Додаток до рішення міської ради від 01. 03. 2011 р №104 правила благоустрою території міста Вінниці Розділ 1Сторінка1/12
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Додаток

до рішення міської ради

від 01.03.2011 р № 104ПРАВИЛА

благоустрою території міста Вінниці
Розділ 1. Загальні положення.
1.1. Правила благоустрою території міста Вінниці (далі - Правила) - є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Вінниці, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.

1.2. Правила розробленні відповідно до Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про дорожній рух", Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Вінниці всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Вінницька міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
1.4. Благоустрій міста передбачає:
1.4.1. розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

1.4.2. організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

1.4.3. створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою міста.
1.5. Система благоустрою міста включає:
1.5.1. управління у сфері благоустрою міста;

1.5.2. визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою міста;

1.5.3. організацію благоустрою міста;

1.5.4. стандартизацію і нормування у сфері благоустрою міста;

1.5.5. фінансове забезпечення благоустрою міста;

1.5.6. здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста;

1.5.7. встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста.

1.6. Організацію благоустрою міста забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом.

1.7. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста.

1.8. Загальний санітарний день прибирання міста - четвер.

1.9. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.10. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Вінниці норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.

1.11. Графічна частина Правил розробляється на замовлення виконавчих органів місцевого самоврядування та приймається окремо.

1.12. Об'єкти благоустрою та їх використання.


1.12.1. Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством.
1.12.2. До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:
1. Території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) території пам'яток культурної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування.

2. Прибудинкові території.

3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

4. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.
1.13. Елементи благоустрою є:
1.13.1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів ;

1.13.2. зелені насадження, у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

1.13.3. будинки та споруди, їх фасади;

1.13.4. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

1.13.5. будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

1.13.6. комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

1.13.7. спортивні споруди;

1.13.8. обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

1.13.9. обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

1.13.10. технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

1.13.11. засоби та обладнання зовнішньої реклами;

1.13.12. ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;

1.13.13. телефонні автомати загального користування;

1.13.14. малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

1.13.15. малі архітектурні форми некомерційного призначення;

1.13.16. шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

1.13.17. урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

1.13.18. садові лави;

1.13.19. вуличні годинники, меморіальні дошки;

1.13.20. громадські вбиральні;

1.13.21. інші елементи, визначені нормативно-правовими актами.
Розділ 2. Визначення термінів.
2.1. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.

2.2. Автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (далі - транспортний засіб).

2.3. Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об'єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання.

2.4. Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

2.5. Безхазяйні відходи - такі щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий.

2.6. Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.7. Ботанічні сади - науково-дослідницькі та культурно-просвітницькі заклади, призначені для вивчення рослинного світу, виведення та впровадження в народне господарство нових перспективних видів, форм і сортів рослин.

2.8. Бульвар - озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, вулиці або набережної з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

2.9. Буферна зона - окраїнна частина парку або додатково виділена і освоєна сусідня територія для масового відпочинку населення з метою зменшення рекреаційного навантаження на культурно-історичну зону парку.

2.10. Вертикальне озеленення - елементи озеленення фасадів будівель, паркових споруд, спеціальних ажурних споруд, вертикальних стін та інших об'єктів з використанням деревовидних ліан та інших витких рослин.

2.11. Виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.2.12. Вигрібна яма (вигріб) - інженерна споруда у вигляді обгородженого гідроізоляційним матеріалом поглиблення в землі, призначена для збирання та зберігання рідких відходів.

2.13. Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

2.14. Відповідальні посадові особи - посадові особи суб'єктів господарювання.2.15. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів - комплекс заходів з відбудови втрачених об'єктів культурної спадщини за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

2.16. Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

- утилізація відходів - використання відходів як вторинних


матеріальних чи енергетичних ресурсів;

- видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не


призводять до їх утилізації;

- оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи
біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до
екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи
видалення;
2.17. Власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.

2.18. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку.

2.19. Власники земельних ділянок - це підприємства, організації, установи, інші суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни, територіальна громада чи держава , які володіють сукупністю трьох правомочностей власника по володінню, користуванню та розпорядженню належною на праві власності земельною ділянкою.

2.20. Власність – це економічна категорія, яка є проявом суспільних відносин з приводу привласнення матеріальних благ.

2.21. Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

2.22. Вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць міст і населених пунктів.

2.23. Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.24. Газон - певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

2.25. Гай - великий елемент садово-паркового пейзажу площею 1-0 - 1,5 га, що складається переважно з однієї деревної породи і проглядається майже наскрізь між деревами.

2.26. Гідропарк - благоустроєний водноспортивний комплекс. Оптимальне співвідношення площ водойм, насаджень та лугів 2 : 1 : 1.

2.27. Декоративне садівництво - це підгалузь господарства, яка включає: зелене будівництво, утримання зелених насаджень, формування ландшафтів, квіткове оформлення територій, вирощування посадкового та посівного матеріалу, квіткових та декоративних культур та утримання до віку знесення.

2.28. Джерело викиду - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

2.29. Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

2.30. Житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

2.31. Забруднення атмосферного повітря - змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

2.32. Закріплена територія - територія, яка закріплена рішенням міської ради.

2.33. Замовник будівельних робіт - особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов'язань, здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.

2.34. Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.35. Зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

2.36. Збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

2.37. Зелене будівництво - комплекс робіт щодо створення нових міських зелених насаджень і реконструкції наявних.

2.38. Зелені насадження це дерева, чагарники, квітки та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту. Зелені насадження поділяються на такі категорії. Зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку.2.39. Зелені насадження загального користування - зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку.

2.40. Зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші.

2.41. Зелені насадження спеціального призначення - насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

2.42. Квітник - ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами.

2.43. Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

2.44. Клумби - квітники правильної геометричної форми у вигляді кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо.

2.45. Контейнер для зберігання побутових відходів - збірник для накопичення побутових відходів, виготовлений за нормативним документом з металу або полімерних матеріалів, стандартної місткості від 0,12 м3 до 1,1 м3 та збільшеної місткості від 8 м3 до 16 м3 - для великогабаритних відходів.

2.46. Комплексна зелена зона - сукупність міських і приміських насаджень, межі якої наносяться на картографічні матеріали органами архітектури (на генеральні плани, схеми та проекти районного планування), лісогосподарськими органами (на плани лісонасаджень), місцевих органів самоврядування.

2.47. Комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.48. Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

2.49. Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування ними.

2.50. Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування ними.

2.51. Ландшафт - природний територіальний комплекс, ділянка земної поверхні, обмежена природними рубежами, у межах якої природні компоненти (рельєф, ґрунт, рослинність, водойми, клімат, тваринний світ), а також штучні або антропогенні (забудова, дороги, сільгоспугіддя тощо), перебувають у взаємодії і пристосовуванні один до одного.

2.52. Лісопарк (буферний парк) - лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

2.53. Лугопарк - відкритий луговий простір з насадженнями і водоймами. Оптимальне співвідношення площ лугів, насаджень, водойм 5 : 2 : 1.

2.54. Майданчик для відпочинку - об'єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.

2.55. Майданчик сезонної торгівлі - об'єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

2.56. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

2.57. Мала архітектурна форма некомерційного призначення — штучний архітектурно-об'ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).

2.58. Механізоване прибирання - прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка