Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8 «Золотий ключик»Сторінка1/11
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.93 Mb.
#19567
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8

«Золотий ключик»
Творча група


«Шлях до успіху»

Корпоративний імідж-проектВідділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№8

«Золотий ключик»

Творча група

«Шлях до успіху»

Корпоративний імідж-проект

Нетішин

2015
Автори:

О.А.Шевчук, завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Золотий ключик»

Ю.П.Максимчук, вихователь – методист

Н.П.Погонець, Н.І.Пилипюк, вихователі
Рецензент:

Л.А.Самчук – методист міського методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Творча група Корпоративний імідж-проект «Шлях до успіху». – Нетішин, 2015. – 214с.


Основною метою корпоративного імідж - проекту «Шлях до успіху» є визначення особливостей формування іміджу дошкільного навчального закладу.

Корпоративний імідж - проект рекомендований для менеджерів дошкільних навчальних закладів та інших фахівців у сфері управління закладами освіти

Зміст
Корпоративний імідж-проект «Шлях до успіху»……5- 25

Додатки


Додаток 1. Науково-теоретичні аспекти імідж-проекту «Шлях до успіху»………………………………………26-32

Додаток 2. Алгоритм дій керівника дошкільного навчального закладу……………………………………32-36

Додаток 3. Організація діяльності дітей в розвивальному центрі «Смайл»………………………………………….37-213

Література ………………………………………………214Формування власного обличчя (іміджу) –

необхідна передумова діяльності

на сучасному ринку освітніх послуг
Актуальність імідж-проекту «Шлях до успіху»

Проблема іміджу дошкільного навчального закладу – це проблема пошуку, розробки та застосування управлінських, пізнавальних та художньо-естетичних засобів створення позитивного образу навчального закладу. На сучасному етапі поняття «імідж дошкільної установи», «імідж керівника», «корпоративний імідж» разом з поняттями «інновація», «моніторинг» стали характеристиками освітньої системи і самих управлінців, тому створення іміджу дошкільного навчального закладу – важлива управлінська проблема.

Адже, сучасний ритм життя, висока інформаційна насиченість,  використання в освітньому просторі інформаційно-комунікативних технологій, поява недержавних освітніх установ, Центрів розвитку дитини, вимогливість батьків до якості надання освітніх послуг посилюють конкуренцію в боротьбі за набір дітей, вимагаючи від дошкільних навчальних закладів  високої конкурентоспроможності.

Сьогодні конкурентоспроможними можуть бути дошкільні заклади, що забезпечують стабільно високий рівень якості освітніх послуг, мають позитивний імідж, працюють в режимі інноваційного розвитку.Переваги імідж-проекту «Шлях до успіху»:

 • Актуальність

 • Системний характер

 • Соціопрактичній зміст (розрахований на сприйняття широким колом читачів, мета реальна для виконання, зміст доступний для сприйняття) • Бачення педагогами, та в цілому колективом, перспектив розвитку дошкільного закладу  

 • Можливість використання будь-якою установою.

Ініціювання розробки проекту: 

Програма розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Золотий ключик» на 2011-2017 рокиІдея інноваційного  проекту:

Створення оптимальних умов  для максимального забезпечення  розвитку та саморозвитку дітей.

Формування толерантної, соціально-адаптованної особистості, що володіє стійкою мотивацією до пізнання і творчості.

Мета проекту: формування позитивного іміджу дошкільного закладу, забезпечення стійкого положення ДНЗ на ринку освітніх послуг.

Завдання проекту:

1.     Підвищення якості освітніх послуг через оновлення змісту дошкільної освіти, впровадження програм, інноваційних технологій, альтернативних методик.

2.    Розвиток кадрового потенціалу через створення системи безперервного навчання.

4.    Модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.Характеристика проекту:

 • за кінцевим результатом – практично-орієнтовний;

 • за тривалістю – довготривалий;

 • за кількістю учасників – колективний

База реалізації проекту: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 «Золотий ключик».

Учасники реалізації проекту: завідувач, вихователь-методист, педагоги, практичний психолог, вчитель-логопед, музичні керівники, інструктор з фізичної культури, батьки


Термін реалізації проекту:  2015-2017 роки

Етапи реалізації проекту: 

1.  Створення координаційної ради для розробки стратегій розвитку дошкільного закладу.

2.    Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів впливу на організацію роботи.

3.    Створення «Банку ідей» розвитку освітнього закладу.

4.   Розробка плану реалізації  визначених стратегій.

5.   Здійснення експертної процедури з залученням адміністрації ДНЗ, представників громадськості, спеціалістів, батьківської громади.

6.    Управління стратегічними змінами та підбиття підсумків проектної діяльності.

Ресурсне забезпечення проекту:


 1. Нормативно-правове (Конституція України, Закон України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статут дошкільного навчального закладу (яса-садок) №8 «Золотий ключик», Правила внутрішнього трудового розпорядку).

 2. Науково-методичне (Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», новітні технології, авторські методики).

 3. Кадрове (завідувач дошкільного навчального закладу, вихователь-методист, практичний психолог, вчитель-логопед, музичні керівники, інструктор з фізичної культури, педагоги).

 4. Інформаційне: доступ до мережі Інтернет, можливість ознайомлення з досвідом роботи навчальних закладів, де вивчається дана проблема.

 5. Матеріально-технічне: матеріально-навчальна база днз, досвід педагогів, комп’ютерна техніка, ігровий матеріал, дидактичні посібники.

6. Фінансове:

 • Бюджетне фінансування (обласне, місцеве)

 • Позабюджетне (благодійні внески батьків, юридичних осіб

Основні стратегії роботи

І. Стратегія, спрямована на зміну типу дошкільного навчального закладу, а саме: на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Золотий ключик» організувати дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини), в якому буде забезпечуватися фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від 1,7 років до 6 (7) років.

Мета: формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; надання діагностичної, методичної та консультативної допомоги сім’ям.

Пріоритетний напрямок діяльності Центру розвитку дитини: гуманітарний

Завдання:

- Створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників

- Підвищити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі

- Здійснювати особистісно-орієтований підхід у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик, програм

- Удосконалювати нормативно-правове, науково-методичне, фінансово-економічне забезпечення, яке орієнтоване на впровадження інклюзивного навчання

- Надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні умінь та навичок, необхідних для навчання в школі • Оптимізувати роботу з батьківською громадськістю

 • Ввести додаткові освітні послуги для підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей

 • Модернізувати матеріально-технічну базу дошкільного навчального закладу

Девізи

«Коли є комфорт душі і тіла, дитина зростає активною, дружелюбною, самостійною»; «Здорова особистість – запорука життєвого успіху»; «Творити радість пізнання і творчості»; «Жити в позитивному оточенні, частіше посміхатися, вчитися творити самому – пріоритет розвитку особистості дитини

Центральна  фігура

Дитина

Основний життєвий

контекст

Життєдіяльність у цілому, дитяче буття, дитячі види діяльності

Освітні пріоритети

Гармонійний розвиток, саморозвиток, самопізнання, виховання як засіб залучення до особистісної та загальної культури

Функції дорослого

Партнер, носій інформації, зацікавлений спостерігач, авторитетна, довірена особа


Сфери прояву активності педагога

Спостереження за індивідуальними особливостями дітей, організація комфортних умов життєдіяльності, створення повноцінного розвивального середовища


Гіпотеза розвитку дитини

Виважено-довірлива, оптимістична, стимулююча

Пріоритетні якості

Самостійність, працьовитість, відповідальність, лояльність, допитливість, сприйнятливість,  креативність, самоповага

Характер орієнтації на дітей

Як на індивідуальність, представників віково-статевої групи, носіїв певного темпераменту, характеру, здібностей, життєвого досвіду

Позиція дитини

Суб’єкт життєдіяльності, носій сутнісних життєвих сил

Освітні засоби та

прийоми

Відмова від змагальності в усіх випадках, окрім фізкультурних заходів, від порівняння дітей один з одним. Відмова від селекції на користь визначення «зони найближчого розвитку»  кожної дитини. Порівняння дитини лише з самим собою (у динаміці)

Зусилля, вкладені дитиною у досягнення у порівнянні з якісно-кількісними показниками результату. Прояви творчості

Дієво-запрошувальна: небагатослівність, доброзичливість, повага, конкретність. Обґрунтування доцільності, моральної значущості діяльності

Внутрішні: самооцінка, рефлексія, самоповага та повага до носія вимог, совість, здоровий глузд 

Зовнішні: повага до дитини, гідність, індивідуальність

Особистісна розвиненість, гнучка поведінка у змінних умовах життя, вміння до них адаптуватися, впливати на них з користю для себе. Висока самоповага, відсутність страху перед помилкою. Розкутість (морально забарвлена). Оптимістичне світобаченняЩо оцінюється

Форма пред’явлення вимог

Механізми регуляції поведінки

Очікувані  результати


Складники розвивального середовища:

 • предметно-ігрове середовище;

 • природне середовище;

 • соціальне середовище;

 • середовище власного «Я»

Основні принципи діяльності Центру:

 • Принцип особистісно-орієнтованого підходу в роботі з дітьми і сім’ями

 • Принцип розвитку

 • Принцип відкритої системи, використання виховних можливостей соціуму

 • Принцип професійної взаємодії (спільна робота педагогів з практичним психологом, вчителем-логопедом, музичними керівниками, інструктором з фізичної культури)


ІІ. Стратегія, спрямована на підвищення якості освітніх послуг, формування компетентної особистості

Мета: викликати зацікавленість педагогів в підвищенні професійної майстерності, оволодінні інноваційними технологіями; актуалізувати бажання та професійну готовність використовувати передові педагогічні досягнення в практиці роботи.

Пріоритетні напрямки:

1. Підвищення професійної та методичної компетентності педагогів

 • створення системи безперервного навчання педагогів;

 • розробка програмово-методичного забезпечення інноваційних процесів;

 • розробка індивідуальних програм творчого розвитку педагогів;

 • індивідуалізація форм і методів методичної роботи в залежності від рівня професійної майстерності;

 • складання колективних та індивідуальних проектів;

 • адаптування та впровадження в практику роботи нових освітніх програм;

 • створення оригінальних систем планування роботи за лініями розвитку;

 • складання Портфоліо професійних досягнень педагогів;

 • інформатизація освітнього процесу через організацію роботи сайту днз, роботу з Інтернет-ресурсами;

 • запровадження гнучкої  системи стимулювання педагогів.

2. Науково-методичне та дидактичне забезпечення освітньо-виховного процесу

 • забезпечення навчально-виховного процесу нормативно-правовою базою та періодичними виданнями;

 • забезпечення освітнього процесу дидактичними та навчально-наочними посібниками;

 • забезпечення науково-методичного супроводу впровадження новітніх технологій;

 • організація експериментальної діяльності дітей, занять за інтересами в гуртках, розвивальному центрі;

 • розробка індивідуальних маршрутів та складання Портфоліо досягнень в роботі з обдарованими та відстаючими дітьми;

 • моніторинг розвитку дітей.


ІІІ. Стратегія, спрямована на створення оптимальних умов для повноцінного розвитку дитини, задоволення її потреб та інтересів

Програма розвитку дитини  дошкільного віку «Українське дошкілля» спрямовує педагогів на вирішення завдань щодо виховання у дошкільників свідомості й самосвідомості, розвитку емоційної чутливості та чуйності, підтримки й збагачення креативних здібностей дітей, збалансованості соціальних вимог з індивідуальними інтересами вихованців.

Тому створення в дошкільному навчальному закладі розвивального життєвого простору – одне із першочергових завдань на сучасному етапі модернізації та гуманізації цілей дошкільної освіти. Оскільки життєвий простір – категорія інтегрована, яка охоплює всі сфери та аспекти життєдіяльності дошкільника, завдання дошкільного закладу – створити оптимальні умови для його особистісного зростання через організацію роботи розвивального центру «Смайл».

Розвивальне освітнє середовище розвивального центру «Смайл» – це спеціально змодельовані умови, що забезпечують різноманітні варіанти вибору шляхів розвитку і дорослішання особистості дитини. Це своєрідне «підготовлене середовище», яке спонукає дитину виявити можливості її власного розвитку через самодіяльність, відповідну її індивідуальності.Створення освітнього середовища в центрі дозволяє дитині усвідомити власні можливості, виявити ініціативу і всебічно реалізувати себе.

Середовище виступає не лише умовою творчого саморозвитку дитини, але й показником професійної творчості педагога, оскільки конструювання життєвого простору потребує від нього фантазії й варіативності вирішення.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал