Додаток 2 до наказу від 15 грудня 2014р. №3026 програмаСкачати 199.93 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір199.93 Kb.
#19016
ТипДодаток
Додаток 2 до наказу

від 15 грудня 2014р. № 3026ПРОГРАМА

спеціальної підготовки особового складу формувань цивільного захисту ДДАЕУ


з/п


Найменування

розділів і тем занятьФорма навчання, години

Курсове

Індиві-дуальне

Спеціальне об’єктове тренування

Теоретична складова (для усіх підрозділів)

1

Основи цивільного захисту

21.1

Єдина державна система цивільного захисту.

11.2.

Система цивільного захисту університету

12

Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

1

5
2.1.

Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС.

12.2.

Правила поведінки працівників і студентів університету під час НС природного характеру.
1
2.3.

Безпека працівників і студентів університету під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.
1
2.4.

Правила поведінки працівників і студентів уні-верситету при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.
1
2.5.

Вибухо та пожежонебезпека в університеті. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.
1
2.6.

Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.
1Усього:

3

5
Практична складова (для аварійно-рятувальних груп)

3.1.

Склад і організація діяльності аварійно-рятувальної групи
1
3.2.

Розвідка і зміст інформації про зону НС. Оцінка обстановки.

23.3

Складові рішення командира аварійно-ряту-вальної групи про проведення робіт. Пошук і деблокування постраждалих із зруйнованих будівель.

23.4.

Особливості діяльності аварійно-рятувальної групи в умовах навчальних корпусів та гуртожитків університету

13.5.

Засоби індивідуального захисту і види забезпечення аварійно-рятувальної групи.

1


Усього:

6

1з/п


Найменування

розділів і тем занятьФорма навчання, години

Курсове

Індиві-дуальне

Спеціальне об’єктове тренування

Практична складова (для санітарного посту)

4.1.

Склад і організація діяльності санітарного посту
1
4.2.

Загальні поняття про першу медичну допомогу

14.3.

Серцево-легенева реанімація

14.4.

Рани та кровотечі. Травми.

24.5.

Перша медична допомога при отруєнні при отруєнні сильнодіючими отруйними речовинами.

14.6.

Перша медична допомога при ураженні іонізуючим випромінюванням

1


Усього:

6

1
Практична складова (для постів радіаційного та хімічного спостереження)

5.1.

Склад і організація діяльності посту радіаційного та хімічного спостереження
1
5.2.

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)

15.3.

Медичний прилад хімічної розвідки (МПХР)

15.4.

Прилад радіаційної розвідки МКС-У

15.5.

Прилад дозиметричного контролю SMG-2

15.6.

Протигаз ЦП-7 і засіб захисту шкіри Л-1

2


Усього:

6

1
Практична складова (для ланок пожежогасіння)

6.1.

Склад і організація діяльності ланки пожежогасіння
1
6.2.

Вогнегасні речовини та технічні засоби протипожежного захисту.

26.3.

Порядок дій ланки пожежогасіння у разі пожежі

36.4.

Евакуація людей у разі пожежі в умовах університету

1


Усього:

6

1
Практична складова (для груп охорони громадського порядку)

7.1.

Правові засади діяльності групи охорони громадського порядку (далі – ОГП)
1
7.2.

Склад і організація діяльності групи ОГП

27.3

Організація ОГП патрулюванням

17.4

Організація ОГП постами охорони

17.5

Дії групи ОГП при проведенні евакуації персоналу, студентів і майна університету.

1


Усього:

6

1
Практична складова (для пункту видачі засобів індивідуального захисту)

8.1.

Склад і організація діяльності пункту видачі засобів індивідуального захисту

28.2.

Функціональні обов’язки командно-началь-ницького та особового складу
1
8.3.

ЗІЗ органів дихання

2


з/п


Найменування

розділів і тем занятьФорма навчання, години

Курсове

Індиві-дуальне

Спеціальне об’єктове тренування

8.4.

ЗІЗ шкіри

2


Усього:

6

1
Практична складова (для усіх підрозділів)

9.

Протипожежні тренування2

10.

Спеціальне об’єктове навчання (тренування) з питань цивільного захистудо 8
Усьогодо 10
Разом (курсове і індивідуальне)

15

до 10


ЗМІСТ ТЕМ ЗА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ
Розділ 1. Основи цивільного захисту

(теоретична складова для усіх підрозділів)
Тема 1. Єдина державна система цивільного захисту

Закон України «Кодекс цивільного захисту України». Визначення цивільного захисту (далі – ЦЗ). Правові основи цивільного захисту. Класифікація надзвичайних ситуацій (далі – НС). Суб’єкти забезпечення ЦЗ. Основні принципи здійснення ЦЗ. Склад єдиної державної системи ЦЗ (ЄДС ЦЗ). Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ. Режими функціонування ЄДС ЦЗ. Повноваження суб’єктів забезпечення ЦЗ, завдання і обов’язки суб’єктів господарювання в сфері ЦЗ. Права і обов’язки громадян у сфері ЦЗ. Склад і основні завдання сил ЦЗ.Тема 2. Система ЦЗ університету

Керівництво та організаційна структура системи ЦЗ університету. Склад і завдання комісії з питань надзвичайних ситуацій (далі – комісія з НС), евакуаційної комісії, ланок оповіщення та зв’язку, санітарних постів, ланок пожежогасіння учбових корпусів і гуртожитків, груп охорони громадського порядку (далі – ОГП), аварійно-рятувальних груп (далі – АРГ), постів радіаційно-хімічного спостереження (далі – РХС).

Об’єктовий план реагування на НС (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.

Система оповіщення працівників і студентів університету. Інформування працівників і студентів щодо розвитку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координації дій та заходів безпеки в зоні НС.


Розділ 2.

Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

(теоретична складова для усіх підрозділів)
Тема 1. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС

Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. Попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Будівлі і приміщення університету, які планується використовувати у якості захисних споруд ЦЗ. Порядок їх заповнення та правила поведінки осіб, які в них укриваються.

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок та їх призначення. Індивідуальний перев’язочний пакет. Індивідуальні протихімічні пакети.

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки евакуйованих працівників.
Тема 2. Правила поведінки працівників і студентів університету під час НС природного характеру

Правила поведінки і дії працівників і студентів університету при землетрусах.

Безпечні дії працівників і студентів у разі виникнення геологічних НС (пов’язаних із зсувами, обвалами або осипами, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням).

Особливості негативного впливу гідрометеорологічних НС. Правила безпечної поведінки у разі їх виникнення.

Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх виникнення.
Тема 3. Безпека працівників і студентів університету під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту

Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба.

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування.

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо.


Тема 4. Правила поведінки працівників і студентів університету при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин

Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм людини. Наслідки аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

Загальні правила поведінки та дії працівників і студентів університету при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо.


Розділ 3.

Практична складова

(для аварійно-рятувальних груп)
Тема 1. Склад і організація діяльності аварійно-рятувальної групи

Склад аварійно-рятувальної групи. Порядок і схема оповіщення. Резервні канали зв’язку та інформування. Функціональні обов’язки командира аварійно-рятувальної групи, заступника командира аварійно-рятувальної групи, рятівників аварійно-рятувальної групи. Порядок і зміст дій особового складу аварійно-рятувальної групи при приведенні у готовність.


Тема 2. Розвідка і зміст інформації про зону НС. Оцінка обстановки

Завдання розвідки зони НС. Наявність постраждалих, їхня кількість та стан. Характер та межі зон руйнувань. Можливість, подальшого руйнування конструкцій, причини руйнування. Наявність небезпечних факторів (вогонь, підтоплення, витік газу; попадання води в завал, наявність обірваних електромереж під напругою, тощо) та ступінь їхньої загрози постраждалим. Наявність та стан шляхів транспортування постраждалих з небезпечної зони.

Висновки оцінки обстановки на підставі інформації, яку надала розвідка зони НС. Можливість проведення рятувальних робіт наявними силами та засобами. Необхідність виклику аварійних служб (газової, комунальної,електричної, охорони порядку, медичної, тощо). Можливі шляхи введення рятувальників на місце проведення рятувальних робі та шляхи виводу постраждалих з небезпечної зони.
Тема 3. Складові рішення командира аварійно-рятувальної групи про проведення робіт. Пошук і деблокування постраждалих із зруйнованих будівель

Виклик додаткових сил та засобів. Порядок та місця розшуку постраждалих. Порядок проведення аварійно-рятівних робіт і застосування інженерної техніки (відключення пошкоджених комунікацій, ліквідація горіння в завалах, підкріплення або руйнування нестійких конструкцій). Надання інформації вищестоящому керівництву ЦЗ про обстановку та прийняті рішення, та організація взаємодії з іншими підрозділами ЦЗ.

Прийоми і засоби пошуку постраждалих, які опинились заблокованими у зруйнованих будівлях. Деблокування постраждалих, які знаходяться під уламками будівельних конструкцій. Деблокування постраждалих із замкнутих приміщень. Врятування людей з верхніх поверхів зруйнованих будівель. Способи деблокування (послідовне розбирання завалів, влаштування лазів, вироблення галереї в ґрунті під завалом, пробивання отворів у стінах та перекриттях).

Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим.


Тема 4. Особливості діяльності аварійно-рятувальної групи в умовах навчаль-них корпусів та гуртожитків університету

Довідка-доповідь начальника ЦО про стан цивільного захисту університету. Вивчення місць розміщення пожежних кранів, щитів, електричних щитових, запасних виходів з навчальних корпусів і гуртожитків, засобів зв’язку.

Дії аварійно-рятувальної групи в умовах НС соціального і воєнного характеру.

Вивчення нових керівних документів з питань ЦЗ.


Тема 5. Засоби індивідуального захисту і види забезпечення аварійно-рятуваль-ної групи

Наявні засоби індивідуального захисту. Призначення. Характеристики. Правила користування. Місце знаходження і порядок отримання. Технічне, матеріальне і медичне забезпечення дій аварійно-рятувальної групи.


Розділ 4.

Практична складова

(для санітарного посту)
Тема 1. Склад і організація діяльності санітарного посту

Склад санітарного посту. Порядок і схема оповіщення. Резервні канали зв’язку та інформування. Функціональні обов’язки начальника санітарного посту та санітарів. Порядок і зміст дій особового санітарного посту при приведенні у готовність.


Тема2. Загальні поняття про першу медичну допомогу

Основні групи заходів. Значення першої медичної допомоги. Загальні принципи надання першої допомоги постраждалим від НС. Виявлення ознак життя та смерті. Непритомність. Ознаки життя. Ознаки смерті

Підготовка до транспортування. Іммобілізація. Транспортні шини. Транспортування постраждалих. Ноші (носилки). Носилкові лямки. Перенесення на руках. Положення постраждалого (хворого) при транспортуванні. Принципи черговості транспортування при масових травмах.
Тема 3. Серцево-легенева реанімація

Серцево-судинна та дихальна системи людини. Штучна вентиляція легень без спеціального устаткування. Техніка закритого (непрямого) масажу серця. Утоплення. Термічні ураження. Електротравма.

Закупорка дихальних шляхів – попередження задухи. Епілептичний припадок. Шокові стани. Основні ознаки шокового стану. Перша допомога постраждалим. Остре порушення мозкового кровообігу (Інсульт). Погіршення стану, спричинене біллю в серці (стенокардія, інфаркт)
Тема 4. Рани та кровотечі. Травми

Види кровотеч, значення своєчасної зупинки кровотечі. Алгоритм зупинки кровотечі. Накладання пов’язок та джгутів. Травми голови, хребта. Накладання «шийного коміра». Накладання пов’язки «чепчик».

Переломи, забої, вивихи. Ознаки переломів та вивихів кінцівок. Накладання пов’язки «вісімки» на суглоб. Фіксуюча пов’язка «косинка». Накладання транспортної шини при переломі.
Тема 5. Перша медична допомога при отруєнні при отруєнні сильнодіючими отруйними речовинами

Фізичні характеристики, гранично допустимі концентрації, вплив на людей, перша допомога при отруєнні найбільш поширеними сильнодіючими отруйними речовинами: хлором (Cl2), аміаком ((NH3), сірчаним ангідридом (SO2), сірководнем (Н2S), нітрилом акрилової кислоти (CH2=CH-C≡N), синильною кислотою (HCN), фосгеном (CCl2O), бензолом (C6H6), метил меркаптаном(CH3SH).


Тема 6. Перша медична допомога при ураженні іонізуючим випромінюванням

Правила та умови проведення йодної профілактики. Часткова та повна санітарна обробка. Прикмети захворювання променевою хворобою. Ступені променевої хвороби.


Розділ 5.

Практична складова

(для постів радіаційного та хімічного спостереження)
Тема 1. Склад і організація діяльності посту радіаційного та хімічного спосте-реження

Склад посту радіаційного та хімічного спостереження (далі – РХС). Порядок і схема оповіщення. Резервні канали зв’язку та інформування Функціональні обов’язки начальника та особового складу посту РХС. Порядок і зміст дій особового посту РХС при приведенні у готовність.


Тема 2  Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)

Призначення, принцип дії, склад, конструкція і характеристики приладу. Правила користування та практичне застосування. Груповий комплект поповнення ВПХР.


Тема 3  Медичний прилад хімічної розвідки (МПХР)

Призначення, принцип дії, склад, конструкція і характеристики приладу. Правила користування та практичне застосування. Груповий комплект поповнення МПХР.


Тема 4. Прилад радіаційної розвідки МКС-У

Призначення, принцип дії, склад, конструкція і характеристики приладу. Правила користування та практичне застосування.


Тема 5. Прилад дозиметричного контролю SMG-2

Призначення, принцип дії, склад, конструкція і характеристики приладу. Правила користування та практичне застосування.


Тема 6  Протигаз ЦП-7 і засіб захисту шкіри Л-1

Призначення, принцип дії, склад, конструкція і характеристики. Правила користування та практичне застосування.


Розділ 6.

Практична складова

(для ланок пожежогасіння)
Тема 1. Склад і організація діяльності ланки пожежогасіння

Склад ланки пожежогасіння.. Порядок і схема оповіщення. Резервні канали зв’язку та інформування Функціональні обов’язки начальника та особового складу ланки пожежогасіння. Порядок і зміст дій особового ланки пожежогасіння при приведенні у готовність.


Тема 2. Вогнегасні речовини та технічні засоби протипожежного захисту

Способи та умови припинення горіння. Вогнегасні речовини. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння, немеханізований пожежний інструмент. Вуглекислотні та порошкові вогнегасники. Пожежні рукава. Системи пожежної сигналізації.


Тема 3. Порядок дій ланки пожежогасіння у разі пожежі

Підготовка приміщень і споруд до можливої пожежі.

Дії особового складу ланки пожежогасіння під час проведення розвідки, розкривання і розбирання конструкцій будівель, рятування людей, евакуації майна, прокладання рукавної лінії, гасіння пожежі. Правила безпеки під час гасіння пожежі.

Перша допомога при опіках


Тема 4. Евакуація людей у разі пожежі в умовах університету

Характеристика небезпечних для людини факторів пожежі. Особливості й параметри руху людей під час евакуації. Евакуаційні шляхи та виходи. Підготовка евакуації людей на випадок виникнення пожежі. Протидимний захист.


Розділ 7.

Практична складова

(для груп охорони громадського порядку)
Тема 1. Правові засади діяльності групи охорони громадського порядку

Конституція України та Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». Умови та порядок введення надзвичайного стану. Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану.

Заходи правового режим надзвичайного стану, що запроваджуються в умовах надзвичайного стану. Гарантії прав та свобод громадян в умовах надзвичайного стану.

Тема 2. Склад і організація діяльності групи охорони громадського порядку

Склад групи охорони громадського порядку. Порядок і схема оповіщення. Резервні канали зв’язку та інформування. Функціональні обов’язки командира, заступника командира та особового складу групи охорони громадського порядку. Порядок і зміст дій особового складу групи охорони громадського порядку при приведенні у готовність.


Тема 3. Організація охорони громадського порядку патрулюванням

Склад і завдання патруля. Ймовірні об’єкти охорони. Зв'язок з командиром групи охорони громадського порядку. Матеріально-технічне забезпечення, засоби індивідуаль-ного захисту патруля.. Маршрути та час патрулювання. Порядок дій у разі виявлення порушників законності.


Тема 4. Організація охорони громадського порядку постами охорони

Склад і завдання посту охорони. Ймовірні об’єкти охорони і межі постів. Табелі постів. Зв'язок з командиром групи охорони громадського порядку. Матеріально-технічне забезпечення і засоби індивідуального захисту постових. Режими чергування. Порядок дій у разі виявлення порушників законності та громадського порядку.


Тема 5. Дії групи ОГП при проведенні евакуації персоналу, студентів і майна університету.

Підтримка громадського порядку під час формування евакуаційних колон. Забезпечення порядку під час посадки у транспортні засоби та пересування пішим порядком. Охорона майна університету під час його складування, завантаження у транспортні засоби, перевезення, розвантаження.


Розділ 8.

Практична складова

(для пункту видачі засобів індивідуального захисту)
Тема 1. Склад і організація діяльності пункту видачі засобів індивідуального захисту

Порядок створення пунктів видачі засобів індивідуального захисту (далі – ПВ ЗІЗ), їх організаційна структура. та порядок роботи. Оснащення ланок і робочих місць ПВ ЗІЗ. Порядок роботи та взаємодії. Облік ЗІЗ.


Тема 2. Функціональні обов’язки командно-начальницького і особового складу ПВ ЗІЗ

Функціональні обов’язки начальника ПЗ ЗІЗ, командирів ланок розвантаження, підбору та видачі, підготовки, технічної перевірки, особового складу ланок посту.


Тема 3. ЗІЗ органів дихання

Протигази і респіратори. Призначення. Складові частини. Принципи дії. Правила користування. Нормативи часу на одягання. Порядок і правила індивідуального підбору ЗІЗ.Тема 4. ЗІЗ шкіри

Легкий захисний костюм Л-1, загальновійськовий захисний комплект ОЗК. Призначення. Складові комплекту. Послідовність одягання. Нормативи часу на одягання.Начальник штабу ЦО П.Ф. МаслюженкоСкачати 199.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка