Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів зош №3 І-ІІІ ступенів Новокаховської міської радиСкачати 122.02 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір122.02 Kb.

Від 20.12.2011 року № 05-20/212

Завідуючій Методичним

кабінетом НКМР

Гмизіній Н.А.

методиста Пашкевич Т.В.
ДОВІДКА

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів Новокаховської міської ради

та у Новокаховському техніко-економічному ліцеї Новокаховської міської ради

з англійської та німецької мов
На виконання плану роботи методичного кабінету Новокаховської міської ради на 2011 – 2012 навчальний рік в період з 11 по 25 жовтня та з 15 по 22 листопада 2011 року проведено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської та німецької мов в ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів Новокаховської міської ради та у Новокаховському техніко-економічному ліцеї Новокаховської міської ради відповідно. Узагальнення вивченого питання проведено на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, співбесід з учителями та учнями, вивчення вчительської та учнівської документації, відвідування уроків та позакласних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень школярів.

Іноземну мову в ЗОШ №3 викладають: • Фірсова Галина Петрівна – освіта вища, вища категорія, стаж педагогічної роботи 13 років, у цьому навчальному році викладає німецьку мову у 4-А, 5-А, 6-А класах, англійську мову - у 7-А, 10-А класах.

 • Удалова Наталія Олександрівна - освіта вища, друга категорія, стаж педагогічної роботи 6 років, у цьому навчальному році викладає у 6-Б, 5-Б, 7-В, 8-Б, 9-А, 9-Б класах.

 • Бондаренко Наталія Вікторівна – освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж педагогічної роботи 12 років, у цьому навчальному році викладає у 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 5-А класах.

Англійську мову в НКТЕЛ викладають:

 • Брижата Світлана Анатоліївна – освіта вища, друга категорія, стаж педагогічної роботи 5 років, у цьому навчальному році викладає у 9-А, 9-Б, 11-А, 11-Б классах.

 • Самохвалова Олена Костянтинівна - освіта вища, друга категорія, стаж педагогічної роботи 5 років, у цьому навчальному році викладає у 8-А, 8-Б, 10-А, 10-Б класах.

Фірсова Галина Петрівна вміло володіє класом, формує свідоме відношення до навчання, забезпечує зацікавленість учнів до вивчення іноземної мови. Основна цінність уроків вчителя в закріпленні граматичного матеріалу. Мова педагога грамотна, багата, емоційна, завантаженість на уроках відповідає віковим особливостям та можливостям учнів, приділяється велика увага роботі з підручником. Галина Петрівна систематично використовує технічні засоби навчання. Вчитель акцентує увагу учнів на переказ тексту з розумінням інформації, вміло здійснює установки для спілкування. Вона використовує принципи комунікативності, цілеспрямованості, ситуативної навчальної діяльності учнів. Зміст нових підходів до викладання іноземної мови – така проблема повсякчас турбує педагога. Проблемне навчання, різноманітні прийоми активізації учнів, систематичне повторення вивченого забезпечує високу результативність її педагогічної праці. Досвід вчителя занесений в базу даних методичного кабінету. Галина Петрівна проводить заняття з німецької мови для діаспори німців у місті. Вчитель була членом журі конкурсу «Учитель року – 2011» .

Удалова Наталія Олександрівна активізує пізнавальну діяльність учнів на уроках. На заняттях виявляє достатній рівень професіоналізму, творчості, ініціативи, володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, розвиває самостійність учнів, розумне використання знань на практиці.

Бондаренко Наталія Вікторівна доцільно визначає ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань уроків, звертаючи увагу на граматичну основу комунікативного мовлення. Вчитель використовує наочність та технічні засоби навчання. Форми і методи роботи педагог вибирає з метою формування в учнів навичок читання та говоріння. Учні вміло застосовують досвід, набутий у вивченні рідної мови. Наталія Вікторівна чітко планує уроки і передбачає розвиток дитячих здібностей.

Брижата Світлана Анатоліївна у навчально-виховному процесі віднаходить місце активізації пізавальної діяльності учнів засобами інтеграції. Здійснюючи індивідуальний підхід до учнів, вчитель забезпечує добру результативність своїх уроків. Світлана Анатоліївна володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, проводить уроки за технологією «Діалог культур».

Самохвалова Олена Костянтинівна цілеспрямовано працює над проблемою розвитку навичок аудіювання на уроках англійської мови. Вчитель залучає всіх учнів до активної і посильної участі у вирішенні відповідних завдань, навчає учнів систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал. Щоб заняття були цікавими, емоційними, практикує технологію інтерактивного навчання. ЇЇ вихованець Зеленський Євген, учень 10-А кл. у 2011 році посів ІІ місце на ІІ етапі ВУО. Учні Зеленський Євген та Очаківська Марія пройшли три тури у програмі обміну учнями FLEX.

Навчання учнів іноземної мови відбувається в класних приміщеннях. На 100 % учні забезпечені підручниками (крім 10 класу – 13% та 9,3% у ЗОШ №3 та НКТЕЛ відповідно, та крім 11 класу ліцею – 70%), вчителі використовують підручники Карп’юк О.Д., Біркун А.М., Басай Н.П., Калініна Л.В. як це передбачено нормативною базою викладання предмета. Недостатнє забезпечення викладання англійської мови всіма навчально-методичними комплектами (аудіо- та відеоматеріалами, книжками для домашнього читання, текстовими завданнями) створює певні труднощі в розвитку здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Є ще багато проблем щодо дообладнання кабінетів саморобними дидактичними матеріалами, придбання словників та іншої довідкової літератури. Доцільно проведено систематизацію навчально-наочних посібників, роздаткового матеріалу по класах за темами, раціональність їхнього розміщення дає змогу економити дорогоцінний час як на уроках, так і в процесі підготовки до них. Разом із тим наявна наочність, технічні засоби навчання не завжди використовуються Удаловою Н.О. (ЗОШ №3), що значно знижує ефективність навчально-виховного процесу безпосередньо на уроках. Достатньо повільно впроваджуються у практику викладання англійської мови електронні засоби, які могли б урізноманітнити навчальний процес, відкрити нові шляхи диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів, а якщо і використовуються, то із порушенням санітарно-гігієнічних вимог.

Учителі обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році.

Через систему колективної методичної роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу, самоосвітню роботу (опрацювання фахової, методичної літератури, публікацій фахових періодичних видань) педагогами вивчаються інноваційні технології, інтерактивні форми організації активної спільної діяльності вчителя і учнів на уроці та впроваджуються їх елементи в практику роботи, а саме тестові завдання (Фірсова Г.П., Бондаренко Н.В.(ЗОШ №3)), інтерактивні вправи (Бондаренко Н.В.(ЗОШ №3), Самохвалова О.К. (НКТЕЛ)), ігрові ситуації (Удалова Н.О.(ЗОШ №3), Брижата С.А.(НКТЕЛ).

Фірсова Г.П. (ЗОШ №3) є координатором Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Орлятко» у ЗНЗ, Бондаренко Н.В.(ЗОШ №3), Самохвалова О.К.(НКТЕЛ) координують у своїх ЗНЗ проведення Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч».

Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених на час вивчення уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки до уроків усіх педагогів, однак вчитель Брижата С.А. (НКТЕЛ) не завжди конкретизує в плані завдання навчання, розвитку та виховного впливу.

Відвідані уроки, співбесіди, проведені з учителями та учнями, засвідчують високий рівень демократизму та гуманізму у взаємовідносинах між учасниками навчально-виховного процесу як на уроках, так і в позакласній роботі з англійської мови, особливо на уроках у Фірсової Г.П., Бондаренко Н.В.(ЗОШ №3), Самохвалової О.К. (НКТЕЛ) де постійно панує атмосфера довіри, доброзичливої обстановки педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

З урахуванням вимог пояснювальної записки навчальної програми, змісту навчального матеріалу уроку, вимог до мовленнєвої підготовки учнів на кожному уроці вчителями оптимально визначаються і здебільшого повністю реалізуються освітні, виховні та розвиваючі цілі уроків. При цьому основна увага акцентується на формуванні в учнів усвідомлення ролі іноземної мови у житті людини, на засвоєння учнями знань мовних явищ, понять за допомогою яких сприймається дійсність, на розуміння учнями власного мовлення, оволодіння знаннями про історію, культуру та традиції каїн, мова яких вивчається.

У процесі вивчення іноземної мови вчителями ефективно реалізуються основні дидактичні та методичні принципи: комунікативної спрямованості навчання, ситуативної та тематичної організації навчального матеріалу, свідомого навчання, урахування вікових особливостей учнів, взаємопов’язаного навчання, видів мовленнєвої діяльності.

Більшість відвіданих уроків характеризуються мовленнєвою спрямованістю, що сприяє формуванню чотирьох її видів: аудіювання, говоріння, читання, письмо, комунікативною спрямованістю від початку до кінця. Вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано.

Види діяльності на уроках вибираються учителями з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Так, у початкових та старших класах Фірсова Галина Петрівна будує уроки таким чином, що вони набувають розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші. Бондаренко Наталія Вікторівна вміло проводить інтегрування англомовної діяльності з різними видами практичної: руховою, ігровою, трудовою, образотворчою, широко використовує елементи гри, змагання, приховані форми контролю, Самохвалова Олена Костянтинівна оптимально поєднує індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю у парах. Брижата Світлана Анатоліївна пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Поряд із цим не ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично.

Мовлення вчителів виразне, зразкове, переконливе, різноманітне за засобом вираження думки, є зразком для наслідування. Учителі прагнуть до дотримання співвідношення тривалості англійського і українського мовлення на уроці.

Належна увага приділяється вчителями англійської мови позакласній роботі з предмета. Так, проводяться тижні або декади іноземної мови, учні школи приймають участь в проведенні предметних олімпіад та інтерактивних конкурсів. Вчитель німецької мови Фірсова Г.П.(ЗОШ №3) разом зі своїми учнями співпрацює з місцевою діаспорою німців, свої знання іноземної мови учні школи застосовують під час проведення заходів в рамках роботи Євроклубу. Вчителі Брижата С.А. та Самохвалова О.К. (НКТЕЛ) залучають учнів до проведення декади «Співдружність мов», інтелект-шоу.

Проведені діагностування показали такі результати.


Вчитель

Клас

По списку

Писало

Справилися із завданням

Якість знань, %

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень
К-сть учн

%

К-сть учн.

%

К-сть учн.

%

К-сть учн.

%
1

Фірсова Г.П.

5-А (нім.)

8

63

50

2

33

1

17

50

2

Бондаренко Н.В.

5-А (англ.)

20

2010

50

9

45

1

5

50

3

Удалова Н.О.

9-А (англ.)

25

22

22

1000

4

Удалова Н.О.

11 (англ.)

17

11

6

55

5

45

100

5

Брижата С.А.

11-А

19

7

1

14

6

86

100

6

Брижата С.А.

11-Б

20

18

1

5

3

17

7

39

7

39

78

7

Самохвалова О.К.

10-А

17

171

6

12

71

4

23

94

8

Самохвалова О.К.

10-Б

15

112

18

7

64

2

18

82

Типові помилки:

Невміння знаходити інформацію в тексті (5-А кл. ЗОШ №3).

Використання часових форм (5-А кл.,9-А кл. ЗОШ №3, 10-ті, 11-ті класи НКТЕЛ).

Використання інфінітиву (9-А кл. ЗОШ №3, 10- А,Б кл. НКТЕЛ).

Неправильні дієслова та їх форми (9-А кл. ЗОШ №3, 10- А,Б кл. НКТЕЛ).

Вживання ступенів порівняння прикметників (11-ті класи ЗОШ №3 та НКТЕЛ).

Низький рівень знань з предмету показали учні 5-А та 9-А класів (ЗОШ №3).

Наявні недоліки у мовній підготовці учнів з англійської мови нерідко спричинені недотримання вимог рекомендацій навчальних комплектів щодо розвитку аудіювання, здійснення диференційованого та індивідуального підходів до навчання читання, усного та писемного мовлення, комплексного оволодіння фонетичною, лексичною і граматичною сторонами мови. Логічні зорові, слухо - зорові навчальні опори у процесі роботи Удалової Н.О. застосовуються не повністю і нераціонально. Мало використовуються на уроках такі резерви підвищення результативності навчання учнів, як керований діалог, робота за «ланцюжком», робота в групах та парах (Бондаренко Н.В., Брижата С.А.). Недостатньо органічно поєднується урок, домашня й позакласна робота для забезпечення ефективного формування комунікативних навичок і вмінь (Фірсова Г.П., Самохвалова О.К.).

Найбільш характерними недоліками є:


 • недостатньо активна позакласна робота з іноземної мови;

 • низька активність вчителів щодо участі у професійних конкурсах та друкування в пресі.


Пропозиції:

Адміністрації школи: 1. Вивчити труднощі в роботі молодих та малодосвідчених вчителів та спланувати заходи щодо їх подолання.

 2. Проаналізувати стан викладання іноземної мови в 5 та 9 класах та взяти на контроль (ЗОШ №3).

Вчителям іноземної мови:

 1. Проводити індивідуальну роботу з предмету з обдарованими дітьми.

 2. Залучати учнів школи до написання робіт МАН та участі в творчих конкурсах і міжнародних програм з іноземної мови.

 3. Створити банк матеріалів для аудіювання та використовувати їх систематично.

 4. Дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки під час використання ІКТ на уроках.

 5. Молодим та малодосвідченим вчителям відвідувати уроки старших коллег міста.

 6. Приймати участь у професійних конкурсах з метою підвищення фахової майстерності.

 7. Співпрацювати з фаховими друкованими виданнями з метою популяризації свого досвіду роботи.

Методист МК Пашкевич Т.В.4-24-33База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка