Електронні таблиці. Призначення та основні функціїСкачати 168.81 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір168.81 Kb.
Електронні таблиці.

Призначення та основні функції


Для автоматизації табличних розрахунків використовуються спеціальний вид прикладного програмного забезпечення, званий табличними процесорами або електронними таблицями.Електронна таблиця - це програма обробки числових даних, яка зберігає і обробляє дані в прямокутних таблицях.


Програма MS Excel - одна з найпопулярніших програм, для роботи з електронними таблицями, на сьогоднішній день, що працює під управлінням системи Windows.


Існує досить багато областей застосування табличних процесорів: інженерні розрахунки, математичне моделювання процесів, статистична обробка масивів даних, розрахунок використання грошових коштів у фінансових операціях і т.д. Крім того, за допомогою електронних таблиць можна створити і використовувати бази даних.


Файл електронної таблиці називається книгою.

Книга складається з так званих листів. Кожен лист представляє собою таблицю.


Уся електронна таблиця складається із стовпців і рядків. Заголовки стовпців зазвичай позначаються літерами або сполученнями букв (A, G, АВ і т. п.), заголовки рядків - числами (1, 16, 278 і т. п.).

Кожна комірка таблиці має свою власну адресу. Адреса комірки електронної таблиці складається із заголовка стовпця і заголовка рядка, наприклад: A1, F123, R7. Клітинка, з якої виробляються якісь дії, виділяється рамкою і називається активною.


Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів. Все це робить інформацію в електронній таблиці зручною для сприйняття і розуміння користувачем.


Табличний процесор надає також можливість роздрукувати всю або частину електронної таблиці, попередньо переглянувши її.
Типи даних.

Електронні таблиці дозволяють працювати з трьома основними типами даних: число, текст і формула.


Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненційному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952 Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в комірці по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстової. За умовчанням текст вирівнюється по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо).


Формула повинна починатися зі знака рівності і може включати в себе числа, імена клітинок, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «= А1 + В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в коміркиах A1 і В2, а формула «= А1 * 5» - множення числа, що зберігається в комірці A1 на 5.

При введенні формули в коміркиу відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні вихідних значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно.
Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в клітинках електронної таблиці.

Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень комірок електронної таблиці, а також допускає створення власних програм з обробки даних.


Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних комірок, а й над набором комірок із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівої верхньої й правої нижньої клітинок таблиці.
Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі вхідних даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.
 
Абсолютні та відносні посилання. У формулах використовуються посилання на адреси комірок. Існують два основних типи посилань: відносні та абсолютні. Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного коміркиу в іншу клітинку.

Відносні посилання мають наступний вигляд: A1, B3.


Абсолютні посилання у формулі використовується для вказівки фіксованої адреси комірки. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. В абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси коміркиу ставиться знак долара (наприклад, $А$1).
Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки - відносна.

Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки - абсолютна. Такі посилання називаються змішаними. Нехай, наприклад, у комірці С1 записана формула = А$1 + $В1, яка при копіюванні в осередок D2 набуває вигляду = В$1 + $В2. Відносні посилання при копіюванні змінилися, а абсолютні - ні.


Сортування і пошук даних. Електронні таблиці дозволяють здійснювати сортування даних. Дані в електронних таблицях сортуються за зростанням або спаданням. При сортуванні дані шикуються у певному порядку. Можна проводити вкладені сортування, тобто сортувати дані по декількох стовпцях, при цьому призначається послідовність сортування стовпців.


В електронних таблицях можливий пошук даних відповідно до вказаних умов - фільтрами. Фільтри визначаються за допомогою умов пошуку (більше, менше, так само і т. д.) і значень (100, 10 і т. д.). Наприклад, більше 100. В результаті пошуку будуть знайдені ті коміркии, у яких містяться дані, що задовольняють заданому фільтру.
Побудова діаграм і графіків. Електронні таблиці дозволяють представляти числові дані у вигляді діаграм або графіків. Діаграми бувають різних типів (стовпчасті, кругові і т. д.); вибір типу діаграми залежить від характеру даних.


  
Інтеграція електронних таблиць
Завдання, які вирішує табличний процесор, часто є лише складовою (розрахункової) частиною більш загальних задач обробки та подання даних. Тому табличний процесор часто включаються до комбіновані пакети. Крім табличного процесора в них зазвичай входять текстовий редактор, система управління базами даних та засоби створення презентацій. У цих програмах використовуються результати, одержувані при роботі електронних таблиць, для подальшого подання або обробки. Більшість програм обробки інформації припускає можливість використання результатів роботи електронної таблиці. У свою чергу, табличні процесори можуть також обробляти або просто містити інформацію, створену в інших програмахПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Тема: Форматування та прості обчислення в ЕТ


Мета: навчитися складати таблицю, та виконувати прості обчислення.

Порядок виконання роботи.

Завдання № 1.


Створити ЕТ вказаного зразка. Зробити видимими всі лінії ЕТ. Зафарбувати фон заголовків стовпців сірим кольором, а стовпці з сумою – світло-жовтим. Виділіть останній рядок таблиці світло-синім кольором. Зберегти створену ЕТ в папку 11-Б під своїм прізвищем .

А


В

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Товар

Кільк.

Ціна за 1 шт.

Сума

Знижка 10%

Нова ціна

Нова сумаВ $

В грн

В $

В грн

В $

В грн

В $

В грн

В $

В грн

Процесор

248

60
Дисковод

467

12
Пам’ять

220

15
Вінчестер

141

80
Відеокарта

312

40Всього


Введіть формули для розрахунку початкової ціни (D) в гривнях ( гривні = долар*7,86) та формули розрахунку початкової суми (E, F) в доларах і гривнях (сума = кількість*ціну). Зберегти створену ЕТ на дискі.


Введіть формулу розрахунку знижки 10%. (знижка = ціна*0,1) в доларах та гривнях. Зберегти створену ЕТ на диску.
Ввести формулу розрахунку нової ціни товарів та нової суми грошей в доларах і гривнях. Зберегти створену ЕТ на диску.
Введіть формули розрахунку рядка “Всього” для кожного стовпчика. Зберегти створену ЕТ на диску.
Добавте до вашої таблиці ще таку інформацію. Зберегти створену ЕТ на диску.

Звукова карта

300

35
Корпус

150

20
Монітор

250

120
Клавіатура

189

8
Колонки

87

10


Банк та прибутки

Банк

Вклади

Витрати

Баланс

Аналіз

"Банк Аваль"

356000

234000

ххх

*****

"Приват-банк"

312400

356000

ххх

*****

"Південний"

564000

467000

ххх

*****

"Газ-банк"

678000

489000

ххх

*****

"Комерційний банк"

867000

906660

ххх

*****

"Банк мафії"

480000

579000

ххх

*****

"Національний банк"

124500

89000

ххх

*****

"Кредитний банк"

543000

689000

ххх

*****

"Інвестиційний банк"

246500

356000

ххх

*****
Замість ХХХ ввести формулу розрахунку балансу банка (ВИТРАТИ - ВКЛАДИ)

Замість ***** треба ввести логічну формулу такого змісту:
Якщо баланс додатній, то в стовпчику АНАЛІЗповинен з'явитися напис "ПРИБУТОК". Якщо ж ні - то напис "збитки".
Практична робота №2

Тема: Умовна і логічна функція.


Мета: навчитися складати умовну функцію, користуватися логічними виразами, вирішувати завдання за допомогою цих функцій.


Порядок виконання роботи


Товари та гроші
Товар

Ціна

Гроші

Аналіз
Пилесос

356

5000

*****
Холодильник

3124
Магнітофон

564
DVD-плеєр

678
Телефон мобільний

867
Телефон стаціонарний

48
Телевізор

1245
Відеомагнітофон

543
Мікрохвильова піч

2465Замість ***** треба ввести логічну формулу такого змісту:

 

Якщо грошей більше, ніж загальна ціна всіх товарів, то в стовпчику АНАЛІЗ

повинен з'явитися напис "ВИСТАЧАЄ". Якщо ж ні - то напис "недостача".
Табель учнів школи
учень

Фізика

Алгебра

Хімія

Аналіз
Козлов Олег

10

11

12

*****
Деркач Іван

9

7

10

*****
Короткова Юлія

10

10

10

*****
Махновська Дарина

9

8

9

*****
Степанов Петро

5

7

7

*****
Мордюков Олексій

4

6

5

*****
Голубенко Ганна

9

10

11

*****
Сиротенко Інна

11

12

11

*****
Довгань Дмитро

10

10

11

*****


Замість ***** треба ввести логічну формулу такого змісту:

 

Якщо в учня по всім предметам оцінки 10, 11 та 12, то в стовпчику АНАЛІЗ

повинен з'явитися напис "рівень високий". Якщо ж оцінки інші, то напис " достатній", або…Практична робота3.


Тема: Умовна і логічна функція.


Мета: навчитися складати умовну функцію, користуватися логічними виразами, вирішувати завдання за допомогою цих функцій.


Порядок виконання роботи.

Завдання № 1.  1. У класі в кінці року були проведені тести з чотирьох предметів: фізиці, математиці, інформатиці та української мови. Результати тестування зведіть у таблицю.

  2. За результатами тестування проводитиметься набір у фізико-математичний клас. Зараховуються ті, у кого загальний бал не нижче 280, а сумарний бал з фізики і математики не нижче 160.

  3. У відмітках про зарахування повинен бути запис «так» чи «ні»

  4. Підрахувати кількість учнів, прийнятих у фізико-математичний клас.
    Побудувати діаграми загальної успішності кожного учня і по кожному предмету.


Завдання № 2.


Таблиця містить наступні дані про учнів школи: прізвище, ріст і вік учня. Скільки учнів можуть займатися у баскетбольній секції, якщо туди приймають дітей з зростом не менше 160 см? Вік не повинен перевищувати 13 років. Вихідні дані для заповнення таблиці підібрати самостійно, не менш 5 рядків.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка