Донецька спецілізована загальноосвітня шола І-ІІІ ступенів №135 із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу донецької міської ради донецькоїСкачати 359.47 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір359.47 Kb.
  1   2   3

ДОНЕЦЬКА СПЕЦІЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

АКМЕОЛОГІЧНА КАРТА

РОЗВИТКУ Й САМОРОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

РУДЕНКО ОКСАНИ ВІКТОРІВНИ


ДОНЕЦЬК – 2014

АКМЕОЛОГІЧНА КАРТА

РОЗВИТКУ Й САМОРОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Порядок роботи з Амеокартою


 • Акмеокарта заповнюється на підставі результатів психолого-професійної діагностики особистісної, соціальної та професійної компетентності вчителя, фіксує результативність професійної діяльності вчителя і доцільність застосовуваних форм і методів роботи. Керівники та методичний актив закладу освіти разом з методслужбами міста (району) спрямовують професійну діяльність педпрацівника впродовж усього міжатестаційного періоду.

 • Вступний розділ містить загальні відомості і акмеограму вчителя.

 • У першому розділі фіксуються результати діагностики і само оцінювання рівня фахової майстерності і результатів професійної діяльності за попередній період. Методична служба спільно з керівниками навчального закладу і вчителем планує заходи та завдання для роботи вчителя у міжкурсовий період у вигляді тем післякурсового завдання, контрольних робіт, участі в заходах тощо.

Прогнозується бажаний рівень професійного розвитку, який буде досягнутий наприкінці міжатестаційного періоду. В подальшому проводиться самодіагностика та аналіз виконання планів професійного самовдосконалення в міжатестаційний період. За підсумками щорічного самоаналізу до Акмеокарти вносяться корективи, плануються додаткові заходи.

 • У другому розділі Акмеокарти фіксується участь учителя в різних формах і методах професійної діяльності і фахового самовдосконалення в міжатестаційний період. Відомості заносяться до таблиць по мірі виконання заходів.

 • Третій розділ Акмеокарти містить інформацію щодо результатів професійної діяльності вчителя, яка заноситься до відповідних таблиць щорічно за підсумками навчального року особисто вчителем за участю керівників закладу і працівників методслужб.

 • В заключному розділі Акмеокарти здійснюється аналіз роботи вчителя, оцінка якості навчально-виховного процесу з предмету, що він викладає. Підбиті за участю експертів підсумки міжатестаційної діяльності працівника надаються до розгляду атестаційної комісії.

 • Відомості з таблиць Акмеокарти заносяться до ПЗ «Реалізація Індивідуальної траєкторії розвитку» наприкінці кожного навчального року і в ході атестації.

 • Наявність Акмеокарти є необхідною умовою для проходження атестації вчителя.


ВСТУП

АКМЕОГРАМА

вчителя ДСЗШ № 135
1.Загальні відомості


 1. Прізвище, ім’я, по батькові: Руденко Оксана Вікторівна___________

 2. Рік і дата народження 1969, 06 листопада________________________

 3. Освіта: Луганський педагогічний інститут (1994), Донецький національний університет (2003)______________________________________

 4. Посада і повна назва закладу: учитель фізкультури Донецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 135 із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу Донецької міської ради Донецької області______________________________________________

 5. Стаж педагогічної роботи: 26 років_____________________________

 6. Предмет викладання: фізична культура_________________________

 7. Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»___________

 8. Педагогічне звання: немає____________________________________

 9. Дата проходження курсів підвищення кваліфікації: 21.02.2012 р.__

 10. Дата наступної атестації: 2014 рік____________________________
2.Підструктури особистісних характеристик:

Під час анкетування за методикою «Психологічний портрет вчителя» З. Резапкіної та Г. Резапкіної були отримані наступні дані:

Моїми пріоритетними цінностями як педагога є гуманістична спрямованість. Мені близькі інтереси й проблеми учнів. В основі моїх відносин лежить безумовне прийняття учня. Під час моїх уроків фізкультури, колективних, індивідуальних та групових виховних заходів учні, батьки почувають себе комфортно у спілкуванні зі мною.

Мій психоемоційний стан благополучний, визначає ефективність роботи. Емоційна стабільність, передбачуваність і працездатність благотворно впливають на психологічний клімат під час уроків та різних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів і спортивних змагань.

Завжди маю позитивне самосприйняття, легко створюю під час навчально-виховного процесу атмосферу живого спілкування, вступаючи з учнями, батьками, вчителями в тісний контакт і виявляю їм педагогічну підтримку. Як класний керівник підлітка перехідного віку, завжди сприймаю учня, як особистість, що заслуговує поваги.

Маю демократичний стиль викладання. Залучаю учнів до прийняття рішень, прислухаюся до їхньої думки, заохочую до самостійності суджень, ураховую не тільки успішність, але й особистісні якості учнів. Основні методи впливу на учнів: спонукання, порада, прохання. Проявляю задоволеність своєю професією, гнучкість, високий ступінь прийняття себе й інших, відкритість і природність у спілкуванні. Під час викладання свого предмету, фізичного навантаження та оцінювання учнів під час уроків завжди використовую диференційний та індивідуальний підходи до кожного учня окремо, намагаюся невимушено формувати позитивне ставлення до занять фізичним вправами всіх учнів, які мають різний стан здоров’я та зовнішній вигляд.

Продіагностовано високий рівень суб'єктивного контролю, намагаюся брати на себе відповідальність за все, що відбувається у спортивному життя школи та класу.

За характером цілеспрямована, ініціативна, відповідальна, чесна, порядна, принципова, толерантна по відношенню до оточоючих.


2.Розгорнутий загальний висновок:

За мету мого особистісного-професійного розвитку я собі ставлю стимулювання підвищення рівня моєї професійної компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету серед колег, учнів, батьків, забезпечення ефективності викладання фізичної культури.

Ставлю перед собою завдання оволодіти методичними прийомами для збільшення рухової активності учнів, педагогічними засобами, які підвищують мотивацію учнів до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час.

Протягом останніх п’яти років використовую мультимедійні презентації, які роблять учні самі для проведення теоретичних вступних уроків фізкультури на початку вивчення нової теми, відеоролики для проведення вступної частини уроку для зацікавлення учнів, підняття емоційного настрою під час розминки. Також у заключній частині уроку використовую фото чи відеоапаратуру для того, щоб учні наочно побачили себе з боку, зробили висновки про помилки під час виконання фізичних вправ.

Протягом п’яти років опрацювала та намагаюся широко застосовувати здоров’язбережувальні технології відомого українського валеолога О.Д.Дубогай «створення штучної ситуації успіху», «опора на позитивні якості», доктора медичних наук Н.М.Яновської технологію «безстресового навчання», українського педагога Т.Ю.Круцевич технологію «різнорівневого навчання» для покращення та зміцнення стану здоров’я учнів.

Також обов’язковою в школі стала традиційна система фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів: це різноманітні змагання з видів спорту, веселі старти «Олімпіонік», козацькі розваги «Козацькому роду – немає переводу», дні здоров’я та спортивні свята «Маслена», «Браві хлопці», зустрічі з видатними спортсменами Донеччини.

Дуже важливим на уроках фізкультури в сучасний час є використання диференційного та індивідуального підходів до фізичного навантаження та оцінювання учнів різних медичних груп. Вважаю, що на моїх уроках зростання особистих індивідуальних фізичних якостей учнів – це найвисока оцінка діяльності учнів та моєї, як учителя фізкультури.

З метою зацікавлення учнів, підвищення мотивації до занять фізичними вправами широко застосовую нестандартні форми проведення уроків та виховних заходів: це змагання, подорожі, квест-ігри, мандрівки, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів. Маю авторську навчальну програму факультативу «Пішохідний туризм» для учнів 5-7 класів, яка була апробована, отримала гриф МОН України та широко використовується у позакласної роботі.

Постійно виступаю на засідання ШМО, РМО, семінарах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів з темою виступу «Школа передового педагогічного досвіду». У 2011 році провела майстер–клас для вчителів м. Донецька з розповсюдження власного досвіду на тему «Формування позитивної мотивації учнів до занять фізичним вправами на уроках та в позаурочний час».

Протягом п’яти років постійно беру участь у фахових педагогічних конкурсах: «Учитель року», «На кращій інноваційний урок фізкультури», «Класний керівник року», «Кращій працівник року», «Учитель-новатор», «Панорама творчих уроків» та інших. Під час участі в цих конкурсах маю власну багаточисленну картотеку, медіатеку інноваційних уроків, позакласних заходів, прийомів та методів.

Протягом п’яти років є заступником керівника РМО вчителів фізкультури, керівником районного КП «Школа молодого учителя», провожу індивідуальні консультації з вчителями фізкультури.

Із задоволенням беру участь у діяльності навчального закладу як «Школа сприяння здоров’я», постійно беру участь у регіональній програмі «Моніторинг стану здоров’я учнів», під час роботи якої проводжу моніторинг стану здоров’я учнів однієї паралелі протягом 5 років. В рамках роботи школи сприяння здоров’ю проводжу системний аналіз стану фізичної складової здоров’я учнів протягом 6 років. 13.11.2013р. в рамках проведення обласного постійно-діючого семінару для керівників навчальних закладів, які опікуються здоров’ям учнів провела відкритий урок фізкультури з теми «Школа – територія здоров’я». Під час цього уроку мої учні отримали знання, уміння та навички з профілактики різних захворювань, як фізичної, психічної, соціальної так і духовної складової здоров’я учнів.

Взяла участь у регіональних міжгалузевих науково-практичних конференціях «Філософія здоров’я» (2011р), «Здоров’я через освіту» (2009р.). Отримала збірки матеріалів конференції, які схвалені до впровадження в практику роботи навчальних закладів.

За п’ять останніх років маю понад 40 друкованих робіт у педагогічних видавництвах України «Шкільний світ», ВГ «Основа», російських виданнях «Фестиваль педагогічних ідей», «Спорт в школе», на Інтернет-сторінках uroku.net, 1veresnya. Маю власний інтернет-сайт (fizruk.at.ua), на якому намагаюся розміщувати всі власні цікавинки та передовий педагогічний досвід учителів Будьоннівського району. Також використовую цей сайт для роботи РМО вчителів фізкультури Будьоннівського району.

У 21.02. 2012р пройшла курсову перепідготовку у Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти для вчителів фізкультури за темою «Сучасні підходи до викладання фізкультури». Постійно беру участь у вебінарах, семінарах-практикумах різних рівнів, що стосуються здоров’я підлітків, викладання фізичного виховання учнів, вдосконалення педагогічної майстерності. Проводжу власні семінари, майстер-класи, виступаю на засіданнях РМО, ШМО, педагогічних радах та нарадах при директорі.
І. ДІАГНОСТИКА. САМООЦІНЮВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ

(заповнюється на початку міжатестаційного періоду)
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Складові професійної компетентності

Рівень за результатами самодіагностики

Рівень за результатами діагностики

Загальнокультурна

високий

високий

Психолого-педагогічна

високий

високий

Методична

високий

високий

Фахова (з предмету викладання)

високий

високий


МЕТА І ЗАВДАННЯ

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Мета:

По закінченні міжатестаційного періоду, в ході атестації 2014р. отримати вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист».Завдання: оволодіти методичними прийомами для збільшення рухової активності учнів, педагогічними засобами, які підвищують мотивацію учнів до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час. Працювати над зміцненням та укріпленням стану здоров’я учнів, враховуючі моніторинг фізичної складової здоров’я, над отриманням учнями навичок здорового способу життя. Зробити власний сайт для розповсюдження досвіду роботи, для надання методичних рекомендацій учням, батькам та іншим колегам.

Тема атестаційного дослідження: Формування позитивного ставлення учнів до занять фізичним вправами на уроках та в позаурочний час
ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Форми освіти

Діяльність

Терміни

Очікуваний результат

Результат

Курсове підвищення кваліфікації

Слухач курсів вчителів фізкультури, робота у творчій групі, курсова робота, залік

07.02.-21.02.2012 року

Вдосконалення фахової та методичної підготовки

посвідчення

Масові заходи системи безперервної освіти в міжкурсовий період

Участь у фахових вебінарах;

науково-практичних конференціях;

педагогічних форумах, що стосуються методики викладання фізкультури, використання ППД, питань здоров’я.


Протягом 2009-2014рр.
2010, 2011,2014рр.
07.02.2013р.

07.04.2013рОтримання нових знань

сертифікат

Самоосвітня діяльність

Опрацювання нових нормативних документів, інноваційних технологій, ППД сучасних педагогів

Протягом п’яти років

Отримання нових знань
Конкурси фахової майстерності

«Учитель-новатор», «Сучасні заклади освіти»,

«Учитель року», «Кращий інноваційний урок з елементами футболу»,

«Класний керівник року»,

«Кращий працівник року»,

«Творчий учитель – обдарований учень», «Панорама творчих уроків»,

«Моральний вчинок», «Вчимося бути здоровими»,

конкурс-огляд сучасних моделей «Шкіл сприяння здоров’ю».


2012-2013рр.
2013р.
2008р.

2010р.

2013р.
2010р.

2013р


2013р.

2014р.


2010, 2012рр.

2012р


Отримання нових знань, розповсюдження власного досвіду

Сертифікат про участь

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ,

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Рівень організації навчальних занять

(уроків, відкритих заходів, індивідуальної роботи з учнями)
Дата відвідування

Ким відвідане

заняття

Вид, тема заняття

Висновки

(рівень організації)
20.12.2009р

Вчителі фізкультури Донецької області

Відкритий урок фізкультури на конкурсі «Учитель року - 2009»

Високий рівень
17.03.2010р.

Вчителі фізкультури Донецької області

Відкритий урок фізкультури на конкурсі «Кращий інноваційний урок фізкультури з елементами футболу»

Високий рівень

1

31.03.2012р.

Вчителів фізкультури м. Донецька

Майстер-клас з теми «Формування позитивної мотивації учнів на уроках та в позаурочний час» (теоретична та практична частини)

Високий рівень

1

13.11.2013р

Керівники навчальних закладів Донецької області

Відкритий урок фізкультури з використанням інноваційних здоров’язбережувальних технологій «Школа – територія здоров’я»

Високий рівень
15.11.2013р.

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Школа м’яча»

Високий рівень
04.12.2013р.

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Баскетбол»

Високий рівень
23.12.2013р

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Баскетбол»

Високий рівень
25.12.2013р

Члени атестаційної комісії

Відкритий виховний захід з використанням здоров’язбережувальних технологій «Перлини здоров’я»

Високий рівень
15.01.2014р

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Школа культури рухів з елементами гімнастики»

Високий рівень
24.01.2014р.

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Школа культури рухів з елементами гімнастики»

Високий рівень
12.02.2014р.

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Волейбол»

Високий рівень
19.02.2014

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Волейбол»

Високий рівень
24.02.2014

Члени атестаційної комісії

Відкритий урок фізкультури з теми «Футбол»

Високий рівень


2.1. Участь у навчально-методичній і дослідницько-пошуковій роботі

(презентація досвіду, кооперативна творча діяльність)
Дата

заходу

Досліджувана проблема,

зміст діяльності

Висновки (рівень участі)

1

2010

Формування позитивної мотивації учнів на уроках та в позаурочний час

Узагальнення досвіду роботи на рівні району

2

2010

Формування позитивної мотивації учнів на уроках та в позаурочний час

Стаття у збірнику матеріалів регіональної міжгалузевої науково-практичної конференції «Здоров’я через освіту»

3

2010

Розробка авторської навчальної програми для факультативу (гуртка) «Пішохідний туризм» для учнів 5-7 класів

Отримання грифу МОН України

4

2010

Розробка авторської програми покращення індивідуального здоров’я учня «Моє здоров’я – мій успіх»

ІІІ місце у обласному конкурсі «Вчимося бути здоровими»

5

2011

Розробка авторської програми для роботи з обдарованим учнями в номінації «Спорт і молодь»

ІІІ місце у обласному конкурсі програм для роботи з обдарованим учнями

6

2011

Формування позитивної мотивації учнів на уроках та в позаурочний час

Стаття у збірнику матеріалів регіональної міжгалузевої науково-практичної конференції «Філософія здоров’я»

7

2012

Моніторинг фізичної складової здоров’я учнів ЗНЗ № 135

ЗНЗ 135 увійшов до національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю

8

2013

Розробка авторської програми покращення індивідуального здоров’я учня «Моє життя – мій успіх»

ІІ місце у обласному конкурсі «Вчимося бути здоровими»

9

2013

Міжнародний форум здоров’язбережувальної педагогіки «Гармонія інтелекту і здоров’я»

сертифікат


ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка