Духовно моральне виховання Загально- людські цінності вихованняСкачати 115.85 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір115.85 Kb.
Духовно – моральне виховання

1. Загально- людські цінності виховання.


Педагогічний колектив Першотравенського гірничого ліцею докладає немало зусиль щодо покращення якості освіти та переорієнтації роботи ліцею на основі принципів випереджаючої освіти для суспільства сталого розвитку.

Розуміючи, що головна цінність суспільства – людина з активною життєвою позицією, здатна до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації, вихована на загальнолюдських цінностях, педагогічний колектив визначив головну мету закладу - виховання громадянина світу, розпочав роботу над методичною проблемою: «Особистісно – орієнтований підхід в процесі навчання і виховання».

В ліцеї впроваджена система виховної роботи. Одним із напрямків цієї роботи є духовно – моральне виховання учнів.

Молодь завжди перебуває у процесі формування світоглядної системи, світобачення та світосприйняття, у пошуках власного ідеалу і сенсу життя, що можна віднести до духовних складових формування цілісної особистості. Ціннісні орієнтації та духовний світ сучасних учнів професійно-технічної освіти відіграють значну роль у формуванні гармонійної особистості. Особливу увагу привертає духовність учнівської молоді тому, що вона є необхідною категорією існування людського життя, дороговказом у вирішенні одвічних питань «Хто ми?», «Куди йдемо?», «Що ми робимо тут?».

Гострою залишається ця проблема у сфері професійно-технічної освіти, здобувати яку не завжди приходять тільки успішні учні та захищені категорії населення. Серед учнівської молоді ПТНЗ досить часто непрестижне значення займають окремі духовні цінності, в той час, як матеріальні блага знаходяться на першому плані. З огляду на це сьогодні для педагогів професійної освіти пріоритетними напрямками виховання є формування духовної складової особистості учня, актуалізація прагнень до творчої самореалізації.

Ключові слова: духовність, ціннісні орієнтації, духовні цінності, духовний потенціал, учнівська молодь, кваліфікований робітник.

Серед сучасних гуманістичних тенденцій функціонування і розвитку системи освіти загалом, і професійної зокрема, можна виділити головну – орієнтацію на розвиток особистості людини.

Духовний розвиток особистості на сьогоднішній день є проблемою загальнонаціонального значення. Майбутнє України залежить від того рівня духовності, доброти, уваги, турботи, який отримає від дорослих молоде покоління. Тільки високодуховна і високоморальна людина може з повною віддачею працювати в ім’я блага і процвітання України.

2. Духовність – провідна якість особистості.

Формування духовного світу молоді, духовності як провідної якості особистості - велике і складне завдання, що стоїть у центрі уваги суспільства, батьків та педагогів.

Особливої актуальності воно набуває сьогодні, коли спад духовності серед учнівської молоді спостерігається через зниження рівня життя в Україні, відсутність соціальної захищеності, явне і приховане безробіття, інфляцію, невизначеність моральних орієнтирів у політиці держави і повсякденному житті. Тому вивчення змін, котрі відбуваються у свідомості учнів, особливо її морально-духовної складової, набувають у сучасних умовах певної гостроти.

3. Чинники впливу на формування духовності особистості учня професійно-технічного навчального закладу.

Суспільство, освіта, сім’я і релігія – це найважливіші сфери впливу на виховання духовних і моральних цінностей учнівської молоді. Усе більшого поширення набуває підміна духовних ідеалів тимчасовими прагненнями, бажаннями досягти швидкого успіху, матеріального благополуччя і влади, не зважаючи ні на що. Безумовно, що така життєва позиція негативно впливає на духовні цінності молоді.

У випускника школи суттєво змінюється життєва позиція юнака чи дівчини, що пов’язано з вибором професії, початком інтимного життя, формуванням свідомого та самостійного світосприйняття.

Потреба у реалізації єдності знаходить відображення у створенні кола друзів і власної сім’ї відповідно до ідеальних уявлень про дружбу та кохання. Поступово зростає відповідальність як ознака духовності.

На сучасному етапі розвитку суспільства очевидний факт, що традиційна система професійного навчання та виховання не справляється в повному обсязі із завданням підготовки особистості до того, щоб бути активним і мобільним робітником на сучасному ринку праці.

4. Сучасний підхід до виховання моральних якостей учнів.

Особистісно-зорієнтоване виховання, ідеї гуманізації та демократизації навчання як основні проблеми перебудови сучасної освіти докорінно змінюють організацію і здійснення навчально-виховного процесу. Професійна школа виходить сьогодні на новий рубіж у пошуках ефективних технологій виховання.Формування всебічно розвиненої особистості майбутнього робітника вимагає здійснення цілеспрямованої виховної роботи в різних напрямах: моральному, правовому, трудовому, естетичному, національно-патріотичному, превентивному та фізичному. Реалізація змісту і завдань кожного з означених напрямів передбачає врахування специфіки майбутньої професійної діяльності робітників, необхідних для цього людських і професійних якостей. З огляду на це, інженерно-педагогічний колектив здійснює корекцію всіх виховних впливів на кожного учня й на учнівський колектив в цілому як у навчальному закладі, так і з боку різноманітного соціального середовища. Переломлюючи ці впливи, педагоги приводять їх у відповідність до тих індивідуальних особливостей, які відрізняють кожного вихованця й колектив учнів, проводять тонку й безпосередню корекцію особистісного формування молодого робітника. Робота професійно-технічних навчальних закладів полягає передусім у формуванні національно свідомих робітників, що вміють будувати своє життя в умовах ринку. Це досягається через:

 • формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативності та підприємливості, бажання працювати на користь суспільства, примножувати трудові традиції рідного народу;

 • підготовку молоді до самостійної діяльності в нових умовах господарювання, виховання дбайливого ставлення до приватної, суспільної та державної власності, природних багатств України;

 • розвиток і закріплення в учнів інтересу до обраної професії, професійного мислення, стимулювання подальшого набуття знань та вдосконалення своєї кваліфікації;

 • формування правової культури, розвиток правосвідомості та громадянської відповідальності, потреби в оволодінні державною мовою; виховання непримиренного ставлення до антигромадських проявів, злочинності та порушень правопорядку, готовності до боротьби з ними;

 • вироблення у майбутніх робітників наукового світогляду, національної свідомості та соціальної активності, сприяння їх самовизначенню та громадянському становленню шляхом включення у систему суспільних зв’язків;

 • прищеплення учням культури поведінки та спілкування, навчання способам розв’язання конфліктів всередині колективу та в суспільстві;

 • психологічна підготовка молоді до сімейного життя; прищеплення морально чистих, гуманних, доброзичливих взаємовідносин, побудованих на взаємоповазі та відповідальності юнаків та дівчат.

У сучасному ПТНЗ сьогодні виникає така ситуація, що педагог повинен за короткий відрізок часу виконувати великий обсяг виховної роботи. У ньому і проявляється необхідність інтенсифікації та ефективності цілісного процесу виховання. Отже, слід піднімати організацію навчально-виховного процесу на якісно новий рівень, допомогти молодій людині збагнути свою глибинну сутність, виявити свою духовну основу, сформувати свій національний характер.
5. План проведення виховного заходу.

Тема: «Хочу бути щасливою людиною»

Мета:

виховна: виховувати в учнях відповідальність за власне життя, людяність, працьовитість; самостійність, критичність, впевненість в собі, оптимізм, направленість на конкретні досягнення та успіх в житті;

пізнавальна: допомогти учням зрозуміти складну філософську категорію «щастя», дати можливість упевнитися їм, що досягнення щастя залежить від їхніх особистих зусиль;

розвиваюча: розвиток суспільної активності учнів, розуміння необхідності особистісного росту для успішного самовизначення в майбутньому.
Хід заходу

І. Вступна частина

Викладач: нашу годину спілкування я хотіла б почати віршем «Щастя»

Щастя

Щастя – це вічна дорога земна,

Щастя – це літо, зима і весна,

Щастя – це сонце, злива і сніг,

Щастя – це пісню ділити на всіх,

Щастя – це віра в добро і любов,

Щастя – це музика вільних дібров,

Щастя – це друзі і рідний твій дім.

Щастя – це світ, подарований всім.

Мабуть, немає такої людини серед нас, яка б не хотіла бути щасливою. Але чи всі знають, як цього досягти. Тож спробуємо з’ясувати що таке щастя, висловимо свої думки, а також дізнаємося, що потрібно для того, щоб бути щасливими.ІІ. Основна частина

Як часто нам хочеться, щоб життя нагадувало відеокліп, кінофільм, улюблену книгу, де на долю героїв випадає удача й кохання, багатство. Стосовно цього є така притча, яку розіграють наші учні.фото1417


«Не завжди те, чого ми хочемо, відповідає тому, чого ми чекали…»

Один чоловік мріяв про краще життя. Йому не подобався той будинок, в якому він живе, той одяг, який він носить, одним словом - все, що його оточувало.


Він задавався питанням, чому у когось є все, про що тільки можна мріяти, а у нього немає нічого. «Ось якби у мене був гарний будинок, красива дружина, багато грошей, тоді я був би щасливий», - думав чоловік, цілими днями.
І ось одного разу, він зустрів Чарівника.
- Я чув твої думки, - сказав Чарівник, - і я готовий допомогти тобі. Скажи, чого ти хочеш, і я все виконаю.
Чоловік дуже зрадів. Спочатку він не повірив своєму щастю.
- Невже так буває? Просто попроси, і все здійсниться! Напевно, ти щось хочеш натомість?
Але Чарівник відповів, що йому нічого не потрібно.
- Ти так давно просиш, що я подумав, напевно, ти точно знаєш, що тобі потрібно. Просто попроси, і все буде!
- Відмінно! - Зрадів чоловік. - Мені потрібен великий красивий будинок! Красуня-дружина, але щоб вміла добре готувати. Ще мені потрібно, щоб у мене завжди було багато-багато грошей!
- Добре, - відповів Чарівник. - Ти заснеш, а завтра вранці прокинешся, і в тебе все це буде.

І дійсно, наступного ранку чоловік прокинувся у великому розкішному будинку, його зустрічала усміхнена красуня, яка була його дружиною. Сніданок вже був приготований. Все було чудово. У банку був відкритий рахунок на його ім'я, і ​​скільки б він не витрачав, рахунок весь час поповнювався. Спочатку чоловік не вірив своєму щастю. Він був просто в захваті!


Але ось день летів за днем, місяць за місяцем, а в його житті нічого не змінювалося. Він сам собі ставив запитання: чого ще можна хотіти, адже у мене і так все є? Але між тим, він відчував, що бажаного щастя так і не знайшов. І він знову почав кликати Чарівника.
- Чому я нещасливий, адже у мене все є? - Запитав чоловік Чарівника, коли той знову прийшов до нього.
- Я виконав все, що ти хотів. Так що насолоджуйся своїм щастям!
- Не можу. У моєму величезному будинку мені самотньо, красуня дружина не радує мене. І гроші, яких я так хотів, не приносять мені задоволення. Чому, скажи мені Чарівник!
- Ти попросив у мене будинок, але не попросив тепла і затишку в ньому! Ти попросив у мене дружину, але не попросив любові і розуміння! Ти попросив у мене грошей, але не попросив свободи, сили і радості, які вони можуть дати! - Відповів Чарівник.
Чоловік дуже зрадів.
- Дякую! Я все зрозумів, - сказав він. - Я хочу всього цього! Дай мені це!
- Ну, раз ти все зрозумів, тоді йди і створи все сам! - Сказав Чарівник і зник.
А чоловік прокинувся в своєму колишньому будинку, один без дружини та грошей. Зате тепер з ним була впевненість і знання того, що ж він хоче насправді.

Запитання для учнів

 1. Як Ви вважаєте, чи можна погодитись із думкою, що чим менше бажаєш, тим щасливішим себе відчуваєш?

 2. Чи завжди здійснення наших бажань є запорукою щастя?

 3. Чи може людина бути щасливою без грошей і нещасливою з купою грошей?

 4. А якщо людина кохає без взаємності, її теж можна вважати щасливою?

 5. Чи можна бути творцем свого щастя? Що для цього треба?

 6. Чи все залежить від самої людини, щоб бути щасливою?


Як витлумачено поняття «щастя» в прислів’ях та приказках?

1.Щастя без розуму – торбина дірява.

2.Кому щастя, тому й доля.

3.Кому щастя, тому й півень несеться.

4.Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий.

5.Аби щастя, а розум буде.

6.В щасті не без ворога.

7.На чуже щастя не впасти.


фото1415
А тепер до вашої уваги презентація «Що сказали про щастя видатні люди»

Щастя – це трикутник, а в нім три сторони: віра, надія, любов.

Богдан-Ігор АнтоничВ житті існує тільки одне щастя – кохати і бути коханою.

Жорж СандДо щастя дорога веде через річку – та річка із крові та трішки із сліз, але ти не бійся. Не втопишся. Лізь.

Василь СимоненкоШукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба в воді, так ми у ньому, і воно біля нас шукає нас самих.

Григорій СковородаНе ганяйся за щастям: воно завжди в тобі самому.

Піфагор


Насолоджуватися щастям – велике благо, мати можливість давати його іншим – благо ще більше.

Френсіс БеконВ погоні за щастям іноді потрібно просто зупинитися і бути щасливим.

Дейл КарнегіЩастя дається тому, хто багато працює.

Леонардо да ВінчіДбаючи про щастя інших, ми знаходимо своє власне.

Платон


Найпрекрасніші і водночас найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя, піклуючись про щастя інших.

В.СухомлинськийЛюдина, яка думає тільки про себе і шукає в усьому свою вигоду, не може бути щасливою.

Сенека


Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним.

Григорій СковородаЩастя – як здоров’я: якщо його не помічаєш, значить воно є.

Іван ТургенєвЄ два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя людини – бути корисним і мати спокійну совість.

Л.Толстой

Чи згодні Ви з тим, про що говорять Сенека, Платон, Сковорода та інші?
У кожної людини своє поняття, що таке щастя, що потрібно для того, щоб бути щасливим.

фото1423

Кожен уявляє своє щастя по-різному:

Для одних – це почесті, хвала,

А для інших щастя – у багатстві,

Бідність для таких людей – біда.

Хворим щастя бачиться в здоров’ї.

Кожен, хто згубив його, жалкує.

Мати за одужанням дитини

Власного життя не пошкодує.

В’язень мріє про жадану волю.

Одинокого гнітить біль самоти.

Важко, мабуть, на усій планеті

Повністю щасливого знайти.

Під загальний заголовок «щастя»

Безліч можна віднести речей.

І, можливо, стільки його видів,

Скільки на Землі людей.
ІІІ. Заключна частина.

І так, щоб стати щасливими ми маємо: 1. По-доброму ставитись до інших, завжди бути готовим допомогти людині, яка потребує твого співчуття, поради або допомоги.

 2. Будь-яку працю перетворювати на творчість.

 3. Пам’ятати, що гроші важлива складова твого життя, але не головна.

 4. Дарувати щастя людині, яку любиш і цінувати її щире ставлення до тебе.

 5. Постійно працювати над вдосконаленням власної особистості.

 6. Сприймати життя оптимістично. Демонстрація мультфільму.

Викладач:Кожен з вас має право на своє уявлення про щастя. Але я думаю, що Ви дійшли переконання, що щастя не існує незалежно від нас, а передумови задоволення і щастя лежать у Вас самих, у Ваших зусиллях. Зрозумівши, що без власних зусиль Ви не зможете досягти ні успіхів, ні задоволення та щастя, Ви зробите перший крок до здійснення ваших прагнень.

Я бажаю Вам досягти справжнього людського щастя. Хай кожному з вас воно усміхнеться. Будьте щасливі!


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка