Ефективні форми та методи організації навчальної діяльності учнів на уроках астрономіїСкачати 260.06 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір260.06 Kb.
#10285
Тема:Ефективні форми та методи організації навчальної діяльності учнів на уроках астрономії

Левченко С.М.,

читель фізики та астрономії

Новомар*ївської ЗОШ І-ІІІ ст.

Братської районної ради .

Вступ

 Фізика та астрономія є одними з базових дисциплін в системі загальної середньої освіти, але разом з тим вони займають одне з останніх місць у рейтингу серед всіх шкільних предметів за рівнем зацікавленості учнів у їх вивченні. Майже третю частину учнів не цікавить фізика взагалі. І тому зараз на першому місці стоїть питання про пошук нових шляхів розвитку, формування і підвищення пізнавальних інтересів учнів, підвищення ефективності уроків фізики та астрономії .  Розв’язок нових задач, поставлених перед школою життям привів до пошуків нових форм організації навчальної роботи в школі, до нових методів навчання. За словами Верзіліна Н.М. “урок – це сонце, навколо якого, як планети, обертаються всі форми навчальних занять”, тому саме на уроці вчитель повинен організувати таку діяльність, використати таку форму викладення матеріалу, щоб в учнів виникло здивування, захоплення, бажання його освоїти, зрозуміти, що в свою чергу веде до формування стійкого пізнавального інтересу.

Учні будуть любити предмет, вчити його, захоплюватися ним лише тоді, коли їм буде цікаво. А зацікавити учнів – це обов’язок кожного вчителя. Ще А. Ейнштейн писав: “...якщо учитель поширює навколо себе подих нудьги, то в такому оточенні все зачахне; зуміє навчити той, хто навчає цікаво”. На практиці необхідно застосовувати ігрові форми навчальної діяльності, у яких  спочатку приваблює поставлена загадка, перешкода, яку потрібно подолати, потім радість відкриття, одержаної перемоги. Саме тому всіх людей захоплює гра. “Схильність до гри – це властивість не лише дитинства чи ранньої юності... хіба не можна думати, що схильність до гри, як і допитливість є природною схильністю дитини, але не є чимось дитячим (у зневажливому значенні цього слова), також сприяє розвитку науки? На це останнє питання слід дати позитивну відповідь”. Тому гру не варто відкидати, мотивуючи цей процес несерйозним, її не слід плутати з забавою.

Робота вчителя – це творчість, а не буденне заштовхування знань у дітей. Для кожного вчителя дуже важливо, щоб діти, дивлячись на нього, перш за все сприймали його як педагога-людину, яка здатна співпрацювати. 81312481
Яку мету ставлю перед собою

ставлю
 

            Розділ 1. Теоретичні основи нетрадиційних форм навчання.

 На сучасному етапі розвитку сучасної школи необхідно поєднувати традиційні класичні уроки з нестандартними уроками. Нестандартним можна вважати урок, сконструйований за "викрійкою", відмінною від загальноприйнятої. Нетрадиційні за формою уроки викликають підвищений інтерес учнів, активізують їхню пізнавальну діяльність, сприяють розвитку творчих здібностей, розвивають уміння і навички самостійної розумової праці, виховують бажання активно, власними силами здобувати знання. Учням подобаються нестандартні заняття, бо вони не сковують навчальний процес, пожвавлюють атмосферу, активізують діяльність дітей, наближаючи навчання до життєвих ситуацій.

Отже, одним з ефективних шляхів виховання в школярів інтересу до вивчення фізики,природознавства та астрономії є ігри. Гра притаманна самій природі дитини. У процесі гри чудовий світ дитинства поєднується з прекрасним світом науки, в який вступають учні. Граючись, учень “занурюється” в ситуації, які відображають епізоди реального життя. В іграх різні знання і відомості учень отримує вільно. Тому часто те, що на уроці здається складним, під час гри легко засвоюється. “Гра, - писав видатний педагог В.О.Сухомлинський, - це шлях дитини до пізнання світу, в якому вона живе, це іскра, яка запалює вогник до допитливості”. По суті – це тренажер, на якому виробляються вміння і навички, розкривається творчий потенціал дитини, створюються умови для активного обміну знаннями. Інтерес і задоволення — найважливіші психологічні ефекти гри.

Призначення ігор – розвиток пізнавальних процесів у школярів (сприймання, увага, пам’ять, спостережливість, допитливість тощо) і закріплення знань, здобутих на уроках. Особливо цікавлять учнів ігри, побудовані на матеріалі між предметного характеру, матеріалі, що містить відомості з історії науки і техніки.
Включення в урок дидактичної гри або ігрових  прийомів, що витікають із завдань навчання та виховання, носить навчальний характер, наближає нову діяльність дитини до звичайної і робить менш помітним перехід до серйозної навчальної праці.
           Під час гри діти завжди дуже уважні, зосереджені і дисципліновані. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв'язується те чи інше розумове завдання, підтримують і посилюють інтерес дітей до навчального предмету.
Сучасна дидактика залишає за учнем повне право на гру в школі і розглядає її як один із важливих показників відповідності навчання віковим можливостям школярів. Гра є ефективним засобом навчання, але не універсальним. Ще К.Д.Ушинський застерігав проти ”потішної педагогіки”. Тому питання раціонального, свідомого, виправданого використання гри в навчанні є предметом кропітких досліджень.

Ігрова навчальна діяльність здійснюється з метою створення емоційного настрою особистої зацікавленості кожного учня в засвоєнні навчального матеріалу.


Ігри використовуються на всіх етапах навчання:

 • вивчення нового матеріалу проводиться у вигляді інтегрованих уроків, ділових ігор;

 • осмислення теоретичних знань здійснюється з допомогою ділових ігор, уроків-КВК;

 • навчання рішенню задач на уроках-змаганнях, в ділових і ролевих іграх, КВК;

 • узагальнення знань проводиться у формі ділових ігор і змагань;

 • тематичний контроль здійснюється, крім заліків і тестування, у формі ділових ігор, змагань.

Для тренування пам'яті, уваги, сприймання використовують будь-які ігри-завдання. Ігрова діяльність розвиває фантазію. Входячи в гру, учні не бояться зробити чи сказати щось "не так". На будь-якому етапі уроку застосовується заохочення. Після вірного виконання завдання учня потрібно похвалити, вручивши йому символічну нагороду (жетон, цукерку). При закінченні гри також потрібен приз. Це може бути медальйон, диплом, фотографія на пам'ять.

Використання ігрової ситуації веде до більш глибокого і швидшого засвоєння навчальної інформації. До ігрових форм навчальної діяльності відносимо наступні: тематичні вікторини, складання та розв'язування кросвордів, чайнвордів, ребусів, презентація теми, гра-конференція, дослідження теми, розв'язування парадоксів і софізмів, гра-подорож, гра — реконструкція історії відкриття (винаходу), розгадування загадок з фізичним змістом, “Фізичний аукціон” та інші.Розділ 2. Нестандартні уроки з астрономії, як шлях розвитку, формування і

                 підвищення пізнавальних інтересів учнів.

Швидкі темпи розвитку природознавчих наук, звільнення їх від ідеологічних стереотипів вимагають нових підходів у викладанні шкільного курсу фізики та астрономії. Не секрет, недостатня матеріальна база шкіл утруднює роботу вчителів, навчальний матеріал необхідно подавати не в описовій формі, а в проблемно-пошуковій. Завдання вчителя: вчити учнів учитися. Цьому сприяють нестандартні підходи у викладанні. Нестандартні підходи у викладанні фізики здійснюється через проведення так званих нестандартних уроків (структура уроків нетрадиційна), організацію нестандартних завдань чи запитань, нетрадиційних форм повторення, закріплення чи перевірки вивченого матеріалу. Проведення однотипних уроків з астрономії не викликає інтересу до навчання, творчого розвитку школяра, не збуджує емоції, не розвиває мислення. Це веде до того, що учень не розуміє, з якою метою і як він може використати та реалізувати знання з астрономії в майбутньому.

Одним із завдань шкільної освіти є ефективна організація навчального процесу, раціональний добір форм навчання. У навчально-методичних посібниках та на сторінках педагогічної преси дедалі більше уваги приділяється використанню нетрадиційних (нестандартних) ігрових форм навчання. Це, зокрема, «експедиції», «конференції», турніри, вікторини «Що? Де? Коли?» тощо. Класифікація ігор проводиться на основі різних підходів, що пояснюється різноманітністю навчальних ігор і практичного використання їх на уроках фізики,природознавства та астрономії.

Варіативність і кількість компонентів у структурі навчальної гри визначають її вид (лото, кросворд, «казка», «прес-конференція» тощо). Видів ігор досить багато. Для прикладу візьмемо вікторину. Її різновидами стали «Поле чудес», «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «Щасливий випадок». З появою сучасних ТЗН, засобів телекомунікацій, з інтелектуальним розвитком суспільства кількість видів ігор збільшуватиметься і, очевидно, саме інтелектуальних.

Таке розмаїття і можливість використання ігор на уроках зумовлює необхідність їх систематизації. Для цього, по-перше, треба виділити ознаки певної групи. Очевидно, що ними мають бути ігрові правила і функції. Правила визначають часовий та організаційний режим навчання. За функціями правила можна поділити на три групи: операційні, процесуальні, організаційно-управлінські.Операційні правила обмежують дії та операції, що виконуються учасниками у процесі гри.Процесуальні правила визначають логічні й часові характеристики навчально-ігрової діяльності.Організаційно-управлінські правила визначають організаційну структуру (індивідуальну, групову, фронтальну), а також спосіб взаємодії учасників навчально-ігрової діяльності.

Для різних видів ігор характерна та чи інша група правил їх поєднання. Тому доцільно об'єднати види ігор за певними правилами у типи: настільні, змагальні, рольові.

У настільних іграх провідну роль відіграють операційні правила, якими визначається ігрове завдання. Тому є можливість використовувати різні комбінації, партії тощо.

У рольових іграх на перший план виходять організаційно-управлінські правила, основною функцією яких є спонукання ігрового протиборства, зіткнення інтересів учасників, створення ігрового конфлікту тощо.

У змагальних навчальних іграх основними є процесуальні правила, які і зумовлюють характер ігрового процесу.

Виділяємо таку таксономічну одиницю, як класи навчальних ігор. За характером навчально-пізнавальної діяльності можна виділити такі класи: репродуктивні, частково-пошукові і пошукові, творчі.

До класу репродуктивних належать такі типи ігор, за допомогою яких пізнавальна діяльність школярів набуває відтворювального, виконавського характеру.

До класу частково-пошукових і пошукових належать рольові ігри, які можна проводити на заняттях з формування нових знань, умінь і навичок, для повторення та узагальнення знань і вмінь, їх перевірки і контролю.

І нарешті, про творчі ігри. Тут потрібний конструктивний, неординарний підхід до розв'язання навчально-ігрових завдань.

 

Розділ 3. Нестандартні форми навчання на  уроках  астрономії.

Творчість людини — це діяльність, спрямована на створення нового продукту, тобто нового матеріального об´єкта, нового знання, нової технології. При цьому новизна продукту може бути об´єктивною, якщо його не було в минулому досвіді людства, і суб´єктивною, якщо цей продукт був відсутній лише в досвіді самої людини.

Очевидно, необхідно виділяти творчий урок як для вчителя, так і для учнів. Творчий урок для вчителя — це урок, на якому організовується творча діяльність учнів, які самостійно "створюють" новий для себе продукт: нові знання, нову систему дій, новий метод досягнення тощо. Творчий урок для учня — це урок, на якому учні для особистих потреб і мотивів формулюють цілі діяльності, організовують адекватну цим цілям діяльність.

До нетрадиційних форм уроків відносять:  


 1. Урок-аукціон. Цей урок полягає в публічному "продажу з молотка" простих предметів побуту. Продаж здійснюють за знання-відповіді (а не за гроші), і покупцем речі, предмета вважається той, хто останнім дасть відповідь. Урок привертає увагу учнів своєю незвичайною формою. Він учить бачити фізичне явище і закономірності в навколишньому житті. Це урок повторення з акцентом на показ практичного значення вивчених питань.

Під час проведення уроку-аукціону, присвяченого, наприклад, тепловим явищам і теплопровідності, предметами, які розпродаються, можуть бути: зубна щітка, зубна паста, пластилін, цукерки-льодяники, зошит з промокальним папером, пластмасова лінійка, простий олівець, фарби, дитячі повітряні кульки, іграшка для одержання мильних бульбашок, сірники, булочка в поліетиленовому пакеті.

Для того, щоб "купити" річ, необхідно знайти зв´язок між нею і фізикою. Він підкреслює, що учні (бажаючі) за чергою дають відповідь: називають фізичну властивість, особливості тіла, явища, які використовуються при його створенні, а ведучий після кожної відповіді буде рахувати до трьох. Якщо ніякого зв´язку предмета з фізикою не було знайдено, то приз залишається у ведучих. Послідовність продажу предметів визначають за допомогою стрілки на дзизі.Так наприклад:

Продається мило. Відповіді: 1) це аморфне тіло; 2) при розчиненні мила у воді зменшується коефіцієнт поверхневого натягу води; 3) мильний розчин змочує брудні поверхні.

Продається зубна паста і зубна щітка. Відповіді: 1) ворс щітки повинен мати пружні властивості, тому що при постійному використанні щітки він постійно піддається деформації згину; 2) ручка щітки — тверде тіло; 3) завдяки силам поверхневого натягу і змочуванню паста тримається на щітці.

Продається булочка в поліетиленовому пакеті. Відповіді: 1) булочка - тверде пористе тіло; 2) має пружні властивості; 3) при випаровуванні із неї води - черствіє; 4) щоб уникнути випаровування і черствіння - вміщена в поліетиленовий пакет тощо.

Так само і в астрономії вибираємо будь-яке астрономічне поняття та показуємо його головні ознаки,зв'язок з науками,характеристики .що воно дійсно з науки астрономія. 1. Урок-спектакль у формі судового засідання. Ця форма приваблива тим, що в ній стикаються протилежні погляди на суть окремих питань. Вирок обґрунтовується, отже, така форма проведення заняття сприяє з´ясуванню суті проблеми. Кожен із учнів, одержавши свою роль, має підготувати свій виступ, використовуючи рекомендовану літературу. Кожен має знати, що перед початком свого виступу він повинен представитися, хто він є, в захист кого він виступає і чому. Свідчення мають бути доказовими і обґрунтованими.

 1. Урок-змагання. Це уроки, на яких навчання стає цікавим і захоплюючим процесом, що поглинає думки і почуття всіх. Вони цінні як засіб для формування колективу, почуття власної відповідальності і гордості, своєї значимості.Клас поділяється на дві групи приблизно однакових за рівнем знань. У кожній обираються капітан і консультант. Урок складається із декількох конкурсів. Учнів попереджають, що в ході змагання буде враховуватись активність кожного члена команди і всієї команди в цілому.

На уроках з фізики можна  проводити такі конкурси: "Чи знаєш ти формули?", "Конкурс кмітливих", "Змагання любителів кросвордів",  "Чи розумієш ти графіки?",

"Знайди помилку", "Пошук" та ін. 1. Конкурс "Знайди помилку". На диск записано невелику розповідь із астрономічними помилками. Включають запис, учні слухають і відмічають на аркуші паперу неточності або помилки. Перемагає та команда, яка знаходить більше неточностей і помилок.

 1. Конкурс "Пошук". Перед конкурсом групи одержують доручення знайти в журналах, газетах, книгах матеріал, який стосується конкурсної теми, але в плані застосування чи історії питання, чи якогось іншого аспекту.

 1. Також можна використовувати кросворди як засіб організації нестандартного уроку. Кросворди сприяють розвитку пошуково-творчих здібностей учнів, вмінню застосовувати свої знання, швидко орієнтуватись в здобутих відомостях. Треба чітко уявляти, з якою метою використовується даний кросворд, які знання можуть бути закріплені з його допомогою, систематизовані, виявлені в учнів, які вміння сформовані та перевірені. Якщо розглядати навчальні кросворди, то їх можна класифікувати, виходячи із навчальної мети, що дозволяє виділити наступну головну тематику кросвордів з фізики для учнів старших класів: 1) історія фізики і техніки; 2) фізичні величини, одиниці їх вимірювання, прилади; 3) основні теми курсу фізики середньої школи; 4) прикладні запитання фізики; 5) загально фізичні запитання. Рішення кросвордів ефективно після вивчення розділу курсу фізики (в цьому випадку використовуються кросворди по основних темах курсу фізики середньої школи) і при узагальненні навчального матеріалу об'ємних розділів або всього курсу в кінці навчального року (використовуючи кросворди, які найбільше сприяють відтворенню потрібних учителю відомостей — з історії фізики, про використання фізичних законів, методів дослідження природних явищ тощо). Включаючи учнів в цю інтелектуальну гру, вчитель в нетрадиційній формі перевіряє їх знання, міцність та глибину засвоєння пройденого матеріалу. Виявляє, які питання потрібно пояснити і закріпити.         

 

Розділ 4. Приклади застосування нестандартних форм  навчання 

на уроках фізики та астрономії

         При проведені уроків з фізики актуально використовувати нестандартні    

форми навчання. Як приклад наведу один з таких уроків у 8-му класі.

Тема. Розв'язування задач та вправ

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми “Робота та енергія”; формувати навички розв'язування задач; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Основні поняття: робота, енергія, потужність, ККД простого механізму.

Обладнання: варене і сире яйця, плакат із зображенням країни “Енергія”.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

І курча недарма гребеться.

Чеське прислів'яХід уроку

І. Розминка

Уявіть собі, що ми сьогодні вирушаємо в подорож. Оберемо вид транспорту: літак, космічний корабель, автомобіль тощо.

Для подорожі нам необхідно мати робочий зошит, ручку, олівець.

II. Основний зміст уроку

До сьогоднішнього уроку ви готувалися протягом усього часу вивчення цієї теми, повторили закони, поняття, формули. Тому сподіваюся на ваші правильні відповіді, активність, кмітливість, дотепність, цікаві домашні заготовки і головне — повагу до своїх суперників. Бажаю вам успіхів! Розпочинаймо подорож містами країни Енергія.Перше місто, куди ми з вами завітаємо, — місто Ерудитів.

Капітани команд обирають шістьох учасників, які найбільш ерудовані з фізики і яким подобається розв'язувати кросворди.Умови гри:

 • Перший учасник відгадує перше слово і, записавши його в сітці кросворда, передає картку другому учаснику своєї команди, другий відгадує друге слово і т.д.

 • Починаючи з сьомого слова, учасники повторюють свої дії в тому самому порядку.

 • Якщо учасник не може виконати своє завдання, він передає картку наступному учаснику.

 • Розв'язування кросворда обмежується часом 7хв.

 • За кожне правильно відгадане слово команда отримає 1 бал.

 • За повністю розв'язаний кросворд команда отримує додаткових 3 бали.

1. Механізм – це ………., що передає рух, або перетворює один вид руху в інший. (Пристрій.)

2. Фізична величина, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло, на шлях, пройдений цим тілом у напрямі дії сили. (Робота.)

3. Назва основної одиниці потужності. (Ват.)

4. Енергія, яку мають тіла внаслідок свого руху. (Кінетична.)

5Енергія, що залишається сталою для ізольованого тіла. (Механічна.)

6.  Енергія, яку мають тіла внаслідок взаємодії між собою або частин одного і того самого тіла.(Потенціальна.)

7.  Фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи. (Потужність.)

8.  Назва одиниці потужності, що в 1000 разів більша від основної. (Кіловат.)

9. Основна одиниця роботи. (Джоуль.)

10. Одиниця сили в СІ. (Ньютон.)

11.  Фізична величина, що характеризує здатність тіла виконувати роботу, є її мірою. (Енергія.)

12. Назва фізичної величини, що входить у знаменник правої частини виразу

    N = А/t. (Час.)

Прочитайте по вертикалі назву одного з видів енергії.

Оцінюємо роботу команд.

Наступне місто, до якого ми завітаємо, — місто Наукове.

Командам пропонується розв'язати задачі. Спочатку їм дається 2 хв. для аналізу та складання плану розв'язування, а потім один з учасників біля дошки розв'язує цю задачу. За правильне розв'язання команда може отримати 5 балів.Задачі

Для команди 1. Двигун насоса, розвиваючи певну потужність, підіймає 200 т води за 5 хв. на висоту 10 м. ККД двигуна 40 %. Визначте потужність двигуна.

Для команди 2. Похилою площиною переміщують вантаж вагою 3,5 кН на висоту 1,4 м. Обчисліть роботу, що виконується при цьому, якщо ККД похилої площини становить 60 %.

Наступне місто, до якого ми помандруємо, — місто Експериментаторів.

Один із жителів цього міста пропонує вам пояснити дослід, який я вам продемонструю. За правильну відповідь — 4 бали.Дослід.  Крутять два яйця — сире та варене. Яке з них має більшу кінетичну енергію? Чому? (Варене яйце має більшу кінетичну енергію, бо воно обертається як тверде тіло, а у сирого яйця обертається переважно лише шкаралупа (внутрішня частина залишається в спокої).)

Пропоную вам трохи відпочити і завітати до міста Розважального.

Учні з кожної команди по черзі читають вірші, в яких вжито фізичні терміни з теми «Робота і енергія», мають дати повну інформацію про цей термін. 1.   Вивчай закони фізики,

       Учися працювати,

       Не забувай про важелі,

       Про джоулі і вати.


 1. Той, хто не любить руху,

     Лише про масу дбає,

     Той сили не нарощує,

     Енергію втрачає.

Максимальна оцінка— 3 бали.А  тепер завітаємо до міста Геніального.

Один із жителів цього міста хоче вам запропонувати розв'язати задачу, вона не простенька, але спробувати варто, за правильне розв'язання отримаєте 10 балів.Задача. Тіло масою 3 кг і об'ємом 2 дм3 знаходиться у воді на глибині 3 м. Яку роботу необхідно виконати для повільного плавного підіймання тіла на висоту 5 м над поверхнею води?

У місті Геніальному живуть, звичайно, генії, але і ви молодці — на виклик відгукнулися.Тепер подивимося, чи подружитеся ви з жителями міста Історичного.

Вони — відомі історики — приготували вам запитання, пов'язані з історією. Запитання ставлять усім учасникам: командна того, хто перший і правильно каже відповідь, отримує 1 бал.Запитання

1.  Назвіть вченого, на честь якого отримала назву одиниця роботи (Джоуль.)

2.  Кому належать класичні розрахунки дій важелів і блоків? (Архімеду.)

3.  Назвіть вченого, на честь якого отримала назву одиниця потужності. (Ват.)

4.  Назвіть відомого англійського фізика, який експериментально довів закон збереження енергії.(Джеймс Прескотт Джоуль.)

Останнє місто нашої країни, куди ми сьогодні ще потрапимо, — це місто Я-чомучка.

Жителі цього міста живуть за девізом: «Я — тобі, а ти — мені».

Конкурс, який ми проведемо в цьому місті, полягає в тому, що кожна команда по черзі ставить по три запитання команді-суперниці. Якщо відповідь правильна, то команда отримує 1 бал.

Перед тим як порахувати бали, одна з команд має ще можливість отримати 2 бали, якщо здогадається про закономірність назв міст, якими ми сьогодні подорожували. Пригадаємо назви міст: Ерудитів, Наукове, Експериментаторів, Розважальне, Геніальне, Історичне, Я-чомучка.(Перші літери цих назв утворюють назву країни «Енергія».)

ІІІ. Підсумки уроку. Вітаємо переможців та оцінюємо роботу учнів.

IV. Домашнє завдання

1. Повторити тему «Робота і енергія», § 33-41, підготуватися до контрольної роботи.2. Розв'язати задачі № 4, 6 (підручник, ст.159)

Також як підсумок будь-якого уроку може бути вікторина з астрономії.

Вікторина «Перевір себе» з астрономії

 1. Зазвичай кажуть, що Сонце сходить на сході, а заходить на заході. Чи справді це так? (Ні. Сонце сходить на сході і заходить на заході лише в дні рівнодень)

 2. Яка особливість усіх широт і довгот на території України, Росії? (Усі широти північні, а довготи — східні)

 3. Назвіть найяскравішу зорю на небесній сфері та найяскравішу зорю південної півкулі неба.( Сіріус Вега)

 4. На нозі у хлопчика «шість крихітних родимок утворили цілком точну копію сузір'я Великої Ведмедиці». Що можна сказати про точність цієї копії? (Копія не могла бути точною, оскільки основна і найвідоміша частина сузір'я Великої Ведмедиці складається із семи зір)

 5. Яке з 88 сузір'їв найбільше? Найменше? Найдовше? (Сузір'я  Великої Ведмедиці,  Малий Кінь, Гідра)

 6. Чи однакова тривалість тих же пір року на північній і південній півкулях Землі? (Розгляньте не високосний рік.). (Ні:

Півкуля

Весна

Літо

Осінь

Зима

Північна

93 доби

93 доби

90 діб

89 діб

Південна

90 діб

89 діб

93 доби

93 доби

 1. Як дізнатися за допомогою компаса, що ми перебуваємо у південній півкулі? (На південній півкулі ополудні стрілка компаса вказуватиме на Сонце своїм північним полюсом)

 2. У яких зі столиць північних держав білі ночі не відрізняються від Петербурзьких? (У столиці Норвегії Осло. Широта цього міста 55°59')

 3. У яких місцях земної кулі сонячний годинник мав би найпростішу будову? (На земних полюсах)

 4. Хто вперше в історії людства мав справу зі зміною дат під час навколосвітньої подорожі? (Моряки, які подорожували разом з Магелланом)

 5. Чому приміщення, де є телескоп, не опалюється? (Щоб не виникли конвекційні потоки повітря в приміщенні, бо вони можуть зробити зображення світил у телескопі розпливчастим і рухомим. Крім того, опалення приміщення могло б спричинити неоднакове  теплове розширення  різних  частин приладів, що, в свою чергу, впливає на вигляд зображення)

 6. «На заході давно зайшло Сонце, а на сході піднявся прозорий серп Місяця». Яка помилка в цьому реченні? (Час зазначено вечірній, коли міг з'явитися тільки молодий Місяць, а він з'являється не на сході, а на південному сході)

 7. Яка істотна відмінність у зовнішньому вигляді «молодого» і «старого» Місяця? (Молодий  Місяць  розміщується   на  небі опуклістю вправо, а старий — опуклістю вліво. Перший схожий на кому, а другий — на літеру «С». Щоб не помилитися, треба умовно сполучити «ріжки» молодого Місяця: у першому випадку одержимо «Р» — тобто Місяць «росте». У другому випадку не одержимо ніякої букви, тобто залишиться Місяць, схожий на букву «С» — спадає)

 8. Які бувають припливи і відпливи в дні сонячних і місячних затемнень? Чому?( Вони повинні бути дещо більшими, ніж під час звичайних сизигій, бо Сонце і місяць стають на одній прямій лінії із Землею)

 9. На яких планетах зміна пір року приблизно така сама, як на Землі? (На Марсі і Сатурні)

 10. Коли і хто відкрив кільця Сатурна? (Спочатку Галілей, якому не вдалося встановити їх характер, а потім Гюйгенс)

 11. Який з астероїдів можна бачити неозброєним оком? (За сприятливих умов можна бачити Весту)

 12. Як було доведено, що комети мають настільки малу масу, що один астроном назвав їх «видимим ніщо»? (Комети не викликають жодних збурень рухів планет, біля яких вони проходять, а, навпаки, самі зазнають впливу планет)

 13. У яких подвійних зір компоненти, з яких вони складаються, помітні навіть неозброєним оком? (Коли добрий зір, можна розрізнити Міцар і Альков у сузір'ї Великої Ведмедиці і Епсілон Ліри (біля Веги))

 14. Що є джерелом радіовипромінювання у радіогалактиках? (Нейтральний і іонізований водень, а також електрони, що гальмуються в магнітному полі)

Викладання фізики та астрономії , у силу особливостей самого предмету, являє собою найбільш сприятливу сферу для застосування сучасних інформаційних технологій. Робота в цьому напрямку містить як чисто демонстраційну складову, що дає учням розширені подання про можливості використання інформаційних технологій, так і складову, що вимагає активного застосування учнями знань, отриманих на уроках інформатики.

При проведенні уроків фізики та астрономії використовую такі основні напрями комп’ютерної техніки:

Підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);


 1. Мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);

 2. Проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

 3. Обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

 4. Контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

 5. Використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Як показав мій власний досвід - методика використання таких нестандартних, поки що, мультимедійних уроків значно підвищує зацікавлення учнів предметом астрономія. Сучасні технічні можливості дозволяють нам відобразити ті процеси, які до цього ми могли лише уявити в своїй голові.

Застосовуючи на уроках фізики та астрономії мультимедійні технології, демонструю: мікросвіт , взаємодії, сили, спостереження за зірками і т.д., тобто за короткий час демонструю процеси, які проходять впродовж місяців, років і навіть століть; знайомлю з явищами, що мають звукове відображення; проводжу практичні та лабораторні роботи. Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень: підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Урок-презентація на тему: "Сонячна система"

Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні задач

В інтерактивних методиках акцент переноситься з програми навчання на особу учня, розвиток його компетенцій. Учні є активними здобувачами знань шляхом власних пошуків, експериментів та помилок. Роль вчителя при цьому – допомогти, порадити, створити передумови для активного експериментування і пошуків.


Інтерактивні методи навчання пов’язані з роботою учнів у групах (парах). Це полегшує процес навчання, урізноманітнює його, робить приємнішим, оживляє атмосферу в групі, часто діє несподівані ефекти в роботі зі слабшими учнями. Учні, які здобувають знання і вміння активно, є більш самостійними, критичними, легше формулюють і висловлюють свою думку, охоче і відвертіше беруть участь у виступах. Майже всі інтерактивні методики вимагають від учителя додаткової підготовки, ретельно продуманого кожного етапу. Але можна впевнено сказати, що затрачені зусилля виправдовуються.

Використання інноваційних технологій на уроках астрономії вимагає особливої підготовки. Вважаю, що до таких уроків потрібно писати сценарії, органічно “вплітаючи” в них і справжній експеримент, і віртуальний (реалізований на екрані монітора). Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює  “живих” дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого матеріалу. Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає.

Таким чином, настав час озброїти вчителя новим інструментом і результат негайно позначиться на наступних поколінняхДля учнів 7-11 класів привабливим виглядає використання Педагогічних програмних засобів від Квазар-Мікро®: "Фізика-7", "Фізика-8" і "Фізика-9" (див. Малюнок 1,2).Малюнок 1. Малюнок 2.

http://school-13.ucoz.ua/biblioteka/_062.jpg http://gymnasium144.edu.kh.ua/files2/images/bbloteka/%d0%90%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f.jpg?size=3

Комп’ютерні моделі, реалізовані в програмно-методичному комплексі, органічно вписуються в урок і дають можливість організовувати нові, нетрадиційні види навчальної діяльності учнів. Конструктор уроків дає можливість учителю творчо підійти до підготовки уроку, розширити коло педагогічних засобів, які він використовує. За допомогою конструктора уроків учитель може певним чином комбінувати різноманітні інформаційні об’єкти, які є складовими програмно-методичного комплексу: фрагменти тексту (формулювання, висновок, формули), ілюстрації, динамічні моделі до текстового блоку та до лабораторних робіт, задачі і т.д. Встановлюючи відповідним чином зв’язки між інформаційними об’єктами, можна задавати послідовність їх відображення на моніторі комп’ютера учителя (екрані цифрового проектора), а також комп’ютерах учнів, які з’єднанні в мережу. З ППЗ учень може працювати на уроці і вдома. Окрім теоретичного матеріалу в програмі є запитання для самоперевірки, задачі, лабораторні роботи.http://images.myshared.ru/437103/slide_3.jpg http://ppt4web.ru/images/797/23827/310/img1.jpg
 

Висновки

Провідною складовою життя людини є освіта. Кожна складова система змінюється під впливом тих чи інших чинників, передусім прогресивного педагогічного досвіду і прогресивної дидактичної теорії. Ці зміни визначають її еволюційний розвиток. Особливе значення у цьому процесі має розвиток форм навчання.

Звертаючись до ігрових форм навчання на уроці, сьогодення справедливо вбачає в них можливості ефективної організації роботи, взаємодії учителя і учня, продуктивної форми їх спілкування. Цим формам притаманні елементи змагання, вони викликають справжній інтерес учнів. В процесі гри в учнів виробляється звичка концентрувати увагу, мислити самостійно. Зацікавившись грою, учні не помічають, що вчаться, пізнають, запам’ятовують нові знання, орієнтуються у незвичайних ситуаціях. Навіть пасивні учні з великим бажанням включаються в гру і напружено працюють, не помічаючи цього напруження. Не можна сказати, що використання ігрових ситуацій на уроці дає можливість учням оволодіти фізикою “легко і щасливо”. Легких шляхів в науку не має. Але необхідно використовувати всі можливості для того, щоб учні вчилися з інтересом, щоб відчули смак фізики, її можливості в удосконаленні розумових здібностей, подоланні труднощів. Адже формальне засвоєння знань з будь-якого предмета, в тому числі і фізики, користі не приносить. Життя вимагає сформованого певною мірою фізичного мислення і очевидно, що до цього найкоротший шлях через емоційність, творчість у навчанні.

Нестандартні уроки активізують процес навчання та розумового розвитку і використання системи дидактичних ігор дозволяє учням на більш високому рівні оволодіти фізикою. Увагу учнів потрібно постійно активізувати і заняття, що мають характер гри, можуть успішно слугувати цій меті.

Для успішної організації і проведення дидактичних ігор на заняттях з астрономії вчитель повинен систематично підвищувати свій науково-методичний рівень. Треба завжди пам’ятати, що завоювати довіру і інтерес учнів зможе лише той учитель, який буде разом з ними творчо співпрацювати.

Використання інтерактивних методів навчання сприяє розвитку пізнавальної діяльності студентів, розвиває мислення, виховує почуття відповідальності, взаємодопомоги при вивченні як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін, підвищує загальний професійний рівень студентів, спонукає викладачів до творчої діяльності, дозволяє підвищити ефективність навчального процесу.

Застосування інтерактивних форм та методів при проведенні занять дозволить розв’язати проблему підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.
 

Література

 

1.  Альбін К.В., Білий М.С., Гончаренко С.І., Розенберг М.Й., Яворський А.М. Методика викладання фізики – К.: Вища школа, 70с.2.   Атаманчук П.С. Концепція управління навчально-пізнавальною діяльністю в навчанні фізики //Фізика та астрономія. - 1999. №3. – С.3-6.

3.  Атаманчук П.С., Сморжевський А.О., Таранов Л.М. Керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів. //Методика викладання математики та фізики, 86 с.

4.   Делікатний К. Г. Роль запитань вчителя в активізації учнів на уроці. – К., 1964. – с. 101.

5.    Міхнушов О. Г. Технічні засоби контролю знань учнів. – 1973. – с. 144.

6.  Олійник В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках фізики //Фізика та астрономія. – 1998. №4. – с. 38-40.

7.  Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навчальний посібник. - Харків, 2002. - С. 335-343.

8.  Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / Кузьмінський А.І. – К.: Знання, 2005. – С. 246-251.

9. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, випр., доп. - К.: Академвидав, 2007. - С. 161-216.

10. Форми навчання в школі: Кн. для вчит. / Ю.І. Мальований та ін. - К., 1992. - С. 9-22.

11. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с.

Левченко О.М. та ін. Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник/ О.М. Левченко, І.В. Коваль, І.О. Завадський.-К.: Вид. Група BHV, 2009.- 368 с.

12Наумчик П. Сучасна техніка на уроках фізики/ П. Наумчик // Фізика ( Шкільний світ). – 2005. – № 5. – С. 5-7.13Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів "Бібліотека електронних наочностей "Фізика, 7-9 кл.". Версія 1.0. /автори сценарію: О.І. Бугайов, М.В. Головко, B.C. Коваль. - К : Квазар-Мікро, 2004.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 260.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка