Екстремальні види туризму семестр: 3-й. Обсяг дисципліниДата конвертації26.04.2016
Розмір28.9 Kb.
#17036
ЕКСТРЕМАЛЬНІ ВИДИ ТУРИЗМУ
Семестр: 3-й. Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 60 (кредитівЕКТС - 2).

Аудиторні години – 32 ( лекції – 16, практично-семінарські – 16.

Лектор: кандидат географічних наук, доцент Ховалко Анна Богданівна

(ел.адресаanna.khovalko@gmail.com).

Результати навчання:

знати: - географічні засади територіальної організації екстремальних видів

туризму;


 • правові аспекти функціонування сучасного екстремального туризму України;

 • історичні передумови розвитку екстремального туризму;

 • особливості організації екстремальних видівтуризму у всіх регіонах України;

 • підходи до науково-дослідної роботи студентів з вивчення географії екстремального туризму України;

 • мотиви і цілі учасників екстремальних турів;

 • джерела інформаційного забезпечення дисципліни.

вміти: - оцінювати особливості екстремальних видів туризму в Україні за

класифікаційними ознаками; • організовувати та проводити подорожі з окремих видів туризму (водних, гірських, повітряних, спелео, кінних тощо);

 • аналізувати територіальні відмінності використання туристичних ресурсів.

Анотація навчальної дисципліни:

Вивчення курсу «Екстремальні види туризму» дає змогу студентам зрозуміти, що екстремальний туризм – один із самих перспективних видів туризму, що залучає до себе усе більше людей. Мета курсу: сформувати у студентів професійні знання й уміння щодо особливостей використання туристичного потенціалу та практичної організації екстремальних видів туризму в світі та Україні. Завдання курсу полягає у формуванні в студентів узагальнюючого розуміння теоретичних і практичних питань організації екстремальних видів туризму в світі загалом та Україні зокрема, вивчення складових туристичного потенціалу.Рекомендована література:

 1. Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. / Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва.-Х.:ХНАМГ, 2011. – 367 с.

 2. Грабовський Ю. А. Туризм як явище громадського життя: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/grabovsky1.htm

 3. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.

 4. Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.

 5. Мальська М.П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність/: М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. Паньків: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.

 6. Мальська М. П. Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля (Україна) та Республіки Польща / М. П. Мальська, А. Б. Ховалко // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 72–78.

 7. Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,240/id,10628/

 8. Рутинський М. Географія туризму України: Навч. метод. посіб. – 2-е вид. переробл. і доп. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 160 с.

 9. Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2010. – 344с

 10. Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових печер Поділля: монографія / В.М. Петлін, А.Б. Ховалко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 217 с.

 11. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.


Форми та методи навчання:лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна робота, контрольні роботи.

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська
Розглянуто на засіданні кафедри «___» __________ 2015 р. Протокол № __
Завідувач кафедри ___________________________ М. П. Мальська
Затверджено на Вченій раді факультету « 16 » _____12____ 2015 р. Протокол № 9
Декан ________________________________ В. І. Біланюк
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал