Електронні таблиці та огляд їх розвитку. Призначення електронних таблицьСкачати 95.58 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір95.58 Kb.
Електронні таблиці та огляд їх розвитку.

Призначення електронних таблиць.

При розв’язуванні економічних, фінансових та інших задач в управлінні доводиться представляти і обробляти інформацію у вигляді таблиць, бланків відомостей, форм, списків. Ще до широкого застосування електронних таблиць створення і обробка табличних документів засобами обчислювальної техніки відбувалось двома способами:

· дані розміщувались в таблиці на папері і оброблялись за допомогою електронного калькулятора;

· дані розміщувались в пам’яті комп’ютера, а для їх обробки створювалась програма.

Перший спосіб розрахований на рядового користувача, наочний, легко перевіряється, але розрахунки виконуються повільно. Другий спосіб дозволяв обробляти дані набагато швидше, але для створення і відлагодження програми потрібні були навики програмування, яких не мали рядові користувачі. Ці протиріччя були розв’язані з появою стандартних програмних засобів, створених для обробки даних, представлених в табличній формі, так званих електронних таблиць або табличних процесорів. Програмні продукти цього класу поєднали традиційне для користувача представлення даних (таблиці, бланки, форми) з простотою і універсальністю їх обробки.

Електронні таблиця - це двовимірна матриця, в рядках і стовпцях якої розташовані клітини, в кожній з яких може зберігатися деяка інформація. В клітини електронної таблиці можна занести текст, числа, формули. Програмні засоби для проектування електронних таблиць називають табличними процесорами. Вони дозволяють не тільки створювати електронні таблиці, але й автоматизовувати обробку даних, занесених в ці таблиці. Електронні таблиці - це документи, підготовлені табличними процесорами. Іноді цим терміном називають і самі табличні процесори.

Організація підготовки документів електронних таблиць базується на двох основних принципах:

· дані представляються на екрані монітора у вигляді таблиці практично необмеженого розміру (власне електронна таблиця як об’єкт розробки);

· інструментом обробки цих даних є табличний процесор, засоби якого дозволяють користувачу розв’язати поставлену задачу.

Табличні процесори ввійшли в набір основних прикладних програм для тих працівників, які розв’язують обліково-аналітичні задачі, даними для яких є різноманітні таблиці, фінансові звіти, статистичні довідки. На основі електронних таблиць можуть будуватися дуже складні моделі, що відображають господарську діяльність підприємств, бухгалтерський облік і т.д. Оскільки персональні комп’ютери, як правило, мають хороші можливості для роботи з графічною інформацією, в табличні процесори вбудовуються засоби підтримки ділової графіки. Можливість представлення даних у вигляді різноманітних графіків та гістограм забезпечує наочність та зручність для візуального аналізу.

Сучасні табличні процесори дозволяють не тільки безпомилково проводити арифметичні операції над числами в стовпцях і рядках, але і будувати за табличними даними діаграми, проводити складний фінансово-економічний чи статистичний аналіз, автоматизувати різноманітні сфери бухгалтерської і економічної діяльності, знаходити оптимальні по певних критеріях варіанти вирішення конкретних економічних задач.

Розвиток електронних таблиць.

Першим програмним продуктом цього класу була програма VisiCalc (Visible Calculator), розроблена Доном Бріккліном в 1979 р. для комп'ютерів Аpple ІІ. Ідея розробки табличних процесорів була підхоплена фірмами - виробниками програмних продуктів і на протязі декількох років з’явилась низка пакетів цього класу. В 1981 р. фірма Computer Associates випустила табличний процесор SuperCalc (Super Calculator), який був популярним протягом тривалого часу. Програмні продукти цього сімейства були найпоширенішими на території колишнього Радянського Союзу. Були розроблені русифіковані версії АБАК, ДРАКОН, ВАРИТАБ-86.

В 1982 р. фірма Microsoft випустила свій перший програмній продукт цього класу - табличний процесор Multiplan, що став прототипом табличних процесорів нового покоління. Цей пакет планувався як прикладна програма для роботи на Apple ІІ, IBM, PC та інших платформах. Табличний процесор Multiplan переважав сучасні йому програмні продукти цього класу за обсягом можливостей та рівнем сервісу.

Значний вплив на розвиток табличних процесорів зробив пакет LOTUS 1-2-3, розроблений фірмою Lotus Development. Довгий час цей програмний продукт був найпоширенішим серед табличних процесорів.

В травні 1985 р. в Нью-Йорку був офіційно представлений табличний процесор Excel, розроблений фірмою Miсrosoft для комп'ютерів Macintosh. Пізніше ця програма з'явилася у версії призначеній для використання на IBM PC. Розробка цього пакету йшла паралельно з розробкою першої версії операційної оболонки Windows, в основі побудови якої лежить принцип GUI (Graphical User Interface - графічний інтерфейс користувача). Цей принцип був застосований і при розробці інтерфейсу табличного процесору Excel 2.1. В наступних версіях табличного процесору Excel фірма Miсrosoft нарощувала можливості пакету і робила його зручнішим у використанні. Були розроблені версії для операційної системи Windows-95 і пізніших її модифікацій. З’явились також версії табличного процесора для Macintosh і OS/2.

Фірмою Borland для роботи під Windows 3.1 був розроблений табличний процесор Quattro-Pro 6.0. Особливістю цієї системи були ширші можливості для проведення технічних розрахунків. В зв'язку з тим, що Borland продали свої права на подальшу розробку цього програмного продукту фірми Corel Ca, його пізніші версії мають ім'я Corel Quattro.

Сьогодні табличний процесор є обов'язковою складовою будь-якого інтегрованого пакету або офісної системи. Прикладами таких систем є:

· Corel Office Professional фірми Corel;

· Word Perfect Suite 7.0 for Windows 95 фірми Corel;

· Works for Windows 95 фірми Microsoft;

· MS Office 4.21 for MAC фірми Microsoft;

· Office Professional for Windows 95 фірми Microsoft;

· Smart Suite 96 for Windows 95 фірми Lotus.

З появою операційної системи Windows 95 були розроблені версії тепер популярних табличних процесорів, орієнтованих на роботу в цьому середовищі:

· Excel 7.0 та Excel 97 фірми Microsoft;

· Lotus 1-2-3 5.0 фірми Lotus Development Corporation;

· Corel Quattro 6.0 фірми Corel Corporation.

Безумовним лідером по обсягу продаж, а отже і по популярності у користувачів серед табличних процесорів є Excel. Понад 80% користувачів віддають перевагу цьому програмному продукту. На другому місці - Lotus 1-2-3, за ним - Corel Quattro.

Виклад нового матеріалу

Електронні таблиці - це програми, що призначені для швидкого і надійного виконання розрахунків у різних галузях людської діяльності: банківській та бухгалтерській, проектній та інженерній, науковій та дослідницькій.

Електронні таблиці можуть обробляти величезні обсяги даних долі секунди. Саме через це електронні таблиці називають ще табличними процесорами. Завдяки появі цього виду програмно-забезпечення персональні комп'ютери почали широко застосовуватися в різних установах. За допомогою електронних таблиць можна обчислити витрати і прибутки будь-якого підприємства, скласти плани й графіки роботи, дослідити різні режими входження процесів і обрати найкращі, оптимально розподілити наявні ресурси і багато чого іншого.

Часто при обробці даних виникає необхідність зображувати їх у вигляді таблиць. При проведенні розрахунків над даними, які подані в табличній формі, широко використовують спеціальні програми для роботи з електронними таблицями. Іноді такі програми називають табличними процесорами. На екрані дисплея електрона таблиця має вигляд прямокутної матриці, що складається з колонок та рядків, на схрещенні яких утворюються клітинки. Кожна колонка та рядок мають ідентифікатор, так що кожна клітинка визначається однозначно. В клітинки поміщуються числа, математичні формули і тексти. Зараз найширше використовується табличний процесор Microsoft Excel для Windows.

Для запуску програми Excel слід виконати команду Пуск/Программы/Microsoft Excel, після чого на екрані з’явиться вікно табличного процесора. Вікно містить ряд типових елементів: рядок заголовка, рядок меню, яке включає такі пункти:Файл - робота з файлами книг (створення, збереження, відкриття файлів, друкування файлів);

Правка - редагування книг;

Вид - перегляд книг;

Вставка - вставка у аркуші книг малюнків, діаграм та інших типів даних;

Формат - форматування книг (встановлення параметрів, форматів таблиць);

Сервис - сервісні функції (встановлення параметрів настройки Excel);

Данные - робота з базами даних;

Окно - робота з вікнами книг;

? - виклик довідкової інформації.

Наступні типові елементи:

Панелі інструментів. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панель инструментов. За замовчуванням Excel виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форматирование.

Рядок формул. Для введення та редагування формул, у першому вікні рядка виводиться адреса поточної чарунки.

Рядок стану. У цей рядок виводиться інформація про хід виконання деяких операцій.

Книга – це документ, який створюється у табличному процесорі Excel. Кожна книга складається з листів таких типів: робочі листи, листи діаграм, листи макросів, модулів, листи діалогу. Робочі листи -  це електроні таблиці, що складаються з колонок і рядків. Максимальне число  колонок таблиці –  255, рядків –  16384.  Колонки  позначаються  зліва  направо  літерами - A…Z, AA-AZ…. Рядки позначаються зверху вниз цифрами від 1 до 16384. На перетині колонки і рядка розміщується чарунка. Позначення (адреса) чарунок складається з позначення колонки та рядка. В Excel може одночасно існувати кілька вікон книг. Для маніпуляцій з вікнами використовують меню Окно. Табличний курсор переміщується по таблиці за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою миші.

Уся електронна таблиця розбита на стовпчики і рядки, на перетину яких розташовані чарунки. Більшість команд Excel оперують з активною чарункою або діапазоном чарунок.

Діапазон чарунок — це прямокутник, який отримуємо на перетину вертикальної й горизонтальної смуг. Діапазон чарунок задається адресами лівої верхньої й правої нижньої клітинок. Наприклад, Діапазон чарунок А1:В10.Для виділення суміжного діапазону чарунок слід за допомогою миші (утримуючи ліву клавішу миші натиснуто) підсвітити потрібний прямокутник чарунок. Для виділення колонки або рядка слід клацнути мишею по заголовку колонки або номеру рядка. Для виділення несуміжного діапазону чарунок слід, утримуючи натиснуто клавішу [Ctrl], пересувати курсор миші по чарунках, які потрібно виділити.

Виділити всі чарунки можна за допомогою команди Правка/Выделить все. Чарунки виділеного діапазону відображаються інверсним кольором, за винятком активної чарунки, яка зберігає звичайний колір. Для зняття виділення слід клацнути мишею поза виділеним діапазоном.

Кожна клітинка ЕТ може бути або порожньою, або містити певні дані. Даними можуть бути числа, рядки тексту, формули, адреси інших клітинок. За допомогою команд ЕТ можна змінювати розташування даних у клітинках, кількість знаків у числах, що виводяться, ширину стовпчиків.

Редагування діапазону чарунок. Виділений фрагмент можна вилучити, очистити, вставити, перемістити, скопіювати. При цих операціях використовують буфер обміну.

Робота команд Правка/Копировать, Правка/Вырезать, Правка/Вставить нічим не відрізняється від аналогічних команд буфера обміну середовища Windows. Перемістити або скопіювати діапазон чарунок швидше і зручніше за допомогою миші. Переміщення – встановити курсор миші на межі виділеного діапазону (курсор набуває форми стрілки), натиснути ліву кнопку миші і відбуксувати чарунки у потрібне місце. Копіювання відбувається аналогічно, але при цьому слід тримати натиснуто клавішу [Ctrl] (курсор набуває форми стрілки з хрестиком).

Вилучення чарунок відбувається за допомогою команди Правка/Удалить, при цьому у діалоговому вікні, яке з’явиться на екрані, слід вказати напрямок зсуву чарунок таблиці.

Очистка діапазону чарунок відбувається за допомогою команди Правка/Очистить. На екрані з’являється діалогове вікно, в якому слід вказати що потрібно очистити: формат, значення, примітку.

Excel має могутні засоби адаптації до вимог конкретного користувача. За їх допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрану програми, параметри редагування, перегляду, збереження, друкування таблиць. Ці засоби реалізуються командою меню Сервис/Параметры. Вікно має ряд вкладок, розгорнувши вкладку, можна встановити відповідні параметри.

Вкладка Вид дозволяє встановити або відмінити індикацію рядка формул і рядка стану, показ смуг прокрутки і ярликів листів та ін.

Вкладка Общие дозволяє встановлювати різні режими для позначки адреси чарунок та ін.

&Створення та збереження файлів книг. Робота з файлами книг виконується за допомогою пункту горизонтального меню Файл.

Створення таблиці. При створенні нового документа слід натиснути кнопку на панелі інструментів      , або вибрати команду Файл/Создать. На екрані з’явиться нове вікно документа з іменем Книга1 або Книга 2, або…) для вводу даних таблиці.

Завантаження таблиці. Будь-яка таблиця, яка була збережена під певним іменем, може бути завантажена до процесору Excel для подальшого редагування або перегляду. Для цього слід скористатися командою Файл/Открыть або натиснути кнопку 1 на панелі інструментів. На екрані з’явиться вікно діалогу, робота з яким відбувається за стандартними правилами, тобто треба вказати дисковод, папку, ім’я файлу.

Збереження книги. Для збереження таблиці слід виконати команду Файл/Сохранить або натиснути на панелі інструментів кнопку <. Якщо книга нова і ця команда виконується для неї вперше, то відкривається вікно діалогу Сохранение документа, де можна вказати дисковод, папку, ввести ім’я, під яким файл буде збережений. За замовчуванням книгам Excel присвоює розширення xls, яке вказує на тип інформації файлу та на програму-додаток, засобами якої цей файл був створений.

Якщо команда Сохранить виконується для даного файлу не вперше, то збереження даних виконується у той же файл без діалогу з користувачем.

В разі потреби збереження файлу під новим іменем чи в іншій папці або з іншим форматом,  потрібно виконати команду Файл/Сохранить как…, на екрані з’являється вікно діалогу, в якому слід виконати дії для зміни папки розташування файлу чи змінити ім’я документа, чи вказати новий формат для збереження таблиці.

Закриття файла. Після завершення роботи над таблицею можна закрити цей файл командою Файл/Закрыть або кнопкою ý у рядку заголовка.

Введення і редагування даних, форматування чарунок. Для введення або редагування даних у яку-небудь чарунку таблиці слід зробити цю чарунку активною. Перед введенням можна вибрати кнопками панелі інструментів Форматирование шрифт у списку Шрифт, його розмір, а також тип шрифту. Вводити дані в активну чарунку можна безпосередньо у полі самої чарунки чи в полі рядка формул. Натискування клавіші [Enter] завершує введення даних у чарунці, а клавіші [Esc] – відмінює його. Щоб відредагувати дані у поточній чарунці слід натиснути клавішу [F2].Цікавою особливістю введення в Excel є автовведення. Ця функція працює при встановленому прапорці Автозаполнение значений ячеек вкладки Правка діалогового вікна Параметры. При введенні даних у цьому режимі Excel намагається вгадати, що вводиться, і допише свій варіант до кінця. Якщо користувач згодний слід натиснути клавішу  [Enter]. В іншому випадку слід продовжувати введення.

За допомогою команди Формат/Ячейки можна змінювати числові формати даних поточної чарунки, включати різні режими розташування даних, переносу тексту по словам у межах однієї чарунки, змінювати шрифт, границі чарунок.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка