Донецька загальноосвітня школа №61Скачати 214.8 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір214.8 Kb.
#11230


Донецька загальноосвітня школа № 61

Укладач Світлична А.В.

Завідуюча бібліотекою

Донецьк - 2006Оновлення освіти
1. Білова К. Компетентнісна педагогіка// Директор школи.-2005.-№ 37.-С. 11;

2. Денисова Н. Ф. Компетентності - шлях до оновлення освіти// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. - С.27-30;

3. Єрмаков І. Феномен компетентнісно - спрямованої освіти// Вересень. – 2003. -№ 3. –С. 47- 50;

4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции- новая парадигма результата образования// Высшее образование сегодня. – 2003.-№ 5.-С.34-42;

5. Компетентність// Українська мова та література. – 2003.-№ 47.-С.30;

6. Концепція 12-річної середньої школи//директор школи. - 2002.-№ 1.- С. ;

7. Корсаків О., Трубачев С. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти// Біологія і хімія в школі.- 2002.-№ 6.-С.8-13;

8. Ксьонзенко М. А., Чайкіна Л. О.Варіативна складова як засіб реалізації компетентісно- орієнтованого навчання// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №1. - С.37-38;

9. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании// Школьные технологии. -2004.- № 5. –С. 94;

10. Маслікова І. В. Моніторингова система освітнього менеджменту// Управління школою: БЖ.- 2005, 144 с.;

11. Мединська Л., Шеханіна О. На службі в компетентностей// Завуч. – 2006.- №1.- С.11-12;

12. Національна доктрина розвитку освіти//Освіта України. - 2002.- № 33.-С. ;

13. Перехід до компетентнісно напрямленого змісту освіти/Укладачі О. А. Губанова, О. М. Саломатникова // Математика в школах України. - 2005.-№ 35.-С.2-4;

14. Подмазін С. Проблема змісту сучасної освіти// Директор школи. – 2001.- № 4.-С. 86;

15. Радченко А. Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя (МППКВ)// Управління школою.- 2005.-№ 35-36.-С.24-58;

Методика «Моніторинга професійної педагогічної компетентності» не є універсальною й досконалою, однак дає змогу на підставі комплексної діагностики

та моніторингу підвищити рівень об’єктивності оцінки діяльності вчителя та сприяти постійному всебічному розвитку професійної педагогічної компетентності

вчителя. Дана методика сприяє не тільки виявленню рівня професійної компетентності вчителя, а й виявленню компетентності учня, таким чином складається пропорційна залежність : «Від компетентності вчителя до компетентності учня».

16. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально – виховний процес// Педагогічна скарбниця Донеччини.-2005.-№1.-С.4 11;

17. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально- виховний процес: Проект. -Донецьк,2004.- 29 с.;

18. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання// Управління школою: БЖ. - 2005. - №8. - С.1-96;

19. Тубельский О.На шляху до компетентнішо спрямованого змісту освіти// Українська мова та література. - 2003. - №34. - С.

- №44. - С.

- №46. - С.

- 2004. - №1. - С.

- №7. - С.

- №10. - С.

- №16. - С.

- №20. - С.

- №35. - С.

- №37. - С.

- №38. - С.3-4.


Пошук шляхів оновлення школи є одним із головгих завдань світової педагогічної

спільноти.

Дійшовши згоди щодо причин кризи (розрив між пропонованим змістом освіти і

потребами інформаційного суспільства), вчені активно дискутують з приводу визначення компетентностей і їх переліку, шукають шляхи для практичного застосування теоретичних напрацювань.

Сподіваємося, уривки зі статті кандидата педагогічних наук, Заслуженого вчителя Росії Олександра Тубельського допоможуть прояснити одне з найскладніших питань: як забезпечити компетентнісну спрямованність навчання.

20. Чернишов О. І., Черникова Л. Г. Теорія і практика впровадження компетентнісно орієнтованого підходу// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2005. - №1. - С.2-4;

21. Чернишова Р., Андрюханова В. Мета сучасної школи- компетентність// Директор школи.- 2001.-№ 8.-С. 91- 96;

22. Шульская О. С. Використання групової роботи як умова формування компетентності самоосвіти й саморозвитку учнів//Початкове навчання та виховання.-2006.-№18.-С.2-9.


Компетентність керівників навчальних закладів

1. Павлютенков Є. М. Професійна компетентність директора школи// Управління школою. -2003.- № 7.- С. 2- 4;

2. Практичне значення теоретико- методичної компетентності директора школи// Управління школою. - 2005. - №8. - С.10-19;

3. Ястребова В. Я. Акмеологічна компетентність директора сільської школи// Управління школою. - 2005. - №31. - С.2-3.
Компетентність вчителя


 1. Бодрова Н. Дифференцированный подход к повышению профессиональной

компетентности педагогов в инновационной школе// Підручник для Директора. - 2004. - №11-12. - С.86-91;

2. Булавенко О.А. Сущностные характеристики профессиональной компетентности// Школьные технологии. – 2005.-№ 3.-С.40 ;

3. Буланкина М. Е. Основы формирования культурологической компетенции учителя// Сибирский учитель.- 2000.- № 5.-С. 40-44;

4. Введенский В. Н. Компетентность педагога как важное условие успешности его профессиональной деятельности// Инновации в образовании.- 2003.- № 4.-С. 21-31;

5. Волкова Г. В. Повышение уровня профессиональной компетенции преподавательского коллектива// Завуч.- 1999.- № 7.-С.4-5;

6. Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників// Завуч. - 2005. - №1. - С.9-20;

7. Диденко Л. А. Социально- педагогическая компетентность учителя// Школа.- 2001.- № 6.-С. 27;

8. Захарченко Е. Монолог или диалог (заметки о коммуникативной компетентності учителя)// Директор школи України. – 2003. - № 7-8.- С.87;

9. Казарицкая Т. Компетентность учителя: Инструментарий оценки и самооценки// Директор школи. – 2002.- № 6.-С. 25-33;

10. Коршунова Т. Мене довірено вам!...: Перехід до особистісно – орієнтованої педагогічної системи – професійне завдання кожного педагога// Дошкільне виховання. - 2005.- № 6.-С. 7;

11. Лук’янова М. І. Психолого – педагогічна компетентність учителя// Дайплет педагогічних ідей та технологій. Шкільний парк. – 2002. -№ 2.-С. 77- 79;

12. Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя//Советская педагогика.-1990.-№8.-С.82-88;

13. Мельниченко Г. В. Сутність і структура професійно - педагогічної компетентності// Наука і освіта. – 2002.- № 3-4. –С. 72- 74;

14. Методика оцінювання компетентності педагогів/ Автор ідеї та голов. ред. І. Л.

Лікарчук// Підручник для Директора. - 2005. - №5-6. - С.48-54;

15. Онкович Г. Формування професійної компетентності педагогів засобами галузевої періодики// Вища освіта України. – 2003.- № 4.- С. 68- 73;

16. Сазоненко Г. Від пошуку «свого вчителя» до становлення високого компетентного професіонала// Завуч. – 2005.- № 25.- С. 15;

17. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста// Высшее образование сегодня. – 2004. -№ 3. –С. 20- 27;

18. Удовенко М. Підвищення професійної кваліфікації вчителя: Тренінг лідерства// Початкова освіта. - 2004. - №44. - С.2-9;

19. Уруський В. Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників// Директор школи. – 2005.- № 5-6.- С. 9;

20. Хоружа Л. Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти// Шлях освіти. – 2003. - № 3.-С. 27- 33;

21. Щербо И. Компетентность педагогов – страховка от профессионального застоя// Директор школи. – 2003. -№ 2. –С. 11;

22. Юрієва К. Зміст і шляхи формування полі культурної компетентності педагогів// Управління школою. – 2004. - № 33.-С. 10;

23. Віаніс-Трофименко К. Б. Компетентний учитель- запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу// Управління школою. 2006.-№ 22-24.-С.54-57;

24. Афонін А. П., Меліков О. Я. Формування валеологічної культури майбутнього педагога- невід’ємна частина професійної компетентності//Основи здоров’я та фізична культура.- 2006.- №1.-С.7-8;

25. Ситник О. П. Професійна компетентність вчителя// Управління школою.-2006.-№14.-С.2-9;

26. Сергієчко В. П. Формування ключових компетентностей вчителя в умовах школи культури здоров'я//Управління школою.-2006.-№14.-С.10-12;

26. Віаніс- Трофименко К. Б. Компетентний учитель- запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу//Управління школою.-2006.-№22-24.-С.54-57.


Компетентність вчителя філолога
1. Кузьмич Г.Досвідчені- молодим: Круглий стіл// Початкова освіта. - 2004. - №44. - С.14-15;

2. Кучерук О. Формування комунікативної особистості у процесі вивчення риторики//Українська мова і література в школі.-2003.-№6.-С.7-11;

3. Симоненко Т. Основні напрямки роботи над розвитком професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів//Українська мова і

література в школі.-2005.-№3.-С.43-47;

4. Халін В. Місце художнього сприймання твору у професійній підготовці вчителя

літератури середньої школи// Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №4. - С.39-42;


Одержати знання і виробити відповідні уміння- головна мета навчальної діяльності студента. А для вчителя, чким він готується бути, ці знання й уміння повинні стати засобом його майбутньої педагогічної діяльності. Отже, в діалектичному взаємопереході категорії мети і засобів можна бачити один з найважливіших факторів підготовки вчителя: знання і вміння вчителя стануть базою формування знань і вмінь учнів, у тому числі - їхнього сприймання літератури.

5. Савка О. Цифрові показники Конституції України: На допомогу вчителю правознавства// Історія України. - 2003. - №1. - С.28-29;

6. Шуляр В. І. Зміст і структура конструкторсько- технологічної компетентності вчителя – філолога: Стаття друга// Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №6. - С.8-12;

7. Шуляр В. І. Конструкторсько- технологічна компетентність учителя літератури та її сутність: Стать перша// Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №6. - С.3-7;

8. Шуляр В. І. Новий погляд на формування професійної компетенції вчителя - словесника: Рецензія на монографію Семеног Олени Миколаївни// Українська література в загальноосвітній школі.-2005.- №10.-С.56;

9. Шуляр В. Формування професійної компетентності//Українська література в загальноосвітній школі.-2004.-№6.-С.2-35.


Компетентність учня
1. Бондар С. Компетентність особистості- інтегрований компонент навчальних

досягнень учнів// Біологія і хімія в школі.-2003.-№2.-С.8-9;

2. Буряченко Л. М. Соціально- орієнтованні завдання як засіб розвинення творчих

здібностей особистості з урахуванням розвитку ключових компетентностей школярів// Педагогічна скарбниця Донеччини.-2004.-№2.-С.32-33;

3. Зінов’єва Т. Формування ключових компетентностей учнів// Директор школи. – 2005.- № 43. – С. 24;

4. Иванова Г. В. Тестовые задания для проверки читательской компетенции учащихся// Русский язык и литература в школах Украины. - 2004. - №16. - С.2-10;

5. Кононко О. Орієнтир сьогодення – компетентна особистість// Дошкільне виховання.- 2005. - № 7.- С.3;

6. Мельникова Л. В., Рухмакова О. И. Коммуникативно- ситуативные упражнения как средство развития ключевых компетентностей учащихся// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. –№2.-С.13-16;

7. Папу О. В. Програма курсу "Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху" (для учнів 10- 11 класів)// Управління школою. - 2005. - №5. - С.18-24;

8. Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів// Біологія і хімія в школі.-2005.-№1.-С.34-36;

9. Родигіна І. Проблематика компетентнісного підходу до навчання у вітчизняній педагогічній літературі// Директор школи. – 2005.- № 33.-С. 15;

10. Родигіна І. Формування основних груп компетентностей учнів: Можливості продуктивного навчання// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2004.- № 2-3.- С.180;

11. Родигіна І. В. Формування основних груп компетентностей учнів у контексті реалізації компетентнісного підходу до навчання// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. – С.4-6;

12. Родигіна І. Шляхи формування основних груп компетентностей учнів// Директор школи.- 2004.-№ 8-10.-С. 148-153;

13. Сергієнко В. П. Становлення компетентності гімназистів в межах пізнавальної діяльності: (з досвіду експериментальної роботи гімназії №1 "Надія" м.

Бердянська)// Управління школою. – 2005.-№31.-С.7-15;

14. Сергієнко В. П. Становлення компетентності гімназистів в межах пізнавальної діяльності// Управління школою. – 2005.- № 31.- С. 7-16;

15. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно – ориентированной парадигмы образования// Народное образование. – 2003. -№ 2.-С. 58;

16. Чикурова М. В. Контролировать сформированность информационной компетентности// Школьные технологии. – 2004. -№ 1. –С. 120;

17. Охрончук Н. М. Інформаційно- трансформаційний підхід до вивчення нового матеріалу як один із формуючих факторів компетентної моделі особистості//Хімія.-2006.-№1.-С.9-17.

18. Уткіна В. Б. Формування підприємницької компетентності//Економіка в школах України.-2006.-№4.-С.2-6.

Розв'язання задач на уроках економіки дає можливість моделювати діяльність учнів у різноманітних життєвих ситуаціях на рівні держави, окремої людини. Під час вивчення тем курсу "Основи економіки" необхідно пропонувати школярам задачі, які максимально наближені до реальності. Формування підприємницької компетентності реалізується через поєднання теоретичних та практичних складових навчання.Громадянська компетентність


 1. Тарутина З. Гражданская компетентность и новые школьные предметы// Народное образование. – 2003. -№ 2.-С. 68;

 2. Формування громадської компетенції// Управління школою. - 2005. - №8. - С.2-9;


Життєва компетентність


 1. Бестун Н., Красновський В. Життєва компетентність учнів// Психолог. - 2002. - №7. - С.3-5;

 2. Головіна О. М. Педагогічний супровід формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти// Педагогічна скарбниця Донечинни.-2004.-№2.-С.30-32;

 3. Єрмаков І. 12 річна школа у контексті життєтворчості особистості// Директор школи. – 2004.- № 13. – С. 1-6;

 4. Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. Розвивати життєву компетентність// Шкільний світ. - 2005. - № 37. - С.5-13;

 5. Єрмаков І. Проектний підхід у школі життєвої компетентності// Підручник для Директора. - 2005. - № 9-10. - С.32-49;

 6. Життєва компетентність особистості: Науково - методичний посібник/ За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. – К.: Богдана, 2003.- 520 с.;

 7. Квасов В. В. Правова освіта як засіб формування компетентної, соціально адаптованої та здатної до життєтворчості особистості: (алгоритм складання правових задач і ситуацій)// Відкритий урок.- 2003.-№13-15.-С.111-114;

 8. Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху: Слово учням// Освіта.- 2003.- № 15. – С. 10-11;

 9. Мистецтво життєтворчості особистості: Науково – методичний посібник. У 2-х частинах. Ч. 2: Життєтворчий потенціал нової школи/ Ред. рада В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та інш. – К. : ІЗМН, 1997.- 936 с.;

 10. Мистецтво життєтворчості особистості: Науково – методичний посібник. У 2-х частинах. Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості особистості/ Ред.. рада В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та інш. – К. : ІЗМН, 1997.- 936 с.

 11. Низковська О. Формування життєво компетентної особистості: Науково – практична конференція// Дошкільне виховання.- 2005.- № 12.- С. 10;

 12. Олійничук І. М. Ростити людину - це радість!...: Роздуми педагогів про життєву компетентність// Шкільний світ. - 2005. - №37. - С.14-20;

 13. Охріменко І. В. Технології розвитку конкурентноспроможної особистості в умовах суспільно- ринкових відносин// Управління школою. - 2005. - №5. - С.14-16;

 14. Павлютенков Є. М., Денисенко Н. Ф. Формування здорового способу життя у дітей з особливими потребами як складової їхньої життєвої компетентності//Управління школою. – 2004.- № 35. – С. 7;

 15. Папу О. В. Програма курсу «Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху»: (для учнів 10- 11 класів)// Управління школою. - 2005.-№5.-С.18-24;

 16. Партанська Г. В., Семенкова Т. О. Розвиток життєвих компетентностей учнів// Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2004. -№ 2.- С. 44;

 17. Поліщук О. Шляхи формування життєвих компетентностей молодших школярів: (З

досвіду роботи)// Початкова школа. - 2005. - №3. - С.52-56;

 1. Попова Т. Ю. Розвиток життєвих компетентностей при вивченні мови і літератури// Вивчаємо Українську мову та літературу.- 2005.- № 36.-С. 2-7.

 2. Школа життєтворчості особистості: Науково – методичний збірник/ Ред. кол. В. М. Доній, Г. М. Несен, І. Г. Єрмаков та інш. –К.: ІСДО, 1995.- 480 с.;

 3. Соціальна адекватність та життєва компетентність учнів// Завуч.-2006.-№4.-С.21 22.


Комунікативна компетентність учнів
1. Баландина Н. Ф. Пріоритет- коммунікативної компетенції// Русская словесность в школах Украины. - 2005. - №1. - С.6-7;

2. Богданець Н. І. Система роботи з формувань в учнів комунікативної компетенції// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. - С.40-42;

3. Брагінська М. С. Комунікативний і соціокультурний розвиток особистості учня шляхом навчання англійської мови під час вивчення теми «Школа»//Англійська мова та література.- 2005.- № 14.-С.4-8.

4. Комунікаційні ігри юнаків - пластунів/ Підготувала Шевчук О.// Шкільний світ.- 2004.-№38.-С.22-24;

5. Кравченко Т. І. Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови//Англійська мова та література. - 2005.-№ 35.-С.6-8;

6. Кучерук О. Формування комунікативної особистості у процесі вивчення риторики//Українська мова і література в школі. - «003.-№6.-С.7-11;

7. Лещенко Г. Комунікативна україномовна компетенція школярів у контексті сучасної мовної освіти// Українська мова і література в школі. - 2003. - №7. - С.2-5;

8. Лещенко Г. Функціонально – комплексний підхід до роботи з текстом як засіб формування комунікативної україномовної компетенції школярів// Українська література в загальноосвітній школі. - 2005.-№ 7.-С.26-30;

9. Мельник Т. Заквітчаймо свою Україну: (Навчально - дидактичний матеріал для формування комунікативної компетенції учнів 5-го класу)// Українська мова і література в школі. - 2003. - №7.-С.13-20;- 2004.-№1.-С.7-12;-2004.-№2.-С.13-16;
Пропонований матеріал має на меті допомогти вчителям- словесникам у реалізації комунікативного змісту навчання української мови, формуванні комунікативної компетенції учнів 5-го класу. Весь матеріал погруповано у розділи за видами мовленнєвої діяльності, окремими розділами, вміщено словник означень до опорних слів та українознавчий тематичний тлумачний словник, а також фрагменти уроків різних типів.
10. Мельникова Л. В., Рухмакова О. И. Коммуникативно- ситуативные упражнения как средство развития ключевых компетентностей учащихся// Педагогічна скарбниця Донечинни.- 2004.-№2.-С.13-16;

11. Столбцова Н. В. Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках химии// Педагогічна скарбниця Донеччини.-2004.-№2.-С.52-54;

12. Федоренко Ю. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування// Рідна школа. - 2001. - №1. - С.63-65.
Самоосвітня компетентність учнів
1. Аналітико - прогностичний супровід формування самоосвітньої компетентності учнів: Методичний посібник для педагогічних та керівних кадрів. - Донецьк, 2002.- 100 с.;

2. Безкоровайна Т. М. Розвиток особистісної та самоосвітньої компетентності учнів на основі психолого- педагогічного супроводу// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. – С. 35 ;

3. Бухлова Н. В., Тенінчева О. А. Особливості формування самоосвітньої компетентності учнів початкових класів// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. - С.33-35;

4. Бухлова Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів в умовах переходу від зовнішнього управління до самоуправління.// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. – №1.-С.46-51;

5. Землянська О. Формування самоосвітньої компетентності учнів// Завуч.- 2005.- № 6.-С. 11-13;

Ознайомимо читачів із цікавими знахідками з Маріуполя щодо методичного забезпечення самоосвітньої діяльності вчителя та учня, зокрема, процесу формування самоосвітньої компетентності.

6. Кубракова Н Проектування самоосвітніх компетентностей// Підручник для Директора. - 2005. - № 9-10. - С.76-88;

Основна мета діяльності суб’єктів моніторингу з проблеми «Формування самоосвітньої компетентності школярів в умовах переходу від зовнішнього управління до самоуправління» - це створення ефективного організаційного та методичного забезпечення процесу формування та розвитку самоосвітньої компетентності учнів у сучасних умовах, що вимагають зміни зовнішньої регуляції дій суб’єктів на саморегуляцію, розвиток здатності особистості дло самопізнання, саморозвитку, самоосвіти, самореалізації.

7. Маслікова І. В. Моніторинг формування самоосвітньої компетентності учнів// Біологія. -2003.- № 15.- С. 11-13.
Соціальна компетентність учнів


 1. Лепіхова Л. Соціально – психологічна компетентність у педагогічній взаємодії// Педагогічна газета.- 2004.- № 1. – С. 4;

 2. Попова Т. Ю. Формування соціальної компетентності учнів// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. - С.42-43;

 3. Соціальна адекватність та життєва компетентність учнів// Завуч.-2006.-№4.-С.21-22.


Конфліктна компетентність учнів
1. Баталова И. В. Программа тренинга конфликтной компетентности подростка// Классный руководитель.-2006.-№3.-С.80-92.
Формування творчої компетентність учнів
1.Бабенко Г. В. Моделювання успішного навчального середовища як засіб розвитку творчої компетентності учнів//Географія.-2006.-№9.-С.10-12.
Формування здоров'язберігаючих компетентностей учнів
1. Дригайло С. М. Формування здоров'язберігаючих компетентностей у школярів//Біологія.-2006.-№10.-С.11-15.
Формування компетентності учнів на уроках біології
1. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. – 2003.- № 2.- С. 8-9;

2. Мазаєва К. В., Пугачова Н. І. Компетентність особистості - інтегрований компонент навчальних досягнень учнів// Біологія. - 2005.-№ 12.-С.5-9;


Освіта ХХІ століття - це освіта для людини. Завдання сучасної школи - виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання, беручи на себе відповідальність за свою діяльність.
3.Муравйова Л. М. Формування різних видів компетентності під час навчання біології// Біологія. Методичний банк. 11- й внесок. - 2005. - №4. - С.1-6.
Формування компетентність учнів на уроках географії
1 Андрощук А. І. Універсальність географії - основа формування компетентності учня// Географія. - 2005. - №4. - С.3-5.

Завдання сучасної школи - організувати процес навчання таким чином, щоб процес навчання таким чином, щоб випускник школи вмів застосовувати набуті знання в житті, розумів, що знання можуть стати в нагоді в будь - якій життєвій ситуації - як на професійному так і на соціально - побутовому рівні, що будь-яка з наук не існує сама по собі, а тісно пов’язана з життям. 1. Фідря Н. М. Методика формування картографічних (просторових) компетенцій учнів// Географія.- 2005.- № 23.-С. 9- 15;

 2. Максименко В. В. Розвиток компетенцій учнів на уроках інтегрованого курсу «Навколишній світ» у 5-6 класах за програмою «Росток»// Географія.-2006.-№6.-С.15-16;

 3. Федченко Н. М. Розвиток географічних компетенцій школярів у позаурочній діяльності// Географія.-2006.-№6.-С.13-14.Формування компетентність учнів на уроках інформатики
1. Тихонова Т., Лункова Г. Формування у старшокласників інформаційно- технологічної компетентності під час навчання інформатики// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.-2006.-№2.-С.6-13.

Формування компетентність учнів на уроках історії
1. Баханов К. О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів: Історія України. 7 клас. Посібник для вчителів та учнів// Історія України. - 2003. - №25-28. - С.51-93;

2. Баханов К. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів із історії: компетентнісно- орієнтований підхід: (На прикладі викладання «Історії України», 7 клас)//Історія в школах України. - 2004.-№6.-С.19-25.;


3. Баханов К. О. Учнівські компетенції як складова програм з історії для 12- річної школи// Історія в школах України. - 2004. - №7. - С.7-11;

4. Пастушенко Р. Я. Компетентнісна модель навчання історії// Історія та правознавство.- 2005.-№2.-С. 2-4;


Тези виступу на Всеукраїнському науково- практичному семінарі «Гуманітарна освіта в Україні: моніторинг якості» (Львів, 26-27 жовтня 2004 р.).
5. Фідря О. Як розвивати знання: (Процесуальні компетенції учнів і вивчення історії). Стаття перша// Історія в школах України. - 2005. - №4. - С.12-14.
Перегляд мети і ролі освіти, що на початку ХХІ ст. запропонували критично- креативна парадигма та компетентнісна освіта, потребує особливої уваги не до засвоєння учнями предметних знань на репродуктивному рівні, а до процесу організації та керування розвитком особистості.
Формування компетентності учнів на уроках економіки


 1. Уткіна В. Б. Формування компетентностей учнів у курсі шкільної економічної освіти// Економіка в школах України. – 2005.- №12.- С. 13-14.


Формування компетентність учнів на уроках мови
1 Головіна О. М. Педагогічний супровід формування ключевих життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - № 2. - С.30-32;

2. Садова С. А. Фразеологічні одиниці і мовленнєва компетенція учнів// Вивчаємо Українську мову та літературу.- 2006.-№ 1.-С.22-30.

У даній роботі подається практичне опрацювання попередніх наробок з питання підвищення мовленнєвої компетенції учнів через використання фразеологічних одиниць на уроках української мови.
Формування компетентність учнів на уроках літератури
1. Вітченко А. О. Формувати в учнів інтерпретаційну компетенцію: Уроки з вивчення давньогрецької драматургії. 8 клас//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -2005.-№ 7.-С.34-38;

Актуальність питання методичного забезпечення інтерпретаційного процесу постало у зв’язку з розходженнями у поглядах на його основні завдання і спрямованість, у підходах до використання цього прийому в шкільній практиці викладання зарубіжної літератури. Окремі методичні аспекти зазначеної проблеми порушуються останнім часом у працях Г. Ач касової ( «свідома інтерпретаційна діяльність»), Г. Бєлєнького і В. Маранцмана (види інтерпретації і ре інтерпретації художнього твору), Т. Немайнової (« інтерпретація тексту художнього твору як спів творча діяльність учителя й учнів»), Є. Пасічника (врахування різних інтерпретацій драматичного твору під час його вивчення), Л. Петрієвої (адекватна інтерпретація, розвиток інтерпретація, розвиток інтерпретаційних здібностей), Г. Токань («формування інтерпретаційної свідомості») та ін.

Мета сучасної статті- розкрити методичні підходи до використання прийому інтерпретації під час вивчення трагедій Есхіла, Софокла та Еврипіда в школі.

Далі пропонуємо розробки уроків за темою «Антична драматургія», в яких розкриваються методичні пвідходи до організації інтерпретаційної діяльності школярів.


2. Иванова Г. В. Тестовые задания для проверки читательской компетенции учащихся// Русский язык и литература в школах Украины.- 2004.-№16.-С.2-10;

3. Чернігова О. І. Оволодіння навичками швидкого читання як ключова компетенція саморозвитку// Географія.-2006.-№15-16.-С.61-63.


Формування компетентність учнів на уроках обслуговуючої праці
1 Булавіна Л. І. Розвиток пізнавальної та особистісної компетентностей учнів при формуванні загальних інтелектуальних здібностей дитини на заняттях з обслуговуючої праці// Педагогічна скарбниця Донеччини .- 2004.-№2.-С.50-51.

Формування компетентність учнів на уроках хімії


 1. Столбцова Н. В. Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках химии// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. - С.52-54;

 2. Борисенко Н. В. Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії//Хімія.- 2006.-№13-14.-С.15-28.Формування компетентність учнів на уроках права
1. Квасова Л. В. Різнорівневе тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з основ правознавства як один із засобів реалізації завдань компетентнісно спрямованої освіти// Історія та правознавство.-2006.-№19-21.-С.79-86.
Розвиток творчих здібностей учнів
1. Буряченко Л. М. Соціально- орієнтовані завдання як засіб розвинення творчих здібностей особистості з урахуванням возрасту ключових компетентностей школярів// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №2. - С.32-33;

2. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності особистості на підставі моніторингових досліджень// Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2004. - №1. - С.44-46.Компетентність випускника
1. Барановська О. Інформаційні компетентності - випускникам школи ХХІ століття// Завуч. - 2005. - №4. - С.27-29;

Останнім часом відбувається реформування освіти в Україні, переорієнтація її на виховання людини, яка не тільки володітиме певним багажем знань, умінь, навичок та способів діяльності, а й умітиме виконувати свої обов’зки відповідно до сучасних теоретичних надбань, світових вимог і стандартів певної галузі. Тому в сучасній науковій літературі почали використовувати поняття компетентності, над визначенням якого ще працюють науковці. Аналізуючи підходи до освіти в різних країнах Європи, можна бачити, що базовими поняттями є поняття «знання», «вміння» та «навички», які трансформуються в компетентності. Це прийнято і для України, де напрацьовано багатий досвід з проблеми компетентнісного підходу до навчання.


2. Компетентність випускника школи// Завуч. – 2005.-№ 2.-С. 30-31;
Головним критерієм оцінки діяльності школи є те, чого досягають її випускники. Саме тому школи, які дбають про свій педагогічний імідж і прагнуть розвитку, намагаються створити модель випускника як ідеальну модель, яка має бути орієнтиром шкільної діяльності.

У творчому колективі «Школи комплексу естетичного навчання і виховання» № 9 м. Запоріжжя таку модель створили як систему компетентностей випускника.


3. Модель випускника// Завуч. - 2005.-№13.-С.10-11;

Час невідворотно поставив перед кожною школою питання питань: яким бути її випускнику? Пошук цільової установки школи пов’язаний нині не тільки з осмисленням її призначення, а й з моделюванням образу випускника даної школи.

4. Сібіль О. Компетентність випускника школи// Завуч. - 2004. - №8. - С.11-12;

Головним критерієм оцінки діяльності школи є, те чого досягають випускники її. Саме тому школи, які дбають про свій педагогічний імідж і прагнуть розвитку, намагаються створити модель випускника як ідеальну модель, яка має бути орієнтиром шкільної діяльності.

У творчому колективі "Школи- комплексу естетичного навчання і виховання" №9 м. Запоріжжя таку модель створили як систему компетентностей випускника.
5. Щербань Т. Модель компетентного випускника// Завуч. - 2005. - №28. - С.12-15.

Актуальним питанням сьогодення є підготовка освічених, а значить усебічно розвинених та компетентних випускників загальноосвітніх і спеціалізованих середніх навчальних закладів.6. Пічко В. О. Виховна година- «Компетентність випускника школи»//Виховна робота в школі.-2006.-№1.-С.48-49.Каталог: library -> literature -> loadliterature -> filename
filename -> Розробила завідуюча ібмц світлична А. В
filename -> Михаил Ефимович Литвак Психологический вампиризм
filename -> Исследование в области глубинной психологии
filename -> Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів, університетів та педагогічних інститутів
filename -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
filename -> Інноваційні технології в освіті Анотований бібліографічний покажчик
filename -> Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації Криворізький районний науково-методичний кабінет Аналітико-діагностична карта та тестування засіб мотивації до вдосконалення тактико-технічної майстерності юних волейболістів
filename -> Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва
filename -> Профілактика правопорушень у закладах освіти Анотований бібліографічний покажчик Укладач Світлична А. В. Донецьк Шкільна правова освіта

Скачати 214.8 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка