Додаток до рішення Одеської міської ради від 23. 12. 2011р. №1627-vi програмАСкачати 228.96 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір228.96 Kb.


Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 23.12.2011р. №1627-VI

П р о г р а м А

розв'язання пріоритетних соціальних проблем

міста Одеси з використанням механізму

соціального замовлення У 2012 році

Проект паспорта

бюджетної програми на 2012 рік


  1. Департамент інформації і зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника)Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника)Управління освіти та науки Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника)Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника)


2. 090412, 091100

200700,110502 Некомерційні організації - неприбуткові громадські та

(КТКВ) благодійні організації, органи самоорганізації населення, що зареєстровані на території міста Одеси, які є переможцями конкурсу претендентів та з якими укладено соціальний контракт на виконання соціального замовлення

(найменування відповідального виконавця)

3. 090412, 091100200700,110502 Програма розв’язання пріоритетних соціальних проблем

(КТКВ) міста Одеси з використанням механізму соціального замовленняу 2012 році

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 825,0 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 825,0 тис. грн, та із спеціального фонду – 0,0 тис. грн.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України - ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про державні цільові програми”, ”Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, ”Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, ”Про органи самоорганізації населення”; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»; Указ Президента України від 15.09.2005 №1276/2005 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, рішення Одеської міської ради від 31.01.2011 № 285-VI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі в новій редакції», зі змінами.

6. Мета бюджетної Програми: подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових не бюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.


7. Напрями діяльності:


п/п

Напрями діяльності (номінації)

I

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

1

Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація

2

Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю

3

Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі

4

Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

5

Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах

6

Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі

7

Вирішення соціальних проблем молоді

8

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси

9

Сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів

10

Підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів

11

Екологічні проблеми соціального напрямку

II

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ

Найменування

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми за номінаціями:п/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спец.

фонд

Разом

1.

ЗатратВартість соціального проекту

Тис. грн.

Програма

825,0
825,0

2.
ПродуктуКількість номінацій

Номіна

ція


11
11

3.
Ефективності
Середній обсяг витрат на одну номінацію

Тис.грн.

на

номінацію

75,0
75,0

2. Визначення проблем

Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення (далі – Програма) щорічно розробляється та затверджується Одеською міською радою відповідно до Положення про соціальне замовлення у місті Одесі (далі – Положення), затвердженого рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011 № 285-VI, зі змінами.

Пріоритетні соціальні проблеми, включені до цієї Програми у якості номінацій конкурсу, були визначені шляхом спеціального дослідження, проведеного у м. Одесі конкурсною комісією з підготовки та проведення конкурсів соціальних програм, проектів і виконавців соціальних замовлень, а також на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради. Згідно із вимогами Положення, ці пріоритетні соціальні проблеми знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідності їх розв'язання програмним методом

Програма надасть можливість частково вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста Одеси за рахунок коштів бюджету м. Одеси і дозволить некомерційним організаціям залучити з інших джерел додаткові ресурси.

Виконавцями Програми є некомерційні організації, до яких згідно з пунктом 1.2 Положення належать неприбуткові громадські та благодійні організації, а також органи самоорганізації населення, утворені та зареєстровані на території міста Одеси. Склад виконавців визначається на конкурсній основі.

Замовниками соціального замовлення є виконавчі органи Одеської міської ради, у сфері відповідальності яких знаходяться пріоритетні соціальні проблеми, винесені для розв'язання, та які є розпорядниками бюджетних коштів.

Реалізація цієї Програми здійснюється на основі комплексності підходів до розв'язання соціальних проблем, гласності та відкритості усіх процедур, широкої опори на громадські ресурси.

Пропозиції учасників конкурсу щодо шляхів, засобів та механізмів розв'язання пріоритетних соціальних проблем, що є номінаціями конкурсу, будуть оцінюватися конкурсною комісією за такими критеріями:  • відповідність проекту конкурсному завданню, яке міститься в оголошенні про конкурс, та вимогам соціальних проектів згідно із додатком № 5 до Положення;

  • наявність у некомерційної організації позитивного досвіду розв'язання подібних соціальних проблем;

  • оригінальність та новизна запропонованого рішення;

  • економічна ефективність проекту;

  • соціальна ефективність проекту;

  • об’єм додаткових ресурсів, які залучаються з інших джерел для виконання соціального замовлення.

Учасники конкурсу, визнані конкурсною комісією переможцями, отримують статус виконавців соціального замовлення та укладають із замовниками соціальні контракти, які містять взаємні зобов'язання сторін, терміни та зміст виконання запланованих заходів, обсяг ресурсів, які виконавець отримує з бюджету міста, а також ресурсів, які він зобов'язується залучити додатково.

Склад номінацій конкурсу із загальним обсягом фінансування з бюджету міста, основні вимоги до соціальних проектів, які розроблятимуть учасники конкурсу у 2012 році, а також замовники соціальних замовлень (головні розпорядники бюджетних коштів) з кожної номінації наведені у додатку до Програми «Номінації конкурсу соціальних проектів, які реалізуються з використанням механізму соціального замовлення у 2012 році» (додається).4. Визначення мети Програми

Метою Програми є подальше підвищення адресності та ефективності розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання вказаних проблем, та активного залучення додаткових не бюджетних ресурсів виконавцями соціального замовлення.5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачено здійснити протягом 2012 року. Всі терміни і етапи виконання соціальних проектів передбачаються соціальними контрактами, укладеними між замовниками і виконавцями соціального замовлення.6. Перелік заходів і завдань Програми

Перелік завдань за кожною номінацією наведено у додатку до Програми «Номінації конкурсу соціальних проектів, які реалізуються з використанням механізму соціального замовлення у 2012 році» (додається).

Заходи з реалізації Програми визначаються у соціальних контрактах.

7. Ресурсне забезпечення Програми

Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік, а також за рахунок коштів, залучених виконавцями соціального замовлення, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.Номінація

Головні розпорядники бюджетних коштів

Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі

Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

Вирішення соціальних проблем молоді

Управління освіти та науки Одеської міської ради

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси

Департамент інформації і зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів

Департамент інформації і зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів

Департамент інформації і зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Екологічні проблеми соціального напрямку

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Загальний обсяг фінансування з бюджету м. Одеси – 825,0 тис. грн.

Матеріально-технічне забезпечення Програми здійснюється за допомогою майна замовника, що перебуває на його балансі і передається виконавцю на період виконання соціального замовлення у користування на пільгових умовах (безоплатно), майна виконавця та майна спонсорів, яких виконавець залучає до виконання соціального замовлення.8. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Координацію виконання усіх соціальних проектів, що реалізуються переможцями конкурсу у межах Програми, яка є складовою частиною комплексної програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси, здійснює конкурсна комісія з підготовки та проведення конкурсів соціальних програм, проектів і виконавців соціальних замовлень та замовники соціального замовлення.

Контроль якості робіт і соціальних послуг, що надаються виконавцем в ході здійснення соціального замовлення, проводиться замовником в порядку і за показниками, обумовленими соціальним контрактом.

Терміни і форми поточної і підсумкової звітності про виконання робіт виконавцями з соціального замовлення обумовлюються соціальними контрактами.


  9. Очікуванні результати виконання Програми
Дана Програма дозволить частково вирішити пріоритетні соціальні проблеми міста по таких номінаціях конкурсу:

- соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація;

- боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю;

- профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі;

- сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;

- соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах;

- сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі;

- вирішення соціальних проблем молоді;

- створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси;

- сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів;

- підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів;

- екологічні проблеми соціального напрямку.


Секретар ради О.Б. Бриндак


Додаток до Програми

розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси

з використанням механізму соціального замовлення у 2012 році

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ у 2012 році
Номінація

Основні вимоги до соціальних проектів

Замовник соціального замовлення

Обсяг фінан-сування,

тис. грн.

1

Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація

Проект має сприяти покращенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації інвалідів і адаптації їх у суспільстві, у тому числі:

- комплексному розв’язанню проблем соціальної реабілітації і адаптації інвалідів різних нозологій, вікових груп і статі, включаючи психологічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію;

- соціально-психологічній реабілітації осіб, які потрапили у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та поверненню до повноцінного життя;

- організації взаємодії усіх суб’єктів, які беруть участь у здійсненні соціальних заходів по відношенню до інвалідів: місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій, комерційних структур тощо, а також просвіті громадян - не інвалідів щодо їх поведінки по відношенню до інвалідів;

- подоланню таких властивих інвалідному середовищу явищ, як соціальна пасивність, “комплекс утриманця”, розпач і розгубленість, формуванню у інвалідів соціальної та ділової активності, прагнення і здібності до само- і взаємодопомоги, покладання на особисті можливості тощо.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2

Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю

Проект має сприяти профілактиці соціальної реабілітації та адаптації громадян, які опинились без житла, а також безпритульних та бездомних дітей і підлітків, забезпеченню їх соціальною та правовою підтримкою, зниженню рівня криміногеності та епідеміологічної небезпеки у місті, вжиттю заходів соціальної реабілітації і адаптації у сім'ї та суспільстві.

Реалізація цілей і завдань проекту має здійснюватись на підставі взаємодії служб МВС, охорони здоров’я, освіти, у справах сім'ї та молоді, соціального захисту, житлово-комунального господарства, громадських та благодійних організацій, які діють у цій області соціальної сфери.Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

3

Профілактика

СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. ОдесіПроект має сприяти створенню міської муніципально-громадської системи профілактики ВІЛ/СНІДу, соціальної підтримки інфікованих і хворих, формуванню у населення м. Одеси розумного, толерантного ставлення до цієї проблеми, у т. ч.:

- проведенню профілактично-роз’яснювальної роботи серед населення, і в першу чергу молоді, з питань запобігання інфікування на ВІЛ-інфекцію;

- розробці та впровадженню соціальної реклами з питань профілактики ВІЛ-інфекції та правил поведінки за умов інфікування та захворювання, а також правил поведінки здорових громадян із ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;

- формуванню у населення м. Одеси толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб;

- наданню необхідної соціальної і соціально-психологічної допомоги постраждалим в умовах стаціонарних установ та за їх межами.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

4

Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

Проект має сприяти створенню у місті умов для підвищення якості і змістовності життя людей похилого віку, сприяти їх соціальній активності та активному довголіттю, включаючи:

- заходи медико-соціальної спрямованості, які б забезпечували профілактику найбільш поширених захворювань та оздоровлення людей похилого віку;

- заходи психологічної і соціально-психологічної підтримки літніх, геронтологічні заходи;

- залучення громадян похилого віку до творчості, навчання, спілкування, духовного розвитку;

- сприяння діловій активності і працевлаштуванню літніх;

- розвиток громадської активності людей похилого віку, їх участі у створенні і діяльності об’єднань громадян, волонтерській праці;

- оволодіння навичками самозахисту, взаємодопомоги та ін.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

5

Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах

Проект має сприяти покращенню соціального обслуговування вдома та в умовах спеціалізованих соціальних закладів самотніх непрацездатних громадян, які позбавлені здатності до самообслуговування і потребують сторонньої соціальної і медико-соціальної допомоги, у тому числі обслуговування невиліковно хворих в умовах стаціонарних установ медико-соціального догляду (хоспісів), включаючи:

- створення недержавних установ для надання соціальних і медико-соціальних послуг вдома самотнім непрацездатним громадянам, які втратили здатність до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги додатково до існуючої міської мережі територіальних центрів;

- створення та організацію діяльності недержавних стаціонарних установ медико-соціального догляду невиліковно хворих (хоспісів);

- взаємодію зі службами соціальної допомоги, підвідомчими департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також з органами і установами охорони здоров’я і житлово-комунального обслуговування населення;

- створення та організацію діяльності пункту прокату засобів догляду за тяжко і хронічно хворими громадянами.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

6

Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі

Проект має сприяти покращенню організаційно-правових умов для удосконалення та розвитку системи самоорганізації населення у м. Одесі шляхом забезпечення дієвості існуючих механізмів локальної демократії та розвитку громадської активності різних верств населення, включаючи:

- аналіз і поширення на усю територію міста позитивного досвіду створення і практичної діяльності органів СОН;

- створення загальноміської системи організаційно-методичної та матеріально-технічної підтримки різноманітних форм самоорганізації населення;

- відпрацювання механізмів конструктивної взаємодії органів місцевого самоврядування із структурами самоорганізації населення;

- створення системи інформування та професійного навчання активу органів СОН;

- впровадження і розвиток різноманітних форм участі громадськості в управлінні місцевими справами.Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
7

Вирішення соціальних проблем молоді

Проект має мотивувати молодь до особистої участі у роботі зі створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молодих одеситів, передбачити заходи спрямовані на:

- активізацію громадської активності молоді шляхом її участі у розбудові засад громадянського суспільства;

- розвиток молодіжного волонтерства з метою безпосередньої участі молоді у поліпшені становища територіальної громади міста та його території;

- підвищення конкурентноздатності молодих одеситів на вітчизняному та загальноєвропейському ринках: праці, грантів щодо підтримки інтелектуальних надбань, громадянських ініціатив, творчості, дотримання здорового способу життя.Управління освіти та науки Одеської

міської ради


8

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси

Проект має створювати умови для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси, включаючи:

  • задоволення інформаційних та соціально-гуманітарних потреб представників різних національностей, організацію та проведення у місті Одесі днів рідної мови, різноманітних фестивалів, конкурсів та інших заходів за участю національно-культурних товариств міста тощо;

  • організація проведення телепередач з висвітлення діяльності національно-культурних товариств міста, спрямованих на гармонізацію міжетнічних відносин та збереження самоідентичності членів національно-культурних товариств міста тощо;

- забезпечення популяризації діяльності національно-культурних товариств міста, у тому числі задоволення мовно-освітніх і етнокультурних потреб їх членів, видання довідників, брошур, збірників, посібників тощо;

- організацію взаємодії органів місцевого самоврядування з національно-культурними товариствами міста, представників національно-культурних спільнот між собою з метою гармонізації міжетнічних відносин у місті;

- вирішення певних соціально-побутових питань, які сприятимуть здійсненню ефективної діяльності національно-культурних товариств;

- залучення представників національно-культурних товариств до участі у соціально-економічному та культурному житті м. Одеси, до розроблення та реалізації державної етнополітики на місцевому рівні.Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
9

Сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів
Проект має сприяти діяльності громадських об'єднань ветеранів, соціальній захищеності їх членів, включаючи:

- проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань за круглим столом, спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських організацій у зазначених та аналогічних міжнародних заходах;

- задоволення інформаційних потреб представників громадських об’єднань ветеранів шляхом видання книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів тощо з питань соціального захисту ветеранів;

- сприяння налагодженню конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування м. Одеси та ветеранами при розв’язанні найважливіших питань соціально-економічного й політичного життя міста;

- підтримка пріоритетних напрямків діяльності громадських об’єднань ветеранів;

- сприяння встановленню історичної пам’яті;

- вирішення певних соціально-побутових питань, які сприятимуть здійсненню ефективної діяльності громадських об’єднань ветеранів.


Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
10

Підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членівПроект має підвищувати роль і соціальний статус громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів, включаючи:

- сприяння ефективній роботі громадських об’єднань інвалідів у розв’язанні проблем людей з обмеженими фізичними можливостями;

- задоволення інформаційних потреб представників громадських об’єднань інвалідів шляхом організації випуску спеціалізованих друкованих видань з правових, економіко-соціальних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки для забезпечення процесу професійної та іншої реабілітації інвалідів;

- організацію та проведення громадськими об’єднаннями інвалідів різноманітних фестивалів творчості, конкурсів, спортивних змагань та інших загальних заходів серед інвалідів з соціального захисту інвалідів;

- сприяння реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціального-побутового становища інвалідів;

- сприяння розвитку мережі реабілітаційних центрів у м. Одесі.Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
11

Екологічні проблеми соціального напрямку

Проект має сприяти створенню додатково до міської муніципальної та державної системи охорони довкілля системи громадської участі у боротьбі за збереження у належному стані навколишнього середовища, у тому числі:

- здійсненню громадського екологічного контролю за діяльністю фізичних та юридичних осіб на території міста;

- організацію інформаційно-просвітницької роботи серед населення з їхніх прав та обов’язків по відношенню до природи;

- здійсненню громадської екологічної експертизи проектів актів місцевої влади та підприємств, установ і організацій щодо природного навколишнього середовища.Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
РАЗОМ

825 тис. грн

Секретар ради О.Б. Бриндак


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка