Добренська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Баштанської районної ради Миколаївської областіСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3

Формування й розвиток творчої особистості на основі всебічної педагогічної підтримки є одним із головних завдань педагогічного колективу школи.

Порівняно з попереднім навчальним роком спостерігається значне покращення роботи вчителів з обдарованими і здібними учнями. У школі постійно поповнюється банк даних обдарованих дітей. Результати роботи школи – в успіхах наших учнів. Підвищився рівень підготовки команд школи до Всеукраїнських учнівських олімпіад ( Добренська школа зайняла IVмісце серед сільських шкіл), отримавши 3 призових місця. Учні школи приймають активну участь у конкурсах Успішно школу репрезентували учні учителів Борискіної С.С., Бородіної Т.Д. Поліщук Є.І., Іващенко М.Г., Капітонової О.В., Буслаєвої Л.М.описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\p1010312.jpgописание: m:\фото метод робота\pb140513.jpg

Відповідно до структури методичної роботи в школі працюють методичні об’єднання, які працюють над розробкою рекомендації щодо практичної реалізації науково-методичної проблемної теми в навчально-виховному процесі.описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2758.jpg описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2735.jpg
описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2793.jpg описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2798.jpg
Інноваційна діяльність школи спрямована на вирішення таких завдань:

 • готувати конкурентоздатного випускника школи, спроможного до самореалізації та створення гідного людини рівня життя в суспільстві;

 • стимулювати в педагогічному пошук нових засобів навчання і виховання учнів, творчий підхід, активність вчителів, прагнення до самоосвіти;

 • досягати якісного рівня у вивченні базових навчальних предметів шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

 • забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;

 • постійне підвищення рівня загально-дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

 • обмін досвідом педагогічної діяльності;

 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів. забезпечувати інтелектуальний розвиток, формування особистісних якостей та індивідуальних здібностей, конкурентне вивчення основ наук;

 • здійснювати національне виховання учнів, виховання патріотичних почуттів;

 • формування загальнолюдських моральних цінностей.

Психологізація навчального процесу – важлива складова нашої роботи. Психологічна служба працює над проблемами розвитку класів, діагностикою міжособистісних стосунків у спілкуванні учнів; наданням допомоги дітям, які мають труднощі у навчанні чи в адаптаційний період. Психолог школи Бойчук М.А. проводить систему індивідуальних бесід та консультування для учнів, батьків, учителів. В системі проводяться заняття-тренінги для учнів, учителів, батьків.

описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2741.jpgописание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2745.jpg

описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\p1010222.jpg

З метою створення відповідної матеріально-технічної бази для забезпечення належного рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду з проблем практичного використання можливостей навчальних кабінетів для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів, сприяння творчим педагогічним пошукам у школі поповнюється матеріально-технічна базанавчальних кабінетів.

Варто відзначити активну роботу вчителів, які обладнали кабінети тематичними стендами, підготували роздатковий матеріал, наочні посібники, зібрали наукову, методичну літературу; навчальні кабінети мають технічні засоби навчання та високий естетичний рівень оформлення. Проведення відкритих уроків для колег, батьків учнів школи – один із шляхів удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів, батьків. Саме в такому напрямку працюють учителі школи.

Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новим інноваційними технологіями навчання, досягненнями науки. Вчителі школи передплачують методичні журнали і газети України, працюють в мережі Інтернет.

Сучасне українське суспільство ставить перед школою завдання формування національно свідомої, гармонійно розвиненої особистості. Саме тому вчителі школи успішно працюють над створенням моделі випускника школи, такого учня, який зможе самостійно здобувати знання, аргументувати свої думки, застосовувати в практичній діяльності знання, здобуті під час навчання. А щоб досягти цього, учитель повинен бути творчою особистістю, завжди у пошуку нових ідей і форм роботи на уроці.

Протягом навчального року вчителі школи працювали над здійсненням завдань: • продовжили роботу над науково-методичною темою школи та розробляли індивідуальні проблемні теми;

 • сприяли глибокому й усвідомленому засвоєнню учнями знань із гуманітарних предметів;

 • вивчали і упроваджували в практику досягнення психолого-педагогічної науки, інтерактивних технологій;

 • оволодівали навичками самоаналізу, інноваційними технологіями в навчальній та позакласній роботі;

 • брали участь у професійних конкурсах, науково-методичних семінарах, конференціях;

 • активізували роботу з обдарованими учнями;

 • продовжували зміцнювати навчально-матеріальну базу кабінетів.

У 2013-2014 навчальному році відбулися засідання вчителів МО, на яких розглядався цілий ряд важливих питань:

 • методичні рекомендації щодо викладання суспільних предметів у 2013-2014 н.р.;

 • сучасна дидактика про проблеми вибору форм і методів навчання;

 • про організацію роботи із здібними та обдарованими дітьми;

 • самоосвіта вчителя – шлях до підвищення його педагогічної майстерності тощо.

Окрім засідань зміст роботи вчителів включав обговорення актуальних питань навчально-виховного процесу, обмін досвідом, опрацювання методичних матеріалів, відвідування педагогами районних семінарів, уроків досвідчених вчителів та взаємовідвідування уроків.

У 2013-2014 навчальному році вчителі готували та проводили відкриті уроки, виховні заходи, організовували конкурси та змагання, брали участь в оформленні та декорації свят, виставок. У жовтні 2013 року було проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад. З великим інтересом учні сприймають уроки-подорожі, уроки-свята, уроки-забави, уроки-змагання, вже стали традиційними інтегровані заняття з музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури.

Одним із основних завдань на 2013-2014 н.р. було підвищення загальної освіченості учнів та досягнення ними належного рівня сформованості аксіологічних та культурологічних компетенцій. Протягом 2013-20124навчального року вчителі працювали над підвищенням свого фахового та методичного рівня, відвідуючи науково-практичні семінари, конференції, відкриті уроки.

У нашій школі стало традицією не тільки відзначати День рідної мови та ряд заходів, приурочених знаменним календарним датам: "Живи, рідна мово, у серці народу, в душі України"; вечір пам’яті для старшокласників "У серцях кричить війна"; тематичні уроки, тематичні лінійки, присвячені пам’ятним датам.


описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\sam_1475.jpg описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\p1010323.jpg

описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_2658.jpg описание: m:\інноваційна діяльність\фото іновації\img_3161.jpg
Варто зазначити, що учителі приділяють належну увагу роботі з обдарованими дітьми. Якісна підготовка до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах і конкурсах спрацювала на покращення результату: у 2013-2014 н.р. учителі підготували 3 призових місцяу районних олімпіадах, , 4 переможців районного конкурсу.

Працюючи над вихованням духовно багатої особистості, педагоги значну увагу приділяють позакласній роботі з учнями.


У 2013-2014 н.р. працювали методоб’єднання класних керівників ( керівник Гніда Т.С.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу ( керівник Поліщук Є.І.), вчителів початкових класів ( керівник Буслаєва Л.М.), динамічна група вчителів природничо-математичного, художньо-естетичного циклів (керівник Кудряшова С.М..).
Методичне об’єднання вчителів початкових класів налічує 4 чоловік.

Це вчителі: Семенюк В.В., Кривошея Н.А., Буслаєва Л.М., Осадча Н.С.

На початку 2013-2014 н.р. керівником методоб’єднання Буслаєвої Л.М. у співпраці з його членами було складено план роботи на рік, де були чітко сформульовані проблемні питання кожного вчителя , напрямки і форми їх роботи, назви заходів , дати їх проведення та відповідальні за них особи. Такий підхід забезпечив рівномірний розподіл обов’язків між членами методоб’єднання та виконання запланованого.

Робота методоб’єднання підпорядковувалась вирішенню проблемного питання школи. Кожен вчитель, входячи з цього, визначив власне проблемне питання: Семенюк В. В. – «Методи і форми роботи на уроках читання в початковій школі»; Кривошея Н.А. – «Гармонійний розвиток школяра»; Буслаєва Л. М. – «Розвиток комунікативного мовлення учнів початкової школи»; Осадча Н.С..-«Використання сучасних педагогічних технологій на уроках у початковій школі».

На першому засіданні методоб’єднання було проведено аналіз роботи за попередній 2012-2013 н. р. та поставлено завдання на наступний 2013-2014 н. р.; ознайомлено зі змістом нового Державного стандарту початкової загальної освіти , проаналізовано його освітні галузі та змістові лінії із діючим Державним стандартом початкової школи ; визначено зміни , які відбудуться в робочому навчальному плані . Також вчителями були опрацьовані інструктивно-методичні рекомендації «Особливості організації навчально- виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н.р.» ; опрацьовано пояснювальні записки до вивчення кожного предмету, що вивчається в початковій школі.

На наступних засіданнях методичних об’єднань вчителі давали відкриті уроки для колег, на яких намагалися показати свої досягнення і поділитися досвідом з колегами по проблемному питанню, над яким кожен з них працює. Було проведено відкритий урок з математики у 1 класі Осадча Н.С.. «Число і цифра 8. Склад числа»; читання в 2 класі Семенюк В.В на тему «Українська народна казка «Лисиця та їжак» ; урок української мови в 3 класі Кривошея Н.А.. на тему «Узагальнення знань про іменник». Тут проводився обмін досвідом роботи , огляд новинок психолого-педагогічної літератури з проблемних питань, участі учнів початкових класів в олімпіадах. Так у конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика взяли участь учні 3- 4 класу. Орлова Аліна учениця 3 класу, зайняла ІІІ місце, а в районному етапі предметних олімпіад серед учнів початкової школи з української мови зайняла ІІІ місце.

Членами методоб’єднання були підготовлені й проведені предметні тижні: Тиждень казки ( Семенюк В.В.) березень 2014р.,тиждень математики (Кривошея Н.А.) грудень 2013р., тиждень природознавства (Буслаєва Л.М.) січень 2014р., тиждень української мови (Осадча Н.С.) листопад 2013р.

Вчителі початкових класів систематично працюють над самоосвітою, що сприяє підвищенню їх фахового рівня, підписуються на періодичні видання науково – методичного напрямку, знайомляться із новими технологіями і методами роботи, впроваджуючи їх у практичну роботу.

Протягом року впроваджували новинки методичної літератури, поповнювали папки по самоосвіті інструкційно-методичними матеріалами, були читачами фахового журналу «Початкова школа».

Вчитель Семенюк В.В.. пройшла курсову перепідготовку при Миколаївському інституті Післядипломної освіти у червні 2013року. У кожного вчителя початкових класів є бібліотечка наукової та методичної літератури, яка допомагає їм вдосконалювати навчально-виховний процес у початкових класах.

Вчителі початкових класів Добренської школи зосередили свою увагу на тому, що функцією сучасного уроку є формування і розвиток особистості учня на основі розвивального і виховуючого навчання і дотримуються таких основних вимог до сучасного уроку:

- озброєння учнів глибокими і міцними знаннями;

- формування уміння вчитися;

- формування міцних позитивних мотивів учіння, стремління до постійного удосконалення,самонавчання, самовиховання;

- ефективного впливу уроку на розвиток учня (розвиток мовлення, мислення, сенсорної і рухової сфери);

- виховання в учнів вольових якостей;

- формування моральних основ особистості, духовності і національної культури.

Виходячи з вище зазначеного, методичне об’єднання вчителів початкових класів ставить перед собою такі завдання на 2014 – 2015 н.р.: • працювати над проблемним питанням школи;

 • знайомитися з новинками методичної літератури, інтерактивними технологіями навчання та впроваджувати їх в навчально-виховний процес;

 • залучати учнів до участі у районних олімпіадах, сприяти підвищенню результативності;

 • поповнювати кабінет навчально-методичною літературою, підвищувати фаховий рівень, покращувати результативність навчальних досягнень школярів початкових класів.

Члени динамічної групи природничо – математичного, художньо-естетичного циклів працювали над проблемою: «Формування пошуково-дослідницьких компетентностей учнів».

Протягом року застосовувалися теоретичні питання методу проектів на практиці. Проводилися відкриті уроки: урок алгебри у 8 класі ( вчитель Гніда Т.С..), урок біології у 6 класі ( вчитель Швед Л.В..).

Цікаво і змістовно пройшли Тижні: математики (Гніда Т.С.) у жовтні 2013р.; фізики (Кудряшова С.М.) у листопаді 2013р.,образотворчого мистецтва у листопаді 2013р., трудового навчання у лютому 2014 року (Шарафутдінова О.Ю.); музики у жовтні 2013р., основ здоров'я у квітні 2014року(Бабич Л.С.) під час яких були представлено творчі проекти учнів.

Вчителі МО природничо-математичного, художньо-естетично циклів успішно працювали над проблемними питаннями:


 • «Розвиток здібностей учнів на уроках математики» ( Гніда Т.С);

 • «»Забезпечення формування особистості, здатної самостійно здобувати фізичні знання (кудряшова С.М.);

 • «»Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології» (Швед Л.В.);

 • «Формування національної свідомості, любові до рідного народу засобами музики» ( Бабич Л.С.);

 • «Розвиток та розкриття творчого потенціалуучнів на уроках образотворчого мистецтва» (Шарафутдінова О.Ю.)

 • «Розвиток швидкісних якостей та витривалості в учнів на уроках фізкультури» (Безощук с.В.)

Школярі 5-11 класів приймали участь у районних олімпіадах: Дураков Д.учень 9 класу зайняв ІІІ місце з біології, учениця 8 класу Мичкіна О. зайняла ІІІ місце з математики.

Застосовуючи сучасні методи навчання вчителі працювали над формуванням у старшокласників компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності. Педагоги і учні переконалися, що основна функція самостійної роботи полягає в тому, щоб забезпечити організацію навчально-пізнавальної діяльності щодо оволодіння знаннями і способами діяльності, формування світогляду, розвитку інтелектуальних та моральних сил учня.


Підсумок роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2013-2014 н.р.

Членами МО вчителів гуманітарного циклу є 7 вчителів.

Всю роботу МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу направлено на свідоме засвоєння знань учнями та участь їх в позакласній роботі з предмету, та участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах. В минулому навчальному році члени методичного об’єднання працювали над розв’язанням першочергових завдань навчання та виховання учнів за сучасних умов. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей учнів, вчителів.

Члени МО працювали над проблемою «Удосконалення уроків шляхом особистісно орієнтованої системи навчання, творчого розвитку учнів».

Виховна проблема: створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку учнів, спрямованих на розвиток розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ наук про здоров’я та пропагування здорового способу життя.

Складові цієї проблеми кожен педагог розв’язував шляхом реалізації слідуючих індивідуальних проблемних питань: 1. Роль літератури в формуванні особистості учня.

 2. Особистісно орієнтоване навчання під час вивчення історії.

 3. Вивчення предмету на засадах дослідницького підходу.

 4. Пробудження особистісно-позитивного ставлення до предмету.

 5. Розвиток індивідуальних здібностей учнів під час навчального процесу.

Керівник методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу Поліщук Є.І, роботу планує таким чином:

 • Робота з учителями та учнями, батьками по впровадженню нових технологій навчання.

 • Методична підготовка вчителів.

 • Самоосвіта педагогів.

 • Підвищення кваліфікації.

Пройшли атестацію такі педагоги: Поліщук Є.І., вчитель української мови та літератури (встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»).

Відкриті уроки були спрямовані на вияв особистісних і професійних проблем та досягнень, мотивації і стимулювання, реалізації ідей.

Під час обговорення члени МО визначили можливі причини вказаних проблем. З цією метою розробили діагностичний блок: опитувальники, співбесіди, вивчення проблем на уроках.

Під час засідань МО пріоритетними були питання, які пов’язані із проблемним питанням школи. Члени МО працювали над спільною метою – дослідити учнів школи на предмет особливостей їх особистісного, а, зокрема, духовного розвитку. Для того, щоб побудувати навчальний процес середньої школи відповідно до потреб конкретного покоління учнів, відповідно до їх фізичних і психологічних особливостей, ми маємо визначити рівень особистісного розвитку учнів з урахуванням вікових особливостей та особливостей умов розвитку.

МО розробило діагностичну програму «Базові якості», яка складається з комплексу тестових тематичних завдань, розділених за такими блоками:


 1. Ставлення до суспільства, любов до Батьківщини.

 2. Правова культура.

 3. Толерантність.

 4. Ставлення до навчальної праці, успішність у навчанні та самоосвіті.

 5. діловитість.

 6. Організованість.

 7. Здоровий спосіб життя.

 8. Цілеспрямованість у самовизначенні.

Під час обговорення відкритих уроків, семінарів з питання розвитку творчих здібностей учнів, шляхів підвищення ефективності уроку. Вчителі гуманітарії розробили психологічні поради для колег.

1. Зробіть мету уроку метою учнів.

2. Формулюйте мету, орієнтуючись на потреби та інтереси учнів.

3. Якнайчастіше ставте учнів у ситуацію вибору.

4. Допомагайте учням ставити перед собою реалістичні завдання.

5. Зробіть ситуацію успіху досяжною для кожного учня.

6. Пов’язуйте навчальну інформацію з життєвим досвідом школярів.

7. Зробіть основні правила й вимоги зрозумілими.

8. Акцентуйте увагу на вчинках і поведінці, а не на особистості.

9. Враховуйте вікові особливості учнів у розвитку їх особистості та пізнавальної сфери.


На засіданні МО було розглянуто дуже важливе питання: «Причини неуспішності учнів і шляхи їх подолання». Під час обговорення були знайдені основні способи виявлення відставань учнів, а також причини неуспішності. Висвітлено систему роботи, яка дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати прогалини в навчанні.

З метою вивчення методики викладання предметів, корекції рівня навчальних досягнень учнів, вчителі-предметники приймали активну участь у проведенні педагогічних рад, педагогіних читань, районних семінарах. Велика увага приділялась проведенню відкритих уроків. Вчителі Поліщук Є.І., Капітонова О.В., Іващенко М.Г., Душкевич О.М. на уроках активно аикористовують комп'ютер для більш раціонально використання можливостей уроку.Це – представлення учнями своїх презентацій, виконання тестових тренінгів для закріплення вивченого матеріалу.

Учні приймали участь в районних олімпіадах. Проблемою залишається отримання призових місць. Учні школи, в основному, займають з 4 по 8 місця. Тому вчителям потрібно більше уваги приділяти роботі зі здібними учнями.

Учені школи: Орлова Аліна – 3 клас (класовод Буслаєва Л.М.) зайняла ІІІ місце в районному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика; Сагайдак Олександр – 5 клас,зайняв ІІ місце, І місце в районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка (вчитель Борискіна С.С.). Шапоренко Єлизавета учениця 5 класу - І місце в районному етапі регіонального конкурсу «Найкращий відгук про твір української дитячої прози» (вчитель Борискіна С.С.), приймала участь в обласному конкурсі -фестивалі творчих робіт «Таланти твої,Миколаївщино» (вчитель Іващенко М.Г.). Коливай Анна учениця 6 класу зайняла І місце в районному етапі конкурсу творчих робіт «Людина і ліс» (вчитель Борискіна С.С.). Атаманчук Олександра учениця 6 класу отримала гран-прі в конкурсах читців-декламаторів «Поетична пристань» та «Кобзар у нашому домі», І місце в районному етапі конкурсу поетичних творів « Без мови рідної й народу рідного нема…» ( вчитель Борискіна С.С.). Петровський Сергій учень 9 класу є переможцем ІІ обласного етапу заочного конкурсу на кращий твір про вчителя (вчтель Борискіна С.С.). Мичкіна Олександра учениця 8 класу учасниця Всеукраїнського конкурсу учнівських творів з історії, присвячених Т.Шевченку ( вчитель Бородіна Т.Д.). Учні 9 класу Петровський Олександр та Мусієнко Андрій добре виступили на районній правознавчій коференції (вчитель Капітонова О.В.). Вихованці вчителя української мови та літератури Поліщук Є.І. активно приймали участь у всіх шкільних та районних конкурсах. Маємо надію, що в майбутньому будемо мати призові місця, тому,що потенціал та бажання у вчителя присутні.

Вчителі-предметники гуманітарного циклу систематично відвідують уроки в 4-му класі, що дає можливість налагодити місток від початкової ланки до середньої – працювати над спільними завданнями, вирішувати спільні проблеми тощо.

Це дає можливість виявити здібних дітей, виробити систему роботи з ними, а також допомогти один одному, підвищуючи результати навчальних досягнень слабо встигаючих школярів.

Вчителі МО гуманітарного циклу, третій рік працюючи над проблемним питанням школи, розвивали в школярів такі компетентності: комунікативну (володіння методами, прийомами взаємодії з оточуючими, здатність орієнтуватись в різних ситуаціях); мовленнєву ( вміння учнів будувати усні та письмові характеристики певних подій, явищ, рецензувати; готувати доповіді; реферати, повідомлення, брати участь у дискусіях); навчально-інформаційну (самостійний пошук нової інформації, швидка активізація і відтворення потрібної інформації); навчально - організаційну компетентність (розуміння мети діяльності, цінність часу і вміння його розподілити, планувати послідовність виконання завдання).

Члени МО на підсумковому засіданні визначили такі недоліки за 2013-2014 н.р.:

1. Оцінювання результатів роботи не за життєздатністю учнів, їхнім умінням, здатністю і бажанням робити свідомий вибір, вмінням долати труднощі і дотримуватися позитивних моральних цінностей, а за навчальними оцінками, кількістю призових місць в олімпіадах та конкурсах.

2. Переважання контрольних процедур над організаційно-підтримувальними.

3. Недостатнє інформаційне забезпечення навчального процесу.

4. Відсутність належної єдності між школою і батьками.

5. Недостатньо стійке вміння педагогів використовувати переваги індивідуального диференційованого навчання.

6.Позаурочна та позакласна робота з предметів.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка