Додаток до рішення нкрзі від 09. 08. 2012 №402 проектСкачати 486.42 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації13.04.2016
Розмір486.42 Kb.
1   2

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Організаційно-правові основи розвитку інформаційного суспільства в Україні включають: інституційне, організаційне та ресурсне забезпечення; відповідні об'єднання громадян; механізми інтеграції України у світовий інформаційний простір та механізми реалізації Основних засад.

1. Інституційне, організаційне та ресурсне забезпечення розвитку інформаційного суспільства

Виконання головної мети побудови інформаційного суспільства потребує:

максимального сприяння зростанню громадської активності, розкриттю і продуктивному використанню потенціалу кожної людини;

постійного вдосконалення системи організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства;

концентрації ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку інформаційного суспільства;

організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства на державних і громадських засадах;

створення з урахуванням міжнародного досвіду сприятливих регуляторних режимів для розвитку ІКТ, у тому числі створення програмного забезпечення.

Основні засади є концептуальною основою при розробленні та реалізації нормативно-правових актів, концепцій, програм, планів та окремих заходів спрямованих на розвиток інформаційного суспільства в Україні.

З метою забезпечення ефективного розвитку інформаційного суспільства, спрямованого на підвищення національної конкурентоспроможності за рахунок широкого впровадження інформаційних технологій, розвитку людського потенціалу, поліпшення життєвого рівня населення, сприяння становленню відкритого демократичного суспільства утворюється Національна раду з розвитку інформаційного суспільства в Україні як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Реалізація положень Основних засад здійснюється шляхом включення відповідних заходів до Національної програми інформатизації.

Стратегічну координацію та оцінку реалізації Основних засад здійснює Національна рада з розвитку інформаційного суспільства в Україні при Президентові України та вносить Президентові України відповідні пропозиції.

2. Участь громадськості в розвитку інформаційного суспільства

Участь громадськості в розвитку інформаційного суспільства відбудеться найбільш ефективно через застосування механізмі громадського контролю, який є конституційно-правовим інститутом, що є важливим елементом демократичної моделі суспільства.

Ефективний громадський контроль сприятиме:

оптимізації ресурсних витрат в процесі забезпечення розвитку інформаційного суспільства;

встановленню суспільної довіри до влади при реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства.

Громадський контроль та експертиза у сфері розбудови інформаційного суспільства передбачає:

розробку модельних регламентів і типових рішень для систем громадських електронних приймалень органів публічної влади, громадських рад з питань розбудови інформаційного суспільства при органах державної влади та органах місцевого самоврядування, громадських слухань;

здійснення моніторингу реалізації рішень, прийнятих за підсумками громадського контролю (з використанням системи показників);

обов'язкові спільні обговорення офіційних та альтернативних звітів про діяльність відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення публічності громадської оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

3. Інтеграція України у глобальний інформаційний простір

Для забезпечення реалізації Основних засад визначальне значення має політика міжнародної співпраці України та її участь у розвитку глобального інформаційного суспільства. Ця співпраця має здійснюватися з метою узгодження стратегій розвитку інформаційного суспільства, сприяння в реалізації універсального підходу до спільних дій, зменшення цифрової та інформаційної нерівності.

Для вирішення зазначених завдань необхідно:

розширити співпрацю з провідними міжнародними організаціями з розвитку інформаційного суспільства в рамках міжнародних договорів України щодо науково-технічного співробітництва та міжнародної технічної допомоги;

забезпечити інтеграцію освіти, науки і культури України в глобальний культурний, освітній, науково-технічний інформаційний простір;

реалізувати в рамках міжнародних договорів України спільні проекти, які забезпечують інтеграцію України в глобальний інформаційний простір;

сприяти розвитку партнерських відносин між державним і приватним секторами економіки в контексті розбудови інформаційного суспільства відповідно до Декларації тисячоліття Організації Об'єднаних Націй.

4. Механізми реалізації Основних засад

Основні засади передбачається реалізувати через такі основні механізми:

планування соціально-економічного розвитку України з урахуванням потреб розвитку інформаційного суспільства із зазначенням очікуваних результатів такого розвитку; розробка та прийняття відповідних державних програм для забезпечення завдань розвитку інформаційного суспільства в Україні;

забезпечення громадської дискусії щодо засад формування інформаційного суспільства в Україні з метою доведення до населення прагнень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приватного сектору економіки, об'єднань громадян щодо розвитку інформаційного суспільства як визначального чинника економічного і суспільного розвитку;

вдосконалення системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні;

активна міжнародна співпраця з питань інформаційного суспільства;

гармонійне поєднання можливостей органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приватного сектору економіки;

фінансування загальнодержавних програм, державних цільових програм з впровадження ІКТ, соціально важливих проектів, таких як забезпечення доступу до ІКТ у сільській місцевості, а також у важкодоступних районах;

координація розробки та реалізації загальнодержавних програм, державних цільових програм та бізнес-проектів з метою зменшення інвестиційних ризиків, зниження операційних витрат;

сприяння діяльності спеціалізованих бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів, центрів високих інформаційних технологій та інших інноваційних структур з ІКТ.V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Впровадження Основних засад дасть можливість забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспільства і людини, а саме: збільшити рівень захисту прав і свобод людини та її добробуту, активізувати участь громадян в управлінні державою, сприяти розвитку демократії; підвищити конкурентоспроможність України, ефективність державного управління, продуктивність праці у всіх сферах економіки, рівень інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, ступінь розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського сегменту Інтернету; забезпечити перехід економіки до моделі науково-технічного та інноваційного розвитку, збільшити частку наукоємної продукції, сприяти якості та доступності послуг освіти, науки, культури, охорони здоров'я за рахунок впровадження ІКТ; розширити можливості людини отримувати доступ до національних та світових інформаційних електронних ресурсів; створити нові робочі місця, поліпшити умови роботи і життя людини; поглибити запровадження нормативно-правових засад інформаційного суспільства.

Зважаючи на світову практику реалізації стратегій і програм розвитку інформаційного суспільства, досвід країн Європейського Союзу та наявний потенціал і можливості України, розвиток інформаційного суспільства має ґрунтуватися на нових принципах формування моделей споживання та виробництва шляхом визначення та підвищення питомої ваги ІКТ у структурі засобів виробництва, а також готовності використання ІКТ державними органами, та вимірюватись показниками національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства.

Так, для державних органів основними статистичними показниками вимірювання розвитку інформаційного суспільства є:

частка адміністративних послуг, які надаються за допомогою ІКТ в цілому та в розрізі кожного органу і кожної послуги;

частка робочих місць, обладнаних засобами ІКТ;

частка звернень громадян, які надійшли засобами ІКТ;

частка відповідей на звернення громадян, які були надані засобами ІКТ;

тривалість опрацювання звернень громадян;

кількість новин про діяльність державних органів, оприлюднених на сторінках в Інтернеті;

середня швидкість підключення до Інтернету на 1 працівника;

кількість цифрових підписів працівників органу.

Основними інтегральними показниками досягнення цілей Основних засад до 2020 року, що характеризуватимуть рівень розвитку інформаційного суспільства (загальнодоступної національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури та мереж доступу до широкосмугової мережі Інтернет, ефективність забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та ІКТ; ефективність політики щодо збільшення різноманітності та кількості електронних послуг та створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів, поліпшення кадрового потенціалу, посилення мотивації щодо використання ІКТ), є загальноєвропейські показники, визначені європейською стратегією економічного розвитку "Європа 2020: стратегія розумного, сталого і всеосяжного зростання", а саме:

суцільне забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету;

100% шкільних навчальних закладів України мають можливості для доступу до мережі Інтернет;

50% населення використовують послуги електронного урядування;

75% населення використовують Інтернет регулярно;

60% осіб з малозабезпечених верств населення та осіб, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, використовують мережу Інтернет регулярно;

50% населення регулярно здійснюють покупки через мережу Інтернет;

впровадження повнофункціональної системи електронної демократії (голосування на виборах, участь у референдумах тощо), доступної у т.ч. для людей з обмеженими можливостями (базові елементи системи впроваджуються до 2015 року, повністю – до 2020 року).____________

 
1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка