Довідка про підсумки атестаційної експертизи Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Згідно з графіком проведення атестаційної експертизи навчальних закладів таСкачати 415.11 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір415.11 Kb.
  1   2   3
Довідка

про підсумки атестаційної експертизи

Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Згідно з графіком проведення атестаційної експертизи навчальних закладів та відповідно до наказу відділу освіти від 25 лютого 2015 року № 95 "Про проведення атестаційної експертизи Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області" у період з 10.03. по 24.03.2015 року проведено атестаційну експертизу даного закладу.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 13 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою, підготували довідку атестаційної експертизи та пропозиції щодо її наслідків.

Атестаційною комісією вивчалися ресурси та умови, що створені для діяльності Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області; організація та результативність навчально-виховного процесу, забезпечення прав і законних інтересів учасників, рівень управління навчальним закладом, соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.

Атестаційна експертиза показала, що адміністрація: директор - Крупенко Анатолій Корнійович, заступник директора з навчально – виховної роботи Покальчук Наталія Василівна та педагогічний колектив школи забезпечують в основному реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України.

Дертівська ЗОШ розташована в одноповерховому навчальному корпусі. Заснована в 1962 році. Приміщення школи типове на 85 учнівських місць. Будівля школи забезпечує належні умови для організації навчально – виховного процесу, відпочинку, харчування дітей, проведення позаурочних заходів. На даний час в школі навчається 80 учнів. В школі обладнано 10 класних кімнат, бібліотека, методичний кабінет, кабінет директора, музей, комбінована майстерня з обробки металу, дерева, харчоблок та їдальня на 40 посадочних місць. Також на території школи знаходиться два приміщення для господарської діяльності. Природне, штучне освітлення школи відповідає нормативним вимогам. В закладі забезпечено регулярне прибирання приміщень з використанням дезінфікуючих та миючих засобів.

В установі збережено матеріально-технічну базу, у наявності інвентарні списки основних засобів. Приміщення та територія навчального закладу естетично оформлені, обладнано стаціонарний пандус. Наявні кабінети для керівника, педагогічних працівників та технічного персоналу.

У школі відсутній спортивний зал. Однак для занять фізичної культури і спорту обладнано спортивний майданчик з металевими конструкціями, міні- футбольне поле, волейбольна площадка та баскетбольний майданчик.

Щорічно проводиться якісний ремонт навчальних кабінетів, завдяки спонсорській допомозі та батьківській громадськості. Найкращими можна назвати класні кімнати в початкових класах, кабінети української мови та літератури, фізики. У кабінетах та класних кімнатах багато озеленення.

У закладі проводиться поступове оновлення меблів, технічних засобів навчання. Протягом трьох років у закладі замінено вікна та вхідні двері на енергозберігаючі, замінено 13 дверей у класних кімнатах, замінено підлогу та лаги в коридорі школи, обшито дерев’яною вагонкою коридор та 3 класні кімнати (методичний кабінет, кабінет директора та бібліотеку), обкладено облицювальною плиткою 13 грубок, пробурено свердловину для забору води. У закладі створені комфортні умови для збереження та зміцнення здоров’я учнів, температурний режим відповідає вимогам, парти підібрані відповідно до вікових особливостей учнів. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на внутрішню вбиральню.

Санітарний та естетичний стан шкільної та пришкільної території задовільний.

Відповідно до місцевих умов та з метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог заклад працює за 5-тиденним навчальним тижнем в одну зміну, початок занять о 8.00.Тривалість уроків становить: у 1класі – 35 хв., 2-9 класах – 40хв.

Освітня стратегія установи підпорядкована стратегії розвитку району і спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку базової середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів і потреб громадян.

Навчальний заклад працює над реалізацією проблеми «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої і творчої активності вчителів та учнів».

Згідно статті 3 Закону України «Про освіту» у Дертівській ЗОШ право на здобуття базової середньої освіти забезпечується денною формою навчання. Усі учні навчального закладу охоплені навчанням, відповідно до Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку.

Кадрове забезпечення закладу здійснено у відповідності з навчальним робочим планом загальноосвітнього навчального закладу з українською мовою навчання за 5-денним режимом роботи. Всього в школі працює 19 педагогічних працівників, в тому числі з вищою освітою – 19 вчителів (100%). Серед них 7 вчителі пенсійного віку (37 %) та 1 вчитель з педагогічним стажем до 3-х років (5,3%).

Відповідно до вимог Типового положення атестації педагогічних працівників кваліфікаційну категорію мають:

"Спеціаліст вищої категорії" - 12 вчителів

"Спеціаліст першої категорії" - 4 вчителі

"Спеціаліст другої категорії" - 1 вчитель

"Спеціаліст" – 2 вчителі

Із загальної кількості учителів, 1 педагог має звання «Старший вчитель».

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100% від потреби. На даний час склад педагогічних працівників є стабільним. Плинність кадрів за останні роки є незначною. Фахова освіта педагогічних працівників закладу в основному відповідає предметам, що ними викладаються, лише один вчитель викладає не за фахом.

Адміністрації Дертівської ЗОШ необхідно вжити заходів щодо 100% укомплектування школи педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою.

Адміністрація закладу забезпечує умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її проходження. За останні п'ять років в системі післядипломної освіти підвищили кваліфікацію 12 педагогічних працівників.

Проте, річний графік проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників складено без рахування конкретної дати (число, місяць). Також зафіксовано невідповідність терміну проходження курсів підвищення кваліфікації в перспективному та річному плані.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених на основі типових варіантів навчальних планів, затверджених МОН України і спрямованих на створення інноваційного освітнього простору та надання якісних освітніх послуг в сільських умовах шляхом максимального використання умов, кадрового та матеріального потенціалу.

Комплектування класів здійснюється у відповідності із діючими інструктивними документами. Розклад уроків, факультативних занять, гуртків, режим роботи установи затверджені та погоджені з профспілковим комітетом закладу та районною СЕС.

Варіативна складова робочого навчального плану використана на вивчення у початкових класах української мови, логіки, основ християнської етики. У 5-9-х класах християнської етики, історії України, світової літератури, інформатики, історії рідного краю, українознавства.

У позакласній роботі учні охоплені гуртками (9 год.), що становить 42,5% учнів від загальної кількості.

Плануюча, облікова і звітна документація установи ведеться у відповідності з Інструкцією про ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах. Всі ділові папери у даному навчальному закладі ведуться державною мовою, зберігаються у спеціально обладнаному сейфі у кабінеті директора. У Дертівській ЗОШ документацію систематизовано, розподілено за основними напрямами роботи. Книги адміністративно-розпорядчої документації мають поаркушну нумерацію, прошнуровані, підписані та скріплені печаткою закладу. Ділові папери, які надходять до закладу, чи відправляються з нього, реєструються в журналах вхідного та вихідного листування.

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, у навчальному закладі окремо ведуться відповідні книги наказів: з кадрових питань (тривалого та тимчасового терміну зберігання), основної діяльності та з адміністративно-господарських питань.

Штатний розпис установи затверджений належним чином, вказана дата вступу його в дію. Посадові інструкції розроблено на всіх працівників. Трудові книжки працівників та книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведуться відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерством юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58.

На виконання ст.10 Закону України “Про надання відпусток” черговість надання відпусток працівникам школи визначається графіком, який затверджено керівником за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації з урахуванням інтересів працівників, вводиться в дію наказом по закладу, доводиться до відома всіх працівників під підпис.

Належним чином готуються документи тривалого зберігання до передачі в архів, зокрема, книги наказів з кадрових питань прошиті, пронумеровані аркуші, скріплені печаткою та підписом директора.

У закладі відповідно до вимог ведеться книга обліку і видачі свідоцтв, грамот та похвальних листів. Чітко вказано прізвище, ім’я, по батькові випускника; кількість випускників, нагороджених похвальними листами, грамотами та кількість тих, що отримали свідоцтва з відзнакою і документи про освіту звичайного зразка; відповідні бали з навчальних предметів, середній бал з кожного предмета.

Проте у ЗНЗ порушуються нормативні вимоги щодо змісту наказів, не завжди зміст наказів викладається стисло, грамотно, назви наказів формулюються за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання «про що?».

В окремих наказах констатуюча частина переобтяжена, спостерігається певна декларативність розпорядчої частини. При веденні шкільної документації допускаються граматичні та пунктуаційні помилки.

В особових справах учнів школи при внесенні окремих записів використовуються назви документів, що втратили чинність.

На виконання Закону України “Про звернення громадян” у Дертівській ЗОШ є графік прийому громадян, затверджений керівником. Заведені журнали обліку особистого прийому громадян та журнали реєстрації звернень громадян.

У школі ведуться перспективні, річні, місячні і тижневі плани роботи. Документація з планування включає аналіз виконання планів за минулий рік. Планування роботи установи будується відповідно завдань, які ставляться перед колективом на рік та проблеми школи. Недостатньо в Дертівській ЗОШ планується класно-узагальнюючий контроль, переважно проводиться тільки у 5-му класі.

У плані роботи робиться формальна відмітка «виконано», немає конкретної дати виконання та відмітки про зберігання матеріалів. У перспективному плані не в повній мірі відображені особливі умови діяльності школи.

З педагогічним колективом проводяться наради при директорові, де обговорюються важливі питання навчально-виховного процесу закладу.

Відповідно до перспективного плану та графіка внутрішкільного контролю дирекція здійснює перевірки за всіма аспектами діяльності установи. Щорічно дирекцією здійснюється контроль за виконанням навчальних планів та програм, результативністю знань учнів, дотриманням вимог щодо охорони дитинства, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. За результатами контролю дирекцією видаються накази, окремі питання виносяться на засідання педагогічних рад. Забезпечується відповідність діяльності педради вимогам законодавства: затверджено склад педагогічної ради, проводиться відповідна кількість засідань, книга протоколів ведеться, проте окремі рішення педрад дещо загальні.

Адміністрація контролює стан виробничої та виконавської дисципліни, слідкує за виконанням прийнятих рішень (інформації про виконання рішень педрад, окремих наказів, заходів). Забезпечується реалізація плану заходів та діяльності установи відповідно вимогам законодавства, простежується системність у роботі, конкретність та вчасність прийняття рішень. Виконуються накази відділу освіти. Є розроблені заходи на виконання рішень колегій відділу освіти райдержадміністрації.

Проте в ЗНЗ не відпрацьований алгоритм контролю за своєчасністю та дієвістю прийнятих управлінських рішень, в окремих наказах відсутні конкретні дати виконання та виконавці.

При відвідуванні уроків, позакласних заходів адміністрацією у книгах обліку наслідків внутрішнього контролю фіксуються зауваження, що мають узагальнений характер, не звертається увага на виконання педпрацівниками раніше наданих рекомендацій.

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально–виховного процесу.

Робота з педкадрами в навчальному закладі організовується заступником директора з навчально-виховної роботи школи Покальчук Н.В. Затверджено структуру методичної роботи, керівників шкільних методичних об’єднань, проблему, над якою працює педагогічний колектив, створено методичну раду.

Працюють у школі методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, естетичного циклів та основ здоров’я, класних керівників. Проте, як показав аналіз роботи м/о, відсутні чіткі та конкретні рекомендації педагогам, дещо недосконалим є планування роботи методичної ради.

В основі організації методичної роботи співпраця з практичним психологом школи, діагностика потреб, щорічне здійснення аналізу якісного складу педагогічних кадрів, їх фахової підготовки, обізнаності з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, стану календарного, поурочного планування.

Дирекція та вчителі беруть участь у конкурсах фахової майстерності. За останні 3 років двоє педагогів прийняли участь в конкурсі «Учитель року»: У 2014 році Чубик Ганна Леонідівна стала переможцем районного етапу у номінації «Початкове навчання». Вчителі школи є активними учасниками ярмарку педагогічних ідей. У 2013 році були представлені посібники з етики «Вчимося бути чесними» вчитель Покальчук Н.В., з основ здоров'я «Когнітивні схеми під час викладання фізичної складової здоров'я у 5-9-х класах». Харипончук О.А. стала дипломантом обласного конкурсу в номінації німецька мова, представивши посібник «Розвиток критичного мислення на уроках німецької мови».

На базі школи проведено семінари практичних психологів та соціальних педагогів, школа молодого вчителя суспільних предметів, семінар вчителів німецької мови.

Але в методичній роботі наявні окремі недоліки. Зокрема, моніторинг навчальних досягнень учнів проводиться не систематично. Також відсутній план заходів, направлений на вирішення виявлених проблем та підвищення ефективності викладання предметів за результатами моніторингу.

Відповідно до вимог типового Положення про атестацію педагогічних працівників складається щорічний план атестації та план проходження курсів підвищення кваліфікації. Склад атестаційної комісії щорічно оновлюється і затверджується наказом. Протягом року, відповідно графіку атестації педагогічних працівників, вивчається та узагальнюється досвід роботи вчителів.

Вчителі, що атестуються, проводять відкриті уроки, представляють свій творчий звіт на шкільних методичних радах, беруть участь у шкільних предметних, методичних тижнях, районних методичних заходах.

Проведення атестації не порушується. Характеристики, атестаційні листи оформляються вчасно, грамотно. Атестаційні матеріали готуються адміністрацією школи компетентно. До встановлення чи підтвердження кваліфікаційної категорії шкільна атестаційна комісія підходить принципово, глибоко обґрунтовуючи своє рішення.

Педагоги Дертівської ЗОШ знаходяться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація сприяє діяльності педагогічних кадрів, намагається вийти на новий рівень розвитку системи методичної роботи.

В Дертівському навчальному закладі функціонують 4 початкові класи. Результати перевірки засвідчили, що вчителі початкових класів Мигловець Н.Л., Чубик Г.Л., Мигловець С. Г., Чубик Л.В. мають добру фахову підготовку, досконало знають зміст та структуру навчальних програм, правильно розуміють їхні вимоги, добре обізнані з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання предметів, вміють реалізовувати їх у практичній діяльності. Календарно-тематичне, поурочне планування складено відповідно до вимог навчальних програм.

Педагоги проводять уроки на достатньому науково-методичному рівні, забезпечують належні умови для продуктивної навчальної діяльності учнів з урахуванням їх вікових особливостей, інтересів, нахилів, потреб; здійснюють зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, проводять мотивацію навчальної діяльності, дотримуються логічності й емоційності усіх етапів занять, працюють над розвитком логічного та критичного мислення, виховують у дітей потребу постійно поповнювати свої знання.

До уроків вчителі старанно готуються, підбирають цікаві форми організації навчально-пізнавальної діяльності, що сприяє формуванню в учнів умінь і навичок. На уроках використовуються інтерактивні, ігрові технології, вправи групової діяльності, елементи особистісно-орієнтованого та розвивального навчання.

Педагоги дотримуються норм оцінювання знань, умінь і навичок учнів. На уроках панує атмосфера довіри, доброзичливого педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

На уроках читання вчителі працюють над виробленням в учнів навичок швидкого, виразного, правильного, свідомого читання. Вчать учнів працювати над текстом, переказувати прочитане, визначати головну думку творів, правильно оцінювати вчинки дійових осіб, складати план прочитаних оповідань, виразно читати вірші напам’ять, інсценізувати уривки прочитаних творів.

Для забезпечення формування в учнів загальномовленнєвих знань, вмінь і навичок на уроках української мови вчителі застосовують вправи: каліграфинки, списування, різні види диктантів (словникові, вибіркові, розподільні, пояснювальні, коментовані, зорові та малюнкові), роботу з деформованим текстом, коментоване письмо, творчі завдання, тести.

На уроках математики вчителі постійно практикують вправи на усний рахунок, математичні диктанти, самостійні роботи, творчу роботу над задачами, різні види запису умов, використовують таблиці, роздатковий матеріал, малюнки, схеми, тестові завдання.

Учні 4 класу засвоїли змістовий матеріал з природознавства про предмети і явища природи, володіють вміннями виконувати різні види навчально-пізнавальної діяльності.

Перевірка стану ведення учнівських зошитів засвідчує, що обсяг навчального матеріалу, який задають вчителі початкових класів для домашніх завдань, відповідає Державним санітарним правилам і нормам. Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних програм, а їх характер змісту вивченого матеріалу в класі. Певна увага приділяється зовнішньому вигляду робочих учнівських зошитів та зошитів з контрольних робіт, дотриманню норм єдиного орфографічного режиму. Вчителі систематично перевіряють зошити і один раз на місяць виставляють оцінки за їх ведення у класні журнали.

Творчий пошук впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання, любов до дітей дають змогу вчителям початкових класів Дертівської ЗОШ успішно забезпечувати навчально-виховний процес.

З метою покращення стану викладання та підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів рекомендовано:

- посилити роботу щодо дотримання вимог єдиного орфографічного режиму та розвитку в учнів каліграфічних навичок;

- посилити роботу з учнями, що засвоюють матеріал на початковому та середньому рівнях;

- систематично працювати над запобіганням неуспішності учнів;

- збільшити кількість самостійних, творчих, практичних робіт;

- розробити заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази.

Фахова підготовка вчителів суспільно-гуманітарного циклу: світової літератури, української мови та літератури, іноземної мови, історії та правознавства, впровадження в навчальний процес інтерактивних, ігрових, інформаційно-комунікаційних технологій, елементів особистісно-орієнтованого, розвивального навчання дають змогу успішно забезпечувати навчально-виховний процес у Дертівській ЗОШ.

Відвідані уроки у вчителів світової літератури Жульжик Г.В., української мови та літератури Трофимчук О.С. сплановані та проведені методично вірно. Відповідно вимог визначено та реалізовано освітні, виховні та розвиваючі цілі уроків. На уроках вчителі залучають учнів до самостійної роботи, до роботи з підручником, до роботи в парах, групах. Вчителі використовують роздатковий та дидактичний матеріали, здійснюють зв'язок з раніше вивченими знаннями та вміннями, створюють атмосферу доброзичливості, довіри, уважного ставлення до учнів.

Під час відвіданих уроків відмічено, що учні вміють працювати над текстом, переказувати прочитане, визначати головну думку творів, аналізувати та оцінювати прочитане, правильно оцінювати вчинки дійових осіб, складають план прочитаного, читають тексти напам’ять, інсценізують уривки прочитаних творів. 

Перевірка стану ведення учнівських зошитів з предметів суспільно-гуманітарного циклу свідчить про те, що обсяг навчального матеріалу для домашнього опрацювання відповідає Державним санітарним правилам та нормам. На уроках використовується наочність та роздатковий матеріал. Зошити ведуться згідно вимог, вчасно перевіряються та аналізуються допущені помилки.

Однак, вчителям слід урізноманітнити способи і прийоми пізнавальної діяльності, ширше використовувати роздатковий матеріал, мотивувати кожен вид роботи. Недостатньо впроваджується рівнева диференціація та індивідуалізація навчання. В основному обираються фронтальні види роботи. Підвищення пізнавальної активності учнів спостерігається лише на окремих етапах уроку.

Результати експертної контрольної роботи з української мови дали змогу визначити коефіцієнт навченості та рівень навчальних досягнень учнів.

Предмет

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень за І семестр

Рівень навчальних досягнень за результатами експертної контрольної роботи

Українська мова

5

8

62,5

50.2

Українська мова

6

7

42,8

38.4

Українська мова

7

11

45,4

36.9

Українська мова

8

11

18

16

Українська мова

9

7

28,5

26.4

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка