Долинської районної державної адміністрації організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладуСторінка3/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

12. ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ:
Облік робочого часу в дні відсутності дітей (наприклад, під час карантину, днів здоров’я, туристичних поїздок тощо на підставі наказів відділів освіти, директора) керівник гуртка може вести в розділі «Методична робота», вказуючи дату, зміст діяльності (види робіт), кількість годин, підпис. У графі «Зміст роботи» можуть бути записані наступні види робіт: виготовлення методичних посібників, пристроїв, наочного приладдя, ремонт приладів, інструментів, написання розробок, сценаріїв масових заходів тощо.
ПЕРЕЛІК РОБІТ,

що мають виконувати педагогічні працівники позашкільного

закладу в період канікул, надзвичайних ситуацій та карантинів:


 1. Забезпечення та оснащення методичної роботи педпрацівника.

 2. Виготовлення наочності, шаблонів, заготовок тощо.

 3. Засідання методичних об’єднань, педагогічної та методичної рад.

 4. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

 5. Робота в бібліотеці з довідковим та науковим матеріалом.

 6. Підготовка до обласних та Всеукраїнських конкурсів і змагань.

 7. Робота в кабінетах щодо утримання матеріально-технічної бази.

Ці види робіт оплачуються у випадках, коли гурткові заняття не проводяться з незалежних від працівника причин, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.


13. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

КЕРІВНИКА ГУРТКА (ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ)


 1. Професійні знання (знання основ педагогіки, психології; знання основних напрямів і змісту позашкільної освіти; знання методики і технології гурткової роботи).

 2. Знання закономірностей психічного розвитку дитини в різні вікові періоди, методів вивчення особистості, дитячого колективу.

 3. Наявність умінь прогнозувати розвиток особистості дитини, дитячого колективу на діагностичній основі.

 4. Володіння сучасними педагогічними технологіями.

 5. Здатність до творчій діяльності.

 6. Демократичний стиль роботи.

 7. Висока комунікативна культура.

 8. Здатність змінюватися, упроваджувати нововведення.

 9. Здатність ефективно працювати в команді.

 10. Наявність рефлексивної культури.

 11. Любов до дітей.

 12. Вміння будувати взаємодію з учнями з позиції безумовного прийняття дитини, толерантності.

 13. Володіння здібностями до рефлексії своїх індивідуальних особливостей і своїх професійних можливостей.

 14. Професійна майстерність.

 15. Професійна компетентність.


14. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА

індивідуального плану роботи молодого педагога
Індивідуальний план стажування складає молодий керівник гуртка (методист) під безпосереднім керівництвом педагога-наставника, призначеного керівником закладу на період першого року роботи в закладі. План затверджується керівником закладу або його заступником з навчально-методичної роботи.


 1. Навчальна робота:

 • ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку;

 • ознайомитися з навчально-методичною базою кабінету (лабораторії)

 • ознайомитися з перспективним та поточним плануванням роботи закладу;

 • детально ознайомитися з навчальною програмою гуртка та пояснювальною запискою до неї;

 • ознайомитися з вимогами до ведення гурткової документації;

 • спланувати навчальну, виховну та масову роботу гуртка;

 • виготовити наочні посібники (вказати які).
 1. Виховна робота:

 • ознайомитися зі змістом та формами виховної роботи в гуртках, вимогами до планування;

 • ознайомитися із календарем знаменних та пам’ятних дат на навчальний рік, планом обласних масових заходів;

 • освоїти орієнтовну програму вивчення індивідуальних особливостей вихованців;

 • вивчити особовий склад вихованців гуртка, їхні індивідуальні особливості;

 • налаштувати зв’язок з батьками вихованців;

 • провести виховні бесіди за визначеною тематикою;

 • підготувати і провести батьківські збори за визначеною тематикою.
 1. Методична робота:

 • брати активну участь у методичних заходах закладу та в роботі Школи молодого педагога;

 • ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану заняття;

 • ознайомитися зі схемами аналізу та самоаналізу заняття, виховного заходу;

 • ознайомитися з методичною літературою з фаху;

 • вивчити картотеку передового педагогічного досвіду з напряму роботи гуртка;

 • вивчити досвід роботи наставника;

 • відвідати заняття керівника гуртка з досвідом роботи;

 • провести відкриті заняття;

 • працювати над створенням власної картотеки літератури з напряму роботи гуртка.
 1. Громадська робота:

 • брати активну участь у роботі громадських організацій закладу;

 • виконувати доручення адміністрації, педагогічного колективу;

 • брати активну участь у масових заходах різного рівня (з напряму роботи гуртка);

 • підготувати і провести бесіди, заходи.


 1. ПРАВИЛА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГУРТКУ

Усе, що можна зробити без допомоги педагога, необхідно робити самостійно.

Ніхто з членів колективу не повинний застосовувати прямі вказівки, сковувати ініціативу інших.

Всім необхідно створювати та підтримувати доброзичливий стиль спілкування в колективі.

Відбирай творчі завдання так, щоб ти міг справитися з їх вирішенням самостійно або з невеликою допомогою педагога.

Не нав'язуй свою допомогу іншому, дай йому зробити своє відкриття.

Уникай докорів та зауважень, використовуй тільки доброзичливий і конструктивний аналіз помилок та недоліків.

Якомога більше поваги до людини, якомога більше вимогливості до неї.

Кожний член колективу має право вибору.

Кожний може допустити помилку, друзі повинні підтримати його, допомогти йому повірити у власні сили.

Кожний має право висловлювати свою думку.

Вирішення творчих завдань через співробітництво і взаємодопомогу.

Оорганізація взаємонавчання, взаємоперевірки, взаєморецензування результатів індивідуальних занять.

Урахування психологічної сумісності та взаємоадаптованості при розподілі на команди, групи.

Готуючись до доповіді, повідомлення, участі у конкурсі, відбирай основне, намагайся створити систему.

Основа знань  теоретичні поняття, закони, категорії.

Основа умінь  постійні систематичні тренування.

Вивчаючи тему, розподіляй матеріал на блоки, пов'язуй з попе-реднім і наступним матеріалом, використовуй таблиці, схеми.

Постійний розвиток творчих здібностей усіх членів колективу.

Підтримка демократичного стилю спілкування в колективі.

Спільний пошук нових ідей, обговорення змісту та оригінальних методів вирішення творчих завдань.

Залучення учнів до вирішення соціальних та наукових проблем, що цікавлять колектив.


16. ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ 

 

1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми . 2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів .

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність - зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима. 

4. Учителеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. 

 

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

 

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо. 2. Підкреслюй інтерес дітей до нового. 

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання. 

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її. 

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок. 

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи. 

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує. 

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті. 

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість. 

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. 

11. Розсіюй страх у талановитих дітей. 

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати. 

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви. 

14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів. 

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності. 

17. Вчи доводити починання до логічного завершення. 

18. Впливай особистим прикладом. 

19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання. 

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення. 

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят. 

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації. 

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук. 

25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський). 


Якості, якими має володіти педагог для роботи з обдарованими дітьми 

 

1. Бути доброзичливим і чуйним. 2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси. 

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 

4. Мати широке коло інтересів. 

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей. 

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. 

7. Володіти почуттям гумору. 

8. Мати живий та активний характер. 

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення. 

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 

12. Володіти емоційною стабільністю. 

13. Уміти переконувати. 

14. Мати схильність до самоаналізу. 

17.КІЛЬКА КОРИСНИХ І ВЕСЕЛИХ ПОРАД МОЛОДИМ -

ПЕДАГОГАМ – КЕРІВНИКАМ ГУРТКА
1. Будьте оптимістичними!

2. Не забувайте головного: діти, як і дорослі, істоти парадоксальні.

3. Вірно те ваше рішення, що протилежно вашим повсякденним рішенням!

4. Не бійтеся: досвідчені педагоги вже давно забули те, що ви ще пам’ятаєте!

5. Спілкуючись із батьками, пам’ятайте , що дорослі - це ті ж діти, тільки дуже втомлені; виходьте із принципу, що не батьки виховують дітей, а навпаки.

6. Не рвіться до кар'єри, погоджуйтеся з адміністрацією, але робіть так, як самі вважаєте потрібним.

7. Не забувайте: вирішальне значення має перший момент входу в клас, перше знайомство з дітьми.

8. Застосовуйте правило контрастів: якщо спочатку дати дітям волю, а потім притримати - вони вас незлюблять, якщо навпаки - будуть вам вдячні.

9.Пам’ятайте: ваша головна справа - це спілкування з дітьми; умійте переживати радість від зустрічі з ними.

10. Не перебувайте на очах у дітей без справи.

11. Давайте своє тепло й ласку не «любимчикам», а тим, кому це особливо необхідно.

12. Якщо сумніваєтеся, як підійти до дитини, краще не кваптеся.

13. Будьте завжди у формі, підтягнуті й у гарному настрої!

14. Вчіться вітатися з дітьми. Тоном, яким ви говорите «Добрий день», теж можна виховувати.

15. Постарайтеся всіма можливими способами довідатися у ваших підопічних всі таємниці: як вони росли, як учаться - це допоможе вам у спілкуванні з ними.

16. Не бентежтеся своїми помилками - діти, на відміну від нас, завжди прощають нам помилки.

17. Хваліть самого себе три рази на день: ранком, удень і ввечері:

«Я - відмінний педагог, мене всі поважають, люблять і слухаються».

18. Умійте бути ледачим! Недолік багатьох педагогів у тім, що вони розвивають бурхливу діяльність, але забувають думати.

19. Не відмахуйтеся й не відгороджуйтеся від дітей.

20. Умійте бути дітьми! Грайте, стрибайте з ними й сприймайте свою роботу із гуртківцями, як продовження дитинства!

21. Уникайте:

· Частих моралей й нотацій, виговорів й претензій!

· Лайки, покарань і погроз!

· Наказів і заборон!

· Нетерпимості й дратівливості!

· Кепкувань над дітьми, іронії та сарказму!


18. Ц І Л І (мета),

з якими адміністрація та методисти закладу можуть відвідувати

заняття гуртків:


 1. Контроль відвідування занять гуртківцями.

 2. Перевірка виконання навчально-тематичного плану гуртка.

 3. Перевірка професійної готовності до роботи з дітьми в умовах позашкільного закладу та надання методичної допомогу новоприбулому або малодосвідченому педагогу – керівнику гуртка.

 4. Ознайомлення з умовами роботи гуртка (на філіалі).

 5. Контроль ведення гурткової документації.

 6. Ознайомлення зі станом підготовки команди (від гуртка) до участі у (обласних, Всеукраїнських) змаганнях .

 7. Перевірка усунення попередніх зауважень.

 8. Вивчення системи роботи керівника гуртка (відвідування декількох занять) з метою рекомендації його досвіду до запровадження в інших гуртках.

 9. Перевірка дотримання техніки безпеки (санітарно-гігієнічних умов, протипожежної безпеки, електробезпеки тощо) в гуртку.

 10. Збір даних (з певної теми) для підготовки і проведення засідання педагогічної ради.

 11. Перевірка методики проведення занять ( з урахуванням особливостей напряму роботи гуртка).

 12. Вивчення результативності проведених масових заходів (участі в них).

 13. Перевірка стану набору дітей у гуртки.

 14. Виявлення причин відсутності оригінальних дитячих задумів і засилля традиційних копій на виставках технічної ( і художньої ) творчості.

 15. З’ясування причин частих пропусків занять у гуртку та надання допомоги керівникові гуртка.

 16. Вивчення стилю роботи керівника гуртка із підлітками, які вимагають до себе особливої педагогічної уваги.

 17. Ознайомлення з організацією пізнавальної діяльності на занятті гуртка.


Формулювання цілей може бути й іншим. Головне ж завдання контролю – удосконалення на основі глибокого педагогічного аналізу всього навчально-виховного процесу, а також подання допомоги педагогам в їхньому професійному зростанні.

19. ПАМ’ЯТКА З ВИВЧЕННЯ СТАНУ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ
1.Як спланована робота гуртка?

2.Науковість проведеної роботи.

3.Яким способом реалізуються навчальні, розвивальні та виховні цілі?

4.Які практичні вміння набули учні?

5.Активність і цікавість учнів на занятті гуртка.

6.Ефективність форм і методів роботи з теми заняття.

7.Розширення та поглиблення знань учнів. Опора на знання, яких набули учні на уроках. Зацікавленість учнів темою заняття.

8.Підготовленість учнів і педагога до заняття. Підготовка робочих місць до заняття.

9.Обладнання заняття.

10.Відвідування учнями заняття.

11.Санітарно-гігієнічні та побутові умови для заняття, дотримання техніки безпеки.

12.Дотримання структури заняття.

13.Органи самоврядування гуртка та їх допомога керівникові гуртка.

14.Своєчасність і результативність проведення занять гуртка.

15.Результативність роботи гуртка.
20. ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА

У перекладі з італійського "ПОРТФОЛІО" означає "папка з документами". Але що таке ПОРТФОЛІО насправді? Є безліч визначень, пропонується одне із них.ПОРТФОЛІО педагога - це спосіб фіксування, нагромадження матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму педагога й уміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. ПОРТФОЛІО педагога показує рівень підготовленості педагога й рівень активності в навчально-виховних видах діяльності.

Електронне ПОРТФОЛІО педагога - це веб-базований ресурс, сайт педагога, що відбиває індивідуальність і професійні досягнення власника.

Ціль створення ПОРТФОЛІО педагога

У педагога повинне бути якесь "досьє успіхів", у якому відбивається все цікаве й гідне з того, що відбувається в його житті. Таким досьє може стати сайт педагога або ПОРТФОЛІО педагога.Головне призначення ПОРТФОЛІО - продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участь в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом дослідження.

ПОРТФОЛІО дозволяє педагогові проаналізувати, узагальнити й систематизувати результати своєї роботи, об'єктивно оцінити свої можливості й спланувати дії по подоланню труднощів і досягненню більше високих результатів.

Друге важливе призначення ПОРТФОЛІО педагога - це альтернативна форма оцінки професіоналізму й результативності роботи педагога при проведенні експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії.

Серед педагогів ПОРТФОЛІО завойовує все більшу популярність, стає необхідним для педагогів для підвищення свого професійного рівня.

Види ПОРТФОЛІО педагога

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широкий, що зібрати воєдино всі результати навчальної й результати іншої діяльності в одному документі просто неможливо. У цьому випадку необхідно створити електронне ПОРТФОЛІО, що об'єднає весь набір робіт педагога й представить всі аспекти його діяльності у вигляді повної картини.

Безсумнівно, у зацікавленого педагога повинен існувати й паперовий еквівалент електронного ПОРТФОЛІО у вигляді папки з документами. Це повинна бути стислий матеріал на декількох аркушах, що містить у собі основні моменти й твердження про вас і вашої професійної діяльності. Паперовий варіант ПОРТФОЛІО педагога неодмінно повинен містити згадування про ваш особистий сайт-ПОРТФОЛІО й кілька посилань на нього.

Деякі автори у своїх статтях про електронний ПОРТФОЛІО педагога виділяють кілька видів ПОРТФОЛІО:ПОРТФОЛІО досягнень - у цьому випадку найбільший акцент потрібно зробити на документи, що підтверджують успіхи вашої діяльності.

ПОРТФОЛІО презентаційний - необхідний при надходженні на нове місце роботи, особливо в тих випадках, коли заробітна плата призначається за підсумками співбесіди.

ПОРТФОЛІО тематичний - у цьому варіанті акценти розставляються на тематично відособлені творчі роботи в різних сферах діяльності.

ПОРТФОЛІО комплексний - об'єднає у собі перераховані вище види ПОРТФОЛІО й придатний для презентації ПОРТФОЛІО педагога школи.

Структура ПОРТФОЛІО педагога. Один із варіантів.

1. Загальні відомості про педагога

ПІБ. - Прізвище Ім'я та по Батькові повинні бути позначені яскраво й чітко, щоб з перших секунд перегляду сайту педагога або паперового ПОРТФОЛІО вони добре запам'яталися. ПІБ повинні бути прописані досить великим, гарним шрифтом, що читається добре. Помилкою багатьох є "занадто" гарний шрифт із зайвими завитушками. Деякі педагоги вважають, що чим красивіше шрифт, тим очевидніше їхнє вміння користуватися комп'ютером. Це не так. Подібні написи нечитабельні й демонструють повний несмак. Не потрібно псувати враження про вас із самого початку. Постарайтеся створити чітку асоціацію між ПІБ й всім іншим, що говорить про Вас. Підберіть гарний шрифт і колір, тоді з'явиться шанс, що ПОРТФОЛІО викличе позитивні емоції, а його автор не залишиться безіменним.Пам’ятайте Ваше ПІБ - це ваш логотип!

Рік народження.

Потрібно його вказувати чи ні - питання спірне. Якщо ваше ПОРТФОЛІО виявляє світу скупу вижимку фактів і сухий табличний опис Вашої діяльності, подібне до довідки міськвиконкому соціалістичних часів, то будь ласка - указуйте рік народження. Це буде гарним доповненням поганого ПОРТФОЛІО.

Пропонується інший варіант - розмістити поруч із ПІБ вашу фотографію. Фото саме розповість про ваш вік. Крім того воно продемонструє вашу чарівність і красу. А це, погодитеся, не маловажно!

Комбінація із красиво представленого ПІБ й гарної фотографії може стати ключовим.Освіта

У цьому розділі потрібно вказати свою основну спеціальність і кваліфікацію по диплому. Якщо у вас кілька дипломів, то їх всіх потрібно перелічити тут.Трудовий і педагогічний стаж роботи.

Цей розділ як би відбиває ваше положення на кар'єрних сходах педагога. Не забувайте обновляти цей розділ! Тут потрібно перелічити всі навчальні заклади, у яких вам прийшлось попрацювати. Даний розділ один з найважливіших, оскільки демонструє ваш педагогічний досвід і його розмаїтість, а це один з ключових параметрів оцінки педагога.Підвищення кваліфікації.

У цьому розділі вказуються пройдені вами курси, семінари, де ви брали участь або проявити себе. Можливо, ви були організатором подібних курсів або семінарів - це також варто відзначити. Якщо курси не були пов’язані із професією педагога (із суміжних областей), то про їх однаково варто згадати. Більш докладно опишіть самі значимі епізоди із всієї практики підвищення кваліфікації (де й коли прослухані курси, їхня проблематика).Нагороди, грамоти, подячні листи.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога. У ньому можна писати все! Але є порада розміщати нагороди, грамоти й подячні лист у порядку значимості. Останні рядки звичайно одержують менше уваги, тому постарайтеся найважливіше помістити під №1.Копії документів.

Даний розділ найбільш важливий для паперового ПОРТФОЛІО. Роздрукуйте копії документів, що підтверджують наявність дипломів, учених ступенів, почесних звань, нагород, грамот і подячних листів.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка