Додаток 3 Типовий план (програма)Скачати 59.02 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір59.02 Kb.


Додаток 3

Типовий план (програма)

проведення інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з працівниками суб’єктів господарської діяльності при прийнятті їх на роботу


з/п


Навчальні питання

Час,

хв.


Метод проведення
Вступ.

5

Розповідь
Основна частина.

50
1

Можливі надзвичайні ситуації (аварії, вибухи, пожежі, стихійне лихо тощо), що можуть мати місце на території підприємства, установи, організації. Способи та засоби їх запобігання.

5

Розповідь

2

Плани реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Основні обов'язки та дії працівників під час надзвичайної ситуації.

10

Розповідь

3

Способи застосування існуючих засобів протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

5

Розповідь,

практичний показ4

Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

10

Розповідь,

практичний показ5

Пожежна безпека, дії персоналу при виникненні пожежі, вибуху, способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

10

Розповідь

6

Надання першої допомоги потерпілим.

10

Розповідь
Заключна частина.


5

Перевірка отриманих

знаньОрганізаційно-методичні рекомендації

щодо розробки плану (програми) вступного інструктажу
Відповідно до вимог Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444, усі наймані працівники при прийнятті на роботу повинні проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Вимоги щодо необхідності проведення таких інструктажів визначені також керівними документами в системі охорони праці, а саме Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Мін’юсті 15.02.2005 року за №231/10511.

Інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях проводяться:

з усім персоналом, який щойно прийнятий на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;

з особами, які прибули у відрядження до підприємства, проходження навчальної практики, стажування, підвищення кваліфікації тощо.

Інструктаж проводиться спеціально призначеною особою з питань цивільного захисту або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, установі, організації, який в установленому порядку пройшов спеціальне навчання у сфері цивільного захисту.

Даний план є типовим, на основі якого на підприємстві (в установі, організації) складається свій конкретний план проведення інструктажу. Перелік питань для проведення інструктажів працівників розробляється підрозділом (спеціально призначеною особою) з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації. Перелік питань та тривалість інструктажу визначаються і затверджуються керівником підприємства, установи, організації виходячи з особливостей діяльності об’єкта, специфіки виробництва, обов’язків працівників та стану природно-техногенної безпеки відповідних територій.

Про проведення інструктажу у спеціальному журналі робляться відповідні записи.

За результатами інструктажу працівник повинен:

1) знати та вміти виконувати встановлені на території підприємства вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства;

2) знати основні телефони оперативних чергових аварійно-рятувальних формувань, у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку;

3) знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій та аварій, не припускатися дій, які можуть призвести до виникнення аварії або аварій та надзвичайних ситуацій;

4) знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, порядок надання першої допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного та колективного захисту.

_________________________Додаток до Типового плану (програми)

проведення інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з працівниками суб’єктів господарської діяльності при прийнятті їх на роботу
Титульний аркуш журналу 
________________________________________________________________________(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажу з питань цивільного захисту,

пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях
Розпочато "___" ______________ 20__ р.

Закінчено "___" _______________20__ р.№ з/п

Дата проведення інструктаж-жу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструкту-ють

Професія, посада особи, яку інструкту-ють, її вік

Назва виробничого підрозділу, до якого приймається особа, що інструкту-ється

Прізви-ще, ініціали, посада особи, яка інструк-тує

Підписи

особи, яку інструк-тують

особи, яка інструк-тує

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник підрозділу ____________________________

(посада, П.І.Б., підпис)

Заступник начальника НМЦ ЦЗ та БЖДЧернігівської області С.В.БочкаБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка