Додаток 1(на 14 стор.)Скачати 315.34 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір315.34 Kb.
#9755

Додаток 1(на 14 стор.)
Узгоджено”

заступник Голови ДПА України

______________ В.М. Москаленко

“_____”__________________ 2005 р.
 1. Облікова картка слухача

 2. Тематичний план

 3. Орієнтовний перелік тем випускних робіт за програмою за тематичними напрямками

 4. Рекомендації з підготовки випускної роботи

 5. Орієнтовні питання вхідного контролю

 6. Інструкція для реєстрації тестування слухачів в СДН “Прометей”


1.ОБЛІКОВА КАРТКА СЛУХАЧА


Заповнена облікова картка надсилається на адресу Центру ППК tcorg@asta.edu.ua до 01-10-2005 р.


1.

Назва професійної програми


Телекомунікаційні технології та активне обладнання комп’ютерних мереж ДПС України”

2.

Прізвище, ім‘я, по батькові
3.

Паспорт

( серія, номер, ким і коли виданий)


4.

Дата народження

5.

Освіта ( Коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за дипломом)
6

Місце роботи:
6. 1

Назва організації, кому підпорядкована
6.2

Назва управління, (відділу)

6.3

Назва посади
6.4.

Категорія посади
7.

Загальний стаж роботи у фінансових і податкових органах
8.

Стаж роботи на займаній посаді
9.

Адреса місця роботи

10.

Робочий телефон

11.

Домашній телефон

12.

Електронна адреса

13.

Домашня адреса

14.

Дата прибуття

15.

Тема випускної роботи


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

професійної програми підвищення кваліфікації за напрямом

Телекомунікаційні технології та активне обладнання комп’ютерних мереж ДПС України”

для підвищення кваліфікації начальників та спеціалістів управлінь (відділів) інформатизації процесів оподаткуванняЗміст

Курсова підготовка

До курсова сам. робота
Ра

зом


Примітка


Аудиторні заняття

Сам. Робота

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

1. ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

12

1210

36

58
Вступ до курсу. Вхідний контроль

2

2

2
1.1. Основи державного управління та державна служба в Україні

10

1010

16

32
1.1.1. Державне управління як системне суспільне явище
2

2
1.1.2. Організаційна структура органів державної податкової служби України
2

2
1.1.3. Модернізація податкової служби

2

22

2

6

Чуприна

1.1.4. Напрями модернізації інформаційної системи ДПСУ

2

22

2

6

Шаров І.Б.

1.1.5. Національна програма інформатизації і стратегія модернізації АІС державних органів управління

2

22

2

6

Ріппа С.П.

1.1.6 Інноваційна діяльність , як фактор соціально-економічного розвитку України

2

22

2

6

Погорєловська І.Д.

1.1.7. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства, та заходи з їх усунення2

2
1.1.8. Правовий статус державного службовця
2

2
1.2. Державне регулювання економіки
6

6
1.2.1. Послання Президента України до ВР України
2

2
1.2.2. Бюджет і бюджетний устрій в Україні
2

2
1.2.3. Бюджетно-фінансова політика та завдання органів ДПС щодо її реалізації
2

2
1.3. Система оподаткування та податкова політика в Україні

2

22

14

18
1.3.1. Система оподаткування в Україні на сучасному етапі
4

4
1.3.2. Податкова політика держави
2

2
1.3.3. Реформування податкової системи. Податковий кодекс України
4

4
1.3.4. Сучасні технології прийняття рішень у оподаткуванні

2

22

4

8

Редич О.В.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

40

28

4

20

20

48

108
2.1. Менеджмент у державному управлінні

4
2

2

4

28

36
2.1.1. Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі
4

4
2.1.2. Керівництво та лідерство в управлінні персоналом
4

4

Гацька Л.П

2.1.3. Психологічні аспекти менеджменту

22

2

4

8

Журавський В.Л.

2.1.4. Мотивація праці та контроль у державному управлінні
4

4
2.1.5. Українська ділова мова в державних установах

2
2
2

4

8

Зикун Н.І.

2.1.6. Етика державного службовця
4

4

Вілента І.В.

2.1.7. Підготовка службових документів
4

4
2.2 Корпоративна поштова система ДПС України

36

18
18

16

20

72

Логвин Ю.А. Ляшенко Ю.К

2.2.1 Загальний опис системи корпоративної пошти

6

64

4

14

Логвин Ю.А. Ляшенко Ю.К

2.2.2 Відділене адміністрування сервера корпоративної пошти

10

4
6

4

4

18

Логвин Ю.А. Ляшенко Ю.К

2.2.3 Клієнтські робочі місця. Утиліти і Сервісне ПО Foss Mail 32

10

4
6

4

6

20

Логвин Ю.А. Ляшенко Ю.К

2.2.4. Шлюзи у системі корпоративної пошти

10

4
6

4

6

20

Логвин Ю.А. Ляшенко Ю.К

3.ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

20

10

2

8

6

20

48
3.1. Технології побудови корпоративних мереж державних органів

12

10

2

8

6

14

32
3.3.1 Забезпечення безпеки інформації і даних в мережах державних установ і організацій.

Рекомендації і основні поняття.
2

21

5

8

Радиш В.

3.3.2. Перспективи розвитку телекомунікаційних сервісів ДПА України.


4

41

5

10

Радиш В.

3.3.3.Основи аналізу стану, працездатності та налагодження телекомунукаціного обладнання Cisco Systems в мережах ДПА України.


6

4

2
4

4

14

Подкоритов В.

3.2. Науково-практична конференція

66
6

12
3.3.«Круглий стіл» за участю заступника Голови ДПА України

222
3.4. Підсумковий контроль

2
2
РАЗОМ

72

40

4

28

36

108

216Директор Департаменту інформатизації процесів

оподаткування І.Б. Шаров

Директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікаціїКваліфікації кадрів для ДПС України А.І. Накай


 1. Орієнтовний перелік тем випускних робіт за програмою за тематичними напрямками


3.1.Використання телекомунікаційних технологій для інформаційного забезпечення регіональних підрозділів ДПС України


 1. Особливості побудови структурованої кабельної мережі податкового органу*.

 2. Архітектура локальної обчислювальної мережі органу податкової служби. Активне обладнання та його адміністрування.

 3. Особливості реалізації мережних служб DHCP та DNS в податковому органі.

 4. Серверні платформи та мережні сервіси органу інформаційної системи органу податкової служби.

 5. Особливості реалізації VLAN в підрозділу податкової служби.

 6. Організація та оптимізація ІР - підмереж в органі податкової служби. Організація маршрутизації.

 7. Особливості кампусної мережі та її адміністрування.

 8. Корпоративна телекомунікаційна мережа обласного рівня ДПС України.

 9. Наявність та склад УАТС ДПА. Інтеграція УАТС в корпоративну мережу ДПС.

 10. Організація електронної пошти та файлового сервісу в податковому органі.

 11. Організація інтранет мережі органу податкової служби.

 12.  Особливості підключення органу податкової служби до мережі Інтернет. Забезпечення захисту податкової інформації при роботі в мережі Інтернет.

 13. Web-сайт податкового органу. Його структура та наповнення.

 14.  Організація розмежування доступу до інформаційних ресурсів податкового органу.

 15. Синхронізація бюджетів користувачів в гетерогенній інформаційній системі податкового органу.

 16. Організація безперебійного енергоживлення податкового органу.

 17. Методи та засоби оцінювання ефективності функціонування комп’ютерної мережі органу ДПС .

 18. Показники ефективності та надійності функціонування СКС.

 19. Фактори ризику, що існують при впровадженні СКС та їх модернізації.

 20. Інтегральні показники ризику функціонування підрозділів інформатизації процесів оподаткування та їх оцінювання.

 21. Критерії прийняття рішень при виборі топології мережі та активного обладнання.

 22. Стандарти CMM при управлінні проектами по розробці програмного забезпечення.

 23. Стандарти ISO 9000 в управлінні проектами в галузі інформаційних технологій.3.4.Особливості менеджменту та організації роботи підрозділів інформатизації процесів оподаткування

 1. Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками органів ДПС

 2. Система мотивації праці персоналу податкової служби

 3. Керівництво і лідерство в управлінні персоналом

 4. Застосування принципів менеджменту для підвищення ефективності роботи автоматизованого адміністрування податків

 5. Мотивація праці та ліквідація кризових ситуацій в ДПІ

 6. Етика і психологія поведінки працівника податкової служби
3.5. Модернізація АІС ДПС України 1. Особливості та ризики проекту “Програми розвитку інформаційної інфраструктури державної податкової служби України на 2005 – 2008 роки”

 2. Проблеми ре інжинірингу бізнес-процесів ДПС України.

 3. Проблеми інтеграції технологій підтримки прийняття рішень в АІС ДПС України

 4. Проблеми застосування стандартів CMM у модернізації АІС ДПС України.

 5. Проблеми модернізації трирівневої АІС ДПС України.

 6. Вплив модернізації оргструктури ДПА України на структуру трирівневої АІС ДПА України

 7. Оцінювання ризиків модернізації АІС ДПС України.

 8. Проблеми переходу на технології “клієнт-сервер”.

 9. Модернізація податкової служби у контексті інноваційного розвитку.

 10. Проблеми інтеграції інтелектуальних технологій в інформаційній системі ДПС України.


4.Рекомендації з підготовки випускної роботи4.1. Основні положення

Підготовка і захист випускної роботи є важливим елементом навчального процесу при підвищенні кваліфікації персоналу органів державної податкової служби. Головна мета цього заходу – обмін позитивним досвідом роботи. Випускна робота є підсумком самостійного комплексного дослідження слухачем однієї з проблем діяльності органів державної податкової служби, що відповідає тематиці курсу і практичній діяльності слухача.


Підготовка і захист випускної роботи включає такі етапи:

І-й етап – докурсова підготовка;

ІІ-й етап – робота в секціях під час курсової підготовки;

ІІІ- й етап – захист випускної роботи у формі доповіді (виступу) на науково-практичній конференції.
Під час докурсової підготовки слухач має визначитися з темою випускної роботи, опрацювати матеріали з проблеми дослідження та підготувати її текст в електронному форматі. Тема доповіді обирається слухачем із запропонованого переліку або визначається самостійно. Це може бути будь-яке питання з проблематики курсу, в якому він чи його організація (структурний підрозділ) мають досвід та напрацьовані методи, що привели до певних досягнень і можуть зацікавити інших слухачів.
Рекомендована структура випускної роботи включає:

 • вступ (визначення проблеми ї її актуальності, формулювання мети та визначення завдань) – 1-2 сторінки машинописного тексту, розмір шрифту – 12, одинарний міжрядковий інтервал;

 • основна частина (висвітлення досвіду практичного вирішення проблеми в податковій інспекції, де працює слухач; обґрунтування і оцінка результатів розв’язання проблеми) – 8-10 сторінок;

 • висновки та пропозиції щодо комплексного вирішення визначеної проблеми – 1,5-3 сторінки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (статистичні і аналітичні матеріали у вигляді таблиць, схем, графіків; власні розробки комп’ютерних програм тощо).

З метою узагальнення проблемних питань та практичного досвіду щодо їх вирішення пропонується їх оформити в табличній формі у вигляді додатку до випускної роботи (табл. 1).Таблиця 1

Проблема

Пропозиції щодо її вирішення

Очікуваний результат

Випускна робота рецензується консультантами. У рецензії відзначається ступінь відповідності випускної роботи за змістом і оформленням методичним рекомендаціям: • обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети і завдань;

 • повнота і доступність висвітлення досвіду практичного вирішення визначеної проблеми в податковій інспекції, де працює слухач; оригінальність і цінність обраних способів і методів її вирішення, особистий внесок слухача у вирішення визначених проблем, обґрунтованість оцінки розв’язання проблеми;

 • Ґрунтовність висновків, зв’язок їх з визначеними завданнями та змістом основної частини випускної роботи.

 • Оформлення додатку – формулювання визначених проблемних питань, їх актуальність, ступінь обґрунтованості пропозицій щодо їх вирішення та очікуваного результату.

Рецензія закінчується загальною оцінкою, висновком і підписом рецензента:

“5”(відмінно) – зразково оформлена робота, до друкування і поповнення бібліотечного фонду Центру;

“4”(добре) – робота заслуговує на увагу і може бути включена до фонду випускних робіт в електронну бібліотеку;

“3”(задовільно) – в роботі висвітлені загальновідомі положення і немає доцільності її включати до фонду випускних робіт в електронну бібліотеку;

“2”(не задовільно) – тема не розкрита, робота не відповідає методичним рекомендаціям.


Підсумкова оцінка за випускну роботу, яка записується у свідоцтво про проходження курсу за відповідною професійною програмою, виставляється комісією (представники ДПА України та Центру) з врахуванням оцінки роботи в секції(на скільки цікавий виступ, чи активна участь в обговоренні проблемних питань, чи надані пропозиції заслуговують на винесення їх на науково-практичну конференцію) та змісту оформленої робота, а також виступу на конференції. Комісією відзначаються також кращі виступи на конференції.

4.2. Підготовка архівного варіанту файлу випускної роботи слухача


 1. Із меню команд (другий рядок на екрані MS Word) вибрати команду Файл, режим Свойства (рис.1.).


Рис.1.


 1. Відкрити закладку Документ (див. рис.1) і внести у відповідні поля наступну інформацію:
Назва поля

Інформація для введення

Примітка

Название

Назва програми курсу

Автоматизовані системи у адмініструванні процесів оподаткування

Тема

Тема Вашої випускної роботи

Формування зведених оперативних звітів про суми переплат

Автор

Ваше прізвище, ім’я, по батькові

Шевченко Іван Іванович

Руководитель

Прізвище Вашого консультанта

Редич О.В.

Учреждение

Місце Вашої роботи

ДПІ у м. Ірпінь

Група

Назва Вашої групи

ІС-145

Ключевые слова

Ключові слова Вашої роботи

Зведені звіти, звіти, переплати, відшкодування

Заметки

Коротка анотація Вашої роботи

У роботі наводяться особливості формування оперативних звітів про суми переплат та підходи що до вирішення проблем формування таких звітів у ДПІ м. Бровари


4.3.Приклад оформлення титульної сторінки та змісту випускної роботи

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Випускна робота


на тему: “Особливості функціонування та адміністрування активного обладнання CISCO”


за професійною програмою підвищення кваліфікації з напряму:

“Телекомунікаційні технології та серверне програмне забезпечення АІС ДПС України”


Виконав:
Заступник начальника відділу

автоматизації процесів оподаткування

ДПІ у Голопристанському районі

Херсонської області


Резніченко Олена Миколаївна

Консультант:

Завідувач каф. інформаційних технологій в

оподаткуванні, к.е.н., доцент
Редич О.В.
Група ІС –165 03 – 15/10/ 2005 року

Ірпінь 2005ЗМІСТ
стор2Вступ

5

 1. Огляд можливостей програмного управління маршрутизаторами CISCO

7

 1. Оптимізація маршрутизації за допомогою CISCO

9

3. Особливості організації мережі на базі CISCO у ДПІ (___________)

12Висновки

14

Проблемні питання

15

Використані джерела


16


5. Орієнтовні питання вхідного контролю
У вхідному тесті по курсу адміністрація Центру оставляє за собою право змінювати та доповнювати перелік питань, що стосуються безпосередніх функціональних обов’язків працівників підрозділів автоматизації процесів оподаткування та відносяться до тем докурсової підготовки.
Слухачі мають можливість здійснити само тестування. Для цього рекомендуємо зареєструватись у системі дистанційного навчання ПРОМЕТЕЙ html://pr.ufei.ukrsat.com за тиждень до початку курсів.
Вхідний тест вміщує питання наступних секцій:
1.Державне управління і державна служба в Україні

2.Програма інформатизації ДПС України 2005 2008 роки.

3.Концепція створення корпоративної телекомунікаційної мережі ДПС України.
Основні нормативні документи, на основі яких складається вхідний тест:


 1. Закон про державну службу

 2. Закон України “Про Державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 №509-ХІІ.

 3. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 №1251-ХІІ.

 4. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України. Наказ ДПА України від 18. 07. 2005 № 276.

 5. Програма інформатизації ДПС України 2005 2008 роки.

 6. Концепція створення корпоративної телекомунікаційної мережі ДПС України.
Орієнтовні питання вхідного тесту

--------------------------------------------------------------------------------


Секція: 1. Державне управління і державна податкова служба в Україні


 1. Дайте визначення поняття "Державна служба” (Відповідно до Закону України "Про державну службу"):

 2. Вкажіть, що відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією" відносять до корупційних діянь.

 3. Дайте визначення поняття “Модернізація державної податкової служби України”.

 4. Поняття “податкова культура” означає:

 5. Дайте визначення поняття “Етика”:

 6. Вкажіть простий і дешевий спосіб захисту інформації :

 7. Завдання Національної програми інформатизації України полягають у ...

 8. Контролюючими органами при погашенні зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами є:

 9. Інноваційну діяльність в Україні регламентують такі нормативні акти:

 10. Соціально-економічний розвиток повинен базуватися на :

 11. Адміністративне стягнення, пов'язане з корупцією, може бути накладено не пізніше, ніж:

 12. При оформленні звернення без дотримання вимог згідно ЗУ "Про звернення громадян" такее звернення повертається заявникові не пізніше, як через :

 13. Індивідуальний податковий номер для фізичних осіб становить :

 14. Які із організацій не є ознакою неприбутковості

  ...


Секція 2. Програма інформатизації ДПС України 2005- 2008 роки.

Орієнтовні питання


 1. На якому програмному середовищі повинен базуватись сервер застосувань системи обробки даних?

 2. Яку модель матиме інформаційне сховище відповідно до положень програми інформатизації?

 3. Які вимоги ставляться до системи приймання податкової звітності від платників податків в електронному вигляді?

 4. На якій базі повинна будуватися система приймання податкової звітності від платників податків в електронному вигляді ?

 5. Вкажіть компоненти, із яких повинна складатися система керування Контакт – центру

 6. З якої кількості основних компонентів складається архітектура контакт-центру IPCC?

 7. Інформування платників податків проходить через:

 8. Вкажіть стандарти, якими керується ДПА України для забезпечення відповідної якості документів та продуктів.

 9. Кроки розвитку інформаційної інфраструктури ДПС:

 10. Реінжиніринг системи адміністрування податків

 11. Вимоги до системи адміністрування податків

 12. Корпоративна мережа органів ДПС

 13. Вдосконалення локальних обчислювальних мереж органів ДПС

 14. Система керування інформаційною інфраструктурою

 15. Створення системи обробки даних на обласному рівні

 16. Інформаційне сховище ДПС

...

Секція 3. Концепція створення корпоративної телекомунікаційної мережі ДПС України


 1. Вкажіть правильний перелік фізичних компонентів, що утворюють мережеву інфраструктуру .

 2. Вкажіть правильний перелік логічних компонентів, що утворюють мережеву інфраструктуру.

 3. Вкажіть правильний перелік компонентів, що утворюють фізичну cструктуру корпоративної мережі ДПС.

 4. Вкажіть переваги магістральльної мережі MPLS VPN перед мережами ATM/FR:

 5. Сукупність підмереж, зв’язаних маршрутизаторамиу мережі MPLS називається :

 6. Компоненти MPLS VPN

 7. Протокол маршрутизації PE.

 8. Мережі маштабу міста (WAN)

 9. Зовнішня та Внутрішня мережа Internet / Inranet та птриватні віртуальні мережі.

 10. Мережа збереження даних та мережа керування інфраструктурою

 11. Мережа тестування та впровадження

 12. Нормативи захисту інформації

 13. Етапи впровадження та очікувані результати

  ...


6. Інструкція для реєстрації тестування слухачів в СДН “Прометей”

Реєстрація


 1. Запустіть Internet Explorer

 2. В адресний рядок ввдіть адресу сайту – http://pr.ufei.ukrsat.com/

 1. Посилання – “Українська мова”
 1. Виберіть посилання – “Відкрита частина” 1. Вибрати курс. Наприклад - “Облік платників податків в органах ДПС” (ОПП-171, 172)

 2. Натисніть на зелену позначку в графі “Замовити курс”
 1. Посилання – “оформити замовлення”
 1. Натисніть кнопку – “Ок”
 1. Виберіть посилання – “зареєструйтесь”
 1. Заповніть форму для реєстрації (логін та пароль пишіть будьласка на розкладці клавіатури, яка має латинські букви або цифрами; призвище, ім’я та на українській мові, наприклад: Петрик Петро Петрович; якщо у вас немає E-Mail напишішть 1@1)

 2. Натисніть кнопку – “Ок”


Повинно з’явитися підтвердженняПісля реєстрації Вам нададуть доступ для роботи з системою дистанційного навчання “Прометей”


Скачати 315.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка