Довідка про вивчення системи роботи вчителів, які атестуються у квітні 2014 рСкачати 147.94 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір147.94 Kb.
Довідка

про вивчення системи роботи вчителів, які атестуються у квітні 2014 р.
Відповідно до п. 4 ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», «Положення про атестацію педагогічних працівників України» (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930, наказ МОНМС України від 20.12.2011 № 1473), наказу по закладу від 10.09.2013 № 262 «Про атестацію педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році», з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у 2013-2014 навчальному році проводилась наступна робота щодо вивчення досвіду роботи педагогічних працівників школи, які підлягають атестації у 2014 році.

Відповідно до перспективного плану атестації, плану роботи закладу визначено, що черговій атестації в 2014 році підлягають 13 учителів:

1) Обозна Алла Миколаївна, учитель іноземної мови, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

2) Салмаш Віктор Павлович, учитель фізики, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

3) Бобилєва Віта Вікторівна, учитель образотворчого мистецтва, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

4) Бурсова Тетяна Євгеніївна, вихователь ГПД, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

5) Потапенко Майя Вікторівна, учитель музики, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;

6) Лаптєва Олена Вікторівна, учитель початкових класів, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;

7) Дряпочка Наталія Євгенівна, вихователь ГПД, претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» (підстава: особиста заява про атестацію від 18.09.2013 р.);

8) Лемтюгова Тетяна Яківна, учитель російської мови та літератури, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист»;

9) Бакаленко Наталія Миколаївна, учитель іноземної мови, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

10) Кутєпова Олена Петрівна, учитель початкових класів, претендує на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Про позачергову атестацію подали заяву 2 учителі:

1) Алексейчук Ірина Михайлівна, учитель фізичної культури, претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» (підстава: особиста заява про атестацію від 18.09.2013 р.);

2) Чубарєв Валерій Анатолійович, учитель трудового навчання, претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» (підстава: особиста заява про атестацію від 18.09.2013 р.)

Бєлоус Тетяна Михайлівна, учитель початкових класів, претендує на зняття кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння «спеціаліст першої категорії».

Планується перенесення терміну атестації Погорській Ганні Іванівни, учителя історії та правознавства, «спеціаліста вищої категорії, «старшого учителя», на 2015 рік у зв’язку із тим, що черех хворобу часно не пройла курсову перепідготовку.

Таким чином, кількість вчителів, що атестуються в 2014 році становить 26 % від загальної кількості педагогів.

В ході атестаційної кампанії були сплановані та проведені такі заходи:

- ознайомлення вчителів, що атестуються з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі змінами);

- до 11.10.2013 року зібрано заяви щодо проходження чергової та позачергової атестації;

- складено індивідуальні графіки проведення атестації працівників, графіки відкритих уроків;

- проведено семінар-практикум з учителями, що атестуються (21.10.2013р., відповідальна Латишева С.О.), консультативну нараду з членами атестаційної комісії «Експертна оцінка діяльності вчителя» (24.10.2013 р.); наради при директорові (жовтень 2014 р. – «Атестація педагогічних кадрів», березень 2014 – «Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються»), педагогічна рада «Про атестацію педагогічних працівників» (протокол № 2 від 26.02.2014).

Учителі згідно з планом методичної роботи, графіком атестації взяли участь у шкільних методичних заходах. Висвітлили досвід роботи на засіданнях педагогічної ради: «Створення творчої атмосфери шляхом ефективної організації та розвитку системи факультативів, курсів за вибором, гуртків, майстер – класів, творчих майстерень» (протокол № 1 від 09.01.2014), «Сімейне виховання. Створення системи виховного трикутника «учителі – батьки – вихованці» (протокол № 3 від 09.04.2014).

Вивчено:

- досвід роботи Лемтюгової Т.Я., Кутєпової О.П., Бакаленко Н.М.;- систему роботи Салмаша В.П., Обозної А.М., Потапенко М.В., Лаптєвої О.В., Дряпочки Н.Є., Бурсової Т.Є., Бобилєвої В.В., Алексейчук І.М., Чубарєва В.А., Бєлоус Т.М.

Лемтюгова Тетяна Яківна працює на освітянській ниві понад 33 роки, із них 27 - у Макіївській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 57. Працюючи над проблемою впровадження в навчально-виховний процес інтерактивної технології, спрямовує свою діяльність на використання нетрадиційних методів вивчення запропонованого матеріалу як одного із засобів впливу на творчий потенціал дитини, підвищення навчальної мотивації, формування стійких знань у школярів. Педагог використовує групові, індивідуальні методи навчання, реалізує принцип диференціації. З цією метою розробляє дидактичні матеріали до окремих навчальних тем з російською мови (картки для індивідуальної роботи, тестові завдання, творчі завдання тощо), презентаційні й перевірочні матеріали щодо вивчення літературних творів. Багатогранна творча праця Лемтюгової Т.Я. дає позитивні результати. Вихованці Тетяни Яківни - учасники та призери міського етапу учнівської олімпіади з російської мови та літератури (2011,2013 рр., ІІІ м.), активні учасники Міжнародного конкурсу «Русский медвежонок». Лемтюгова Т.Я. підвищує свою професійну майстерність шляхом самоосвіти, бере активну участь у роботі міського та шкільного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури, пропагує досвід роботи під час проведення майстер-класів, через участь у педагогічних виставках, на сторінках електронних видань «Відкритий урок», «Методичний портал». Є учасником Всеукраїнського проекту «Відкритий світ» (2013).

Алексейчук Ірина Михайлівна працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 закладі з 2011 року. Педагог знає нормативні документи, що регулюють діяльність з фізичної культури, розуміє задачі предмету, викладені в навчальній програмі, уміє планувати роботу на уроці, свою діяльність спрямовує на фізичний розвиток учнів, озброєння школярів знаннями з фізичної культури, фізіології, гігієни, формування рухових навичок та вмінь, корисних звичок. На уроках фізичної культури АлексейчукІ.М. досягає оптимальної рухової активності всіх учнів, забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси школярів до занять фізичними вправами. Проводить індивідуальну додаткову роботу, відпрацьовує виконання елементів вправ, ще не засвоєних окремими учнями в групах. Постійно контролює навантаження школярів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом. З метою формування в учнів інтересу до занять фізичними вправами, мотивації на здоровий спосіб життя Алексейчук І.М. проводить оздоровчі заходи протягом шкільного дня, організовує спортивно-масову роботу, зокрема заняття спортивної секції, змагання з легкої атлетики, футболу, баскетболу тощо. Завдяки наполегливій роботі педагога учні досягли певних результатів у всеукраїнських змаганнях «Старти надій», «Лелеченя» на міському та обласному рівнях.

Бєлоус Тетяна Михайлівна працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 учителем початкових класів з 1972 року. Має добру науково-теоретичну підготовку, на достатньому рівні володіє методикою викладання предметів у початкових класах, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь і навиків. У роботі використовує елементи технологій критичного мислення, проблемного навчання, здійснює компетентнісний підхід до навчання та виховання школярів. Різноманітні форми та методи роботи, розвиваючі та творчі завдання сприяють формуванню в учнів стійких знань, позитивної мотивації навчання. У роботі над розвитком мислення учнів, їх мовленням Тетяна Михайлівна використовує яскраву наочність, різноманітний роздатковий матеріал (картини, таблиці, різні наочні посібники тощо). Бєлоус Т.М. постійно працює над підвищенням професійної майстерності. Бере активну участь у роботі шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів.

Потапенко Майя Вікторівна працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 з 2011 року. Учитель використовує інтерактивні методи та прийоми, інформаційно-комунікаційну технологію, створює на уроці ситуацію успіху - усе це стимулює емоційну й розумову діяльність учнів. Під час аналізу прослуханих творів педагог не нав’язує готових рецептів і схем сприйняття образу, а вміло організовує спільну діяльність учнів таким чином, щоб вона була інструментом виховання високих почуттів, емоційної й інтелектуальної чуйності дітей, їх загального мислення. Багато уваги педагог приділяє виховній результативності уроків музики, формуванню музичної культури школярів як частини загальної духовної культури. Вводить у свідомість дітей музику як необхідну частину життя своїми високими якостями людини й професіонала. Належну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Ефективно проводить гурткову роботу, вихованці Потапенко М.В. – активні учасники шкільних свят.

Чубарєв Валерій Анатолійович працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 з 2012 року. Учитель, упроваджуючи в навчально-виховний процес інтерактивну технологію, спрямовує свою діяльність на використання нетрадиційних методів вивчення запропонованого матеріалу як одного із засобів впливу на творчий потенціал дитини. Уроки педагога передбачають формування вмінь практичної діяльності, уміння аналізувати та інтерпретувати техніко-технологічні знання й застосовувати їх на практиці через розв’язання творчих завдань (використання навчальних і творчих проектів), формування відповідного досвіду щодо виховання в школярів активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потребу включатись у систему економічних відносин, у підприємницьку діяльність. Вдале поєднання сучасних педагогічних технологій на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дає змогу підвищити навчальну мотивацію школярів, сприяє отриманню ними міцних знань, розвитку творчих здібностей школярів. 2 учні Валерія Анатолійовича на міському рівні у 2012-2013 навчальному році посіли призові місця на олімпіаді з трудового навчання (ІІІ м.).

Бакаленко Наталія Миколаївна працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 з 1975 року. Працює над проблемою «Розвиток комунікативної компетенції учнів засобами використання інтерактивних форм навчання», у процесі викладання іноземної мови використовує технологію проектної методики, елементи здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної технологій. Питання підвищення якості навченості й рівня вихованості особистості учня були і є пріоритетними в методиці викладання вчителя. Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету. Проводить роботу з обдарованими дітьми. Учні Наталії Миколаївни – призери міських олімпіад з англійської мови (2012, 2013 рр. – ІІІ м.), активні учасники Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч». Учасник Всеукраїнського проекту «Відкритий світ» (2013), пройшла очний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» (2012).

Бобилєва Віта Вікторівна працює з 1990 року в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57. Учитель використовує в роботі інтерактивні технології, спрямовує діяльність на використання нетрадиційних методів вивчення запропонованого матеріалу як одного із засобів впливу на творчий потенціал дитини. Формує навички самостійно здобувати знання й застосувати їх на практиці. Крім інтерактивної технології, учитель упроваджує елементи інформаційно-комунікаційної, проектної, здоров’язберігаючої технологій. Використовує групові, індивідуальні методи навчання, реалізує принцип диференціації. Учні Бобилєвої В.В. неодноразово ставали переможцями та призерами конкурсів різних рівнів: міжнародні конкурси малюнків «Діти знають світ» (І м. – обласний етап, 2012 р.), «Уяви світ» (І м. – міський етап, 2013 р.), всеукраїнські конкурси «Податки очима дітей» (І м. – 2011 р., 2012 р. - міський етап), «Охорона праці очима дітей» (І м. – міський етап, 2012 р.), «Національний банк України» (І м. – обласний етап, 2013 р.), міський конкурс малюнків «Здоровим бути модно» (І м., 2010 р.). Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, педагогічної майстерності. Упроваджує передовий педагогічний досвід. Бере активну участь у роботі шкільного та міського методичних об’єднань, майстер-класів на базі художньої школи, є учасником Всеукраїнського проекту «Відкритий світ».

Салмаш Віктор Павлович працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 учителем фізики з 1966 року. Протягом останніх трьох років учитель працює над проблемою «Формування практичних умінь у процесі вивчення фізики», так як це є найважливішим засобом формування творчого мислення. Тому до кожного уроку Віктор Павлович намагається підготувати інтерактивний дидактичний матеріал: різнорівневі тести, творчі завдання, різноманітний наочний матеріал. Багато уваги Віктор Павлович приділяє розвитку вміння учнів використовувати отримані знання для пояснення явищ, вирішення завдань. Щоб уроки викликали живий інтерес, намагається максимально наблизити досліджуваний матеріал до життя. Володіє методикою використання технічних засобів та навчає учнів спостерігати й робити висновки за результатами спостережень. Учитель своєчасно пройшов курси професійної перепідготовки, вивчає за різними джерелами останні досягнення педагогічної науки та практики. Активно займається самоосвітньої роботою: пройшов очний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього», є учасником Національного проекту «Відкритий світ».

Кутєпова Олена Петрівна, спеціаліст вищої категорії, працює в Макіївській загальноосвітній школі I – III ступенів № 57 з 1995 року. Працюючи над проблемою «Творчі вправи з математики», учитель ефективно використовує передовий педагогічний досвід, вдало застосовує передові технології при вивченні нового матеріалу. Доцільне використання технічних засобів навчання та наочності на різних етапах уроку, здійснення індивідуального та диференційованого підходу допомагає учням у засвоєнні навчального матеріалу, формує вміння виділяти головне, бачити загальну закономірність та робити висновки. Учитель забезпечує високу результативність своєї праці. Учні Олени Петрівни посідають призові місця в конкурсах різних рівнів: Всеукраїнському конкурсі «Податки очима дітей» (2010, міський етап - ІІІ м.), Всеукраїнській акції «Збережи первоцвіти» (2012, 2013, міський етап – ІІ, ІІІ м.), Всеукраїнській акції «Збережи ялинку» (2010-2013, міський етап – ІІ, ІІІ м.).

Лаптєва Олена Вікторівна працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 з 2001 року. Олена Вікторівна на відповідному рівні володіє методикою викладання в початкових класах. У полі зору педагога сучасні проблеми освіти: формування життєвих компетентностей школярів, упровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій. Учитель розробляє й активно впроваджує в навчальну діяльність форми й методи роботи, враховуючи вікові та індивідуальні особливості школярів. Значну роботу проводить із розвитку пізнавальної активності учнів: систематично застосовує розвивальні вправи, дидактичні та рольові ігри, уроки-подорожі, уроки-казки. Учні Олени Вікторівни посідають призові місця у Всеукраїнському конкурсі «Сучасний читач» (2013, міський етап - II м.), міжнародному конкурсі «Русский медвежонок» (2013, сертифікати I м., II м., III м.), міському конкурсі «Я русский бы выучил только за то…» (2013, міський етап - II м.). Активно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Податки очима дітей» (2011, міський етап - ІІ м.), Всеукраїнській акції «Збережи первоцвіти» (2011, міський етап - ІІ м.), Всеукраїнській акції «Збережи ялинку» (2010-2013, міський етап - ІІ м.). Досвідом роботи Лаптєва О.В. ділиться на шкільних методичних заходах, матеріал розміщує на сторінках електронних видань «Відкритий урок», «On-line студія Василя Сухомлинського».

Бурсова Тетяна Євгенівна працює на посаді вихователя ГПД Макіївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 57 з 2008 року. Вихователь працює над організацією в групі продовженого дня здоров’язберігаючого середовища, під час занять формує у вихованців навички особистої гігієни, допомагає дітям засвоїти елементарні вміння вести здоровий спосіб життя та трансформувати їх у навички, готує учнів до самостійної активної оздоровчої діяльності, формування власного здоров'я. У своїй діяльності використовує такі традиційні та інтерактивні види й форми занять: бесіду, роботу з книгою, Свято здоров'я, гру, змагання з використанням знань правил, усні журнали, організацію «Куточка здоров'я», конкурси малюнків, загадок, приказок та прислів'їв, дитячих віршів, творів на оздоровчу тематику тощо. У цьому напрямку активно співпрацює з учителями 1-х класів. Вихователем зібрано матеріал для проведення позакласних заходів із питання пропаганди здорового способу життя, упровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальному й виховному процесі.

Дряпочка Наталя Євгенівна працює в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57 з 2002 року, на посаді вчителя групи продовженого дня з 2008 року. Педагог, розв’язуючи проблему «Створення розвивального середовища в групі продовженого дня», намагається організувати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. Дряпочка Н.Є. оформила належним чином класну кімнату для учнів, що перебувають у ГПД, обладнала їх робочі місця, за допомогою батьків зібрала класну бібліотечку. Постійно поповнює навчально-методичну, матеріально-технічну базу кабінету. Вихователем накопичено й систематизовано в папках матеріал для роботи з учнями за темами «Інтелектуальні ігри», «Фізкультурно-оздоровча робота», «Пам’ятки для організації самостійної роботи», «Бесіди з безпеки життєдіяльності» тощо.

Обозна Алли Миколаївна працює в системі освіти з 1967 року. З 1980 року - учителем іноземної мови в Макіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 57. Учитель, формуючи життєві компетенції учнів упроваджує в навчально-виховний процес інтерактивну технологію, спрямовує свою діяльність на використання нетрадиційних методів вивчення запропонованого матеріалу як одного із засобів впливу на творчий потенціал дитини. Уроки вчителя передбачають активізацію комунікативної діяльності учнів. Педагог створює такі умови навчання, щоб діти сприймали вивчення іноземної мови як приємний, цікавий процес. Крім інтерактивної технології, учитель впроваджує елементи інформаційно-комунікаційної, проектної, здоров’язберігаючої технологій. Використовує групові, індивідуальні методи навчання, реалізує принцип диференціації. Учні Алли Миколаївни неодноразово брали участь у І етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови та Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови «Гринвіч». Педагог бере активну участь у роботі шкільного та міського методичних об’єднань вчителів англійської мови. Учасник Всеукраїнського проекту «Відкритий світ».

З метою забезпечення об’єктивності і прозорості в оцінці педагогічної майстерності вчителів, що атестуються, в закладі було проведено анкетування учнів, батьків, колег щодо оцінки їх діяльності. Анкетування засвідчило, що вчителі користуються високим ступенем довіри серед батьків, авторитетом у колег, повагою та любов’ю учнів.

Визначення професійної майстерності вчителя на основі моніторингових досліджень допомагає дати об’єктивну оцінку їх діяльності. У закладі здійснюється моніторингове дослідження змін у навчальних досягненнях учнів за предметами і по класах, моніторингове дослідження участі та їх результативності в учнівських олімпіадах, конкурсах різних рівнів, у роботі МАН, участі у виховних заходах.

Аналіз моніторингових досліджень свідчить, що вчителі, які претендують на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», «спеціаліст першої категорії» та на відповідність займаній посаді та встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,«спеціаліст другої категорії» підтверджують свій рівень.

Крім того, вчителі, що атестуються, підготували творчі звіти «Навчився сам – навчи колегу», надали матеріали з досвіду роботи на виставку досягнень МО «Творчі сходинки».

Адміністрацією закладу, керівниками шкільних м/о здійснюється постійний контроль за ходом атестації:

- директорські контрольні роботи (наказ по закладу);

- вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів (матеріали узагальнення досвіду);

- засідання шкільних м/о (протоколи засідань).

Пропозиції та рекомендації.

1. Керівникам методичних об’єднань

1.1. Узагальнити методичні доробки вчителів. Поповнити картотеку методичних матеріалів та доробок.

1.2. Продовжувати виявлення, вивчення, узагальнення та поширення оригінального та інноваційного досвіду, популяризувати різні форми узагальнення досвіду серед колег.

2. Учителям-предметникам Бакаленко Н.М., Кутєповій О.П.

2.1. Дооформити атестаційні матеріали відповідно до вимог для надання на засідання атестаційної комісії управління освіти.

2.2. Презентувати досвід роботи під час проведення міських МО та методичних заходів.

2.3. Надати консультативну допомогу в підготовці до атестації, оформленні атестаційних матеріалів, ведення акмеологічних карт працівникам, які атестуватимуться у 2015 році.


Заступник директора

з навчально-виховної роботи С.О.Латишева

05.03.2014

Ознайомлені:
Бакаленко Н.М.

Кутєпова О.П.

Петровець І.В.

Яркович Е.Б.

Погорелець І.В.

Ярко Н.Ф.

Котюкова С.В.

Климова Н.О.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка