Довідка про результати вивчення стану запровадження громадянської освіти і виховання в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів містаСкачати 160.01 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір160.01 Kb.
Довідка

про результати вивчення стану запровадження громадянської освіти і виховання в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів міста


Відповідно до плану роботи управління освіти і науки на 2012/2013 н.р. у травні 2013 року було проведено вивчення стану запровадження громадянської освіти і виховання в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів міста. У ході перевірки вивчалась система роботи Білоцерківського колегіума ,БНВО Перша гімназія-школа ступеня, Білоцерківської гімназії №2, Білоцерківського економіко-правового ліцею, БЗШ №18, аналізувався досвід роботи з громадянського виховання в загальноосвітніх навчальних закладах міста, проводився моніторинг ціннісних орієнтацій учнів старших класів, анкетування учнів 10–х класів БЗШ №18, колегіуму, ліцею, 2-х гімназій.

Школа завжди виконувала важливе соціальне замовлення суспільства ­– формування громадянина-патріота, здатного захищати, розбудовувати свою державу, забезпечувати поступ нації до світової спільноти. Видатний український педагог-філософ, педагог-практик Софія Русова в своїх творах доводила, що суспільне буття визначає хід і напрямок виховання громадян держави, його завдання і зміст, що школа й виховання мають функціонувати у повній відповідності до особливостей і потреб своєї країни, нації.

Основні програмні орієнтири щодо виховання громадянина України визначені в Конституції України, Законі України «Про освіту», Національній доктрині розвитку освіти , Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, наказі Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та інших документах. У них наголошується, що домінантною основою розвитку українського суспільства є виховання «свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молодого покоління потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури».

Складові змісту громадянського виховання: патріотизм і національна самосвідомість, культура міжетнічних стосунків, політична та правова культури, моральна свідомість, трудова активність зумовлюють ефективність виконання завдань навчально-виховного процесу.

Діяльність навчальних закладів нашого міста спрямована на формування такої особистості, у якій синтезуються всі якості громадянина.

Важливе місце у цьому процесі посідає освітня складова, у вигляді громадянської освіти, яка доповнюється й розширюється вихованням у дусі громадянськості. Громадянознавчі аспекти знаходять своє висвітлення під час вивчення предметів, що належать до державного компонента: української мови і літератури, історії і географії України, правознавства, музики, образотворчого мистецтва, курсу «Я і Україна» в початковій школі. Громадянському вихованню учнів сприяють запровадження спеціальних навчальних предметів та курсів, серед них: «Вчимося бути громадянами», «Ми громадяни України», «Живи за правилами», «Громадянська освіта, «Основи критичного мислення», «Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки», «Історія України І половини ХХ століття в особах», «Історія української філософської думки ХХ століття», «Історія держави і права України», «Права людини в Україні», «Міжнародні відносини у ІІ половині ХХ століття» та інші. Запровадження спецкурсів позитивно впливає на рівень правової культури і правових знань учнів. Найбільше таких курсів викладається в економіко-правовому ліцеї (15),колегіумі (10), БНВО (8), гімназії №2 та БЗШ №18 (4).

Відомий український педагог Василь Сухомлинський перший звернувся до громадянського виховання як до головної педагогічної проблеми. Першочерговою умовою формування рис громадянина педагог вважав організацію емоційно насиченого, діяльного життя школи, розвиток громадянської активності кожного індивіда в контексті діяльного життя шкільного колективу.

В навчальних закладах громадянське виховання учнів здійснюється цілеспрямовано і системно. Організація позакласної та позашкільної виховної роботи сприяє не тільки збагаченню учнів знаннями й уміннями, а й залученню школярів до безпосередньої діяльності, яка розвиває громадянина. Виховний процес здійснюється на основі створення комплексних виховних програм та цільових проектів розвитку виховної системи. У Білоцерківському економіко-правовому ліцеї розроблена модель громадянського виховання ліцеїстів та програма «На шляху до зрілості», у гімназії №2 з успіхом впроваджується комплексна програма «Я - громадянин», у колегіумі впроваджується концепція правової освіти та виховання учнів та ряд цільових проектів «Творча особистість», «Молодіжна дипломатія».

Таким чином формується модель відкритого громадянського суспільства, запроваджуючи широкі можливості соціальної практики учнів й інших представників шкільної спільноти (вчителів, батьків, громадськості).

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у загальноосвітніх навчальних закладах розроблено більше 70 програм виховної роботи класних колективів; 15 з них затверджено науково-методичною радою КОІПОПК. Основною складовою даних програм є формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, розвитку патріотизму, національної самосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин. Схвальний відгук на Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник року» отримали виховні програми класних керівників: економіко-правового ліцею Мотижен С.В. «Гармонія в собі-гармонія в суспільстві», БЗШ №7 Шкредової О.Л., гімназії №2 Солоденко Л.І.

За останні роки серед методів та форм, що використовується в системі громадянського виховання закладів освіти міста, пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, дебати, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, метод проектів тощо. Крім цих методів також використовуються традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, з періодичною пресою, тощо. Педагоги, класні керівники в основу системи громадянського виховання покладають процес розвитку особистості ­– її здібностей, інтересів, нахилів, національної свідомості і самосвідомості, соціального досвіду. У своїх анкетах учні10–х класів БЗШ №18, колегіуму, ліцею, 2-х гімназій серед заходів, що проводилися в закладах освіти і викликали найглибші патріотичні почуття назвали: День збройних сил України, День вишиванки та посвята в джури, День української мови та писемності, День ветерана, День Перемоги, заходи «Ти наше диво калинове», «Знай свої права», «День толерантності», заходи до 1025-річчя хрещення Київської Русі, заходи до дня підтримки хворих на СНІД (БНВО), конференція до 1025річниці хрещення Київської Русі за участю отця Амвросія, усний журнал до 1025річчя хрещення Київської Русі, конференція про війну в Корюківці, День кадета, екскурсії по Білій Церкві «Пам’ять про Велику Вітчизняну війну в історії мого міста», екскурсії до м. Бучі, м. Києва, екскурсії до краєзнавчого музею, зустрічі із воїнами-афганцями, відвідування вистав театру ім.. П.Саксаганського, міська квест-гра, заходи проведені психологом (гімназія №2), День пам’яті героїв Крут, заходи до Дня пам’яті трагедії на Чорнобильській АЕС., заходи до Дня захисника Вітчизни, конкурси «Я – Київщини гордість і надія», «Єднаймося ж, брати мої», святкування Дня Перемоги, Вишиванка-фест, благодійний ярмарок, філософські читання, виховні години класного керівника, літературні читання (економіко-правовий ліцей), День пам’яті героїв Крут, День пам’яті жертв голодомору, День захисника Вітчизни, заходи із нагоди перепоховання Т.Г. Шевченка, флеш-моб до Дня толерантності до людей, хворих на СНІД, круглий стіл «Моральні основи сім’ї», виховні години «СНІД – трагедія нашого часу» (колегіум), зустріч із акторкою Недашківською, загальношкільне свято до Дня Соборності України, зустріч із Анатолієм Гончаром, шкільна спартакіада, веселі перерви, зустрічі із ветеранами, заходи до річниці хрещення Київської Русі за участю священика (БЗШ №18).

Виховна робота в освітніх закладах міста направлена на формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім`ї, родини та людей, до себе, природи, праці та мистецтва, які концентрують у собі всі напрями національного виховання учнівської молоді.

Тому сьогодні одним із пріоритетних напрямків роботи з підростаючим поколінням стає патріотичне виховання як складова духовно-ціннісної компетентності молодого покоління. Крім того, виникає необхідність повернутися до кращих традицій нашого народу, до його історичного коріння.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства й держави виявляється в патріотизмі. В Україні патріотизм введений у ранг національної значимості й об’єктивно необхідної цінності, тому що він являє собою одне з найбільш глобальних людських почуттів, закріплених віками й тисячоліттями. Патріотизм поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, до свого народу, гордість за його минуле і сьогодення. Сухомлинський В.О. справжню громадянськість бачив у моральній відповідальності за все, що робиться на рідній землі: непримиренність до недоліків, гаряче прагнення боротися за розквіт, велич і могутність Вітчизни.

У школах міста робота з формування ціннісного ставлення учнів до суспільства й держави носить системний характер. Найбільш ефективними формами є участь у краєзнавчо-пошукових акціях та експедиціях. У цьому навчальному році успішно була проведена Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина-Україна». Пошукові роботи учнів БЗШ №21, БСШ №16, економіко-правового ліцею, вибороли призові місця на обласному етапі конкурсу, а робота П’ятенко Анни, учениці БЗШ №21, «Мистецький і духовний аспекти Білоцерківської школи іконопису в контексті вивчення духовних святинь України» здобула І місце на Всеукраїнському етапі.

Заслуговує на увагу досвід роботи Білоцерківського економіко-правового ліцею та Білоцерківського колегіуму в проведенні пошукових проектів «Моя родина в долі країни», «Вишиванка-фест», «Київщина: погляд із минулого в майбутнє», «Міста побратими Білої Церкви», «Ми українці-ми європейці». Як позитивний приклад можна відзначити участь учнів гімназії №1 та Білоцерківського колегіуму в Всеукраїнському країнознавчому фестивалі «Сонячні пелюстки» м. Харків, учнів колегіуму в онлайн-турнірі «Знай Українське».

З метою поліпшення національно-патріотичного виховання учнівської молоді, відродження духовності та моральності, шляхом залучення учнів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю управлінням освіти і науки в 2013 році було започатковано проведення екскурсійно-краєзнавчого проекту «Пам’ять про Велику Вітчизняну війну в літописі мого міста». З лютого по червень 2013 року було проведено 148 екскурсій, у який взяли участь 4500 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

З 10 червня 2013 року для учнів, що відпочивали у пришкільних таборах з денним перебуванням організовані тематичні екскурсії «Дорога до Храму», присвячені 1025-річчю Хрещення Русі.

Визначальною характеристикою громадянської зрілості як результату системи громадянського виховання є розвинена правосвідомість – усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до Закону, до державної влади. Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву, думку і сферу підсвідомого духовного досвіду особистості. Основою правосвідомості особистості є усвідомлення, що головне завдання України як цивілізованої держави полягає в захисті соціальних інтересів, прав і свобод своїх громадян. Свобода і незалежність особистості є умовою безпеки і розквіту України. Тому ніхто не повинен бути поза системою захисту, турботи і сприяння. В той же час держава має гарантувати кожному реальну можливість працювати, творити за своєю вільною і творчою ініціативою. Права людини є пріоритетними стосовно суспільних та державних інтересів.

З метою підвищення правової освіти дітей та учнівської молоді, попередження протиправних дій в учнівському середовищі, сприяння захисту дітей від усіх форм фізичного та психічного насильства в загальноосвітніх навчальних закладах міста стало традицією проведення місячників, декад правових знань. У ході яких були проведені: бесіди, семінарські заняття правового спрямування “Мої права”, “Я і закон”, “Міжнародні організації, що захищають мої права”, тренінги “Знаємо та реалізуємо свої права”, конкурси малюнків, рефератів, учнівських творів на правову тематику, турніри юних правознавців, тематичні радіопередачі “З історії прав людини”, “Конвенція ООН про права дитини”, випущені правові бюлетені, стінні газети: “Сторінками Конвенції ООН про права дитини». У навчальних закладах, де здійснювалася перевірка, щороку планується проведення тематичних періодів з питань правової освіти та виховання під час яких проводяться тренінги, засідання «круглих столів» за участю старшокласників, учителів та науковців. Обговорюються проблеми: «Підліток і право», «Діти в соціальному середовищі», «Подолання негативних проявів в молодіжному середовищі». Цікаво проводяться турніри юних правознавців, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, дебати, бесіди, круглі столи.

Щороку з метою формування в учнів правової культури, попередження негативних проявів у поведінці неповнолітніх службою у справах дітей за підтримки управління освіти і науки проводиться «Брейн-ринг» з правової тематики. Переможцями цьогорічного конкурсу стали команди шкіл №12, 5, 6.

Заслуговує на увагу досвід правоосвітньої та правовиховної роботи гімназії № 2, закладу який має статус експериментального навчально-виховного закладу МОН з проблеми: «Превентивне виховання учнів в умовах здоров’язберігаючого навчально-виховного простору». Навчально-виховний процес гімназії спрямований на створення системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в умовах соціокультурного середовища, направленої на формування мотивації до навчання, здорового способу життя, культури поведінки у дітей, прищеплюючи їм навички позитивної діяльності та культури спілкування.

Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток політичної культури, що включає належну політичну компетентність, знання про типи держав, політичне облаштування суспільства, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему. Політична культура виявляється також у лояльному і водночас критично вимогливому ставленні людей до держави, її установ, органів влади, у здатності громадян брати участь у прийнятті рішень, які мають впливати на владу.

В ході анкетування учнів закладів, де проводилось вивчення даного питання, було з’ясовано, що 100% учнів ліцею, 81% учнів колегіуму, 74% учнів гімназії №1, 2, 72% БЗШ №18 цікавляться громадським та політичним життям країни, здобувають інформацію через телебачення та мережу Інтернет. Проте, значна частина учнів вказали, що не цікавиться громадським та політичним життям країни, що дає підставу посилити увагу до цієї необхідної складової громадянського виховання, пошуків ефективних форм формування політичної культури учнів.

Система громадянського виховання має стимулювати розвиток планетарної свідомості, яка включає відчуття єдності й унікальності життя на Землі, повагу до всіх народів, їх прав, інтересів і цінностей; розуміння світу як єдності і різноманітності, системи держав, які мають мирно співіснувати, співпрацювати й умовах свободи, на засадах моральних ідеалів, гуманізації міжнародних стосунків, визнання головним пріоритетом права людини, націй і народів, постійної уваги до світових проблем.

Важливу роль у формуванні культури міжнаціональних відносин відіграють євроклуби, що створені в БНВО, колегіумі, БЗШ №18, а також в БЗШ №21,

В практику роботи шкіл увійшли проведення Європейського тижня місцевої демократії, Дня Європи, під час яких проведені: тематичні виховні години «Україна – європейська держава», «Роль місцевої демократії у формуванні громадянської свідомості», «Ми – європейці», бесіди з метою ознайомлення учнів з нормативно-правовими документами щодо діяльності органів місцевого самоврядування: Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування України», науково-практичні конференції, «круглі» столи: «Моделі місцевого самоврядування та перспективи їх розвитку», «Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування», «Шляхи розвитку місцевої демократії». У ЗОШ № 3, 5, 11, 12, 13, 16 відбулися зустрічі учнів з депутатами Білоцерківської міської ради: Істоміним С.В., Сержуком В.М., Мацюк Я.Н., Сербин Т.С. У ЗОШ № 5, 12 були проведені дебати для учнів 10-11 класів «В Україні формується демократичне суспільство», «Що таке демократичне суспільство». У ЗОШ № 3, 4, 5, 21 були проведені Дні самоврядування під девізом «Активна молодь - активне громадянське суспільство».

У рамках тижня європейської демократії були проведені тематичні засідання євроклубів ЗОШ № 11, 12, 15, гімназії № 1, колегіуму «Стратегічний курс політики України – інтеграція до європейського товариства», «Європейські стандарти місцевого самоврядування». Для учнів початкової школи були проведені конкурси малюнків та плакатів: «Ми – громадяни європейської держави», «Права та обов’язки дитини», «Яким я бачу майбутнє України». У бібліотеках закладів освіти були підготовлені тематичні книжкові виставки: «Ми діти твої, Україно, в Європі сьогодні живем», «Європа: далека та близька», «Європейський тиждень місцевої демократії».

Загальноосвітні позашкільні навчальні заклади міста продовжують активно працювати у розвитку міжнародного молодіжного обміну між навчальними закладами. Навчальні заклади міста співпрацюють з численними освітніми організаціями, установами, фондами за угодами, беруть участь у реалізації проектів, упроваджують у практику роботи освітні програми, а саме: Білоцерківським НВО «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» налагоджено співпрацю з гімназією м. Штайр (Австрія); Корпусом Миру США в Україні ; Республіканським теоретичним ліцеєм (м. Тирасполь, Придністров’я); Українською гімназією-комплексом м. Астана (Казахстан); академічною гімназією Санкт-Петербурзького державного університету та фізико-математичною школою-інтернатом №45 (Росія);

Білоцерківська гімназія №2 співпрацює з гімназією №1 ім. Польських Олімпійців м.Скоки (Польща) за договором про міжнародну співпрацю та гімназією №1 м. Брянська (Росія) про співпрацю.

Білоцерківський колегіум організував співпрацю з Євроклубом «Патріот» та Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу і розвитку м. Кременчука Полтавської області.

Білоцерківський економіко-правовий ліцей співпрацює з Російським центром науки й культури в м. Києві (Росія); Національною академією державного управління при Президентові України, Цюріхським педагогічним університетом, Інститутом міжнародних проектів в освіті (Швеція, Швейцарія) за сприяння Представництва Ради Європи та Швейцарського бюро співробітництва; Фондом «Hof Schluter» м. Люнебурга (Німеччина); гімназією №1 ім. Польських Олімпійців м. Скокі (Польща).

Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 співпрацює з міжнародним молодіжним табором «Містра» м. Святого Власа (Болгарія) (партнери – Болгарія, Польща, Росія, представники країн Прибалтики), загальноосвітніми та вищими навчальними закладами країн центральної Європи, країнами Європи («Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю»), бере участь у реалізації проекту ПРООН «Соціальна інтеграція та розвиток громадської відповідальності молоді в Україні», програми обміну майбутніх лідерів (FSA-FLEX) (США) та програми Корпусу Миру «Викладання англійської мови як іноземної» (США).
Громадянська зрілість підростаючого покоління включає бережливе ставлення до природи, що є справою як внутрішньодержавною, так і міжнародною. Це ставлення проявляється в особистій причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств, виробленні уміння співіснувати з природою, нетерпимості і безкомпромісній боротьбі проти винищувачів природи, усвідомленні особливостей і основних екологічних проблем навколишнього середовища. Аналізуючи систему виховної роботи з даної проблеми слід зазначити, що в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах використовуються різноманітні форми екологічної освіти і виховання учнів. Найбільш поширеними є тематичні виховні години, рольові ігри, конкурси плакатів, малюнків, екологічних казок, віршів, фотоконкурси. Так, в ЗОШ № 5, 11, 17, гімназії № 2 стали традиційними екологічні декади, по завершенню яких кожен клас-учасник оформлює звіт, використовуючи інноваційні технології. В ЗОШ № 16, гімназії № 2, з метою формування в підростаючого покоління почуття обов’язку перед довкіллям, розвитку потреби спілкування з природою, створені екологічні стежки. А учнями та педагогами ЗОШ № 13 розроблена екологічна карта Заріччя, робота по якій залучає школярів та жителів мікрорайону до активної природоохоронної роботи. При гімназійному братстві „Нащадки Ярослава” в гімназії № 1 створено Міністерство екології, а при Центрі дитячої ініціативи ЗОШ № 13 працює зелений патруль „Первоцвіт” та створено „Екотеатр”. До плану проведення дня цивільної оборони в ЗОШ № 5 включені елементи екологічного просвітництва. У всіх закладах діють екологічні агітбригади. Учні даних шкіл є постійними учасниками міських екологічних акцій „Збережи ялинку!”, „Прибережні смуги”, „Охорона довкілля – справа спільна”, що проводяться станцією юних натуралістів. Узагальнені матеріали та доробки учнів загальноосвітніх шкіл передаються для участі в обласних та Всеукраїнських акціях, конкурсах

Однією із складових громадянської свідомості є моральність особистості. Вона включає гуманістичні риси, що являють собою єдність національних і загальнолюдських цінностей: доброту, увагу, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, повагу, правдивість, працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повагу і любов до своїх батьків, роду. Названі якості визначають культуру поведінки особистості.

Розвиток мотивації до праці, також є одним із складових змісту громадянського виховання, є усвідомлення життєвої необхідності трудової активності, ініціативи підприємництва, розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв’язання, готовності до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентноздатності й самореалізації особистості в ринкових відносинах. Усвідомлення працьовитості як високої моральної цінності є одним з найсуттєвіших свідчень громадянської позиції людини, її суспільної значущості

Відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41, педагогічними колективами навчальних закладів проводиться робота, спрямована на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів учнівського самоврядування, яке має діяти на основі демократичних цінностей

Активно розвивається учнівське самоврядування на рівні загальноосвітніх навчальних закладів міста. 21 травня 2013 року в нашому місті відбулася підсумкова конференція лідерів учнівського самоврядування. На конференції був представлені звіти про роботу Федерації учнівських організацій м. Білої Церкви, про участь лідерів учнівського самоврядування у міських проектах та акціях, про роботу Школи лідерів учнівського самоврядування.

У цьому році лідерами учнівського самоврядування були розроблені та реалізовані соціально значимі учнівські проекти: «Весела перерва», «Користуйся Інтернетом відповідально», «Культура молодіжної мови: реалії та перспективи», «Чарівний світ музичних інструментів», акції: « Скажімо курінню «Ні!», «Нагодуй пернатого друга», «Поділися прочитаною книгою», «Новий рік без самотності», «Зробимо Україну чистою», «Я допомагаю дітям», конкурси: «Родини Київщини творчі та завзяті», «Зернини квітів з зернами любові нехай на всіх планетах проростуть» та інші.Практична спрямованість цієї діяльності дає можливість учням відчути свою причетність до справ місцевої громади, орієнтує їх на безкорисну допомогу тим, хто її потребує

Таким чином, найкращий спосіб пізнання демократії це набуття власного діяльнісного досвіду щодо неї. Здобуття старшокласниками навичок відстоювання власної громадянської позиції, програвання моделі соціально-економічної взаємодії людей, надання досвіду політичних дискусій, особистої участі в соціально-вагомій діяльності, взаємодії з соціальними інституціями, державними закладами та іншими формами соціальної практики, перші кроки по формуванню моделі громадянського суспільства на рівні закладу - найбільш цінний практичний результат соціально-педагогічної технології, який є основою формування громадянської відповідальності в суспільстві


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка