Етикет і культура спілкуванняСкачати 29.21 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір29.21 Kb.
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Етикет і культура спілкування

1. Етикет і культура спілкуваннячастина культури поведінки людини — сукупність форм її щоденної поведінки (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки. Культура поведінки не буває поза культурою спілкування, і навпаки. Мовленнєвий етикет — важливий компонент національної культури. У мові, мовленнєвій поведінці, усталених формулах (стереотипах) сформувався багатий народний досвід, неповторність звичаїв.

Мета вивчення дисципліни «Етикет і культура спілкування»: набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок спілкування за етичними нормами сучасного суспільства, а також – формування у майбутніх фахівців уяви етичного мислення у сфері їхньої майбутньої діяльності.

2. Предмет вивчення «Етикету і культури спілкування» – сукупність норм, традицій та звичних норм спілкування, особливості сучасної моралі та моральності, їх зовнішнього виявлення в побутовій та професійній сфері.

Завдання вивчення дисципліни «Етикету і культури спілкування» – теоретична і практична підготовка майбутніх спеціалістів з наступних питань: сутність та поняття етики та етикету побутового та ділового спілкування; зовнішній вигляд та імідж молодої людини у сфері її професійної діяльності; індивідуальне діалогове спілкування; етика ділового спілкування по телефону.

Дисципліна «Етикет і культура спілкування» пов’язана з такими дисциплінами, як філософія, етика, естетика, логіка, політологія, соціологія, основи психології та педагогіки, основи права.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами.

Змістовний модуль 1.Спілкування як вид соціальної взаємодії

  1. Виникнення та сутність етикету.

  2. Вербальне спілкування. Невербальне спілкування.

  3. Етикет сімейних взаємовідносин.

Змістовний модуль 2. Етикетна поведінка учасників акту спілкування

2.1 Культура одягу та етикет гостинності.

2.2 Етикет мовного спілкування.

2.3 Спілкування у стандартних етикетних ситуаціях.

2.4 Правила поведінки у громадських місцях. Етикет службових відносин.
4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни.

Кількість кредитів ECTS – 4. Загальний обсяг годин – 120 (аудиторних – 40, з них: лекційних – 16, семінарських – 24, позааудиторних – 80).5. Форма підсумкового контролю – залік.

6. Викладацький склад: Сулятицька Т.В. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософських дисциплін.

7. Перелік основної літератури.

 1. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Видавництво «Сполом», 2001. – 223с.

 1. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: «Знання», 2006. – 291с.

 2. Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків. – К.: «Наука», 2001.

 3. Лисенко В.А. Подружні конфлікти. – М.: «Думка», 1989.

 4. Жоголь Л.Є. Наш дім (Влаштування сучасної квартири). – К.: «Техніка», 1979.

 5. Дипломатичний протокол та етикет: Навчальний посібник / Сагайдак О.П. – К.: «Знання», 2006. – 380с.

 6. Етика: Навчальний посібник / Мовчан В.С. – К.: «Знання», 2007. – 483с.

 7. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник / Гриценко Т.Б. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344с.

 8. Етикет і культура спілкування: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання / Т.В.Сулятицька – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 16с.

 9. Етика соціальної роботи: Курс лекцій / Іщук С.В. – Тернопіль, ТДПУ, 2008.- 59с.

 10. Етика та естетика: Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. та ін. – Львів: Видавництво нац. ін-ту «Львівська політехніка», 2008. – 180с.


Завідувач кафедри ___________________ ____________________


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка