Екологічне виховання дітей дошкільного вікуСкачати 216.29 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір216.29 Kb.
#52759
Екологічне виховання дітей
дошкільного віку

Світ, що оточує дитину, - це перш за все

Світприроди з безмежним багатством явищ,

з невичерпною красою. Тут, у природі,

вічне джерело дитячого розуму.

Сухомлинський


Екологічне виховання є одним з найважливіших завдань сьогодення та майбутнього. Останні декілька років все частіше ми чуємо такі словосполучення, як «екологічна криза», «екологічна катастрофа». Люди так марнотратне використовують природу, що вже практично не залишилося екологічно чистих куточків на нашій планеті. Народи й держави планети Земля вже чітко усвідомлюють: стихійно і без контролю використовувати її природні ресурси не можна.

Таким чином, екологічна проблема — це не просто проблема забруднення оточуючого середовища, це проблема перетворення стихійного впливу людей на природу в усвідомлену, цілеспрямовану, планомірну взаємодію з нею. Основою, витоком такої взаємодії є розвинутий в кожній людині достатній рівень екологічної свідомості, екологічної культури.

Природу Землі не можна розглядати окремо від людського суспільства. Людина і природа - це єдина функціональна система «природа-суспільство». Оптимальні взаємовідносини в середині цієї системи можливі лише при свідомому керуванні природним середовищем і співвідношенням стану природи, який існує в даний момент, з тим, яким хоче бачити цю природу суспільство в майбутньому. Без передбачення можливих наслідків в зміні природи, їх прогнозування сьогодні вже обійтись неможливо. Тому, знання про систему «природа-суспільство» - це основна форма екологічної свідомості.Екологічна свідомість - це суспільна свідомість, яка може спеціально формуватись шляхом цілеспрямованого виховання й освіти.

Екологічне виховання — процес активного формування системи знань та уявлень про взаємини всіх природних факторів та їх взаємозалежність у відповідній єдності із природоохоронними моральними установами.

Зміст екологічного виховання має декілька послідовних стадій, кінцевою метою яких є особистість із сформованою екологічною культурою.Екологічна культура розглядається як соціально значима діяльність у сфері взаємодії суспільства і природи у взаємозв'язку з її результатами - матеріальними і духовними цінностями, правовими нормами, народними звичаями і традиціями.

Екологічна культура - культура всіх видів діяльності людини, більшою чи меншою мірою пов'язаних з пізнанням і перетворенням природи.

Формування екологічної культури у дошкільників — є однією з основних сходинок, складовою частиною формування культурної людини в цілому, всебічно розвинутої особистості. А тому потребує особливої уваги в роботі з дітьми.

Психологічною реальністю, яку ми і бажаємо створити у конкретній роботі з дітьми, стають відносини зі світом, природою.

Роль природи в морально-етичному розвитку дитини розкривали великі педагоги минулого Ж.- Ж.Руссо, Песталоцці, Дистервег, К.Ушинський - вони говорили про виховання у дітей «почуття природи» як почуття її благодійного впливу на людину. Проти формального вивчення природи і байдужого відношення до неї виступили російські просвітителі В.Г. Бєлінський, Н.А, Добролюбов, Д.У. Писарєв, Н.Г. Чернишевський. Вони закликали суспільство до того, щоб в дитячий заклад ввели повноцінні знання про природу. Вони підкреслювали вплив цих знань на формування моральних якостей особистості, які визначають поведінку людини в природі. Великий педагог К.Д. Ушинський закликав до поширення спілкування дитини з природою і казав: «Дивно, що виховний вплив природи дуже мало ціниться в педагогіці»

Його ідеї про виховну цінність спілкування дитини з природою розвивали і збагачували Я.А. Герд, У.П. Павлов та інші педагоги-натуралісти.

Треба вже в дошкільному віці сформувати у свідомості дітей, що ніколи раніше люди не відчували такої тривоги за свій спільний дім, як тепер. Усі негаразди в ньому, мабуть, від того, що всі ми забуваємо одне тверде правило, що його так просто сформував французький письменник та льотчик Антуан де Сент- Екзюпері: «Піднявся вранці, умився, привів себе до ладу — зразу ж приведи до ладу планету».

Але ж це правило треба розуміти не в прямому його значенні, до нього треба відноситись з філософської точки зору. Якщо б можна, людина турбувалася про свою планету, про її майбутнє, хоча б намагалася не словом, а справою покращити її стан, тоді б , мабуть, мине були б свідками тих негараздів, які мають місце зараз. Тому що тільки у співдружності з природою ми можемо бути щасливими.

Багата педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського - серйозний внесок в теорію і практику виховання у дітей відповідального відношення до природи. У своїх працях педагог показав, що лише тоді формується бережне ставлення до природи, коли дитина поліпшує оточуюче середовище своєю працею.

К.Д. Ушинський вказував: « Теорія стає порожньою, коли не ґрунтується на узагальненні фактів досвіду».

А В.О. Сухомлинський, підтримуючи таку думку, додав: «Досвід спроможний просунути теорію вперед».

Великі педагоги закликали не відділяти життя і діяльність дітей від природи, вчили розумно, цілеспрямовано пізнавати і відчувати її фарби, звуки, форми, різноманітність, що і сприятиме поліпшенню навколишнього середовища.

Визначено, що екологічне виховання та освіта - це психолого-педагогічний процес, спрямований на формування у людини знань наукових основ природокористування, необхідних переконань та практичних навичків, певної орієнтації та активної життєвої позиції в охороні природи.

Організаційна структура екологічного виховання у ДНЗ


Вихователі

читання науково-методичної літератури

виготовлення методичних посібників, атрибутикидля сюжетно-рольових ігор

підбір ілюстрованого та показового матеріалу

дидактичні ігри: “Музей природи”,

“Хто де живе”, “Наші рослини”, “Моє дерево”організація тематичних виставок дитячих робіт


розглядання ілюстрацій: «В полі», «На фермі», «В лісі», «В саду та городі»
прямая со стрелкой 40 прямая со стрелкой 39 прямая со стрелкой 38 прямая со стрелкой 37 прямая со стрелкой 36 прямая со стрелкой 35 прямая со стрелкой 34 прямая со стрелкой 33 прямая со стрелкой 32 прямая со стрелкой 31 прямая со стрелкой 30 прямая со стрелкой 29 прямая со стрелкой 28 прямая со стрелкой 27 прямая со стрелкой 26 прямая со стрелкой 25 прямая со стрелкой 24 прямая со стрелкой 23 прямая со стрелкой 22 прямая со стрелкой 21 прямая со стрелкой 20 прямая со стрелкой 19 прямая со стрелкой 18 прямая со стрелкой 17

Батьки дітей

Вихованці


збори-практикуми: “Роль сім’ї у вихованні бережливого ставлення дитини до природи

читання творів Сухомлинського, Рильського, Стельмаха

екскурсії в ліс, на поле, до річки, на луг

спеціальне завдання для батьків (закріплення норм поведінки у навколишньому середовищі, залучення дітей до посильної природоохоронної роботи)
спеціально створювані педагогічні ситуації: “Оціни вчинок”,

“Добре погано”проведення екологічних

розваг за участю батьків


використання наочних матеріалів(папок-пересувок, листівок, анкет)участь батьків у тематичних виставках

Мета та завдання екологічного виховання дітей
Мета екологічної освіти і виховання дошкільників — формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

Мета екологічного виховання:


  • виховання любові, чуйності, доброзичливого ставлення до об'єктів природи;

  • виховання потреби у спілкуванні з природою, уміння спостерігати й відчувати її красу й гармонію;

  • розвиток інтересу, прагнення до пізнання природи;

  • виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у природі;

  • формування здатності та вмінь піклуватися про природні об'єкти та своє здоров'я;

• екологічно спрямована діяльність.

Усі заходи, що організують вихователі у роботі з екологічного виховання мають відповідати вимогам програми нового типу “Я у Світі”, що ґрунтується на принципі природо відповідальності, і допомогти в організації сфери життєдіяльності дитини.

При цьому важливо використовувати інтегрований підхід до розв'язання завдань через практичну діяльність у природі, залучаючи музичну, зображувальну, мовленнєву, ігрову форми роботи.
Основні завдання екологічної освіти дошкільнят:

1. Розвиток естетичного відчуття світу дошкільнят.

2. Розвиток уявлень про взаємозв'язки у природі.

3. Засвоєння елементів екологічної культури.

4. Засвоєння перлин народної мудрості про дбайливе ставлення до природного оточення.

5. Виховання справжньої любові до природи, бажання піклуватися про рослин і тварин, різко негативне ставлення до їх знищення.

6. Стимулювання допитливості та зацікавленість у пізнанні природи.

7. Формування навичок культурної поведінки у довкіллі.8. Формування постійної потреби у зміцненні й збереженні власного здоров’я та здоров'я інших людей.

Основні завдання екологічного виховання дошкільнят:

  • формування системи елементарних знань про предмети та явища навколишнього середовища як умови життя особистості в сучасному суспільстві;

  • набуття навичок розумової праці, удосконалення дослідницьких умінь, що виявляються в аналізуванні, систематизуванні, поясненні, доведенні, міркуванні;

  • цілеспрямоване керівництво вихователя розвитком мислення дитини під час ознайомлення із природою, дотримання чітко сформульованого плану;

  • на етапах опанування нового матеріалу, повторення, практичного застосування набутих знань і навичок доцільно опанувати метод моделювання природних об'єктів і явищ (діти із задоволенням експериментують, вирощують квіти, саджають насіння). Процеси, що відбуваються, навчають дітей розкутості, обережності, дбайливого ставлення, уміння берегти, цінувати природні явища.

Навчити дітей бачити взаємозв'язок між рослинами і тваринами, розуміти, як людина впливає на їхнє життя. Формувати у дітей уміння бачити красу у всьому живому, незалежно від того, чи то людина, рослина, тварина. Розуміння істини, що в природі не буває корисних і шкідливих тварин, натомість усі вони пов'язані одне з одним, одне одному потрібні, а отже корисні. Розвивати у дітей почуття: небайдужості, вміння відчувати себе на місці квітки, рослини тощо. Навчити любити і охороняти природу не на словах, а допомагаючи квітам, деревам, тваринам, птахам, усьому живому. Збудити у дітей емоційний відгук на різноманітні явища природи, зародити в них бажання милуватися і насолоджуватися нею і висловлювати свої почуття засобами художнього слова. Серед актуальних завдань, які розв'язує сьогодні наш дошкільний заклад, чільне місце належить екологічному вихованню. І моє основне завдання як вихователя щодо екологічного виховання моїх вихованців полягає в тому, щоб навчити їх розуміти і любити природу; прищепити дітям відчуття різноманітності форм, фарб, звуків у природі, прищепити потребу не лише милуватися, а й пізнавати, спостерігати і, працюючи в її скарбницях, заглиблюватись у таємниці, розкривати доступні для них явища. В екологічному вихованні особливе місце посідають радісні емоції, відчуття волі на лоні природи, задоволення властивої дитині активності у взаємодії з навколишнім середовищем, можливість самовираження через конкретні дії дослідницького змісту. Екологічне виховання дітей в цьому віці детерміноване різноманітністю властивостей об'єктів і явищ природи, які є для них предметом естетичної насолоди і систематичною спонукою до активності і пізнання. Тому у своїй роботі використовую такі прийоми, при яких спілкування дітей з природою залишало б у їх пам'яті глибокий слід, позитивно впливало на почуття і свідомість. Природа при цьому повинна відкритись перед дитиною не лише як нероздільне ціле, жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, а й як школа, в якій можна успішно оволодіти елементарними правилами поведінки, навичками розумного використання природи, примноження і охорони її багатств.
Таким чином, ставлячи за мету виховати дошкільника екологічно грамотним, ми ставимо перед собою чіткі завдання, які вирішуємо з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей - дошкільнят, зокрема:

1. Формувати елементи наукових знань про основні екологічні фактори у розвитку живої природи (світло, температура, волога, родючість ґрунту) та взаємозв'язки і залежності, які виступають в ній при їх наявності.

2. Розвивати вміння класифікувати живу природу (рослини - трави, кущі, дерева; тварини - за основними особливостями зовнішнього вигляду) на основі безпосереднього сприймання і аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії з середовищем та живлення.

3. Активізувати знання і практичний досвід дітей у різних видах діяльності в природі (гра, праця, науково-дослідницька діяльність, навчання).

4. Показати дошкільнятам живі барометри природи — пристосування рослин і тварин до змін у неживій природі.

5. Познайомити дітей з перлинами народної мудрості про любовне, турботливе ставлення людей до природи.

6. Стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи описами її об'єктів та явищ у народній творчості (народні прислів'я, загадки, приказки, вірші, прикмети, легенди, повір'я, пісні). Даючи дитині знання про природу, обов'язково враховуємо принцип доступності та послідовності.
Активність дитячого розуму, його спостережливість та допитливість, прагнення до творчості - це те, що має враховувати педагог, виховуючи бережливе, турботливе ставлення малюка до природи, почуття співпереживання до своїх менших друзів. Звідси стає очевидним, що екологічне виховання неодмінно вимагає від вихователя систематичності та послідовності в роботі, вміння підібрати найефективніші форми пізнання природи та методи засвоєння дітьми інформації про неї, завдяки чому можна якнайповніше розв'язувати поставленні завдання. Виходячи із змісту, мети, завдань екологічного виховання, можна зробити слідуючи висновки: - щоб навчити дітей любити та берегти природу, потрібно передусім дати вихованцям знання про неї; сформувати переконання у тому, що в природі немає жодного об'єкта тільки корисного або тільки шкідливого. Все в природі взаємопов'язане і має велике значення для існування людини і життя загалом; для удосконалення навчально-виховного процесу доцільно використовувати класичні та нетрадиційні форми, методи, прийом роботи; це допоможе дітям з'ясовувати, усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки у природі; - щоб сформувати вміння дітей бачити, відчувати, розуміти красу навколишнього світу та мати естетичну насолоду від спілкування з ним, важливо щоденно використовувати як приклад, ставлення до природи дорослих людей ; - завдання екологічного виховання можна вирішувати під час різних видів дитячої діяльності, з ускладненням діяльності, з набуттям індивідуального досвіду активізуються пізнавальні, естетичні, морально-ціннісні мотиви, які й спрямовують поведінку дітей у природному довкіллі.

Ми використовуємо багато форм та методів роботи, щоб дати дітям екологічні знання: - екологічні заняття всіх видів; - дидактичні ігри вправи; - екскурсії, спостереження; - проблемні ситуації, мовні логічні завдання; - праця в природі, дослідження; - конкурси, вікторини;- література, народний фольклор. Таким чином, всі ці засоби навчання та виховання дошкільників у своїй сукупності дають їм можливість не тільки одержати знання, закласти фундамент духовності, а й зрозуміти перші поняття- «екологічна свідомість» , «екологічна культура» - зрозуміти їх сутність. А формуються ці поняття протягом всього життя. Природа формує людину, ставить її на вищий щабель розвитку, вчить людину бути Людиною. А від людини залежить стан екології, природного багатства, збереження природи від стихійного і безконтрольного її використання.
Завдання екологічного виховання дошкільнят
прямая со стрелкой 13прямая со стрелкой 11

Формування відповідних екологічних знань, пов’язаних із загальною вихованістю дітей, культурою поведінки в соціумі


Виховання позитивних особистісних якостей старших дошкільнят (турботливе ставлення до природи, працьовитість, співчуття)
Первинне ознайомлення дітей з професіями людей, які працюють у природничій сфері
Екологія

в ДНЗ


прямая со стрелкой 12


прямая со стрелкой 7прямая со стрелкой 9

Закріплення знань дітей про правила доцільної поведінки у навколишньому середовищіФормування у дітей початкових уявлень про системозберігаючу екологічну роботу
Форми роботи з дітьми дошкільного віку

з екологічного виховання

1. Екологічні заняття.

2. Екологічні екскурсії.

3. Уроки доброти.

4. Уроки мислення в природі.

5. КВК, вікторини, конкурси.

6. Проблемні ситуації.

7. Мовні логічні завдання.

8. Екологічні виставки, експозиції.

9. Тиждень екологічної творчості.

10. Екологічні свята, виставки.

11. Дидактичні ігри екологічного змісту

12. Екологічні казки.

13. Екологічна стежина.

14. Спостереження.

15. Пошуково-дослідницька робота.

У першому кварталі 2014-2015 н.р. в дошкільному закладі приділялась особлива увага роботі з екологічного виховання.

Адже дошкільне дитинство є таким віковим періодом, коли активно формуються основи світогляду дитини: його ставлення до себе, інших людей, навколишнього світу. Сучасні дошкільнята житимуть у третьому тисячолітті, у швидко мінливому світі де погіршується екологія. Вже від них, їх екологічної грамотності, соціальної активності, відповідальності будуть залежати подолання екологічної кризи, збереження життя на планеті. Саме в дошкільному віці, коли дитина вперше прилучається до світу природи, багатством і різноманітністю її фарб і форм, необхідно формувати перші уявлення про екологію, виховувати дбайливе ставлення і любов до живого світу навколо нас, частинкою якої ми є. Саме в ранньому віці закладаються перші уявлення та орієнтири у світі природи.

Духовність і моральність, широкий кругозір, цивілізованість і освіченість, дбайливе ставлення до всього живого і навколишнього, тобто культура і свідомість, передусім у цьому гостро потребують сучасні діти.

Діти цього віку чутливі і чуйні. Вони співпереживають, співчувають, у дитини формується стиль поведінки (не кинь камінь у кішку, не залиши після себе сміття, не зруйнуй мурашник, не зірви без потреби квітку і листок).

Без системи безперервної екологічної освіти не можна вирішити екологічні проблеми.

Діти повинні знати, що рослини і тварини - живі істоти, вони дихають, п'ють воду, ростуть, а найголовніше, відчувають біль.

Виховання не стане екологічним, якщо вже в молодшому віці діти не зрозуміють: кімнатним рослинам потрібна вода, пташці - насіння, вода; тваринам - корм і вода; а горобцях і синицям взимку - крихти хліба.

Правильне ставлення до живих істот є кінцевим результатам і воно виховується у спільній з дорослим діяльності, грі.

Якщо дитина не знає нічого про те, що відбувається за межами його будинку і дитячого садка, ніякого відношення до цього світу у нього виникнути не може.

У дітей в період дошкільного дитинства відбувається інтенсивне соціальне розвиток, яке здійснюється при його взаємодії з оточуючими дорослими і однолітками.

Екологічне виховання - це новий напрямок, що відрізняється від традиційного - ознайомлення дітей з природою. В даний час одним з пріоритетних педагогічних проблем є формування екологічної культури дітей, а це можливо лише за умови реалізації ідеї безперервної екологічної освіти та виховання, яка може бути забезпечена створенням певної системи.
З цією метою в нашому дошкільному навчальному закладі проведено наступну роботу:
- Зроблено підбірку матеріалів по екологічному вихованню ;
-Проведено:

1)консультації з вихователем(«Виховання любові до природи В.Сухомлинським», «Родинні джерела духовності»);

2) екскурсії до парку, на ставок та річку, у магазин;

3) урок доброти «Допоможемо друзям нашим меншим»;

4) урок мислення в природі «Чому гусінь не вміє бігати швидко»;5) спостереження за змінами погоди, природними явищами , рослинним і тваринним світом;

6) виставки дитячих робіт;7) ряд занять на пошуково -дослідницьку роботу «У підземній лаболаторії», «Вода- це чарівниця», «Повітря є скрізь».
8) дослід«Де дівається сміття ?»

9) свято «Осінь до нас в гості завітала»;

10) відкритті заняття «Природа планети Земля»; «Їжачок у гості завітав», «Дикі тварини наших лісів».

- Вихователем систематично поводиться з дітьми догляд за кімнатними рослинамив куточку природи( полив квітів, розпушування ґрунту).Виготовлено для ознайомлення природоохоронні знаки.

- підготовлено та проведено дидактичні ігри .

- конкурс на кращу годівничку «Допоможемо зимуючим птахам»(робота з батьками).

У своїй роботі вихователь проводить цілу систему ігор, що складаються з декількох блоків:
1.Ігри на пізнання і класифікацію об'єктів навколишнього світу, розуміння єдності усіх його складових, законів його розвитку:
«Природний світ буває різним», «Назви одним словом», «Що спільного?», «Що частина чого?» «Риби - птахи - звірі», «Ланцюг».
2. Ігри на розвиток чуттєвого сприйняття (робота аналізаторів):
«Світ звуків», «Наші помічники», «Дізнайся по запаху», «Чарівні звуки», «Який овоч ти з'їв?».
3. Ігри, що сприяють формуванню основ екологічної самосвідомості:
«Добре - погано», «Один - добре, багато - погано», «Що буде, якщо...?»,
«Бережи природу!» і так далі.
4. Ігри на розвиток навичок аналізу ситуацій через цілеспрямоване звуження поля пошуку (гра «Так - ні»).
При організації ігор використовується системний підхід різних видів активної діяльності дітей: дослідницька, продуктивна, театральна, рухова, музична. Використовуємо різні методи і прийоми.
Проводиться відповідна робота з батьками. Організовуються консультації та бесіди екологічного змісту, наприклад «Прогулянки з дитиною», «Азбука поведінки в природі», «Зелена аптечка» і так далі, які спрямовані на підвищення екологічної свідомості та виховання бережливого ставлення до природи у дітей в умовах сім'ї. Підбирається відповідний матеріал для батьківського куточка.

Залучаємо батьків до виготовлення практичного матеріалу. Батьки беруть активну участь у екологічних заходах (озеленення території ДНЗ, акція «Пташина їдальня», акція «Ода воді» і так далі). Організовуємо виставки поробок, методичної і художньої літератури.

Проводжу конкурси малюнків по темі за участю батьків: «Моя улюблена тварина», «Осіння палітра». Рекомендуємо батькам телевізійні передачі, які необхідно подивитися, що почитати дитині,які можна організувати ігри в домашніх умовах).

Радість і щастя, здоров'я і довголіття необхідні кожній людині.

І ми бажаємо цього своїм дітям.

Ми радіємо зеленій траві, сніжному полю, співочим птахам - усього, що викликає добрі почуття. Обурюємося, зустрічаючись з тим, що згубно відбивається на природі. Щоб виховувати дітей, треба спочатку наповнити свою душу добром, щастям, мрією.

Наше завдання полягає в тому, щоб виростити чуйних, милосердних дітей, навчити їх екологічно грамотній поведінці до всього живого. Формування такого усвідомлено - правильного ставлення до природи - тривалий процес.

Тому закладати основи екологічної освіти слід якомога раніше.Ми живемо в дивовижному світі. Все, що нас оточує, створено або природою або людиною. Природа передбачила все, що необхідно для життя: чисте повітря, воду для тамування спраги, поживний ґрунт для рослин, способи адаптації всього живого до сезонних змін і так далі. Ми хочемо навчити своїх дітей дякувати за її щедрі дари.
Головні принципи життя кожної дитини в гармонії з природою:
1. «Не зашкодь».
2. «Пізнаючи, не руйнуй».
3. «Не бери у природи більше, ніж тобі потрібно».
4. «Перш ніж зробити, відповідай собі на три питання:
1. Що я хочу зробити?
2. Навіщо мені це потрібно?
3. Хто і що при цьому набуває, а хто і що втратить?
5. «Подумай про наслідки!»Каталог: avatar
avatar -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
avatar -> Положення видатного українського психолога Г. С. Костюка про те, що виховувати означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектів
avatar -> Психологічна служба є порівняно молодим структурним підрозділом освітніх закладів
avatar -> Аналіз методичної роботи
avatar -> Психологічний супровід професійного самовизначення старшокласників
avatar -> Збереження психічного здоров’я учня та педагога
avatar -> Давні українські зимові обряди
avatar -> Тема Теоретичні відомості
avatar -> Теоретичні основи виховного процесу в школі основні категорії та поняття
avatar -> Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

Скачати 216.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал