Емоції та мотиваціїСкачати 249.42 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір249.42 Kb.
#10373
Божок Світлана Василівна, вчитель біології, методист Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27

Тема: Емоції та мотивації.

Мета:Начальна - сформувати загальне уявлення про емоції як

форму відображення об’єктивної дійсності, у якій переважає суб’єктивний характер психічних процесів; розкрити природу виникнення емоцій, їх біологічне значення.

Дати поняття мотивації як причини, що лежать в основі прийняття рішення активізації програм поведінки і волі.

Розвиваюча - вміння працювати колективно, в малих групах, з

Науково - довідниковою літературою.Виховна - виховувати культуру спілкування та

взаємоповагу; уважність, допитливість.Оздоровча - усвідомлення важливості керувати емоціями для

збереження емоційного здоров’я й уміння діяти в різних життєвих ситуаціях.Основні поняття і терміни; емоції, емоційні реакції, афекти, емоційні стани, емоційні стосунки, інформаційна теорія емоцій, мотивації.

Обладнання: ілюстрації, що показують різні емоційні реакції та стани, фотографії, кінофрагменти „ Альїе паруса „ та „ Вий уривок мульт - му „ Крошка єнот

Роздатковий матеріал: словник термінів, опорний конспект, словникові слова, листок оцінювання знань, текст аутотренінга, листок результатів дослідження, листок з домашнім завданням, кросворд.

Тип уроку: засвоєння нових знань, застосування знань, умінь і навичок

Методи та прийоми: розповідь, бесіда, дискусія, робота в групах, інтерактивні методи, експеримент, спостереження, демонстрація, робота з довідниками.

Міжпредметні звязки: „Основи здоров’я” 5;6;8 класи.

Концепція уроку: логічна послідовність викладу матеріалу може бути такою: в усіх людей є потреби, вони тісно пов'язані з мотиваціями, крім того, потреба й імовірність її задоволення є чинниками, що викликають емоції.

Хід уроку. 1. Актуалізація чуттєвого ( емоційного) досвіду учнів та

пізнавальної діяльності.

( Фрагмент мультфільма „ Крошка єнот”, пісня „ От улыбки „ ) Вчитель.

? Що ви відчули прослухавши та переглянувши фрагмент мультика „ Крошка енот”?

Думки дітей.

Почуття радості, спогади дитинства, задоволення, зняття напруги...( Слайд: текст вірша )


 1. Мотивація навчальної діяльності.

( Учитель зачитує вірш, лунає лагідна мелодія )

Чому так сумно на душі?

Коли за хмари день зникає,

Коли хтось посмішку дарує Чому так радісно буває?

Коли паплюжать твою землю, Чому від люті кров кипить?

Коли гроза у небі рветься, Чому так серденько тремтить?

То що ж це коїться в душі?

То як цей стан душі зоветься?Учитель.

Отже, саме про емоції йтиметься на сьогоднішньому уроці.( Учитель оголошує тему уроку, мету, завдання, знайомить із системою оцінювання).

( Слайд „ тема...”)

! Робота з довідниковою літературою.

Кожна група отримує назву термінів, що будуть вивчатися на уроці й тлумачний словник. Необхідно знайти визначення терміну і зачитати в ході уроку за вказівкою вчителя.

ІІІ.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

? Проблемне питання.

Чи можливе наше життя без емоцій?

( Розповідь учителя з елементами бесіди )

Але почнемо розв’язувати проблемне питання з поняття здоров’я. Тож пригадаємо, що таке здоров’я, його складові та фактори, що зміцнюють та послаблюють здоров’я.( Розглядаючи схему, учні відповідають на поставлені запитання. Формують висновки.)

! Висновки: Отже, здоровий спосіб життя — це спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я. Важливим аспектом здоров’я людини є емоційне здоров’я- це стан емоційного, душевного комфорту і ладу, який сприяє розвитку повноцінної особи і збереженню здоров’я.

Учитель:

Людина пізнає світ за допомогою відчуттів, сприйняття, уваги, мислення, пам’яті, але й певним чином виражає своє ставлення до того, що відбувається з нею в житті. До всіх предметів і явищ навколишнього світу у людини є певне ставлення. Читаючи книгу, слухаючи музику,

відповідаючи урок чи спілкуючись з друзями, люди переживають радість, смуток, наснагу, засмучення, тобто переживають емоції. Отже, емоції -

це...(! експерт певної групи зачитує визначення із тлумачного словника ). Переживання, в яких виявляється ставлення людей до навколишнього світу і до самих себе, називають ЕМОЦІЯМИ.

? Запитання до учнів; Чи властиві емоції тваринам?

Відповідь: Так, властиві.

Учитель:

Емоції властиві і тваринам, але їхні емоційні реакції пов’язані з безумовними рефлексами.?3апитання до учнів: Що таке безумовні рефлекси?

Відповідь: Природжені Учитель: Так.

(Демо слайдів тварин)

Захист від ворогів, добування їжі, статеві інстинкти і турбота про потомство. Ці функції емоцій властиві і людини. Однак виникнення емоцій у людини більш пов’язане із соціальними факторами. У людини на базі емоцій формуються властиві тільки їй почуття, які визначають ставлення людини до предметів і явищ навколишнього світу, до відповідності чи невідповідності якого-небудь уявлення прогнозам.? Учитель: Які емоції вам відомі?

( Діти називають.)

 1. Радість

 2. Страх

 3. Лють.

 4. Тривога.

 5. Насолода.

 6. Задоволення.

? Учитель: Чим відрізняються ці емоції один від одного?

Відповіді учнів. Проявом та впливом на наш організм.

Учитель: Отже, емоції є позитивні й негативні.

! Робота над складанням опорного конспекту.(Демонстрація слайдів, малюнків, картин людей, що виражають різні емоції. Під час демонстрації, учні називають ці стани.)

Учитель.

? А як ви дізналися про емоційний стан цих людей?Відповіді дітей:.... за мімікою, жестами.

Учитель.

Так. Емоційний стан людини можна визначити за рядом зовнішніх і внутрішніх ознак. Зовнішні вияви емоцій знаходять висвітлення в міміці ( виразних рухах обличчя), пантоміміці ( виразних рухах усього тіла ), в інтонації й тембрі голосу.

☺☻☺Виконання інтерактивної вправи „ робота в міні групах”

Завдання для першої групи.

Описати емоції людини розглядаючи запропоновані фотографії. Відібрати позитивні й негативні.

Завдання для другої групи.

( Роздатковий матеріал: папір, маркери.)

Скласти модель задоволеної людини.!( Експерти зачитують значення слова „ радість)

Завдання для третьої групи.Відтвори емоцію”. Члени групи отримують картки з написом різних емоцій, необхідно відтворити дану емоцію за допомогою невербальних засобів спілкування ( мімікою, жестами, позою...), а учасники інших груп повинні відгадати, що це за емоція.

Перелік емоцій: Гнів

Радість

(Демо слайду з опорним конспектом, діти заносять необхідну інформацію до себе у конспект, а саме „ позитивні,, й,, негативні" )

Фізкультхвилинка. „Заповни кошик”Правила:

Члени кожної групи по черзі підбігають до кошиків відбирають запропоновані стікери з надписами емоцій і кладуть до відповідного кошика. Таким чином заповнюють кошик з позитивними емоціями і забирають його із собою у „ подорож країною ЕМОЦІЙ”, а вміст кошику з негативними емоціями розривають на шматки

! Робота з опорним конспектом.

( Учні заносять до конспекту перелік емоцій.)

Розповідь учителя.

Кожну емоційну реакцію забезпечують окремі нервові центри, розташовані в проміжному мозку і підкіркових ядрах. ( табл. Відділи головного мозку ) Тому емоції позначаються на діяльності фізіологічних систем організму. Так, позитивні емоції зумовлюють розширення кровоносних судин, підвищення інтенсивності енергетичного обміну, температури тіла, розумової і фізичної працездатності. Негативні емоції мають протилежний ефект. Будь - яка емоція супроводжується активізацією нервової системи і появою в крові біологічно активних речовин, які змінюють діяльність внутрішніх органів: кровообігу, дихання, травлення та ін. Зміни в діяльності внутрішніх органів однакові при подібних емоціях у всіх людей: вони мобілізують сили організму, призводять його до стану готовності для успішної діяльності або для захисту.

Учитель.

? Запитання до дітей: Допомагають чи заважають нам емоції у житті? Думки дітей.Учитель.

В основі поведінки людини лежать потреби - біологічні, соціальні, духовні. У процесі їхнього задоволення людина може по-різному оцінювати досягнутий результат. Коли людина досягає того, чого прагне, вона відчуває позитивні емоції- задоволення, радість, захват. Якщо людина не досягає бажаного й очікуваного результату або небачить перед собою шляхів вирішення поставленого завдання, вона відчуває негативні емоції - смуток, досаду, гнів. Емоції - сигнали людини про те, задоволені чи не задоволені її провідні потреби. Емоції тісно пов’язані й зі ступенем імовірності задоволення людиною тієї чи іншої потреби й необхідні мозку для внутрішньої попередньої оцінки запланованої поведінки. Вони ніби являють собою результат зіставлення бажаного і можливого: того, що людина хоче виконати, з тим, чи може вона це зробити. Позитивні емоції дають сигнал мозку продовжувати задуману дію аж до одержання бажаного результату. Негативний емоційний стан попереджає про те, що запланована поведінка помилкова й бажаного результату людина не одержить. Довготривалі негативні емоції можуть призвести до розвитку різноманітних психічних та соматичних хвороб, наносять шкоду оточуючим. Відомі більш трагічні наслідки дії негативних емоцій так, коли „ Титанік” потерпав від зіткнення з айзбергом, через три години прибули рятувальники і виявили у шлюбках багато померлих людей - сплеск емоцій страху подавив їх життєдіяльність. Надзвичайно велике емоційне потрясіння призвело до виникнення інфарктів та інсультів. Але поряд з цим одна й та ж потреба в різних ситуаціях може викликати різні емоції. Так, при потребі самозбереження, при загрозі у сильної людини може бути страх, тоді як у слабкої людини може виникнути роздратування.

! Формування висновків.( демонстрація схем: „ Значення емоцій „ та „ Функції емоцій ” )

Отже, емоції виконують функцію оцінки діяльності та її результатів. Крім того, емоції відіграють велику роль у спілкуванні людей. Завдяки емоціям ми краще розуміємо один одного, можемо, не користуючись мовою, судити про стан один одного і краще налаштуватися на спільну діяльність й спілкування. Позитивні емоції спонукають людину до діяльності й досягнення корисного результат. Негативні - стимулюють активність людини, спрямовуючи її на подолання перешкод.

Роль міміки у формуванні емоцій. ( Бесіда)
Огида

Здивування

Задоволення

! ( експерти зачитують значення слова „ гнів " )

Завдання для четвертої групи.

Кожна дитина вибирає собі одну картку із зображенням якого-небудь емоційного стану і розповідає, коли, за якої ситуації вона буває такою ( „ Я радію, коли... ”, „ Я злюся, коли... ”, „Я засмучуюся, коли... ” )

! ( Експерти зачитують значення слів „ злість ”)

Як проявляються емоції! ( Розповідь вчителя, складання опорного конспекту )

Учитель:

Емоції можуть проявлятися у вигляді емоційних реакцій, станів або стосунків.

Емоційні реакції - посмішка, плач, сміх, схвильованість, імпульсивність дії або ж повна нерухомість - тісно повязані з подіями, що їх зумовили В екстремальних умовах, коли людина не може оволодіти певною ситуацією, розвиваються так звані афекти - особливий вид емоцій, які супроводжуються сильною, бурхливою реакцією ( наприклад, страх, лють.) Ці реакції не контролюються свідомістю, тому їх важко стримати. Переключення на інший вид діяльності сприяють емоційній розрядці. Емоційні реакції за певних ситуацій необхідно стримувати: не сміятися чи не подавати виду, коли хтось з необачності щось не так сказав чи зробив.Емоційні стани більш-менш тривалі переживання. До них відносять збудження, пригнічення, страх, тривогу. Емоційний стан є змінним психічним явищем. Веселий настрій може змінитися на сумний, спокійний - на тривожний, пригнічення -
активністю. Емоції зумовлюють настрій людини. Настрій - це стійкий, досить тривалий емоційний стан. Причини, що зумовили той чи інший настрій, не завжди усвідомлюються. Вони залежать від фізичного самопочуття або від властивості пам’яті викликати підсвідомо попередні почуття. Тривалі конфліктні ситуації, неможливість здійснити бажане можуть зумовити пригнічений стан, тривогу або ж агресивну поведінку людини. Реальна оцінка ситуації, що склалася, відповідні вольові зусилля допомагають вийти з цих станів.

Настрій на якийсь час забарвлює поведінку й переживання людини. Неприємна звістка, отримана вранці, може зіпсувати людині весь день, створивши тривожний чи сумний настрій. Удача в роботі може на кілька днів викликати радісний, піднесений настрій. Подія, щоб викликала його, могла бути зовні малопомітною ( чийсь похмурий погляд чи доброзичлива посмішка) і незабаром забутися, але почуття нею викликані, залишилося надовго.Сильний, абсолютно домінуючий емоційний стан, що скеровує всі помисли й діяльність людини на досягнення поставленої мети, називається пристрастю. Пристрасть може захоплювати людину повністю, певним чином змінюючи її поведінку.

(Демонстрація фото відомих вчених, в області космонавтики

К.Е. Ціолковського, С.П.Корольова, картин художників )

У науці, приміром, пристрасть до пізнання нового веде до великих відкриттів, у мистецтві - до створення справжніх шедеврів. Але пристрасть, спрямована на дрібні цілі ( пристрасть до грошей, наживи ) стає згубною для самої людини.!( Експерти зачитують з тлумачного словника значення слова „ почуття ")

Емоційні стосунки ( почуття ) спрямовані на певну особу, об’єкт, процес. До них відносять любов, при’вязаність, пристрасть, ворожнечу, ненависть, заздрість, ревнощі. Емоційні стосунки можуть спричинити різні емоційні стани. Неможливо собі уявити наше життя без прояву емоційних стосунків.

Давайте переглянемо фрагмент кінофільму „ Альїе паруса ”, як герої відчувають почуття кохання один до одного.

9

(Демонстрація фрагменту з к-му „ Алые паруса. ” )

Американські психологи провели дослідження - опитали групу дітей, віком від 4-8 років і поставили їм одне й теж саме запитання: Що таке любов?Давайте подивимося, що відповіли діти.

(Демонстрація слайдів „ Діти ")

Дуже вдало письменники й поети у своїх творах передають почуття та різні емоційні стани своїх героїв.( Учитель зачитує уривкидіти повинні відповісти про яке почуття ведеться мова.)

І. Франко повість „ Перехресні стежки(уривок)

Нараз щось немов шпигнуло його, він стрепенувся, мовби несподівано діткнувся електричної батареї... напроти нього йшла висока, струнка жіноча постать....

( Закоханість,

любов )

! ( Експерти зачитують значення слів „ кохання ”)

Ліна Костенко роман „ Маруся Чурай” (уривок)

Я оступіла: Гриць прийшов із нею.

Мене побачив - очі опустив.

Враз поповзли по вилицях рум’янці.

Очима більше не стрічались ми...

(Сором’язливість )М. Гоголь „ Тарас Бульба” ( уривок)

В один миг пропал, как бы и не бывал вовсе, боевой гнев Андрея. И видел он перед собою одного только страшного отца. Ничего не знал Андрей и стоял, утупивши в землю очи.(Страх)

! ( Експерти зачитують значення слова „ страх” )Фізіологічна природа емоцій.

Випереджальне завдання.

Діти отримали завдання — підготувати повідомлення про

фізіологічну природу емоцій.(Заслухати повідомлення )

Фізіологічна природа емоцій.

Емоції є однією з важливих функцій головного мозку. Найобгрунтовніше виникнення емоцій пояснює інформаційна теорія емоцій. Згідно з нею емоції виникають тоді, коли мозок не може знайти необхідної відповіді на ситуацію, що виникла, або ж є сумніви щодо успішного завершення запланованих дій. На думку відомого російського фізіолога П. К. Анохіна, нервовий апарат негативних і позитивних емоцій активізується тоді, коли очікуваний результат не збігається або збігається з реальною нашою або чиєюсь поведінкою. Узагальнене визначення механізму виникнення емоцій дав учений П. В. Симонов. Емоції - це відбиття мозком людини певної важливої для неї потреби й можливості її задоволення, яку людина оцінює на основі генетичної памяті "яті та раніше набутого індивідуального досвіду.

Емоції пов’ язані з різним функціональним станом головного мозку, збудженням його певних підкіркових областей та із змінами у діяльності вегетативної нервової системи відмічав Т. П, Павлов.

Емоції, як генетично обумовлена неспецифічна поведінкова програма визначаються комплексом нервових структур, які входять у так звану лімбічну систему мозку. В цю систему входять частини середнього, проміжного та переднього мозку ( демонстрація відділів на моделі головного мозку ).

Лімбічна система повязана з вегетативною нервовою системою та ретикулярною формацією, що розміщена у стовбурі головного мозку ( демонстрація) та забезпечує енергетичні ресурси мозкової діяльності.

Імпульси від зовнішніх впливів надходять до головного мозку двома шляхами. Першим шляхом нервові імпульси потрапляють у відповідні зони кори головного мозку, де зміст та значення цих імпульсів аналізується, розшифровується у вигляді відчуттів та сприйняття. Другим шляхом імпульси підходять до підкіркових утворень - гіпоталамусу, де формується безпосереднє відношення зовнішніх впливів до базових потреб організму, які ми переживаємо у вигляді емоцій.

Дослідники мозку виявили в області підкірки ( в гіпоталамусі) особливі нервові структури, що є центром страждання і задоволення, агресії та спокою.

У дослідах вченого Джоржа Олдза щур, якому вживили у центр задоволення елктрод спочатку натискав на важіль, який замикав електроланцюг та призводив до збудження даного центру. Потім щур годинами невідходив від важіля, роблячи по декілька тисяч натискань, відмовляючись від сну та їжі.

Інший вчений Дельгадо виявив центри агресії" та „ спокоюВживив електроди у мозок бика, та регулював радіосигналами агресію тварини, навіть виступав у двобої з биком на арені. Роздратована тварина кидаючись на експерементатора, зупинялась поблизу нього, як тільки радіосигнал збуджував центр „ спокою”.

Емоції пов’язані також і з діяльністю кори великих півкуль ( демонстрація на моделі головного мозку ) Вважають, що емоції є функцією правої півкулі мозку.

Емоції супроводжуються вегетативними явищами: зміною частоти серцевих скорочень, дихання, тонуса м’язів, звуження і розширення кровоносних судин. Серце не випадково вважається символом почуттів. Ще Гіпократ зміг розрізнити до 60 відтінків роботи серця в залежності від емоційного стану людини. Сильні емоції визивають слиновиділення ( або сухість у роті ), пригнічення роботи внутрішніх органів, зміну кров’яного тиску та м’язової активності.

В стані емоційного збудження людина здатна на багаторазові збільшення фізичних зусиль. Іноді фізично слабка людина долає перешкоди, доступні лише спортсменам.

Зв’язок емоцій із змінами діяльності залоз внутрішньої секреції давно був встановлений і навіть використовувався в деяких народів у судовиробництві. Так, у Давньому Китаї, людина, яку підозрювали у скоєнні злочину, під час судової справи тримала у роті жменю рису. Якщо після слухання справи звинувачення, підозрюваний виймав з рота рис сухим, то він вважався винним: сильне емоційне напруження викликає зупинку діяльності слинних залоз.

Що таке потреби І мотивації!. (розповідь учителя )

Учитель.

Усі наші дії спрямовані на задоволення різних потреб. Потреба — це психічні явища, що відбивають вимоги організму або особистості у будь-чому, наприклад у засобах для існування, фізичного і духовного розвитку. Поняття „ потреба” тісно повязане з процесом мотивації.У психології під мотивацією розуміють причини, що зумовлюють прийняття рішення тієї чи іншої поведінкової реакції З погляду фізіології, мотивація - це фізіологічний механізм активації в пам’яті тих програм поведінки, які здатні задовольнити відповідну потребу організму. Потреби й мотивації є визначальними в поведінці людини та при виборі професії.

Позитивні емоції, якщо співпадають із задоволенням потреб і самі стають у такому випадку потребою.Учитель:

Запитання до дітей

? Як наша поведінка залежить від емоцій?Із фізіологічного погляду емоції - це активний стан спеціалізованих структур мозку, які регулюють поведінку людей так у щоб забезпечити щонайбільше позитивних і щонайменше негативних відчуттів. Звичайно, емоції не постійні і часто переключаються з одного стану на інший. Як це відбувається. В основі поведінки людини лежать потреби: біологічні, соціальні, духовні. Для досягнення цих потреб ми використовуємо різні засоби. Функція переключення емоцій особливо яскраво проявляється у процесі конкуренції мотивів при виділенні найбільш необхідної в даний момент потреби.

Емоції генетично пов’язані з інстинктами.? Пригадаємо,що таке інстинкти? ( запитання до учнів )

Отже, емоції механізмом походження тісно повязані з інстинктами. Так. У стані гніву у людини проявляються реакції давніх предків - вишкалення зубів, рухи щелепою, ритмічне скорочення м’язів обличчя та тіла, стискання кулаків, прилив крові до обличчя, людина приймає погрозливу позу *

(Демо мал. Боксера)

Під час суспільно-історичного розвитку у людини сформувались специфічні вищі емоції - почуття,що обумовлення соціальними потребами людини, загальними нормами та правилами. Все це породило у людини моральні почуття - почуття совісті, солідарності, співчуття, а порушення цих почуттівпочуття ненависті, незадоволення, призирства.

(Демо уривку із кіно -му „ Есенин любов до рідного краю; та „ Хоробре серце ” - страждання )

Так, під час війни природний для людини інстинкт самозбереження вступає у суперечливість із почуттям обов’язку. Для того, щоб людина не йшла завжди найлегшим шляхом, а обирала хоч і важкий, але біологічно чи соціально важливіший шлях, існує спеціальний мозковий механізм, який проявляється у вигляді потреби долати перешкоди. І.П.Павлов назвав його „рефлексом свободи”, який є фізіологічним механізмом людини.

? Учитель: Виходячи зі сказаного випливає запитання: Чи можна керувати емоціями?

Так!


? Чи потрібно володіти собою? Навіщо?

Життя людини без емоцій неможливе. Втрата емоцій - це втрата суттєвих, притаманних людині рис. У нормі життя людини має бути емоційно насиченим і різноманітним, з переживанням позитивних емоцій. Бурхливі негативні емоційні реакції призводять до розвитку різноманітних психічних І соматичних хвороб, завдають шкоди людям, що поряд. Тому насамперед необхідно запобігати розвиткові негативних емоцій. Це досягається вихованням стриманості, волі, підтриманням високої працездатності нервової системи. Воля це свідоме керування емоціями і вчинками, а також активізація діяльності на здійснення задуманого.

Володіти емоціями - це зовсім не означає бути безчуттєвим, це значить - вміти володіти своїми емоціями. Неприємності краще переносить та людина, яка не допускає при цьому зовнішніх проявів.

Способи керування емоціями. 1. Сила волі - свідоме керівництво емоціями і діями.

 2. Аутотренінг - психофізіологічний спосіб самонавіювання.


Дібрати визначення до термінів: Почуття

Емоційні стани ВоляЗавдання для третьої групи.

Дібрати визначення до термінів: Емоційні реакції

Пристрасть

Мотивація

Завдання для четвертої групи.

Дібрати визначення до термінів: Емоційні відносини

Афекти


Емоції

Підведення підсумків моделювання.Рольова гра. ( приймають участь учні за бажанням.)

Учитель. Уявіть себе в різних життєвих ситуаціях і передайте відповідний емоційний стан.

Ситуації:

 1. Уявіть, що вам 5 років і у вас забрали улюблену іграшку. Передати мімікою, жестами, позою емоційний стан.

 2. У вас день народження і ви отримуєте подарунок. Передати емоції. Підведення підсумків рольової гри.

Виконання інтерактивної вправи „ Незакінчені речення”

Запитання.

? Які емоції ви пережили на сьогоднішньому уроці?

Відповідь.

На уроці я пережила (в)...

V.Підведення підсумків уроку. 1. Формування висновків.

Учитель. На уроці ми з вами відпрацювали всі важливі питання. Чи можемо ми тепер відповісти на проблемне питання, поставлене на

початку уроку: Чи можливе наше життя без емоцій?Відповіді дітей.

Звісно можемо відповісти. Наше життя без емоцій не можливе. Емоції є суттєвою рисою людини. Завдяки емоціям ми орієнтуємося, вони регулюють і визначають нашу поведінку, стимулюють процеси життєдіяльності. На емоціях грунтується можливість розуміння душевного стану інших людей, співчуття.

 1. Оцінювання учнів.

Самостійно занести до „ листка оцінювання „ бали за відповідний вид діяльності. Підрахувати.

Вчитель нагороджує додатковими балами найбільш активних учнів. Використати демократичний стиль при оцінюванні: виставити у журнал оцінки тим учням, яких задовольняє набрана кількість балів, інші мають можливість доопрацювати на наступному уроці.

 1. Домашнє завдання.

 • Опрацювати §-19 підручника..

 • Підготувати різнорівневі тести з даної теми по підготовці до ДПА № 2712;2713; 2736; 2750; 2755; 2797; 2805.

стор. 206-212.

 • розв’язати кросворд;

 • дотримуватись правил керування емоціями;

 • використовувати запропонований аутотренінг;

 • провести дослідження своїх емоцій протягом тижня; результати занести до листка спостереження.

Рекомендую прочитати:

Пономаренко Л.П., Белоусова Р. В. „ Основи психології для старшокласників”, 1 ч.- М.: Владос, 2001.

Використана література.

1. Айзенк М. « Психология для начинающих»: 2-е изд.- П.Москва, 2004. 1. Біологія людини: гсідруч. для 9-го кл. серед. Загальноосвіт. Навч. закл. / М.Н. Шабатура та ін.- 2-ге вид., перероб.- К. Генеза, 2001.

 2. Платонов К.К. Занимательная психология,- М., 1986.

 3. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В., « Основи психології для старшокласників»: 1-ч.- М.: Владос, 2001.

 1. Тлумачний словник

 1. Інтернет джерела

Каталог: doc -> files -> news -> 390 -> 39058
news -> Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності Виконавець: Ріпний Микола Петрович
news -> Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду

Скачати 249.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка