Додаток 1 до наказу від 15 грудня 2014 р. №3026 програмаСкачати 80.71 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір80.71 Kb.
Додаток 1 до наказу

від 15 грудня 2014 р. № 3026ПРОГРАМА

загальної підготовки персоналу ДДАЕУ з питань ЦЗ


з/п


Найменування

розділів і тем занятьФорма навчання, години

Курсове

Індиві-дуальне

Спеціальне об’єктове тренування

Теоретична складова

1

Основи цивільного захисту

21.1.

Єдина державна система цивільного захисту.

11.2.

Система цивільного захисту університету

12

Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС

1

5
2.1.

Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС.

12.2.

Правила поведінки працівників і студентів університету під час НС природного характеру.
1
2.3.

Безпека працівників і студентів університету під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.
1
2.4.

Правила поведінки працівників і студентів уні-верситету при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.
1
2.5.

Вибухо та пожежонебезпека в університеті. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.
1
2.6.

Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.
1
3.

Надання першої допомоги потерпілим.

1

1
3.1.

Порядок і правила надання першої допомоги при порушеннях дихання, зупинці серця, кровотечах і переломах.

13.2.

Порядок і правила надання першої допомоги при радіаційному ураженні, отруєнні небез-печними хімічними речовинами, термічних і хімічних опіках, тепловому і сонячному ударах.
1
4

Перевірка знань

1


Усього:

5

7
Практична складова

5.

Протипожежні тренування2

6.

Спеціальне об’єктове навчання (тренування) з питань цивільного захистудо 8
Усьогодо 10
Разом (курсове і індивідуальне)

12

до 10


Зміст тем за розділами програми
Розділ 1. Основи цивільного захисту
Тема 1. Єдина державна система цивільного захисту

Закон України «Кодекс цивільного захисту України». Визначення цивільного захисту (далі – ЦЗ). Правові основи цивільного захисту. Класифікація надзвичайних ситуацій (далі – НС). Суб’єкти забезпечення ЦЗ. Основні принципи здійснення ЦЗ. Склад єдиної державної системи ЦЗ (ЄДС ЦЗ). Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ. Режими функціонування ЄДС ЦЗ. Повноваження суб’єктів забезпечення ЦЗ, завдання і обов’язки суб’єктів господарювання в сфері ЦЗ. Права і обов’язки громадян у сфері ЦЗ. Склад і основні завдання сил ЦЗ.


Тема 2. Система ЦЗ університету

Керівництво та організаційна структура системи ЦЗ університету. Склад і завдання комісії з питань надзвичайних ситуацій (далі – комісія з НС), евакуаційної комісії, ланок оповіщення та зв’язку, санітарних постів, ланок пожежогасіння учбових корпусів і гуртожитків, груп охорони громадського порядку (далі – ОГП), аварійно-рятувальних груп (далі – АРГ), постів радіаційно-хімічного спостереження (далі – РХС).

Об’єктовий план реагування на НС (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.

Система оповіщення працівників і студентів університету. Інформування працівників і студентів щодо розвитку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координації дій та заходів безпеки в зоні НС.


Розділ 2. Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС
Тема 1. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС

Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. Попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Будівлі і приміщення університету, які планується використовувати у якості захисних споруд ЦЗ. Порядок їх заповнення та правила поведінки осіб, які в них укриваються.

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок та їх призначення. Індивідуальний перев’язочний пакет. Індивідуальні протихімічні пакети.

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки евакуйованих працівників.
Тема 2. Правила поведінки працівників і студентів університету під час НС природного характеру.

Правила поведінки і дії працівників і студентів університету при землетрусах.

Безпечні дії працівників і студентів у разі виникнення геологічних НС (пов’язаних із зсувами, обвалами або осипами, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням).

Особливості негативного впливу гідрометеорологічних НС. Правила безпечної поведінки у разі їх виникнення.

Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх виникнення.
Тема 3. Безпека працівників і студентів університету під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.

Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба.

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування.

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо.


Тема 4. Правила поведінки працівників і студентів університету при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм людини. Наслідки аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

Загальні правила поведінки та дії працівників і студентів університету при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо.


Тема 5. Вибухо та пожежонебезпека в університеті. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.

Основні поняття вибухобезпеки. Небезпечні фактори вибуху і захист від них. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Стисла характеристика пожежної небезпеки приміщень та будівель університету, Протипожежний режим на робочих місцях. Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. Небезпечні фактори пожежі.

Дії працівників і студентів університету у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок та правила їх використання під час пожежі.


Тема 6. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.

Безпека при масових скупченнях людей. Психологія натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та у разі масового скупчення людей.

Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела збудників інфекцій. Основні механізми передавання збудників інфекції.

Режимно-обмежувальні заходи (посилене медичне спостереження, обсервація, карантин). Правила поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах.

Основні напрямки профілактики інфекційних хвороб. Методи і засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації. Основні дезінфекційні засоби.
Розділ 3. Надання першої допомоги потерпілим
Тема 1. Порядок і правила надання першої допомоги при порушеннях дихання, зупинці серця, кровотечах і переломах.

Основні правила надання першої допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення первинного огляду потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги.

Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення штучного дихання. Ознаки зупинки роботи серця. Проведення непрямого масажу серця.

Перша допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинки кровотеч. Правила та прийоми накладання пов’язок на рани.

Перша допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або підручних засобів.
Тема 2. Порядок і правила надання першої допомоги при радіаційному ураженні, отруєнні небезпечними хімічними речовинами, термічних і хімічних опіках, тепловому і сонячному ударах.

Невідкладна та перша допомога при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами.

Перша допомога при хімічних та термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах.

Правила надання допомоги при утопленні.Способи і правила транспортування потерпілих.
Начальник штабу ЦО П.Ф. МаслюженкоБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка