Економіка охорони здоров'яСторінка8/31
Дата конвертації10.09.2017
Розмір3.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


A. *

Лише стосовно профілактики, але аж ніяк не щодо лікування


B.

В максимальному обсязі, бо це цілком притаманно для системи охорони здоров’я


C.

Може претендувати на задоволення, але прагнути до мінімізації дискомфорту цілком оправдане

D.

Для медичних послуг обумовлюється адекватністю медичного втручання


E.

Стратегічні цілі маркетингу за Ф.Котлером не можуть бути реалізовані в системі охорони здоров’я


172.

Як реалізовуватиметься стратегічна ціль маркетингу за Ф.Котлером щодо досягнення максимального споживчого задоволення в системі охорони здоров’я?


A. *

Може претендувати на задоволення, але прагнути до мінімізації дискомфорту цілком оправдане


B.

Лише стосовно профілактики, але аж ніяк не щодо лікування


C.

В максимальному обсязі, бо це цілком притаманно для системи охорони здоров’я


D.

Для медичних послуг обумовлюється адекватністю медичного втручання


E.

Стратегічні цілі маркетингу за Ф.Котлером не можуть бути реалізовані в системі охорони здоров’я


173.

Як реалізовуватиметься стратегічна ціль маркетингу за Ф.Котлером щодо досягнення максимально широкого вибору в системі охорони здоров’я?


A. *

Для медичних послуг обумовлюється адекватністю медичного втручання


B.

Може претендувати на задоволення, але прагнути до мінімізації дискомфорту цілком оправдане


C.

Лише стосовно профілактики, але аж ніяк не щодо лікування


D.

В максимальному обсязі, бо це цілком притаманно для системи охорони здоров’я


E.

Стратегічні цілі маркетингу за Ф.Котлером не можуть бути реалізовані в системі охорони здоров’я


174.

Як реалізовуватиметься стратегічна ціль маркетингу за Ф.Котлером щодо досягнення максимального підвищення якості життя в системі охорони здоров’я?


A. *

В максимальному обсязі, бо це цілком притаманно для системи охорони здоров’я


B.

Для медичних послуг обумовлюється адекватністю медичного втручання


C.

Може претендувати на задоволення, але прагнути до мінімізації дискомфорту цілком оправдане


D.

Лише стосовно профілактики, але аж ніяк не щодо лікування


E.

Стратегічні цілі маркетингу за Ф.Котлером не можуть бути реалізовані в системі охорони здоров’я


175.

Що саме має вивчити виробник на етапі комплексного дослідження ринку в маркетинговій діяльності системи охорони здоров’я ?


A. *

Рівні захворюваності, структуру та їх динаміку


B.

Аналіз показників діяльності закладу охорони здоров’я, показників захворюваності потенційних споживачів пропонованих послуг та зіставлення цих даних через призму стандартів надання даних послу


C.

Стандарти надання медичних послуг, що містяться в протоколах лікування окремих нозологій.


D.

Аналіз показників діяльності закладу охорони здоров’я конкурентів


E.

Аналіз показників діяльності потенційних конкурентів


176.

Що саме має вивчити виробник на етапі розробки стратегії маркетингу в маркетинговій діяльності системи охорони здоров’я ?


A. *

Аналіз показників діяльності закладу охорони здоров’я, показників захворюваності потенційних споживачів пропонованих послуг та зіставлення цих даних через призму стандартів надання даних послуг


B.

Рівні захворюваності, структуру та їх динаміку


C.

Головним чином стандарти надання медичних послуг, що містяться в протоколах лікування окремих нозологій


D.

Стандарти надання медичних послуг, що розробляються в інституті стратегічних досліджень


E.

Стратегічну політику конкурентів

177.

Чим саме має керуватися виробник на етапі товарної політики в маркетинговій діяльності системи охорони здоров’я ?


A. *

На даному етапі слід керуватися головним чином стандартами надання медичних послуг, що містяться в протоколах лікування окремих нозологій.


B.

Аналізом показників діяльності закладу охорони здоров’я, показників захворюваності потенційних споживачів пропонованих послуг та зіставлення цих даних через призму стандартів надання даних послуг


C.

Рівнями захворюваності, структурою та їх динамікою


D.

На даному етапі слід керуватися головним чином вигодою виробника


E.

На даному етапі слід керуватися головним чином вигодою споживача


178.

Що саме має керуватися виробник на етапі цінової політики в маркетинговій діяльності системи охорони здоров’я ?


A. *

В першу чергу мінімальною ціною виробника, за яку ще може бути надана дана послуга, з метою можливості найбільшого забезпечення попиту на неї. Чим більше дана послуга є необхідна для збереження життя чи здоров’я пацієнта, тим ціна її повинна бути доступнішою.


B.

Рівнем захворюваності, структурою та їх динамікою


C.

Цінами конкурентів


D.

На даному етапі слід керуватися головним чином стандартами надання медичних послуг, що містяться в протоколах лікування окремих нозологій.


E.

Платоспроможністю майбутніх пацієнтів


179.

Що саме має вивчити виробник на етапі збутової політики в маркетинговій діяльності системи охорони здоров’я ?


A. *

На даному етапі слід розглядати питання доступності та організації надання медичних послуг в найповнішому обсязі, відповідно до потреб споживачів, себто пацієнті


B.

Рівні захворюваності, структуру та їх динаміку


C.

Аналіз показників діяльності закладу охорони здоров’я, показників захворюваності потенційних споживачів пропонованих послуг та зіставлення цих даних через призму стандартів надання даних послу


D.

На даному етапі слід керуватися головним чином стандартами надання медичних послуг, що містяться в протоколах лікування окремих нозологій.


E.

Прямий чи опосередкований метод збуту


180.

Чим саме в першу чергу має керуватися виробник на етапі організації та контролю маркетингової діяльності в системі охорони здоров’я ?


A. *

У системі охорони здоров’я даний контроль повинен здійснювати з головним акцентом на доцільність пропонованих послуг, а не прибутковість


B.

На даному етапі в системі охорони здоров’я, виробник повинен керуватися в першу чергу можливістю надання пропонованої послуги


C.

Аналізом показників діяльності закладу охорони здоров’я, показників захворюваності потенційних споживачів пропонованих послуг та зіставлення цих даних через призму стандартів надання даних послуг


D.

На даному етапі слід керуватися головним чином стандартами надання медичних послуг, що містяться в протоколах лікування окремих нозологій.


E.

Конституцією України


181.

Хто в системі охорони здоров’я виступає в ролі виробника ?


A. *

Лікар, фармацевт


B.

Лише лікар


C.

Тільки фармацевт


D.

Медтехніка


E.

Оптика, фармацевт


182.

Що являє собою бюджетне призначення?

A. *

Повноваження, яке надається головному розпоряднику бюджетних коштів


B.

Посада, яка надається головному розпоряднику бюджетних коштів


C.

Нагорода, яка надається головному розпоряднику бюджетних коштів


D.

Звання, яке надається головному розпоряднику бюджетних коштів


E.

Довіра, яка надається головному розпоряднику бюджетних коштів


183.

Яким нормативним актом затверджується порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ?


A. *

Постановою Кабінету Міністрів України


B.

Наказом МОЗ України


C.

Наказом Мінфіну України


D.

Наказом Мінюсту України


E.

Указом Президента


184.

Які два основні методичні підходи використовуються у системі охорони здоров’я до визначення вартості і ціни медичної допомоги?


A. *

Визначення ціни окремої послуги та визначення ціни окремого випадку пролікованого пацієнта


B.

Визначення ціни медикаментів та постійних витрат


C.

Визначення постійних та змінних витрат


D.

Визначення ціни випадку поліклінічного та стаціонарного обслуговування


E.

Визначення ціни матеріальних та нематеріальних витрат


185.

В чому полягає механізм формування цін?


A. *

У процесі аналізу суб’єктами, що господарюють фінансової ситуації і розробки на цій основі цінової політики


B.

У процесі аналізу об’єктами, що господарюють економічної ситуації і розробки на цій основі цінової політики


C.

У процесі аналізу суб’єктами, що господарюють політичної ситуації і розробки на цій основі цінової політики


D.

У процесі аналізу об’єктами, що господарюють політичної ситуації і розробки на цій основі цінової політики


E.

У процесі аналізу суб’єктами, що господарюють економічної ситуації і розробки на цій основі цінової політики


186.

Етапи процесу контролю наступні:


A. *

Вимірювання об’єкта контролю, порівняння стандарту з об’єктом, аналіз і висновки;


B.

Визначення стандарту, вимірювання об’єкта контролю, порівняння стандарту з об’єктом;


C.

Визначення стандарту, порівняння стандарту з об’єктом;


D.

Визначення стандарту, аналіз, вживання заходів до усунення недоліків.


E.

Вимірювання об’єкта контролю, виявлення недоліків.


187.

Скільки ліцензованих страхових компаній в Україні мають право займатися добровільним медичним страхуванням ?


A. *

Біля 70


B.

Біля 7


C.

Біля 700


D.

Біля 7000


E.

Таких компаній немає


188.

Який обсяг медичної допомоги населенню гарантує держава?


A. *

Передбачену програмами


B.

Забезпечену коштами


C.

Визначену КМ України

D.

Визначену Президентом України


E.

Ніякий


189.

В яких територіальних межах діють ліцензії на право здійснення медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи видані Міністерством охорони здоров’я України?


A. *

На всій території України.;


B.

На території СНД;


C.

В межах країн-членів ВООЗ;


D.

Територія не обмежена.


E.

На території Європи


190.

Які лікувально-профілактичні заклади повинні отримувати ліцензію на право діяльності?


A. *

Всі, які є суб’єктами підприємницької діяльності


B.

Державної форми власності


C.

Приватної форми власності


D.

Колективної форми власності


E.

Комунальної форми власності


191.

Що пропонується зробити ЛПЗ перед початком акредитації?


A. *

Подати до акредитаційної комісії показники самооцінки


B.

Привести майно до належного стану


C.

Підготувати фінансові документи до перевірки


D.

Прибрати приміщення і територію


E.

Морально підготуватися до перевірки


192.

Що є основним принципом діяльності госпрозрахункової структури?
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка