Діяльність обласної соціально-психологічної служби щодо виконання «Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти Запорізької області на період до 2008 року»Сторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5
Діяльність обласноЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

щодо виконання «Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти Запорізької області на період до 2008 року»

(керівникам районних (міських) психологічних служб, методистам РМК, які відповідають за діяльність психологічної служби)


1. Діяльність обласного науково-Методичного Центру психології та соціології освіти ЗОІППО

Науково-практична діяльність

Протягом 2004-2005 н.р. співробітники Центру продовжили розробку теоретичних основ та практики розбудови особистісно-орієнтованої освіти:

- на базі лабораторії інноваційних методів навчання (обласний Січовий колегіум);


- на експериментальних майданчиках Центру:

1. НВК “Школа-дитячий садок” м. Кам’янка-Дніпровка (Подмазін С.І., Логвін В.Л., Сироватко О.М.) за темою «Розробка і впровадження інноваційних особистісно зорієнтованих технологій навчання і виховання»

2. РМК Василівського районного відділу освіти та ЗОШ № 2 м.Василівка (Подмазін С.І., Логвін В.Л., Сироватко О.М.) за темою “Впровадження технологій особистісно орієнтованої освіти на базі шкіл Василівського району”.

3. ДНЗ № 101 Ленінського району м.Запоріжжя (Подмазін С.І., Байєр О.М.) з проблеми “Становлення довільності дитини в умовах керованого освітньо-виховного процесу в ДНЗ”.

4. Експериментального майданчика МОН України гімназія “Софія” м.Дніпрорудне Василівського району (Подмазін С.І., Чемодурова Ю.М.) за темою “Соціалізація учнівської молоді в умовах малого міста України”.

Згідно плану роботи обласного управління освіти і науки співробітники Центру брали участь у моніторингу ефективності районних освітніх систем (Оріхівський, Токмацький, Якимівський райони).


Експертна діяльність


При обласному науково-методичному Центрі психології та соціології освіти продовжила роботу атестаційна комісія щодо надання експертної оцінки діяльності працівників психологічної служби області. Протягом року проведено 3 засідання, надані рекомендації щодо встановлення і підтвердження кваліфікаційних категорій 9 практичним психологам загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів, що проходили атестацію в поточному році.

Тематична курсова перепідготовка кадрів

Спеціалісти Центру приймають участь у курсовій перепідготовці різних педагогічних категорій (згідно плану інституту).


Освітня діяльність


Протягом навчального року спеціалістами Центру проведено: - 2 обласних науково-практичних семінари для керівників районних (міських) психологічних служб, методистів РМК, що відповідають за діяльність психологічних служб, - 1 навчальний семінар для практичних психологів дошкільних навчальних закладів, - 1 семінар для заступників директорів шкіл з методичної роботи щодо розбудови особистісно-орієнтованої освіти.

Протягом року спеціалісти Центру приймали участь у науково-практичних семінарах для зав. рай(міськ) методичними кабінетами, керівників районних (міських) психологічних служб, методистів, які відповідають за діяльність психологічних служб щодо розбудови особистісно-орієнтованої профільної освіти та її психологічного супроводу, проводили розробку методичних матеріалів для практичних психологів з проблеми формування здорового способу життя та збереження психічного здоров’я дітей та школярів.

Науково-методичне забезпечення діяльності практичних психологів і соціальних педагогів області

Колегія Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2004 року (протокол № 5/6-3) “Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України” ухвалила необхідність вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи Запорізького обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Протягом року проводилась робота щодо узагальнення матеріалів діяльності Центру. Матеріали передані в Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи.


2. ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ Психології ТА СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ

У своїй діяльності обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти продовжує спиратись на методологічні засади особистісно-орієнтованої освіти.

Для вирішення даного питання:

1. Продовжити організацію особистісно орієнтованої профорієнтаційної роботи в школах, яка спирається на такі принципи:

• Принцип максимальної поінформованості. Учень, його батьки та педагоги мають мати вільний доступ до банку даних про сучасні професії та ринок праці й освітніх послуг.

• Принцип суб'єктності. Учень виступає свідомим суб'єктом в справі вивчення соціально-економічної реальності та себе самого. Психолог закладу освіти виступає в ролі консультанта, який ініціює в учнів процеси самопізнання та пізнання світу.

• Принцип збагачення освітнього простору. Освітній простір, в якому знаходиться учень, повинен мати якомога більше можливостей для розвитку його особистості в різних видах діяльності і соціальних відносин.

2. Особистісно орієнтована профорієнтаційна робота в школі має виступати надійною основою допрофільної та профільної освіти в сучасній середній загальноосвітній школі України.

3. Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з метою формування мотивації на здоровий спосіб життя школярів та організації збереження психічного здоров’я дітей та школярів в умовах освітнього закладу продовжити розроблення та розповсюдження методичних матеріалів для практичних психологів та соціальних педагогів.

4. Продовжити розробку методичних матеріалів та організувати впровадження методик та технологій діяльності соціальних педагогів з дітьми, учнями, педагогами і батьками на експериментальних майданчиках Центру.

5. Продовжити розробку і впровадження у практику технології психологічного забезпечення особистісно-орієнтованої дошкільної освіти на експериментальних майданчиках Центру.
3. Діяльність обласної соціально-психологічної служби системи освіти ОБЛАСТІ у 2005-2006 році

На виконання «Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти Запорізької області на період до 2008 року» (наказ управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.12.2004р. № 395) та рішення колегії управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти області» від 02.03.2005р. спланована діяльність обласної соціально-психологічної служби системи освіти у 2005-2006 році. .3.1. На сьогодні нормативно-правовою базою діяльності соціально-психологічної служби системи освіти є:

1. Закон України “Про освіту” (1996р.).

Стаття 21 (Психологічна служба в системі освіти).

Стаття 22 (Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти).

2. Закон України “Про дошкільну освіту” (2001р.)

Стаття 28 (Права дитини у сфері дошкільної освіти)

3. Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99р. № 127).

4. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001р. № 439).

5. Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000р. № 386)

6. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001р. № 330).

7. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. № 691).

8. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2004р. (протокол № 5/6-3) та наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2004р. “Про виконання рішення колегії МОН України з питання “Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України”.

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.09.2004р. “Про затвердження “Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008р.””.

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005р. № 118 “Про внесення змін до інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти”.

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000р. № 1/9-352 “Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України”.

12. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004р. № 1/9-324 “Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів” .

13. Лист Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи від 13.05.2005р. № 63

14. Наказ управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 17.06.2004р. № 224 “Про виконання наказу МОН України від 12.05.04р. № 386 “Про виконання рішення колегії МОН України з питання “Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України”.

15. Наказ управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.12.2004р. № 395 «Про затвердження «Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти Запорізької області на період до 2008 року»».

16. Рішення колегії управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти області» від 02.03.2005р.

17. Наказ управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 19.05.2005р. № 199 «Про підготовку аналітичних звітів про стан розвитку і діяльність районних (міських) психологічних служб та діяльність практичних психологів закладів освіти обласного підпорядкування».

3.2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА 2005-2008 роки

Основною метою діяльності психологічної служби на період до 2008 року є:


  • соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях;

  • підвищення ефективності психологічного забезпечення навчально-виховної діяльності закладів освіти області;

  • професійне сприяння саморозвиткові особистості вихованця, учня, студента і, одночасно, захист психічного здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації учнівської молоді;

  • психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу.

Центральна ідея стратегії розвитку психологічної служби області полягає у створенні необхідних умов для розвитку і соціалізації школярів та запуску механізмів соціального захисту, підтримки і збереження психічного та фізичного здоров’я дітей та молоді.

Підцілями діяльності психологічної служби області є:

  • Психолого-педагогічна підтримка та захист особистості дитини в складних життєвих ситуаціях, сприяння усуненню психологічних і соціально-психологічних перешкод задля їх особистісного розвитку.

  • Психологічна допомога всім суб’єктам педагогічної взаємодії та залучення їх у системну діяльність, що спрямована на досягнення основної мети.

  • Інформаційно-аналітичне забезпечення педагогічної взаємодії.

Завданням стратегії розвитку психологічної служби області до 2008 року є визначення та вирішення проблем, що виникають при умові продовження тенденцій розвитку служби, та пошук альтернативних шляхів оптимального вирішення цих проблем.

Основними задачами діяльності служби на 2005-2006 навчальний рік є:

1. Забезпечення якісного психологічного супроводу організації профільного навчання учнів старшої школи. Продовження роботи щодо розробки та апробації теорії та практики особистісно орієнтованої освіти, особистісно орієнтованої профільної освіти, особистісно орієнтованої профорієнтаційної роботи.

2. Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському та студентському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, бродяжництва, безпритульності, насильства, незаконних форм дитячої праці тощо.

3. 3дійснення соціально-педагогічної реабілітації учнів і студентів, які. зазнали різних форм насильства, були втягнуті у протиправні дії, наркоманію, незаконні види праці; які з тих чи інших причин не відвідують школу, підпали під вплив псевдорелігійних культів, знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо.

4. Підвищення ефективності діяльності практичних психологів і соціальних педагогів. Зокрема, регулярне проведення експертизи діяльності в ході атестації і участь у підвищенні кваліфікації усіх працівників служби; розробка і впровадження новітніх методик, методів і технологій роботи практичних психологів і соціальних педагогів.

5. Розвиток мережі та організаційно-правове забезпечення діяльності служби. Зокрема, організаційне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби, перегляд функцій методистів, які відповідають за психологічну службу; повне забезпечення навчальних закладів освіти практичними психологами і соціальними педагогами відповідно до нормативів чисельності; розробка й здійснення галузевої програми забезпечення дітей з віддалених і малокомплектних шкіл соціально-психологічною підтримкою.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка