Для студентів заочного відділення


Проаналізуйте ефективність нематеріальних активівСторінка2/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.03 Mb.
#10970
1   2   3   4   5

Проаналізуйте ефективність нематеріальних активів.


Показник

На початок року.(тис.грн.).

На кінець. року.(тис.грн.).

Темп зрост.,%.

1.Сума нематеріальних активів.

4137

5868

?

2.Дохід від реалізації продукції.

12145

18946

?

3.Прибуток від реалізації.

2230

3790

?

4.Прибутковість нематеріальних активів.

?

?

?

5.Фондовіддача нематеріальних активів.

?

?

?

6.Рентабельність продажів.

?

?

?Варіант №15
Теоретичні питання:
1. Фінансове відтворення основних засобів. Знос і амортизація

         1. основних засобів.

2.Охарактеризуйте методи обчислення планового прибутку від реалізації продукції.
Дайте визначення:

Акредитив - це…Практичне завдання №1:

Визначити необхідні показники таблиці, проаналізувати обертання оборотних коштів підприємства, а також розрахувати величину вивільнених (або додаткового вовлечения) грошових коштів із обороту (в оборот) в результаті прискорення (уповільнення) обертання оборотних коштів.Показники

Базис

Звіт

Відхилення

Виручка від реалізації, тис грн.

46000

48700

?

Кількість днів аналізуємого періоду

90

90
Виручка від реалізації, тис. грн. за 1 день

?

?
Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

10400

11190
Тривалість одного оберту, днів.

?

?
Коефіцієнт обертання коштів, обороти.

?

?
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті.

?

?

Варіант №16
Теоретичні питання:

1.Охарактеризуйте методи обчислення планового прибутку від реалізації продукції.

2.Розрахунок платіжними дорученнями та розрахунки чеками.
Дайте визначення:

Рентабельність – це…


Практичне завдання

Визначити необхідні показники.Показники

Базис

Звіт

Відхилення

Прибуток, тис. грн.

12520

14608
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

74000

86000
Розміри прибутку в розрахунках на 1 грн. виручки, грн.

?

?
Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

7000

7462
Середньорічна вартість основних фондів, тис. Грн.

44000

45668
Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис. грн.

680

800
Загальна сума капіталу, тис. грн.

?

?
Рівень рентабельності капіталу, %.

?

?
Коефіцієнт обертання оборотних коштів, обороти.

?

?
Фондовіддача основних фондів, тис. грн.

?

?
Фондовіддача нематеріальних активів, тис. грн.

?

?Варіант №17
Теоретичні питання:

 1. Назвіть форми безготівкових розрахунків. Охарактеризуйте виконання розрахунків чеками.

2. Розкрийте сутність, склад та структуру оборотних коштів.

Які джерела формування оборотних коштів?


Дайте визначення:

Платіжне доручення – це…


Практичне завдання №1:

Розрахувати планову суму прибутку підприємства. У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн. за одиницю, фактична собівартість одного виробу, реалізованого в базовому періоді, - 80грн. Загальний плановий обсяг реалізації – 6000грн. Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції у плановому періоді, порівняно з базовим, на 0,05 грн.


Варіант №18
Теоретичні питання:

1. Охарактеризуйте безготівкові та готівкові розрахунки.

Порядок проведення касових операцій.

2.За якими елементами групують витрати, що включають у собі­вартість продукції (виконаних робіт, наданих послуг)?


Дайте визначення:

Платіжне доручення – це…


Практичне завдання :

Проставити суми замість знаків запитання.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (тов., робіт, послуг)

010

11800

ПДВ

015

-

Аз

020

-

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий дохід (виручка) від реал. продукції

035

?

Собівартість реалізованої продукції (тов., роб., послуг)

040

8000

Валовий:прибуток

050

?

збиток

055

-

Інші операційні доходи

060
Адміністративні витрати

070

506

Витрати на збут

080

150

Інші операційні витрати

090
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

?

збиток

105
Дохід від участі в капіталі

110
Інші фінансові доходи

120
Інші доходи

130

6300

Фінансові витрати

140
Втрати від участі в капіталі

150
Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:160


прибуток

170

?

збиток

175
Податок на прибуток

180

?

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

?

збиток

195
Надзвичайні:доходи

200
витрати

205
Чистий прибуток

220

Варіант №19
Теоретичні питання:

1.Характеристика основних засобів. Види вартості основних засобів підприємств.

2.Розподіл прибутку підприємства та використання чистого прибутку.
Дайте визначення:

Оборотні кошти – це…


Практичне завдання

На підставі даних, визначити чистий оборотний капітал фірми.

Актив

тис. грн.

Пасив

тис. грн.

Позаобігові активи

920,0

Статутний капітал

560,0

ТМЗ(товарно-матеріальні засоби)

270,0

Нерозподілений прибуток

230,0

Деб. заборг.

136,0

Довгостр. кредит

286,0

Грошові засоби

25,0

Кредитор. заборг.

154,0Заборг. із зарпл.

23,0Податки, що підлягають сплаті в бюджет

98,0

Баланс

1351,0

Баланс

1351,0


Варіант № 20
Теоретичні питання:

1.Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи підприємства.

2.Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.
Дайте визначення:

Акредитив - це…


Практичне завдання

Розрахувати суму прибутку, оподаткованого прибутку, суму податку на прибуток. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) – 300 тис. грн. собівартість продукції – 180 тис. грн. виручка віл реалізації непотрібних матеріалів – 10 тис. грн. Орендна плата, отримана від здавання в оренду приміщення – 15 тис. грн. Виплачені штрафи – 2 тис. грн.


Варіант №21
Теоретичні питання:

1.Назвіть форми безготівкових розрахунків. Охарактеризуйте виконання розрахунків чеками.

2.Охарактеризуйте дохід підприємств від фінансово-інвестиційної діяльності.

Дайте визначення:

Оборотні кошти – це…


Практичне завдання
Чиста виручка від реалізації продукції становить 64200 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 32620 тис., адміністративні витрати – 8840 тис., витрати на збут – 6000 тис., інші витрати – 1000 тис. грн. Податок на прибуток – 25%.

Визначте валовий прибуток підприємства від реалізації продукції, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток, рентабельність реалізованої продукції.


Варіант № 22
Теоретичні питання:

1. Охарактеризуйте безготівкові та готівкові розрахунки.

Порядок проведення касових операцій.

2.За якими елементами групують витрати, що включають у собі­вартість продукції (виконаних робіт, наданих послуг)?


Дайте визначення:

Платіжне доручення – це…


Практичне завдання №1:
Практичне завдання №2:

Розрахувати суму прибутку, оподаткованого прибутку, суму податку на прибуток. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) – 300 тис. грн. собівартість продукції – 180 тис. грн. виручка віл реалізації непотрібних матеріалів – 10 тис. грн. Орендна плата, отримана від здавання в оренду приміщення – 15 тис. грн. Виплачені штрафи – 2 тис. грн.Варіант №23
Теоретичні питання:

1.Охарактеризуйте методи обчислення планового прибутку від реалізації продукції.

2.Розрахунок платіжними дорученнями та розрахунки чеками.
Дайте визначення:

Рентабельність – це…


Практичне завдання

Визначити необхідні показники таблиці, проаналізувати обертання оборотних коштів підприємства, а також розрахувати величину вивільнених (або додаткового вовлечения) грошових коштів із обороту (в оборот) в результаті прискорення (уповільнення) обертання оборотних коштів.Показники

Базис

Звіт

Відхилення

Виручка від реалізації, тис грн.

56000

58700

?

Кількість днів аналізуємого періоду

90

90
Виручка від реалізації, тис. грн. за 1 день

?

?
Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

15400

15190
Тривалість одного оберту, днів.

?

?
Коефіцієнт обертання коштів, обороти.

?

?
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті.

?

?


Практичне завдання №2:
Розрахувати суму прибутку, оподаткованого прибутку, суму податку на прибуток. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) – 300 тис. грн. собівартість продукції – 180 тис. грн. виручка віл реалізації непотрібних матеріалів – 10 тис. грн. Орендна плата, отримана від здавання в оренду приміщення – 15 тис. грн. Виплачені штрафи – 2 тис. грн.

Варіант №24
Теоретичні питання:

1. Основні принципи та зміст етапів розподілу прибутку підприємств.

2. Сутність, склад і структура оборотних коштів.
Дайте визначення:

Чистий дохід – це…Вексель – це…
Практичне завдання :

Проставити суми замість знаків запитання.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (тов., робіт, послуг)

010

11800

ПДВ

015

-

Аз

020

-

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий дохід (виручка) від реал. продукції

035

?

Собівартість реалізованої продукції (тов., роб., послуг)

040

8000

Валовий:прибуток

050

?

збиток

055

-

Інші операційні доходи

060
Адміністративні витрати

070

506

Витрати на збут

080

150

Інші операційні витрати

090
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

?

збиток

105
Дохід від участі в капіталі

110
Інші фінансові доходи

120
Інші доходи

130

6300

Фінансові витрати

140
Втрати від участі в капіталі

150
Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:160


прибуток

170

?

збиток

175
Податок на прибуток

180

?

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

?

збиток

195
Надзвичайні:доходи

200
витрати

205
Чистий прибуток

220

Варіант №25
Теоретичні питання:
1. Сутність поняття "рентабельність". Які показники рентабельності розраховують і за якими формулами? Що характеризують ці показники?

2.Визначення потреби в оборотних коштах для виробничих запасів.


Дайте визначення:

Амортизація – це…


Практичне завдання

Розрахувати планову суму прибутку підприємства. У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн. за одиницю, фактична собівартість одного виробу, реалізованого в базовому періоді, - 80грн. Загальний плановий обсяг реалізації – 6000грн. Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції у плановому періоді, порівняно з базовим, на 0,05 грн.


Варіант №26
Теоретичні питання:

         1. 1. Основні засоби, їх сутність та відтворення.

         2. 2. Охарактеризуйте безготівкові та готівкові розрахунки.

Порядок проведення касових операцій.
Дайте визначення:

       1. Капітальні вкладення – це…


Практичне завдання

Визначити необхідні показники таблиці, проаналізувати обертання оборотних коштів підприємства, а також розрахувати величину вивільнених (або додаткового вовлечения) грошових коштів із обороту (в оборот) в результаті прискорення (уповільнення) обертання оборотних коштів.


Варіант №27
Теоретичні питання:
1.Сутність прибутку підприємства. Етапи розподілу прибутку.

2.Сутність, склад і структура оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів.


Дайте визначення:

Основні засоби – це…


Практичне завдання №1:
На підставі даних, визначити чистий оборотний капітал фірми.Актив

тис. грн.

Пасив

тис. грн.

Позаобігові активи

920,0

Статутний капітал

560,0

ТМЗ(товарно-матеріальні засоби)

270,0

Нерозподілений прибуток

230,0

Деб. заборг.

136,0

Довгостр. кредит

286,0

Грошові засоби

25,0

Кредитор. заборг.

154,0Заборг. із зарпл.

23,0Податки, що підлягають сплаті в бюджет

98,0

Баланс

1351,0

Баланс

1351,0Варіант №28
Теоретичні питання:

1.Охарактеризуйте доходи підприємства, їх характеристику та склад.

2.Визначення потреби в оборотних коштах прямим методом.
Дайте визначення:

Оборотність оборотних коштів – це…


Практичне завдання :

Проставити суми замість знаків запитання.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

1

2

3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (тов., робіт, послуг)

010

11800

ПДВ

015

-

Аз

020

-

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий дохід (виручка) від реал. продукції

035

?

Собівартість реалізованої продукції (тов., роб., послуг)

040

8000

Валовий:прибуток

050

?

збиток

055

-

Інші операційні доходи

060
Адміністративні витрати

070

506

Витрати на збут

080

150

Інші операційні витрати

090
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

?

збиток

105
Дохід від участі в капіталі

110
Інші фінансові доходи

120
Інші доходи

130

6300

Фінансові витрати

140
Втрати від участі в капіталі

150
Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:160


прибуток

170

?

збиток

175
Податок на прибуток

180

?

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

?

збиток

195
Надзвичайні:доходи

200
витрати

205
Чистий прибуток

220

Варіант №29
Теоретичні питання:

1. За якими елементами групують витрати, що включають у собі­вартість продукції (виконаних робіт, наданих послуг)?

2. Визначення потреби в оборотних коштах непрямим методом.
Дайте визначення:
Ліквідність – це…

Амортизація – це…


Практичне завдання

Розрахувати планову суму прибутку підприємства. У базовому періоді підприємство реалізувало 50 виробів за ціною 100 грн. за одиницю, фактична собівартість одного виробу, реалізованого в базовому періоді, - 80грн. Загальний плановий обсяг реалізації – 6000грн. Визначити плановий прибуток підприємства, якщо планом передбачено зниження витрат на одну гривню реалізованої продукції у плановому періоді, порівняно з базовим, на 0,05 грн.Питання до заліку з дисципліни

Організація виробництва ”для студентів заочної форми навчання
1. Предмет науки і практики організації виробництва.

2. Організація управління. 1. Підприємство як виробнича система.

4.Функції організації.

5. Основні вимоги до організації управління підприємством.

6.Створення організаційної структури і визначення функцій апарату управління.

7. Організація як система; організація як становище; організація як процес.

8.Поняття ”система “ в аспекті організації управління.

9.Підприємство як система.

10.Основні функції управління: планування, організація, мотивація, контроль.

11. Виробництво і виробничі системи.

12. Категорії організації виробництва.

13. Виробничі відносини.

14. Принципи організації виробництва.

15. Сутність поняття ” виробничі процеси “ та основні його елементи.

16. Характеристика і структура виробничого процесу.

17. Виробничі операції і технологічні процеси.

18. Організаційні типи виробництва.

19. Зміст і завдання організації трудових процесів.

20. Організація й обслуговування робочих місць.

21. Удосконалення трудових процесів і раціональна організація робочих місць. 1. Поняття ” робоче місце “ та ознаки , за якими розрізняють робочі місця.

 2. Нормування праці як метод установлення технічно обґрунтованих норм часу.

 3. Методи нормування праці.

25. Основні, допоміжні та обслуговуючі цехи і господарства.

26. Види і типи виробничих структур.

27. Характеристика показників виробничої структури підприємства.

28. Фактори які впливають на вид виробничої структури підприємства.

29.Характеристика виробничої структури підприємства та її складових.

30Форми спеціалізації яки впливають на тип виробничих структур.

31. Загальні принципи раціональної організації виробничого процесу.

32. Методи організації виробничих процесів.

33.Принципи раціональної організації виробничого процесу.

34.Структура і тривалість виробничого циклу.

35. Послідовний, паралельний і паралельно-послідовний методи організації виробничих процесів

36.Такт і ритм випуску.

37.Допоміжні господарства як система обслуговування виробництва.

38. Організація і структура ремонтного господарства.

39.Організація і структура інструментального господарства. 40.Організація і структура енергетичного господарства.

41 Сутність і завдання транспортного та складського господарств.42. Потокове виробництво як доскональна форма організації виробництва.

Вопросы к зачету по дисциплине

«Стратегия предприятия»


 1. Понятие категории «стратегия»

 2. Стратегия фирмы в контексте экономической политики

 3. Эволюция концепций стратегии фирмы

 4. Аспекты стратегического контекста предприятия

 5. Признаки, содержание и перечень типовых стратегических решений

 6. Типы стратегий предприятия

 7. Составляющие «стратегического набора предприятия» и их взаимосвязь

 8. Определение миссии предприятия

 9. Формирование цели и определение задач предприятия

 10. Внешняя среда фирмы

 11. Характеристика «конкурентных сил» по Портеру

 12. Методология анализа внешней среды

 13. Стратегическое позицирование предприятия во внешней среде

 14. Методика оценки внешней среды

 15. Подходы к анализу внутренней среды предприятия

 16. Содержание анализа внутренней среды предприятия

 17. Методика оценки стратегического потенциала и конкурентного статуса предприятия

 18. Метод комплексного стратегического анализа среды предприятия SWOT- анализ

 19. Понятие, назначение и содержание стратегий бизнеса предприятия, специфика и порядок формирования

 20. Типы стратегий бизнеса и их характеристика

 21. Характеристика конкурентных стратегий по Томпсону-Стрикленду

 22. Стратегії виділені за рівнем глобалізації (диференціації) бізнесу.

 23. Стратегії вузької спеціалізації, диверсифікації в межах окремих видів бізнесу.

 24. Стратегії виділені за конкурентною позицією в бізнесі: лідера, претендента, наслідування, новачка в галузі.

 25. Стратегії, виділені за напрямком розвитку окремого бізнесу підприємства: стабілізації, зростання (позитивного розвитку), скорочення, ліквідації.

 26. Типові стратегії бізнесу, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.

 27. Понятие диверсификации деятельности предприятия

 28. Стратегии диверсификации деятельности предприятия

 29. Внешнее развитие предприятия

 30. Стратегия горизонтальной интеграции

 31. Стратегия вертикальной интеграции

 32. Порядок формирования стратегии внешнего развития предприятия

 33. Понятие и содержание корпоративной стратегии предприятия

 34. Характеристика корпоративных стратегий предприятия

 35. Общая характеристика методов и методики разработки стратегии фирмы

 36. Матричные методы определения стратегического положения предприятия и оценка стратегических альтернатив

 37. Методы комплексного стратегического анализа: SWOT, SPACE

 38. Формирование и анализ стратегических альтернатив

 39. Выбор стратегического направления деятельности предприятия

 40. Подходы к декомпонированию корпоративной стратегии предприятия

 41. Декомпозиция КС предприятия по принципу выделения ключевой стратегии предприятия

 42. Декомпонирование КС по принципу выделения отдельных бизнес-аспектов

 43. Стратегическое планирование в системе формирования стратегии предприятия

 44. Виды и содержание стратегического плана предприятия

 45. Особенности преимущества и недостатки стратегического планирования

 46. Понятие и общая характеристика бизнес-плана

 47. Типы бизнес-планов

 48. Содержание и методика разработки бизнес-плана

 49. Понятие риска стратегий предприятия

 50. Управление риском стратегий предприятия

 51. Современное состояние стратегического управления в Украине

 52. Перспективы развития стратегического управления в Украине

 53. Бизнес-план в системе разработки экономической стратегии фирмы

 54. Назначение и функции стратегического планирования

 55. Альтернативность в стратегическом выборе


Вопросы к зачету по дисциплине:

«Планирование и контроль деятельности предприятия»


 1. Планирование как наука.

 2. Предмет, объекты и методы исследования.

 3. Планирование как функция управления предприятием.

 4. Методы и инструменты плановых расчетов.

 5. Функционирование системы планирования на предприятии.

 6. Основные принципы планирования.

 7. Разновидности планов и их комплексы.

 8. Стратегическое планирование.

 9. Текущее и сводное планирование.

 10. Содержание текущих планов и организация их разработки

 11. Формирование плана сбыта с учетом исследований рынка, жизненного цикла продукции и факторов спроса.

 12. Планирование рекламы.

 13. Планирование и стимулирование сбыта продукции.

 14. Производственная программа предприятия, ее содержание и основные задания.

 15. Календарное распределение и оптимизация производственной программы.

 16. Планирование объемов производства продукции в натуральном выражении

 17. Планирование объемов производства продукции в стоимостном выражении.

 18. Содержание и задачи оперативно-календарного планирования.

 19. Системы оперативного планирования.

 20. Ритмичность производства.

 21. Особенности ОКП на предприятиях единичного типа производства.

 22. Особенности ОКП на предприятиях серийного типа производства.

 23. Особенности ОКП на предприятиях массового типа производства.

 24. Содержание планирования МТО и последовательность его разработки.

 25. Планирование потребности в материальных ресурсах.

 26. Запасы и регулирование их размеров.

 27. Особенности определения потребности цехов в материальных ресурсах в разных типах производства.

 28. Виды производственной мощности, факторы, определяющие её, последовательность расчетов.

 29. Методика расчета производственной мощности.

 30. Определение максимально возможного выпуска продукции при существующей мощности.

 31. Система показателей производственной мощности.Питання до іспиту з дисципліни

«Потенціал і розвиток підприємства».


 1. Потенціал підприємства як економічна категорія.

 2. Загальна характеристика потенціалу підприємства.

 3. Структура потенціалу підприємства.

 4. Потенціал підприємства як економічна система.

 5. Особливості формування потенціалу підприємства .

 6. Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства.

 7. Сутність та рівні конкурентноспроможності потенціалу підприємства.

 8. Діагностика конкурентних сил.

 9. Методи оцінки конкурентноспроможності потенціалу підприємства .

 10. Стратегічний аналіз конкурентноспроможності потенціалу підприємства.

 1. Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування.

 1. Поняття вартості та її модифікації.

 2. Принципи та механізм оцінки потенціалу підприємства.

 3. Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства.

 4. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства.

 5. Класифікаційна характеристика інформації , яка приймає участь в оцінці потенціалу підприємства.

 6. Особливості нерухомого майна як об'єкта оцінки.

 7. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні.

 8. Оцінка вартості землі. Оцінка вартості будівель і споруд.

 9. Необхідність і особливості оцінки техніко- технологічного потенціалу підприємства.

 10. Класифікація й ідентифікація об'єктів оцінки.

 11. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання.

 12. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства.

 13. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів.

 14. Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів.

 15. Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства.

 16. Особливості вартісної оцінки кадрового потенціалу підприємства.

 17. Ефективність використання кадрового потенціалу підприємства.

 18. Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу.

 19. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства.

 20. Майнові методи оцінки бізнесу.

 21. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

 22. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства.Каталог: student
student -> Учебно-методический комплекс по дисциплине Физическая культура (название)
student -> Место дисциплины в структуре ооп
student -> Цели и задачи дисциплины
student -> Рабочая учебная программа по дисциплине Психиатрия, медицинская психология По направлению подготовки
student -> О. П. Яворовський Професор
student -> I. цель и задачи дисциплины цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология труда»
student -> Программа предназначена для студентов, изучающих «Социологию»
student -> 1. Определение психологической коррекцииПсихокоррекция
student -> Учебная программа по дисциплине: этика для студентов бакалаврской школы


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка