Дослідження впливу міжособистісних стосунків на соціальний статус в підлітковому віціСкачати 35.87 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір35.87 Kb.
#1107
Дослідження впливу міжособистісних стосунків на соціальний статус

в підлітковому віці

Брюховецька В.В., Грек О.М.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»


Метою даної роботи є вивчення впливу міжособистісних відносин на соціальний статус підлітків в шкільному колективі.

Молодший підлітковий вік виступає сензитивним періодом для формування та становлення особистості, що пов'язано з посиленням інтересу до однолітків. У зв'язку з цим особливого значення набувають міжособистісні відносини в класних та шкільних колективах. Тому, однією з актуальних проблем психології є проблема міжособистісних відносин в колективі підлітків.

У вітчизняній та зарубіжній науці проблемою міжособистісних відносин між учнями займаються такі вчені, як Р.Ф.Бейлз, О.С. Залужний, Т.Є.Коннікова, О.В.Киричук, В.Т.Лісовський, Я.Морено, Н.Н. Обозов, Д.Б.Ельконін, Л.І.Уманський, Л. Фестингера, Ф. Фидлера. Аналізуючи та узагальнюючи літературу з даної проблеми, можна визначити що міжособистісні відносини це суб'єктивно пережиті взаємозв'язки між людьми, об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, що надаються людьми один на одного в процесі спільної діяльності і спілкування; система установок, орієнтації, очікувань, стереотипів та інших диспозицій, через які люди сприймають і оцінюють один одного.

Проблемою вивчення міжособистісних відносин саме в підлітковому віці займались такі науковці, як Г.М.Андрєєва, Б.Г.Ананьєв, Д.Б.Ельконін, О.М.Леонтьєв, К.Левин та інші. Вчені визначали, що треба виокремлювати особливий ряд стосунків в кожному виді міжособистісних стосунків з метою розуміння природи міжособистісних взаємовідносин (Г.М.Андрєєва); однією з головних характеристик взаємоспілкування як діяльності є те, що саме через нього людина будує свої взаємостосунки (Б.Г.Ананьєв); саме в підлітковому віці розширюється життєвий світ, коло спілкування, групова приналежність та тип людей, на яких підлітки орієнтуються (К.Левін); також відмічають, що спілкування в підлітковому віці є ведучим видом діяльності (Д.Б.Ельконін).

В підлітковому віці людина найбільше реагує на думки оточуючих, змінює власні погляди та вподобання згідно з поглядами та думками своїх однолітків та друзів. Але міжособистісні відносини можуть бути не сформовані і це може залежати від соціального статусу підлітка в колективі.

Отже, для вирішення поставленої мети нами було проведено емпіричне дослідження, в якому використані наступні методи: емпіричні – спостереження, бесіда, аналіз продуктів діяльності та конкретні методики «Соціометрія» Дж.Морено, методика «Діагностика міжособистісних відносин Т.Лірі». Наша вибірка складає 35 учнів 7-го класу ЗОШ № 55 м. Одеси.

За результатами соціометричного дослідження ми отримали такі данні: 3% (1 учень) має соціальний статус – зірка, 34% (12 учнів) займають соціальний статус тих кому віддають перевагу, 57% (20 учнів) мають соціальний статус – привержені, 6% (2 учні) мають соціальний статус – ізольовані. Також в класі виявлено декілька великих угрупувань, найбільше угруповання включає явного лідера, а також є невелика група підлітків, які підтримують дружні відносини.

За результатами методики «Діагностика міжособистісних відносин Т.Лірі» отримані наступні результати: у одного учня найвищі бали за першою октантою, тобто він має авторитарно-диктаторський, владний, деспотичний характер, а також за соціометричним дослідженням цей учень має соціальний статус – зірка.

У 34% учнів, а саме 12 підлітків мають найвищі бали за 5,6,7 октантами, тобто ці підлітки є покірними, недостатньо впевнені у собі, мають нав’язливі страхи, дружелюбні, орієнтовані на прийняття соціального схвалення, прагнуть задовольняти вимоги всіх. Порівнюючи отримані результати у цих досліджуваних з результатами соціометричного дослідження – саме вони мають соціальний статус тих кому віддають перевагу.

57% підлітків (20 учнів) мають найвищі бали за 2,4 та 8 октантами – егоїстичний, підозрілий та альтруїстичний тип. Ці підлітки характеризуються у взаємостосунках як незалежні, перекладають труднощі на інших, мають виражені егоїстичні риси (спостерігається у 8 підлітків); підозрілі, іноді ворожо ставляться до оточуючого світу, постійно на всіх скаржаться (виявлено у 7 підлітків); 5 підлітків з них гіпервідповідальні, прагнуть допомогти й співчувати всім, приймають на себе відповідальність за інших. У цій групі підлітків за соціометричним дослідженням виявлений соціальний статус – привержені.

Агресивний тип міжособистісних відносин є у 2 учнів (6%), тобто у взаємостосунках підлітки поводять себе ворожо, агресивно, схильні обвинувачувати оточуючих в усьому. У досліджуваних цієї групи за соціометричним дослідженням виявлено соціальний статус – ізольовані.

Таким чином, отримані результати дослідження дають підставу зробити висновок, що міжособистісні відносини підлітків впливають на їх соціальний статус у колективі, особливо це стосується типів міжособистісних відносин.Література

  1. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: Учеб. пособие для вузов / Р.Л.Кричевский, Е.М. Дубовская -М.: Издательство «Аспект-Пресс», 2001. - 318с.

  2. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Я.Л. Морено / Пер. с англ. -М.: Академический Проект, 2004. - 320с.

  3. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений / Н.Н. Обозов - М.: Феникс, 2006. –191с.

Каталог: conference2012
conference2012 -> Міжособистісні відносини в юнацькому віці
conference2012 -> Маскулінність та фемінність як базові основи гендерного сприйняття сім’ї Попович (Гісем) Т. О
conference2012 -> Діагностика та корекція самооцінки в юнацькому віці Кріпак Г. О., Головська І. Г. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
conference2012 -> Вплив екстравертивності–інтровертивності на потребу в спілкуванні в майбутнього психолога Ніколаєва Ю. С., Головська І. Г. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Скачати 35.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка