які орієнтири у формуванні та становленні особистості будуть нами, вчителями, використовуватися, залежить, якою людиною стане кожний з наших учнів, а в остаточному підсумку - залежить майбутнє України.

«Якщо ми йдемо до знань, та при цьому поступаємось від духовності, то йдемо не вперед, а назад», - сказав у свій час Аристотель. Тому моральною серцевиною та основним девізом моєї роботи з учнями є слова В.Сухомлинського: «Живи так, щоб твоя серцевина була здоровою, чистою та сильною. Бути справжньою людиною - це значить віддавати сили своєї душі в ім`я того, щоб люди навколо тебе були красивішими, духовно багатшими, щоб у кожної людини, з якою ти зустрічаєшся в житті, залишилось щось хороше від тебе, від твоєї душі». Я впевнена, що людина духовно багата, яка живе в серці з Богом, не втомиться шукати істини, ніколи не стане рабом обставин, а завжди буде розрізняти добро і зло, красу і потворне.

Я розумію, що неабияку роль у вихованні дитини відіграє особистість заступника директора з виховної роботи, вчителя етики, його характер, моральність, переконання. Я намагаюся жити і працювати за заповідями, які склала для себе, опанувавши педагогіку добра, гуманізму, творчості відомих педагогів минулого і сучасності.

Як сигнал тривоги для всіх учителів, вихователів, батьків нехай звучать рядки Є.Євтушенка:

Должны мы бороться за детские души,

должны,

должны…


но, что, если под поучительной чушью

в нас


нету души?

Учитель – он доктор, а не поучитель,

И школа – роддом.

Сначала вы право учить получите –

учите потом.

Должны мы бороться за детские души

Прививкой стыда,

Чтоб сердце сроднилось

с Любовью и Верой –

И чтоб навсегда!

И прежде чем лезть с поучительством

грозным


и рваться в бои

за детские души,

пора бы нам взрослым,

очистить свои…


Література
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка