Долинської районної державної адміністрації організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладу


ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПРАЦІВНИКІВСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.7 Mb.
#922
1   2   3   4   5

24. ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ

ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Питання психології


 1. Зміст і мета навчальної діяльності в сучасній системі позашкільної освіти.

 2. Психологічні умови, що забезпечують ефективне застосування індуктивно-дедуктивних методів навчання.

 3. Розвиток учня у системі позашкільного навчання: психофізіологічний аспект.

 4. Молодший школяр як суб'єкт навчальної діяльності.

 5. Підліток як суб'єкт навчальної діяльності.

 6. Старшокласник як суб'єкт навчальної діяльності.

 7. Способи визначення та врахування в навчально-виховній діяльності темпераменту учнів.

 8. Мета і форми співпраці педагога з шкільним психологом.

 9. Мотивація, як ключовий фактор засвоєння навчальної інформації .

 10. Загальні правила оптимізації навчального процесу.

 11. Основні компоненти педагогічної діяльності.

 1. Особистісні якості педагога, що сприяють успішній педагогічній діяльності.

 2. Особливості педагогічної діяльності молодого педагога.

 3. Труднощі в педагогічної діяльності і способи їх подолання.

 1. Психологічний підхід до організації особисто-центрованої освіти.

 2. Врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів при організації навчально-виховного процесу.

 3. Забезпечення психологічного комфорту учасників навчально-виховного процесу.

 4. Технологізація педагогічної діяльності.

 5. Творчість вчителя як умова збереження психічного здоров'я.

 6. Виховний потенціал доцільно організованого навчання.

 7. Формування адекватної самооцінки учня в процесі навчальної діяльності.

 8. Формування вольових рис особистості в навчальній діяльності.

 9. Розвиток "Я - концепції"" учня в навчальній діяльності.

24. Способи визначення темпераменту (Типи темпераменту та види типової поведінки)

25. Врахування особливостей темпераменту учнів в навчально-виховній діяльності. 1. Поняття характеру і його відображення в навчальній діяльності.

 2. Фактори, що впливають на формування характеру в учнів.

 1. Визначення акцентуацій підлітків і врахування їх в навчально-виховному процесі.

 2. Аналіз елементів індивідуального педагогічного досвіду - розвиток навичок рефлексії.

 1. Створення мотивації успіху в учнів.

 2. Врахування індивідуальних якостей учнів в навчальній діяльності.

 3. Забезпечення підтримки навчальної діяльності з боку батьків.

 4. Аналіз елементів власного педагогічного досвіду.

 5. Уніфікація методів навчальної діяльності, як основа для створення авторської педагогічної технології.

35. Виділення суттєвих елементів педагогічного досвіду та їх психологічне обґрунтування.

36. Творчість, як засіб збереження психічного здоров'я вчителя і учнів.Національне виховання учнів у гуртках технічного напряму.

37. Вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду засобами позашкільної освіти.

38.Виховання патріотичних почуттів учнів засобами ...

39.Формування, збереження і зміцнення здоров'я учнів як обов'язковий компонент


системи національної освіти.
Організація процесу навчання
40. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі.

41. Організація соціально-комунікативної діяльності учнів

42. Удосконалення занять гуртка як засіб розвитку творчої особистості учня.

43.Умови розвитку технічних здібностей вихованців під час занять у гуртках науково-технічного напряму.

44.Формування загальнолюдських моральних норм через залучення учнів до масових заходів.

45.Формування патріотичних почуттів учнів через залучення учнів до масових заходів. 1. Розвиток пізнавальної активності учнів через ігрові форми діяльності у гуртках ПМТ.

47.Формування вмінь самостійної роботи учнів .

48.Упровадження нових інформаційних технологій у процес занять у гуртках науково-технічного напряму.

49.Відродження народних традицій, культури у гуртках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва та під час масових заходів.

50. Організація групової та індивідуальної форм навчання як передумова ефективності навчально-виховного процесу.

51. Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування особистості учнів.

52. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів під час занять у гуртках, групах чи інших творчих об'єднаннях.

53. Здійснення трудового виховання та профорієнтаційної роботи під час занять у гуртках....

54. Реалізація завдань естетичного виховання у гуртках художньо-естетичного виховання у гуртках художньо-естетичного напряму.

55. Практична спрямованість занять гуртка авіамоделювання.

56.Здійснення індивідуального підходу до учнів у гуртках....

57.Створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань у позашкільній освіті.

58. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів задоволення їх особистісних потреб.

59. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності.

60. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів розширення обсягу знань.

61. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів вирішення особистісних проблем, спілкування з однолітками.

62. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів допрофесійної підготовки, формування основних компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.

63. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів змістовної організації вільного часу,

66. Формування початкових технічних та технологічних умінь та навичок у роботі гуртків технічного напряму.

67.Розвиток конструкторських здібностей, досвіду власної творчої діяльності у роботі гуртків науково-технічного профілю.

68. Формування навичок інформаційної культури учнів у гуртках комп'ютерних технологій.

69. Розвиток творчої ініціативи, стійкого інтересу до технічних професій засобами позашкільної освіти.

70. Розвиток спілкування з однолітками, формування доброзичливості, товариських відносин у процесі колективної роботи підлітків у гуртках технічної творчості.

71. Створення умов для творчої самореалізації та духовного самовдосконалення, прояву кращих якостей особистості учнів у процесі позашкільної освіти.

72. Реалізація завдань загального розвитку особистості засобами позашкільної освіти.

73. Вплив змісту позашкільної освіти на процес теоретичного та практичного оволодіння основами творчої діяльності учнів. •

74. Роль позашкільної освіти у створенні умов для розвитку творчих здібностей учнів.

75. Психолого-педагогічні умови розвитку художньої (естетичної) діяльності учнів.

Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей учнів.


 1. Психолого-педагогічні умови розвитку технічної творчості учнів.

 2. Психолого-педагогічні умови професійної орієнтації учнів.

78. Розвиток ціннісних орієнтирів особистості на основі гуманістичного підходу у вихованні.

79.Спільна робота школи та позашкільних закладів у забезпеченні цілісного підходу до розвитку особистості.

80. Реалізація принципів загальнолюдської моралі у навчально-виховній роботі позашкільного закладу.

81. Система роботи педагога позашкільного закладу з попередження шкідливих звичок учнів.

82. Система роботи педагога позашкільного закладу по пропаганді здорового способу життя.

83. Психолого-педагогічні умови вивчення індивідуальних особливостей учнів.

84. Формування правосвідомості учнів у процесі позашкільної освіти та виховання.

85. Розвиток мотивації до праці, працьовитості як високої моральної цінності.

86. Організація роботи педагогічного колективу позашкільного закладу з батьками та громадськістю.

87. Система роботи педагогічного колективу позашкільного закладу по попередженню правопорушень серед неповнолітніх.

88. Соціально-психологічні проблеми взаємодії педагогів позашкільних закладів та вихованців у навчально-виховному процесі.

89. Шляхи реалізації концепції громадянського виховання у позашкільних закладах.

90. Виховання в учнів бережливого ставлення до…

91. Формування в учнів якостей особистості, необхідних для трудової діяльності.

92. Реалізація гуманістичних цінностей у навчально-виховному процесі.

93. Роль педагогічної етики в особистісно орієнтованому вихованні.

94. Виховання моральності особистості як найважливішої складової громадянської освіти та виховання.
Методика занять гуртків
95. Здійснення структурно-методичного аналізу навчальної теми - один із шляхів удосконалення професійної майстерності педагогів позашкільного закладу.

96. Моделювання різних форм навчально-виховного процесу позашкільного закладу - шлях до технологізації процесу.

97. Моделювання занять гуртків ______________ напряму.

98. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка ____________

99. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка _____________

100. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка _____________

101. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка

102. Моделювання занять гуртків...

103. Моделювання занять гуртків...

104. Наукова організація праці при проведенні гурткової роботи.105. Самоаналіз власної педагогічної діяльності - шлях до удосконалення професійної майстерності педагогів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал