Додатки до досвіду роботи вихователя-методиста кднз №255 Шульги Наталі Миколаївни «Зміцнення та збереження здоров я дітей шляхом пошуку ефективних методів, засобів, прийомів та інноваційних технологій»Скачати 107.59 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір107.59 Kb.


Додатки до досвіду роботи вихователя-методиста КДНЗ № 255 Шульги Наталі Миколаївни

«Зміцнення та збереження здоров я дітей шляхом пошуку ефективних методів, засобів, прийомів та інноваційних технологій»Література.

 1. «Дошкільне виховання», № 6, 2009р.

 2. «Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»

 3. «Вихователь-методист», № 4, 2010р.

 4. «Вихователь-методист», № 12, 7, 2009р.

 5. «Дошкільний навчальний заклад», № 8, 10 ,11, 2009р.

 6. «Дошкільне виховання», № 5, 9, 2008р.

 7. «БВДС», № 3, 2008р.

 8. Т.М.Цидзіна, «Буквар емоцій», (м.Дніпропетровськ, 2004р.)

 9. «Дошкільне виховання», № 10, 2006р.

 10. М.Єфименко, «Фізкультурні казки або як подарувати дітям радість руху, пізнання» (м.Харків, «Ранок», 2005р.)

 11. В.В.Єфремова, «Система роботи з психофізичного розвитку дитини»(м.Тернопіль, 2006р.)

 12. «Дошкільне виховання», № 7, 2007р.

 13. Л.В.Калуська, «Здоров'я дитини в садку і в родині» (м.Тернопіль, «Ранок-НТ, 2005р.)

 14. Л.Блудова, «Як виховати здорову дитину» (м.Київ, «Шкільний світ», 2009р.

 15. «БВДС» липень, 2005р.

 16. «Дошкільне виховання», № 12, 2004р.

 17. Білан О.І., «Валеологія дошкільникам», (м.Львів,1998р.)

 18. «Дошкільне виховання», № 1, 2005р.

 19. «Дошкільне виховання», № 12, 2002р.

 20. «Палітра педагога», № 1, 2003р.

 21. «Розкажіть онуку», червень, квітень,2006р.


Засоби фізичного виховання


 • Природні фактори:

  • Сонце

  • Повітря

  • Вода  Режим дня:

  • Повноцінний сон

  • Прогулянка

  • Гармонійне чергування навантаження та відпочинкуГігієнічні вимоги:

 • Гігієна одягу

 • Відповідність одягу сезону

 • Гігієна приміщення: достатнє світло, чисте повітря, комфортна температура.

Харчування:

 • Дотримання часу між годуваннями

 • Кількісний та якісний розподіл їжі на окремі прийоми

 • Дотримання умов прийому їжі та правил поведінки під час прийому їжі.

Фізичні вправи:

- перешикування

- Вправи спортивного характеру

- рухливі ігри

- масаж


Портрет здорової дитини

 • Показники фізичного і психічного розвитку відповідають віковим нормам; • Усвідомлює та виконує основні гігієнічні вимоги щодо здорового способу життя;

 • Бадьора, життєрадісна, високої пізнавальної активності; • Сформовані уявлення про норми та правила поведінки на підставі духовних цінностей; • Активна життєва позиція; • Особистісна і психічна готовність до прийняття певної соціальної позиції; • Гармонійне поєднання фізичного, психічного та духовного розвитку.Контрастне повітряне загартування,гімнас-тика пробудження

Полоскання ротової порожнини

Масаж, вправи на попередження плоскостопостіФізкультура на повітрі

Здоровий сонЗасоби здорового способу життя вихованців ДНЗВалеохвилинки, фізхвилинкиГімнастика з комплексом вправ для регуляції диханняПоступове пробудження


«Здоров'я – це не все, але

все без здоров'я – це ніщо»

( Сократ)

Проблема формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей була, є і завжди буде стрижневою та актуальною. Через економічні обмеження та матеріальну скруту, екологічні кризи більшість дітей в Україні живе у несприятливих соціально-побутових та психологічних умовах, що згубно позначається на їхньому здоров'ї.

До причин, які зумовлюють відхилення у стані здоров'я дітей, відносимо:


 • Несприятливі соціально-економічні, побутові умови;

 • Відсутність належних умов для ігор, занять, різних видів праці у сім'ї, закладі освіти.

 • Гіподинамію,недостатньо збалансоване харчування:

 • Формальний підхід до загартування:

 • Неправильне регулювання динаміки фізичної, психічної та емоційної працездатності вихованців (упродовж заняття, дня, тижня, року)

 • Порушення режимів організації життя дітей – санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового.

Відомо, що здоров'я людини залежить від стану навколишнього середовища, способу життя, спадковості і лише частково від медичного обслуговування. Спосіб життя найсуттєвіше впливає на здоров'я людини ( на 50 %). Змінити його відповідно до принципів здорового способу життя повинна прагнути кожна людина. Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, дотримуються правил навчання і праці, яким властива висока духовність, залишаються здоровими до глибокої старості.

До основних складових здорового способу життя належать: • Рівень культури суспільства й особистості;

 • Місце здоров'я серед потреб людини;

 • Мотивації збереження й зміцнення здоров'я;

 • Настанова на довге здорове життя;

 • Навчання засобів збереження і зміцнення здоров'я.

Здоров'я - найважливіша цінність не лише окремо взятої людини, а й загалом усього суспільства. Щоб людина мала змогу піклуватися про своє здоров'я, про розвиток, вона повинна свідомо ставитися до життя як до найважливішого дарунку природи. Тому формувати культуру здоров'я особистості, прищеплювати розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати ґрунтовні знання про основи здоров'я потрібно дітям з раннього віку, щоб знання, вміння та навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

У вітчизняній психології та педагогіці переконливо доведено, що основою свідомого ставлення до навколишньої дійсності і до самої людини є знання. Поряд зі знаннями про сутність здоров'я необхідно надавати дітям відомості про його біологічну, психічну і соціальну основи. Не знаючи, на яких процесах і механізмах базується здоров'я, не з'ясувавши, як формувалося і зміцнювалося здоров'я в наших предків, ми лишимося лише пасивними спостерігачами, безсилими що-небудь зробити, щоб підняти оздоровчий потенціал людини. І, навпаки, маючи ці знання, зможемо цілеспрямовано, за певними показниками, а тому й найефективніше використовувати чималий арсенал оздоровчих засобів.Здоров'я дитини – ні з чим не зрівняна цінність. Якраз у дошкільному віці закладається фундамент здоров'я та довголіття, тривалості та стійкості організму. Тому одним із чинників благополуччя особистості, родини та суспільства в цілому має стати стан здоров'я, як фундаментальна цінність буття. У наш час категорія здоров'я набула особливої актуальності, трансформувавшись у глобальну проблему і зумовивши перегляд ставлення населення до власного здоров'я та впровадження у життя оздоровчої ідеології. Основа таких змін – у формуванні природо відповідних життєвих позицій людини щодо світу, самої себе та власного здоров'я.

В період розбудови української держави важливого значення набуває реформування системи освіти на основі гуманізації через оновлення форм та змісту освітньо-виховного процесу та впровадження здоров'язберігаючих технологій. В Україні розроблено програми та посібники з формування основ здоров'я та навичок безпечної поведінки у дітей дошкільного віку, основою яких є нормативні документи. В Законі України «Про дошкільну освіту» записано: «Дошкільний заклад освіти забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для дітей,раціональне харчування. Здоров'я, його охорона та зміцнення , безпека дітей повинні бути життєвою стратегією, пріоритетом у роботі дошкільних закладів.» Враховуючи актуальність проблеми здоров'я, національні програми «Освіта.Україна XXI », «Діти України», «Національна доктрина розвитку освіти », «Здоров'я нації» визначають найважливішими стратегічними завданнями всебічний розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров'я, формування у дітей відповідального ставлення до нього як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Передусім поставлено стратегічну мету – пошук шляхів удосконалення процесу збереження, зміцнення та формування здоров'я юного покоління в цілому і кожної особистості зокрема. Важливим завданням педагогів є пошук можливих варіантів оздоровлювальних занять з дітьми різного віку для забезпечення максимального за гартувального ефекту та створення емоційного комфорту малят. Важливо виробити у дітей свідоме ставлення до оздоровчих процедур, роз'яснити їм значення впливу природних чинників на діяльність людського організму, сформувати бажання бути здоровими, цінувати життя, здоров'я в усіх його аспектах ( фізичному,духовному, соціальному). У «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти» визначено важливий напрямок освітянської діяльності: «…створення найбільш сприятливих умов для емоційної та психологічної захищеності, душевного комфорту, задоволення потреб вихованців у позитивних емоціях, доброзичливості, успіху, творчому самоствердженні». Щоб не залишити поза увагою цей важливий чинник, у дошкільних закладах приділяється особлива увага створенню сприятливого психологічного мікроклімату в групах дітей раннього та дошкільного віку, чільне місце відводиться педагогіці співробітництва, заміні навчально-дисциплінарної моделі на особистісно-орієнтовану. Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі. Самовизначитися у ньому, необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу «Я», одним із компонентів якого є «Я - здоровий». Нині, коли процес гуманізації охоплює всі сфери суспільного життя і визначає орієнтир на особистість, педагоги повинні володіти методиками психодіагностики, які допоможуть їм пізнавати кожну дитину, реалізовувати систему індивідуальних впливів. Психологічний комфорт , душевне здоров'я, позитивні емоції, індивідуальний підхід, рання діагностика та корекція негативних проявів психіки – ось що повинно бути основою для педагогів.

Актуальним і нині є вислів В.О.Сухомлинського: «Я не боюся ще і ще раз сказати : турбота про здоров'я – найважливіше. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне здоров'я, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили ».

Тому всім педагогам слід керуватись в своїй роботі орієнтиром на гуманізацію, індивідуально-особистісний підхід до дитини, турботу про збереження та зміцнення здоров'я вихованців. Адже здорові діти – здорове суспільство, і, оскільки «діти – наше майбутнє», слід потурбуватись про майбутнє суспільства вже зараз…

Ці та інші важливі, на мою думку, висновки, я зробила за допомогою самоосвіти та завдяки роботі МО для вихователів: «Здоров'язберігаючі технології як чинник гуманізації освітньо-виховного процесу», керівником якого я була на протязі шести років. За цей час я ознайомилась з досвідом роботи ДНЗ Інгулецького району, на базі яких проводились засідання МО, надавала консультативно-методичну допомогу слухачам МО.

Я узагальнила цей досвід з метою зробити свій внесок у зміну свідомості педагогів, спонукати їх до пошуку оптимально - ефективних методів, засобів, прийомів та інноваційних оздоровчих технологій . Максимального ефекту у вирішенні вищезазначених завдань можна досягти, якщо навчально-виховна робота здійснюється в трьох напрямках: - дитячий садок-діти-батьки. Тому я пропоную до Вашої уваги конспекти проведення заходів роботи з батьками, педагогами (тренінги, консультації, банки ідей) та дітьми (досліди, заняття, розваги, вправи). Всі ці форми роботи було проведено під час засідань МО:«Здоров'язберігаючі технології як чинник гуманізації освітньо-виховного процесу», а також з педагогами мого дошкільного закладу( оскільки на протязі останніх трьох років педагогічний колектив КДНЗ № 255 працював над вирішенням завдання зміцнення та збереження здоров'я дітей, формування в них основ здоров'я та навичок безпечної поведінки у довкіллі)

Думаю, що мій досвід буде корисним і цікавим педагогам-дошкільникам. Маю надію, що він спонукає педагогів спрямувати зусилля на створення здоров'язбережувальної інфраструктури дошкільних закладів та на реалізацію державних завдань щодо розвитку системи освіти.

Зичу успіхів у вихованні здорових, фізично витривалих, психічно загартованих і духовно багатих маленьких громадян нашої держави.

Модель взаємодії спеціалістів ДНЗ з фізкультурно-оздоровчої роботи


Психогімнастика;

Релаксація;

Психокорекція;

Загальний психофізичний комфорт

-медико-педагогічний контроль

-диспансеризація

-ароматерапія

-масаж


-фітотерапія

-фізпроцедуриКерівництво та координація навчально-виховного процесуЗавідуюча, лікар, методистпсихологМедична сестра

- Музикотерапія;

- вокалотерапія;

- казкотерапія;

- логоритміка;

- загальна моторика

- хореотерапія

Здорова дитина

вихователі

Музичний керівник

-пальчикова гімнастика;

- валеологічні заняття;

-руховий режим;

-ігротерапія;

-спортивні свята, розваги;

-Дні здоров'я;

-загартовуючі процедури


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка