Довідка методиста ммк героєвої В.І. м. Добропілля 2014р. ДовідкаСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4
ВІДДІЛ ОСВІТИ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Робота предметних науково-методичних комісій,

методичних об’єднань, опорних дошкільних навчальних закладів, творчих груп

за 2013-2014 навчальний рік


Довідка

методиста ММК

Героєвої В.І.

м.Добропілля

2014р.
Довідка

про роботу предметних науково-методичних комісій, методичних об’єднань, опорних дошкільних навчальних закладів, творчих груп

за 2013-2014 навчальний рік.
Вирішення завдань з надання дітям доступної, якісної дошкільної освіти відповідно до їхніх нахилів, інтересів, стану здоров'я, психічного розвитку відбувається в дошкільних навчальних закладах м. Добропілля методичним кабінетом, відділом освіти, важелем якої є своєчасне становлення і повноцінний розвиток особистості з раннього дитинства.

Дошкільна ланка міста продовжує вважати головною метою сучасних перетворень в освіті забезпечення збалансованого розвитку дитини, узгодженість в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самовираження, сформованість базису особистісної культури, а не лише як підготовчий етап до навчання у школі.

Організація методичної роботи із педкадрами носила діагностично - прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис педагогів, їхніх проблем і потреб дало нам можливість грамотно спланувати методичну допомогу із врахуванням умов кожного дошкільного закладу та скоординувати діяльність педагогічних колективів за допомогою методичної, психологічної та інформаційної підтримки. Для досягнення цієї мети були визначені такі завдання:

- забезпечення цілеспрямованого методичного навчання всіх категорій педагогів (керівників, методистів, вихователів, музичних керівників тощо);

- здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання; використання нестандартних форм організації навчання: семінарів-практикумів, конференцій, круглих столів, тренінгів тощо;

- вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогів;

- стимулювання педагогів до самоосвіти, активізація їхньої творчої ініціативи.

Всі форми організації методичної роботи були підпорядковані основній проблемі: впровадження Базового компонента дошкільної освіти:

- через популяризацію та вивчення кожним педагогічним колективом дошкільних навчальних закладів перспективного педагогічного досвіду педагогів м.Добропілля;

- через компетентнісно - орієнтований підхід в навчально-виховному процесі, напрямки, яких сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної життєздатності дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

Робота методичного об'єднання керівників дошкільних навчальних закладів в 2013-2014 навчальному році була спрямована на вирішення цілей і завдань визначених Законом України „Про дошкільну освіту”, оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти тощо. Вирішуючи основні завдання дошкільної освіти, керівники закладів сконцентрували увагу на визначенні особливостей реалізації кожного педагога свого потенціалу через різні форми діяльності. Ефективна педагогічна робота передбачала не лише усвідомлення завідувачами ДНЗ суті напряму, а й уміння оптимально організувати її та здійснити експертизу зробленого, оцінити реальну ступінь особистісного зростання конкретного вихователя. Розуміючи потребу часу та усвідомлюючи роль інноваційної діяльності як рушійної сили розвитку дошкільної освіти, були заплановані семінари-практикуми для керівників дошкільних закладів, основними завданнями яких визначено:

* формувати позитивний імідж дошкільного навчального закладу завдяки забезпеченню умов для різнобічного гармонійного розвитку особистості дитини згідно з вимогами, визначеними новою редакцією Базового компонента;

* сприяти збагаченню знань педагогів про культуру різних національностей та особливості прояву етно - толерантності у дітей дошкільного віку в освітньо-виховному процесу згідно Державного стандарту дошкільної освіти.

На базі ДНЗ №6 (зав. Дацько Л.П.) проведений семінар „Робота педагогічного колективу щодо забезпечення умов для різнобічного гармонійного розвитку особистості дитини згідно з вимогами, визначеними новою редакцією Базового компонента”. На семінарі керівники дошкільних закладів міста мали змогу ознайомитися зі стратегічними напрямками роботи дошкільного закладу №6 відповідно до вимог особистісно орієнтованої освіти. Семінар-практикум був представлений у вигляді екскурсії – огляду по ДНЗ, презентації моделі огранізації освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі згідно з вимогами БКДО «Світлячок – моє життя”, панорами творчості педагогічного колективу - перегляду спільної діяльності педагогів та дітей: “Півник в гості завітав, своїм чарівним співом діточок звеселяв” (вих. Павлова Т.П.), “Подорож до вітамінарію «Здоров’я має бути смачним» (вих. Касатікова С.В.), “ Чарівне осіннє дерево” ( вих. Житкова Л.Л.), “ Відчинемо двері у чарівний світ природи” (вих. Поліщук А.В.) Для керівників дошкільних навчальних закладів міста були запропоновані: презентація з досвіду роботи керівника ДНЗ №6 Дацько Л.П. “Біоетика - як засіб етичного відношення до всього живого”, відеопрезентація творчості педагогів та дітей “Надзвичайний світ картин Джузеппе Арчимбольдо” та презентація міні-проекту «Детский мини-городок Растишка». Хрустенко С.М., методист ММК, провела психотерапевтичний екскурс проектної методики “Асоціація з твариною”, а методист ММК Героєва В.І. провела з керівниками за допомогою методу “Броунівський рух “Навчаючи-навчаюся” інтерактивну форму методичної роботи за темою “Інтеграція як основа розвитку у дітей дошкільного віку сприймання і відображення оточуючого світу”. Учасниками семінару були вироблені: рекомендації щодо умов ефективного впровадження в практику роботи Базового компоненту дошкільної освіти та особливостей організації і планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах; вимоги щодо забезпечення умов у дошкільному навчальному закладі для різнобічного розвитку дітей дошкільного віку, за допомогою яких можна організувати фізичне, духовне і психічне виховання в ДНЗ таким чином, щоб воно забезпечило кожній дитині гармонійний розвиток.Семінар - практикум „ Роль керівника дошкільного навчального закладу в організації роботи з педагогічними кадрами щодо збагачення знань педагогів про культуру різних національностей та особливості прояву етно - толерантності у дітей дошкільного віку”, запланований на базі ДНЗ №25(зав. Савченко Л.М.), з поважних причин був представлений в дистанційному вигляді. Матеріали семінару розповсюджені серед всіх дошкільних закладів, а практичний перегляд досвіду роботи педагогів дошкільного навчального закладу №25 запропоновано представити в наступному навчальному році в роботі ПНМК вихователів груп старшого дошкільного віку.

Діяльність дошкільних навчальних закладів слід максимально спрямувати на розвиток у педагогах – дошкільниках новаторства щодо змісту, форм, методів, прийомів організації життєдіяльності дітей за оновленим БКДО шляхом постійного пошуку оптимальних технологій, прийнятних методів, гнучкого проектування змісту роботи з дітьми (через систему тренінгів, інтерактивних семінарів, майстер – класів, які б занурили педагогів, врахувавши їх стартові можливості, у процес професійного самовдосконалення, сприяли б розвитку креативності). Життєдіяльність дітей в ДНЗ має бути гнучкішою, менш зарегламентованою і формалізованою, базуючись на пріоритеті дитячого буття – насиченого, інтенсивного, піднесеного, лише певною мірою унормованого, більше процесуального, ніж результативного, розміреного, а не напружено – змагального, тобто такого, що відповідає природі дитини.

Соціально – педагогічна компетентність педагога передбачає вміння розуміти можливості та потреби кожної дитини, організовувати навчально-виховну діяльність грамотно і послідовно, орієнтуючись на особистість дитини, створювати для кожного малюка психологічні умови, в яких би він почувався впевнено, міг проявити і розвивати всі свої можливості. Тому, головними напрямками в роботі методичного об’єднання керівників на наступний навчальний рік стануть:

* продовжити центрувати увагу на модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу;

* роль керівника в роботі з педагогами щодо розвитку духовно-морального виховання дітей на основі христианського віровчення:

* створення умов для самовираження та самовизначення активного розвитку креативного мислення та комунікативних здібностей педагогічного колективу згідно з вимогами, визначеними оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти, реалізація творчих програм і як наслідок – підвищення професійного рівня педагогів та якості навчально-виховного процесу.Предметна науково-методична комісія вихователів груп раннього віку працювала над розв`язанням першочергових завдань розвитку, виховання та навчання дітей 1 – 3 років в сучасних умовах згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Робота ПНМК вихователів груп раннього віку - це внутрішня форма підвищення кваліфікації без відриву від практичної діяльності, це школа майстерності педагогів. Сучасні вимоги до особистості та змісту професійної діяльності вихователя, вимагають вміння ефективно працювати в постійно змінюючих соціально-педагогічних умовах. Особливо це стосується вихователів, які працюють з дітьми раннього віку. Адже період раннього дитинства – це особливий період. Це період швидкого сенсорного розвитку, формування другої сигнальної системи і основних її функцій, початкового формування особистості дитини. Тому, так важливо забезпечити якість дошкільної освіти у сфері розвитку дітей раннього віку.

ПНМК вихователів раннього віку протягом 2013 – 2014 навчального року працювала за проблемою підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо створення оптимальних педагогічних умов передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти та формуванню пізнавальної активності дітей раннього віку в сучасних умовах згідно БКДО, програми розвитку дошкільників «Українське дошкілля», була зорієнтована на здійснення якісної самоосвітньої діяльності педагогів, підвищення інформаційної культури, друкування матеріалів в періодичних виданнях та узагальнення власного педагогічного досвіду. Основними завданнями ПНМК вихователів груп раннього віку ДНЗ було:  • забезпечення високого рівня навчально-виховного процесу з питань всебічного розвитку дітей раннього віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти;

  • удосконалення психолого – педагогічної підготовки вихователів; виявлення, узагальнення та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вихователів;

  • формування у педагогів творчого підходу до підбору форм, методів та прийомів реалізації завдань з розвитку дітей раннього віку.

На базі дошкільних навчальних закладів №31(кер. Савчак В.О.), №35(кер.Терновська О.В.), №19 (кер.Громило М.О.) були проведені засідання, на яких розглянуті теоретичні та практичні питання розвитку малюка від 1 до 3 років. Емоційно виразне мовлення під час роботи з малятами вихователів Зайцевої Л.Й. (ДНЗ №35) «Емоційно-соціальний розвиток як перша ступень до компетентного входження дітей раннього віку в соціальне середовище та інтеграція з ним», Трошиної Г.М., Єфімової Т.В. (ДНЗ №19) «Розвиток дрібної моторики м’язів пальців рук», Маммабутаєвої С.В (ДНЗ №31) «Організація ефективного навчально-виховного процесу в роботі з дітьми раннього віку на основі індивідуалізації та диференціації», не залишили байдужими нікого з педагогів. В обговоренні занять, виявленню їх направленості, використання інноваційних технологій активно брали участь вихователі Мостовенко А.М., Трошина Г.М., Євдокімова С.Г., Семенюк Т.А.. Ця робота допомогла зорієнтувати педагогів на введення інноваційної діяльності, систематизувати знання вихователів з даних питань та бажання впроваджувати їх в практику роботи. Педагоги ПНМК приймали активну участь у диспутах та ділових іграх, виступали з цікавими доповідями: «Особливості розвитку та виховання дітей раннього віку» пр. психолог Лук’ян Т.М.(ДНЗ № 9), «Вперше до садочку» Савченко Л.А. (ДНЗ № 34), «Дорослі, діти, гра – розвивальне середовище в групі раннього віку» Мофа Н.М. (ДНЗ № 9), «Організуємо життєдіяльність дітей раннього віку» Зайцева Л.Й. (ДНЗ № 35), «Правда чи неправда» Євдокімова С.Г. (ДНЗ № 9). Міні - тренінги «Від творчого педагога до творчої дитини», «Соціалізація – залучення до системи суспільних відносин», бліцопитування «Створення розвивального середовища для розвитку дрібних м’язів пальців рук» та дискусії-розміркування «Засвоєння життєвої інформації, суспільні стосунки: реальні та ігрові» організувала та провела вихователь-методист Горева Н.В. (ДНЗ № 9), матеріали якої допомогли вихователям в організації роботи з дітьми та систематизуванні знань з обговорених питаннь. Дуже корисною, цікавою та різноманітною була виставка – презентація розвивального середовища груп раннього віку та методичної літератури.

Поставлені завдання були виконанні в повному об’ємі. Проведені консультації з практичними психологами ДНЗ №9,19,35, переглянуті підходи до мониторингу розвитку дитини раннього віку та заповнення індивідуальних карток розвитку малят. З метою популяризації значущості дошкільної освіти для розвитку дитини раннього віку, вихователями проводились заняття разом з батьками. Вихователем-методистом ДНЗ № 19 Чубченко Л.Л. була надана доцільна консультація зі створення школи молодих батьків «Турботливі батьки», яка допомогла педагогам систематизувати свої знання в організаціїї різноманітних активних форм роботи з батьками вихованців.

Предметна науково-методична комісія вихователів груп раннього віку дошкільних навчальних закладів прищеплює смак до інноваційної, дослідницької, експериментальної та наукової діяльності, психології та конкретно в сфері розвитку дітей раннього віку. Результат досягається відсутністю формального підходу до роботи з малюками.

Таким чином, на протязі 2014 – 2015 навчального року на засіданнях предметної науково-методичної комісії вихователів груп раннього віку дошкільних навчальних закладів буде продовжуватися робота за наступними напрямками:  • забезпечення високого рівня навчально-виховного процесу відповідно до оновленого БКДО та особистісне зростання малят в ранньому віці;

  • виявлення та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вихователів з духовно-морального виховання дітей раннього віку;

  • особливості та значення мовленнєвої взаємодії дітей та вихователів груп раннього віку.

В 2013-2014 навчальному році робота предметної науково-методичної комісії вихователів груп молодшого дошкільного віку м. Добропілля була спрямована на створення оптимальних педагогічних умов передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, на допомогу вихователям у досягненні ефективного розвитку особистості дитини молодшого дошкільного віку, враховуючи вікові етапи їх становлення.

З початку навчального року для педагогів ПНМК гостинно розкрили двері ДНЗ №35 (кер. Терновська О.В.), ДНЗ №12 (кер. Рябчук М. М.), ДНЗ №29 (кер.Рухова Г.В.) та ДНЗ №15 (кер. Сачко Т.В.). На зустрічах були розглянуті наступні питання: „Структура та засади БКДО”, „Особливості розвитку дітей молодшого віку”, „Предметно-розвивальне середовище, як складова педагогічного процесу в ДНЗ”, „Розвиток творчих здібностей дітей молодшого дошкільного віку засобами інтеграції”, „Створення умов для логіко-математичного розвитку дітей від 3 до 5 років”, „Особливості організації експериментування молодших дошкільників в умовах дошкільного закладу” тощо, які поповнили знання із запропонованих тем та були націлені на активне їх впровадження в практику роботи ДНЗ. Досвід роботи вихователів Дудчак Н.М. (ДНЗ №15), Константин О.М., Кукош Т.Д. (ДНЗ №24) презентувався з метою ознайомлення та росповсюдження наробок педагогів серед колег міста. А інформаційні панорами з проблем: „Особливості розвитку дітей молодшого дошкільного віку”, проведених вихователем ДНЗ №19 Трошиною Г.М., „Особливості розвитку творчих здібностей дітей 3-5 років” Мещеряковою Н.І. (ДНЗ №36), „Предметно-розвивальне середовище групи – запорука успішного виховання дітей дошкільного віку” Мельник В.І.(ДНЗ №34) – підвищили рівень володіння педагогічними знаннями. Під час показу відкритих занять вихователі ДНЗ №12 Кириченко Н.Г., ДНЗ №29 Броваренко С.Г. і Білоус О.М., ДНЗ №15 Дудчак Н.М. і Замостяніна Н.А. показали використання теоретичних знань на практиці через цілісний підхід до формування дитячої особистості та її органічного та безболісного входження до соуіому.. Ділову гру для педагогів можна розглядати як дидактичну роботу, яка містить вправи позитивного досвіду виховання й навчання гуртківців. Організуючи проведення ділових ігор „Ток-шоу”, „Броунівський рух”, „Прес-конференція” педагоги ДНЗ №19 Трошина Г.М. і Єжолова Т.М., ДНЗ №35 Тимошенко Л.М., ДНЗ №4 Сидоренко Н.В., ДНЗ №34 МельникВ.І., ДНЗ №22 Полонська М.А., ДНЗ №15 Запорожець І.В. стимулювали пошук доцільної альтернативи педагогічних дій, що дало змогу кожному учаснику оцінити свою поведінку, ставлення до того, що відбувається. При аналізі ігрових ситуацій вихователі використовували педагогічну фантазію, пошук, що приводило до несподіваних рішень. Активними та постійними слухачами засідань ПНМК були Мещерякова Н.І. (ДНЗ №36), Мартемянова Н.С. (ДНЗ №31), Олійник М.О. (ДНЗ №25), Павлоградська Л.І. (ДНЗ №20), Трошина Г.М. (ДНЗ №19), Каменська Ю.В. (ДНЗ №16), Гофман В.І. (ДНЗ №13), Капустіна Н.В. (ДНЗ №12), Гутник І.В. (ДНЗ №9), Житкова Л.Л. (ДНЗ №6), Сидоренко Н.В. (ДНЗ №4), Тимошенко Л.М. (ДНЗ №35) - це дозволило зробити засідання ПНМК спрямованими, адресними, налагодити оперативний зворотній зв`язок, направити роботу на індивідуалізацію педагогічного впливу.

Активну участь у проведенні фото-виставки „Розвивальне середовище в групах молодшого дошкільного віку”, оформленні куточка для батьків народознавчого змісту „Мовні перлинки” прийняли вихователі Олійник М.О. (ДНЗ №25), Дугельна Л.А.(ДНЗ №13), Мещерякова Н.І. (ДНЗ №36), Гутник І.В. і Жидкова Л.В. (ДНЗ №9), Житкова Л.Л. (ДНЗ №6), Першкова Ю.О.(ДНЗ №3), Мартем’янова Н.С.(ДНЗ №31), Савченко А.М. (ДНЗ №27), Вергелес О.В.(ДНЗ №24), Захарова С.С.(НВК №3), Ковток А.С. (НВК №4), Гончарюк О.В., Замостяніна Н.Ф. і Дудчак Н.М. (ДНЗ №15), Денисенко І.В., Жукотська (ДНЗ №13), Горбань О.Г., Мамаєва О.В., Ніколенко О.Ю. (ДНЗ №12), Козюбенко І.А. (ДНЗ №3). Це сприяло соціалізації дитини, вплинуло на всі аспекти її розвитку.

Робота ПНМК вихователів груп молодшого дошкільного віку проводилась з метою підвищення професійного рівня та психолого-методичної компетентності педагогічних працівників. Педагогам Йолкіній Н.О. (ДНЗ №3), Жидковій Л.В.(ДНЗ №9), Соловйовій Ю.М. (ДНЗ №12), Скрипник Н.В. (ДНЗ №15), Божиковій С.О. та Полянській М.А. (ДНЗ №22), Білоус О.Н., Броваренко С.Г. і Мацигіній І.З.(ДНЗ №29), Сколкарьовій Т.П.(НВК №3), Деркач Н.Т. і Лобас М.К.(НВК №4) надавалась можливість поділитися своїми думками та наробками, обговорити досягнення та слабкі місця, довести ефективність тих чи інших видів роботи, що вплинуло на ріст професійної грамотності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі.

Самоосвіта - це перший щабель вдосконалення професійної майстерності. В процесі самоосвіти, виконуючи завдання, педагоги дошкільних закладів міста намагались бути послідовними у своєму прагненні підвищувати професійний рівень. В порівнянні з минулим роком роботи оформлені згідно вимог міського методичного кабінету, зміст став більш насиченим і направленим на забезпечення конкретного результату. Але не всі педагоги ДНЗ дотримуються цих правил, тому рекомендовано посилити контроль за виконанням та оформленням самоосвітніх завданнь.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що робота ПНМК вихователів груп молодшого дошкільного віку в 2014-2015 навчальному році буде спрямована на підвищення якості й ефективності навчально – виховного процесу, розвиток творчого потенціалу педагогів через оволодіння сучасними методиками навчально – виховної роботи, підвищення психологічної культури педагогів, орієнтир на методи педагогічної діагностики моніторингових досліджень рівня розвитку дитини молодшого дошкільного віку.Робота предметної науково-методичної комісії вихователів груп старшого дошкільного віку в 2013-2014н.р. була направлена на реалізацію головних засад Базового компоненту дошкільної освіти (оновленного), впровадженню програми «Впевненний старт» в роботу з дітьми старшого дошкільного віку. Систематично проводилась робота над підвищенням освітньо - професійного рівня та психолого – методичної компетентності педагогічних кадрів через обмін досвідом роботи, перегляд відкритих занять, проектування.

Вивчення та впровадження державного стандарту дошкільної освіти був розглянутий на засіданні предметної науково-методичної комісії 27.08.2013 р., на якому методист ММК Героева В.І дала експертну оцінку оновленного Базового компоненту дошкільної освіти, познайомила вихователів з основними нормами та положеннями, що визначають державні вимоги до рівня освітченості, розвиненості та вихованості дитини, сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу і вступу його до школи. Керівник ПНМК Бабенко О.О.(вихователь-методист ДНЗ №4) розповіла про зміст і структуру Базового компонента дошкільної освіти та провела необхідну роботу по забезпеченню обов’язковості дошкільної освіти через впровадження державної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Андруняк А.І.(ДНЗ №34) надала методичні та практичні рекомендації з проведення моніторингу засвоєння програмних завдань дітьми старшого дошкільного віку через використання «Табелю успіху» - показників засвоєння Базового компонента дошкільного освіти. Разом з вихователями була проведена порівняльна характеристика всіх освітніх ліній розвитку дитини нового Базового компонента та програми «Впевнений старт». Ці матеріали допоможуть вихователям в організації освітньо-виховної роботи та в проведенні моніторингу. Вихователь- методист ДНЗ №36 Перліцану Л.В. розкрила складники психологічної та фізіологічної готовності дитини до навчання у школі. Практичний психолог Краснова О.В.(ДНЗ №4) виступила з інформацією щодо успішної адаптації дитини до шкільного життя, надала поради, які допоможуть педагогам використовувати різноманітні методи й прийоми під час роботи з дітьми старшого дошкільного віку. В умовах сьогодення особливої уваги набуває впровадження в роботу педагогічними працівниками інноваційно-комунікаційних технологій, тому вихователь – методист ДНЗ №9 Горева Н.В, вихователь ДНЗ №19 Єфимова Т.В. представили мультимедійні презентації з реалізації прогресивних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти. Особливої уваги заслуговує робота творчої групи вихователів, які мають звання “вихователь-методист” під керівництвом вихователя – методиста ДНЗ №24 Задержинської Л.О. та розробленні ними методичний посібник “Впевнений старт у шкільне життя” та практичний посібник «Тестовичок успіху майбутніх першокласників», які були презентовані на засіданні ПНМК для широкого їх використання. Методист ММК Героєва В.І. разом з учасниками засідання виробили рекомендації з впровадження інноваційних технологій, методів і прийомів в роботі дошкільних закладів згідно оновленного Базового компоненту дошкільної освіти.

На вирішення проблеми інтеграціїї пошуково – дослідницької діяльності з різними видами діяльності дошкільників старшого віку була спрямована робота семінару – практикуму, який відбувся на базі ДНЗ №27 (15.10.2013р.). На високому методичному рівні пройшло інтегроване заняття-експеримент за модульною системою навчально – пізнавальної діяльності старших дошкільників у вихователя ДНЗ №27 Щур І.О., яка в практичній роботі використовує різноманітні шляхи розвитку пізнавальних здібностей дошкільнят. Під час заняття діти набували практичних навичок при експерементуванні з водою («Крижане намисто»), магнітом( «Чарівний лабірінт»), папіром. Педагог формувала у дітей вміння ставити запитання, розвивала самостійність, допитливість. В цікавій формі, за допомогою казкового героя Магноліка, познайомила з властивостями магніту. Завдяки діловій грі «Методика проведення пошуково – дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку» педагоги закріпили теоретичні та практичні навички роботи з представленої проблеми. Слухачі ПНМК представили власні наробки із створення проектів в роботі з дошкільниками, обмінялись досвідом роботи з данного питання, закріпили структурні компоненти пошуково – дослідницької діяльності. Практичний психолог ДНЗ №4 Краснова О.В. розкрила психологічні особливості пізнавального розвитку в старшому дошкільному віці та розповсюдила психологічний порадник з данної проблеми. Вихователем – методистом ДНЗ № 4 Бабенко О.О., методистом ММК Героєвою В.І. були надані методичні рекомендації щодо створення відповідних умов для розвитку дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку.

На базі ДНЗ №20 (кер. Дрох В.В.) було організовано роботу семінару з проблеми комплексного розв’язання завдань з підготовки дітей до навчання грамоти. Учасники засідання поглибили знання щодо програмових вимог, форм та методів роботи з дітьми з даної проблеми. Вихователь ДНЗ №20 Кушнарьова Т.І. провела відкрите заняття, насичене різноманітними дидактичними іграми із ознайомлення дошкільників з одиницями мови. Педагог методично грамотно організував роботу щодо засвоєння дітьми граматичних та фонематичних норм української мови, працював над розвитком лексичних умінь і навичок дошкільників. Разом з тим Тетяна Іванівна надавала перевагу дисциплінарно - авторитарній моделі спілкування з дітьми, на занятті не простежувався особистісно – орієнтований підхід. У зв’язку з цим педагогу Кушнарьовій Т.І. були надані методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу з дітьми: урізноманітнити активні та дієві форми і методи роботи з дітьми по закріпленню знань з грамоти, надавати перевагу методам інтерактивної особистісно-орієнтованої взаємодії з вихованцями.

Ефективно пройшла робота педагогів на семінарі-практикумі з проблеми розвитку логіко – математичних здібностей дітей старшого дошкільного віку на базі ДНЗ №3 (кер. Кулакова В.П.). Вчитель початкової ланки ЗОШ №6 Шнуренко В.С. зробила порівняльний аналіз змісту портрету випускника напередодні вступу до школи та програми 1 класу початкової школи. Це надало можливість розширити уявлення вихователів щодо вимог шкільної програми першого класу. Під час ділової гри керівник ПНМК Бабенко О.О. познайомила вихователів з інноваційними тенденціями дошкільної педагогіки стосовно формування математичної компетентності. Педагоги отримали можливість на практиці ознайомитися з теоретичними та практичними засадами впровадження в навчально – виховний процес розвивальний ігор: блоків З.Д’єнєша, кольорових паличок К’юізінера; переглянули відеопрезентацію дидактичного матеріалу М.Монтессорі. Педагог ДНЗ №6 Поліщук А.В. поділилась досвідом роботи стосовно використання дидактичних ігор математичного напрямку, а вихователь ДНЗ №3 Мангушлу О.В. на відкритому занятті завдяки організації спільної діяльності сприяла формуванню у дітей активної позиції, пріоритет у роботі надавала не навчанню, а розвитку і вихованню дошкільників через проблемне навчання з використанням мультимедійної аппаратури, що дозволяє формувати у дітей цілісну картину світу.

Слід зауважити, що в роботі ПНМК існують незначні недоліки і з метою їх усуненя пропонується: при виконанні завдань самоосвітнього напрямку обов’язково оформляти матеріал згідно рекомендацій ММК. Педагогам, що атестуються в поточному навчальному році, з метою більш цілеспрямованої роботи ПНМК, слід заздалегідь повідомляти керівника ПНМК про тему, за якою вони поглиблено працюють.

Проаналізувавши роботу та результати анкетування педагогів на наступний 2014-2015 навчальний рік, ПНМК груп старшого дошкільного віку висуває пріоритетні завдання, націлені на упровадження гуманістичної системи освіти та буде продовжуватися за наступними напрямками:

* впровадження оновленного Базового компонену дошкільної освіти в роботу дошкільних закладів;

*організація освітнього процесу в ДНЗ з позицій партнерської взаємодії;

*робота по формуванню умов для повноцінної реалізації мовленнєвого потенціалу дитини;

*впровадження технології розвивального навчання;

*створення сприятливих умов освітнього процесу для забезпечення саморозвитку та самореалізації дітей старшого дошкільного віку.

Робота проблемного семінару вихователів дошкільних навчальних закладів м.Добропілля «Шлях до творчості через інтерактивне навчання». Педагогічна майстерня вихователя ДНЗ №35 Онипченко Л.М. у 2013-2014 навчальному році була спрямована на оновлення науково-методичного рівня компетенцій педагогів, на допомогу вихователям у впровадженні в практику роботи з дітьми розвивальних освітніх технологій, спрямованих на самовираження і саморозвиток кожної дитини, активізацію роботи педагогів через використання інтерактивних методів навчання. Особливу увагу приділяли розширенню теоретичних та практичних знань педагогів з використання традиційних методик та інноваційних технологій в роботі з дітьми, виконанню практичних завдань.

Проблемні питання, які ставились на засіданнях семінару були розглянуті за наступними темами:

- мовленнєвий розвиток як показник життєвої компетентності дошкільників;

- активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку на заняттях з розвитку початкових математичних уявлень;

- розвиток продуктивних видів діяльності дошкільників.

Активному впровадженню наукових досліджень в практику роботи, які в свою чергу мають бути спрямовані на поліпшення результатів мовленнєвого розвитку дітей, сприяло перше засідання проблемного семінару за темою «Мовленнєвий розвиток як показник життєвої компетентності дошкільників» (31.10.2013р.). Методист ММК Героєва В.І. розкрила основи сучасних підходів до роботи з мовленнєвого розвитку в дошкільних навчальних закладах. Вихователь-методист Гринцова О.В. (керівник ПС) звернула увагу на орієнтири, на які спрямовує освітня лінія БКДО «Мовлення дитини» та надала рекомендації до їх практичного застосування. Вихователь Онипченко Л.М. запропонувала теоретичні основи методики з розвитку мовлення дошкільнят: форми організації та методику проведення заняття. Вихователі Лелюх І.А., Філіпова Н.О. поділилися власним досвідом зі створення мовленнєво-розвивального середовища в групах та використанню корректурних таблиць як засобу стимулювання креативності дітей. Вихователь старшої логопедичної групи Лелюх І.А. на високому методичному рівні, відповідно до рекомендацій Н.В.Гавриш, провела інтегроване заняття з використанням коректурних таблиць «Осінні подарунки». На занятті «У бабусі на подвір’ї» Онипченко Л.М. показала методику проведення заняття з розвитку мовлення з дітьми ІІ молодшої групи та провела практичне заняття з вихователями із розучування вірша за допомогою схем та символів. Гринцова О.В., через проведення інтерактивної практичної роботи в мікро групах, удосконалила фахові знання педагогів з проблемних питань мовленнєвого розвитку дошкільнят. Слухачі ПС поділились власним досвідом роботи щодо проблемної теми та удосконалили знання з теоретичного і практичного використання методів та прийомів мовленнєвого розвитку дошкільників.

Зміст роботи засідання ПС 04.12.2013р. було спрямовано на опрацювання проблемного питання з активізації розумової діяльності дітей дошкільного віку на заняттях з розвитку початкових математичних уявлень. Вихователь-методист Гринцова О.В. (керівник ПС) звернула увагу присутніх на показники розумової активності на заняттях, на умови формування мотиваційного компонента, на керівництво пізнавальною діяльністю. Цікаву інформацію з досвіду роботи «Формування елементарних математичних уявлень у дошкільнят за методикою Марії Монтессорі» презентувала вихователь Зайцева Л.Й. та показала інтегроване заняття з соціально-емоційного виховання і сенсорного розвитку з дітьми І молодшої групи «Стежинкою дружби». Вихователь Онипченко Л.М. на занятті «Подорож до лісових мешканців» з дітьми ІІ молодшої групи показала методику проведення заняття з формування елементарних математичних уявлень. Практична частина з педагогами проводилась в інтерактивній формі, що сприяло активізації всіх педагогів. Онипченко Л.М. запропонувала колегам практичні завдання у формі брифінгу «Скринька методичних порад», практичний психолог Гринцова О.В. надала рекомендації «Творчі ігри з піском для розвитку математичних здібностей дитини». Методист ММК Героєва В.І. запропонувала використовувати сенсорно-пізнавальну освітню лінію БКДО, спрямовуючи її на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формувати у дітей пошуково-дослідницькі уміння, елементарні математичні уявлення, цілісну картину світу, компетентну поведінку в різних життєвих ситуаціях та надала методичні рекомендації, на які потрібно орієнтуватися при організації роботи з дітьми з даної теми.

Розвиток продуктивних видів діяльності стало головним питанням засідання проблемного семінару 20.02.2014р. Теоретичну частину презентувала вихователь-методист, практичний психолог Гринцова О.В. Вона надала інформацію щодо продуктивних видів діяльності та впливу зображувальної діяльності на психічний розвиток дошкільнят. Через інтерактивне навчання вихователь Онипченко Л.М. оновила науково-методичний рівень знань колег з методики проведення та форм організації занять із зображувальної діяльності. Технологію конструювання розкрила у своєму виступі вихователь Філіпова Н.О. Завдяки цікавій формі подання інформації – педагогічний діалог – була встановлена позитивна атмосфера доброзичливості, в якій прослідковувалася повага до особистої думки, творчого почерку кожного педагога. В свою чергу це сприяло тому, що педагоги не боялися визнати власні недоліки, труднощі, радо ділилися творчими здобутками, успіхами. Вихователям дошкільних навчальних закладах міста було запропоновано цікаву практичну частину: ігрову вправу «Асоціація», самоперевірку знань за темою «Конструювання в дошкільному віці» за допомогою анкет, практичного заняття «Зимові забавки». Всі ці завдання сприяли підвищенню рівня знань вихователів з данного питання та їх творчої самореалізації.

Результативним засобом розвитку творчої активності є опрацювання індивідуальних творчих завдань самоосвітнього характеру. Так учасники проблемного семінару розробили конспекти занять з розвитку зв’язного мовлення «Складання розповіді за допомогою схем», підготували папку «Загадкова математика», в яку підібрали: дидактичні ігри кросворди, ребуси. Хочеться відмітити високу активність педагогів: Фенагєєвої О.О. (ДНЗ №6), Полонської М.А. (ДНЗ №22), Горбань О.Г. (ДНЗ №12), Оболєнцевої В.В. (НВК №4), Тарадайко О.Л. (ДНЗ №36), Дубченко Г.М. (ДНЗ №25), Сарафанової Г.А. (ДНЗ №3), Дерев’янко О.М.( ДНЗ №9), Щербини Л.М. (ДНЗ №4), Палій Г.В. (ДНЗ №34), Єжолової Т.М. ДНЗ (№19), Кальонової О.О. (ДНЗ №35).

Перевага інтерактивного навчання полягає в тому, що цей процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учасників, це спів навчання, взаємо навчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де той хто вчить, і той хто навчається є рівноправними і рівнозначними суб’єктами навчання. Розглядаючи вищеозначене можна зробити висновок, що робота проблемного семінару «Шлях до творчості через інтерактивне навчання», педагогічна майстерня вихователя ДНЗ №35 Онипченко Л.М. пройшла на високому методичному рівні і свою роботу завершила.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка