Довідка про стан викладання та якість знань, умінь та навичок з біології та хімії у Кременчуцькому ліцеї №4Скачати 278.41 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір278.41 Kb.
Директору КМНМЦ

НИКИФОРЕНКО О.М.
Довідка

про стан викладання та якість знань, умінь та навичок з біології та хімії у Кременчуцькому ліцеї № 4
Перевірка питання „Про стан викладання та якість знань, умінь та навичок з біології та хімії у Кременчуцькому ліцеї № 4 була здійснена згідно річного плану міського управління освіти за такими критеріями:

 • навчально-методичне, технічне забезпечення викладання предмету основ здоров’я;

 • кадрове забезпечення викладання предмету, стан календарного планування, поурочне планування;

 • позакласна робота з предмету;

 • внутрішньошкільний контроль та керівництво


Навчально-методичне, технічне забезпечення викладання предмету.

Адміністрацією ліцею приділяється постійна увага оновленню матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення викладання біології та хімії. Кабінети хімії та біології в ліцеї № 4 вважаються одними із кращих у місті. Вчителі мають змогу проводити уроки із застосуванням технічних засобів навчання, в наявності медіатека з хімії та біології. Кабінет біології, його оформлення відповідає положенню про навчальний кабінет. Кабінет оформлений навчальними стендами, озеленений, навчальні таблиці з усіх розділів біології, достатня кількість вологих препаратів з анатомії, муляжі. У кабінеті хімії наочне обладнання, навчально-наочні посібники оптимально систематизовані, хімічні реактиви зберігаються з дотриманням вимог пожежної безпеки та охорони праці, наявна навчально-матеріальна база викладання хімії добре зберігається. Кабінет забезпечений припливно-витяжною вентиляцією, яка функціонує на належному рівні. Розроблені інструкції з ТБ, своєчасно проводиться та відповідно до діючого Положення реєструються інструктажі всіх видів. Підручниками з біології та хімії забезпечені всі учні. На уроках біології використовуються зошити з друкованою основою. Всі вчителі кафедри природничих наук мають програми, використовують посібники та навчально-методичну літературу, які не суперечать вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2007 № 1166 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах", передплачені журнали «Біологія і хімія в сучасній школі», «Школа юного вченого», «Колосок», газети видавництва «Основа» -«Хімія», «Біологія».


2.Кадрове забезпечення викладання предмету, стан календарного планування, поурочне планування.

Викладання предмету здійснюється за програмами Міністерства освіти і науки України «Біологія», «Хімія». Предмети біологія, хімія в ліцеї викладають наступні вчителі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

вчителя


Фах за дипломом

Педагогічний стаж

Категорія

Педагогічні звання

Останній рік проходження курсів

1

Савєльєва Людмила Василівна

біологія, хімія


37

вища

вчитель-методист

2012

2

Кожева Світлана

Іванівна


Біологія, ботаніка

21

вища

вчитель-методист

2012

3

Лєднєва

Наталія


Юріївна

біологія, хімія


31

вища

вчитель-методист

2012

4

Грінченко Ольга

Володимирівнабіологія

23

вища
2012

5

Теміров Володимир

ВолодимировичБіологія, практична

психологія18р.

10м.


1 кат
2012

6

Богаш

Віта


Василівна

Біологія

20 р.

10м.


вища
2009

7

Лагерева

Олена


Миколаївна

Хімія

28 р.

вища

старший учитель

2012

Аналіз даних свідчить наступне:

Календарне планування складено відповідно до діючих програм. Аналіз календарного та поурочного планування, перевірка класних журналів свідчить, що на момент вивчення питання навчальна програма виконана.

Матеріали вивчення показали, що учителі біології та хімії мають належну науково-теоретичну та методичну підготовку, успішно реалізують основні складові системи природничо-наукової освіти, працюють над удосконаленням структури уроку, запроваджують інноваційні педагогічні технології, посилюють увагу до якості навчання, формують в учнів науковий та екологічний світогляд, життєві й соціальні компетенції. Учителі біології та хімії постійно підвищують власний фаховий рівень шляхом курсової підготовки, в міжкурсовий період – через обмін досвідом, участь у роботі методичних об’єднань, постійно діючих міських, обласних семінарів та конференцій з актуальних питань теорії, методики і практики педагогічної діяльності, самоосвіту. Це сприяє неперервності професійної освіти, підвищенню теоретичної й методичної підготовки вчителів, розвитку творчості, запровадженню інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання в практику діяльності вчителів біології та хімії.

У процесі вивчення стану викладання предметів хімії та біології відвідано і проаналізовано 14 уроків, стан матеріально-технічної бази, начально-методичного забезпечення викладання предметів, рівень використання наявної бази, якість керівництва з боку адміністрації навчальних закладів, вчительську документацію, проведено контрольні роботи. Відвідані уроки вчителів ліцею показали, що учні повноцінно і самостійно вміють працювати із зошитами з друкованою основою, які добре використовуються як на уроках, так і в позаурочний час. Учні вміло висловлюють свої судження.

Грінченко О.В. працює над педагогічною проблемою «Формування творчого мислення у школярів на уроках біології та хімії», їй вдається у повній мірі здійснювати перевірку знань учнів, використовуючи при цьому біологічні диктанти, тестові завдання, термінологічні диктанти. Вчитель постійно активізує розумову діяльність учнів. Нові знання закріплюються поетапно, в кінці уроку робляться узагальнюючі висновки. Ольга Володимирівна надає перевагу інтерактивним методам навчання. Вчитель вміє дозувати матеріал для учнів різних рівнів сприйняття матеріалу,розвиває самостійність та ініціативу учнів на уроці, урізноманітнює форми здобуття знань і перевірки домашнього завдання.

На уроках застосовуються методи підтримки уваги учнів, використовується велика кількість цікавої інформації, схеми та таблиці, які допомагають розвитку вміння складання опорних конспектів. Вчитель вміє дозувати матеріал для учнів різних рівнів сприйняття матеріалу. Вчителька розвиває самостійність та ініціативу учнів на уроці, урізноманітнює форми здобуття знань і перевірки домашнього завдання. Вчитель активно працювала на педагогічній раді, доповідала про застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках біології та в позакласний час

Вчителька працює в ліцеї перший рік, але зарекомендувала себе як відповідальна, творча людина. Організувала екологічну агітбригаду «НЛО», яка успішно виступила на міському конкурсі-огляді екологічних агітбригад. Грінченко О.В. веде с учнями гурток «Екодизайн», залучає учнів до участі в Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок». Ольга Володимирівна написала з ученицею 10 класу науково-дослідницьку роботу, яка посіла перше місце на міському етапі в секції «валеологія».

Савєльєва Л.В. працює над педагогічною проблемою «Форми і методи роботи з обдарованими учнями», прагне забезпечити повчальний характер опитування, коли в ході відповідей учні залучаються до виправлення помилок. Вчителька приділяє велику увагу самостійній роботі учнів з додатковою інформацією під час підготовки до наступних уроків. У своїй роботі застосовує елементи проблемного, особистісноорієнтованого, розвивального навчання, інтерактивні методи: мозковий штурм, робота в парах, групах; мультимедійні презентаціі, відеофрагменти з використанням комп’ютера тощо. Результатом роботи вчителя над проблемою є підготовлений навчально-методичний посібник: «Різнорівневі тематичні завдання з біології. 8 клас».

На належному рівні відбувається перевірка не тільки об'єму знань, логічності відповідей, але й вміння застосовувати свої знання на практиці. Перевірка знань вчителями здійснюється систематично, ведеться постійний контроль за розумінням змісту матеріалу. Про це свідчить достатня кількість оцінок у класних журналах. Журнали ведуться охайно, чітко, регулярно. Робочі зошити та зошити з друкованою основою мають всі учні. Савєльєва Л.В. матеріал подає взаємопов’язано з іншим науками: хімією, фізикою, історією, літературою, математикою, географією, гігієною, медициною, біонікою, що сприяє всебічному розвитку особистості. В своїй роботі практикує складання планів уроку, тез з даної теми, таблиць, схем. Важливим моментом педагогічної діяльності Людмили Василівни є багатократне, в різних формах повторення матеріалу, що сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу. Належну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми, її учні призери міських та обласних олімпіад з біології, переможці конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції «психологія». Вчитель активно працює на педагогічних радах, міських семінарах, конференціях, ділиться досвідом із застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках біології та в позакласний час. В позакласній роботі звертає увагу на формування валеологічного світосприйняття учнів, активної життєвої позиції щодо зміцнення власного здоров’я. З цією метою Людмила Василівна щорічно проводить науково-практичні конференції, виховні заходи щодо пропагування здорового способу життя, залучає учнів до участі в Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок».

Савєльєва Людмила Василівна - завідувачка кабінету біології ліцею, який естетично оформлено, кожний рік збагачує різноманітним дидактичним матеріалом, дбає про поліпшення матеріальної бази. Два роки поспіль Савєльєва Л.В. очолювала міську творчу групу по роботі із обдарованими учнями, за свою роботу нагороджена знаком В.Сухомлинського.

Уроки вчителя Лєднєвої Н.Ю. чітко сплановані, матеріал вивчається в логічній послідовності з використанням різних методичних прийомів, що активізують пізнавальну активність учнів, розвивають мислення, формують навички самостійної роботи з підручником та додатковими джерелами інформації, забезпечують належний рівень уваги та дисципліни. Це методи проблемного викладу матеріалу, частково-пошуковий, дослідницький, інформаційний, репродуктивний, проблемно-науковий. Працює над методичною проблемою «Інтерактивний ресурс як засіб підвищення пізнавальної активності учнів на уроках біології та позакласній роботі та формування творчої компетенції сучасного вчителя».

Наталія Юріївна виявила себе неординарним спеціалістом високого класу, який глибоко володіє теоретичним матеріалом, ефективно й успішно втілює в життя найновітніші технології навчання та виховання підростаючого покоління. Перевагу віддає нетрадиційним урокам-семінарам, диспутам, колоквіумам. Застосування інтерактивних технологій, методик і форм роботи дозволяють учителю забезпечити розвиток і саморозвиток особистості учня, спираючись на його здібності, нахили, інтереси. Кожне її спілкування з дітьми – це відкриття нового, дивовижного. Вона вміє зачарувати, заінтригувати, зацікавити. Вчитель будує уроки яскравими, емоційними, образними. Широко використовує ігрові ситуації, рольові, логічні ігри, інтелектуальні тренінги. Вчить пізнавати і любити життя, людей, природу, бачити красу в звичайному, буденному. Особливу увагу Лєднєва Н. Ю. приділяє роботі з обдарованими дітьми. Веде школу олімпійського резерву, забезпечує високий рівень знань дітей з біології. Її учні з року в рік стають призерами обласних олімпіад, обласного конкурсу захисту наукових робіт МАН. У минулому навчальному році її учениця посіла ІІІ місце на Всеукраїнському етапі олімпіади з біології. Працює науковим консультантом у «Школі творчого зростання молодих вчителів» із впровадження сучасних педтехнологій у навчально-виховний процес. Проводить семінари, дає відкриті уроки, позакласні заходи. Бере активну участь у роботі обласних ярмарок, її навчальний посібник «Нестандартні методи проведення тематичного оцінювання на уроках біології» опубліковано в фаховому журналі «Біологія» видавництва «Основа». Лєднєва Н.Ю. є шкільним координатором Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок».

Вчитель біології Кожева С.І. працює над педагогічною проблемою: «Використання методу проектів на уроках біології». Досконало володіє методикою викладання біології, має високу науково – теоретичну підготовку. Провідна мета уроків Світлани Іванівни – навчити учнів самостійно та творчо розв’язувати проблеми, шукати нову інформацію й робити висновки, а не подавати дітям готові знання. У своїй роботі вчитель вміло розвиває глибокий інтерес й повагу до біологічних наук, широко використовує повідомлення, реферати, знаходячи цікаві теми, які спонукають учнів до самостійної роботи з довідковою та науково-популярною літературою. Регулярно слідкує за новинками літератури та досягненнями науки з предмету. Навчання тісно пов’язує з життям, широко використовує міжпредметні зв’язки. Щорічно виступає на засіданнях методоб'єднаннь вчителів біології міста, проводить семінари, дає відкриті уроки, позакласні заходи. Педагогічними здобутками охоче ділиться із колегами. Вчитель активно працює на педагогічних радах, міських семінарах, конференціях, ділиться досвідом екологічної освіти на уроках біології та в позакласний час Творчий підхід до роботи став запорукою захопленості учнів біологією та досягненням хороших результатів на олімпіадах. Її учні з року в рік стають призерами обласних олімпіад, обласного конкурсу захисту наукових робіт МАН. За два останніх років підготувала 5 призерів міської олімпіади з біології, 6 - з екології, 3 призер обласної олімпіади з біології, 5 - з екології, 10 призерів міського етапу в секціях лісознавство, медицина, загальна біологія, аграрні науки, 1 призер обласного етапу в секції лісознавство.

Теміров В.В. працює над педагогічною проблемою : «Застосування інформаційно-комунікативних технологій з метою підвищення якості освіти».

Вчитель виявився фахівцем своєї справи: він володіє учнівським колективом, має добру науково-теоретичну підготовку, на уроках використовує сучасні форми і методи викладання свого предмета, працює над розвитком біологічного мислення учнів. Володимир Володимирович формує в учнів міцні знання з біології, створює цілісну наукову систему уявлень про природу, знайомить учнів із класичними і сучасними досягненнями та проблемами біології. У своїй діяльності широко використовує додаткову науково-популярну і методичну літературу. Відвідані уроки Темірова В.В. характеризуються раціональністю вибору типу уроку, логічністю та завершеністю кожного етапу уроку. Достатньою мірою реалізуються дидактичні принципи навчання: науковості, доступності, системності, зв’язку навчання з життям.


У повсякденній роботі Теміров В.В. на достатньому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі. Фахівець володіє широким спектром стратегій навчання. Володимир Володимирович уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує інформаційно - комунікативні методи навчання, нестандартні форми проведення уроку, активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Вчитель активно працює на педагогічних радах, міських семінарах, конференціях, ділиться досвідом із застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології. Очолює туристичний гурток ліцею, на заняттях якого здійснює екологічне виховання учнів, залучає учнів до участі в Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок». Значну увагу приділяє роботі з обдарованою молоддю, його учні є призерами предметних учнівських олімпіад, конкурсів.

Вчитель хімії Лагерева О.М. досконало володіє методикою викладання хімії, має високу науково – теоретичну підготовку. Учитель творчо працює над вирішенням методичної проблеми «Використання мультимедійних технологій в процесі навчання хімії». У своїй роботі Олена Миколаївна вміло поєднує інноваційно-традиційні підходи до викладання хімії, широко застосовуючи елементи технологій формування творчої особистості, саморозвитку, нових інформаційних технологій. Спілкування зі школярами на уроках будується за принципами партнерства і поваги до особистості учня. На заняттях учні добре відчувають поєднання вимогливості і розуміння зі сторони вчителя, а раціональне використання різних видів заохочення сприяє позитивній мотивації навчальної діяльності. Пройшла курси Intel, здійснює апробацію електронного підручника з хімії у 11-х класах. Щорічно виступає на засіданнях методоб'єднань вчителів хімії міста, проводить семінари, дає відкриті уроки, позакласні заходи, творчо використовує досвід роботи кращих учителів міста. Олена Миколаївна брала активну участь в проведенні міського семінару для вчителів хімії та біології, керівник міської творчої групи вчителів хімії, ділиться досвідом з вчителями із використання проектних технологій в процесі вивчення хімії. Учасник Всеукраїнської конференції «Менделєєвські читання», яка проводиться традиційно на базі Полтавського педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Традиційно щорічно проводить цікаві науково-практичні конференції екологічного напрямку з використанням інформаційних технологій, запрошує для співпраці фахівців з вищих навчальних закладів, залучає учнів до участі в Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок». Її учні з року в рік стають призерами міських та обласних олімпіад з хімії. За два останніх років підготувала 8 призерів міського етапу олімпіади з хімії, 3 призера – обласного. Значну увагу Олена Миколаївна приділяє науково-дослідницькій роботі учнів. У Всеукраїнському конкурсі МАН (молодше відділення, 7-8 кл.) з темою «Екологічний стан річки Сухий Кагамлик» ії учні посіли ІІ місце, на міському етапі в цьому навчальному році 3 учні стали призерами в секціях «хімія» та «екологія».

Вчитель хімії та біології Богаш В.В. працює над педагогічною проблемою: «Впровадження особистісно – орієнтовного навчання, створення максимально можливих умов для розвитку і творчості учнів шляхом використання інтерактивних методів навчання та інноваційних технологій». Вчитель надає перевагу методам, які сприяють підвищенню інтересу до вивчення біології та хімії, свідомому засвоєнню біологічних та хімічних понять, застосовує інноваційні форми організації навчально-виховного процесу, стимулює уміння раціонально і творчо мислити, розвиває екологічні навички, нахили і здібності учнів та їх пізнавальну активність на основі самостійності, зворотного зв’язку, врахування вікових та психологічних особливостей, моніторингу якості освіти. При вивченні нового матеріалу вчитель віддає перевагу методам самостійного здобуття знань, які спрямовані на реалізацію принципу активності навчання і сприяють розвитку творчої особистості, формуванню життєвих і соціальних компетенцій школярів. Проблемний метод викладання спонукає учнів до аналізу матеріалу, який вивчається, та пошуку відповідей на поставлені запитання. Учителі широко використовують міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки. Важливими джерелами знань, створення проблемних ситуацій, засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості є хімічний експеримент та розв’язування задач. Виходячи із можливостей кабінету та беручи до уваги безпечність речовин учитель не завжди практичні роботи проводить фронтально, часто заміняє їх демонстраціями. Виконанню вимог програми щодо практичних робіт всіма учнями заважає ще й відсутність спеціального одягу (халатів). Крім традиційних питань, що стосуються формуванню основних хімічних понять, хімічних елементів, речовин, реакцій, сполук належна увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання хімії, ролі теоретичних та експериментальних досліджень. На уроках порушуються екологічні проблеми, належна увага приділяється показу впливу хімічних чинників на здоров’я, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління. Вчитель працює на педагогічних радах, міських семінарах, конференціях, виступила із темою «Спілкування як основний елемент взаємодії учителя і учня на уроці». Віта Василівна приділяє роботі з обдарованою молоддю, її учні є призерами міських учнівських олімпіад, конкурсів, залучає учнів до участі в Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок».

Для встановлення показника якості навченості учнів та якості перевірки учителями письмових робіт, об’єктивності їх оцінювання у 7-11 класах було проведено заміри знань учнів з біології за завданнями, які відповідають чинним програмам. Аналіз результатів перевірки контрольних робіт з біології показав, що вчителі оцінили контрольні роботи в основному об’єктивно.


Результати та аналіз зрізових контрольних робіт з біології


Клас

Кількість

учнів

Писало

Вис. рів.

%

Достатній

рівень

%

Середній рівень

%

Початковий

рівень

%

Вчитель

10-Б

29

26

-
18

69,2

8

30,8

-
Савєльєва Л.В.29

21

4

19

10

47,6

7

33,4

-
Савєльєва Л.В.

Всього

58

47

4

19

28

58,4

15

32,1
32

28

13

46,4

14

50

1

3,6Лєднєва Н.Ю.32

26

4

15,4

10

38,5

12

46,1Лєднєва Н.Ю.

Всього

64

54

17

30,9

24

44,3

13

24,8


8-А

30

26

4

15,4

12

46,3

10

38,4Кожева С.І.

8-Б

29

26

3

10,3

14

48,3

12

41.4Кожева С.І.

Всього

59

52

7

12,9

26

47,3

22

39,9


9-А

30

26

3

12

13

50

10

38Богаш В.В.

8-В

20

17

7

41,6

9

53

1

6Теміров В.В.

10-В

32

31

8

32

7

23

14

45Грінченко О.В.
Більшість учнів 7-10 класів засвоїли навчальний матеріал з біології. Проте окремі учні не знають визначень біологічних понять та термінів; частина учнів не вміє застосовувати свої знання для вирішення практичних завдань. Не всі десятикласники орієнтуються у визначенні біологічних понять і термінів, але знають взаємозв'язки органоїдів в клітинах, розуміють їх значення. Частина учнів не знає досягнень біологічної науки, вчених та їх внеску у розвиток біологічної науки (законів та теорій). Учні дев’ятих класів роблять помилки при встановленні відповідності і послідовності між поняттями та визначеннями цих понять. Для деяких учнів складними виявилися питання на встановлення відповідностей та питання, які потребували розгорнутої відповіді. Вчителям варто більше уваги приділяти питанням вивчення систематики в курсах біології рослин та тварин; вчити учнів пояснювати взаємозв'язки будови та функцій органів і систем рослинного та тваринного організму.
Результати та аналіз зрізових контрольних робіт з хімії


Клас

Кількість

учнів

Писало

Вис. рів.

%

Достатній

рівень

%

Середній рівень

%

Початковий

рівень

%

Вчитель

8-Б

30

28

8

25

13

46,4

7

28,6Лагерева О.М.

10-Б

29

24

3

12,5

11

45,9

10

41,6Лагерева О.М.

Всього

59

52

11

18,7

24

46,2

17

35.1


7-А

28

28

7

25

4

15

11

39

6

21

Грінченко О.В.

8-А

30

30

4

14

13

43

12

40

1

3

Богаш В.В.

9-Б

32

28

2

7

15

54

11

39

В учнів 9-Б класу недостатньо глибоко сформовані навички застосування набутих теоретичних знань, для практичного розв’язання експериментальних та розрахункових задач. Інколи школярі допускають помилки у визначенні одиниць вимірювання маси та кількості речовини при розрахунках. Оцінки за контрольну роботу значно різняться із семестровою: якість знань за семестр - 45,5 %, за контрольну-61% Переважними балами в оцінці знань учнів 8-Б класу залишаються бали достатнього рівня, хоча високий рівень мають 25% учнів. Учні 7 класу щойно розпочали вивчення хімії, але якісний показник навчальних досягнень не високий, якість знань складає 40%, 21% учнів мають початковий рівень. При перевірці знань учнів 7 класу виявлено, що найкраще справилися із завданнями на визначення валентності хімічних елементів, класифікації явищ на фізичні та хімічні; найбільше труднощів в учнів визвало розв’язування задач на визначення масової частки хімічних елементів, не всі учні вміють обчислювати відносну молекулярну масу речовини. Вчителям хімії Грінченко О.В., Богаш В.В. розробити заходи по ліквідації прогалин у знаннях учнів 7-А та 9-Б класу класу та більш об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів не допускаючи великої розбіжності оцінок за контрольні роботи, тематичні, семестрові.
Позакласна робота з предмету.

Вся позакласна робота спрямовувалася на реалізацію науково-педагогічної проблеми ліцею «Формування та розвиток високої культури здоров’я, творчих здібностей та талантів в умовах інноваційного навчального закладу», яка охоплює всі аспекти діяльності нашого навчального закладу,організацію науково-пошукових та науково-дослідницьких робіт вчителів та учнів ліцею.

Учителі, які викладають біологію та хімію, переважно беруть участь у проведенні тематичних заходів (акцій, тижнів, днів здоров’я тощо). Вчителі залучають школярів до проектної діяльності: створено цікаві та актуальні сумісні учнівсько-вчительські проекти, зокрема, «Бути здоровим-бути щасливим» ( вчителі Савєльєва Л.В., Кожева С.І., Лєднєва Н.Ю.), «Хімія і музика», «Нафта. Джерело енергії чи екологічний забрудник» (вчитель Лагерева О.М.). Вчитель Теміров В.В. очолює туристичну роботу в ліцеї, організовує турпоходи по Україні, веде туристичний кружок. Грінченко О.В. веде гурток «Екодизайн», за власним сценарієм приготувала виступ екологічної агітбригади «НЛО», яка успішно виступила на міському конкурсі-огляді екологічних агітбригад.

Восьмий рік Лєднєва Н.Ю. впроваджує міжнародний проект під патронатом Міністерства освіти та науки України, разом з Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД «Школа проти СНІДу», проведено 3 семінари-практикуми для учнів 10-11 класів, позакласний захід «Твої життєві цінності». Щорічно в ліцеї вчителі, які викладають біологію та хімію велику увагу приділяють профілактичній роботі з учнями стосовно «ВІЛ-СНІДу», проводять акції, лекторії, тренінги.

У січні 2012 та 2013 року в ліцеї проведені педагогічні ради: «Здоров’язберігаючі технології, розвиток обдарованості в умовах сучасного навчального закладу» та «Вплив використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі на розвиток творчої особистості учителя й учня» на якої активну участь взяли практично всі вчителі, які викладають біологію та хімію. У 2012 році на базі ліцею № 4 проведено міський семінар для вчителів біології та хімії «Від уроку до наукової роботи», на якому вчителі природничої кафедри ліцею поділилися досвідом роботи із обдарованими дітьми.

Традиційними стали свята в ліцеї «Прощавай, ботаніка», «День птахів», «Творчі портрети кафедри» та інші. Перевага надається інтелектуальним іграм які сприяють розвитку пізнавальної та мислительної діяльності учнів. Це – «Ерудит-шоу», «Брейн – ринг», «Віват, знавці» та інші.

Щорічно проводиться «Свято творчості» – шкільна науково-практична конференція по захисту наукових робіт та рефератів учнів ліцею. Завжди цікаво на секційних засіданнях природничих наук: у минулому навчальному році проведено засідання за темами «Сучасність та перспективи хімічної науки» (вчителі: Лагерева О.М., Богаш В.В.), «Екологія і здоров’я» (вчителі Савєльєва Л.В., Кожева С.І.).

Кожева С.І. очолює в ліцеї секцію: «Екологія та охорона здоров’я» творчої лабораторії «Школа пізнання». В позакласній роботі звертає увагу на формування екологічного світосприйняття учнів, активної життєвої позиції щодо екологічної небезпеки. З цією метою Світлана Іванівна щорічно проводить науково-практичні конференції, виховні заходи щодо пропагування здорового способу життя, охорони природи.

У міському екологічному рейтингу «Світ довкілля» три роки поспіль учнівський колектив ліцею тримає І місце в місті. Учні ліцею є призерами в екологічних акціях: міському етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» – ІІ місце, міському етапі конкурсу плакатів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» – ІІІ місце, міському етапі конкурсу-огляду екологічних агітбригад, театрів та шоу в номінації «Екологічна бригада» – ІІ місце.

Активна участь у міських етапах Всеукраїнського конкурсів: «До чистих джерел», «Парки – легені міст і сіл», «Галерея кімнатних рослин», «Вчимося заповідувати», «Птах року», «Зоологічна галерея», «Годівничка», «Ліси для нащадків»,еколого-натуралістичному поході «Біощит», акції «Рослини – рятівники від радіації», Всеукраїнському флеш-мобі «Ми – за здоровий спосіб життя», присвяченому Дню боротьби зі СНІДом, міській акції «Зелена толока» в рамках екологічного марафону «Мій рідний край, моя земля» та інш. сприяє розвитку екологічного мислення учнів ліцею. На базі ліцею традиційно працює літній оздоровчий табір для обдарованих дітей ліцею «Юний науковець» (6-7 класи).Внутрішньошкільний контроль і керівництво.

Згідно річного плану в ліцеї здійснюється контроль(тематичний, фронтальний) за викладанням предметів хімія та біологія. Довідки у наявності, заслухані на педагогічних радах ліцею («Здоров’язберігаючі технології, розвиток обдарованості в умовах сучасного навчального закладу» 09.01.2012 р. протокол № 03, «Вплив використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі на розвиток творчої особистості учителя й учня» 10.01.2013 р. протокол № 03), на нарадах при директорові, про що свідчать відповідні протоколи (протокол № 15 від 07.12.11 р., протокол № 19 від 04.01.12 р. протокол № 38 від 16.05.12 р. протокол № 13 від 22.11.12 р., протоколи № 27 від 28.02.13 р.

Адміністраціями шкіл вивчається робота учителів біології та хімії, відвідуються та аналізуються уроки, позакласні заходи. Здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів з предмету по семестрам.

Адміністрація використовує кваліметричну модель ефективності роботи вчителів.Рекомендації.

Стратегічною метою навчання, що повинна реалізуватись через кожен урок біології та хімії, вважати виховання особистості, готової до життя в сучасних умовах розвитку суспільства, людини, яка розуміє біологічні та хімічні закономірності життя, цінує його й усвідомлює потребу охорони довкілля.Враховуючи важливість і актуальність питання збереження здоров’я дітей та учнів, його гостроту в сучасних несприятливих екологічних умовах, розуміючи, що запорукою формування здорової особистості учня є взаємопорозуміння між учнем та учителем, взаємоповага, толерантність рекомендуємо наступне:

1.Адміністрації

 • сприяти покращенню навчально-матеріальної бази з біології та хімії;

 • заохочувати та підтримувати інновації вчителів ;

 • продовжувати підписку фахових журналів та газет;.

 • здійснювати систематичний контроль за станом викладання предмету, якістю календарного та поурочного планування;

 • посилити профорієнтаційну роботу серед учнів середніх класів з метою полегшення вибору ними профільності навчання в старшій школі;

 • надавати методичну допомогу вчителям в організації навчально-виховного процесу з біології та хімії, у роботі з обдарованими дітьми.

2. Учителям біології та хімії.

 • на засіданні кафедри природничих наук проаналізувати матеріали перевірки стану викладання біології та хімії та рівня навчальних досягнень учнів з предметів, визначити шляхи удосконалення викладання хімії та біології;

 • вчителям кафедри природничих наук посилити роботу з обдарованими дітьми: активізувати участь учнів в МАН, сприяти участі школярів в турнірах та різноманітних конкурсах;

 • впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології, використовувати комп’ютерні технології навчання;

 • добиватись високої ефективності кожного уроку шляхом підбору цікавої інформації, урізноманітнення форм роботи, заохочення активності учнів;

 • надавати матеріали з досвіду роботи до друку у фахових виданнях.


Методист КМНМЦ О.Б. Сьомик


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка