Додаток 2 до Методичних рекомендацій по організації та проведенню атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) системи Міністерства культури УкраїниСкачати 251.92 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір251.92 Kb.
Додаток 2

до Методичних рекомендацій

по організації та проведенню атестаційної експертизи

початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання)

системи Міністерства культури України
Примірний зразок

ВИСНОВОК

атестаційної експертизи _________________________________________________________________

(повна назва закладу)

«___» ______ 20 р. ______________(місто, селище тощо)

Атестаційна комісія у складі:

Голова _________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Заступник голови_________________________________________________________________(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Секретар________________________________________________________________________(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Члени комісії:____________________________________________________________________(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

(Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

згідно з наказом ________________________________________________________________(номер, дата видання наказу органу управління культури)

у період з «___»_________20 року по «___»_________20 року на підставі Примірних критеріїв оцінки діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України, затверджених наказом Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України від «___»_________20___ р. №___ провела чергову (позачергову) атестаційну експертизу__________________


(повна назва закладу)

Після аналізу показників роботи закладу атестаційна комісія оцінила його діяльність таким чином:


за/п

Показник

Питання діяльності,

що підлягають аналізу

Норми оцінювання

Оцінка

у балах

1

2

3

4

5

 1. Рівень організації навчально-виховної та методичної роботи закладу

1.1

Контингент учнів на початок навчального року (двох попередніх та поточного)

Відповідність кількості учнів плановому контингенту, затвердженому вищестоящим органом управління

Максимальна кількість балів – 12

За кожен 1% невідповідності кількості учнів затвердженому плановому контингенту –мінус 0,5 бали
1.2.

Планування навчально-виховної роботи та звітність

Наявність:

1) річних планів навчально-виховноїроботи в цілому по закладу та окремо по відділах (відділеннях);

2) звітів про роботу


Максимальна кількість балів – 12
Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-6

1.3.

Виконання Робочих навчальних планів закладу (середня арифметична кількості педагогічних ставок за два попередні та поточний навчальні роки)

Співвідношення кількості педагогічних ставок, що використовує заклад за Робочим навчальним планом, із кількістю педагогічних ставок, необхідних для виконання Типових навчальних планів (Бюджетний запит)

Максимальна кількість балів – 12

За кожен 1% невідповідності – мінус 0,5 бали

1.4.

Види та напрями мистецької діяльності відділень, відділів, спеціальностей, класів тощо та рівень їхньої роботи.

Облік успішностіОрганізація діяльності відділень, відділів за різними видами і напрямами мистецтва та дотримання рекомендацій щодо ведення документації:

1) різноманітність видів і напрямів мистецької діяльності;

2) якість ведення книг протоколів засідань відділів (відділень) (Ф-22), контроль за виконанням рішень;

3) відповідність рекомендаціям щодо ведення Загального журналу обліку успішності учнів (Ф-6)Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-3

2) 0-4

3) 0-5
1.5.

Наявність робочих планів з групових предметів та індивідуальних планів учнів


Робочі плани з групових предметів

(Ф-8) та Індивідуальні плани

учнів(Ф-7):

1) укладання відповідно до змісту і вимог навчальних програм;

2) відповідність Рекомендаціям щодо ведення документації


Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-61.6.

Контрольні заходи  

Організація та проведення контрольних заходів згідно з вимогами навчальних програм, дотримання рекомендацій щодо ведення документації:

1) відповідність рекомендаціям щодо ведення Книги протоколів контрольних закладів (Ф-18);

2) відповідність рекомендаціям щодо ведення Книги протоколів випускних іспитів (Ф-19);

3) якість написання характеристик на випускників, зауважень, висновків і рекомендацій екзаменаційної комісіїМаксимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4

1.7.

Культурно-просвітницька діяльність (музичні університети, лекторії, шефські концерти, виставки, спектаклі, «дні відчинених дверей» тощо)

Організація культурно-просвітницької діяльності закладу:

1) наявність плану роботи та звітів;

2) залучення учнів та педагогічних працівників до участі у заходах;

3) висвітлення заходів (наявність відгуків, афіш, програм, каталогів, проспектів тощо)Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4
1.8.

Методична робота закладу, відділів (відділень)

Планування та організація методичної роботи.

Різноманітність організаційних формМаксимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-6
1.9.

Навчальні програми з предметів та навчально-методична література відповідно до мистецького спрямування закладу (відділів, відділень, спеціальностей, класів тощо)

Наявність і застосування навчальних програм та навчально-методичної літератури відповідно до Переліку, затвердженого Центром або розроблених та затверджених відповідно до вимог п. 3.4 Положення і Методичних рекомендацій Центру

Максимальна кількість балів – 12

0-12

1.10.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Організація оцінювання навчальних досягнень учнів:

1) відповідність затвердженим Критеріям;

2) дотримання порядку виставлення семестрових та річних оцінок;

3) контроль за виставленням підсумкових оцінок у випускних класахМаксимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4

1.11.

Заохочення, відзначення, нагородження педагогічних працівників

Наявність подяк, грамот, почесних грамот, відомчих нагород, почесних звань, державних нагород на рівні:

1) закладу;

2) місцевих органів управління;

3) центральних органів управління;

4) державному, міжнародному


Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-2

2) 0-4

3) 0-4

4) 0-2


1.12.

Дотримання основних вимог нормативно-правових актів щодо організаційного та методичного забезпечення діяльності закладу

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів по підпунктах 1.12.1.-1.12.12:

за кожну позитивну відповідь «так» – 1 бал;

за кожну негативну відповідь «ні» – 0 балів
1.12.1
Наявність Робочого навчального плану закладу з урахуванням мистецького спрямування закладу (відділів, відділень, спеціальностей, класів тощо)

так – 1

ні – 0
1.12.2.
Наявність Розрахунку навчальних годин (Ф-16)

так – 1

ні – 0
1.12.3.
Наявність розкладів уроків (Ф-11)

так – 1

ні – 01.12.4.
Наявність наказів щодо розподілу учнів за класами викладачів (контингент учнів) та розподілу педагогічного навантаження

так – 1

ні – 0
1.12.5
Наявність Книги обліку видачі Свідоцтв про позашкільну освіту

(Ф-21)


так – 1

ні – 0
1.12.6.
Наявність наказів про нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні

так – 1

ні – 0
1.12.7.
Наявність Книги реєстрації заяв про вступ до закладу та результатів вступних іспитів (Ф-2)

так – 1

ні – 0
1.12.8.
Наявність наказів про зміни контингенту учнів та обсягу педагогічного навантаження протягом навчального року

так – 1

ні – 0
1.12.9.
Наявність наказів про проходження медичного огляду працівників та своєчасність їхнього виконання, Медичні книжки

так – 1

ні – 0
1.12.10.
Наявність в особових справах одного з документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників: довідки керівника, довідки методичної установи, копії Свідоцтва про підвищення кваліфікації

так – 1

ні – 0
1.12.11.
Наявність документів, що засвідчують підстави для надання пільг учням із числа соціально-незахищеної категорії: дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

так – 1

ні – 0
1.12.12.
Групи, що працюють на засадах самоокупності.

Наказ про створення або продовження роботи групи.

Орієнтовний кошторис Тарифікаційний список


так – 1

ні – 0Сума балів по розділу 12. Результативність навчально-виховної та організаційно-методичної роботи

2.1.

Результативність участі учнів у творчих змаганнях

Перемоги учнів на рівні:


 1. закладу;
 1. району, міста, області, АР Крим;


3) всеукраїнському, міжнародному


Максимальна кількість балів – 24

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-8
2) 0-8
3) 0-8
Оцінюється кількість нагород з урахуванням рейтингу творчих змагань

2.2

Учнівські колективи та їхня творча активність (крімзакладів, відділень, відділів, класів художнього спрямування)

Кількість колективів і результативність їхньої участі у творчих змаганнях і заходах:


 1. закладу;
 1. району, міста, області, АР Крим;


3) всеукраїнських, міжнародних


Максимальна кількість балів – 24

(для шкіл мистецтв – 12 балів)

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-8 (для шкіл мистецтв 0-4)
2) 0-8 (для шкіл мистецтв 0-4)
3) 0-8 (для шкіл мистецтв 0-4)
Оцінюється кількість стипендій, грантів тощо з урахуванням рейтингу заходів. Враховується наявність програм, афіш, відгуків, інформаційних довідок, дипломів, каталогів, буклетів тощо

2.2.1

Участь учнів шкіл (відділень, відділів, класів) художнього спрямування у мистецьких проектах

Результативність участі у мистецьких проектах (виставки, бієнале, оформлення мистецьких заходів тощо):
1) закладу;
2) району, міста, області, АР Крим;
3) всеукраїнських, міжнародних


Максимальна кількість балів – 24

(для шкіл мистецтв – 12 балів)

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-8 (для шкіл мистецтв 0-4)
2) 0-8 (для шкіл мистецтв 0-4)
3) 0-8 (для шкіл мистецтв 0-4)
Оцінюється кількість стипендій, грантів тощо з урахуванням рейтингу проектів. Враховується наявність програм, афіш, відгуків, інформаційних довідок, дипломів, каталогів, буклетів тощо
2.3.

Вступ учнів до вищих навчальних закладів мистецького спрямування та/або до середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)

Кількість учнів, які вступили до вищих навчальних закладів мистецького спрямування та/або до середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) від попередньої державної атестації у відсотках до загальної кількості учнів планового контингенту від попередньої державної атестації

Оцінка залежить від відсотка

кількості учнів, які вступили.
За кожні 0,2 відсотки – 1 бал
2.4.

Організаційно-методична робота педагогічних працівників

Результативність організаційно-методичної роботи.

Залучення педагогічних працівників до методичних заходів, що проводять органи управління культури, навчально-методичні та/або методичні установи, і до виконання їхніх організаційно-методичних доручень:

1) участь у методичних заходах різного рівня;

2) створення, укладання навчально-методичної літератури, що допущена для використання в навчально-виховному процесі;

3) виконання організаційно-методичних доручень;

4) проведення запланованої методичної роботи (доповіді, відкриті уроки, майстер-класи тощо)Максимальна кількість балів – 24

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-6

3) 0-6
4) 0-6

2.5.

Громадська робота педагогічних працівників

Результативність громадської роботи:

1) членство в радах методичних об’єднань, радах директорів, у творчих спілках, творчих асоціаціях;

2) участь у роботі оргкомітетів, журі, художніх рад;

3) входження до складу експертних, координаційних, методичних, атестаційних комісій, рад, робочих груп тощоМаксимальна кількість балів – 24

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-8

2) 0-8

3) 0-8
2.6.

Проведення творчого звіту учнів (концерту, виставки робіт, вистави тощо)

Рівень готовності:

 1. професійність підготовки учнів,

 2. якість організації та проведення

Максимальна кількість балів – 24

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:1) 0-12

2) 0-12
Сума балів по розділу 2
 1. Рівень управлінської діяльності

3.1

Робота керівників з визначення завдань і перспектив розвитку закладу.

Ефективність управлінських рішень та їхня відповідність нормативним документам


Максимальна кількість балів – 12
Оцінка визначається тільки за однією позицією:

 1. дотримання вимог законодавства, системність у роботі, конкретність у прийнятті рішень та їх позитивний вплив на вирішення завдань і проблем закладу – 10-12;

 2. незначні недоліки, що істотно не впливають на результати роботи – 7-9;

 3. наявність значних недоліків, що впливають на результати роботи – 6-1;

 4. бездіяльність – 0
3.2

Забезпечення керівниками діяльності закладу

Ефективність організації навчально-виховного процесу відповідно до норм Положення.

Рівень здійснення керівництва колективом.

Якість підготовки розпорядчих документів.

Робота по підбору, розстановці та вихованню кадрів.

Рівень виконання посадових інструкцій


Максимальна кількість балів – 12
Оцінка визначається тільки за однією позицією:

 1. дотримання норм Положення щодо організації навчально-виховного процесу, дієвий контроль, конкретність у прийнятті рішень – 12-10;

 2. незначні недоліки, що істотно не впливають на результати роботи – 9-7;

 3. значні недоліки, що впливають на результати роботи – 6-1;

 4. порушення вимог законодавства, бездіяльність – 0
3.3

Використання керівниками нормативних документів.
Підготовка документів, що регламентують діяльність закладу


Враховується

 1. знання нормативних актів у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків:

законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», постанов Кабінету Міністрів України;

нормативних документів, що регламентують діяльність закладу; 1. наявність Статуту закладу, Правил ВТР, Посадових інструкцій, документів державної реєстрації

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій: 1. знання нормативних актів та документів у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків – 0-6;
 1. рівень дотримання Статуту закладу, Правил ВТР, Посадових інструкцій, наявність документів державної реєстрації – 0-63.4.

Виконання нормативів протипожежної безпеки, техніки безпеки, охорони праці, санітарії

Наявність інструкцій протипожежної безпеки, техніки безпеки, охорони праці.

Накази, документація (журнали інструктажів, плани евакуації тощо)Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається тільки за однією позицією:

1) відповідність документації нормативним актам, системність контролю – 12-10;

2) незначні недоліки, що істотно не впливають на результати роботи – 9-7;

3) значні недоліки, що впливають на результати роботи – 6-1;

4) порушення законодавства, бездіяльність – 0


3.5.

Трудові книжки, накази, тарифікація, облік педагогічного навантаження

Якість ведення трудових книжок, складання та оформлення наказів, тарифікаційних списків, Книги обліку педагогічного навантаження (Ф-14)

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається тільки за однією позицією:

1) відповідність ведення нормативним актам, системність контролю – 12-10;

2) незначні недоліки – 9-7;

3) значні недоліки, що впливають на результати роботи – 6-1;

4) порушення – 0
3.6.

Робота педагогічної ради

Дотримання повноважень і регламенту роботи педагогічної ради відповідно до Положення:

кількість і тематика засідань протягом навчального року,

ухвалення рішень та контроль за їхнім виконанням


Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається тільки за однією позицією:

1) відповідність роботи вимогам Положення, системність контролю та позитивний вплив на вирішення завдань і проблем – 12-10;

2) незначні недоліки, що істотно не впливають на результати роботи – 9-7;

3) значні недоліки, що впливають на результати роботи – 6-0
3.7.

Забезпечення прав і свобод працівників закладу.

Колективний договірДотримання прав і свобод:

1) виконання умов Колективного договору;

2) своєчасність надання відпусток, виплати заробітної плати;

3) виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю, наявність стимулювання творчої праціМаксимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:


 1. 0-4

 2. 0-4

 3. 0-43.8.

Морально-психологічний клімат

Стан морально-психологічного клімату у закладі:

1) оцінка діяльності закладу керівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування району (міста);

2) рівень співробітництва та взаємоповаги в колективі;

3) відсутність або наявність заохочень;

4) наявність конфліктних ситуацій та шляхи їх подолання або відсутність конфліктів


Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:


1) 0-3

2) 0-3

3) 0-3

4) 0-3
3.9.

Робота органів громадського самоврядування (ради трудового колективу та/або профспілкової організації)

Стан проведення загальних зборів (конференцій) трудового колективу:

плановість, періодичність; розгляд питань навчально-виховної, методичної, культурно-просвітницької, адміністративно-господарської діяльності закладу.Ефективність діяльності

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається тільки за однією позицією:

1) системність у роботі, конкретність у прийняті рішень та позитивний вплив на вирішення завдань і проблем – 12-10;

2) незначні недоліки, що істотно не впливають на результати роботи – 9-7;

3) значні недоліків і порушення – 6-0
3.10.

Імідж закладу

Висвітлення діяльності закладу в ЗМІ

та/або інтернет-ресурсах.

Відгуки батьків і громадськості про діяльність закладу та працівників.

Стан реагування керівників на звернення громадян

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається тільки за однією позицією:

1) позитивний імідж – 7-12;

2) неналежне реагування на звернення громадян – 6-0
3.11.

Усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередньої державної атестації (за їх наявності)

Наявність і стан виконання плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, визначених актом за результатами атестації: повнота, конкретність, реальність встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається тільки за однією позицією:

1) відсутність зауважень – 12;

2) реалізація плану заходів щодо усунення порушень, визначених за результатами

попередньої атестації – 12-10;

3) незначні недоліки в реалізації заходів – 9-7;

4) значні недоліки в реалізації заходів – 6-1;

5) відсутність плану заходів – 03.12

Документи, надані атестаційній комісії для проведення державної атестації закладу

Наявність необхідних документів, якість та дотримання термінів їхнього оформлення відповідно до Примірних критеріїв та Методичних рекомендацій Центру

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається тільки за однією позицією:

1) достовірність документів та своєчасність надання – 12-10;

2) незначні недоліки, що істотно не впливають на результати роботи атестаційної комісії – 9-7;

3) значні недоліки – 6-1
Сума балів по розділу 3
4. Рівень кадрового забезпечення

4.1

Якісний склад педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників з вищою освітою у відсотках до загальної кількості педагогічних працівників

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка залежить від відсотка педагогічних працівників з вищою освітою:95% і більше – 10-12

90-94%7-9

85-89%4-6

84% і менше – 0-3
4.2.

Освітній рівень педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст у відсотках до загальної кількості педагогічних працівників

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка залежить від відсотка педагогічних працівників з повною вищою освітою за вказаними рівнями:

за кожні 5% – 1 бал, але не більше 12 балів
4.3.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників, яким за результатами атестації встановлено кваліфікаційні категорії «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії»

у відсотках до загальної кількості педагогічних працівниківМаксимальна кількість балів – 12

Оцінка залежить від відсотка педагогічних працівників, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії»:

за кожні 3,5% – 1 бал, але не більше 12 балів
4.4.

Кількість педагогічних працівників, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання «старший викладач», «викладач-методист»

Кількість педагогічних працівників з педагогічним званням у відсотках до загальної кількості педагогічних працівників

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка залежить від відсотка педагогічних працівників, які мають педагогічне звання:

за кожні 2% – 1 бал, але не більше 12 балів
4.5.

Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Відповідність організаційних форм підвищення кваліфікації вимогам, зазначеним у Положенні: майстер-класи, відкриті уроки, семінарські заняття, курси, підготовка лекцій, рефератів тощо. Враховується:

 1. залучення педагогічних працівників до організації та проведення заходів;

 2. актуальність тематики;

 3. активність відвідування

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4

4.6.

Проходження педагогічними працівниками атестації

Кількість педагогічних працівників, які вчасно пройшли атестацію у відсотках до загальної кількості педагогічних працівників


Максимальна кількість балів – 12

Оцінка залежить від відсотка педагогічних працівників, які визначені для проходження атестації.

Вчасно пройшли атестацію 100% – 12 балів.

За кожний відсоток педагогічних працівників, які не вчасно пройшли атестацію, знімається 1 бал.

88% і менше – 0 балів
4.7.

Ведення педагогічними працівниками документації

Дотримання рекомендацій щодо ведення документації:

1) журналів, розкладу уроків;

2) індивідуальних планів учнів, робочих планів з групових предметів


Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-6


4.8.

Штатний розпис.

Особові справи педагогічних працівниківДотримання вимог щодо:

1) складання Штатного розпису в межах бюджетних призначень відповідно до затверджених Примірних штатних нормативів;

2) відповідності найменувань професій, зазначених у Штатному розпису, Класифікатору професій;

3) комплектування та ведення особових справМаксимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4


3) 0-4
Рівень матеріально-технічного забезпечення

4.9.

Загальний стан будівель і приміщень.

Естетичний вигляд та оформлення навчальних приміщень, інформаційних стендівРівень догляду за:
1) санітарно-гігієнічним та технічним станом будівель, приміщень;

2) естетикою оформлення навчальних приміщень;

3) оформленням інформаційних стендів


Максимальна кількість балів - 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4
4.10

Обладнання, інвентар, музичні інструменти, технічні засоби навчання, устаткування тощо відповідно до мистецького спрямування закладу

Відповідність нормативам матеріально-технічного забезпечення в межах бюджетних призначень:

1) обладнанням, музичними інструментами;

2) устаткуванням, інвентарем;

3) технічними засобами навчанняМаксимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4


4.11.

Спеціальний фонд.

Плата за навчанняНаявність:

 1. платних послуг;

 2. обліку та організації контролю за внесенням плати за навчання;

 3. заборгованості

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-3

3) відсутність заборгованості – 3, наявність заборгованості – 0
4.12.

Окремі питання діяльності

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів підпунктів 4.12.1.- 4.12.12:

за кожну позитивну відповідь «так» – 1 бал;

за кожну негативну відповідь «ні» – 0 балів
4.12.1.
Проходження атестації керівниками закладу

так – 1

ні – 0
4.12.2.
Наявність кабінетів керівників закладу, відповідність їхнього обладнання нормативам матеріально-технічного забезпечення в межах бюджетних призначень

так – 1

ні – 0
4.12.3.
Наявність обладнаного місця для зберігання документації педагогічних працівників

так – 1

ні – 0
4.12.4.
Наявність актової (виставкової) зали

так – 1

ні – 0
4.12.5.
Наявність бібліотеки

так – 1

ні – 0
4.12.6.
Наявність фонотеки

так – 1

ні – 0
4.12.7.
Наявність відеотеки

так – 1

ні – 0
4.12.8.
Доступ до мережі Інтернет

так – 1

ні – 0
4.12.9.
Наявність сайту закладу або інформації про діяльність закладу в Інтернеті

так – 1

ні – 0
4.12.10.
Наявність внутрішніх санітарних вузлів

так – 1

ні – 0
4.12.11.
Наявність обладнаного робочого місця технічного персоналу

так – 1

ні – 04.12.12.
Забезпеченість закладу документацією відповідно до зразків, затверджених Міністерством культури України

так – 1

ні – 0
Сума балів по розділу 4
Загальна оцінка рівня діяльності закладу

(сумарна кількість балів за показниками всіх розділів)
За наслідками атестаційної експертизи навчальний заклад отримав _____ балів, що відповідає рівню освітньої діяльності «_________________________»*.


Атестаційна комісія рекомендує винести рішення щодо визнання закладу:

______________________________________________________________________________________________(«атестованим з відзнакою», «атестованим», «атестованим умовно», «неатестованим»)
Голова

атестаційної комісії _____________________________


Заступник голови


Секретар
Члени комісії:

Висновок атестаційної експертизи складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


1. Висновок атестаційної експертизи передано органу управління культури «___»________20 р.
Керівник органу управління культури_______________________________________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові, посада)

МП

2. Висновок атестаційної експертизи передано керівнику навчального закладу «___»________20 р.


Керівник закладу _____________________________________________________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім’я та по батькові)

МП
* Загальна сума балів за всіма розділами з визначенням від 460 балів і вище – високий рівеньрівня освітньої діяльності: 360 - 459 балів – достатній рівень

240 - 359 балів – середній рівень

нижче 239 балів – низький рівень


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка