Додаток до рішення Одеської міської ради №36 43 VI від 18. 07. 2013 р. ПрограмаСторінка1/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Додаток

до рішення

Одеської міської ради

3643-VI від 18.07.2013р.

ПРОГРАМА
зайнятості населення м. Одеси

на період до 2017 року

Одеса – 2013


Загальні положення
Програма зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року (далі – Програма) розроблена на виконання ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення», наказу Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року № 50 «Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року».

Програма розроблена на підставі Бюджетного кодексу України; Законів України «Про державні цільові програми», «Про професійний розвиток працівників», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»; Указу Президента України від 12.03.2013 р. № 128/2013 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"; засад Національної тристоронньої угоди про зайнятість та робочі місця; постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008 «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року», від 20.03.2013 р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», від 20 березня 2013 року № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці», від 15 травня 2013 року № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 р. № 851-р «Про затвердження концепції загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року» тощо.

Програма є складовою Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси та визначає заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення, передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, спрямованих на підвищення рівня економічної активності населення міста Одеси, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.

Основними пріоритетними завданнями у сфері політики зайнятості в місті Одесі на період до 2017 року є:

- активізація співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації соціально-трудових відносин на ринку праці, забезпечення прав і гарантій працівників та їх соціального захисту;

- розширення сфери застосування праці та сприяння стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення;

- посилення мотивації економічно активного населення до зайнятості, у тому числі легальної;

- удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю у віці 15-24 років та підвищення її мотивації до оволодіння робітничими професіями, актуальними на місцевому ринку праці;

- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення, зокрема осіб від 45 років;

- сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми  – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2. Розробник Програми – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
3. Співрозробники Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент «Євробаскет-2015», Одеський міський центр зайнятості, центр зайнятості Суворовського району, Одеська міська організація роботодавців.
4. Відповідальний виконавець  – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
5. Учасники Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент «Євробаскет-2015», департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості, центр зайнятості Суворовського району, Одеська міська організація роботодавців, Федерація профспілок Одеської області, управління Пенсійного фонду України в районах м. Одеси, Фонд соціального захисту інвалідів, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області, Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України (ЦПТО ДСЗУ), підприємства комунальної форми власності, товариство інвалідів Суворовського району м. Одеси Одеської обласної організації інвалідів.
6. Термін реалізації Програми  – 2013-2017 роки.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього – 10 408,0 тис.грн, у тому числі: 

- кошти бюджету м. Одеси – 2 815,0 тис.грн, з них:

- із загального фонду – 1 895,0 тис.грн;

- із спеціального фонду** – 920,0 тис.грн

- кошти інших бюджетів – 0,0 тис.грн;

- кошти інших джерел* – 7 593,0 тис.грн (Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).


*) Методичними рекомендаціями до формування проекту бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженими наказом Державного центру зайнятості України від 17.10.2011 р. № 151, передбачено формування проекту бюджету щорічно лише на один рік. Крім того, формування проекту бюджету здійснюється на обласному та державному рівнях, через що на місцевому рівні неможливо спрогнозувати обсяги фінансування на 2014-2017 роки.

**) Формується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.


2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма
На ринку праці м. Одеси ситуація протягом останніх років залишається контрольованою та має позитивну динаміку.

Рівень зайнятості осіб працездатного віку на кінець 2012 року становив 66,6 % та підвищився на 1,2 пункти у порівнянні з початком 2011 року. Рівень зареєстрованого безробіття становить 0,4 %.

Завдяки розвитку підприємницької ініціативи у 2012 році створено 27,7 тис. робочих місць. Проте, з їх загальної кількості 43,1 % робочих місць створено в торгівлі та в інших сферах комерційної діяльності із забезпечення ринку, і лише 7,3 % – у промисловості.

Така ситуація свідчить про необхідність створення умов для покращення підприємницького клімату в інших пріоритетних для м. Одеси галузях економіки.


Суттєвий негативний влив на розвиток ринку праці спричиняє приховування трудових відносин та доходів осіб, зайнятих економічною діяльністю, шляхом виплати роботодавцями тіньової заробітної плати, мінімізації їх зобов’язань зі сплати відповідних внесків до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На ринку праці продовжує посилюватися структурний дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили, в тому числі через невідповідність отриманої освіти кваліфікаційним вимогам посад, особливо у молодіжному середовищі, що спричиняє збільшення безробіття серед молоді віком 15-24 років.

Так, послугами міського центру зайнятості з підбору вакансій користується майже кожна друга молода особа або 53,8 % з тих, хто перебуває на обліку. Така ситуація пов’язана, насамперед, з недостатньою мотивацією зацікавленості молоді в оволодінні робітничими професіями, низьким рівнем професійної адаптації молоді на виробництві та незадовільними умовами праці.

Актуальною проблемою ринку праці є працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Із загальної кількості осіб цієї категорії, що перебували на обліку у 2011 та 2012 роках, було працевлаштовано лише кожну третю особу.


3. Визначення мети Програми
Розв'язання проблем у сфері зайнятості населення м. Одеси шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, спрямованих на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості, збереженню та розвитку трудового потенціалу, стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, а також посилення соціального захисту від безробіття.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

4.1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Одеси у 2011-2012 роках
Забезпечення державних гарантій зайнятості в м. Одесі протягом 2011-2012 років здійснювалось у поєднанні з тенденціями соціально-економічного розвитку.

Певні позитивні зрушення у сфері промисловості, інвестицій, підприємницькій діяльності сприяли підвищенню продуктивної зайнятості працездатного населення, покращенню якості робочої сили, дотриманню суб’єктами господарювання законодавства про працю, оплату праці та наданню соціального захисту шукачам місця роботи.

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами міста у 2012 році склав 11 369,2 млн.грн та збільшився у порівняні з 2011 роком на 7,6 %.

Позитивна динаміка спостерігалася у целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності, обсяг виробництва у цій галузі підвищився на 8 %; в обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів, – на 10,4 %; виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16,2 %; хімічної та нафтохімічної промисловості – на 6 %.

На рівні попереднього року залишилися обсяги виробництва на підприємствах машинобудування, в основному за рахунок виробництва ПрАТ «Будгідравліка» гідравлічних насосів, гідроциліндрів; а також розподілювачів та холодильних вітрин, промислового холодильного і морозильного устаткування ТОВ «Айсберг ЛТД».

Впровадження інноваційних технологій та освоєння нових видів продукції підприємствами міста забезпечили зростання на 2,2 % обсягів виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування.

Зокрема, ПАТ «Одескабель» було впроваджено дві нові технології – технологія виробництва кабелів симетричних для промислового інтерфейсу та технологія виробництва проводів армованих нерозбірними двополюсними вилками (13 нових виробів, у тому числі кабелі для промислового інтерфейсу 10 марок, армовані шнури ПВС-ВГ 3 макророзміру). ТОВ «Телекомунікаційні технології» впроваджено виробництво мережевого медіаплейєра для цифрового телебачення.

У той же час, процеси глобалізації економіки негативно вплинули на металургійне виробництво, легку та харчову промисловість.

Так, у 2012 році у загальному обсязі реалізованої промислової продукції частка переробної промисловості склала 50,6 % та у порівняні з 2011 роком зменшилась на 10,9 % (в основному за рахунок скорочення виробництва харчових продуктів та напоїв на 27,5 %, легкої промисловості –на 18,4 %, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – на 5,5 %, внаслідок зростання ринкових цін на металеву сировину, зниження ділової активності підприємств-споживачів продукції та припинення виробничої діяльності ТОВ «Панком-Юн» через відсутність ринків збуту).

Вживались заходи, направлені на підтримку підприємницької ініціативи, зміцнення інвестиційного потенціалу міста.

На 31 грудня 2012 року сума прямих іноземних інвестицій у порівнянні з початком 2012 року зросла на 7,2 % та становила 934,6 млн.дол. США. В економіку міста впродовж 2012 року вкладено 63,0 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій.

До суб’єктів господарської діяльності, які здійснювали інвестиційну діяльність та впроваджували інновації, належать наступні містоутворюючі підприємства: ДП «Одеський морський торговельний порт», ПАТ “Одескабель”, ВАТ “Одеський коровай”, ЗАТ “Одесакондитер”, ДП ОАРП “Одесавіаремсервіс”, ТОВ “Телекарт-Прилад”, СП “Вітмарк Україна”, ТОВ “Інфоксводоканал”, ТОВ “Цемент”, ТДВ «Інтерхім», ПАТ “Одеський завод шампанських вин”, ТОВ «Інтернаціональні комунікації», ТОВ «Кадор Груп», СП «Одеські дріжджі», ВАТ «Ексімнафтопродукт» тощо.

Постійне зростання кількості суб’єктів господарювання, які знаходяться на обліку у відділі державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, свідчить про створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу і, як наслідок, – створення нових робочих місць.

Станом на 1 січня 2013 року на обліку знаходилося 143,4 тис. суб’єктів господарської діяльності, з них: юридичних осіб – 42,6 тис. од., фізичних осіб-підприємців – 100,8 тис. од. Протягом 2012 року їх загальна кількість зросла на 2,4 тис. од.

У 2012 році за рахунок розширення сфери застосування праці в місті створено 27,7 тис. нових робочих місць, що складає 144,1 % від річного завдання, з них: для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців – 14,6 тис. робочих місць, у юридичних осіб – 13,0 тис. робочих місць, що у 2,6 разів більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Найбільша кількість (43,1 % від загальної кількості утворених робочих місць) робочих місць була утворена у таких видах економічної діяльності, як торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; в діяльності, пов’язаній з операціями з нерухомими майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям, – 12,1 %; в діяльності транспорту та зв’язку – 8,1 %; готелів та ресторанів – 7,8 %; переробній промисловості – 7,3 %; будівництві – 6,7 %; наданні комунальних та індивідуальних послуг, у сфері культури та спорту – 5,6 % від загальної кількості утворених робочих місць.

Значне розширення сфери застосування праці, у тому числі за рахунок введення в експлуатацію новозбудованих об’єктів, відбувалось на: ТРЦ «City Center», ТОВ «Метро Кеш Енд Керрі», ТОВ «Віт» – торговельна мережа «Копійка», ТОВ «Веснянка», ТОВ «Таврія-В», ТОВ «Цитрус Дискаунт», ПАТ «Одесавтотранс», ТОВ «Наталка-Трейд», комплекс ТОВ «БСА-Сервіс», ТОВ «Медичний центр «Андромед», ТОВ «Аванті ДТ», ТОВ «Північне об'єднання автобусних станций», «Стадіон «Чорноморець», СП «Вітмарк-Україна», ВАТ «Одеснафтопродукт», КП «Міжнародний аеропорт Одеса» тощо.

Демографічна ситуація міста Одеси протягом останніх років відповідала тенденціям, які відбувалися на загальнодержавному рівні. На 1 січня 2013 року у місті проживало 1 014,9 тис. осіб. Упродовж січня-грудня 2012 року чисельність наявного населення міста збільшилась на 6,7 тис. осіб. Природне скорочення становило 1,9 тис. осіб, а міграційний приріст – 8,6 тис. осіб.

Середньорічна чисельність населення віком 15-70 років у 2011 році становила 773,4 тис. осіб або 76,8 % від усього населення міста, з них у працездатному віці – 629,2 тис. осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників на великих та середніх підприємствах по місту Одесі у 2012 р. зросла на 2,0 % та становила 296,0 тис. осіб проти 290,1 тис. осіб у 2011 р.

У порівнянні з 2011 роком у 1,5 рази скоротилася чисельність робітників, які знаходились у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців (з 3,4 тис. осіб у 2011 році до 2,2 тис. осіб за аналогічний період 2012 року), а також в 1,3 рази – чисельність працівників, які працювали у режимі неповного робочого дня (тижня).

Економічним підґрунтям зайнятості є стабільне підвищення доходів населення, основною складовою яких є заробітна плата. Саме її рівень є суттєвим показником продуктивної зайнятості населення.

Виконавчі органи Одеської міської ради тримали на постійному контролі стан підвищення рівня заробітної плати, її легалізації та погашення заборгованості з неї.

Так, за 2012 рік середньорічна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по м. Одесі зросла на 12,7 % та становила 2 822,0 грн. Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в м. Одесі спостерігався у фінансовій діяльності, у сфері транспорту та зв’язку, а серед промислових видів діяльності – на підприємствах виробництва та розподілу електроенергії, газу та води. Розмір оплати праці у даних видах діяльності перевищив у 1,2-1,4 рази середній економічний показник.

Сума невиплаченої заробітної плати (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств) на 1 січня 2013 року становила 12,7 млн.грн та зменшилась на 25,7 % у порівнянні з відповідним періодом 2012 р. (сума боргу – 17,1 млн.грн).

З метою виявлення та легалізації «тіньової» економічної діяльності, забезпечення соціальної захищеності найманих працівників, запобігання проявам виплати заробітної плати «у конвертах» в рамках роботи міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення активізована співпраця виконавчих органів міської влади із соціальними партнерами – податківцями, Пенсійним фондом України, прокуратурою та службою зайнятості.

За результатами роботи, проведеної всіма причетними структурами, у 2012 році легалізовано 326 робочих місць, 2 603,5 тис.грн заробітної плати та додатково залучено до бюджету міста 458,2 тис.грн.

Реалізація заходів Програми зайнятості надала змогу утримувати місцевий ринок праці стабільним та створювати умови для його розвитку, сприяти зростанню рівня зайнятості, забезпечити низький рівень безробіття та соціальний захист громадян, які втратили роботу.

Стан зареєстрованого ринку праці протягом 2012 року залишався прогнозованим. За даними Головного управління статистики в Одеській області в регіоні рівень зайнятості населення віком 15-70 років становив 59,1%, працездатного віку – 66,6 %, що відповідає тенденціям, які відбуваються на загальнодержавному рівні.

Водночас, у 2012 році послугами міської служби зайнятості скористалися 10,7 тис. незайнятих громадян, що на 3,0 % більше, ніж у 2011 році та на 1,4 % більше, ніж визначено Програмою зайнятості м. Одеси на 2012 рік.

Із загальної кількості осіб, що звертались з метою пошуку роботи 58,5 % становили жінки, 53,8 % – особи у віці до 35 років, кожний сьомий – не здатний конкурувати на ринку праці, 63,0 % складали службовці, майже чверть – робітники та 14,0 % – особи без професії.

Протягом 2012 року 2,4 тис. суб’єктів господарювання міста Одеси заявили 12,2 тис. вакансій. Незважаючи на зменшення кількості вакансій (у порівнянні з 2011 роком на 12,3 %), кількість укомплектованих вакансій збільшилась більше ніж на чверть та складає 4,1 тис. одиниць.

Чисельність громадян, працевлаштованих через міську службу зайнятості, у 2012 році становила 3,5 тис. осіб (що на 1,5 % більше, ніж у 2011 році, проте на 6,0 % менше, ніж визначено Програмою зайнятості м. Одеси на 2012 рік), у тому числі: шляхом фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи – 102 особи, за рахунок надання дотацій роботодавцям – 151 особа. Із загальної чисельності працевлаштованих безробітних громадян 58,3 % складають жінки, 60 % – молодь у віці до 35 років, 112 осіб з обмеженими фізичними можливостями, 238 осіб, які потребують додаткових гарантій зайнятості.

З метою забезпечення відповідності рівня підготовки робітничих кадрів потребам соціально-економічного розвитку м. Одеси безробітним громадянам було запропоновано проходження професійного навчання. Цьому напрямку сприяло проведення поширеної профорієнтаційної роботи.

Протягом 2012 року профорієнтаційними послугами охоплено майже 35,5 тис. осіб, що на 20,0 % більше, ніж у 2011 році та на 26,4 % більше, ніж визначено Програмою зайнятості м. Одеси на 2012 рік.

Професійне навчання через міську службу зайнятості проходили майже 1,1 тис. безробітних, з них понад 50 % – молодь у віці до 35 років, які звернулися у пошуку роботи, що на 18,9 % більше, ніж у 2011 році.

У громадських роботах брали участь 562 безробітні, що на 2,2 % перевищує обсяги, визначені Програмою зайнятості м. Одеси на 2012 рік.

Всього активними заходами сприяння зайнятості (працевлаштування, професійне навчання та громадські роботи) у 2012 році охоплено 5,1 тис. осіб, або на 2,4 % більше, ніж у 2011 році.

З метою вдосконалення структури зайнятості та зміцнення позиції молоді на ринку праці окрема увага приділялася вирішенню питання запобігання молодіжному безробіттю в м. Одесі та безробіттю серед випускників навчальних закладів.

За підтримки виконавчих органів Одеської міської ради та за участю соціальних партнерів проводилися ярмарки вакансій, презентації професій, видавалась та розповсюджувалась тематична література, організовувались тренінги і конкурси бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва.

Значна кількість підприємств міста активно співпрацювала з навчальними закладами та забезпечувала учнівську і студентську молодь робочими місцями для проходження навчально-виробничої практики з подальшим прийняттям на роботу.

Взаємодія та плідна співпраця виконавчих органів Одеської міської ради, міської служби зайнятості та соціальних партнерів забезпечили реалізацію завдань і заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на 2012 рік з виконанням прогнозних показників, надали можливість утримати протягом 2011-2012 років ринок праці керованим, а також передували його розвитку в умовах новацій законодавчої бази у сфері зайнятості населення.


4.2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Одеси та місцевого ринку праці у період до 2017 року
Інтеграційні процеси національної економіки потребують певних структурних перетворень, які направлені на економічне зростання та підвищення рівня зайнятості, як засобу посилення соціального захисту населення.

Рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013 р. № 3306-VI затверджено Стратегію економічного та соціального розвитку Одеси до 2022 року (далі – Стратегія), яка є базовим документом у досягненні головної мети – конкурентоздатності міста.

Визначення та реалізація заходів Стратегії сприятимуть запровадженню модернізації виробництва на інноваційно-інвестиційній основі з метою збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, розвитку малого і середнього бізнесу, стимулювання підприємницьких ініціатив та створення нових високотехнологічних робочих місць.

Разом з тим, реформи мають забезпечити підвищення конкурентоздатності товаровиробників міста, збереження та розвиток трудового потенціалу, збільшення рівня зайнятості в різних видах економічної діяльності, посилення мотивації до легальної продуктивної праці.

У місті Одесі прогнозується зростання обсягів реалізованої промислової продукції на підприємствах харчової промисловості, машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості, металургійного виробництва та промисловості будівельних матеріалів, легкої промисловості.

У харчовій промисловості збільшиться виробництво безалкогольних напоїв, продукції дитячого харчування, соняшникової олії, вина виноградного.

За рахунок зростання виробництва телекомунікаційного, металорізального обладнання, холодильного та вентиляційного устаткування, кабельної продукції тощо планується приріст обсягів продукції машинобудування.

Введення в дію нових виробничих дільниць виготовлення готових лікарських засобів на ТДВ «Інтерхім» забезпечить зростання виробництва у хімічній і нафтохімічній промисловості.

У промисловості будівельних матеріалів буде збільшено виробництво готових бетонних сумішей, цементу.

Освоєння нових видів товарів швейної промисловості із застосуванням новітніх технологій надасть можливість збільшити обсяги виробництва у легкій промисловості.

На базі Одеського морського порту, прилеглої промислової зони, намивних територій сформовано потужний транспортно-логістичний комплекс, який набуватиме подальшого розвитку за рахунок іноземних інвестицій.

Інвестиції є рушійною силою сучасної економіки. Вони забезпечують зростання виробництва, поліпшення інфраструктури, створення нових робочих місць.

Вживатимуться заходи, направлені на підтримку позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування, поширення інформації про його економічний та інвестиційний потенціал.

Постійно оновлюватиметься портфель інвестиційних проектів з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств. Особлива увага приділятиметься підготовці якісних проектів за міжнародними стандартами та критеріями, що визначені UNIDO (Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку).

Серед підприємств, які реалізовуватимуть інвестиційні проекти, – ДП «Одеський морський торговельний порт» – будівництво контейнерного терміналу; ТДВ «ІнтерХім» і ПАТ «Одескабель» – розширення і модернізація виробництва.

Також, за рахунок інвестицій відбуватиметься будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів, швидкісної автомагістралі «Північ-Південь», розвиток будівельної галузі, розбудова торговельних і транспортних мереж. Зокрема, особливе значення має проект «Реконструкція магістральної частини системи водовідведення Південного району каналізування м. Одеси», продовження реконструкції КП „Міжнародний аеропорт Одеса” та введення у 2014 році нового пасажирського терміналу, будівництво багатофункціонального спортивно-розважального комплексу в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, створення виробничо-логістичного парку на полях фільтрації у складі Вільної економічної зони одеської агломерації тощо.

Проведення в м. Одесі матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу сприятиме підвищенню іміджу міста на міжнародній арені, надасть додаткові стимули для розвитку інфраструктури міста, рекреаційно-туристичної індустрії та суміжних з нею сфер економічної діяльності. Завдяки реалізації цього проекту передбачається створення майже 3 тис. нових робочих місць.

Загалом, за прогнозними даними суб’єктами господарювання – юридичними особами, протягом 2013-2017 років буде створено 43,9 тис. робочих місць, з них: у 2013 році – понад 7,8 тис. робочих місць, у 2014 р. – 8,5 тис. робочих місць, у 2015 р. – 9,1 тис. робочих місць, у 2016 р. – 9,2 тис. робочих місць, у 2017 р. – 9,3 тис. робочих місць. У загальній кількості новостворених робочих місць їх доля становитиме близько 43 %.

З метою створення сприятливих умов для підтримки і розвитку малого підприємництва, збільшення його внеску у забезпечення зайнятості населення міста, зростання частки малих підприємств у загальному обсязі виробництва в м. Одесі реалізується Програма підтримки малого підприємництва. У Програмі охоплені питання упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

У рамках даної програми створено бізнес-інкубатор для підприємців-початківців, де відбуваються семінари-тренінги з метою підвищення ефективності їх діяльності.

У місті спостерігається певна тенденція до збільшення народжуваності та зменшення кількості померлих. Економічне зростання та заходи щодо підтримки цінової стабільності створили підґрунтя для розвитку соціальної сфери. Поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати сприятиме підвищенню рівня доходів населення. Створюються належні умови для покращення демографічної ситуації та демографічного відтворення, збереження життєвого і трудового потенціалу міста на основі підвищення якості та рівня життя населення.

На місцевому ринку праці продовжуватиметься розвиток позитивних тенденцій.

Підвищуватиметься роль соціального партнерства у поширенні соціально відповідального бізнесу, забезпеченні державних гарантій в оплаті праці та різних видів соціальних виплат і допомог.

Збільшення працевлаштованих буде відбуватися за рахунок продовження роботи, направленої на легалізацію трудових відносин, сприяння охопленню працівників легальними формами зайнятості та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Для позитивного вирішення питань щодо легалізації трудових відносин, зростання заробітної плати та її диференціації відповідно до рівня кваліфікації і складності виконаних робіт, погашення зарплатних боргів перед працівниками виконавчими органами Одеської міської ради вживатимуться чіткі заходи у декількох напрямках, зокрема у забезпеченні ефективної роботи відповідних міських робочих груп та координаційних рад при районних адміністраціях Одеської міської ради; аналізі заробітної плати на підприємствах; контролі системності її збільшення і стану виконання взятих керівниками підприємств зобов’язань; виявленні "тіньової" зайнятості, вдосконаленні співпраці з правоохоронними та контролюючими органами щодо застосування заходів впливу до посадових осіб, які допускають порушення чинного законодавства у сфері оплати праці та її легалізації. Значна увага приділятиметься інформаційно-роз’яснювальній роботі серед сторін соціально-трудових відносин щодо соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин.

Запобіганню процесам трудової міграції сприятиме забезпечення ефективної зайнятості населення, збереження та створення робочих місць, розвиток підприємництва і стимулювання самостійної зайнятості населення, сприяння зайнятості найбільш продуктивних вікових груп населення.

Законодавчі нововведення з економічного стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки, у тому числі для працевлаштування строком не менш ніж на два роки вразливих на ринку праці категорій громадян, позитивно вплинуть на підвищення рівня зайнятості населення.

Так, інноваційне впровадження компенсації роботодавцям фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу на новостворене робоче місце надасть можливість додатково працевлаштувати у 2013 році – 112 осіб, у 2014-2015 роках – по 114 осіб, у 2016 році – 115 осіб, у 2017 році – 116 осіб.

Міською службою зайнятості надаватимуться послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи. Протягом 2013 року відповідні послуги отримають 1,6 тис. осіб, у 2014 році – 1,6 тис. осіб, у 2015-2017 роках – по 1,6 тис. осіб. Завдяки проведеній роботі щорічно по 115 осіб з числа безробітних організують власну справу шляхом отримання одноразової допомоги по безробіттю.

Одночасно здійснюватимуться заходи з підвищення підприємницької ініціативи економічно активного населення, у тому числі молоді до 35 років, усунення адміністративних бар’єрів для започаткування власної справи.

Для врівноваження структурного дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили, сприяння у працевлаштуванні тим, хто шукає роботу, шляхом співпраці з роботодавцями здійснюватиметься професійне навчання безробітних, організовуватимуться громадські та інші роботи тимчасового характеру.

Реалізація заходів, спрямованих на розширення сфери застосування праці, надасть змогу створювати умови для розвитку місцевого ринку праці, сприяти зростанню рівня зайнятості, скороченню безробіття та забезпеченню соціального захисту громадян, які втратили роботу.

Так, в усіх сферах економічної діяльності передбачається створення нових робочих місць, у тому числі за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення: у 2013 р. – 10,9 тис. робочих місць, у 2014 р. – 12,4 тис. робочих місць, у 2015 – 12,0 тис. робочих місць, у 2016 р. – 12,2 тис. робочих місць, у 2017 р. – 12,3 тис. робочих місць.

З метою задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості планується здійснювати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, у тому числі за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями осіб, які знаходитимуться на обліку у службі зайнятості. Цей захід дозволить підвищити конкурентоздатність зареєстрованих безробітних та підвищити рівень працевлаштування за сприянням міської служби зайнятості.

У 2013 році професійним навчанням передбачається охопити 1160 осіб, у 2014 році – 1180 осіб, у 2015 році – 1185 осіб, у 2016 році – 1195 осіб, у 2017 році – 1200 осіб.

Соціальне партнерство надасть можливість роботодавцям отримати кадровий резерв належного професійного рівня за рахунок стажування студентів. Цей захід сприятиме працевлаштуванню молоді та її закріпленню на першому робочому місці.

Вдосконалення структури зайнятості і зміцнення позиції молоді на ринку праці забезпечить працевлаштування п’яти тисяч молодих осіб, у тому числі шляхом відкриття власної справи.

Розширення можливостей професійного розвитку впродовж трудової діяльності, а також запровадження системи підтвердження результатів неформального професійного навчання, проведеного на виробництві, позитивно вплине на підвищення якості робочої сили, посилення конкурентоспроможності і захищеності кваліфікованих працівників на ринку праці.

Для підвищення економічної активності та конкурентоспроможності застрахованих осіб віком від 45 років на підставі ваучера здійснюватиметься їх перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

Разом з тим, у 2013-2015 роках поступово збільшуватиметься кількість звернень громадян до міської служби зайнятості, відповідно збільшиться кількість безробітних, які користуватимуться її послугами. У 2016 та 2017 роках прогнозується незначне зменшення кількості звернень. Так, протягом 2013 року послугами міської служби зайнятості користуватимуться 14,6 тис. осіб, у 2014 – 15,1 тис. осіб, у 2015 р. – 15,2 тис. осіб, у 2016 р. – 15,0 тис. осіб та у 2017 р. – 15,0 тис. осіб.

Діяльність міської служби зайнятості буде спрямована на збільшення обсягів охоплення незайнятого населення заходами активної політики зайнятості, що сприятиме збільшенню кількості працевлаштованих, а саме: впродовж 2013-2015 років – з 3,7 тис. осіб до 4,0 тис. осіб, у 2016 та 2017 роках очікується працевлаштування по 4,0 тис. осіб.

Планується щорічно залучати до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру не менше 550 осіб з числа безробітних та таких, що шукають роботу, з метою додаткового стимулювання до праці, забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки. Даний вид робіт організовується за рахунок місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у рівних частинах та надає змогу значно пом’якшити соціальну напругу на ринку праці.

Реалізація збалансованих заходів сприятиме розширенню сфери застосування праці, підвищенню рівня зайнятості та реалізації права громадян на гідну працю, збереженню та розвитку трудового потенціалу міста.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на зазначені цілі на відповідні роки.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка