Домашнє завданняСкачати 86.54 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір86.54 Kb.
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас

ІІ семестр

3 год на тиждень, всього 57 год, резервних – 4 год

Дата проведення

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітка

49

6
Гармонічні електромагнітні коливання. Розв’язування задач.50

7
Перетворення енергії в коливальному контурі.51

8
Розв’язування задач52

9
Автоколивання.53

10
Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г.Герца. швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.54

11
Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.55

12
Електромагнітні хвилі в природі та техніці.56

13
Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення.57

14
Радіолокація. Стільниковий зв'язок. Супутникове телебачення.58

15
Розв’язування задач.59

16
Контрольна робота з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»Розділ 5. Хвильова й квантова оптика ( 19 год)

60

1
Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела й приймачі світла.61

2
Поглинання й розсіювання світла. Відбивання світла. Плоске й сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування дзеркал.62

3
Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика.63

4
Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.64

5
Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.65

6
Світло як електромагнітна хвиля.66

7
Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Поняття про голографію.67

8
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Спостереження інтерференції світла.68

9
Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від щілини, т тонкої нитки.69

10
Дифракційна гратка70

11
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Спостереження дифракції світла.71

12
Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.72

13
Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Одержання поляризованого світла.73

14
Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. світлові кванти. Стала Планка.74

15
Енергія та імпульс фотона. Тиск світла.75

16
Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.76

17
Люмінесценція. Фотохімічна дія світла.77

18
Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.78

19
Контрольна робота з теми «Хвильова і квантова оптика»Розділ 5. Атомна і ядерна фізика ( 15 год)

79

1
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора. Досліди М. Франка і Г. Герца. Енергетичні стани атома.80

2
Випромінювання й поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві. Спектральний аналіз і його застосування.81

3
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8. Спостереження непевного і лінійчастого спектрів.82

4
Методи реєстрації іонізованого випромінювання.83

5
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.84

6
Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у забезпеченості стійкості ядер.85

7
Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.86

8
Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції.87

9
Ланцюгова реакція поділ ядер урану. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія.88

10
Радіоактивність. Природна й штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.89

11
Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.90

12
Отримання й застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання.91

13
Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.92

14
Узагальнення і систематизація знань з теми «Атомна і ядерна фізика»93

15
Контрольна робота з теми «Атомна і ядерна фізика»Фізичний практикум ( 6 год +1 год)

94

1
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. Вимірювання ємності конденсатора95

2
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2. Вимірювання довжини світлової хвилі96

3
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 3. Визначення індуктивності котушки97

4
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.98

5
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.99

6
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 6. Дослідження залежності опору провідника від температури.100

7
Узагальнення і систематизація знань з фізичного практикумуУзагальнюючі заняття ( 2 год)

101

1
Фізика й науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.102

2
Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка