Есе Написання есе (твір-роздум) за вказаною тематикою виконується з метою демонстрації студентом інтелектуальних можливостей і сформованих навичок висловлювати у письмовій формі думкиСкачати 42.13 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір42.13 Kb.
#10163
Есе

Написання есе (твір-роздум) за вказаною тематикою виконується з метою демонстрації студентом інтелектуальних можливостей і сформованих навичок висловлювати у письмовій формі думки, що базуються на використанні отриманих теоретичних знань. Есе – це авторський огляд проблеми з використанням літературних джерел. Формулюється і розглядається проблема, наводяться аргументи з опорою на конкретні приклади з обов’язковим використанням літературних джерел з соціології.

Есе є основним показником успішності за даним курсом і оцінюється у відповідності з:

 • наступними формальними вимогами, що складають структуру есе і становлять його 4 частини: вступ (де сформульоване проблема/завдання, основні питання даної роботи, методи їхнього теоретичного розгляду, теоретичні підстави (роботи, теоретики, напрямки); основна частина з викладом заявленої проблематики (структурується на розсуд автора); висновок (де представлені основні підсумки, висновки виконаної праці), список літератури, складений відповідно до вимог бібліографічного опису й відповідає посиланням у тексті есе не менше 5 – ти джерел).

 • змістовними вимогами: логіка й адекватність викладу даній проблемі, відповідний підбір літератури, відсутність плагіату, науковий стиль.

Тема есе може бути як узята із прикладеного до програми курсу списку тем, так і сформульована автором відповідно до проблематики курсу й своїм науковим інтересом. У разі останнього тема повинна бути узгоджена з викладачем.

 • у змісті есе обов’язково потрібне посилання на класиків соціологічної думки або відомих соціологів сучасності, які розробляли проблему, що обрана для опису в есе.

Обсяг есе до – 0,15 д.а., тобто 6 тис. знаків із пробілами, з висотою кегля 14, через один інтервал. До об’єму есе не зараховуються титульна сторінка і сторінка зі списком літератури.

Найвища оцінка за есе – 40 балів.Строк здачі есе за один тиждень до формально визначенної дати заліку. Запізнення знижує оцінку від 1 до 5 балів. У випадку відсутності есе оцінка становить 0 балів, що не дає права студенту складати іспит.
Теми есе:

 1. Застосування соціологічного знання.

 2. Особливості соціології - розуміння.

 3. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні.

 4. Соціальна філософія Г. Сковороди.

 5. Український фольклор як джерело соціології.

 6. Українська література і публіцистика як джерело соціології.

 7. Історико-соціологічний метод М. Грушевського.

 8. Соціологічні аспекти праць українських економістів.

 9. Теорія факторів" М. Ковалевського.

 10. Етичний соціалізм М. Туган-Барановського.

 11. Закладання підвалин української соціологічної традиції.

 12. Основні напрями розвитку соціології в сучасній Україні.

 13. Соціальне та біологічне в людині.

 14. Особливості соціалізації людини?

 15. Солідарність: «механічна й органічна».

 16. Відносини формальні й неформальні.

 17. Конкуренція як форма соціальної взаємодії.

 18. Конфлікт як форсма соціальної взаємодії.

 19. «Соціальні факти» та їх сутність.

 20. Соціальна дія: визначення й типи, структура.

 21. Раціональність vs іраціональність.

 22. Cоціальна дистанція.

 23. Соціальнийй обмін та його особливості.

 24. Соціальний біхевіоризм.

 25. Влада: насильство й авторитет.

 26. «Харизматичне панування» і його особливості?

 27. Соціальна взаємодія.

 28. Емпатія як адекватна реакція на афективні дії партнера.

 29. Аномія як соціальне явище.

 30. Анатомія соціальної відстані.

 31. Поняття соціальної структури.

 32. Структура й соціальний порядок.

 33. Соціогрупова структура суспільства.

 34. Соціогрупова динаміка.

 35. Соціальна організація й основні принципи її існування.

 36. Соціальні інститути суспільства як “ліфти” соціальної мобільності?

 37. Спільнота та суспільство.

 38. Природа суспільства як системи, що саморегулюється.

 39. Уявлення себе іншим у повсякденному житті.

 40. Комунікація й публічність.

 41. «Уявлювані» співтовариства й хто їх «уявляє»?

 42. Роль і функції соціальних цінностей і соціальних норм?

 43. Теорії соціального конфлікту Дарендорфа й Козера.

 44. Класи і страти.

 45. Культура як соціальний феномен.

 46. Культура й соціальна взаємодія.

 47. Соціально-культурна диференціація суспільства.

 48. Соціально-регулятивні функції культури: поняття, цінності, норми.

 49. Культурні універсалії.

 50. Етнічна й національна культура

 51. Взаємозв'язок культури, суспільства, релігії.

 52. Поняття субкультури й контркультури.

 53. Молодіжна субкультура.

 54. Соціальна й культурна динаміка.

 55. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні.

 56. Сутність процесів соціальної мобільності та їх роль у житті суспільства і у житті окремої людини?

 57. Особистість як соціокультурна система.

 58. Соціо-структурний аналіз Т.Парсонса

 59. Як співвідносяться між собою поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість»?

 60. Р. Мертон про соціальну структуру й аномію.

 61. Нації й держава: у чому укладається їх взаимодополнительность?

 62. Глобалізація і її основні соціальні проблеми.

 63. Теорія “макдональдизації” Дж. Рітцера.

 64. Основні концепції глобалізації і її наслідки для України.

 65. Сучасне українське суспільство як динамічний процес і соціальна система.

Скачати 42.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка