Довідка про стан виконання положень Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 рокиСкачати 136.4 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір136.4 Kb.
Довідка

про стан виконання положень Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки

Відповідно до річного плану роботи управління освіти і науки Білоцерківської міської ради в лютому 2013 року проводилось вивчення системи роботи закладів освіти щодо виконання положень Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.

Виходячи з принципу системного підходу до організації превентивного виховання, основна увага зверталась на такі питання: місце превентивного виховання учнів в загальній системі виховної роботи школи; виховні можливості просвітницьких тренінгів, гурткових занять валеологічного спрямування; використання в системі превентивного виховання учнів (проблема попередження наркоманії) масових, групових та індивідуальних форм роботи; шляхи залучення учнів до різних видів просвітницької діяльності; роль учнівського активу у формуванні навичок здорового способу життя учнів; організація спільної роботи школи, сім’ї, громадськості щодо формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, зменшення шкідливого впливу наркотичних та психотропних речовин на здоров’я дітей.

Вивчення даного питання проводилось у шляхом аналізу щоквартальних звітів загальноосвітніх навчальних закладів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, результатів моніторингу факторів ризику, що проводився у листопаді 2012 року, вивчення системи роботи БЗШ № 6, 7, 11, БСПМШ №16 щодо протидії поширенню наркотичної залежності в дитячому та підлітковому середовищі.

Проблема наркотизації сучасної молоді настільки гостра, що вживання неповнолітніми, юнаками і дівчатами наркотичних речовин стає небезпечним соціальним явищем.

На наркотизацію суспільства активно впливають такі негативні фактори, як різке соціальне розшарування сімей, неврівноваженість психоемоційного фону виховання підлітків, їхня соціалізація в умовах знецінення загальнолюдських принципів моралі, дегуманізація ставлення до найвразливіших соціальних груп тощо.

Наркотики руйнують психіку молодих людей, зумовлюють відмову від позитивних настанов на здоровий спосіб життя, породжують мотиви прийняття хибних рішень, у деяких випадках провокуючи навіть до суїциду. Нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів набуває все більш широкого розмаху, стає надзвичайно серйозним соціальним фактором, негативно впливає на стан здоров’я і добробут людей, а також розвиток суспільства в цілому.

Наркотики набувають якостей складових молодіжної „культури” як паління та вживання алкогольних напоїв. Набирає негативного резонансу проникнення наркотиків із суто кримінального середовища до місць масового проведення дозвілля та в навчальні заклади.

Соціально-педагогічна профілактика наркоманії — вид соціальної діяльності, що спрямована на проведення освітньо-профілактичних заходів та реалізацію педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв. Ґрунтується на своєчасному виявленні та виправленні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психічному та соціальному розвитку дітей і молоді, у їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності й дозвілля.

Зміст соціально-педагогічної профілактики наркоманії:

- формування установок (відношень, мотивів, моделей поведінки) на життя без наркотиків;

- поширення профілактичної інформації (друкована продукція, засоби масової інформації, міжособистісні стосунки, інші форми соціальної роботи);

- формування умінь і навичок здорового способу життя;

- застереження формування пронаркотичних моделей поведінки;

- ініціювання педагогічно-змістовної діяльності з профілактичної роботи;

- превентивна робота з проблем пияцтва, алкоголізму, вживання тютюну серед неповнолітніх і молоді;

- пропагандистські заходи до міжнародних свят, Всесвітніх днів без тютюну, алкоголю, наркотиків.

В системі профілактики наркоманії виокремлюють такі види:

· первинна профілактика – комплекс соціальних, освітніх та медико-психологічних заходів, які попереджають вживання наркотиків.

· вторинна профілактика – комплекс соціальних, освітніх та медико-психологічних заходів, які попереджають формування хвороби і ускладнень, пов’язаних з вживанням наркотиків у «періодичних споживачів».Вторинна профілактика має справу із зловживанням, що вже почалося. Цей тип профілактики аналогічний ранньому лікуванню, коли проблеми з наркотиками тільки спливли на поверхню.

· третинна профілактика або реабілітація – комплекс соціальних, освітніх та медико-психологічних заходів, спрямованих на попередження зривів і рецидивів захворювання, тобто ті, які відновлюють особистий та соціальний статус хворого і повернення його до сім’ї, освітньої установи, трудового колективу тощо.

В загальноосвітніх закладах міста здійснюється первинна та вторинна види профілактики.

В школах міста проводиться систематична робота, спрямована на первинну профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, метою якої є формування у школярів стійкого морально-психологічного неприйняття вживання психотропних речовин та вироблення в учнів навичок здорового способу життя.

Традиційними для закладів освіти стали Дні та тижні здоров’я, бесіди, лекції наркологів з проблем поширення наркотичних речовин.

Класними керівниками проводяться виховні години, бесіди, відверті розмови, години спілкування на теми: «Здоров’я та здоровий спосіб життя», «Скажемо наркотикам – Ні», «Вплив шкідливих звичок на організм людини», «Ми за здоровий спосіб життя», «Шкідливі звички чи життя у задоволення», «Знати, щоб жити», «Якщо хочете уберегтися від ВІЛ…», «Шкідливість алкоголю і наркотиків», бесіда з елементами тренінгу «Близькі стосунки та шлюб» (9-11 кл.), усний журнал «Моє здоров’я в моїх руках», «Майбутнє без наркотиків», «Складові здорового способу життя».

З метою формування у дітей навичок здорового способу життя педагоги загальноосвітніх навчальних закладів продовжують працювати за програмами «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Рівний-рівному», «Життя на роздоріжжі. Твій вибір».

Важливу роль у профілактичній роботі відіграють працівники психологічної служби. У 2012-2013 н.р. психологами та соціальними педагогами закладів освіти були проведені: цикл тренінгових занять «Знати, щоб жити!», брейн-ринг «Здоров’я людини – найвища цінність!», тренінгові заняття «Як запобігти ВІЛ-інфікуванню. Знати, а не боятися!», практичні заняття «Залежність та шляхи її подолання», «Наркотична небезпека», анкетування серед старших класів на тему «Чи вмієш ти говорити «Ні», бесіди: «Як навчитися говорити «НІ»», «Алкоголь та наркотики – фактори ризику щодо зараження ВІЛ», лекції «Адиктивна поведінка як саморуйнування особистості», «Насвай – загроза здоров’ю».

Важливим чинником профілактики наркоманії є широка просвітницька робота з батьками. У рамках університету педагогічних знань для батьків були проведені: бесіди: «Майбутнє вашої дитини», «Виховуємо любов’ю», «Спілкування – найдієвіший вплив», «Запобігання захворювання на туберкульоз, наркоманію та ВІЛ», круглий стіл ««Насвай» - проблема сьогодення», батьківські години спілкування: «Бережіть своїх дітей», загальношкільні батьківські збори «Профілактика негативних проявів у поведінці дітей». Педагогічними працівниками закладів освіти оформлені бюлетені для батьків «Виявлення ранніх ознак наркоманії серед підлітків». 1 березня 2013 року на засіданні загальноміської батьківської конференції глибоко аналізувалося питання факторів ризику в дитячому та підлітковому середовищі та можливі шляхи співпраці закладів освіти, сім’ї, громадськості в попередженні асоціальної поведінки підлітків. Результатом конференції стало прийняття резолюції, обговорення якої передбачається в кожному навчальному закладі.

Профілактична діяльність простежується і в роботі органів учнівського самоврядування. Силами учнів часто організовуються інформаційні лекторії, конкурси плакатів, бюлетенів, проводяться диспути, учні-волонтери мають досвід проведення тренінгів за превентивними програмами.

На думку багатьох педагогів, альтернативою вживання шкідливих речовин є залучення учнів до різних видів діяльності. Важливе місце у формуванні системи спортивно-оздоровчої роботи належить організації та проведенню Днів


здоров’я, естафет, спортивних свят, змагань з різних видів спорту.

На виконання положень Концепції в загальноосвітніх навчальних закладах міста розроблено цільові проекти щодо формування культури здорового способу життя усіх учасників навчально-виховного процесу.

Під час вивчення системи роботи загальноосвітніх навчальних закладів №7, 11 та спеціалізованої природничо-математичної школи №16 щодо попередження вживання наркотичних та психотропних речовин, було встановлено, що адміністрацією, педагогічним колективом проводиться системна, цілеспрямована просвітницька робота з учнівським та батьківським колективами.

В БЗШ №11 заступник директора, медичні працівники та соціально-психологічна служба здійснюють активну роботу щодо попередження вживання наркотичних речовин. Такі заходи здійснюються в рамках первинної профілактики, принцип якої - «Просто скажи наркотикам – ні», а її мета полягає в розвитку відповідального ставлення до свого життя та майбутнього. Все це здійснюється через реалізацію завдань різних профілактичних програм та широкомасштабну роз’яснювальну роботу про негативність зазначеного явища. Слід відмітити, що педагогами школи було виявлено учнів, схильних вживати насвай. Адміністрацією школи негайно було вжито необхідних заходів: проведено роз’яснювальну роботу серед учнів та педагогів, організовано тематичні батьківські збори та індивідуальні зустрічі із батьками.

Заходи первинної профілактики також здійснюються і в БЗШ №7. Соціально-психологічна служба в межах своїх повноважень здійснює роботу із попередження та профілактики вживання шкідливих речовин. Цінним у роботі школи з даного напрямку є те, що батьки залучаються до профілактичних заходів, а саме: силами батьків організовується рейд в межах території школи «Школа вільна від тютюну та наркотиків». Адміністрацією БЗШ №7 підписано угоду про співпрацю із наркодиспансером.

У зазначених загальноосвітніх навчальних закладах слід звернути увагу на вторинну профілактику та роботу з дітьми «групи ризику».

Адміністрацією та соціально-психологічною службою БСШ№16 розроблено чіткий алгоритм роботи із даної проблеми. Робота із профілактики наркоманії в школі проводиться за наступними напрямками:


 • прийняття управлінських рішень (видача наказів, розпоряджень, планування відповідних заходів)

 • психопрофілактичний: робота соціально-психологічної служби щодо профілактики вад виховання та психічного розвитку, робота із важковиховуваними учнями,

 • педагогічний: системний підхід до антинаркотичного виховання учнів з 1 по 11 класи, формування установок здорового способу життя, проведення профілактичних заходів, робота за просвітницькими програмами, оформлення тематичних виставок, організація Днів, Місячників, Тижнів, Декад здоров’я,

 • санітарно-гігієнічний: сприяння санітарній грамотності та культурі гігієни батьків, дітей, педагогів,

 • медичний: профілактична робота медичного персоналу, яка полягає у проведенні медичного обстеження учнів, організації лекцій та занять із лікарями-фахівцями, проведення радіопередач, випуск санітарних бюлетенів,

 • залучення учнів до активної діяльності: організація спортивно-масової роботи, проведення рухливих перерв, проведення уроків фізичного виховання.

З метою запобігання зловживання наркотичними речовинами педагогічний колектив БСПМШ №16 співпрацює з родинами дітей, медичними закладами міста, службою у справах неповнолітніх, правоохоронними органами, громадськими організаціями, міськими закладами культури та освіти.

Педагоги БСПМШ № 16 систематично долучають учнів до підготовки та проведення заходів різних типів. Зокрема, свідомому ставленню до власного здоров’я сприяють такі заходи, проведені в школі: диспут «Чи можна вважати тютюн та алкоголь наркотичними речовинами?», відверта розмова «Моє здоров’я в моїх руках», година класного керівника «Майбутнє без наркотиків», тренінг «Вчимося володіти своїми почуттями».

Позитивним в діяльності школи є і те, що тут створено наркологічний пост, метою якого є здійснення профілактики вживання учнями наркотичних речовин, тютюнових виробів та пропагування здорового способу життя. До складу даного наркопосту входять: заступник директора із виховної роботи, практичний психолог, соціальний педагог, медична сестра, вчителі біології та основ здоров’я. Цей орган здійснює як первинну, так і часткову вторинну профілактику вживання наркотичних речовин. Значна увага приділяється роботі з дітьми «групи ризики» та їх родинами. Наркопост БСПМШ №16 систематично звітується про пророблену роботу та результати профілактичних дій перед педагогічним, батьківським та учнівським колективами з дотриманням правил конфіденційності.

Для створення єдиного виховного простору загальноосвітні заклади міста намагаються співпрацювати із батьківською громадою, медичними установами, благодійними організаціями та фондами, які займаються просвітницькою роботою, пропагандою здорового способу життя, службою у справах неповнолітніх, правоохоронними органами, громадськими організаціями, позашкільними навчальними закладами. Управлінням освіти і науки укладено угоду із Білоцерківською єпархією, яка долучається до виховного процесу.

Проте часто формування консолідованого підходу унеможливлюється через опір батьків та самих учнів, низьку обізнаність педагогів щодо ознак наркозалежності, бажання сім’ї та навчального закладу приховати випадки вживання наркотичних речовин серед дітей, ігнорування проблеми, відсутність тактики роботи з дітьми, що почали вживати наркотичні речовини. Згідно законодавства, будь-які заходи щодо виявлення осіб, що вживають наркотичні речовини мають здійснюватись відповідною медичною установою лише за згодою батьків, а таку згоду батьки найчастіше не дають.

На думку багатьох педагогів, альтернативою вживання шкідливих речовин є залучення учнів до різних видів діяльності. Важливе місце у формуванні системи спортивно-оздоровчої роботи належить організації та проведенню Днів


здоров’я, естафет, спортивних свят, змагань з різних видів спорту.

У листопаді 2012 року Центр практичної психології, соціальної і виховної роботи, психологи загальноосвітніх закладів міста провели соціологічне опитування учнів 9 та 11 класів, їх батьків та педагогів навчальних закладів міста Біла Церква з питань розповсюдження шкідливих звичок серед учнівської молоді.

Опитано :

учнів 9 кл. – 446 осіб;

учнів 11 кл. – 391 особа;

батьків учнів 9 та 11 класів – 460 осіб;

педагогічних працівників – 180 осіб.

Мета проведення опитування – з’ясувати стан розповсюдження шкідливих звичок серед учнівської молоді (паління, вживання алкогольних напоїв ( в тому числі слабоалкогольних), наркотичних речовин), періодичність проведення в закладах освіти просвітницьких заходів, відповідність інформації та форми її подання запитам та інтересам учнів, ставлення різних категорій респондентів до цих явищ з метою аналізу та планування роботи з учасниками навчально-виховного процесу, корегування просвітницької та розвивальної роботи.

Одне з запитань анкети було спрямоване на з’ясування спонукальних причин вживання різних речовин, що впливають на свідомість та стан організму (паління, вживання слабоалкогольних напоїв (в т.ч. пива), вживання високоградусних алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин). Серед причин були запропоновані для вибору наступні: цікавість, вплив друзів, щоб справити враження, реклама, подобається смак, подобаються ефекти, щоб забути проблеми, заради насолоди.

Найбільш значимою спонукальною причиною вживання наркотичних речовин є цікавість, вплив друзів та ефекти від вживання. До перелічених факторів додається насолода від вживання та можливість забути проблеми, відключитися, зменшити нервове та емоційне навантаження або ж не докладати зусиль для пошуку варіантів вирішення складних питань. При цьому думки респондентів різного віку не співпадають. Це впливає на оцінку наявної ситуації, взаєморозуміння між поколіннями, вибір підходів до просвітницької, превентивної роботи, методів впливу та виховання.

Попри наведені дані про розповсюдженість вживання різних речовин, що змінюють свідомість, від 46% до 64% опитаних зазначили, що заходи про шкідливість і наслідки вживання алкоголю і наркотиків у загальноосвітніх навчальних закладах проводяться щомісячно. Від 16 % до 34% респондентів повідомляють, що такі заходи проводяться один раз на тиждень.

Просвітницька та превентивна робота з даного питання проводиться переважно у вигляді лекцій (74% - 96%), зустрічей з лікарями, які теж проходять у вигляді лекцій; тренінгів (45 %), зустрічей з волонтерами різних громадських організацій (32 %), різноманітних акцій (29 %), виступів агітбригад (20 %), засідань круглих столів (16 %).

Аналіз проведеного опитування дозволяє зробити наступні висновки:


 • паління, вживання алкогольних (у т.ч. слабоалкогольних) напоїв, наркотичних засобів (у т.ч. «легких») досить широко розповсюджені явища в молодіжному середовищі;

 • просвітницька та профілактична робота в закладах проводиться активно, більше половини респондентів зазначають, що інформація, яка подається дітям, відповідає віковим потребам;

 • теоретичні знання учнів та дорослих про шкідливість паління, вживання алкоголю та наркотиків достатні, але не стали «керівництвом до дії», тобто не стали переконаннями, що визначають поведінку окремої людини;

 • погляди дорослих та старшокласників щодо спонукальних причин вживання різних речовин, що впливають на свідомість людини, дещо відрізняються.

 • толерантне ставлення дорослих до вживання підлітками тютюну, алкоголю та наркотичних речовин може сприяти більш широкому розповсюдженню шкідливих звичок серед молоді;

 • активні форми профілактичної та просвітницької роботи (тренінги, акції, робота агітбригад) набувають більш широкого розповсюдження.

Зважаючи на вищезазначене, рекомендуємо: 1. Керівникам закладів освіти:

  1. Продовжити впровадження інформаційно-просвітницьких програм щодо формування в учнів навичок здорового способу життя: «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Рівний-рівному».

  2. Запобігати фрагментарності та формальності в роботі з даного напрямку, забезпечити контроль за систематичністю профілактичних заходів щодо вживання наркотичних, психотропних речовин, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

  3. Розмісти на наочних інформаційних стендах у закладах освіти матеріали про шкідливі наслідки вживання наркотичних та психотропних речовин та практичні рекомендації щодо здорового способу життя, відмови від вживання наркотичних виробів. Забезпечити періодичну змінність цих матеріалів

  4. Забезпечити регулярне проведення батьківських зборів із залученням медичних працівників із питань просвіти та вироблення спільних дій щодо зменшення вживання наркотиків серед дітей та учнівської молоді.

  5. З метою поліпшення просвітницької роботи з педагогами щодо організації профілактичної роботи із попередження наркоманії в учнівському середовищі, запровадити серію тренінгів, залучивши тренерів ЦППСіВР.

 1. Завідувачу центру практичної психології, соціальної і виховної роботи Корнієнко Л.В.:

  1. Провести семінари-практикуми для практичних психологів, класних керівників щодо запобігання та зменшення вживання наркотичних речовин серед дітей та молоді.

  2. Активізувати діяльність мобільної тренінгової групи щодо співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами щодо організації профілактичної роботи із попередження наркоманії в учнівському середовищі.

 2. Директору станції юних натуралістів Пахомовій І.А.:

  1. Активізувати діяльність тренінгового центру для волонтерів підліткового руху «Ми за здоровий спосіб життя».

  2. Провести конкурс соціальних учнівських проектів щодо зменшення вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді та формування в учнів навичок здорового способу життя.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка