Довідка вивчення стану самоосвітньої роботи вчителів початкових класів м. Новограда – Волинського у міжкурсовий та міжатестаційний періодиСкачати 67.57 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір67.57 Kb.
Довідка

вивчення стану самоосвітньої роботи вчителів початкових класів м. Новограда – Волинського у міжкурсовий та міжатестаційний періоди (2008 – 2013 н.р.)
В початкових класах 11 шкіл міста працює 104 вчителя початкових класів. З них мають кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст – 19 вчителів

Спеціаліст ІІ категорії – 7 вчителів

Спеціаліст І категорії – 19 вчителів

Спеціаліст вищої категорії – 59 вчителів

Звання «старший учитель» - 40 вчителів

Звання «вчитель-методист» - 9 вчителів

Педагоги вчасно проходять курсову перепідготовку при ОІППО, Харківському центрі розвивального навчання (ті вчителі, що працюють за системою РН), атестуються згідно положення про атестацію вчителів, після проходження курсів протягом п’яти років займаються самоосвітньою роботою. Самоосвітня робота вчителя у міжкурсовий та міжатестаційний періоди ґрунтується на сучасних досягненнях психологічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Найбільш поширеними формами здобуття самоосвіти є робота над науково-методичною темою, тренінги, участь в роботі майстер-класів, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, вивчення фахової літератури, інтернет, обмін інформацією на курсах тощо.

Ефективній результативності курсової перепідготовки сприяє також опрацювання рекомендованої літератури, вивчення та творче застосування досягнень ППД, аналіз, узагальнення вчителем власного досвіду, удосконалення практичної підготовки з питань різноманітних завдань навчального характеру, проведення та участь в роботі шкільних та міських семінарів-практикумів, в засіданнях «Школи молодого вчителя», роботі творчих груп та міні-груп, клубів, участь в педагогічних читаннях. Важливим фактором підвищення фахового рівня вчителів є участь в роботі ШМО, ММО, у науково-дослідній та проектній діяльності, індивідуальні завдання. Безперервна освіта вчителя у між курсовий та між атестаційний періоди сприяє запровадженню компетенцій у зміст освіти та допомагає вирішити ряд проблем:


 • здатність учнів застосовувати знання, уміння, успішно діяти на основі практичного досвіду при розв’язанні різних завдань

 • виконувати вимоги суспільства щодо оновлення знань

 • адаптуватись до змін, вміти знаходити шляхи розв’язання ситуацій, що виникають у різних видах діяльності (практичній, пізнавальній, комунікативній тощо)

Для об’єктивного вивчення самоосвітньої роботи в між курсовий та між атестаційний періоди вчителям початкових класів була запропонована Анкета. В опитуванні взяли участь 104 вчителі.

Аналізуючи відповіді, умовно розділено кваліфікацію вчителів на три групи.

І група – 56 вчителів. Це висококваліфіковані педагоги, які мають великий досвід навчально-виховної роботи (вчителі вищої кваліфікаційної категорії та ті, що мають педагогічні звання)

ІІ група – 26 вчителів. Це педагоги, які добре володіють теорією та методикою викладання, але потребують вдосконалення викладання окремих тем, розділів програм (вчителі І та ІІ категорій)

ІІІ група – 19 вчителів. Це педагоги з недостатньою фаховою підготовкою, молоді та малодосвідчені спеціалісти, які потребують активної допомоги.

Мета після курсових завдань залежить від рівня професійної підготовки вчителя і не є однаковою для всіх. Вчителі, що умовно входять до першої групи, працюють над завданнями, які направлені на розвиток їх творчості, теоретичне вивчення та практичне дослідження окремих педагогічних проблем, створюють власний досвід. Ці вчителі очолюють «Школу молодого вчителя», творчі групи, школи педагогічної майстерності, проводять тренінги, майстер-класи, являються керівниками ШМО, ММО, консультаційних пунктів при ІМЦ, являються наставниками молодих вчителів, активними учасниками виставки ППД.

ІІ група вчителів потребують роботи над удосконаленням окремих розділів програм, активно працюють в творчих групах, очолюють в ЗНЗ міні-творчі групи з актуальних питань, беруть участь в засіданнях ШМО, ММО, в роботі семінарів-практикумів, готують виступи з актуальних питань педагогіки та методики початкової освіти, дають відкриті уроки. Це резерв І групи.

ІІІ група вчителів активно працює в «Школі молодого вчителя», бере помірну участь в аналізі, самоаналізі уроків, готує матеріали на виставку ППД, відвідує уроки наставників, звітує про самостійну роботу.

Створено банк даних вчителів, перспективний план курсової перепідготовки в ЗНЗ, ІМЦ. Як показує анкетне опитування, вчителі надають перевагу заочній формі навчання та практичній направленості курсів. Серед лекторів відмічають С.А.Чекваная, Г.Г.Бовсунівську, Т.О. Трофименко, О.М.Кондратюк, О.Л.Климчук, О.К.Дусавицького, Л.І.Тимченко, М.М.Забродського, І.І.Смагіна, Л.М.Міненко, Н.П.Савинець. Педагоги познайомились на курсах та впроваджують в практику своєї роботи досвід О.Л.Климчук, С.П.Логачевської, Т.І.Потапової, О.Й.Сосніної, М.О.Зайцева, Т.П.Віскушенко, О.І. Дашевської, Л.О.Варзацької .

ІМЦ управління освіти і науки намагається тримати в полі зору, працювати індивідуально з кожним вчителем, щоб досвід, яким вони збагатились на курсах, презентувати серед колег (методичні оперативки, виступ на засіданнях ШМО, ММО, інформація на сайті). Здобутки, досягнення та результативність роботи кожного вчителя як наслідок між курсової та між атестаційної роботи індивідуально відмічено в анкетах. Самими поширеними є: участь в роботі науково-практичних конференцій, шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських заходах та конкурсах, робота в засіданні МО, участь у виставці ППД, взаємозбагачення та взаємообмін досвідом роботи, творчі звіти вчителів та узагальнення роботи з проблемної теми вчителя, школи, міста тощо.Результативність роботи:

 • кожний навчальний рік більше 50% вчителів беруть участь у міській та обласній виставках ППД. За активну участь в обласній виставці та підготовку матеріалів Дипломами обласного управління освіти і науки відмічені вчителі НВК, ЗОШ №2,3, СШ №4, ЗОШ №5,7,9, колегіум;

 • активно пропагують досвід роботи в педагогічній пресі, зокрема у видавництві «Шкільний світ» (більше 30 публікацій) (НВК, ЗОШ №2,3, СШ №4, ЗОШ №7,9,10, колегіум);

 • кожен другий вчитель брав участь у конкурсах проектів, «Класовод року», «Вчитель року», Всеукраїнській панорамі відкритих уроків, Всеукраїнському Дні початкової освіти в м. Києві, активно пропагують досвід в «Калейдоскопі ідей» в Київському Будинку вчителя. Отримали нагороди та сертифікати;

 • забезпечена участь в регіональній науково-практичній конференції з теми: «Проектна діяльність, як засіб компетентнісної освіти». Створено проекти «Модель сучасного випускника початкової школи». Захист проектів (НВК, ЗОШ №3, СШ №4, колегіум);

 • брали участь в апробації матеріалів ДПА з математики під керівництвом завідуючої лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук О.В.Онопрієнко (ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №8, ЗОШ №10);

 • вчителі всіх ЗНЗ активно брали участь в роботі майстер-класу в рамках проекту «Звягельські діалоги» за участю переможця Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2009», Заслуженого вчителя України, вчителя – методиста ЗОШ №35 м. Вінниця Ю.М.Олійник з теми: «Екологічне виховання молодших школярів»;

 • організована та проведена творча зустріч вчителів всіх ЗНЗ з провідними науковцями в галузі початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, авторами нових підручників, програм, посібників за новим Державним стандартом початкової освіти;

 • проведено семінар-тренінг з теми: «Впровадження елементів ейдетики в навчально-виховний процес» за участю засновника Української школи ейдетики «Мнемозима» Є.В.Антощука (всі ЗНЗ);

 • проведено обласний семінар методистів рай(міськ) кабінетів з теми: «Система методичної роботи з вчителями початкових класів по створенню умов для особистісно орієнтованого навчання і виховання» (ІМЦ, ЗОШ №2, ЗОШ №3, СШ №4, колегіум, НВК);

 • участь у Всеукраїнському конкурсі «Початкова школа – ХХІ століття» (ШМО вчителів початкових класів колегіуму);

 • проведено круглий стіл з теми: «Хід реалізації завдань освітніх галузей нового Державного стандарту загальної середньої освіти в ЗНЗ міста». Ухвалено пропозиції;

 • організовано роботу майстер-класу за участю кандидата педагогічних наук, директора Харківського центру РН, заступника головного редактора газети «Початкова освіта» видавництва «Шкільний світ» О.М.Кондратюк з теми: «Навчальний діалог, як його організувати та провести?» (представники всіх ЗНЗ);

 • заслухано творчі звіти з проблемної теми вчителів-методистів та творчо працюючих вчителів на раді ІМЦ;

 • занесено на Дошку Пошани та Книгу Пошани управління освіти і науки, нагороджено грамотами міського, обласного та Всеукраїнського рівня 40 вчителів початкових класів міста;

 • нагороджено почесними дипломами педагогічного видавництва «Плеяда»за узагальнення та популяризацію власного досвіду 15 вчителів

 • вчителі-методисти О.В.Новиченко (ЗОШ №№) та Л.С. Микитенко (колегіум) – переможці щорічного рейтингу «Гордість міста» в номінації «Вчитель року»;

 • вчитель-методист Г.Є.Ющик (колегіум) – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» з предметів духовно-естетичного спрямування;

 • підвищили та підтвердили кваліфікаційний рівень 56 вчителів.


ПРОБЛЕМИ:

 • керівництво самоосвітою в деяких ЗНЗ у між курсовий період здійснюється не у всіх формах системи підвищення кваліфікації

 • не всі загальноосвітні заклади своєчасно знайомлять вчителів з перспективним планом курсової перепідготовки


ПРОПОЗИЦІЇ:

- забезпечувати своєчасне проходження курсової перепідготовки педпрацівників • домогтися, щоб післякурсові і докурсові роботи певної частини вчителів виступали завершенням самоосвітньої діяльності у між курсовий період, були взаємозумовлені та підпорядковані завданням безперервного удосконалення педагогічної майстерності

 • систематично вивчати результативнісь підвищення кваліфікації шляхом проходження курсів, роботу в між атестаційний період

 • домогтись, щоб у кожному загальноосвітньому закладі були узагальнюючі матеріали з результативності курсів, роботи вчителя в між курсовий період

- методисту ІМЦ при вивченні стану викладання предметів, моніторингових дослідженням акцентувати увагу на результативність курсової перепідготовки

Методист інформаційно-методичного центру В.К. Лінчук


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка