Era – Європейська дослідницька асоціаціяСторінка1/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.69 Mb.
#1051
  1   2   3   4   5   6   7   8ERA – Європейська дослідницька асоціація

Демократичні Ініціативи молоді

Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи

РЕЗЮМЕ АНАЛІТИЧНОГО ЗВІТУ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Червень 2011- січень 2012

Демократичні Ініціативи молоді
ЗМІСТ


ВСТУП 3

1. Методологія дослідження 4

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 8

3. Поінформованість , сприйняття та ставлення до ідеї інклюзивної освіти 12

4. ДОСВІД ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 17

5. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВПРОВАДЖЕННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 20

6. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 22

7. ОЧІКУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 25

8. ФАКТОРИ ВПЛИВУ 26

9. РЕКОМЕНДАЦІЇ 31ДОДАТКИ 35


Демократичні Ініціативи молоді


ВСТУП


Для широкої громадськості ідеї інклюзивної освіти та її впровадження в Україні сьогодні є ще малознайомими. Однак, процес інклюзії в освіті - залучення дітей із особливими потребами та обмеженими можливостями за станом здоров'я до умов загальноосвітніх навчальних закладів - існував в українському суспільстві завжди. Більш інтенсивно і чітко цей процес проявив себе наприкінці 90-х років. Саме в цей період спостерігається збільшення кількості дітей із особливими потребами в загальноосвітніх школах. Посилення цих тенденцій відбулося під впливом економічних факторів, і змін, що позначилися в українському суспільстві: спрямування у напрямку демократизації та розповсюдження ідей і принципів рівності на всі сфери суспільного життя. Важливим стимулом для розвитку інклюзивної освіти також стало безпосереднє поширення інформації, ідей, досвіду та практики інклюзії, що мали місце в західних та пострадянських країнах, як серед професійної спільноти, так і серед громадськості. Певний вплив має і загальне погіршення стану здоров'я українських дітей.
На перший погляд, до проблем впровадження інклюзивної освіти долучена достатньо обмежена група населення. В першу чергу це діти із особливими потребами, їх батьки, вчителі загальноосвітніх шкіл та спеціальних навчальних закладів; по-друге: громадські організації, які допомагають – і батькам, і вчителям – подолати труднощі на шляху реалізації поставленої мети – забезпечення можливостей рівних освітніх умов для всіх дітей. В подальшому – розвиток і впровадження інклюзії стає завданням і потребою суспільства в цілому, процесом, до якого залучаються не лише безпосередні представники закладів освіти, але й фахівці у сфері освіти, представники законодавчих і виконавчих органів влади, широкі кола громадськості.
Певні кроки у напрямку реалізації ідей інклюзивної освіти в Україні вже зроблені. З 2000 року в Україні розпочато ініційований Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" та підтриманий Міністерством освіти та науки України освітній експеримент, в межах якого діти із особливими потребами отримали можливість навчання у загальноосвітніх школах. Проведені сотні тренінгів для вчителів, видані методичні рекомендації та посібники з інклюзивної освіти. Ухвалені «Концепція інклюзивної освіти» (2010 р.), «Положення про спеціальні класи для дітей з особливими потребами, що навчаються у загальноосвітніх школах» (2010 р.) та «Постанова про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх школах» (2011 р). У 2009 році в Міністерстві освіти та науки було створене окреме управління, яке опікується питаннями освіти для дітей з особливими потребами. В той же час досягнуті позиції ставлять перед суспільством нові питання і завдання.
Ефективна реалізація і впровадження ідей інклюзивної освіти в Україні в подальшому буде залежати від можливостей знаходження точок дотику, розуміння, врахування інтересів і специфіки цілей представників різних суспільних груп у їх ставленні до проблем інклюзивної освіти. Представлення ситуації такою, як її бачать та оцінюють всі залучені до процесу сторони і є метою комплексного дослідження стану інклюзивної освіти в Україні. Тому об’єктами даного дослідження виступили: (1) чиновники та науковці, які забезпечують ресурсну базу - розробляють законодавство, готують методологічне на наукове підґрунтя, доносять ідеї інклюзії до освітянського середовища, оцінюють та спостерігають процеси інклюзії в освіті на певній відстані; (2) споживачі - батьки та вчителі/адміністрація шкіл/ навчально-виховних комплексів - ті, хто безпосередньо, у повсякденному житті відчуває на собі всі позитиви та негативи інклюзивної освіти; (3) громадські та батьківські організації, благодійники, донорська спільнота, які допомагають реалізовувати ідеї інклюзивної освіти; (4) населення України, громадська думка якого є важливим компонентом загальної картини сприйняття інклюзивних процесів в освіті.
Окреслення загальної ситуації, що склалася в системі освіти України за роки поширення елементів, принципів та ідей інклюзії; виявлення рівня поінформованості, сприйняття та ставлення до ідеї інклюзивної освіти з боку професійних груп, громадських організацій і суспільства в цілому; оцінка досвіду впровадження – задоволеності та ефекту, які вже відчули від інклюзії учасники освітнього процесу, та виявлення реальних бар’єрів та проблем, з якими вони стикнулися; з’ясування очікувань і оцінка подальших перспектив розвитку інклюзивної освіти, а також розробка рекомендацій по удосконаленню існуючої практики стали основними завданнями дослідження, яке представляє загальну і комплексну оцінку стану впровадження інклюзії в Україні.


1. Методологія дослідження


Дослідження стану інклюзивної освіти в Україні було проведено у період з червня 2011 року по січень 2012 року ГО «Європейська дослідницька асоціація» (ERA) у співпраці з дослідницькою компанією InMind, ГО «Демократичні ініціативи молоді» та ГО «Аліса» за фінансової підтримки фонду «Відродження». Дизайн та методологія дослідження були розроблені Європейською дослідницькою асоціацією.
Мета дослідження: вивчити та представити стан інклюзивної освіти в Україні: результати, бар’єри та перспективи впровадження
Дослідження складалось з декількох компонентів, кожен з яких мав власні завдання та був реалізований різними дослідницькими методами. Дослідження проходило в 3 етапи:


 1. Попередній етап – збір та аналіз інформації про впровадження інклюзивної освіти в Україні та у чотирьох країнах – Вірменія, Литва, Польща, Росія - методом кабінетного дослідження та опитування експертів, які доповнюють зібрану з відкритих джерел інформацію.

 2. Основний етап – опитування ключових учасників процесу впровадження інклюзивної освіти: вчителів/вихователів та представників адміністрацій загальноосвітніх, пілотних та спеціальних шкіл та НВК; батьків дітей з особливими потребами які навчаються в спеціальних школах, спільно із здоровими дітьми - в інклюзивних класах ЗОШ, звичайних ЗОШ або відвідують експериментальні НВК; репрезентативне опитування громадян, кількісне опитування українських неурядових організацій (НУО), які опікуються питаннями захисту та освіти дітей з особливими потребами.

 3. Заключний етап – узагальнюючий аналіз результатів, обговорення результатів в експертному колі, інформування громадськості.


Попередній етап: кабінетне дослідження, опитування експертів
На цьому етапі дослідниками ERA було проведене кабінетне дослідження (Desk Research) з метою збору та аналізу інформації щодо стану інклюзивної освіти. В рамках цього етапу було здійснено:


 • експертний аналіз законодавчого забезпечення впровадження інклюзивної освіти в Україні;

 • експертний аналіз бюджетного забезпечення шкільної освіти різних форм, в тому числі спеціальної освіти;

 • огляд українських та зарубіжних публікацій за темою, що досліджується, в тому числі наукових та методичних матеріалів з питань впровадження інклюзії.

На цьому етапі були проведені поглиблені експертні інтерв’ю з фахівцями державних, науково-педагогічних установ та ГО, N=12:
 • з фахівцями Міністерства освіти, науки, молоді і спорту (1 інтерв’ю)

 • з фахівцями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, авторами наукових робіт, підручників та методичних розробок ( 2 інтерв’ю);

 • фахівцями психолого-медико-педагогічних консультацій (2 інтерв’ю);

 • фахівцями Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова, Інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Б.Д. Грінченка, регіональних Інститутів післядипломної педагогічної освіти (4 інтерв’ю);

 • з представниками фонду «Крок за кроком» ( 2 інтерв’ю) та Національної Асамблеї інвалідів України (1 інтерв’ю).

За рекомендаціями фонду «Відродження» для аналізу міжнародного досвіду впровадження інклюзії ERA провела 8 поглиблених експертних скайп-інтерв’ю з представниками державних та неурядових організацій Росії, Вірменії, Литви та Польщі, які мали досвід діяльності в сфері інклюзивної освіти.Демократичні Ініціативи молоді
Основний етап – опитування ключових учасників
Для того, щоб отримати найбільш точні оцінки стану впровадження інклюзії в Україні, дослідники ERA використали метод «соціальної оцінки» (social assessment), який активно використовується в різних країнах для оцінки ефективності певних соціальних програм та заходів, а також для оцінки впливу цих програм на ті чи інші соціальні групи. Соціальна оцінка проекту передбачає залучення в дослідження всіх ключових учасників (key stakeholders) процесу впровадження інклюзії, отримання від них оцінок цього процесу в цілому, його позитивних та негативних сторін, причин, які впливають на ефективність впровадження, рекомендацій щодо вдосконалення цього процесу.
Ключові учасники процесу впровадження інклюзивної освіти в Україні, які були залучені до опитування:


 • Вчителі та адміністрація загальноосвітніх пілотних шкіл, в яких проводиться експеримент по впровадженню інклюзивної освіти, який підтримує донорська спільнота , державні та місцеві органи влади;

 • Вчителі та адміністрація державних спеціальних шкіл для дітей з особливими потребами;

 • Вчителі та адміністрація загальноосвітніх шкіл, де існує так звана «стихійна інклюзія» і навчаються діти з особливими освітніми потребами;

 • Вихователі та адміністрація пілотних НВК/дитячих садків, які відвідують діти з особливими потребами;

 • Батьки дітей з особливими потребами, які навчаються у пілотних, спеціальних та загальноосвітніх школах, та дітей, які відвідують пілотні НВК/дитячі садочки;

 • Батьки здорових дітей, які навчаються в експериментальних та звичайних ЗОШ;

 • Неурядові організації України, діяльність яких пов’язана з вирішенням соціальних та освітніх проблем дітей з особливими потребами;

 • Населення в цілому.

Для дослідження були використані наступні методи:
 • Напівформалізовані інтерв’ю – з вчителями та адміністрацією шкіл та НВК/ дитячих садків, N=24;

 • Фокус-групові дискусії – з батьками дітей з особливими потребами та батьками звичайних дітей (N=9)

 • Поглиблені інтерв’ю з батьками дітей з особливими потребами та батьками здорових дітей, які відвідують пілотні НВК/дитячі садки, N=8;

 • On-line опитування українських неурядових неурядових організацій, N=135;

 • Репрезентативне телефонне опитування дорослого населення обласних центрів України, N=500.

Також дослідники ERA враховували регіональні особливості впровадження інклюзії, залучивши до опитування представників ключових учасників з різних регіонів України: Києва, Центру (Полтава), Західного (Львів), Східного (Харків), Південного (Сімферополь). 1


Заключний етап
Це резюме підготовлено як коротке викладення результатів всіх компонентів дослідження. Звіт складається з 8 окремих частин відповідно до компонентів дослідження та аналізу факторів впливу. Звіт обговорювався з експертами – учасниками дослідження, а резюме звіту отримало зовнішню експертну оцінку С.В.Альохіної, кандидата психологічних наук, директора Інституту проблем інтегрованої (інклюзивної) освіти Московського державного психолого-педагогічного університету (Росія )та Т.В.Скрипник, доктора психологічних наук, завідувачки лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, голови Ради ГО «Сонячне коло».

Демократичні Ініціативи молоді


Каталог: doc -> files -> news
news -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
news -> «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення і результативність»
news -> Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності Виконавець: Ріпний Микола Петрович
news -> Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка