Економіка охорони здоров'яСторінка2/31
Дата конвертації10.09.2017
Розмір3.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


B.

Вигода і переконання;


C.

Страх і переконання;


D.

Вигода і спеціалізація;


E.

Таких шляхів немає;


24.

Проти чого не працює система найжорсткішого контролю в системі охорони здоров’я?


A. *

Проти зростання вартості медичної допомоги;


B.

Проти недобросовісності медичних працівників;


C.

Проти небажання працювати;


D.

Проти негативних наслідків лікування;


E.

Цей метод завжди дієвий;


25.

Який основний принцип впровадження і використання нових методів оплати медичної допомоги?


A. *

Система договірних відношень між суб'єктами системи;


B.

Система договірних відношень між об'єктами системи;


C.

Система договірних відношень між пацієнтами;


D.

Система договірних відношень між лікувальними закладами;


E.

Система договірних відношень між банками;


26.

Від чого звільняється сторона, яка фінансує (страховий фонд чи орган управління охороною здоров’я) в системі, заснованій на розподілі функцій фінансування і надання медичної допомоги?


A. *

Від функцій представлення інтересів лікувально-профілактичних установ;


B.

Від функцій представлення інтересів споживача;


C.

Від функцій представлення інтересів виробника;


D.

Від функцій представлення інтересів пацієнта;


E.

Від функцій представлення власних інтересів;


27.

Які фінансові особливості мають договірні відносини в системі охорони здоров’я?


A. *

Стверджується принцип “гроші слідують за пацієнтом”;


B.

Може закладатися будь-яка вигідна виробнику сума;


C.

Може закладатися будь-яка вигідна споживачу сума;

D.

Може закладатися будь-яка вигідна пацієнтові сума;


E.

Може закладатися будь-яка сума;


28.

Які розрахункові особливості мають договірні відносини в системі охорони здоров’я?


A. *

Покупець медичної допомоги оплачує не ресурси, а кінцеві результати діяльності медиків;


B.

Покупець медичної допомоги оплачує і ресурси, і кінцеві результати діяльності медиків;


C.

Покупець медичної допомоги оплачує ресурси, а не кінцеві результати діяльності медиків;


D.

Покупець медичної допомоги оплачує те, що йому приписали в договорі;


E.

Покупець медичної допомоги не оплачує тільки інтелектуальну працю лікаря;


29.

Які якісні особливості мають договірні відносини в системі охорони здоров’я?


A. *

Різко підвищується вимоги до обсягу і якості інформації, а також кваліфікації керівного персоналу;


B.

Різко підвищується вимоги до фінансової грамотності пацієнта;


C.

Різко підвищується вимоги до фінансової грамотності лікаря;


D.

Різко підвищується вимоги економії ресурсів;


E.

Різко підвищується вимоги вартості медикаментів;


30.

Як поділяються економічні методи прогнозування залежно від інформації, технології її обробки та отриманих результатів?


A. *

Факторологічні та евристичні;


B.

Доцільні та недоцільні;


C.

Об’єктивні та суб’єктивні;


D.

Правильні та неправильні;


E.

Вірні та невірні;


31.

На чому базуються факторологічні методи прогнозування?


A. *

На використанні фактичних (статистичних) матеріалів,;


B.

На використанні перевірених матеріалів;


C.

На використанні об’єктивних фактів;


D.

На використанні попередніх даних;


E.

На використанні прогнозних розрахунків;


32.

Як поділяються методи прогнозування за змістовним наповненням?


A. *

На якісні та кількісні;


B.

Змістовні та беззмістовні;


C.

Наповнені та порожні;


D.

Розрахункові та інтуїтивні;


E.

Реальні та сумнівні;


33.

Що лежить в основі якісних методів прогнозування?


A. *

Переважно логічний аналіз об'єктів, що спирається на загальні закономірності економічного та соціального розвитку суб'єктів господарювання;


B.

Точність розрахунків;


C.

Об’єктивна реальність;


D.

Повнота обстеження;


E.

Непараметричні моделі;


34.

Що лежить в основі кількісних методів прогнозування?


A. *

Математичний аналіз статистичного матеріалу, що характеризує тенденції розвитку об'єкта прогнозування за визначений період;


B.

Здійснюють прогнозні розробки на основі винаходів;


C.

Здійснюють прогнозні розробки виключно описовим способом;


D.

Здійснюють прогнозні розробки інтуїтивно;

E.

Здійснюють прогнозні розробки за попередніми матеріалами;


35.

В чому полягає особливість ресурсного методу планування?


A. *

Початковим моментом планування стають потреби ринку, попит на продукцію (послуги).;


B.

Здійснюють прогнозні розробки на основі винаходів;


C.

Здійснюють прогнозні розробки виключно описовим способом;


D.

Здійснюють прогнозні розробки інтуїтивно;


E.

Здійснюють прогнозні розробки за попередніми матеріалами;


36.

Використання яких статистичних даних передбачає експериментально-статистичний метод?


A. *

Фактичних за попередні роки;


B.

Фактичних за наступні роки;


C.

Прогнозних за попередні роки;


D.

Прогнозних за наступні роки;


E.

Будь-яких;


37.

При якому методі планові значення показників визначають на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників?


A. *

Факторному;


B.

Статистичному;


C.

Математичному;


D.

Емпіричному;


E.

Будь-якому;


38.

Який метод планування вважається найточнішим?


A. *

Нормативний;


B.

Факторний;


C.

Емпіричний;


D.

Експериментально-статистичний;


E.

Інтуїтивний;


39.

Який метод планування дозволяє ув’язувати потреби з ресурсами?


A. *

Балансовий;


B.

Факторний;


C.

Емпіричний;


D.

Експериментально-статистичний;


E.

Інтуїтивний;


40.

За допомогою якого моделювання повинні бути оптимізовані показники окремих розділів плану?


A. *

Економіко-математичного моделювання;


B.

Статистичного аналізу;


C.

Системного аналізу;


D.

Системного підходу;


E.

Факторного аналізу;


41.

З чого складається прогнозування з використанням кореляційних моделей?


A. *

З пошуку статистичного зв'язку одного показника з іншими;


B.

З пошуку ознак;


C.

Здійснюють прогнозні розробки ознак;


D.

З пошуку інтуїтивних ознак;


E.

З пошуку істини;


42.

Яким за суттю є метод експертних оцінок?


A. *

Інтуїтивним;

B.

Екстенсивним;


C.

Інтенсивним;


D.

Об’єктивним;


E.

Прогресивним;


43.

Коли використовують метод експертних оцінок?


A. *

Коли бракує належної інформації;


B.

Коли є експерти;


C.

Коли дані сумнівні;


D.

Коли дані є об’єктивними;


E.

Коли інформація секретна;


44.

Що лежить в основі методу «мозкової атаки»?


A. *

У творчому співробітництві певної групи експертів-фахівців щодо вирішення поставленої задачі за допомогою дискусії;


B.

У заставлянні начальником підлеглих думати ;


C.

У змаганні опонентів;


D.

У виграші в суперечці за свою правоту;


E.

У виголошенні найбільшої кількості абсурдних ідей;


45.

Для чого застосовується метод побудови «дерева цілей» в прогнозуванні?


A. *

Для розподілу основних завдань на підзавдання;


B.

Для визначення головної проблеми;


C.

Для визначення головного завдання;


D.

Для наочності прогнозованих ідей;


E.

Для орієнтації;


46.

На чому базується метод інформаційного моделювання?


A. *

Характерні риси масових потоків інформації роблять можливим процес прогнозування;


B.

Математичний аналіз статистичного матеріалу характеризує тенденції розвитку об'єкта прогнозування


C.

За визначений період здійснюють прогнозні розробки на основі винаходів;


D.

Здійснюють прогнозні розробки виключно описовим способом;


E.

Здійснюють прогнозні розробки за попередніми матеріалами;


47.

У чому полягає метод оптимізації окремих параметрів?


A. *

У найбільш ретельному аналізі максимально можливої кількості факторів;


B.

У найбільш ретельному аналізі мінімально можливої кількості факторів;


C.

У найбільш ретельному аналізі оптимальної кількості факторів;


D.

У поверхневому аналізі максимально можливої кількості факторів;


E.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка